Закон України «Про освіту» №1060-хіі від 23. 05. 1991 р зі змінами. Закон України «Про дошкільну освіту» від 11 липня 2001 р. №2б28- ІІІ, зі змінами від 19 грудня 2006 р icon

Закон України «Про освіту» №1060-хіі від 23. 05. 1991 р зі змінами. Закон України «Про дошкільну освіту» від 11 липня 2001 р. №2б28- ІІІ, зі змінами від 19 грудня 2006 р
Скачати 130.6 Kb.
НазваЗакон України «Про освіту» №1060-хіі від 23. 05. 1991 р зі змінами. Закон України «Про дошкільну освіту» від 11 липня 2001 р. №2б28- ІІІ, зі змінами від 19 грудня 2006 р
Дата конвертації05.01.2013
Розмір130.6 Kb.
ТипЗакон

НОРМАТИВНО – ПРАВОВІ

ДОКУМЕНТИ В ГАЛУЗІ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ


І. БАЗОВІ


 1. Базова програма розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі», затверджена Міністерством освіти і науки України (протокол засідання Колегії №3/2-2 від 21.03.2008 р.).
 1. Базовий компонент дошкільної освіти в Україні.
 1. Закон України «Про освіту» № 1060-ХІІ від 23.05.1991 р. зі змінами. 
 1. Закон України «Про дошкільну освіту» від 11 липня 2001 р. № 2б28- ІІІ,  зі змінами від  19 грудня 2006 р. 
 1. Закон України «Про охорону праці» від 14.10.1992. № 2694-ХІІ.
 1. Закон України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внасліок Чорнобильської катастрофи» від 28 лютого 1991 р. № 796- ХІІ,  зі змінами.
 1. Закон України «Про фізичну культуру і спорт» від 24 грудня 1993 р. № 3808- ХІІ, зі змінами від 18 червня 1999 р. 
 1. Закон України «Про охорону дитинства» від 26 квітня 200 1 р. № 2402-І1І,    зі змінами від 24 квітня 2008р.
 1. Закон України «Про мови в Українській РСР» від 28 жовтня 1989 р. № 8312-11, зі змінами від 6 березня 2003 р.
 1. Закон України «Про Державний Гімн України» від 6 березня 2003 р. № 602-ІV. 
 1. Закон України «Про дорожній рух» від 30 червня 1993 р. № 3353- ХІІ, зі змінами від 14 жовтня  2008 р.
 1. Конвенція про права дитини.
 1. Концепція Державної цільової програми розвитку дошкільної освіти на період до 2017 року (№ 1721-р від 27.08.2010). 1. Конституція України.
 1. Концепція екологічної освіти в Україні, затверджена рішенням колегії Міністерства освіти і науки України від 20 грудня 2001 р. № 13/6-19.
 1. Методичні аспекти реалізації Базової програми розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі», рекомендовані Міністерством освіти і науки України (лист №1/11-998 від 17.02.2009 р.).
 1. Про затвердження Нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, класів спеціальних-загально-освітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп подовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів загальноосвітніх навчальних закладах (наказ МОН України № 128 від 20.02.2002 ).


 1. Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності, затверджене на­казом Міністерства освіти і науки України від 7 листопада 2000 р. № 522. 
 1. Положення про експериментальний загальноосвітній навчальний заклад, затверджене наказом Міністерства освіти і науки України від 20 лютого    2002 р.    № 114. 
 1. Порядок створення, реорганізації та ліквідації навчально – виховних закладів, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 05.04.1994.
 1. Програма розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт», затверджена Міністерством освіти і науки України (наказ від 23.11.2010 № 1111).
 1. Про організацію обліку дітей дошкільного віку (лист МОН України № 1/9-263 від 07.05.2007 р.). 1. Про організацію короткотривалого перебування дітей у дошкільних навчальних закладах» (лист МОН України № 1/9-431 від 17.08.2005 р.) 1. Рекомендації щодо порядку використання державної символіки в навчальних закладах України, затверджені наказом Міністерства освіти і науки України від 7 вересня 2000 р. № 439.
 1. Про організацію навчання учнів 1-го класу на базі дошкільного навчального закладу, лист МОН України від 18 червня 2001 р. № 1/9 – 231.
 1. Зміни до Типового положення про атестацію педагогічних працівників. Затверджено наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 22.05.2012 № 1473.
 1. Про організацію роботи в дошкільних навчальних закладах у літній період. Інструктивно – методичні рекомендації. (Додаток до листа МОНмолодьспорту України від 16.03.2012 р. № 1/9-198.
 1. Про організацію роботи в дошкільних навчальних закладах у 2012/2013 навчальному році. Інструктивно – методичні рекомендації. Додаток до листа МОНмолодьспорту України від 21.05.2012 р. № 1/9-388
 1. Базовий компонент дошкільної освіти (нова редакція). Затверджений наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України № 615 від 22.05.2012.
 1. Про організацію фізкультурно – оздоровчої роботи в дошкільних навчальних закладах у літній період. Інструктивно – методичні рекомендації. (Додаток до листа МОНмолодьспорту України від 28.05.2012 р. № 1/9 - 413)ІІ. УСТАНОВЧІ ДОКУМЕНТИ


 1. Положення про дошкільний навчальний заклад, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 12 березня 2003 р. № 305.
 1. Положення про навчально-виховний комплекс «дошкільний навчальний заклад ­загальноосвітній навчальний заклад», «загальноосвітній навчальний заклад - дошкільний навчальний заклад», затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 12 березня 2003 р. № 306.
 1. Про затвердження Примірного статуту дошкільного навчального закладу ( наказ Міністерства освіти і науки від 24.04.2003 р. №257).
 1. Про застосування Типових штатних нормативів дошкільних навчальних закладів (лист від 18.02.2011 №1/9-114).
 1. Про режим роботи дошкільних навчальних закладів» (лист МОН України № 1/9-36 від 24.01.2007 р. 1. Про типові правила внутрішнього трудового розпорядку для працівників навчально – виховних закладів системи Міністерства освіти України, затверджені наказом міністерства освіти України від 20.12.1993 №455
 1. Типові штатні нормативи дошкільних навчальних закладів ( затверджені наказом Міністерства освіти і науки № 1055 від 04.11.2010).ІІІ. АТЕСТАЦІЯ


 1. Про проведення державної атестації дошкільних навчальних закладів (лист Міністерства освіти і науки України від 27 листопада 2007 р. № 1/9-711).
 1. Типове положення «Про атестацію педагогічних працівників», затверджене на­казом Міністерства освіти України від 06.10.2010 р. № 930. 
 1. Про атестацію музичних керівників, інструкторів з фізкультури дошкільних навчальних закладів (Лист МОН України № 1/9-165 від 16.03.2009 р.).
 1. Про визначення порядку присвоєння педагогічних звань педагогічним працівникам, затверджене наазом Міністерства освіти і науки України від 4 липня    2005 р. № 396.
 1. Щодо присвоєння педагогічних звань «вихователь-методист», «старший вихователь» (лист Міністерства освіти і науки України від 26 листопада    2007 р. № 1/9-706). 
 1. Про вивчення досвіду роботи педагогічних працівників під час атестації (лист Міністерства освіти і науки України від         4 листопада 2002 р. № 1/9-482). ^ ІУ. ДІЛОВОДСТВО


 1. Інструкція про ділову документацію в дошкільних закладах, затверджена наказом Міністерства освіти України від 30 січня 1998 р. № 32.
 1. Інструкція «Про порядок ведення трудових книжок працівників» , затверджена 29.07.93 № 58.
 1. Про затвердження Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органахдержавної влади і місцевого самоврядування, об'єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації, постанова кабінету міністрів України від 14 квітня 1997 р. N 348.^ У. КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 1. Перелік посад педагогічних та науково – педагогічних працівників, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 14.06.2000 № 963. 1. Перелік закладів і установ освіти…, робота на яких дає право на пенсію за вислугу років, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 4.11.1993 № 909. 1. Про гарантії і компенсації для працівників, які направляються для підвищення кваліфікації…, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 28.06.1997 № 695. 1. Про перейменування посад… молодшого обслуговуючого персоналу в установах освіти, наказ Міністерства освіти СРСР від 30.05.1979 № 103. 1. Щодо посади помічника вихователя, лист МОН та ЦК Профспілки … від 19.03.2009 3 1/9 – 176, « 02-5/116.^ УІ. МЕДИЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ


 1. Про вдосконалення організації медичного обслуговування дітей у дошкільному  навчальному закладі (наказ Міністерства освіти і науки України від 30.08.2005 р. №432/496).
 1. Порядок медичного обслуговування дітей у дошкільних навчальних закладах , затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 14.06.2002 №826.^ УІІ. МЕТОДИЧНИЙ КАБІНЕТ


 1. Положення про методичний кабінет дошкільного навчального закладу» (№ 1070 від 09.11.2010).
 1. Рекомендації щодо організації методичної роботи з педагогічними працівниками в дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних закладах освіти, затверджені науково-­методичною комісією шкільної педагогіки, психології та школознавства Міністерства освіти України від 27 листопада 1997 р. № 6.^ УІІІ. ОБЛАДНАННЯ


 1. Типовий перелік обов'язкового обладнання, навчально-наочних посібників та іграшок в дошкільних навчальних закладах, затверджений наказом Міністерства освіти України від 11 вересня 2002 р. № 509.
 1. Методичні рекомендації «Підбір і використання іграшок для дітей дошкільного віку в дошкільних навчальних закладах» (лист Міністерства освіти і науки України від 18 лип­ня 2008 р. № 1/9-470).
 1. Методичні рекомендації «Підбір і використання іграшок для дітей раннього віку у дошкільних навчальних закладах» (лист Міністерства освіти і науки України від 17 бе­резня 2006 р. № 1/9-153).^ ІХ. ПЛАНУВАННЯ


 1. Інструктивно-методичний лист Міністерства освіти і науки України «Про планування 9 освітнього роцессу в дошкільному навчальному закладі» від      1 жовтня 2002 р. № 1/9-434.
 1. Організація та зміст навчально-виховного роцессу в дошкільних навчальних закладах (лист Міністерства освіти і науки України від 6 червня 2005 р.        № 1/9-306).
 1. Лист Міністерства освіти і науки України від 27 серпня 2000 р. 1/9-352 (рекомендації щодо планування діяльності, ведення документації і звітності усіх ланок психологічної служби системи освіти України).
 1. Про систему роботи з дітьми, які не відвідують дошкільні навчальні заклади (інструктивно-­методичний лист Міністерства освіти і науки України від   4 жовтня 2007 р. № 1/9-583). 
 1. Планування роботи в дошкільних навчальних закладах ( Лист Міністерства освіти і науки України від 03.07.2009 №1/9-455).
 1. Про організовану і самостійну діяльність дітей у дошкільному навчальному закладі (№ 14/18-3082 від 26.07.10)^ Х. ПСИХОЛОГІЧНА СЛУЖБА


 1. Положення про психологічну службу системи освіти України, затверджене наказом Міністерства освіти України від 3 травня 1999 р. № 127.
 1. Положення про психологічний кабінет дошкільних, загальноосвітніх та інших навчальних закладів системи загальної середньої освіти, затверджене наказом Міністерства освіти і науки України від 19 жовтня 2001 р. № 691.
 1. Про атестацію практичних психологів (соціальних педагогів) загальноосвітніх навчальних закладів та центрів практичної психології і соціальної роботи (лист Міністерства освіти і науки України від 13 грудня 2001 р. № 1/9-439).
 1. Про планування діяльності та ведення документації соціальних педагогів, соціальних педагогів по роботі з дітьми-інвалідами системи Міністерства освіти і науки України, наказ Міністерства освіти і науки України від   28 грудня 2006 р.       № 864. ^ ХІ. ОПЛАТА ПРАЦІ


 1. Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затверджена наказом МОН України від 15.04.1993 № 102.
 1. Про встановлення надбавки педагогічним працівникам дошкільних…, затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 23.03.2011 № 373.
 1. Про доплату за перевищення планової наповнюваності груп, лист МОН України від 26.11.2008 № 1/9 – 764.
 1. Про внесення змін до Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, наказ МОН України від 24.02.2005 №118.
 1. Порядок виплати надбавок за вислугу років педагогічним та науково – педагогічним працівникам навчальних закладів і установ освіти, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 31.01.2001 № 78.
 1. Про оплату праці працівників освіти і науки в умовах епідемії грипу, лист МОН України … від 02.11.2009 № 1/9-757; № 02-8/437.
 1. Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери, постанова Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 р. N 1298.
 1. Схема тарифних розрядів посад керівних та педагогічних працівників дитячих дошкільних навчальних закладів усіх типів і найменувань (крім дитячих будинків), наказ МОН України від 26.09.2005 № 557.^ ХІІ. ОХОРОНА ЖИТТЯ І ЗДОРОВЯ


 1. Інструкція з організації охорони життя і здоров’я дітей у дошкільних навчальних закладах» (наказ Міністерства освіти і науки України від 28.10.2008 р. № 985).
 1. Щодо організації проведення обов'язкових профілактичних медичних оглядів працівників окремих професій, виробництв і організацій, діяльність яких пов'язана з обслуговуванням населення і може призвести до поширення інфекційних хвороб, наказ Міністерства охорони життя і здоров’я України від 23.07.2002 N 280.^ ХІІІ. РОБОТА З ДІТЬМИ, ЯКІ НЕ ВІДВІДУЮТЬ ДНЗ, НВК

 1. Про систему роботи з дітьми, які не відвідують дошкільні навчальні заклади (лист МОН України № 1/9-583 від 04.10.2007 р.) 1. Про затвердження Примірного положення про консультативний центр для батьків або осіб, які їх замінюють і дітей, які виховуються в умовах сім’ї  ( Наказ Міністерства освіти і науки, молоді т а спорту України від 30.06. 2011 № 714).
 1. Про організацію роботи з дітьми старшого дошкільного віку, які не відвідують дошкільні заклади, лист МОН України від 18 грудня 2000 р. №1/9 -510.^ ХІУ. РОБОТА З БАТЬКАМИ


 1. Про затвердження встановлення плати для батьків за перебування дітей у державних і комунальних дошкільних та інтернатних навчальних закладах, наказ Міністерства освіти і науки України від 21.11.2002 № 667.
 1. Про невідкладні питання діяльності дошкільних та інтернатних навчальних закладів, постанова Кабінету Міністрів України від 26.08.2002 № 1243.^ ХУ. СОЦІАЛЬНО – ПЕДАГОГІЧНИЙ ПАТРОНАТ

ТА КОНСУЛЬТАТИВНИЙ ЦЕНТР ДЛЯ БАТЬКІВ


 1. Про організацію роботи з дітьми п’ятирічного віку (лист МОН України №1/9-666 від 27.09.2010).
 1. Про здійснення соціально-педагогічного патронату» (лист МОН України № 1/9-811 від 17.12.2008 р.)
 1. Примірне положення про консультативний центр для батьків або осіб, які їх замінюють і дітей, які виховуються в умовах сімї, затверджене наказом МОН … України 30.06.2011 № 714.^ ХУІ. СТИМУЛЮВАННЯ ПРАЦІ


 1. Порядок надання щорічної грошової винагороди педагогічним працівникам навчальних закладів державної та комунальної форми власності за сумлінну працю, зразкове виконання службових обов’язків, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 5.06.2000 № 898.
 1. Положення про нагородження нагрудним знаком «Відмінник освіти України», «Софія Русова» Міністерства освіти і науки України, наказ МОН України від 11.07.2005 № 402.^ ХУІІ. ЧАС ВІДПОЧИНКУ


 1. Орієнтовний перелік посад працівників з ненормованим робочим днем системи міністерства освіти України, яким може надаватись додаткова відпустка, затверджено 11.03.1998.
 1. Порядок надання щорічної основної відпустки …., затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 14.04.1997 №346.
 1. Про надання навчальної відпустки, лист Міністерства праці та соціальної політики України від 06.09.2005 № 09 -402.
 1. Про право одиноких матерів на додаткову відпустку на дітей, лист Міністерства праці та соціальної політики України від 25.08.2005 № 36 -455.^ ХУІІІ. ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ


 1. Інструктивно-методичні рекомендації щодо організації фізкультурно- оздоровчої роботи в ДНЗ ( лист МОН України №1/9 - 438 від 27.08.2004 р.).
 1. Державні вимоги до системи фізичного виховання дітей, учнівської і студентської молоді, затверджені наказом Міністерства освіти України від   25 травня 1998 р.   № 188. 
 1. Система організації фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи дошкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних та позашкільних навчальних закладів, затвер­джена наказом Міністерства освіти і науки України від 21 липня 2003 р. № 486.
 1. Положення про організацію фізичного виховання і масового спорту в дошкільних, загальноосвітніх і професійно-технічних закладах України, затверджене наказом Міністерства освіти і науки України від 2 серпня 2005 р. № 458. 
 1. Фізичний розвиток дітей в умовах дошкільного навчального закладу (лист МОН України № 1/9 -563 від 16.08.10)^ ІХХ. ХАРЧУВАННЯ


 1. Інструкція з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах, затверджена наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України 17.04.2006 №298/227.
 1. Закон Про дитяче харчування від 14.09.2006 року N 142-V
 1. Норми харчування у навчальних та оздоровчих закладах, затверджені постановою Кабінету Міністрів України 22.11.2004 № 1591.
 1. Пам’ятка вивчення управлінської діяльності з питань організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах , лист МОН України від 21.06.2007 № 1/9-394.
 1. Порядок організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах, затверджений наказом Міністерства охорони здоров’я … від 01.06.2005 № 242/329.
 1. Про введення збірника рецептур страв для харчування школярів, наказ від 24.12.1985 №341
 1. Про виконання норм харчування у дошкільних навчальних закладах, лист МОН України від 19.05.2008 № 1/9 – 323.
 1. Про затвердження порядку організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах (від 01.07.2005 № 242/329).
 1. Про здійснення контролю за організацією харчування дітей в дошкільних навчальних закладах (лист МОН України № 1/9-394 від 21.06.2007.Схожі:

Закон України «Про освіту» №1060-хіі від 23. 05. 1991 р зі змінами. Закон України «Про дошкільну освіту» від 11 липня 2001 р. №2б28- ІІІ, зі змінами від 19 грудня 2006 р iconЗакон України «Про освіту» від 23 травня 1991 р. №1060-хіі, зі змінами від 19 грудня 2006 р. Закон України «Про дошкільну освіту» від 11 липня 2001 р. №2628-їїі, зі змінами від 19 грудня 2006 р
Нормативно-правові документи з питань дошкільної освіти, копії яких мають зберігатися в методичному кабінеті рмк, днз
Закон України «Про освіту» №1060-хіі від 23. 05. 1991 р зі змінами. Закон України «Про дошкільну освіту» від 11 липня 2001 р. №2б28- ІІІ, зі змінами від 19 грудня 2006 р iconЗакон України «Про освіту» від 23 травня 1991 р. №1060-хіі (зі змінами І доповненнями). Стаття 54 «Кадрове забезпечення сфери освіти». Закон України «Про загальну середню освіту»
...
Закон України «Про освіту» №1060-хіі від 23. 05. 1991 р зі змінами. Закон України «Про дошкільну освіту» від 11 липня 2001 р. №2б28- ІІІ, зі змінами від 19 грудня 2006 р iconЗакон України про освіту м. Київ, 23 травня 1991 р. №1060-хіі із змінами І доповненнями. Закон України про загальну середню освіту м. Київ, 13 травня 1999 р. №651-xiv із змінами І доповненнями
Збірник нормативно – правових документів, які визначають та регулюють напрямки діяльності психологічної служби в системі освіти
Закон України «Про освіту» №1060-хіі від 23. 05. 1991 р зі змінами. Закон України «Про дошкільну освіту» від 11 липня 2001 р. №2б28- ІІІ, зі змінами від 19 грудня 2006 р iconЗакон України від 04 червня 2010 року. Про освіту: Закон України від 23 травня1991 №1060 XII. // Законодавство про освіту: К.: Парламентське видавництво, 2002. 159с. Про загальну середню освіту: Закон України від 13 травня 1999 року №651 XIV
Конституція України: Прийнята на п ятій сесії Верховної Ради України 28. 06. 1996р. – К
Закон України «Про освіту» №1060-хіі від 23. 05. 1991 р зі змінами. Закон України «Про дошкільну освіту» від 11 липня 2001 р. №2б28- ІІІ, зі змінами від 19 грудня 2006 р iconЗакон України «Про освіту»; Закон України «Про загальну середню освіту»; Закон України «Про дошкільну освіту»; Закон України «Про позашкільну освіту»; Концепція державної Програми роботи з обдарованою молоддю на 2006-2010 рр
України в XXI столітті, записано: «Система освіти має забезпечувати підтримку обдарованих дітей І молоді, розвиток у них творчих...
Закон України «Про освіту» №1060-хіі від 23. 05. 1991 р зі змінами. Закон України «Про дошкільну освіту» від 11 липня 2001 р. №2б28- ІІІ, зі змінами від 19 грудня 2006 р iconЗакон україни про дошкільну освіту Із змінами І доповненнями, внесеними Законами України
Закону встановлено у сумі 80 гривень у розрахунку на одну особу згідно із Законом України від 26 грудня 2002 року №380-iv
Закон України «Про освіту» №1060-хіі від 23. 05. 1991 р зі змінами. Закон України «Про дошкільну освіту» від 11 липня 2001 р. №2б28- ІІІ, зі змінами від 19 грудня 2006 р iconЗакон україни про загальну середню освіту Із змінами І доповненнями, внесеними Законами України
Закону України від 19 грудня 2006 року n 489-v визнано такими, що не відповідають
Закон України «Про освіту» №1060-хіі від 23. 05. 1991 р зі змінами. Закон України «Про дошкільну освіту» від 11 липня 2001 р. №2б28- ІІІ, зі змінами від 19 грудня 2006 р iconЗакон україни про загальну середню освіту Із змінами І доповненнями, внесеними Законами України
Закону України від 19 грудня 2006 року №489-v визнано такими, що не відповідають Конституції України (є неконституційними)
Закон України «Про освіту» №1060-хіі від 23. 05. 1991 р зі змінами. Закон України «Про дошкільну освіту» від 11 липня 2001 р. №2б28- ІІІ, зі змінами від 19 грудня 2006 р iconЗакон україни про загальну середню освіту Із змінами І доповненнями, внесеними Законами України
Закону України від 19 грудня 2006 року №489-v визнано такими, що не відповідають Конституції України (є неконституційними)
Закон України «Про освіту» №1060-хіі від 23. 05. 1991 р зі змінами. Закон України «Про дошкільну освіту» від 11 липня 2001 р. №2б28- ІІІ, зі змінами від 19 грудня 2006 р iconЗакон україни про загальну середню освіту Із змінами І доповненнями, внесеними Законами України
Закону України від 19 грудня 2006 року №489-v визнано такими, що не відповідають Конституції України (є неконституційними)
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи