Правила соревнований (Приняты Исполкомом фнтр) оглавление правила соревнований 1 оглавление 2 виды соревнований, участники соревнований 3 icon

Правила соревнований (Приняты Исполкомом фнтр) оглавление правила соревнований 1 оглавление 2 виды соревнований, участники соревнований 3
НазваПравила соревнований (Приняты Исполкомом фнтр) оглавление правила соревнований 1 оглавление 2 виды соревнований, участники соревнований 3
Сторінка1/21
Дата конвертації04.03.2013
Розмір1.65 Mb.
ТипПравила
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21
1. /Кер_вн_ документи з ф_зкультури/Акт.doc
2. /Кер_вн_ документи з ф_зкультури/Акт1.doc
3. /Кер_вн_ документи з ф_зкультури/Методичн_ рекомендац_х.doc
4. /Кер_вн_ документи з ф_зкультури/Наказ118.doc
5. /Кер_вн_ документи з ф_зкультури/НаказMON_128.doc
6. /Кер_вн_ документи з ф_зкультури/НаказПроКаб_нет.doc
7. /Кер_вн_ документи з ф_зкультури/НаказФiзГрупи.doc
8. /Кер_вн_ документи з ф_зкультури/НоваПрограмаНормативи.doc
9. /Кер_вн_ документи з ф_зкультури/Оц_нюванняМОНжурнал.doc
10. /Кер_вн_ документи з ф_зкультури/Перел_к документ_в з ОБЖ в спортзал_.doc
11. /Кер_вн_ документи з ф_зкультури/ПоложПроНавчКаб.601.doc
12. /Кер_вн_ документи з ф_зкультури/ПоложенняПро_Фв.doc
13. /Кер_вн_ документи з ф_зкультури/ПоложенняСпортКомплекс.doc
14. /Кер_вн_ документи з ф_зкультури/ПоложенняСпортКомплекс2.doc
15. /Кер_вн_ документи з ф_зкультури/ПравилаБезпеки.doc
16. /Кер_вн_ документи з ф_зкультури/ПравилаНастТенiс.doc
На проведення занять з фізичної культури в спортивному залі школи
Акт-дозвіл на проведення занять з фізичної культури в спортивному школи
Методичні рекомендації учителям фізичної культури щодо підвищення ефективності уроків фізичної культури
Про внесення змін до Інструкції про порядок обчислення заробіт­ної плати працівників освіти
Про затвердження Нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, класів
Положення про навчальний кабінет загальноосвітнього навчального закладу №12 м. Рівне "Фізкультурно-спортивний комплекс". Призначити завідувачем навчального кабінету "Фізкультурно-спортивний комплекс" Петрова Василя Степановича
1. Шевчука Петра Васильовича, 2 кл., сколіоз I ст
Орієнтовна сітка розподілу навчальних годин за темами програмового матеріалу
Про затвердження Інструкції з ведення класного журналу учнів 5-11(12)-х класів загальноосвітніх навчальних закладів
Перелік документів з бжд в спортивному залі
Положення про навчальні кабінети загальноосвітніх навчальних закладів
Положення про організацію фізичного виховання і масового спорту в дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах України
Положення про навчальний кабінет загальноосвітнього навчального закладу „Фізкультурно-спортивний комплекс І. Загальні положення
Положення про навчальний кабінет загальноосвітнього навчального закладу №12 м. Рівне "Фізкультурно-спортивний комплекс" І. Загальні положення
Правила безпеки під час проведення занять з фізичної культури і спорту в загальноосвітніх навчальних закладах (витяг) І. Галузь застосування
Правила соревнований (Приняты Исполкомом фнтр) оглавление правила соревнований 1 оглавление 2 виды соревнований, участники соревнований 3


ПРАВИЛА СОРЕВНОВАНИЙ

(Приняты Исполкомом ФНТР)


ОГЛАВЛЕНИЕ

ПРАВИЛА СОРЕВНОВАНИЙ 1

ОГЛАВЛЕНИЕ 2

1.ВИДЫ СОРЕВНОВАНИЙ, УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ 3

1.1Виды соревнований 3

1.2Виды встреч 3

1.3Порядок определения вида соревнований 3

1.4Возраст участников 3

1.5Допуск к соревнованиям 3

1.6Права и обязанности участника 4

1.7Представитель, тренер и капитан команды 5

2.ПРАВИЛА ИГРЫ 6

2.1Стол 6

2.2Комплект сетки 6

2.3Мяч 6

2.4Ракетка 6

2.5Определения 7

2.6Правильная подача 8

2.7Правильный возврат 8

2.8Порядок игры 8

2.9Переигровка 8

2.10Очко 9

2.11Партия 9

2.12Встреча 9

2.13Выбор подачи, приема и сторон 9

2.14Нарушение порядка подачи, приема или смены сторон 10

2.15Правило активизации (ускорения) игры 10

3.СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ 10

3.1Состав судейской коллегии 10

3.2Главный судья 10

3.3Заместители главного судьи 11

3.4Главный секретарь 11

3.5Заместители главного секретаря 11

3.6Судья-секретарь 11

3.7Ведущий судья 12

3.8Судья-ассистент 12

3.9Судья-информатор 12

3.10Врач соревнования 12

3.11Комендант соревнования 12

4.ПРИЛОЖЕНИЯ 12

4.1Судейская терминология 12

4.2Проведение соревнований 13

4.3Документация 18

4.4Положение о соревнованиях 29

ДОПОЛНЕНИЯ 30

4.5Подача 30

4.6Переигровка 31

4.7Очко 32

4.8Непрерывность игры 32

4.9Порядок подач, приёма и смены сторон 34

4.10Активизация игры 35

4.11Советы игрокам 35

4.12Поведение 36

4.13Проведение встречи 37

5.ДОПОЛНЕНИЕ №2. РУКОВОДСТВО ДЛЯ РЕФЕРИ СОРЕВНОВАНИЙ 39

5.1Введение 39

5.2Рефери (главный судья) соревнования 39

5.3Системы соревнования 41

5.4Жеребьёвка и рассеивание 49

5.5Расписание и контроль 57

5.6Заключение 64

6.Приложение №2A. КВАЛИФИКАЦИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ РЕФЕРИ 641.ВИДЫ СОРЕВНОВАНИЙ, УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ

1.1Виды соревнований


Соревнования по настольному теннису подразделяют на:

1.1.1личные, в которых результаты засчитывают каждому участнику отдельно;

1.1.2командные, в которых результаты отдельных участников команды засчитывают команде в целом;

1.1.3лично-командные, т.е. такие личные соревнования, в которых результаты засчитывают одновременно каждому участнику отдельно и команде в целом;

1.1.4командно-личные, т.е. такие командные соревнования, в которых результаты засчитывают одновременно команде в целом и каждому участнику отдельно.

1.2Виды встреч


Каждый вид соревнований может состоять из:

1.2.1одиночных встреч: мужских, женских;

1.2.2парных встреч: мужских, женских, смешанных.

1.3Порядок определения вида соревнований


Вид соревнования определяют положением о соревновании.

1.4Возраст участников

1.4.1Возраст участников соревнований определяется по году рождения.

1.4.2Соревнования по настольному теннису среди российских спортсменов проводят по следующим возрастным группам:


 • младшая юношеская – 11 лет и младше,

 • средняя юношеская – 12-13 лет,

 • старшая юношеская – 14-15 лет,

 • юниоров – 16-18 лет,

 • взрослых – 19 лет и старше;

 • старшего возраста: 40 лет и старше.

1.5Допуск к соревнованиям

1.5.1К участию в соревнованиях допускают спортсменов, спортивная квалификация которых соответствует уровню соревнований, получивших разрешение врача;

1.5.1.1разрешение врача отмечают в представляемом соответствующей спортивной организацией именном списке с подписью врача и печатью против фамилии каждого участника; для личных соревнований - в классификационном билете спортсмена.

1.5.2Спортсменов младших юношеских групп допускают к соревнованиям смежных юношеских групп.Спортсмены средней юношеской группы могут быть допущены к соревнованиям юниоров и взрослых по ходатайству спортивной организации и с разрешения врача, тренера и соответствующей федерации настольного тенниса.

Спортсменов старшей юношеской группы допускают к соревнованиям юниоров и взрослых.

1.5.3Соревнования с участием спортсменов младших возрастных групп, допущенных к соревнованиям в старшей группе, проводят по правилам соревнований для старших (количество встреч в день, партий во встрече).

1.5.4Для спортсменов юношеских групп и группы старшего возраста игры можно проводить в течение четырех дней, для юниоров и взрослых - пяти дней, после чего необходим день отдыха.

1.5.5Окончание игр в соревнованиях спортсменов младшей юношеской группы - не позднее 21 часа, других юношеских групп - не позднее 22 часов.

1.6Права и обязанности участника

1.6.1Участник соревнований имеет право:

1.6.1.1выбрать один мяч из нескольких предложенных ведущим судьей для проведения встречи; тип/марку мяча определяют Положением о соревнованиях;

1.6.1.2проводить перед началом встречи непосредственно на игровом столе разминку продолжительностью до 2 минут;

1.6.1.3получать советы в перерывах между партиями или во время других разрешенных остановок игры в соответствии с п.Error: Reference source not found;

1.6.1.4обратиться к ведущему судье до начала следующего розыгрыша за разъяснениями или с просьбой;

1.6.1.5обратиться к главному судье, если не удовлетворен разъяснением ведущего судьи, в личных соревнованиях - непосредственно, в командных - через своего представителя или капитана команды;

1.6.1.6на кратковременный перерыв с разрешения ведущего судьи для приведения в порядок своей игровой формы;

1.6.1.7на кратковременный перерыв для обтирания полотенцем после каждых 6 разыгранных очков;

1.6.1.8взять перерыв продолжительностью до 1 минуты после любой завершившейся партии встречи, а также один тайм-аут продолжительностью до 1 минуты в любой партии встречи при любом счете в незавершившейся встрече;

1.6.1.9взять перерыв длительностью до 5 минут для отдыха между встречами на большинство из 3-5 партий и до 10 минут между встречами на большинство более чем из 5 партий;

1.6.1.10сделать несколько тренировочных ударов после замены поврежденных в ходе встречи мяча или ракетки.

1.6.1.11покидать, в случае необходимости, игровую площадку, пока мяч в игре, а также, с согласованного до начала встречи разрешения судьи, для возвращения мяча.

1.6.2Участник соревнований обязан:

1.6.2.1соблюдать нормы спортивной этики, быть вежливым по отношению к соперникам, судьям и зрителям;

1.6.2.2знать и соблюдать Правила, Положение о соревнованиях, а также расписание встреч;

1.6.2.3быть готовым к соревнованиям за 5 минут до начала встречи по расписанию. В случае неявки участника к началу встречи ему засчитывают поражение.

1.6.2.3.1участник, не явившийся на встречу или отказавшийся от продолжения соревнований без уважительной причины, может быть дисквалифицирован главным судьей.

1.6.2.4выступать в опрятной, чистой и хорошо пригнанной спортивной одежде, соответствующей требованиям п.Error: Reference source not found;

1.6.2.4.1иметь единую форму в командных соревнованиях (исключения возможны в отношении носков и туфель) с эмблемой организации, от которой он выступает;
1.6.2.4.2выступать в личных соревнованиях с эмблемой организации, которую он представляет;

1.6.2.5провести все предусмотренные расписанием встречи;

1.6.2.6вести игру в полную силу, не допуская умышленного проигрыша отдельных очков, партий или встреч - за нежелание вести борьбу участник может быть дисквалифицирован главным судьей на одну встречу или на все соревнование;

1.6.2.7находиться на игровой площадке в течение всей встречи, кроме положения, оговоренного в п.1.6.1.11;

1.6.2.7.1получить разрешение главного судьи при необходимости покинуть игровую площадку;

Независимо от причины, по которой игрок получил разрешение покинуть игровую площадку, его отсутствие допустимо не более 10 минут, после чего отсутствующему игроку засчитывают поражение. При этом в незавершенной партии его противнику добавляется столько очков, сколько необходимо для выигрыша данной партии; следующие несыгранные партии этой встречи засчитываются также в пользу соперника со счетом 11:0;

1.6.2.8поблагодарить по окончании встречи рукопожатием соперника и судей, проводивших встречу;

1.6.2.9быть в составе команды, если проводят построение перед началом командного матча и после его окончания для приветствия.

1.6.3Участнику запрещено:

1.6.3.1вступать в пререкания с судьями и соперниками;

1.6.3.2затягивать преднамеренно игру:


 • длительным или несвоевременным вытиранием полотенцем;

 • умышленным повреждением мяча;

 • выбиванием мяча за пределы игровой площадки;

 • постукиванием мячом перед подачей по столу, полу, ракетке;

 • вытиранием рук о стол или ограждение; - использованием пауз (более 15 с) между розыгрышами или перерывов (более 1 минуты) между партиями;

 • другим способом;

1.6.3.3оказывать (любым способом) влияние на принятие судьей решения по результату розыгрыша;

1.6.3.4повреждать или наносить преднамеренно удары (чем угодно) по оборудованию (столу, сетке, ограждению), а также любому спортивному или личному имуществу;

1.6.3.5действовать неуважительно (выражениями или жестами, громкими возгласами или комментариями к игре, бросанием ракетки и т.п.) по отношению к зрителям, соперникам или официальным лицам;

1.6.3.6намеренно мешать (любыми своими действиями) проведению других встреч.

1.6.4Нарушение любого запрета п.1.6.3 влечет за собой для нарушителя:

1.6.4.1при первом нарушении - предупреждение;


Ведущему судье следует устное предупреждение продублировать подъемом желтой карточки (произвольного вида) той рукой, со стороны которой в момент предупреждения находится нарушитель; целесообразно, чтобы это действие судьи было отчетливо видно игрокам, тренерам, главному судье и зрителям.

1.6.4.2при втором - проигрыш очка;

1.6.4.3при третьем - проигрыш 2 очков;

1.6.4.4при четвертом - главный судья предпринимает дисциплинарные воздействия, предусмотренные п.Error: Reference source not found.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21Схожі:

Правила соревнований (Приняты Исполкомом фнтр) оглавление правила соревнований 1 оглавление 2 виды соревнований, участники соревнований 3 iconПротокол результатов соревнований по Фото ориентированию
Центр соревнований: Молодёжный парк, г. Ильчевск время начала соревнований-10,00; Старт-11,15 час.; «16» апреля 2011г
Правила соревнований (Приняты Исполкомом фнтр) оглавление правила соревнований 1 оглавление 2 виды соревнований, участники соревнований 3 iconУсловия проведения соревнований на дистанции тгт «Горные препятствия»
Судейство соревнований осуществляется в соответствии с действующими Правилами соревнований по спортивному туризму, утвержденными...
Правила соревнований (Приняты Исполкомом фнтр) оглавление правила соревнований 1 оглавление 2 виды соревнований, участники соревнований 3 iconПравила проведения соревнований
Эти Правила проведения Соревнований применяются одинаково ко всем категориям, к Региональным и Мировым Первенствам, кроме случаев...
Правила соревнований (Приняты Исполкомом фнтр) оглавление правила соревнований 1 оглавление 2 виды соревнований, участники соревнований 3 iconОткрытое соревнование 4х4 «ботаник-трофи 2011» регламнт соревнований по трофи-рейдам г. Киев 16 – 17 апреля 2011 г. Оглавление
Основная цель соревнований ботаник-трофи – выявление лучших из лучших в мастерстве и сноровке, а также определение самых слаженных...
Правила соревнований (Приняты Исполкомом фнтр) оглавление правила соревнований 1 оглавление 2 виды соревнований, участники соревнований 3 iconОткрытое соревнование 4х4 «гаплык-трофи 2010» регламнт соревнований по трофи-рейдам г. Киев 13 – 14 ноября 2010 г. Оглавление
Основная цель соревнований гаплык-трофи – выявление лучших из лучших в мастерстве и сноровке, а также определение самых слаженных...
Правила соревнований (Приняты Исполкомом фнтр) оглавление правила соревнований 1 оглавление 2 виды соревнований, участники соревнований 3 iconПлан мероприятий мбоу оош №31 в рамках проведения акции «1000 дней до игр» в период с апреля по 14 мая 2011 года
...
Правила соревнований (Приняты Исполкомом фнтр) оглавление правила соревнований 1 оглавление 2 виды соревнований, участники соревнований 3 iconУсловия проведения соревнований на Кубок Луганской области по пешеходному туризму
...
Правила соревнований (Приняты Исполкомом фнтр) оглавление правила соревнований 1 оглавление 2 виды соревнований, участники соревнований 3 iconПравила соревнований по спортивному ориентированию фсо украины 2012 года (проект) Лейбницкая конвенция iof 2000 года Руководство iof по проведению всемирных ранговых соревнований
Охватывает все аспекты работы контролёра согласно Правил, только наиболее актуальные, с комментариями и советами
Правила соревнований (Приняты Исполкомом фнтр) оглавление правила соревнований 1 оглавление 2 виды соревнований, участники соревнований 3 iconИнформация о соревнованиях по спортивному ориентированию
Организатор соревнований фсок. Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейскую коллегию
Правила соревнований (Приняты Исполкомом фнтр) оглавление правила соревнований 1 оглавление 2 виды соревнований, участники соревнований 3 iconГорные препятствия
...
Правила соревнований (Приняты Исполкомом фнтр) оглавление правила соревнований 1 оглавление 2 виды соревнований, участники соревнований 3 iconИнформация о соревнованиях по спортивному ориентированию
Организатор соревнований фсок. Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейскую коллегию
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи