Зміст питань Дії ком відділ icon

Зміст питань Дії ком відділ
НазваЗміст питань Дії ком відділ
Сторінка1/6
Дата конвертації04.03.2013
Розмір0.52 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4   5   6
1. /Конспекти _ курсов_ по захисту В_тчизни/~$рсова можна вик..doc
2. /Конспекти _ курсов_ по захисту В_тчизни/Курсова (зразок).doc
3. /Конспекти _ курсов_ по захисту В_тчизни/Курсова Демчук В.М..doc
4. /Конспекти _ курсов_ по захисту В_тчизни/Курсова З_нчука.doc
5. /Конспекти _ курсов_ по захисту В_тчизни/Курсова Левчук Ф.В..doc
6. /Конспекти _ курсов_ по захисту В_тчизни/Курсова МОЄ(ххх)..doc
7. /Конспекти _ курсов_ по захисту В_тчизни/Курсова Окерешка.doc
8. /Конспекти _ курсов_ по захисту В_тчизни/Курсова Рудюка.doc
9. /Конспекти _ курсов_ по захисту В_тчизни/ЛАДИ П_ДРОЗД_Л_В ПРИ Д_ЯХ НА МАШИНАХ.doc
10. /Конспекти _ курсов_ по захисту В_тчизни/План конспект в_дд_лення в пох_дн_й охорон_.doc
11. /Конспекти _ курсов_ по захисту В_тчизни/План-конспект з ВП.doc
12. /Конспекти _ курсов_ по захисту В_тчизни/План-конспект з стройовох п_дготовки.doc
13. /Конспекти _ курсов_ по захисту В_тчизни/План-конспект заохочення..doc
14. /Конспекти _ курсов_ по захисту В_тчизни/План-конспект надзвичайн_ ситуац_х..doc
15. /Конспекти _ курсов_ по захисту В_тчизни/План-конспект по стр_льбам.doc
16. /Конспекти _ курсов_ по захисту В_тчизни/План-конспект стягнення..doc
17. /Конспекти _ курсов_ по захисту В_тчизни/Ручн_ гранати.doc
18. /Конспекти _ курсов_ по захисту В_тчизни/Строх в_дд_лення.doc
19. /Конспекти _ курсов_ по захисту В_тчизни/конспект пост РХС.doc
20. /Конспекти _ курсов_ по захисту В_тчизни/курсова Приймаса.doc
21. /Конспекти _ курсов_ по захисту В_тчизни/курсова Савчук.doc
22. /Конспекти _ курсов_ по захисту В_тчизни/курсова робота.doc
23. /Конспекти _ курсов_ по захисту В_тчизни/курсова.doc
24. /Конспекти _ курсов_ по захисту В_тчизни/план-конспект марш.doc
З посиленою військово-фізичною підготовкою
Виконав Демчук Володимир Миколайович вчитель предмету захист Вітчизни Розвазької зош І-ІІІ ступенів Острозького району кваліфікаційна категорія – “вища”, термін проходження курсів: 19. 01. 21. 01. 12р. 16. 02-18. 02. 12 р. Науковий консультант: Рівне2012р
З посиленою військово-фізичною підготовкою
Зміст питань Дії ком відділ
З посиленою військово-фізичною підготовкою
З посиленою військово-фізичною підготовкою
З посиленою військово-фізичною підготовкою
Лади підрозділів при діях на машинах
План-конспект проведення заняття з тактичної підготовки Тема 12
План-конспект проведення заняття по вогневій підготовці з ліцеїстами роти Тема: Прийоми та способи ведення вогню Заняття: Виконання початкової вправи з автоматом
З посиленою військово-фізичною підготовкою
План-конспект Проведення уроку з допризовної підготовки юнаків (розділ статути збройних сил України) Тема : Заохочення, що застосовуються до військовослужбовців
План-конспект проведення занять з цивільної оборони Тема: Надзвичайні ситуації воєнного характеру
План-конспект проведення заняття по вогневій
План-конспект Проведення уроку з допризовної підготовки юнаків (розділ статути збройних сил України) Тема : Стягнення, що застосовуються до військовослужбовців
Реферат на тему: Ручні осколкові гранати призначення І бойові властивості гранат
З посиленою військово-фізичною підготовкою
План-конспект проведення занять з цивільної оборони Тема: Прилади радіаційної і хімічної розвідки та дозиметричного контролю
З посиленою військово-фізичною підготовкою
З посиленою військово-фізичною підготовкою
Курсова робота
З посиленою військово-фізичною підготовкою
План-конспект проведення заняття з тактичної підготовки Тема 12

Зміст питань

Дії ком. відділ.

Дії ліцеїстів

1.

Перевірити наявність та зовнішній вигляд ліцеїстів

Перевіряю наявність та зовнішній вигляд ліцеїстів, форму одягу

Розміщуються по відділеннях за партами.

2.

Перевірка готовності до заняття


Перевіряю наявність підручників, зошитів, письмових приладь

Бути готовими до занять

3.

Доповідь командиру підрозділу про готовність класу до уроку

Стаю в положення “струнко”, доповідаюкерівнику заняття

Стати струнко, вислухати доповідь командира

4.

Оголосити тему і мету занять, навчальні питання

Оголошую тему і мету уроку, навчальні питання

Записати тему уроку, навчальні питання
Міністерство освіти і науки України, молоді та спорту

Рівненський обласний інститут післядипломної

педагогічної освіти

Кабінет фізичного виховання


Курсова роботаВиконав


Демчук

Володимир Миколайович

вчитель предмету захист Вітчизни Розвазької ЗОШ І-ІІІ ступенів Острозького району

кваліфікаційна категорія – “вища”,

термін проходження курсів:

19.01.-18.02.12р.

Науковий консультант:


Рівне2012р.


Ввідна частина


ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ВСТАНОВЛЕНОГО

ПОРЯДКУ НЕСЕННЯ ВІЙСЬКОВОЇ СЛУЖБИ

(ВІЙСЬКОВІ ЗЛОЧИНИ)

Стаття 401. Поняття військового злочину


1. Військовими злочинами визнаються передбачені цим розділом зло

чини проти встановленого законодавством порядку несення або прохо

дження військової служби, вчинені військовослужбовцями, а також вій

ськовозобов'язаними під час проходження ними навчальних (чи переві

рних) або спеціальних зборів.

2. За відповідними статтями цього розділу несуть відповідальність

військовослужбовці Збройних Сил України, Служби безпеки України,

Прикордонних військ України, внутрішніх військ Міністерства внутрі

шніх справ України та інших військових формувань, утворених відпові

дно до законів України, а також інші особи, визначені законом.

3. Особи, не зазначені у цій статті, за співучасть у військових злочинах

підлягають відповідальності за відповідними статтями цього розділу.

4. Особа^яка вчинила злочин, передбачений статтями цього розділу,

може бути звільнена від кримінальної відповідальності згідно зі статтею

44 цього Кодексуіз застосуванням до неї заходів, передбачених Дисцип

лінарним статутом Збройних Сил України.


1. Захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України є обов'язком

громадян України (ч. 1 ст. 65 Конституції України). Оборона України базується на го

товності та здатності органів державної влади, усіх ланок воєнної організації України

органів місцевого самоврядування, Цивільної оборони України, національної економі

ки до переведення, при необхідності, з мирного на воєнний стан та відсічі збройній

агресії, ліквідації збройного конфлікту, а також готовності населення і території дер

жави до оборони (див.: ст. 2 Закону "Про оборону України" від 6 грудня 1991 р. в ре

дакції від 5 жовтня 2000 р. // ВВР. - 2000. - №49. - Ст. 420) і будується відповідно де

воєнної доктрини, затвердженої 19 жовтня 1993 р. (див.: Військове законодавствс

України. Збірник законодавчих актів. - К., 1999. - С. 19-25). Головну роль в обороні

України повинні відігравати Збройні Сили.

Збройні Сили України - це військове формування, на яке відповідно до Конституції України покладаються оборона України, захист її суверенітету, територіальної цілісності та недоторканності (див.: ст. 1 Закону "Про Збройні Сили України" в редакції від 5 жовтня 2000 р. // ВВР. - 2000. - №48. - Ст. 410). До Збройних Сил України відносяться: Сухопутні війська, Військово-повітряні Сили, Війська Протиповітряної оборони, Військово-Морські Сили (ст. З Закону). Участь в обороні держави. разом із Збройними Силами України беруть у межах своїх повноважень також Прикордонн війська, Служба безпеки, Міністерство внутрішніх справ, війська Цивільної оборони інші військові формування, утворені відповідно до законів України, а також відповідн правоохоронні органи (ст. 12 Закону).

2. Поняття військового злочину має всі ознаки, властиві загальному поняттю

злочину (ст. 11). Крім того, воно має додаткові специфічні ознаки, зазначені у статті

що коментується. Такими ознаками є: 1) спеціальний об'єкт злочину - встановленні'

законодавством порядок несення або проходження військової служби; 2) спеціальний

суб'єкт злочину - військовослужбовець або військовозобов'язаний під час прохо

дження навчальних (чи перевірних) або спеціальних зборів; 3) караність діянь за но

рмами, які вміщені у розділі про військові злочини. .

Для наявності будь-якого військового злочину, крім загальних ознак, необхідна су купність всіх зазначених специфічних ознак.

3. Спеціальним (родовим) об'єктом військових злочинів є встановлений законо

давством порядок несення або проходження військової служби. Цей порядок закріпле-

ний в законах України, Військовій присязі, військових статутах, положеннях про прохо-

дження військової служби різними категоріями військовослужбовців, порадниках, наказах Міністра оборони та інших актах військового законодавства. Він повинен неухильно додержуватись всіма військовослужбовцями. Злочинні посягання на нього ведуть до підриву боєздатності Збройних Сил України та інших військових формувань.

Безпосереднім об'єктом конкретного військового злочину є ті відносини військової служби, проти яких спрямоване діяння.

4. Суб'єктами військових злочинів можуть бути військовослужбовці та військовозобов'язані. Останні тільки у разі, коли вони проходять навчальні (чи перевірні) або спеціальні збори.

Військовослужбовці - це особи, які проходять строкову військову службу, військову службу за контрактом, за призовом та кадрову військову службу.

Такими, що перебувають на строковій службі, вважаються солдати, матроси, сержанти й старшини, які проходять військову службу за призовом у межах строків, визначених ст. 23 Закону "Про загальний військовий обов'язок і військову службу" від 25 березня 1992 р. в редакції від 18 червня 1999 р. (див.: ЗУ. Том 18. - К., 1999. - С. 402-403).

Військову службу за контрактом проходять особи, прийняті на військову службу у добровільному порядку (див., наприклад: абз. 4 п. 2 Положення про проходження військової служби солдатами (матросами), сержантами і старшинами Збройних Сил України, затвердженого Указом Президента України від 7 листопада 2001 р. №1053 // Статути Збройних Сил України. Положення про проходження військової служби. - К.: Атіка, 2002. -С. 510).

Ст. 2 Закону "Про загальний військовий обов'язок і військову службу" встановлює такі види військової служби за контрактом: а) військова служба солдатів і матросів, сержантів і старшин; б) військова служба прапорщиків і мічманів; в) військова-служба (навчання) курсантів (слухачів) вищих військових навчальних закладів, а також вищих навчальних закладів, які мають кафедри військової підготовки (факультети військової підготовки, відділення військової підготовки, інститути військової підготовки) з програмами підготовки на посади осіб офіцерського складу; г) військова служба осіб офіцерського складу. Порядок прийняття на військову службу за контрактом регламентується ст. 20 Закону та положеннями про проходження військової служби відповідними категоріями військовослужбовців (див., наприклад: Положення про проходження військової служби особами офіцерського складу, прапорщиками (мічманами) Збройних Сил України, затверджене Указом Президента України від 7 листопада 2001 р. №1053 // Статути Збройних Сил України. Положення про проходження військової служби.-К.: Атіка, 2002. -С. 474-509). '

До тих, що служать за призовом, відносяться офіцери, призвані на військову службу із запасу (див.: ст. 19 Закону "Про загальний військовий обов'язок і військову службу" та п/п "б" п. 5 вказаного Положення // Там само. - С. 476).

Кадрову військову службу проходять особи офіцерського складу, зараховані до Збройних Сил України та інших військових формувань до запровадження військової служби за контрактом (п. З ст. 2 Закону).

Не належать до військовослужбовців допризовники, тобто особи, які проходять допризовну підготовку до приписки їх до призовних дільниць, призовники, тобто особи, які приписані до призовних дільниць, і службовці за призовом, тобто особи, які проходять альтернативну (невійськову) службу. Згідно зі ст. 1 Закону "Про альтернативну (невійськову) службу" від 12 грудня 1991р. (ЗУ. Том 2. - К., 1996. -С. 435) альтернативна служба запроваджується замість проходження військової служби і вважається державною службою поза Збройними Силами чи іншими військови-и формуваннями. Право на таку службу при наявності істинних релігійних переко-іань мають громадяни України, які належать до діючих згідно із законодавством релі-йних організацій, віровчення яких не допускає користування зброєю та служби в бройних Силах (ст. 2 Закону).

Військовозобов'язані - це особи, які перебувають у запасі. Не можуть бути об'єктами військового злочину особи, не взяті на військовий облік або зняті з ього у відповідності до статей глав V і VI Закону "Про загальний військовий обов'язок і військову службу".

Військова служба, говориться у ст. З Загальних положень Статуту внутрішньої служби Збройних Сил України (затверджений Законом України від 24 березня 1999 р.), є почесним обов'язком громадянина України (див.: ЗУ. Том 17. - К., 1999. -С. 149). Ст. 2 Закону "Про загальний військовий обов'язок і військову службу" передбачає, що військова служба у Збройних Силах України та інших військових формуваннях є державною службою особливого характеру, яка полягає у професійній діяльності придатних до неї за станом здоров'я й віком громадян України, пов'язаній із захистом Вітчизни.

5. Початком перебування на військовій службі вважається: а) день прибуття до

військового комісаріату для відправлення у військову частину - для призовників і

офіцерів, призваних із запасу; б) день зарахування до списків особового складу вій

ськової частини (військового закладу, установи тощо) - для військовозобов'язаних і

жінок, які вступають на військову службу за контрактом; в) день призначення на поса

ду курсанта (слухача) вищого військового навчального закладу, військового навчаль

ного підрозділу вищого навчального закладу - для громадян, які добровільно вступа

ють на військову службу; г) день призначення на посаду - для громадян, які прийняті

на військову службу до СБ (ст. 24 Закону "Про загальний військовий обов'язок і вій

ськову службу").

Закінченням проходження військової служби вважається день, з якого військовослужбовець виключений наказом по військовій частині (військовому закладу, установі тощо) із списків особового складу (п. 2 тієї ж статті).

6. Відповідальність за військові злочини настає, як правило, з 18 років, тобто з віку

призову на строкову військову службу.

В той же час, оскільки згідно зі ст. 20 Закону "Про загальний військовий обов'язок і військову службу" на військову службу за контрактом курсантів (слухачів) приймаються призовники віком від 17 до 21 року, в тому числі ті, яким 17 років виповнюється у рік зарахування на навчання до вищих військових навчальних закладів або вищих навчальних закладів, які мають військові навчальні підрозділи, відповідальність за військові злочини може наставати і до виповнення винним 17-річного віку.

7. Женевська конвенція про поводження з військовополоненими 1949 р. (див.: Ме-

ждународное право в документах. - М., 1982. - С. 751-772) передбачає, що військо

вополонені ворожої армії несуть кримінальну відповідальність за законом про війсь

кові злочини за дії, вчинені проти порядку несення військової служби держави пере

бування в полоні. Конвенція робить виняток для військовослужбовців, які вчинили

замах на втечу з полону. Вона не визнає військовим злочином невдалу втечу з поло

ну, а у випадках вчинення втечі військовополонений, вдруге взятий у полон у ході

наступних військових дій, не підлягає покаранню за раніше вчинену втечу (ст. ст. 84,

87, 89, 91, 92, 93 Конвенції).

8. Деякі військові злочини можуть бути вчинені тільки військовослужбовцями, які

наділені певними спеціальними ознаками. Так, військові службові злочини,

(ст. ст. 423-426) можуть вчинювати тільки начальники та інші службові особи; пору

шення правил кораблеводіння (ст. 417) -тільки військовослужбовці (військові моря

ки), на яких покладений обов'язок по водінню корабля (командир корабля, штурман,

старший помічник командира корабля, вахтовий офіцер та ін.); порушення правил

польотів або підготовки до них (ст. 416) - військовослужбовець, який безпосередньо

брав участь у здійсненні польоту літального апарату (командир корабля, член льот

ного екіпажу, службова особа, яка здійснювала керівництво польотом), або готував

літальний апарат до польоту (військовослужбовці, які готували літальний апарат до

польоту, здійснювали технічний огляд чи ремонтували його).

9. Особи, які не є військовослужбовцями, можуть притягуватися до кримінальної

відповідальності за статтями, що передбачають відповідальність за військові злочи-

ни, тільки як підбурювачі, пособники або організатори (див.: ч. З ст. 401). Виконавцями й співвиконавцями цих злочинів можуть бути тільки військовослужбовці та військовозобов'язані.

10. Істотною особливістю норм, які включені у розділ XIX, є широка диференціація

умов і меж відповідальності за військові злочини залежно від часу та обстановки їх

вчинення. Наприклад, посилюється відповідальність та застосовуються більш суворі

міри покарання за вчинення в умовах воєнного стану або в бойовій обстановці таких

злочинів, як непокора (ст. 402), дезертирство (ст. 408), недбале ставлення до війсь

кової служби (ст. 425). Посилення відповідальності за подібні злочини в умовах во

єнного стану або у бойовій обстановці обумовлено підвищенням їх суспільної небез

печності в складних умовах, коли необхідні максимальна чіткість, стійкість, висока

дисципліна всіх військовослужбовців. Посилюється відповідальність за окремі види

військових злочинів і в разі вчинення їх групою осіб (ч. 2 ст. 404, ч. З ст. 405 та ін.), чи

за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 408, ч. 2 ст. 410 та ін.), або якщо вони

спричинили загибель людей чи інші тяжкі наслідки (див.:, наприклад, ч. 2 ст. 411, ч. 2

ст. 412) тощо.

11. Разом з тим особа, яка вчинила злочин, передбачений статтями цього розділу,

може бути звільнена від кримінальної відповідальності згідно зі ст. 44 цього Кодексу із

застосуванням до неї заходів, передбачених Дисциплінарним статутом Збройних Сил

України (ч. 4 ст. 401). Наприклад, особа звільняється (обов'язково) від кримінальної

відповідальності тоді, коли вперше вчинила військовий злочин невеликої тяжкості, після

чого щиро покаялася, активно сприяла розкриттю злочину і повністю відшкодувала за

вдані збитки або усунула заподіяну шкоду (ст. 45), чи примирилася з потерпілим та

відшкодувала завдані збитки або усунула заподіяну шкоду (ст. 46). Звільнення від кри

мінальної відповідальності із застосуванням заходів, передбачених Дисциплінарним

статутом Збройних Сил України, можливе (оскільки це право суду) і при вчиненні осо

бою вперше військового злочину як невеликої, так і середньої тяжкості, якщо вона щиро

покаялася (ст. 47), або якщо буде визнано, що на час розслідування або розгляду

справи в суді внаслідок зміни обстановки вчинене нею діяння втратило суспільну не

безпечність або ця особа перестала бути суспільно небезпечною (ст. 48).

Наприклад, суд зобов'язаний звільнити від кримінальної відповідальності військову службову особу, яка необережно знищила чи пошкодила військове майно, що заподіяло шкоду у великих розмірах (ч. 1 ст. 412), якщо вона (особа) вперше вчинила такий злочин, після чого щиро покаялася, активно сприяла розкриттю злочину і повністю усунула заподіяну шкоду. Повинен бути звільнений від кримінальної відповідальності і військовослужбовець, який погрожував начальникові заподіянням тілесних ушкоджень (ч. 1 ст. 405), якщо він примирився з потерпілим та відшкодував моральні збитки. В той же час суд має право звільнити від кримінальної відповідальності військовослужбовця, який, наприклад, відкрито відмовився виконати наказ начальника (ч. 1 ст. 402), що було пов'язано з так званою дідівщиною, якщо після вчинення злочину дідівщину було усунено (ліквідовано) і вчинене ним діяння перестало бути суспільно небезпечним, або вів себе законослухняно, не порушував порядок несення військової служби і на час розгляду справи в суді перестав бути суспільно небезпечним.

Військові злочини, за вчинення яких суд зобов'язаний (за наявності відповідних підстав) звільнити винного від кримінальної відповідальності, передбачені ч. 1 ст. 403 (Невиконання наказу), ч. 1 ст. 405 (Погроза або насильство щодо начальника), ч. 1 ст. 409 (Ухилення від військової служби шляхом самокалічення або іншим способом), ч. 1 ст. 412 (Необережне знищення або пошкодження військового майна), ч. ч. 1 і 2 ст. 413 (Марнотратство або втрата військового майна) та ст. 435 (Незаконне використання символіки Червоного Хреста і Червоного Півмісяця та зловживання ними).

За наявності відповідних підстав суд має право звільнити винного від кримінальної відповідальності із застосуванням до нього заходів, передбачених Дисциплінарним статутом Збройних Сил України, у випадку вчинення ним злочинів, передбачених ч. 1 ст. 402 (Непокора), ч. 1 ст. 404 (Опір начальникові або примушування його до порушення службових обов'язків), ч. ч. 1 і 2 ст. 406 (Порушення статутних правил взаємовідносин між військовослужбовцями за відсутності відносин підлеглості), ч. ч. 1, 2 і З ст. 407 (Самовільне залишення військової частини або місця служби), ч. 1 ст. 408

Дезертирство), ч. 2 ст. 409 (Ухилення від військової служби шляхом самокалічення іншим способом), ч. 2 ст. 4І2 (Необережне знищення або пошкодження військо-зго майна), ч. З ст. 413 (Марнотратство або втрата військового майна), ч. 1 ст. 414 ^Порушення правил поводження зі зброєю, а також із речовинами і предметами, що Становлять підвищену небезпеку для оточення), ч. 1 ст. 415 (Порушення правил во-|іння або експлуатації машин), ч. 1 ст. 418 (Порушення статутних правил вартової ілужби чи патрулювання), ч. 1 ст. 419 (Порушення статутних правил несення прикордонної служби), ч. 1 ст. 420 (Порушення статутних правил несення бойового чергу-ання), ст. 421 (Порушення статутних правил внутрішньої служби), ч. ч. 1 і 2 ст. 422 Розголошення відомостей військового характеру, що становлять державну таємницю, або втрата документів чи матеріалів, що містять такі відомості), ч. 1 ст. 423 (Зло-кивання військовою службовою особою владою або службовим становищем), ч. 1 г. 424 (Перевищення військовою службовою особою влади чи службових повнова-кень), ч. 1 ст. 425 (Недбале ставлення до військової служби), ч. 1 ст. 426 (Бездіяль-■іість військової влади), ч. З ст. 431 (Злочинні дії військовослужбовця, який перебуває |в полоні) та ст. 434 (Погане поводження з військовополенними).

Більш детально про правові підстави звільнення від кримінальної відповідальності іив.: коментар до розділу IX Загальної частини КК.

Про поняття 'злочин невеликої тяжкості', "злочин середньої тяжкості"' див.: |ст. 12 та коментар до неї.

Звільнення від кримінальної відповідальності здійснюється виключно судом (ч. 2 44). Порядок звільнення від кримінальної відповідальності регламентований КПК і(ст. ст. 7, 7, 7, 8, 9, 10, 11, 11 ). Дійшовши висновку про наявність підстав, зазначених у розділі IX Загальної частини КК, суд закриває кримінальну справу та, вирішив-|ши питання про застосування до винного заходів дисциплінарного стягнення, пору-Ішує дисциплінарне провадження і направляє його відповідному командиру (началь-Інику) для застосування щодо винного заходів, передбачених Дисциплінарним стату-|том Збройних Сил України.

Застосування заходів Дисциплінарного статуту Збройних Сил України повинно |здійснюватись командиром військової частини, який порушив кримінальну справу. "Згідно зі ст. 67 Статуту внутрішньої служби право порушувати кримінальну справу Інадано командирові полку (корабля 1 і 2 рангу, окремого батальйону) (див.: ЗУ. Том її 7. - К., 1999. - С. 160). Якщо такий командир за тяжкістю вчиненого підлеглим діян-рня визнає надану йому дисциплінарну владу недостатньою для покарання військово-■ службовця, він порушує клопотання про накладення стягнення на винну особу вла-|дою старшого командира (ст. 92 Дисциплінарного статуту Збройних Сил України).

Вирішуючи питання про застосування дисциплінарного стягнення до військовослу-Іжбовця, який вчинив вперше військовий злочин невеликої чи середньої тяжкості, від-Гповідний командир повинен враховувати обставини, передбачені у статтях розділу IX "Звільнення від кримінальної відповідальності" Загальної частини КК. Вони можуть відноситись як до вчиненого діяння, так і до особи правопорушника.

12. При невиконанні наказу в мирний час при наявності пом'якшуючих обставин допускається застосування дисциплінарних стягнень, передбачених ст. ст. 48, 49, 50, 51, 52, 62, 68 Дисциплінарного статуту Збройних Сил України (див.: ЗУ. Том 18. - К., 1999. - С. 105-106, 108-109). При цьому на військовослужбовця можуть бути накладені лише ті дисциплінарні стягнення, які визначені Дисциплінарним статутом Збройних Сил України і відповідають військовому званню військовослужбовця та дисциплінарній владі командира, що вирішив накласти дисциплінарне стягнення на особу, винну у вчиненні діяння, яке має ознаки злочину (див.: ст. 83 Статуту). Так, не може бути накладено дисциплінарне стягнення у вигляді арешту з триманням на гауптвахті на військовослужбовця жіночої статі чи офіцера, оскільки таке стягнення не передбачене ст. ст. 52, 62, 68 і 69 Дисциплінарного статуту. В той же час не можна рядового строкової служби звільнити з військової служби за службовою невідповідністю, оскільки таке дисциплінарне стягнення передбачене лише для тих рядових, що проходять службу за контрактом (п. "ж" ст. 49 Статуту), тощо.

При накладенні дисциплінарного стягнення та обранні його виду враховується: характер та обставини вчинення правопорушення, його наслідки, попередня поведінка

військовослужбовця, а також тривалість військової служби та рівень знань про порядок служби (див.: ч. 2 ст. 86 Статуту).


  1   2   3   4   5   6Схожі:

Зміст питань Дії ком відділ iconУрок Тема: Віднімання натуральних чисел Мета: ввести поняття і зміст дії
Мета: ввести поняття і зміст дії віднімання; сформувати навички віднімання багатоцифрових чисел
Зміст питань Дії ком відділ iconУ м. Львові Розглянувши звернення товариства з обмеженою відповідальністю "ГА. Ком" від 07. 11. 2007р. №5-3634, технічну документацію на землекористування, керуючись ст. 144 Конституції України, пп. 34 п. 1 ст. 26 Закон
Про користування Тзов “ГА. Ком“ земельною ділянкою на вул.І. Миколайчука, 38 у м. Львові
Зміст питань Дії ком відділ iconТема №4 Дії солдата у складі механізованого відділення Заняття : 1 – 3
Заняття : 1 – 3 Дії солдата в обороні. Дії солдата в наступі. Дії дозорних під час огляду місцевості та місцевих предметів, загороджень,...
Зміст питань Дії ком відділ iconПояснююча записка Тестові завдання з дисципліни «Інформатика та ком’ютерна техніка»
«Інформатика та ком’ютерна техніка» складено згідно з навчальною програмою дисциплін: 03050401 Економіка підприємства, 03050701 Маркетингова...
Зміст питань Дії ком відділ iconМетодичні рекомендації на тему: „ Основні положення та порядок дії виконавчих комітетів сільських та селищної рад з питань легалізації об’єднань громадян смт. Томаківка 2009 Основні положення та порядок дії
Основні положення та порядок дії виконавчих комітетів сільських та селищної рад з питань легалізації об’єднань громадян”
Зміст питань Дії ком відділ iconПро відділ з питань благоустрою та санітарно-екологічного стану
Відділ з питань благоустрою та санітарно-екологічного стану є структурним підрозділом при виконавчому комітеті районної у місті ради,...
Зміст питань Дії ком відділ icon1. Зміст послуги
Галицька районна адміністрація, відділ комунального господарства, тел. 261-10-47
Зміст питань Дії ком відділ iconПоложення про відділ з питань державних закупівель Чернівецької міської ради Загальна частина Відділ з питань державних закупівель Чернівецької міської ради є виконавчим органом Чернівецької міської ради. 2
Ради (далі Відділ), створений відповідно до пункту 1 статті 54 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та рішення 11...
Зміст питань Дії ком відділ icon1. Зміст послуги Реалізація права дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, на виховання в сім'ї. Виконавчий орган, який здійснює послугу
Галицька районна адміністрація (комісія з питань захисту прав дитини Галицької районної адміністрації, голова комісії – тел. 261-10-35,...
Зміст питань Дії ком відділ iconПоложення про відділ у справах сімї та молоді Чернівецької міської ради
Відділ у справах сімї та молоді (далі Відділ) є структурним підрозділом міської ради, підзвітний, підконтрольний міській раді, підпорядкований...
Зміст питань Дії ком відділ icon1. Зміст послуги Надання послуги виникає при умові повернення дітей батькам на виховання з дитячих закладів. Виконавчий орган, який здійснює послугу
Галицька районна адміністрація (комісія з питань захисту прав дитини Галицької районної адміністрації, голова комісії – тел. 261-10-35,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи