Програма (рівень стандарту, академічний рівень) icon

Програма (рівень стандарту, академічний рівень)
НазваПрограма (рівень стандарту, академічний рівень)
Сторінка7/9
Дата конвертації25.04.2013
Розмір2.06 Mb.
ТипПрограма
1   2   3   4   5   6   7   8   9Заняття у лікувально-оздоровому закладіДата проведення уроку


К-ть

год


Зміст навчального матеріалу

Державні вимоги

до рівня загальноосвітньої підготовки учнів

Розділ 4. Перша медична допомога у надзвичайних ситуаціях – 4 год
2

Тема 4.7. Перша допомога при отруєннях і укусах


Перша допомога при отруєннях і укусах. Ураження сильнодіючими отруйними речовинами, укусами отруйних змій і комах, їх профілактика й перша допомога. Негайна допомога у випадку анафілактичного шоку.

Профілактика від ураження отруйними речовинами, що є хімічною зброєю. Заходи безпеки під час надання першої допомоги. Антидоти та їх використання.


^ Перша допомога при різноманітних гострих отруєннях. Види гострих отруєнь ліками, побутовими речовинами, отрутохімікатами, грибами, отруйними рослинами і ягодами. Основні ознаки отруєння й загальні принципи надання першої допомоги. Оволодіння засобами першої допомоги при різноманітних отруєннях.^ Учень;


надає допомогу при ураженнях сильнодіючими отруйними речовинами;


розпізнає ознаки анафілактичного шоку;


дотримується заходів безпеки під час надання першої медичної допомоги;


оволодіває засобами першої допомоги при різноманітних отруєннях.
2

Тема 4.8. Перша медична допомога при радіаційних ураженнях і від отруєння речовинами, що є хімічною зброєю


Медична профілактика: застосування радіозахисних преператів (аптечки індивідуальної АІ-2 або препаратів, що містять йод). Надання першої медичної допомоги при радіаційних ураженнях: використання захисних споруд, одягання захисного одягу, респіраторів, часткова санітарна обробка, дезактивація одягу і взуття, допомога в залежності від характеру уражень організму людини.

Учень:


уявляє радіаційні ураження і їх профілактику;


ознайомлюється з лікарськими препаратами для надання першої допомоги і заходами безпеки під час надання першої допомоги;


оволодіває навичками надання першої допомоги при радіаційному ураженні.

Розділ 5. Перша медична допомога хворим. Догляд за хворими – 12 год
2Тема 5.1. Перша допомога хворим та догляд за ними

Засоби догляду за хворими: підкладний круг, підкладне судно. Гігієна харчування.


Лікувально-охоронний та санітарно-гігієнічний режим у лікарні.

^ Учень:

вміє використовувати засоби догляду за хворими, надавати першу допомогу;

орієнтується в особливостях лікувально-охоронного та санітарно-гігієнічного режиму в лікарнях.

4Тема 5.2. Основні способи реанімації і транспортування

при гострих захворюваннях. Застосування лікарських препаратів


Правила застосування лікарських препаратів. Правила застосування гірчичників, медичних банок, ніжних ванн, накладання венозних джгутів. Штучне дихання й закритий масаж серця.


^ Засоби першої допомоги. Засоби першої допомоги та ліки під час приступу бронхіальної астми, легеневої кровотечі, гіпертонічного кризу, приступу стенокардії, набряку легенів і непритомності. Вимірювання артеріального тиску й температури тіла.


Практичне оволодівання засобами догляду за хворими.

^ Учень:

оволодіває основними способами реанімації, транспортування хворих;

знає застосування лікарських препаратів; проводить штучне дихання і непрямий масаж серця;

отримує навички догляду за хворими з гострими захворюваннями органів дихання і серцево-судинної системи.

2

Тема 5.3. Профілактика інфекційних захворювань


Спеціальні заходи знищення збудників інфекційних захворювань. Поняття про дезинфекцію та її окремі види - дезинсекцію і дератизацію, їх призначення. Завдання профілактичної, поточної і остаточної дезінфекції. Методи дезінфекції, засоби знезаражування. Дезінфекційні засоби, способи їх застосування та об’єкти знезаражування. Приготування робочих розчинів дезінфекційних засобів.

Завдання профілактичної і винищувальної дезінсекції. Застосування отрути (інсектицидів) під час дезінсекції.

Завдання механічної, хімічної і газової дератизації. Засоби хімічної дератизації (ратициди), приготування отруєних принад.

^ Учень:


називає завдання профілактичної, поточної і остаточної дезінфекції;


володіє методами дезінфекції, застосовує засоби знезаражування під час проведення дезінфекції;

4Тема 5.4. Гострі захворювання органів травлення, обміну речовин, нирок та сечовивідних шляхів. Надання першої медичної допомоги

Ознайомлення з перебігом гострих захворювань органів травлення, обміну речовин, нирок та сечовивідних шляхів. Надання першої допомоги.

^ Учень:

пояснює перебіг гострих захворювань органів травлення, обміну речовин, нирок та сечовивідних шляхів;

виявляє ознаки гострих хвороб шлунка. кишок, сечовивідних шляхів;

надає першу допомогу під час промивання шлунку беззондовим методом.
2

Контроль навчальних досягнень учнів за темами занять у лікувально-оздоровчому закладі.18

ВСЬОГО


Додаток 1


^ СТРІЛЬБА ЗІ СТРІЛЕЦЬКОЇ ЗБРОЇ


1. Загальні положення

1.1. Метою індивідуального навчання стрільбі є набуття учнями початкових навичок щодо вирішення вогневих завдань із стрілецької зброї у сучасному бою. В основу навчання покладаються основні положення Курсу стрільб зі стрілецької зброї і бойових машин Збройних Сил України, що викладаються цим додатком відповідно до тематики вогневої підготовки предмета.

1.2. Вправи стрільб для індивідуального навчання включають:

вправи початкових стрільб (далі – ВПС);

вправи навчальних стрільб (далі – ВНС);

вправу контрольних стрільб (далі – ВКС);

вправу бойових стрільб (далі – ВБС)*.

ВПС призначені для набуття учнями первинних навичок у виконанні вогневих завдань. ВПС виконуються з пневматичної гвинтівки у підготовлених для стрільби місцях (кабінеті предмета), стрілецьких тирах.

ВНС призначені для послідовного навчання учнів самостійному виконанню вогневих завдань всіма способами по різних цілях, підтримання та удосконалення індивідуальної підготовки. ВНС виконуються з малокаліберної гвинтівки у стрілецьких тирі, на навчально-тренувальних засобах.

ВКС призначена для визначення рівня вогневої виучки учнів у ході проведення перевірок, контрольних занять. ВКС виконується з малокаліберної гвинтівки у стрілецьких тирах.

^ ВБС з автомата призначена для набуття учнями первинних навичок у виконанні вогневих завдань бойовою зброєю.

Примітка. Вправою бойових стрільб з автомата визначена вправа початкових стрільб з Курсу стрільб зі стрілецької зброї і бойових машин, яка має назву «Стрільба з місця по нерухомим цілям».

1.3. Індивідуальне навчання учнів стрільбі починається з виконання 1, 2 ВПС з пневматичної гвинтівки. У подальшому, вправи стрільб виконуються у такій послідовності: 1,2 ВНС і ВКС з малокаліберної гвинтівки - у навчальних закладах; ВБС з автомата Калашникова бойовим патроном - у військових частинах під час навчально-польових зборів.

Для вдосконалення навичок учнів, шляхом тренування вогневих завдань, викладачами предмета розробляються вправи підготовчих стрільб. Умови вправ підготовчих стрільб розробляються відповідно до теми навчання з вогневої підготовки, рівня індивідуальної підготовки учнів та можливостей навчально-матеріальної бази навчального закладу. Підготовчі вправи з навчання стрільби включають рішення однієї або декількох вогневих задач. Під рішенням вогневої задачі розуміється ураження одиночної або групової цілі стрільбою бойовими (малокаліберними) патронами або умовними пострілами. Ураження цілей умовними пострілами викладач визначає за допомогою навчальних стрілецьких приладів.

Відпрацювання підготовчих вправ забезпечує послідовне навчання вмілим діям зі зброєю, влучній стрільбі, вмілому використанню правил стрільби.

1.4. У навчальних закладах наказом призначаються зведені відділення і взводи, у яких командирами призначаються найбільш підготовлені учні. Витяг з наказу повинен знаходитися у керівника стрільби на ділянці.

1.5. Під час виконання вправ стрільб зі стрілецької зброї учні повинні бути у польовій (спортивній) формі одягу з польовим спорядженням, сумкою з магазинами, сумкою з ручними гранатами, флягою, малою лопатою, засобами індивідуального захисту (протигазом).

1.6. Під час виконання вправ стрільб організовуються заняття (тренування) на навчальних місцях. Кількість навчальних місць, номери нормативів та зміст занять на них визначає викладач предмета. Заняття з учнями на навчальних місцях проводяться командирами навчальних відділень відповідно до графіка відпрацювання навчальних питань та нормативів на навчальних місцях, який складається викладачем. До виконання вправ стрільб допускаються лише ті учні, які вивчили матеріальну частину зброї та боєприпасів, вимоги безпеки, основи і правила стрільби, умови вправи та склали залік. Учні, які не склали залік, до стрільби не допускаються. Стрільба в протигазах проводиться без змін умов вправи. Протигази надіваються учнями у вихідному положенні за командою “Гази”, що подається керівником стрільби на ділянці і знімаються за командою керівника стрільби на ділянці після повернення зміни у вихідне положення. Ті, хто носять окуляри, виконують вправи стрільб зі стрілецької зброї без протигаза.

1.7. Для керівництва стрільбою підрозділу навчального закладу наказом керівника навчального закладу щодо організації проведення стрільб призначається керівник стрільби на ділянці та керівники занять на навчальних місцях (командири навчальних відділень). У наказі також визначається:

перелік вправ стрільб, що плануються для виконання;

перелік зброї, що дозволена для використання під час стрільб;

порядок проведення занять на навчальних місцях;

завдання щодо всебічного забезпечення заняття з вогневої підготовки.


Керівником стрільби на ділянці призначається викладач предмета навчального закладу. Йому підпорядковується весь склад навчального підрозділу, що навчається стрільбі. Керівник стрільби на ділянці призначає зі складу навчального підрозділу спостерігача, команду для гасіння пожеж на мішеневому полі, а в разі необхідності – роздавальників боєприпасів.

Примітка. Для керівництва стрільбою під час навчально-польових зборів, її обслуговування та забезпечення виконання заходів безпеки наказом керівника зборів (командира військової частини) щодо організації проведення стрільб призначаються старший керівник стрільби, керівники стрільби на ділянці та особи і підрозділи, що забезпечують стрільбу.

1.8.^ Керівник стрільби на ділянц відповідає за суворе дотримання порядку проведення занять, умов виконання вправ стрільб і вимог безпеки учнями. Під час стрільби йому підпорядковується електрик-оператор дільничного пункту управління та всі посадові особи, які призначені для обслуговування стрільби на ділянці.

^ Він повинен:

до початку стрільби:

знати вимоги Інструкції із заходів безпеки стрільби на полігоні; отримати інструктаж від старшого керівника стрільби про порядок проведення стрільби, вимоги безпеки; прибути з навчальним підрозділом на навчальний об’єкт не пізніше ніж за 30 хв до початку стрільби, про що доповісти старшому керівнику стрільби; перевірити готовність об’єкта до занять та поставити завдання тим, хто стріляє; довести до учнів вимоги безпеки, особливо сигнали припинення вогню, та перевірити їх знання; призначити спостерігача на дільничному пункті управління, поставити завдання; перевірити зв’язок зі старшим керівником стрільби; організувати проведення занять на навчальних місцях; отримати доповідь від спостерігача про результати огляду небезпечної зони; доповісти старшому керівнику стрільби про готовність до стрільби після того, як чергова зміна тих, хто стріляє, зайняла вихідне положення; після отримання від старшого керівника стрільби дозволу на стрільбу подати команду на відкриття напівкіл червоного кольору зовнішнього візуального сигнального пристрою (далі – ВСП) дільничного пункту управління; подати команду черговій зміні “На зазначені позиції, вперед”. Після зайняття тими, хто стріляє, вогневих позицій впевнитися у безпеці стрільби, віддати вказівку на подання команди “Вогонь”.

під час стрільби:

спостерігати за порядком виконання вправ стрільб тими, хто стріляє, керувати показом цілей та вести облік виконання вправ стрільб навчальним підрозділом; вимагати суворого дотримання вимог безпеки та Курсу стрільб усім складом, що перебуває на ділянці; у разі порушення вимог безпеки, появи на мішеневому полі людей, машин або тварин, виникнення пожежі на мішеневому полі, появи візуального сигналу білого кольору на командному пункті (бліндажі, укритті) або в іншому випадку, передбаченому Інструкцією із заходів безпеки полігона, негайно подати сигнал “Відбій”, замінити візуальний сигнал на дільничному пункті управління і вжити заходів щодо припинення стрільби; уживати заходів щодо усунення перешкоди стрільбі, при цьому діяти у порядку, визначеному Інструкцією з вимог безпеки полігона; після усунення перешкод для продовження стрільби отримати дозвіл від старшого керівника стрільби.

після закінчення стрільби:

подати команду на відкриття напівкіл білого кольору зовнішнього ВСП дільничного пункту управління; доповісти старшому керівнику стрільби про припинення стрільби; організувати збирання стріляних гільз, огляд стрілецької зброї та переконатися у відсутності в них боєприпасів і гільз. Перевірити роздавально-здавальну відомість боєприпасів та підписати її особисто, звірити відповідність витрати боєприпасів, що вказані у роздавально-здавальній відомості, з даними відомості обліку результатів виконання навчальних (контрольних, бойових) стрільб; зробити запис у журналі обліку стрільб (занять) навчального об’єкта про результати стрільби та надати ці дані старшому керівнику стрільби.

1.9. Під час виконання вправ стрільб з місця, відповідно до умов ведення оборонного бою зі стрілецької зброї, на військових стрільбищах рубежем відкриття вогню (далі – РВВ) є вогнева позиція. РВВ – лінія, з досягненням якої дозволяється стрільба. РВВ (вогнева позиція) повинен розташовуватися на віддаленні від вихідного рубежу не ближче: для стрільби зі стрілецької зброї – 10 м.

1.10. Ціль вважається ураженою, якщо здійснено пряме влучення кулі у мішень з колами. Пробоїна, що перебила лінію кола, зараховується на користь стріляючого.

1.11. Облік результатів стрільб ведеться у взводі – за кожного учня та відділення. Відомості визначення індивідуальної оцінки та обліку результатів виконання вправ стрільб зберігаються у викладача предмета протягом року.


2.Підготовка до виконання вправ стрільб

2.1. Виконання вправ стрільб із не підготовленої та не приведеної до нормального бою зброї забороняється.

2.2. Підрозділи прибувають на військове стрільбище (директрису, вогневе містечко) не пізніше ніж за 30 хвилин до початку стрільби. Цей час використовується для перевірки зброї на розрядженість, організації занять на навчальних місцях, перевірки роботи полігонного обладнання мішеневого поля та огляду мішеней; перевірки зв’язку старшого керівника стрільби з керівниками стрільби на ділянках, з навчальними місцями, на яких буде проводитися стрільба, а також для перевірки готовності зброї до стрільби.

2.3. У керівника стрільби на дільничному пункті управління повинна бути така документація:

план проведення заняття з вогневої підготовки;

варіанти показу цілей (відповідно до умов вправ, що виконуються);

відомість визначення індивідуальної оцінки та обліку результатів виконання вправ стрільб;

графік відпрацювання нормативів з вогневої підготовки;

відомість складання заліку зі знань вимог безпеки під час проведення занять з вогневої підготовки;

витяг з наказу керівника навчального закладу про організацію і проведення стрільб, забезпечення виконання вимог безпеки;

витяг з наказу керівника навчального закладу про створення зведених відділень. взводів;

акт готовності мішеневого поля;

акт технічного стану зброї та перевірочні мішені, по яких проводилося приведення до нормального бою зброї.

2.4. Перед початком заняття керівник навчального підрозділу (викладач предмета), що стріляє:

повідомляє тему, мету та порядок проведення заняття;

вказує навчальні місця та порядок взаємодії з керівником стрільби на ділянці, повідомляє час початку та закінчення стрільби;

перевіряє знання кожним, хто навчається, основних положень цього Курсу стрільб та вимог безпеки під час стрільби (додаток 6 до Курсу стрільб), доводить до них метеодані;

після постановки завдань дає команду на зайняття підрозділами зазначених навчальних місць (ділянок стрільби).

Із зайняттям підрозділом зазначеної ділянки керівник стрільби:

повідомляє тему і порядок проведення заняття;

вказує на місцевості вихідне положення, вогневі позиції для тих, хто навчається (під час стрільби зі стрілецької зброї), рубежі відкриття та припинення вогню, основні та небезпечні напрямки стрільби;

визначає порядок взаємодії з керівниками на навчальних місцях, де буде проводитися стрільба;

перевіряє знання учнями умов вправи, що виконується, та вимог безпеки під час стрільби;

ставить командирам навчальних взводів (відділень), що стріляють, бойове завдання стосовно дій у наступі або в обороні залежно від умов вправи, що виконується.

Надалі керівник стрільби на ділянці виконує свої обов’язки.


3. Порядок виконання вправ стрільб

3.1. Керівник стрільби на ділянці наказує черговій зміні тих, хто стріляє, отримати на пункті боєпостачання боєприпаси. Боєприпаси видаються поштучно за відомістю. У разі необхідності боєприпаси можуть видаватися роздавальником боєприпасів у вихідному положенні у споряджених магазинах.

Ті, хто навчається, отримавши боєприпаси, оглядають їх, споряджають патронами магазин, укладають магазин в сумку та під керівництвом командира навчального відділення (старшого зміни у складі пари, групи) прямують у вихідне положення.

Керівник стрільби на ділянці уточнює тим, хто навчається, порядок виконання вправи (вогневу позицію, місце для стрільби, положення для стрільби, сектор стрільби, напрямок руху, черговість стрільби тих, хто стріляє) та нагадує вимоги безпеки під час виконання вправи.

Переконавшись у готовності зміни тих, хто навчається, та ділянки до стрільби, керівник наказує на дільничному пункті управління відкрити червоні напівкола ВСП і доповідає про готовність до стрільби старшому керівнику стрільби.

Після перевірки готовності всіх ділянок до стрільби старший керівник стрільби наказує на командному пункті відкрити червоні напівкола ВСП і віддає розпорядження на подання сигналу “Слухайте всі”.

За цим сигналом і за командою керівника стрільби “На визначені напрямки – вперед” ті, хто стріляє, відповідно до отриманого завдання виходять (розмикаються) на свої напрямки для стрільби. Переконавшись у готовності тих, хто навчається, та в безпеці стрільби, керівник стрільби на ділянці віддає розпорядження на подання сигналу “Вогонь”.

Керівник стрільби на ділянці подає команду “Вогнева позиція – 10 м попереду, положення для стрільби (лежачи, з коліна, стоячи), сектор стрільби (орієнтир 1, орієнтир 2) – до бою”. Ті, хто навчається, діють у такій послідовності:

займають зазначені вогневі позиції на РВВ, готуються до стрільби, заряджають зброю і доповідають: “Перший (другий), до бою готовий” та діють відповідно до отриманого завдання, спостерігають у зазначеному секторі стрільби та в разі виявлення цілей самостійно відкривають вогонь з положень для стрільби, передбачених умовами вправи.

Після закінчення виконання вправи ті, хто навчається, доповідають: “Перший (другий), стрільбу закінчив” і ставлять зброю на запобіжник. За командою керівника стрільби на ділянці “Припинити вогонь. Розряджай” ті, хто стріляє, розряджають зброю і доповідають: “Перший (другий), зброя розряджена, поставлена на запобіжник”. Керівник стрільби на ділянці, підходячи до тих, хто стріляє, подає команду “Зброю до огляду”, оглядає зброю, після чого подає команду “Зброю оглянуто”.

Після огляду зброї керівник стрільби на ділянці повертає зміну у складі пари, групи у вихідне положення, дає команду “Відбій” та розпорядження відкрити білі напівкола ВСП на дільничному пункті управління, доповідає старшому керівнику стрільби про закінчення стрільби зміною. Після цього заслуховує доповідь кожного, хто навчається, про його дії під час виконання вправи, про спостереження за результатами стрільби, витрату боєприпасів, несправності та затримки під час стрільби.

Форма доповіді: “Товаришу капітане, учень Петренко виконував бойове завдання зі знищення противника в зазначеному напрямку (секторі стрільби). У ході бою спостерігав: грудна фігура дальність___, приціл___, у центр (під обріз) — уражена (неуражена); стрілець, дальність ___, приціл___, у центр (під обріз) – уражений (неуражений); Боєприпаси витрачені повністю (не повністю, залишилося ____патронів), затримок під час стрільби не було (були _____)”.

Заслухавши доповіді тих, хто навчається, керівник стрільби робить короткий розбір дій тих, хто виконував вправу. Після проведення розбору керівник стрільби наказує здати на пункт боєпостачання або роздавальнику невитрачені боєприпаси та прямувати на наступне навчальне місце.

Після доповідей керівників стрільби на ділянці, коли на всіх дільничних пунктах управління будуть відкриті білі напівкола ВСП, старший керівник стрільби віддає вказівку відкрити на командному пункті біле напівколо ВСП і подати сигнал “Відбій” та, у разі потреби, оглянути мішені.

3.2. Результати стрільби заносяться у відомість визначення індивідуальної оцінки та обліку результатів виконання вправ стрільб.

Примітка. Під час виконання вправ стрільб керівник стрільби перебуває в пішому порядку – не ближче 15 м від того, хто стріляє. Показ цілі починається через 10–20 с після зайняття вогневої позиції тими, хто стріляє.

3.3. Вправи стрільб у складі підрозділу по повітряних цілях виконуються в такому порядку*.: керівник стрільби на ділянці у вихідному положенні ставить бойове завдання командиру взводу на дії взводу в наступі або обороні; після проходження взводом РВВ та досягнення ним рубежу, який відповідає дальності до цілі, або після зайняття зазначеної позиції керівник стрільби подає сигнал на показ цілі (мішень вертольота); за командою командира взводу особовий склад готується до стрільби та веде вогонь по вказаній цілі; після закінчення стрільби, розряджання та огляду зброї взвод повертається у вихідне положення

* Зазначений порядок використовується для відпрацювання вогневих завдань теми «Солдат в бою» з тактичної підготовки.

4. Вправи стрільб для індивідуального навчання

Вправи початкових стрільб з пневматичної гвинтівки
1   2   3   4   5   6   7   8   9Схожі:

Програма (рівень стандарту, академічний рівень) iconПрограма для знз. Біологія. 7-11 класи. К.: Ірпінь: Перун, 2005; 10-11 класи Програми для профільного навчання учнів знз: рівень стандарту, академічний рівень, профільний рівень. Тернопіль: Мандрівець, 2011
...
Програма (рівень стандарту, академічний рівень) iconПрограма (рівень стандарту, академічний рівень)
Конституція України визначає захист Вітчизни обов’язком громадян України, найважливішою функцією держави. Безпека людини, її життя...
Програма (рівень стандарту, академічний рівень) iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів економіка 11 клас Рівень стандарту, академічний рівень Пояснювальна записка
Програма «Економіка» для учнів 11 класів загальноосвітніх навчальних закладів (знз) розроблена за формою, запропонованою Міністерством...
Програма (рівень стандарту, академічний рівень) iconПрограмма для 11 класу загальноосвітніх навчальних закладів. Рівень стандарту, академічний рівень
Методичні рекомендації щодо викладання інваріантної складової з екології на 2013/2014 н р
Програма (рівень стандарту, академічний рівень) iconПрограма для учнів 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів. Інформатика. Академічний рівень 2010
Підручник: Й. Я. Ривкінд, Т.І. Лисенко, Л. А. Чернікова, В. В. Шатько «Інформатика, 10 клас», рівень академічний, Київ, «Генеза»,...
Програма (рівень стандарту, академічний рівень) iconПрограма для учнів 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів. Інформатика. Академічний рівень 2010
Підручник: Й. Я. Ривкінд, Т.І. Лисенко, Л. А. Чернікова, В. В. Шатько «Інформатика, 10 клас», рівень академічний, Київ, «Генеза»,...
Програма (рівень стандарту, академічний рівень) iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів. Економіка, 11 кл. Рівень стандарту, академічний рівень К., 2010
Завдання шкільного предмета «Економіка» — сформувати базові знання з економічної науки, ознайомити з основними тенденціями розвитку...
Програма (рівень стандарту, академічний рівень) iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів. Економіка, 11 кл. Рівень стандарту, академічний рівень К., 2010
Завдання шкільного предмета «Економіка» — сформувати базові знання з економічної науки, ознайомити з основними тенденціями розвитку...
Програма (рівень стандарту, академічний рівень) iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів Англійська мова 10-11 класів Академічний рівень англійська мова (академічний рівень) 10-й клас

Програма (рівень стандарту, академічний рівень) iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів Англійська мова 10-11 класів Академічний рівень англійська мова (академічний рівень) 10-й клас

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи