Порядок складання, подання запитів в усній, письмовій чи іншій формі (поштою, телефоном, електронною поштою) та форми запитів на інформацію, які повинні містити стислу інструкцію щодо процедури подання запиту на інформацію, icon

Порядок складання, подання запитів в усній, письмовій чи іншій формі (поштою, телефоном, електронною поштою) та форми запитів на інформацію, які повинні містити стислу інструкцію щодо процедури подання запиту на інформацію,
Скачати 46.28 Kb.
НазваПорядок складання, подання запитів в усній, письмовій чи іншій формі (поштою, телефоном, електронною поштою) та форми запитів на інформацію, які повинні містити стислу інструкцію щодо процедури подання запиту на інформацію,
Дата конвертації05.03.2013
Розмір46.28 Kb.
ТипДокументи

Додаток 1

до наказу відділу освіти

від 06.06.2011 року № 242


Порядок складання, подання запитів в усній, письмовій чи іншій формі (поштою, телефоном, електронною поштою) та форми запитів на інформацію, які повинні містити стислу інструкцію щодо процедури подання запиту на інформацію, її отримання

відділом освіти Новоград-Волинської РДА


1. Цей Порядок складання, подання запиту на інформацію (далі-Порядок) розроблений відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» і встановлює правила подання та процедуру розгляду запиту на інформацію.

2. Запит на інформацію може бути індивідуальним або колективним.

3. Запитувач інформації (далі – запитувач) має право звернутися до відділу освіти Новоград-Волинської РДА (далі – відділу) із запитом на інформацію (далі – запит) в усній або письмовій формі (поштою, факсом, телефоном, електронною поштою) на вибір запитувача.

4. Запит подається на ім’я начальника відділу в довільній формі або шляхом заповнення встановленої відділом форми з обов’язковим зазначенням:

4.1. Прізвища, ім’я по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи;

4.2. Поштової адреси, місцезнаходження або адреси електронної пошти фізичної або юридичної особи;

4.3. Номер домашнього або мобільного телефону – якщо такий є;

4.4. Загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо;

4.5. Підпис і дату, якщо запит подається в письмовій формі.

5. Примітка (*) заповнюється у разі, якщо з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) запитувач не може подати письмовий запит. В цьому випадку його має оформити відповідальна особа, обов'язково зазначивши в запиті своє ім'я, контактний телефон, та надати копію запиту запитувачу.

6. Начальник відділу приймає одне з таких рішень про:

- задоволення запиту та надання відповіді;

- відмову в задоволенні запиту на інформацію;

- направлення запиту належному розпоряднику інформації з одночасним повідомленням про це запитувача;

- відстрочку в задоволенні запиту на інформацію.

7. Відповідь на запит на інформацію надається запитувачу не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту.

8. Якщо запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, щодо стану довкілля, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій, що сталися або можуть статись і загрожують безпеці громадян, відповідь має бути надана не пізніше 48 годин з дня отримання запиту. У такому разі запитувач повинен надати обґрунтоване клопотання про термінове опрацювання запиту.

9. У разі якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, відповідальна особа може продовжити строк розгляду запиту до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. Про продовження строку розгляду запиту запитувач повідомляється в письмовій формі не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту.

10. Проекти нормативно-правових актів, органів місцевого самоврядування, розроблені відповідними розпорядниками, оприлюднюються ними не пізніш як за 20 робочих днів до дати їх розгляду з метою прийняття.

11. Відповідь на запит надається в письмовій формі, до якої додаються (у разі необхідності) копії документів, завірені відповідальною особою.

Інформація на запит надається безкоштовно. У разі якщо задоволення запиту на інформацію передбачає виготовлення копій документів обсягом більш як 10 сторінок, запитувач зобов’язаний відшкодувати фактичні витрати на копіювання та друк.

Розмір фактичних витрат визначається відповідним розпорядником на копіювання та друк в межах граничних норм, встановлених Кабінетом Міністрів України. При наданні особі інформації про себе та інформації, що становить суспільний інтерес, плата за копіювання та друк не стягується.

12. Розпорядник інформації має право відмовити в задоволенні запиту в таких випадках:

1) розпорядник інформації не володіє і не зобов’язаний відповідно до його компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит;

2) інформація, що запитується, належить до категорії інформації з обмеженим доступом відповідно до частини другої статті 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації»;

3) особа, яка подала запит на інформацію, не оплатила передбачені статтею 21 Закону України «Про доступ до публічної інформації» фактичні витрати, пов’язані з копіюванням або друком;

4) не дотримано вимог до запиту на інформацію, передбачених частиною п’ятою статті 19 Закону України «Про доступ до публічної інформації»

12.1 У відмові в задоволенні запиту на інформацію має бути зазначено:

1) прізвище, ім'я, по батькові та посаду особи, відповідальної за розгляд запиту розпорядником інформації;

2) дату відмови;

3) мотивовану підставу відмови;

4) порядок оскарження відмови;

5) підпис.

Відмова в задоволенні запиту на інформацію надається в письмовий формі. 12.2 Відстрочка в задоволенні запиту на інформацію допускається в разі, якщо запитувана інформація не може бути надана для ознайомлення в передбачені Законом України «Про доступ до публічної інформації» строки у разі настання обставин непереборної сили. Рішення про відстрочку доводиться до відома запитувача у письмовій формі з роз’ясненням порядку оскарження прийнятого рішення.

У рішенні про відстрочку в задоволенні запиту на інформацію має бути зазначено:

1) прізвище, ім’я, по батькові та посаду особи, відповідальної за розгляд запиту розпорядником інформації;

2) дату надсилання або вручення повідомлення про відстрочку;

3) причини, у зв’язку з якими запит на інформацію не може бути задоволений у встановлений Законом строк;

4) строк, у який буде задоволено запит;

5) підпис.

13. Рішення, дії або бездіяльність відповідальних осіб за організацію виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації» запитувач має право оскаржити до начальника відділу або до суду відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України.

14. Для оформлення інформаційного запиту можна звертатися:

1. усно за телефоном (04141) 5-31-61;

2. письмово за адресою: 11704, м. Новоград-Волинський, вул. Червоноармійська, 47, каб. .

Форми для подання інформаційного запиту у письмовому виді:

- від фізичної особи (додаток 1);

- від юридичної особи (додаток 2);

- від об’єднань громадян (додаток 3);

3. факсом за номером: (04141 5-31-61);

4. електронною поштою за адресою: rajvo@i.ua


Начальник відділу О.А.АнтипчукСхожі:

Порядок складання, подання запитів в усній, письмовій чи іншій формі (поштою, телефоном, електронною поштою) та форми запитів на інформацію, які повинні містити стислу інструкцію щодо процедури подання запиту на інформацію, iconІнструкція щодо процедури подання та розгляду запиту на інформацію
Запит на інформацію може бути індивідуальним або колективним. Запити можуть подаватися в усній, письмовій чи іншій формі (поштою,...
Порядок складання, подання запитів в усній, письмовій чи іншій формі (поштою, телефоном, електронною поштою) та форми запитів на інформацію, які повинні містити стислу інструкцію щодо процедури подання запиту на інформацію, iconПорядок складання та подання запитів на інформацію
Запит на інформацію подається фізичною або юридичною особою, об’єднанням громадян без статусу юридичної особи розпоряднику інформації...
Порядок складання, подання запитів в усній, письмовій чи іншій формі (поштою, телефоном, електронною поштою) та форми запитів на інформацію, які повинні містити стислу інструкцію щодо процедури подання запиту на інформацію, iconРозпорядження голови районної державної адміністрації від 2011року № порядок складення та подання запитів на інформацію
Запит на інформацію подає фізична або юридична особа, об’єднання громадян без статусу юридичної особи розпорядникові інформації в...
Порядок складання, подання запитів в усній, письмовій чи іншій формі (поштою, телефоном, електронною поштою) та форми запитів на інформацію, які повинні містити стислу інструкцію щодо процедури подання запиту на інформацію, iconПорядок складення та подання запитів на інформацію до «Дрогобицького міжміського управління Головного Управління Держсанепідслужби у Львівській області»
Запит на інформацію подається фізичною або юридичною особою, об'єднанням громадян без статусу юридичної особи в усній чи письмовій...
Порядок складання, подання запитів в усній, письмовій чи іншій формі (поштою, телефоном, електронною поштою) та форми запитів на інформацію, які повинні містити стислу інструкцію щодо процедури подання запиту на інформацію, iconПорядок складання та подання запитів на публічну інформацію, розпорядником якої є Головне державне управління охорони, використання І відтворення водних живих ресурсів та регулювання рибальства у м. Києві та Київській обл
Н без статусу юридичної особи Головному державному управлінню охорони, використання і відтворення водних живих ресурсів та регулювання...
Порядок складання, подання запитів в усній, письмовій чи іншій формі (поштою, телефоном, електронною поштою) та форми запитів на інформацію, які повинні містити стислу інструкцію щодо процедури подання запиту на інформацію, iconМетодичні рекомендації на тему: Опрацювання запиту на інформацію відповідно до вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації»
Нформації (далі Закон), обов’язки з приймання запитів, які надійшли електронною поштою, телефоном, факсом, необхідно покладати на...
Порядок складання, подання запитів в усній, письмовій чи іншій формі (поштою, телефоном, електронною поштою) та форми запитів на інформацію, які повинні містити стислу інструкцію щодо процедури подання запиту на інформацію, iconІнформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит (якщо запитувачу це відомо); підпис і дату (за умови подання письмового запиту)
Запит на інформацію подається фізичною або юридичною особою, об’єднанням громадян без статусу юридичної особи дпа україни в усній...
Порядок складання, подання запитів в усній, письмовій чи іншій формі (поштою, телефоном, електронною поштою) та форми запитів на інформацію, які повинні містити стислу інструкцію щодо процедури подання запиту на інформацію, iconІнформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит (якщо запитувачу це відомо); підпис і дату (за умови подання письмового запиту)
Запит на інформацію подається фізичною або юридичною особою, об'єднанням громадян без статусу юридичної особи розпоряднику інформації...
Порядок складання, подання запитів в усній, письмовій чи іншій формі (поштою, телефоном, електронною поштою) та форми запитів на інформацію, які повинні містити стислу інструкцію щодо процедури подання запиту на інформацію, iconІнформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит (якщо запитувачу це відомо); підпис і дату (за умови подання письмового запиту)
Запит на інформацію подається фізичною або юридичною особою, або об`єднаннями громадян без статусу юридичної особи розпоряднику інформації...
Порядок складання, подання запитів в усній, письмовій чи іншій формі (поштою, телефоном, електронною поштою) та форми запитів на інформацію, які повинні містити стислу інструкцію щодо процедури подання запиту на інформацію, iconПро затвердження форм запиту на інформацію, Інструкції щодо процедури подання запиту на інформацію, її отримання в Козятинській одпі та Порядку складення та подання запитів на інформацію Козятинської одпі
Дпа україни від 08. 06. 2011 р. №345 та дпа у Вінницькій області від 21. 06. 2011 р. №337 „Про затвердження форм запиту на інформацію,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи