Тема: Форматування тексту icon

Тема: Форматування тексту
Скачати 83.32 Kb.
НазваТема: Форматування тексту
Дата конвертації04.01.2013
Розмір83.32 Kb.
ТипДокументи

10 клас

Тема: Форматування тексту.

Мета: Навчальна. Дати загальне поняття про форматування документів, символів, абзаців та роботу зі сторінками. Навчити форматувати текст, використовуючи різні способи.

Розвиваюча. Розвивати естетичні смаки та орфографічні навички учнів. Логічне мислення, різні види пам’яті.

Виховна. Виховати дисциплінованість на уроці, тактовність, вміння цінувати думку іншого.


Тип уроку: Вивчення нового матеріалу.

Девіз уроку:

Людина прагне до знань, і якщо в ній згасає жага знань, вона перестає бути людиною”.

Ф. Нансен


^ ХІД УРОКУ

І. Організаційна частина.

ІІ. Актуалізація опорних знань.

Проводиться за допомогою інтерактивної гри „Логічні завершення”.

Орієнтовні питання для гри „Логічні завершення”

 1. Програма, призначена для роботи з текстовою інформацією і має обмежені функції це ..... (Текстовий редактор)

 2. Програма, яка використовується для роботи з текстовою і графічною інформацією називається ...... (Текстовий процесор)

 3. Програми Лексикон, Microsoft Word є найпоширенішими текстовими ..... (Процесорами)

 4. Процес виправлення помилок в документі, внесення додаткових слів і речень в текст називають ..... (Редагуванням)

 5. Процес пвдготовки документа до друку, оформлення заголовків, розбивка на сторінки називають .... (Макетування)

 6. Програми, призначені для створення електронних макетів книг, журналів називають ...... (Видавничими системами)

 7. Найпоширенішою видавничою системою є ..... (Ventura Publisher)

 8. Після завантаження текстового редактора на екрані монітора з’являється .... (Вікно документа)

 9. Список команд, у якому можна вибрати потрібну команду для виконання називають .... (Меню)

 10. При збереженні документа в пам’ять комп’ютера авторматично пропонується папка .... (Мій комп’ютер)

 11. Які мови використовуються при наборі тексту в документі........ (Українська, російська, англійська)

 12. Відкриття програми Microsoft Word з робочого столу відбувається за допомогою ....... (подвійного клацання мишки)


ІІІ. Розгляд нового матеріалу (Інтерактивна права „Пошук інформації”).

На попередніх уроках ми з вами з’ясували, що текст можна створювати і редагувати, тобто виправляти помилки, замінювати одні символи чи слова іншими. Але виникає питання: чи обмежується робота з текстом тільки цими діями? (Питання до класу)

Саме так, але більш детальну відповідь на це запитання нам зможе дати тема сьогоднішнього уроку, яка звучить так: „Форматування тексту”. Коли ми з вами розглядали системне опрацювання текстів, то з’ясували, що форматування – це надання документу потрібного вигляду. А в чому ж на вашу думку полягає цей потрібний вигляд? (Питання до класу)

Дати детальнішу відповідь на це запитання ми спробуємо спільними зусиллями. (Учні об’єднуються у 3 груп, кожна з яких одержує окреме завдання (підготувати відповіді на запропоновані запитання), відповіді на якиі можна знайти в різних джерелах інформації і додатковий теоретичний матеріал для опрацювання. Визначається час на пошук і аналіз інформації. Наприкінці уроку заслуховуються повідомлення від кожної групи, які потім повторюються або доповнюються всім класом. (Оцінюється діяльність групи в цілому і окремо кожного її учасника).)


Завдання для груп:

І група

Що означає форматування? Для чого воно потрібне? Які елементи в текстовому документі можна форматувати? Які параметри має шрифт? В чому полягає різниця між серифними і сансерифними шрифтами?


ІІ група

Чому шрифти Webdings та Windings називають шрифтами з графічним зображенням? Які спеціальні ефекти можна використовувати при форматуванні тексту? Які додаткові можливості, крім стандартних, надає вікно „Шрифт” для форматування тексту? Як їх застосувати


ІІІ група

Яке вирівнювання (розміщення) тексту дозволяє зробити вікно „Абзац”? Як його відкрити? Якими способами можна встановлювати відступи і виступи для абзаців у тексті? Що вказує на некваліфіковане форматування тексту?


Додатковий теоретичний матеріал

Форматування текстового документа полягає у наданні документові потрібного вигляду, для чого встановлюють види шрифтів, виконують форматування абзаців, встановлюють відступи та інтервали, створюють шаблони, додають у документ таблиці тощо.

^ ФОРМАТУВАННЯ СИМВОЛІВ (ШРИФТІВ)

Вибір виду шрифту та його розміру для тексту не менш важливий, ніж вибір слів для висловлення думок. Вибраний шрифт може надати тексту відповідний настрій, зосередити увагу читача на важливих пові­домленнях.

^ Шрифт має такі параметри:

• Вид шрифту (гарнітура).

• Написання шрифту.

• Розмір (кегль) шрифту.

• Колір шрифту.

Параметри шрифту можна встановити для одного або декількох сим­волів, для одного або декількох слів, для одного або декількох речень, для одного або декількох рядків, для фрагменту тексту, для всього тексту.

Щоб встановити новий шрифт для виділеного фрагменту, необ­хідно виконати команду Формат / Шрифт ... або у контекстному меню викликати команду "Шрифт ...". З'явиться діалогове вікно "Шрифт" . У вікні "Шрифт" вибирають вид шрифту.

Поділяють шрифти на типи за категоріями – це шрифти сериф і сансериф.

Символи шрифтів категорії сериф мають декоративні засічки (наприклад, шрифт Тіmes New Roman)., текст, написаний серифним шрифтом виглядає гладким. Саме тому такі шрифти використовують для написання книг, звітів.

Символи сансерифного (рубленого) шрифта без засічок (Прикладом шрифта цього типу є шрифт Ariаl). Сансерифний шрифт найчастіше використовують для написання тексту, міток, підписів під малюнками чи діаграмами.

Шрифт Briggadocio – призначений для написання великих газетних заголовків, шапок документів або рекламних заголовків

Існують моноширинні шрифти, наприклад Courier. В таких шрифтах символи мають однакову ширину. Але текст набраний таким шрифтом важкий для сприйняття. Приклад для написання тексту програм в керівництвах по програмуванню.

Найкраще використовувати на одній сторінці не більше кількох типів шрифтів.

Шрифти з графічними зображеннями:^ Webdings, Wingdings, Wingdings2, Wingdings3.

У вікні "Шрифт" встановлюють написання ("Начертание") шриф­ту: жирний, курсив, підкреслений. Можливі комбінації: жирний курсив, курсив підкреслений, жирний підкреслений і, нарешті, жирний курсив підкреслений.

Кнопки для вибору написання шрифту, як правило, є на панелі інструментів (Ж - жирний, К - курсив, Ч - підкреслений) -

У вікні "Размер" можна вибрати розмір шрифту із списку від 8 до 72 пунктів (пт). Розмір 14 - це розмір шрифту, як у друкарської машинки. Тому його найкраще використовувати при наборі тексту.

Можна встановити свій розмір від 1 до 1638 з точністю до 0,5. Дробові числа писати через "кому". Наприклад, 12,5.

Кнопки для вибору розміру шрифту, як правило, є на панелі інструментів. Досить клацнути кнопкою зі стрілочкою, щоб розгорнути вікно з розмірами шрифтів, серед яких вибрати потрібний або встановити свій.

^ Спеціальні ефекти: Закреслений, нижній індекс, подвійне підкреслення тощо.

Колір шрифту

Потрібний колір можна вибрати зі списку "Цвет:" або на панелі інструментів Малювання.


^ ІНТЕРВАЛИ МІЖ СИМВОЛАМИ

Для того щоб змінити інтервал між символами потрібно вибрати вкладку Интревал, де вибрати зі списку Разреженный або Уплотненный і вказати певний коефіцієнт.

Щоб вставити символ в текст потрібно виконати команду Вставка / Символ, де вибрати потрібний символ і натиснути кнопку Вставить. Для вставки спеціальних знаків потрібно перейти в закладку Специальные символы.


^ ФОРМАТУВАННЯ АБЗАЦІВ

Абзац — це текст, який починається з відступу або виступу 1-го рядка від лівого краю, продовжується рядками без відступу (або з іншим відступом) і закінчується натисканням клавіші Еnter.

Новий текст форматується , як правило, так:

• вирівнювання по лівому краю;

• відсутність відступу 1 -го рядка;

• відсутність відступів зліва і справа;

•• один інтервал між рядками;

• відсутність порожніх рядків до і після абзаців.

^ Кожний абзац можна форматувати окремо. Щоб вибрати абзац, досить на ньому у будь-якому місці розмістити курсор клавіатури.

Можна форматувати кілька абзаців або весь документ

Вирівнювання абзаців

Абзац можна вирівнювати по ліво­му краю, по центру, по правому краю, по ширині. Щоб вирівняти текст у вибраному абзаці або групі абзаців, використовують кнопки на панелі інструментів:

^ Відступи і виступи

Лівий відступ - встановлення величини відступу абзацу від лівої границі робочої частини сторінки.

Правий відступ - встановлення величини відступу абзацу від правої границі робочої частини сторінки.

^ Відступ 1-го рядка - встановлення зсуву вправо 1-го рядка абзацу відносно лівої границі робочої частини сторінки.

Виступ 1-го рядка - встановлення зсуву вліво 1-го рядка абзацу відносно лівої границі робочої частини сторінки. .

Щоб встановити відступи, можна скористатися бігунками на гори­зонтальній лінійці:

Встановлювати вирівнювання, відступи зліва, справа і 1-го рядка можна ще за допомогою діалогового вікна "Абзац'. Для цього потрібно виконати команду Формат / Абзац.


^ ІНТЕРВАЛИ МІЖ АБЗАЦАМИ

Щоб зробити міжабзацні інтервали, треба в розділі Интервал вказати інтервал до та після абзацу.

Щоб вказати міжрядковий інтервал, потрібно в розділі Интервал зі списку Междустрочный вибрати потрібний інтервал або ввести певне значення з клавіатури (на панелі інструментів Форматування).


Ознаками некваліфікованого форматування абзацу є:

® виконання вирівнювання і відступів за допомогою "пропусків";

® застосування порожніх рядків для міжабзацних інтервалів;

® вирівнювання стовпчиків таблиць за допомогою "пропусків”


^ IV. Узагальнення та систематизація знань.

Вправа „Бліц-диспут”:

Учням роздається по одній картці з хибним або істинним твердженням. Кожен з них почергово звертається до свого сусіда праворуч, просить його бути йому „опонентом” та оголошує своє твердження з картки. „Опонент” повинен висловитися з приводу існиності твердження: „Так, дійсно.... ” або „Ні, це неправильно....”. свою думку „опонент” висловлює за методом ПРЕС: „Я вважаю, що...”; „Тому що ...”; „Наприклад,....”.


Зміст карток

Картка 1. Прошу бути моїм опонентом _____________________

Я стверджую, що найпоширенішим при друкуванні вважається шрифт , розміром 14 пунктів

Картка 2. Прошу бути моїм опонентом _____________________

Я стверджую, що анімацію можна застосовувати в будь-якому місці тексту.

Картка 3. Прошу бути моїм опонентом _____________________

Я стверджую, що перш ніж роздруковувати документ, його обов’язково потрібно відформатувати.

Картка 4. Прошу бути моїм опонентом _____________________

Я стверджую, що чим більше різних шрифтів використано на одній сторінці документа, тим краще виглядає документ.

Картка 5. Прошу бути моїм опонентом _____________________

Я стверджую, що для написання книг, звітів найкраще використовувати серифні шрифти.

Картка 6. Прошу бути моїм опонентом _____________________

Я стверджую, що при наборі тексту необов’язково дотримуватися правил набору тексту


V. Домашнє завдання.

Вивчити п. 6. 10. у підручнику «Інформатика. Базовий курс» Є. А. ШестопаловСхожі:

Тема: Форматування тексту iconТема: Форматування тексту на основі створення візитки
Мета: закріпити в учнів навички форматування елементів тексту. Навчити застосовувати здобуті знання на практиці. Розвинути логічне...
Тема: Форматування тексту iconТема. Форматування тексту. Практична робота «Форматування тексту»
...
Тема: Форматування тексту iconІнформатика 10 форматування тексту
Форматування текстового документу полягає у наданні йому потрібного вигляду, тобто встановлення параметрів шрифтів, відступів та...
Тема: Форматування тексту iconТема: Форматування тексту
Завантажити текстовий процесор Word. Створити файл з іменем «Створення простого текстового документа»
Тема: Форматування тексту iconРозрізняють: форматування символів
Під форматуванням розуміють операції, пов'язані з оформленнням тексту і зміною його зовнішнього вигляду. Операції форматування дійсні...
Тема: Форматування тексту iconТема: використання стилів, поняття про схему документу. Практична робота №4 «Форматування текстових документів. Використання шаблонів документів»
Ористовувати стилі символів та абзаців для форматування тексту, обирати схему документа, створювати власні стилі, вчитись налаштовувати...
Тема: Форматування тексту iconТема: використання стилів, поняття про схему документу. Практична робота №4 «Форматування текстових документів. Використання шаблонів документів»
Ористовувати стилі символів та абзаців для форматування тексту, обирати схему документу, створювати власні стилі, вчитись налаштовувати...
Тема: Форматування тексту iconТема: Введення, редагування та форматування тексту
Мета: закріпити навички створення документів на основі стандартних шаблонів і створення власних документів
Тема: Форматування тексту iconТема: Форматування тексту. Робота зі шрифтами. Шаблони документів і робота з ними
Прошу Вас прийняти мене на роботу на посаду лаборанту кабінету інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій на 0,5 ставки...
Тема: Форматування тексту iconЛабораторна робота №6 Тема: Word. Форматування текстових документів. Мета: Уміти форматувати тексти і створювати ділові листи
Сформатувати текст означає надати йому такого вигляду, який потрібен користувачу. Форматування виконують за допомогою команд відповідного...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи