Програма для учнів 10-12 класів загальноосвітніх навчальних закладів icon

Програма для учнів 10-12 класів загальноосвітніх навчальних закладів
НазваПрограма для учнів 10-12 класів загальноосвітніх навчальних закладів
Сторінка1/7
Дата конвертації04.01.2013
Розмір1.11 Mb.
ТипПрограма
  1   2   3   4   5   6   7


І.О. Завадський,

Ю.О. Дорошенко,

Ж.В. Потапова


Інформатика


Навчальна програма

для учнів 10-12 класів

загальноосвітніх навчальних закладів


рівень стандарту


Пояснювальна запискаПрограма розрахована на вивчення інформатики в 10–12 класах старшої школи загальноосвітніх навчальних закладів усіх профілів суспільного-гуманітарного, філологічного, художньо-естетичного та спортивного напрямів, а також фізичного, біолого-хімічного, біолого-фізичного, біолого-географічного, біотехнологічного, хіміко-технологічного, фізико-хімічного та агрономічного профілів природничо-математичного напряму на рівні стандарту обсягом 1 година на тиждень. Автори програми виходили з припущення, що у 9 класі основної школи вже вивчали інформатику за програмою І.О. Завадського, Ю.О. Дорошенка та Ж.В. Потапової. Тому дана програма є логічним продовженням згаданої програми для 9 класу і для цілісного сприйняття закладених в ній методичних ідей та міжтематичних зв’язків має розглядатися з програмою для 9 класу разом.


^

Мета і завдання профільного навчання інформатики


Метою курсу є формування в учнів теоретичної бази знань з основ інформатики, умінь і навичок ефективного використання сучасних комп'ютерно-інформаційних технологій у своїй діяльності, що має забезпечити формування у випускників школи основ інформаційної культури та інформатично-комунікативної компетентності.


Завданнями курсу є:

  • формування в учнів бази знань, умінь і навичок, необхідних для кваліфікованого та ефективного використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-пізнавальній діяльності та повсякденному житті;

  • розвиток в учнів уміння самостійно опановувати та раціонально використовувати програмні засоби різного призначення, цілеспрямовано шукати й систематизувати інформацію, використовувати електронні засоби обміну даними;

  • формування в учнів уміння застосовувати інформаційно-комунікаційні технології з метою ефективного розв’язання різноманітних завдань щодо отримання, обробки, збереження, подання інформації, які пов’язані з майбутньою професійною діяльністю в умовах інформаційного суспільства.^

Структура навчальної програми


Навчальна програма складається з:

  • пояснювальної записки, де визначено мету та завдання навчання інформатики, охарактеризовано структуру навчальної програми, вказано особливості організації навчання інформатики у профільній школі, критерії оцінювання навчальних досягнень, а також наведено рекомендації щодо викладання навчального матеріалу за програмою;

  • змісту навчального матеріалу та вимог щодо рівня навчальних досягнень учнів;

  • додатків, де вказано перелік курсів за вибором, які можуть доповнювати даний курс, та перелік методичної літератури.^

Особливості організації навчання інформатики у профільній школі


Система знань, умінь та навичок, яких має набути учень, що успішно навчається за програмою, є базовою і тому всі теми курсу мають викладатися в навчальних закладах усіх зазначених вище профілів.

Водночас кількість навчального часу, що відводиться на вивчення тієї чи іншої теми, може бути скорегована залежно від особливостей того чи іншого напряму й профілю навчання. Наприклад, у закладах художньо-естетичного профілю може детально викладатися тема «Комп’ютерна графіка» (основи якої вивчалися в 9 класі), і лише оглядово — «Основи програмування», а в закладах природничо-математичного напряму — навпаки. Розширення тем курсу здійснюється через викладання цих тем за програмами курсів за вибором, перелік яких наведено в додатку 1.

Найбільш доречним є перерозподіл годин у темах «Основи програмування», «Створення, публікація й підтримка веб-ресурсів» та «Комп’ютерна графіка». У програмі навчальні години за цими темами розподілено так: на тему «Основи програмування» відводиться 21 година, «Створення, публікація й підтримка веб-ресурсів» — 10 годин, а на тему «Комп’ютерна графіка» не виділяється навчального часу, крім того, який був відведений у 9 класі. Такий розподіл годин може бути здійснений у навчальних закладах будь-якого з перелічених вище профілів і напрямів, проте рекомендований для закладів природничо-математичного напряму.

У закладах художньо-естетичного напряму допустимий інший розподіл навчальних годин, зі зміщенням акцентів на вивчення комп’ютерної графіки та презентацій. Тема «Основи програмування» вивчається оглядово в обсязі 2 годин, натомість у темі «Комп’ютерна графіка» обсягом 15 годин детально розглядається робота з растровим і векторним графічним редактором, а також додаються 5 годин на вивчення підтеми «Розробка Flash-презентацій» у темі «Комп’ютерні презентації та публікації». Тема «Створення, публікація й підтримка веб-ресурсів» вивчається в обсязі 10 годин у 12 класі. Зміст навчального матеріалу, відкорегований згідно з таким розподілом годин, наведено в додатку 3.

Ще один спосіб розподілу годин за темами програми може здійснюватися у закладах суспільно-гуманітарного, філологічного та спортивного напрямів. Тема «Основи програмування» вивчається оглядово в обсязі 2 годин. Тема «Створення, публікація й підтримка веб-ресурсів» замінюється ширшою темою «Основи веб-дизайну», яка викладається в 11 класі в обсязі 15 годин та у 12 класі в обсязі 11 годин. Крім того, додаються 4 години на поглиблене опанування растрової графіки, що необхідно для веб-дизайнера, а також 1 година до підтеми «Навчання в Інтернеті». Зміст навчального матеріалу, відкорегований згідно з таким розподілом годин, наведено в додатку 4.

Ці способи розподілу навчального часу не є єдино можливими. Наприклад, у навчальних закладах економічного профілю варто виділити більше навчальних годин, ніж це передбачено програмою, для вивчення теми «Аналіз даних у середовищі табличного процесора», оскільки саме аналіз даних в електронних таблицях є базовою інформаційною технологією, яку у своїй професійній діяльності застосовує будь-який економіст. Це може бути зроблено за рахунок таких тем курсу як «Текстовий процесор» та «Обробка мультимедійної інформації».

У курсі є дві теми, навчальний зміст яких повністю визначається профілем навчання: «Програмні засоби навчання профільного предмета» та «Спільна робота з документами. Розробка колективного проекту із використанням кількох інформаційних технологій». Наприклад, колективний проект у навчальних закладах історичного профілю може полягати в розробці веб-сайту, присвяченого певній історичній постаті, а в закладах економічного профілю — в аналізі показників економічної діяльності підприємства з використанням баз даних і електронних таблиць.

  1   2   3   4   5   6   7Схожі:

Програма для учнів 10-12 класів загальноосвітніх навчальних закладів iconПрограма курсу за вибором «Рідний край» для учнів 8 9 класів загальноосвітніх навчальних закладів Пояснювальна записка
Програма курсу за вибором «Рідний край» розрахована на учнів 8 – 9 класів загальноосвітніх навчальних закладів. Вона є логічним доповненням...
Програма для учнів 10-12 класів загальноосвітніх навчальних закладів iconПрограма для учнів 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів
Програма розрахована на вивчення інформатики в 10–11 класах старшої школи загальноосвітніх навчальних закладів в обсязі 1 години...
Програма для учнів 10-12 класів загальноосвітніх навчальних закладів iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів. Основи здоров’я Бойченко Т.Є
Програма факультативного курсу «Сприяння просвітницькій роботі «рівний рівному» серед молоді України щодо здорового способу життя»...
Програма для учнів 10-12 класів загальноосвітніх навчальних закладів iconПрограма для 8 9 класів загальноосвітніх навчальних закладів
Людина і світ професій: Програма для 8 – 9 класів загальноосвітніх навчальних закладів //І. Д. Бех (науковий консультант), О. В....
Програма для учнів 10-12 класів загальноосвітніх навчальних закладів iconПрограма для 8 9 класів загальноосвітніх навчальних закладів
Людина і світ професій: Програма для 8 – 9 класів загальноосвітніх навчальних закладів //І. Д. Бех (науковий консультант), О. В....
Програма для учнів 10-12 класів загальноосвітніх навчальних закладів iconПрограма для 10 11 класів загальноосвітніх навчальних закладів
Побудова кар’єри: Програма для 10 – 11 класів загальноосвітніх навчальних закладів //І. Д. Бех (науковий консультант), О. В. Мельник,...
Програма для учнів 10-12 класів загальноосвітніх навчальних закладів iconПрограма для 5-12 класів загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням мовами національних меншин
Завдання для державної підсумкової атестації учнів 9 класів загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням мовами нацменшин
Програма для учнів 10-12 класів загальноосвітніх навчальних закладів iconДля загальноосвітніх навчальних закладів
Програма «Економіка» для учнів 11 класів загальноосвітніх навчальних закладів (знз) розроблена за формою, запропонованою Міністерством...
Програма для учнів 10-12 класів загальноосвітніх навчальних закладів iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів економіка 11 клас Рівень стандарту, академічний рівень Пояснювальна записка
Програма «Економіка» для учнів 11 класів загальноосвітніх навчальних закладів (знз) розроблена за формою, запропонованою Міністерством...
Програма для учнів 10-12 класів загальноосвітніх навчальних закладів iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів (класів) з поглибленим вивченням окремих предметів
Ністрів України від 16. 11. 2000 №1717 “Про перехід загальноосвітніх навчальних закладів на новий зміст, структуру і 12-річний термін...
Програма для учнів 10-12 класів загальноосвітніх навчальних закладів iconПрограма для 5-10 класів загальноосвітніх навчальних закладів для розумово відсталих дітей
Одним з основних завдань спеціальної освіти і, зокрема, навчальних закладів для дітей з порушеннями інтелектуального розвитку, є...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи