Положення про навчальний кабінет загальноосвітнього навчального закладу „Фізкультурно-спортивний комплекс І. Загальні положення icon

Положення про навчальний кабінет загальноосвітнього навчального закладу „Фізкультурно-спортивний комплекс І. Загальні положення
Скачати 154.8 Kb.
НазваПоложення про навчальний кабінет загальноосвітнього навчального закладу „Фізкультурно-спортивний комплекс І. Загальні положення
Дата конвертації04.03.2013
Розмір154.8 Kb.
ТипПоложення
1. /Кер_вн_ документи з ф_зкультури/Акт.doc
2. /Кер_вн_ документи з ф_зкультури/Акт1.doc
3. /Кер_вн_ документи з ф_зкультури/Методичн_ рекомендац_х.doc
4. /Кер_вн_ документи з ф_зкультури/Наказ118.doc
5. /Кер_вн_ документи з ф_зкультури/НаказMON_128.doc
6. /Кер_вн_ документи з ф_зкультури/НаказПроКаб_нет.doc
7. /Кер_вн_ документи з ф_зкультури/НаказФiзГрупи.doc
8. /Кер_вн_ документи з ф_зкультури/НоваПрограмаНормативи.doc
9. /Кер_вн_ документи з ф_зкультури/Оц_нюванняМОНжурнал.doc
10. /Кер_вн_ документи з ф_зкультури/Перел_к документ_в з ОБЖ в спортзал_.doc
11. /Кер_вн_ документи з ф_зкультури/ПоложПроНавчКаб.601.doc
12. /Кер_вн_ документи з ф_зкультури/ПоложенняПро_Фв.doc
13. /Кер_вн_ документи з ф_зкультури/ПоложенняСпортКомплекс.doc
14. /Кер_вн_ документи з ф_зкультури/ПоложенняСпортКомплекс2.doc
15. /Кер_вн_ документи з ф_зкультури/ПравилаБезпеки.doc
16. /Кер_вн_ документи з ф_зкультури/ПравилаНастТенiс.doc
На проведення занять з фізичної культури в спортивному залі школи
Акт-дозвіл на проведення занять з фізичної культури в спортивному школи
Методичні рекомендації учителям фізичної культури щодо підвищення ефективності уроків фізичної культури
Про внесення змін до Інструкції про порядок обчислення заробіт­ної плати працівників освіти
Про затвердження Нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, класів
Положення про навчальний кабінет загальноосвітнього навчального закладу №12 м. Рівне "Фізкультурно-спортивний комплекс". Призначити завідувачем навчального кабінету "Фізкультурно-спортивний комплекс" Петрова Василя Степановича
1. Шевчука Петра Васильовича, 2 кл., сколіоз I ст
Орієнтовна сітка розподілу навчальних годин за темами програмового матеріалу
Про затвердження Інструкції з ведення класного журналу учнів 5-11(12)-х класів загальноосвітніх навчальних закладів
Перелік документів з бжд в спортивному залі
Положення про навчальні кабінети загальноосвітніх навчальних закладів
Положення про організацію фізичного виховання і масового спорту в дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах України
Положення про навчальний кабінет загальноосвітнього навчального закладу „Фізкультурно-спортивний комплекс І. Загальні положення
Положення про навчальний кабінет загальноосвітнього навчального закладу №12 м. Рівне "Фізкультурно-спортивний комплекс" І. Загальні положення
Правила безпеки під час проведення занять з фізичної культури і спорту в загальноосвітніх навчальних закладах (витяг) І. Галузь застосування
Правила соревнований (Приняты Исполкомом фнтр) оглавление правила соревнований 1 оглавление 2 виды соревнований, участники соревнований 3

Проект

ПОЛОЖЕННЯ

про навчальний кабінет загальноосвітнього навчального закладу „Фізкультурно-спортивний комплекс”


І. Загальні положення

Положення про „Фізкультурно-спортивний комплекс” загально­освітнього навчального закладу (далі Положен­ня) розроблено відповідно до Закону України «Про загальну середню освіту»; Закону Украї­ни «Про фізичну культуру і спорт»; Положен­ня про навчальні кабінети загальноосвітніх на­вчальних закладів (затвердженого наказом МОН України від 20.07.2004 р. № 601) та інших нор­мативних і правових документів.

Дія цього Положення поширюється на „Фізкультурно-спортивні комплекси”, що існують та створюються у загальноос­вітніх навчальних закладах.

Це Положення визначає загальні та спеці­альні вимоги до матеріально-технічного осна­щення „Фізкультурно-спортивних комплексів” згідно з санітарно-гі­гієнічними нормами і є обов'язковими для їх обладнання в загальноосвітніх навчальних за­кладах незалежно від типу та форми власності.


II. Мета, завдання та основні форми організації навчальних кабінетів „Фізкультурно-спортивний комплекс”

1. Мета створення „Фізкультурно-спортивного комплексу” полягає в забезпеченні оптимальних умов для організа­ції навчально-виховного процесу, спортивно-масової, фізкультурно-оздоровчої роботи та реалізації завдань відповідно до вимог Державного стандарту базової і повної середньої освіти в освітній галузі «Здоров'я і фі­зична культура» (затвердженого постановою Ка­бінету Міністрів України від 14.01.2004 р. № 24).

2. Завданням функціонування „Фізкультурно-спортивного комплексу” є створення передумов для організації ін­дивідуального та диференційованого навчан­ня; реалізації практично дійової і творчої скла­дових змісту навчання і тренування; забезпе­чення поглибленого та профільного навчання; організації роботи фізкультурно-спортивних гуртків та сек­цій; індивідуальної підготовки вчителя до за­нять, підвищення його науково-методичного і практичного рівня.

3. Перед початком навчального року про­водиться огляд „Фізкультурно-спортивного комплексу” з метою ви­значення стану його готовності до проведен­ня практичних занять, про що складається «Акт-дозвіл на проведення занять у спортивному залі та на відкритих спортивних майданчиках» (Додаток 1).

4. Державні санітарні правила і норми об­ладнання „Фізкультурно-спортивного комплексу” та організації на­вчально-тренувального процесу мають відпо­відати вимогам, які затверджені постановою Головного державного санітарного лікаря Ук­раїни від 14.08.2001 р. № 63.

III. Типи фізкультурно-спортивних комплексів

До складу навчальних кабінетів „Фізкультурно-спортивний комплекс” входять:

а) Спортивні зали;

б) Відкриті спортивні майданчики.

а) Типи фізкультурно-спортивних залів

1. Спортивним залом вважається приміщен­ня із створеним навчально-методичним середо­вищем, оснащене спортивним обладнанням та інвентарем, загальною площею не менше як 162 м2 (розміром 9х18 м).

У загальноосвітніх навчальних закладах мо­жуть створюватись такі типи фізкультурно-спортивних залів:

• гімнастичний;

• ігровий;

• комбінований та інші приміщення для фіз­культурно-оздоровчих занять відповідно до умов і потреб навчального закладу.

2. Фізкультурно-спортивні зали належить розміщувати не вище другого поверху (згідно з ДБНВ 2.2-3-97 п. 3.8.).

3. Необхідними складовими спортивного за­лу вважаються методичний кабінет (приміщення) з фізичної культури; інвентарна кімната; роздягальні тощо.


б) Типи відкритих фізкультурно-спортивних майданчиків

1. У загальноосвітніх навчальних закладах мо­жуть створюватись такі типи фізкультурно-спортивних майданчиків:

• комбіновані майданчики;

• спеціалізовані майданчики.

Зокрема, залежно від можливостей пришкільної земельної ділянки та кількості учнів, можуть бути створені такі майданчики:

• футбольне поле;

• поле для гри у міні-футбол;

• майданчик для гри в гандбол;

• баскетбольний майданчик;

• волейбольний майданчик;

• легкоатлетичне ядро (бігові доріжки, ями для стрибків у висоту та довжину, сектор для метання);

• гімнастичне містечко;

• майданчик для учнів 1—4 класів та інші.


2. Вимоги до відкритих спортивних майданчиків

2.1. Фізкультурно-спортивну зону належить розміщувати поруч з навчальною, але не з боку вікон приміщень початкових класів. Майданчики для ігор з м'ячем та метання спортивних снарядів розміщувати на відстані не менше 25 м від вікон навчальних та навчально-допоміжних приміщень будинків (при наявності ого­рожі 3-м заввишки і завдовжки не менше 15 м), а майданчики для інших видів фізкультурних занять — на відстані не меншій 10м і відповідати вимогам ВСН 46-86 «Спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения. Нормы проектирования», СП 1567-76 «Санитарные правила устройства и содержания мест занятий по физической культуре и спорту» та ДБН В 2.2-3-97 «Будинки та споруди навчальних закладів».

2.2. Майданчики для спортивних ігор повинні бути встанов­лених розмірів, які визначаються правилами проведення змагань з різних видів спорту, затвердженими національними федераціями.

2.3. Відповідно до СП 1567-76 «Санитарные правила устройства и содержания мест занятий по физической культуре и спорту» відкриті майданчики повинні мати покриття із рівною і неслизькою поверхнею, яка не має механічних включень, що приводять до травмування.

2.4. Майданчики не можна огороджувати канавами, влаш­товувати дерев'яні або цегляні бровки. Не менше ніж на 2 м від майданчика не повинно бути дерев, стовпів, парканів та інших предметів, що можуть спричинити травму.

2.5. Бігові доріжки повинні бути спеціально обладнані, не мати бугрів, ям, слизького ґрунту. Доріжка повинна продовжува­тися не менше як на 15 м за фінішну позначку.

2.6. Ями для стрибків мають бути заповнені піском, розпуше­ним на глибину 20 — 40 см. Пісок повинен бути чистим, розрівня­ним. Перед кожним стрибком пісок слід розрихляти і вирівнювати.

2.7. Метання спортивних приладів (м'яч, граната) має проводитися з дотриманням заходів безпеки, які унеможливлю­ють попадання приладів за межі майданчика. Довжини секторів для приземлення спортивних приладів повинні бути не менше як 60 м.

2.8. При будівництві бігових доріжок і спортивних майданчиків (волейбольних, баскетбольних, гри у ручний м'яч) необхідно ви­користовувати дренаж.

2.9. Комбінований майданчик можна асфальтувати (бетонувати), футбольне поле повинно мати трав'яне покриття. З метою попе­редження травм, різноманітні дефекти поверхні майданчиків слід систематично вирівнювати.

2.10. Майданчики для учнів 1—4 класів повинні бути обладнані тіньовим навісом, ліанами, гірками для з'їзджання, гойдалками, бетонованою стіною для ігор з м'ячем і малювання, лавками, до­ріжками з твердим покриттям для катання на роликових ковзанах та велосипедах.

IV. Матеріально-технічне забезпечення навчальних кабінетів „Фізкультурно-спортивний комплекс”

1. Комплектація навчальних кабінетів „Фізкультурно-спортивний комплекс” здійсню­ється відповідно до вимог навчальної програ­ми і типового переліку спортивного обладнан­ня в загальноосвітньому навчальному закладі, затвердженого наказом Комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України № 153 від 25.07. 2005р. (Додаток 3)

2. Навчально-методичне приміщення (ме­тодичний кабінет з фізичної культури) облад­нується полицями, шафами для зберігання ме­тодичної літератури, звітної та облікової доку­ментації з фізичної культури, стендами, плакатами з методики навчання та розвитку рухових якос­тей, роздаткового матеріалу тощо.

3. Куточок спортивно-масової роботи міс­тить:

• план спортивно-масової та оздоровчої ро­боти на навчальний рік;

• положення про шкільну спартакіаду та ін­формацію про її проведення;

• стенд «Перевір себе» (навчальні нормативи та тести фізкультурно-оздоровчого комплексу школярів „Крок до здоров'я”);

• стенд «Спортивні досягнення школи» (кра­щі спортсмени школи, рекорди школи, кубки, грамоти, фотоматеріали тощо);

• склад правління фізкультурно-спортивно­го клубу (осередку) та план його роботи;

• розклад роботи спортивних секцій тощо.

4. Інвентарна кімната обладнується секцій­ними шафами для зберігання інвентарю та об­ладнання, спортивної форми та взуття; піра­мідами для зберігання лиж тощо.

5. Усі матеріальні цінності спортивного за­лу обліковуються в інвентарній книзі встанов­леного зразка, яка має бути прошнурована, пронумерована та скріплена печаткою (Дода­ток 2).

6. Облік та списання фізично застарілого обладнання та інвентарю проводиться відпо­відно до інструкції, затвердженої Міністер­ством фінансів України.

7. Спортивні зали мають бути забезпечені аптечкою з набором медикаментів для надан­ня медичної допомоги та засобами пожежега­сіння.

V. Навчально-методичне забезпечення навчальних кабінетів „Фізкультурно-спортивний комплекс”

1. Навчально-методичне забезпечення навчальних кабінетів „Фізкультурно-спортивний комплекс” складається з Закону України «Про фізичну культуру і спорт»; Національної док­трини розвитку фізичної культури і спорту; державного стандарту базової і пов­ної середньої освіти в освітній галузі «Здоров'я і фізична культура»;Умов проведення Всеукраїнського фізкультурно-оздоровчого патріотичного комплексу „Козацький гарт”; навчальної програми; календарних планів – графіків; журналів обліку роботи спортивних секцій; положення про шкільну спартакіаду, протоколів змагань та зві­тів головного судді; документації з охорони пра­ці; плану роботи та протоколів засідань пред­метної комісії вчителів фізичної культури; По­ложення про осередок (клуб) спортивної спілки учнівської молоді; план роботи клубу чи його осередку; робочого зошита вчителя фізичної культури; підручників та методичних посібни­ків, фахових періодичних видань, матеріалів ППД, інших нормативних та правових документів.

VI. Оформлення навчальних кабінетів „Фізкультурно-спортивний комплекс”

1. На вхідних дверях основних та допоміж­них приміщень повинні бути відповідні напи­си. Наприклад: «Спортивний зал», «Гімнастич­ний зал», «Тренажерний зал», «Методичний кабінет з фізичної культури», «Інвентарна кім­ната», «Роздягальня» тощо.

2. Для оформлення спортивного залу перед­бачено створення навчально-методичних екс­позицій змінного та постійного характеру, які розташовуються в методичному кабінеті або на стендах спортивного куточку.

3. До постійних експозицій можуть належати:

• державна символіка;

• інструкції з охорони праці та правила по­ведінки в спортивному залі;

• видатні спортсмени країни;

• положення про осередок (клуб) спортив­ної спілки учнівської молоді;

• Державний стандарт освітньої галузі «Здо­ров'я і фізична культура».

4. До змінних експозицій можуть належати:

• план спортивно-масової роботи на рік;

• положення про спартакіаду;

• таблиця ходу шкільної спартакіади;

• розклад роботи спортивних секцій тощо.

VII. Керівництво навчальним кабінетом „Фізкультурно-спортивний комплекс”

1. Роботою навчального кабінету „Фізкультурно-спортивний комплекс” керує його за­відувач, якого призначає директор з числа до­свідчених учителів фізичної культури наказом по загальноосвітньому навчальному закладу.

2. Завідувач несе відпові­дальність за зберігання, використання та під­тримання у належному технічному стані спор­тивного обладнання та інвентарю.

3. До обов'язків завідувача навчального кабінету входять:

• складання перспективного плану удоско­налення навчально-матеріальної бази;

• забезпечення умов для проведення уроків, гуртків та секцій;

• систематизація та паспортизація спортив­них споруд;

• забезпечення дотримання в приміщеннях комплексу правил електричної та пожежної безпеки, належного санітарно - гігієнічного стану;

• систематичне ведення інвентарної книги.

4. Розмір посадового окладу (ставка заро­бітної плати) завідувача навчальним кабінетом „Фізкультурно-спортивний комплекс” за­гальноосвітнього навчального закладу встанов­люється згідно з наказом МОН України від 29.03.2001 р. № 161, зареєстрованим у Міні­стерстві юстиції України 03.04.2001 р. № 303/5494 та наказом МОН України від 24.02.2005 № 118 “Про внесення змін до Інструкції про порядок обчислення заробіт­ної плати працівників освіти”

Додаток 1

Акт-дозвіл на проведення занять з фізичної культури в спортивному залі (на відкритому спортивному майданчику) _________________ школи


Ми, комісія в складі ________________,

склали цей акт про те, що:

1. У спортивному залі (відкритому спортивному майданчику) школи організовано міс­ця занять, які відповідають правилам охорони пра­ці, санітарно-гігієнічним нормам та віковим особ­ливостям учнів.

2. Адміністративно-педагогічний персонал шко­ли з правилами охорони праці та санітарно-гігієніч­ними вимогами щодо проведення занять з фізичної культури ознайомлений.

Голова комісії ______ Члени комісії ________________________

________________________

________________________

Додаток 2

Форма інвентарної книги


№7 пор.

Предмет

Інвентарний номер

Коли придбано

Кількість і вартість

Час і причина, списання

Додаток 3


Витяг

з наказу Комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України № 153 від 25.07. 2005р

“Перелік типового обладнан­ня і спортивного інвентарю спортивних і тренажерних залів для загальноосвітніх шкіл та професійно-технічних навчальних закладів, споруд масового користування”


Мінімальний орієнтований перелік типового обладнання і спортивного інвентарю для спортивних та тренажерних залів для однокомплектної школи (за розміром спортивного залу 12 х 24 м і наявністю учнів до 600 чол.)

Для проведення навчальної, спортивно-масової та оздоровчої роботи з учнями в навчальному закладі рекомендується мати:

Спортивний зал розміром не менше 12 х 24;

Комплексні площинні спортмайданчики;

Тренажерні зали (кімнати) у навчальному корпусі та в гуртожитку;

Фізкультурно-оздоровчий центр ( тренажерна кімната, сауна, басейн);

Тир, або приміщення, придатні для кульової та пневматичної стрільби;

Кабінет фізичного виховання (аудиторія на 25 місць з можливістю застосування ТЗН


1. Гімнастичний інвентар

1.1. Перекладина ( низька і висока) - 1\1 шт.

1.2. Бруси ( паралельні й різновисокі) - 1\1 шт.

1.3. Кінь, козел для опорних стрибків - 2\2 шт.

1.4 Місток для опорних стрибків - 4 шт.

1.5. Канат підвісний для лазіння - 6 шт.

1.6. Канат для перетягування - 2 шт.

1.7. Колода гімнастична -1шт.

1.8. Лави гімнастичні -10шт.

1.9. Стінка гімнастична (кількість секцій) -16 шт.

1.10.Скакалки - 40 шт.

1.11 .Палиці гімнастичні - 40 шт.

1.12.Штанга -2шт.

1.13.Гантелі (вагою від 1 кг до 5 кг) - 30 шт.

1.14.М’ячі набивні (вагою від 1 кг до 5 кг) -30 шт. кожної ваги.

1.15. М’ячі для настільного та великого тенісу - 30 шт.

1. І6. Мати гімнастичні в чохлах - 22 шт.

1.17. Мати гімнастичні поролонові - 6 шт.

1.18. Дзеркало ( розміром 2 х 3 м) - 1 шт.

1.19. Секундоміри - 2 шт.

1.20. Аптечка -1 шт.


2. Легкоатлетичний інвентар

2.1 .Колодки стартові - 6 пар

2.2. Гранати (вагою 500 г, 700 г) - по 30 шт.

2.3. Ядра (вагою 3 кг. 4 кг) -10 шт, 10 шт.

2.4. Пістолет стартовий -1 шт.

2.5.Прапорці суддівські - 6 шт.

2.6.Секундоміри одно стрілочні - 2 шт.

2.7.Секундоміри двох стрілочні - 3 шт.

2.8.Стійки - 4 пари

планки металеві - 4 пари
вимірювач для стрибків у висоту - 2 шт.

2.9. Рулетка металева (1-100 м) - 2 шт.

2.10.Мегафон з батарейками - 2 шт.

2.11 .Естафетні палиці - 20 шт.

2.12. Аптечка -1 шт.


3. Лижний інвентар

3.1 .Лижі бігові з кріпленнями -40 пар

3.2.Палиці лижні -40 пар

3.3.Черевики лижні -120 пар

3.4. Мазі лижні для різних температур - по 100 банок

3.5.Лампа паяльна - 2 шт.

3.6.Смола лижна ( для просмолювання лиж) - 100 банок


4.1нвентар для спортивних споруд

4.1. М'ячі баскетбольні - 40 шт.

4.2. М'ячі волейбольні - 40 шт.

4.3. М'ячі гандбольні ( чоловічі та жіночі) - 40 шт.

4.4. М'ячі футбольні - 40 шт.

4.5. Сітки волейбольні - 2 шт.

4.6. Вимірювач висоти волейбольної сітки - 1 шт.

4.7. Ворота гандбольні - 2 шт.

4.8. Насоси для надування м'ячів - 2 шт.

4.9. Свистки суддівські - 5 шт.

4.10. Прапорці суддівські - 6 шт.

4.11 .Вишка суддівська (на кожний волей­больний майданчик)

4.12.Лави гімнастичні ( на кожний спорт­майданчик) - 6 шт.

4. І3. Стійки для обведення - 10 шт.

4. 14.Годинник-секундомір - 1 шт.

4.15. Шаховий годинник - 5 шт.

4.16.Шахи, шашки - по 10 компл.

4.17.Столи для настінного тенісу - 4 шт.

4. І8.Ракетки для настінного тенісу - 12 пар

4.19. М’ячі для настінного тенісу -1000шт.

4.20. Ракетки для бадмінтону -15 шт.

4.21.Сітки для бадмінтону -2 шт

4.22. Волани для бадмінтону - 50 шт.

4.23. Аптечка -1 шт.

7.Спортивна форма для збірних команд навчального закладу (кількість залежить від складу команд і їх наявності)


1.Форма футбольна - 18 компл.

2.Форма баскетбольна - 10 компл.

3. Форма волейбольна - 10 компл.

4. Форма гандбольна - 10 компл.

5.Плавки


Примітка. В навчальних закладах, де кількість учнів понад 600 чол. необхідно збільшити кількість спорт форми, обладнання, спортінвентарю на 30-50 відсотків порівняно із зазначеним вище переліком.

8.2.1 .Технічні засоби навчання.

1 .Електропрогравач

2.Магнітофон

3.Діапроректор

4. Відеомагнітофон

5.Мегафон

6.Мікрофон переносний

7.Відеокасети:

- стройові прийоми -1 комп.

- техніка бігу, стрибків, метань -1 комп.

- техніка гімнастичних вправ -1 екз.

- техніка акробат, вправ - 1 екз.

- техніка і тактика гри в волейбол -1 екз.

- техніка і тактика гри в гандбол -1 екз.

- техніка і тактика гри в футбол -1 екз.

- техніка і тактика гри в баскетбол -1 екз.

-ритмічна гімнастика -1 екз.

- атлетична гімнастика -1 екз.

- техніка лижних ходів -1 екз.

- техніка ковзанярського спорту -1 екз.

- техніка спортивних засобів плавання - 1 екз.

- Мультимедійна програма "Футбол у школі" - 1 екз.

8.2.2. Перелік обладнання для здійснення медико-педагогічного контролю:

- комп'ютер

- динамометр кистьовий дитячий ваги медичні

- спірометр

- мікрокалькулятор


5. Туристський інвентар


5.1. Туристичні намети - 15 шт.

5.2. Спальні мішки - 40 шт.

5.3. Рюкзаки - 40 шт.

5.4.Подушки гумові надувні - 30 шт.

5.5.Матраци гумові надувні - 30 шт.

5.6. Алюмінієві каструлі з кришками - 8 шт.

5.7. Розливна ложка - 4 шт.

5.8. Сокирки туристичні - 10 шт.

5.9. Відра залізні - 4 шт.

5.10. Посуд для приготування їжі - комплект

5.11. Компас - 30 шт.

5.12.Голки, нитки - комплект

5.13.Аптечка, бинти - комплект

6. Орієнтовний перелік обладнання тренажерного залу

6.1. Обладнання що спрямовані на оздоровлення:

6.1.1. Диски "Здоров’я" - 2 шт.

6.1.2. Велотренажери - 4 шт.

6.1.3. Доріжка, що біжить - 1 шт.

6.1.4 .Обручі - 40 шт.

6.1.5 .Тренажер "Гребний" - 1 шт.

6.1.6 .Еспандери, гумові джгути - 15 шт.

6.1.7. Менажери для ступенів ніг - 4 шт.

6.1.8. Тренажер "Здоров"я" - 1 шт.

6.1.9. Гімнастичні лави - 2 шт.

6.1.10.Дзеркало (розміром 2 х 3 м) - 1 шт.

6.1.11. Музичний центр - програвач, магнітофон,

телевізор, кінопроектор - комплект

6.1.12. Збірно-розбірні гантелі - 15 шт.

б.І.І3.Набивні м'ячі ( 1,3, 5 кг) - 15, 10, 5 шт.

6.2.0бладнання для атлетичного розвитку учнів

Для атлетичного розвитку учнів, а також для виховання цільових фізичних якостей на відновлення окремих груп м'язів після травмування, необхідно мати комплекти комбінованих тренажерів залежно від розмірів приміщення та можливостей навчального закладу 9 але не менше 6 тренажерів).


Завідуючий кабінету фізичної культури і здоров’я РОІППО А. Дубенчук
Схожі:

Положення про навчальний кабінет загальноосвітнього навчального закладу „Фізкультурно-спортивний комплекс І. Загальні положення iconПоложення про навчальний кабінет фізики та астрономії загальноосвітнього навчального закладу Загальні положення
Положення про навчальний кабінет фізики астрономії (далі кабінет фізики) розроблено на основі “Положення про навчальні кабінети загальноосвітніх...
Положення про навчальний кабінет загальноосвітнього навчального закладу „Фізкультурно-спортивний комплекс І. Загальні положення iconПоложення про раду загальноосвітнього навчального закладу затверджено Наказом Міносвіти І науки України від 27 березня 2001 р. N 159 Загальні положення
Кабінету Міністрів України від 14 червня 2000 року n 964 "Про затвердження Положення про загальноосвітній навчальний заклад", у навчальних...
Положення про навчальний кабінет загальноосвітнього навчального закладу „Фізкультурно-спортивний комплекс І. Загальні положення iconПоложення про групу продовженого дня загальноосвітнього навчального закладу Кабінет Міністрів України постановляє: Затвердити Положення про групу продовженого дня загальноосвітнього навчального закладу, що додається
Це Положення встановлює порядок утворення, комплектування та організації навчально-виховного процесу групи продовженого дня загальноосвітнього...
Положення про навчальний кабінет загальноосвітнього навчального закладу „Фізкультурно-спортивний комплекс І. Загальні положення iconПоложення про піклувальну раду загальноосвітнього навчального закладу Відповідно до пункту 65 Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
Затвердити Положення про піклувальну раду загальноосвітнього навчального закладу (додається)
Положення про навчальний кабінет загальноосвітнього навчального закладу „Фізкультурно-спортивний комплекс І. Загальні положення iconПоложення про групу продовженого дня загальноосвітнього навчального закладу Кабінет Міністрів України постановляє: Затвердити Положення про групу продовженого дня загальноосвітнього навчального закладу, що додається
Про затвердження Положення про групу продовженого дня загальноосвітнього навчального закладу
Положення про навчальний кабінет загальноосвітнього навчального закладу „Фізкультурно-спортивний комплекс І. Загальні положення iconПоложення про раду загальноосвітнього навчального закладу Відповідно до п. 64 Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14. 06. 2000 n 964 ( 964-2000-п ), наказ у ю
Про затвердження Примірного положення про раду загальноосвітнього навчального закладу
Положення про навчальний кабінет загальноосвітнього навчального закладу „Фізкультурно-спортивний комплекс І. Загальні положення iconПоложення про раду загальноосвітнього навчального закладу Відповідно до п. 64 Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14. 06. 2000 n 964 ( 964-2000-п ), наказ у ю
Про затвердження Примірного положення про раду загальноосвітнього навчального закладу
Положення про навчальний кабінет загальноосвітнього навчального закладу „Фізкультурно-спортивний комплекс І. Загальні положення iconПоложення про методичний кабінет базового (опорного) навчального закладу з питань бжд та цз загальні положення
Харківської області з питань безпеки життєдіяльності та цивільного захисту (далі – методичний кабінет опорного навчального закладу),...
Положення про навчальний кабінет загальноосвітнього навчального закладу „Фізкультурно-спортивний комплекс І. Загальні положення iconПоложення про групу продовженого дня загальноосвітнього навчального закладу Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є : Затвердити Положення про групу продовженого дня загальноосвітнього навчального закладу, що додається
Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 5 жовтня 2009 р. N 1121 положення
Положення про навчальний кабінет загальноосвітнього навчального закладу „Фізкультурно-спортивний комплекс І. Загальні положення iconПоложення про бібліотеку загальноосвітнього навчального закладу > І. Загальні положення
Свою діяльність організовує спільно з педагогічним колективом відповідно до планів роботи і регламентуючої документації, що затверджується...
Положення про навчальний кабінет загальноосвітнього навчального закладу „Фізкультурно-спортивний комплекс І. Загальні положення iconПоложення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14. 06. 2000 n 964 ( 964-2000-п ), наказ у ю: Затвердити Примірне положення про раду загальноосвітнього навчального закладу (додається)
Затвердити Примірне положення про раду загальноосвітнього навчального закладу (додається)
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи