Наказ №148 Про забезпечення доступу до публічної інформації відділу освіти райдержадміністрації icon

Наказ №148 Про забезпечення доступу до публічної інформації відділу освіти райдержадміністрації
Скачати 241.94 Kb.
НазваНаказ №148 Про забезпечення доступу до публічної інформації відділу освіти райдержадміністрації
Дата конвертації20.04.2013
Розмір241.94 Kb.
ТипНаказУКРАЇНА

ВІДДІЛ ОСВІТИ

ОСТРОЗЬКОЇ РАЙонної ДЕРЖавної АДМІНІСТРАЦІЇ


Н А К А З

24.06.2011 м. Острог № 148


Про забезпечення доступу

до публічної інформації

відділу освіти райдержадміністрації


Керуючись Законом України "Про доступ до публічної інформації", Указом Президента України від 5 травня 2011 року № 547/2011 "Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації", розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 24 травня 2011 року № 243, відповідним розпорядженням голови районної державної адміністрації від 01.06.2011 № 157, з метою забезпечення безумовного виконання Закону України "Про доступ до публічної інформації", реалізації конституційного права особи вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію, що знаходиться у володінні відділу освіти Острозької районної державної адміністрації:

1. Визначити посадових осіб, які організовуватимуть доступ до публічної інформації, що знаходиться у володінні відділу освіти Острозької районної державної адміністрації, та завдання посадових осіб згідно з додатком 1.

2. Затвердити:

- заходи щодо забезпечення виконання Закону України "Про доступ до публічної інформації" відділом освіти Острозької районної державної адміністрації згідно з додатком 2;

- порядок складання, подання, опрацювання та розгляду запитів щодо надання публічної інформації, що знаходиться у володінні відділу освіти Острозької районної державної адміністрації, що додається;

- форми запитів на інформацію, що додаються.

3. Керівникам закладів освіти вжити відповідних заходів щодо забезпечення безумовного виконання Закону України "Про доступ до публічної інформації".

4. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

Начальник відділу освіти О.Коломис

Додаток 1

до наказу відділу освіти райдержадміністрації

від 24.06.2011 № 148


Посадові особи, які організовуватимуть доступ до публічної інформації,

що знаходиться у володінні відділу освіти райдержадміністрації


№ пор.

Прізвище, ім'я, по батькові

Посада

Завдання

1

Макарук

Олександра

Іванівна

заступник начальника відділу освіти райдержадміністрації

головний уповноважений з питань забезпечення доступу до публічної інформації

організовує в установленому порядку доступ до публічної інформації, розпорядником якої є відділ освіти. Контролює роботу щодо надходження, розгляду, опрацювання, обліку, систематизації, аналізування, надання відповідей на запити, що надходять до відділу освіти райдержадміністрації, дотримання законодавства України про доступ до публічної інформації.

2

Лєщенко

Ірина

Валентинівна

юрисконсульт господарської групи відділу освіти райдержадміністрації

заступник головного уповноваженого з питань забезпечення доступу до публічної інформації

відповідає за надання правової допомоги в ідентифікації документа як запиту, що підпадає під дію Закону України "Про доступ до публічної інформації". Координує роботу щодо надходження, розгляду, опрацювання, обліку, систематизації, аналізування та надання відповідей на запити, що надходять до відділу освіти райдержадміністрації.

3.

Дубінчук

Людмила

Павлівна

секретар-друкарка методичного кабінету відділу освіти райдержадміністрації

відповідає за реєстрацію, облік інформаційних запитів, що надходять до відділу освіти райдержадміністрації, та надсилання запитів із вчиненою резолюцію до виконавців електронною поштою; відповідає за облік запитів, що надходять до відділу освіти райдержадміністрації в телефонному режимі;

відповідає за отримання запитів, що надходять до відділу освіти райдержадміністрації за допомогою електронної пошти, та за надсилання запитувачам відповідей на запити електронною поштою.

5.


Домащук

Микола Юрійович

методист методичного кабінету відділу освіти райдержадміністрації

відповідає за розміщення на веб-сайті відділу освіти райдержадміністрації інформації, зазначеної у статті 15 Закону України "Про доступ до публічної інформації"Заступник начальника відділу освіти О.Макарук


Додаток 2

до наказу відділу освіти райдержадміністрації

від 24.06.2011 № 148


Заходи щодо забезпечення виконання Закону України "Про доступ до публічної інформації"

відділом освіти райдержадміністрації


№ пор.

Завдання

Відповідальні за виконання

Терміни виконання

1

Запровадити облік запитів на інформацію

Дубінчук Л. П.

до 1 липня 2011 року

2

Визначити спеціальні місця для роботи запитувачів із документами, що містять публічну інформацію, їх копіями, обладнати такі місця відповідною оргтехнікою

Макарук О.І.

керівники навчальних закладів

до 1 липня 2011 року

3

Створити з метою доступу до публічної інформації та її збереження систему обліку документів, що знаходяться у відповідних розпорядників інформації і містять публічну інформацію, забезпечити обов'язкову реєстрацію в цій системі таких документів та надання доступу до них за запитами, оприлюднення зазначеної інформації на офіційному веб-сайті відділу освіти райдержадміністрації.

Макарук О.І.

Дубінчук Л. П.

Домащук М.Ю.

керівники навчальних закладів


до 5 липня 2011 року

4

Забезпечувати своєчасне оприлюднення проектів рішень, що підлягають обговоренню, а також систематичне і оперативне оприлюднення та оновлення інформації про свою діяльність

Макарук О.І.

Домащук М.Ю.

керівники навчальних закладів

постійно

5

Забезпечити оприлюднення в офіційних друкованих виданнях, на веб-сайті, інформаційних стендах, в інший прийнятний для громадян спосіб інформації, зазначеної у статті 15 Закону України "Про доступ до публічної інформації", форм запитів на інформацію

Лєщенко І. В.

Домащук М.Ю.

керівники навчальних закладів

до 5 липня

2011 року, в подальшому постійно

6

Вживати заходів щодо унеможливлення несанкціонованого доступу до наявної інформації про особу інших осіб

Лєщенко І. В.


постійно
Заступник начальника відділу освіти О.Макарук

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ відділу освіти

райдержадміністрації

від 24.06.2011 № 148


ПОРЯДОК

складання, подання, опрацювання та розгляду запитів

щодо надання публічної інформації, що знаходиться у

володінні відділу освіти Острозької районної державної адміністрації


1. Загальні положення

1.1. Цей Порядок розроблено на виконання Закону України “Про доступ до публічної інформації“, Указу Президента України від 5 травня 2011 року № 547/2011 "Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації" розпорядженням голови районної державної адміністрації від 01.06.2011 № 157 та з метою систематизації роботи із запитувачами інформації в частині їх доступу до публічної інформації, розпорядником якої є відділ освіти райдержадміністрації (далі – відділ).

1.2. Публічна інформація, розпорядником якої є відділ – це відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання відділом своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні відділу.

1.3. Запити щодо надання публічної інформації можуть бути подані до  відділу або до керівників закладів освіти в усній формі, в письмовій формі, по телефону, факсом, електронною поштою за вибором запитувача.

1.4. У разі подання запиту до відділу інформація надається згідно з положеннями цього Порядку. У випадку подання запиту на одержання публічної інформації до керівників закладів освіти, її надання здійснюється згідно з порядками (положеннями), затвердженими відповідними керівниками закладів освіти з урахуванням вимог Закону України “Про доступ до публічної інформації”.

Персональна відповідальність за забезпечення належного виконання вимог Закону України "Про доступ до публічної інформації" покладається на начальника відділу освіти та керівників закладів освіти (розпорядників інформації).

1.5. Письмові запити щодо надання публічної інформації та запити, що надсилаються електронною поштою або факсом, складаються у довільній формі, але обов’язково мають містити: прізвище, ім'я, по батькові (найменування - для юридичної особи) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв’язку, якщо такий є; загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо; підпис і дату за умови подання запиту в письмовій формі. У разі якщо з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) особа не може подати письмовий запит, його має оформити заступник головного уповноваженого з питань забезпечення доступу до публічної інформації відділу освіти райдержадміністрації, обов’язково зазначивши в запиті своє ім’я, контактний телефон, та надати копію запиту особі, яка його подала.

1.6. Відсутність у запиті або наявність у неповному обсязі інформації про запитувача, зазначеної у пункті 1.5 цього Порядку, відповідно до пункту 4 статті 22 Закону України “Про доступ до публічної інформації“ є підставою для відмови в задоволенні запиту, про що запитувачу письмово повідомляється у встановлений зазначеним Законом термін.

1.7. З метою спрощення процедури оформлення письмових запитів на інформацію особа може подавати запит шляхом заповнення відповідних форм запитів на інформацію, які можна отримати у заступника головного уповноваженого з питань забезпечення доступу до публічної інформації відділу (далі – заступник головного уповноваженого) -

1.8. Головним уповноваженим з питань забезпечення доступу до публічної інформації відділу (далі – головний уповноважений) за запитами, адресованими начальнику відділу освіти райдержадміністрації, відділу в цілому без зазначення конкретного адресата є заступник начальника відділу освіти райдержадміністрації.

1.9. Відповідальність за достовірність даних та інформації, наведеної у запиті щодо надання публічної інформації, несе запитувач.

1.10. У разі якщо звернення громадянина серед інших перелічених питань містить питання, яке має ознаки запиту щодо надання публічної інформації відповідно до Закону України “Про доступ до публічної інформації“, таке питання розглядається разом з іншими питаннями звернення у порядку, передбаченому Законом України “Про звернення громадян“.

2. Процес отримання запитів щодо надання публічної інформації

2.1. Запити щодо надання публічної інформації приймаються відділом у робочі дні протягом робочого часу (з понеділка по четвер – з 08.00 до 17.15, у п’ятницю – з 08.00 до 15.00). Запити щодо надання публічної інформації у телефонному режимі, у письмовій чи усній формі, що подаються особисто в адміністративному будинку, в якому знаходиться відділ, не приймаються протягом обідньої перерви (понеділок – четвер з 13.00 до 14.00).

2.2. Письмові запити щодо надання публічної інформації, надіслані поштою, отримані за допомогою електронної пошти, по телефону та факсом, подані в усній формі, які адресовані керівництву відділу або відділу в цілому без зазначення конкретного підрозділу чи посадової особи, реєструються відповідальною особою, визначеною додатком 1 до цього наказу, та невідкладно розглядаються головним уповноваженим.

2.3. Запити щодо надання публічної інформації за допомогою електронної пошти, які адресовані керівництву відділу або відділу в цілому без зазначення конкретного підрозділу чи посадової особи, надсилаються на спеціальну електронну адресу відділу, яка оприлюднюється на веб-сайті відділу.

2.4. Запити на отримання публічної інформації, подані в усній формі та за телефоном, які адресовані керівництву відділу освіти райдержадміністрації або відділу освіти райдержадміністрації в цілому без зазначення конкретного підрозділу чи посадової особи, оформляються відповідальною особою, визначеною додатком 1 до цього наказу, за формою запиту щодо надання інформації, із зазначенням усіх реквізитів запиту, передбачених у пункті 1.5 цього Порядку, дати та часу прийняття запиту.

2.5. Запити на отримання інформації, які надійшли засобами факсимільного зв’язку, оформлюються і реєструються як запити, що надійшли поштою.

2.6. У разі якщо запит містить суперечливі положення, які не дозволяють однозначно ідентифікувати запит як такий, що підпадає під дію Закону України “Про доступ до публічної інформації“, на будь-якій стадії прийому та реєстрації  такого запиту залучається юрисконсульт господарської групи відділу освіти райдержадміністрації заступник головного уповноваженого з питань доступу до публічної інформації райдержадміністрації для невідкладного надання правової допомоги в ідентифікації документа. Про надання юридичного висновку уповноваженим з питань доступу до публічної інформації райдержадміністрації невідкладно проставляється відповідна відмітка: "Підпадає під дію Закону України “Про доступ до публічної інформації“, "Не підпадає під дію Закону України “Про доступ до публічної інформації“.


3. Процес реєстрації та обліку запитів щодо надання публічної інформації

3.1. Реєстрації підлягають усі отримані запити щодо надання публічної інформації. Відсутність повної інформації про запитувача, зазначеної у пункті 1.5 цього Порядку, чи інша невідповідність запиту вимогам пункту 1.5 цього Порядку не є підставою для відмови у  реєстрації такого запиту.

3.2. Запити щодо надання публічної інформації отримують реєстраційну дату надходження до відділу фактичного дня надходження. Запити щодо надання публічної інформації, які надійшли після закінчення робочого часу, отримують реєстраційну дату надходження до відділу наступного робочого дня за фактичним днем надходження.

3.3. При реєстрації в електронній системі документообігу запити щодо надання публічної інформації  класифікуються за:

3.3.1 статусом запитувача (фізична або юридична особа): громадська організація, ЗМІ, підприємство тощо;

3.3.2 територією знаходження запитувача: район, область, місто обласного значення, інші області тощо;

3.3.3 тематикою запиту;

3.3.4 способом надсилання запиту: письмово, електронною поштою, у телефонному режимі, факсом, подано особисто.


3.5. На прохання запитувача, який особисто подав запит щодо надання публічної інформації в адміністративному будинку відділу освіти райдержадміністрації,  відповідальна особа, визначена додатком 1 до цього наказу, проставляє реєстраційний номер на другому примірнику запиту, який запитувач залишає собі, або на ксерокопії.


4. Процес розгляду запитів щодо надання публічної інформації

4.1. Первинний розгляд запитів щодо надання публічної інформації, які адресовані керівництву відділу освіти райдержадміністрації або відділу в цілому без зазначення конкретної посадової особи, внесення пропозицій для вчинення резолюцій із дорученнями на підготовку проекту відповіді запитувачу здійснює головний уповноважений з питань забезпечення доступу до публічної інформації та передає начальнику відділу освіти райдержадміністрації.

4.2. Після розгляду запити з відповідною резолюцією відповідальною особою, визначеною додатком 1 до цього наказу, передаються виконавцям, які згідно з резолюціями мають підготувати проект відповіді запитувачу. Термінові запити з терміном розгляду 48 годин передаються на розгляд негайно після накладення резолюції.

4.3. Проекти відповідей подаються на підпис у двох примірниках. До проекту відповіді у разі необхідності додаються копії документів (як до першого, так і до другого примірників).

4.5. Термін підготовки відповіді зазначається в реєстраційній картці, але не може перевищувати чотирьох робочих днів з дня реєстрації.

4.6. Проект відповіді запитувачу подається на підпис начальнику відділу освіти райдержадміністації.

4.7. При наданні відповіді на запит електронною поштою, лист після його підписання та копії відповідних документів, що додаються до нього, скануються і надсилаються запитувачу.

4.8. У разі коли запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, термін розгляду такого запиту може бути обґрунтовано продовжено до 20 робочих днів за погодженням із головним уповноваженим.

4.9. Виконавці несуть персональну відповідальність за організацію розгляду запитів щодо надання публічної інформації згідно з резолюцією та дотримання термінів їх розгляду, а також за зміст підготовлених проектів відповідей.

5. Процес контролю за дотриманням термінів розгляду запитів щодо надання публічної інформації

5.1. Заступник головного уповноваженого здійснює контроль за дотриманням термінів розгляду запитів та підготовки проектів відповідей структурними підрозділами.

5.2. Відповідальними за дотримання термінів розгляду запитів та підготовки відповідей є посадові особи, на яких покладено контроль за виконанням, особи, визначені в резолюції керівництва відділу освіти райдержадміністрації, та безпосередні виконавці.

5.3. У разі порушення термінів підготовки проекту відповіді запитувачу головний уповноважений протягом одного робочого дня інформує про цей факт начальника відділу освіти райдержадміністрації для вжиття відповідних заходів.

Заступник начальника відділу О.Макарук

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ відділу освіти

райдержадміністрації

від 24.06.2011 № 148  1. Форми для подання інформаційного запиту від об’єднань громадян, юридичних та фізичних осіб, що надходять електронною поштою


Начальнику відділу освіти Острозької районної державної адміністрації

^ ЗАПИТ

на отримання публічної інформації


Фізична особа

П.І.Б.

__________________________

Вид, назва, реквізити чи зміст документа, до якого Ви б хотіли отримати доступ


___________________________

або


Я б хотів отримати доступ до інформації про .... (загальний опис інформації)__________________________________

Прошу надати відповідь

Поштою

Факсом

Електронною поштою
Зворотна адреса (номер факсу, (електронна пошта)


Контактний Е-mail

_________________________________Щоб стерти неправильно введені дані, натисніть кнопку


ОчиститиДата запиту


Щоб передати запит, натисніть кнопку

Відправити^ ЗАПИТ

на отримання публічної інформації


Юридична особа чи об’єднання громадян


Організація, об’єднання

__________________________

П.І.Б. представника запитувача, посада
Вид, назва, реквізити чи зміст документа, до якого Ви б хотіли отримати доступ


___________________________

або


Я б хотів отримати доступ до інформації про .... (загальний опис інформації)__________________________________

Я б хотів отримати доступ до інформації про .... (загальний опис інформації)

Прошу надати відповідь

Поштою

Факсом

Електронною поштою
Зворотна адреса (номер факсу, електронна пошта)


Контактний Е-mail

_________________________________Щоб стерти неправильно введені дані, натисніть кнопку


ОчиститиДата запиту


Щоб передати запит, натисніть кнопку

ВідправитиІІ. Форма для подання інформаційного запиту від об’єднань громадян в письмовому виді

ЗАПИТ

на отримання публічної інформації^ Розпорядник інформації


Кому

Відділ освіти Острозької районної державної адміністрації

(м.Острог, вул.Татарська 92)
Організація^ Вид, назва, реквізити чи зміст документа, до якого ви б хотіли отримати доступ


або:
Я б хотів отримати доступ до інформації про ....

(Загальний опис інформації)

^ Прошу надати відповідь у визначений законом термін. Відповідь надати:

Поштою

(Вказати поштову адресу)

Факсом

(Вказати номер факсу)

^ Електронною поштою

(Вказати Е-mail)

В усній формі

(Вказати номер телефону)

^ Підкреслити обрану категорію


Контактний телефон
Дата запиту, підпис


Зареєстровано _______________________________________

ІІІ. Форма для подання інформаційного запиту від фізичних осіб в письмовому виді


ЗАПИТ

на отримання публічної інформації


^ Розпорядник інформації


Кому

Відділ освіти Острозької районної державної адміністрації

(м.Острог, вул. Татарська 92)
^ П.І.Б. запитувачаВид, назва, реквізити чи зміст документа, до якого Ви б хотіли отримати доступ


або:
Я б хотів отримати доступ до інформації про ....

(Загальний опис інформації)

^ Прошу надати відповідь у визначений законом термін. Відповідь надати:

Поштою

(Вказати поштову адресу)

Факсом

(Вказати номер факсу)

^ Електронною поштою

(Вказати Е-mail)

В усній формі

(Вказати номер телефону)

^ Підкреслити обрану категорію


Контактний телефон
Дата запиту, підпис


Зареєстровано _______________________________________

____________________________________________________


ІV. Форма для подання інформаційного запиту від юридичних осіб в письмовому виді


ЗАПИТ

на отримання публічної інформації^ Розпорядник інформації


Кому

Відділ освіти Острозької районної державної адміністрації

(м.Острог, вул. Татарська 92)
^ Організація, юридична особа

П.І.Б. представника

запитувача, посада^ Вид, назва, реквізити чи зміст документа, до якого Ви б хотіли отримати доступ


або:
Я б хотів отримати доступ до інформації про ....

(Загальний опис інформації)

^ Прошу надати відповідь у визначений законом термін. Відповідь надати:

Поштою

(Вказати поштову адресу)

Факсом

(Вказати номер факсу)

^ Електронною поштою

(Вказати Е-mail)

В усній формі

(Вказати номер телефону)

^ Підкреслити обрану категорію

Контактний телефон
Дата запиту, підпис
Зареєстровано _______________________________________

Заступник начальника відділу О.Макарук


Додаток

до форм для подання запиту


Інструкція

щодо процедури подання запиту на інформацію та її отримання


Закон України «Про доступ до публічної інформації» (далі – Закон) визначає порядок здійснення та забезпечення права кожного на доступ до інформації, що знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, визначених цим Законом, та інформації, що становить суспільний інтерес.

Публічна інформація - це відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб'єктами владних повноважень своїх обов'язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, визначених цим Законом.

Публічна інформація є відкритою, крім випадків, встановлених законом.

Метою Закону є забезпечення прозорості та відкритості суб'єктів владних повноважень і створення механізмів реалізації права кожного на доступ до публічної інформації.

Цей Закон не поширюється на відносини щодо отримання інформації суб'єктами владних повноважень при здійсненні ними своїх функцій, а також на відносини у сфері звернень громадян, які регулюються спеціальним законом.

Запит на інформацію - це прохання особи до розпорядника інформації надати публічну інформацію, що знаходиться у його володінні.

Запит на інформацію може бути індивідуальним або колективним. Запити можуть подаватися в усній, письмовій чи іншій формі (поштою, факсом, телефоном, електронною поштою) на вибір запитувача.

Письмовий запит подається в довільній формі.

Запит на інформацію має містити:

1) ім'я (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв'язку, якщо такий є; 2) загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо; 3) підпис і дату за умови подання запиту в письмовій формі.

З метою спрощення процедури оформлення письмових запитів на інформацію особа може подавати запит шляхом заповнення відповідних форм запитів на інформацію, які можна отримати в розпорядника інформації та на офіційному веб-сайті відповідного розпорядника.

У разі якщо з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) особа не може подати письмовий запит, його має оформити відповідальна особа з питань запитів на інформацію, обов'язково зазначивши в запиті своє ім'я, контактний телефон, та надати копію запиту особі, яка його подала.

Розпорядник інформації має надати відповідь на запит на інформацію не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту.

У разі якщо запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, щодо стану довкілля, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій, що сталися або можуть статись і загрожують безпеці громадян, відповідь має бути надана не пізніше 48 годин з дня отримання запиту.

Клопотання про термінове опрацювання запиту має бути обґрунтованим.

У разі якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, розпорядник інформації може продовжити строк розгляду запиту до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. Про продовження строку розпорядник інформації повідомляє запитувача в письмовій формі не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту.

Інформація на запит надається безкоштовно.

У разі якщо задоволення запиту на інформацію передбачає виготовлення копій документів обсягом більш як 10 сторінок, запитувач зобов'язаний відшкодувати фактичні витрати на копіювання та друк.

При наданні особі інформації про себе та інформації, що становить суспільний інтерес, плата за копіювання та друк не стягується.

Розпорядник інформації має право відмовити в задоволенні запиту в таких випадках:

1) розпорядник інформації не володіє і не зобов'язаний відповідно до його компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит; 2) інформація, що запитується, належить до категорії інформації з обмеженим доступом відповідно до цього Закону; 3) особа, яка подала запит на інформацію, не оплатила передбачені статтею 21 цього Закону фактичні витрати, пов'язані з копіюванням або друком; 4) не дотримано вимог до запиту на інформацію, передбачених частиною п'ятою статті 19 цього Закону.

Розпорядник інформації, який не володіє запитуваною інформацією, але якому за статусом або характером діяльності відомо або має бути відомо, хто нею володіє, зобов'язаний направити цей запит належному розпоряднику з одночасним повідомленням про це запитувача. У такому разі відлік строку розгляду запиту на інформацію починається з дня отримання запиту належним розпорядником.

У відмові в задоволенні запиту на інформацію має бути зазначено:

1) прізвище, ім'я, по батькові та посаду особи, відповідальної за розгляд запиту розпорядником інформації; 2) дату відмови; 3) мотивовану підставу відмови; 4) порядок оскарження відмови; 5) підпис.

Відмова в задоволенні запиту на інформацію надається в письмовий формі.

Рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації можуть бути оскаржені до керівника розпорядника, вищого органу або суду.Схожі:

Наказ №148 Про забезпечення доступу до публічної інформації відділу освіти райдержадміністрації iconНаказ №306 Про забезпечення доступу до публічної інформації відділу освіти райдержадміністрації
Закону України "Про доступ до публічної інформації", реалізації конституційного права особи вільно збирати, зберігати, використовувати...
Наказ №148 Про забезпечення доступу до публічної інформації відділу освіти райдержадміністрації iconПоложення про забезпечення доступу до публічної інформації у Міністерстві освіти і науки, молоді та спорту України, що додається
Закону України «Про доступ до публічної інформації» на виконання Указу Президента України від 5 травня 2011 року №547 «Питання забезпечення...
Наказ №148 Про забезпечення доступу до публічної інформації відділу освіти райдержадміністрації iconНаказ №52 Про забезпечення доступу до публічної інформації
На виконання вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації» та Указу Президента від 5 травня 2011 року №547 «Питання забезпечення...
Наказ №148 Про забезпечення доступу до публічної інформації відділу освіти райдержадміністрації iconНаказ №64 м. Хмельницький Про забезпечення доступу до публічної інформації
На виконання вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації» та Указу Президента від 5 травня 2011 року №547 «Питання забезпечення...
Наказ №148 Про забезпечення доступу до публічної інформації відділу освіти райдержадміністрації iconПоложення про забезпечення доступу до публічної інформації у відділі освіти Красилівської районної державної адміністрації.(додаток)
Указу Президента України від 5 травня 2011 року №547 «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації»...
Наказ №148 Про забезпечення доступу до публічної інформації відділу освіти райдержадміністрації iconПоложення про забезпечення доступу до публічної інформації у відділі освіти Здолбунівської районної державної адміністрації, що додається
Указу Президента України від 5 травня 2011 року №547 “Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації”...
Наказ №148 Про забезпечення доступу до публічної інформації відділу освіти райдержадміністрації iconПоложення про забезпечення доступу до публічної інформації у відділі освіти Недригайлівської районної державної адміністрації, що додається
Указу Президента України від 5 травня 2011 року №547 “Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації”...
Наказ №148 Про забезпечення доступу до публічної інформації відділу освіти райдержадміністрації iconРозпорядження голови рда видавник: Гощанська районна державна адміністрація Номер: 246 Дата: 1 червня 2011 року Про забезпечення доступу до публічної інформації в райдержадміністрації
«Про забезпечення доступу до публічної інформації в облдержадміністрації», з метою забезпечення реалізації конституційного права...
Наказ №148 Про забезпечення доступу до публічної інформації відділу освіти райдержадміністрації iconНаказ №85/05 Про призначення особи, відповідальної за організацію доступу до публічної інформації
На виконання пункту 2 статті 1 та пункту 5 статті 14 Закону України «Про доступ до публічної інформації» та Указу Президента України...
Наказ №148 Про забезпечення доступу до публічної інформації відділу освіти райдержадміністрації iconЗвіт інформаційних запитів Городенківської райдержадміністрації у сектор забезпечення доступу до публічної інформації відділу роботи із зверненнями громадян апарату облдержадміністрації за грудень 2011 року
Звіт інформаційних запитів Городенківської райдержадміністрації у сектор забезпечення доступу до публічної інформації відділу роботи...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи