Наказ №182 Про заходи щодо посилення фінан сово-бюджетної дисципліни, оптимі зації мережі закладів освіти, приве дення штатної чисельності до норма тивів та економії бюджетних коштів icon

Наказ №182 Про заходи щодо посилення фінан сово-бюджетної дисципліни, оптимі зації мережі закладів освіти, приве дення штатної чисельності до норма тивів та економії бюджетних коштів
Скачати 57.24 Kb.
НазваНаказ №182 Про заходи щодо посилення фінан сово-бюджетної дисципліни, оптимі зації мережі закладів освіти, приве дення штатної чисельності до норма тивів та економії бюджетних коштів
Дата конвертації03.05.2013
Розмір57.24 Kb.
ТипНаказ

У
КРАЇНАКОБЕЛЯЦЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ


ВІДДІЛ ОСВІТИ


Н А К А З


18.05.2012 м.Кобеляки №182


Про заходи щодо посилення фінан-

сово-бюджетної дисципліни, оптимі-

зації мережі закладів освіти, приве-

дення штатної чисельності до норма-

тивів та економії бюджетних коштів


На виконання наказу Головного управління освіти і науки Полтавської облдержадміністрації від 15.05.2012 року № 249 „Про заходи щодо посилення фінансово-бюджетної дисципліни, оптимізації мережі закладів освіти, приведення штатної чисельності до нормативів та економії бюджетних коштів” та на основі стану справ, який склався із виплатою заробітної плати, проплатою за енергоносії, відділ освіти райдержадміністрації зробив висновок, що однією з причин цієї ситуації є незавершення роботи по приведенню мережі та шаттної чисельності установ освіти у відповідність з бюджетними призначеннями.

Вимоги статті 77 Бюджетного кодексу України щодо врахування при затвердженні відповідних бюджетів у першочерговому порядку потреби в коштах на оплату праці працівників установ освіти та проведення розрахунків за енергоносії і комунальні послуги, не дотримано.

Розрахункові показники по проекту бюджету на 2012 рік, доведені Міністерством фінансів України, сформовані в умовах обмежених фінансових ресурсів.

Виникає необхідність запровадження жорсткого режиму витрачання бюджетних коштів та оптимізації мережі установ освіти.

Критична ситуація склалася з мережею малокомплектних шкіл (до 40 учнів) в сільській місцевості району. В поточному навчальному році вона становить 48,3 відсотка від загальної кількості, в середньому 3,6 учнів припадає на одного вчителя, середня наповнюваність класів – 9,2 учні, на індивідуальній формі (через відсутність класів) навчається 123 учні. Не дивлячись на зменшення кількості учнів, кількість фактично зайнятих ставок залишається сталою або доадтково вводяться нові ставки розпорядженням голови райдержадміністрації при затвердженні мережі закладів освіти, що дає додаткове навантаження на бюджет. Проектна потужність сільських закладів використовується лише на 40,0 відсотків. Такі школи не дають повноцінних знань, тому недоцільно в них вкладати кошти на створення комп’ютерних класів, придбання сучасного обладнання і енергоносії. Все це свідчить про низьку виконавську дисципліну окремих керівників навччальних закладів щодо жорсткої економії бюджетних коштів. Як наслідок, по району не вистачає до кінця року декілька мільйонів гривень бюджетних призначень на заробітну плату та енергоносії.

Виходячи з вищевикладеного


НАКАЗУЮ:


1. Головному бухгалтеру централізованої бухгалтерії відділу освіти райдержадміністрації Худенко І.С.:


1.1. Забезпечити суворе дотримання лімітів асигнувань, визначених у встановленому порядку.


1.2. Заборонити витрачати кошти на цілі, не передбачені затвердженими кошторисами доходів і видатків та понадлімітне використання бюджетних асигнувань.


1.3. Встановити суворий контроль за першочерговим використанням захищених статей бюджету.


2. Головному економісту відділу освіти райдержадміністрації Попрузі В.В.:


2.1. Привести штатну чисельність установ освіти у відповідність до штатних розписів, скоротивши посади, які були додатково введені при підготовці до нового навчального року. Заборонити введення додаткових штатних одиниць в подальшому.


3. Керівникам навчальних закладів, структурних підрозділів відділу освіти райдержадміністрації:


3.1. Проаналізувати підсумки роботи загальноосвітніх, позашкільних навчлаьних закладів, структурних підрозділів відділу освіти за 2011 рік, зокрема стан виконання бюджету на утримання установ освіти, та спрямувати їх роботу на входження в основні показники бюджету 2012 року. Заборонити стимулюючі виплати (премії, надбавки, тощо).


3.2. Спрямувати роботу працівників навчальних закладів та провести роз’яснюючу роботу серед батьків на необхідність удосконалення існуючої мережі, приведення її у відповідність до наявних потреб та фінансових можливостей.


3.3. Розробити, затвердити і направити до 25.05.2012 року відділу освіти конкретні заходи по економії бюджетних асигнувань з економічним ефектом, які б включали в себе глибокий аналіз мережі навчального закладу, пропозиції по її упорядкуванню та чисельності працюючих в ньому, а також жорсткій економії енергоресурсів. А саме:

- скоротити мережу класів-комплектів у загальноосвітніх школах за рахунок збільшення їх наповнюваності і доведення до нормативу;

- скоротити групи продовженого дня за рахунок бюджетних коштів;

- запровадити тимчасово в сільських малокомплектних школах зведення в комплекти 5-7 класів для проведення уроків музики і образотворчого мистецтва; фізичної культури і трудового навчання;

- здешевити вартість харчування учнів за рахунок розвитку підсобних господарств, заготівлі овочів і інших продуктів харчування;

- довести наповнюваність гуртків у позашкільних навчальних закладах у межах від 15 до 25 учнів;

- скоротити додатково введені посади адміністративного та технічно-обслуговуючого персоналу;

- скоротити чисельність вчителів-пенсіонерів.


3.4. Ознайомити педагогічних працівників з можливим тижневим навантаженням, а обслуговуючий персонал із штатним розписом після введення в дію Основних напрямків розвитку навчальних закладів.


3.5. Попередити, що персональну відповідальність про порушення вимог даного наказу несуть керівники установ освіти аж до звільнення їх із займаної посади.


4. Методисту райметодкабінету Каракуці Г.І.


4.1. Направити лист в органи самоврядуванняч про переведення груп у дитячих дошкільних закладах з 12-годинного режиму на 10,5-годинний, залишивши 1 чергову групу


5. Довести до відома основні напрямки діяльності по економії бюджетних коштів по заробітній платі та енергоносіях для застосування (додаток).


6. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.


Начальник відділу освіти Н. КОВАЛЬ

Додаток

до наказу відділу освіти

18.05.2012 №182

^ ОСНОВНІ НАПРЯМКИ

діяльності органів освіти і підпорядкованих їм

навчально-виховних закладів по економії бюджетних коштів

по заробітній платі та енергоносіях


 • Під час формування мережі загальноосвітніх шкіл на 2012/2013 навчальний рік передбачити закриття безперспективних та реорганізацію малокомплектних навчальних закладів на ступінь нижче з врахуванням придбання в 2012 році по 2 шкільні автобуси на район за кошти державного та районного бюджетів;

 • скоротити мережу класів-комплектів у загальноосвітніх школах за рахунок збільшення наповнюваності і доведення її до нормативу у містах та об’єднання 1-4 класів у класи-комплекти у сільській місцевості;

 • скоротити до мінімуму групи продовженого дня за рахунок бюджетних коштів, забезпечивши формування їх при потребі за рахунок коштів батьків;

 • запровадити тимчасово в сільських малокомплектних школах зведення в комплекти 5-7 класів для проведення уроків музики і образотворчого мистецтва; фізкультури і трудового навчання за умови забезпечення техніки безпеки;

 • здешевити вартість харчування учнів у закладах освіти за рахунок розвитку підсобних господарств, заготівлі овочів і інших продуктів харчування власними зусиллями та безпосередньо у виробника;

 • довести наповнюваність гуртків у позашкільних установах у межах від 15 до 25 учнів в залежності від профілю та використовувати клубну форму роботи;

 • скоротити додатково введені посади адміністративного та технічно- обслуговуючого персоналу;

 • ліквідувати фільмотеку;

 • скоротити чисельність вчителів-пенсіонерів;

 • забезпечити ефективне використання приміщень, що перебувають на балансі закладів освіти, передбачивши здачу в оренду вільних приміщень;

 • ввести жорсткий режим використання службового автотранспорту;

 • вжити заходів до збереження державного майна, дотримання фінансово-господарської дисципліни, боротьби з безгосподарністю, крадіжками, іншими фінансовими порушеннями;

 • забезпечити суворий режим економії паливно-енергетичних ресурсів. Наказами по закладах освіти призначити відповідальних за ліміти споживання енергоресурсів та збереження тепла (утеплення вікон, дверей і т.д). Посилити роботу по пошуку та збільшенню позабюджетних надходжень та спрямуванню їх на оплату комунальних послуг, приділити особливу увагу пошуку додаткових джерел фінансування.Схожі:

Наказ №182 Про заходи щодо посилення фінан сово-бюджетної дисципліни, оптимі зації мережі закладів освіти, приве дення штатної чисельності до норма тивів та економії бюджетних коштів iconНаказ №474 Про зміцнення фінансово бюджетної дисципліни в закладах охорони здоров’я області
На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 19. 01. 2011р. №148-р, розпорядження голови Львівської облдержадміністрації...
Наказ №182 Про заходи щодо посилення фінан сово-бюджетної дисципліни, оптимі зації мережі закладів освіти, приве дення штатної чисельності до норма тивів та економії бюджетних коштів iconРозпорядження від 10 квітня 2012 р. №69 м. Знам’янка Про затвердження міських заходів щодо економії бюджетних коштів
України від 22 жовтня 2008 року №943 «Про економію бюджетних коштів»
Наказ №182 Про заходи щодо посилення фінан сово-бюджетної дисципліни, оптимі зації мережі закладів освіти, приве дення штатної чисельності до норма тивів та економії бюджетних коштів iconНаказ №191 Про формування мережі загальноосвітніх навчальних закладів району на 2013-2014 навчальний рік
Керуючись наказом Департаменту з питань освіти, науки, сім’ї та молоді від 21. 05. 2013 р. №200 та з метою забезпечення забезпечення...
Наказ №182 Про заходи щодо посилення фінан сово-бюджетної дисципліни, оптимі зації мережі закладів освіти, приве дення штатної чисельності до норма тивів та економії бюджетних коштів iconНаказ №200 Про перенесення осінніх канікул
Закону України «Про загальну середню освіту» та листа Міністерства освіти і науки України від 20 травня 2013 року №1/9-349 «Про навчальні...
Наказ №182 Про заходи щодо посилення фінан сово-бюджетної дисципліни, оптимі зації мережі закладів освіти, приве дення штатної чисельності до норма тивів та економії бюджетних коштів iconНаказ №108 Про перенесення термінів весняних канікул у загальноосвітніх навчальних закладах
Згідно рекомендацій Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації від 18. 03. 2013 №04-13/1278 та з метою...
Наказ №182 Про заходи щодо посилення фінан сово-бюджетної дисципліни, оптимі зації мережі закладів освіти, приве дення штатної чисельності до норма тивів та економії бюджетних коштів iconРішення колегії 12 квітня 2011 року Протокол №2
Львівської облдержадміністрації Г. Говор щодо використання бюджетних коштів у медичних установах Львівської області, дотримання фінансово-бюджетної...
Наказ №182 Про заходи щодо посилення фінан сово-бюджетної дисципліни, оптимі зації мережі закладів освіти, приве дення штатної чисельності до норма тивів та економії бюджетних коштів iconНаказ №139/01 Про зміни термінів проведення весняних канікул у 2011-2012 н р
З метою економії бюджетних коштів, керуючись ст. 16 Закону України " Про загальну середню освіту", п. 41 Положення "Про загальноосвітній...
Наказ №182 Про заходи щодо посилення фінан сово-бюджетної дисципліни, оптимі зації мережі закладів освіти, приве дення штатної чисельності до норма тивів та економії бюджетних коштів iconПро надходження та використання коштів загального фонду форма №2 д
Порядку складання фінансової та бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів
Наказ №182 Про заходи щодо посилення фінан сово-бюджетної дисципліни, оптимі зації мережі закладів освіти, приве дення штатної чисельності до норма тивів та економії бюджетних коштів iconНаказ №48 -од про впровадження рішення колегії служби у справах дітей облдержадміністрації від 21. 06. 12 з питання «Виконання вимог законодавства щодо штатної чисельності працівників служб у справах дітей області»
Про впровадження рішення колегії служби у справах дітей облдержадміністрації від 21. 06. 12 з питання «Виконання вимог законодавства...
Наказ №182 Про заходи щодо посилення фінан сово-бюджетної дисципліни, оптимі зації мережі закладів освіти, приве дення штатної чисельності до норма тивів та економії бюджетних коштів iconРозпорядження " 23 " 01 2012 р. №44-р Про затвердження Порядку проведення розрахунків за медичну допомогу II рівня
«Про затвердження рішення колегії обласної державної адміністрації від 14 грудня 2011 року «Про стан дотримання фінансово-бюджетної...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи