Методичні рекомендації щодо ущільнення вивчення навчального матеріалу з навчальних дисциплін 2011/2012 навчальному році 2012-01-17 icon

Методичні рекомендації щодо ущільнення вивчення навчального матеріалу з навчальних дисциплін 2011/2012 навчальному році 2012-01-17
Скачати 228.98 Kb.
НазваМетодичні рекомендації щодо ущільнення вивчення навчального матеріалу з навчальних дисциплін 2011/2012 навчальному році 2012-01-17
Дата конвертації15.03.2013
Розмір228.98 Kb.
ТипМетодичні рекомендації

Методичні рекомендації щодо ущільнення вивчення навчального матеріалу з навчальних дисциплін 2011/2012 навчальному році


2012-01-17

Відповідно до листів Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 21.07.11 №1/9 – 556 «Щодо організації навчально – виховного процесу у 2011 – 2012 навчальному році» та від 13.10.11 № 1/9-771 «Методичні рекомендації щодо ущільнення вивчення навчального матеріалу з української мови та літератури в 11-х класах у 2011/2012 навчальному році» пропонуємо застосовувати різні способи ущільнення навчального матеріалу, а саме:

– використання резервних годин навчальної програми та годин, передбачених на проведення окремих уроків контрольного оцінювання;

– об’єднання навчальних тем;

– використання міжпредметних зв’язків, оглядового або самостійного вивчення навчального матеріалу;

– укрупнення дидактичних модулів, шляхом об’єднання суміжного за змістом навчального матеріалу;

– використання інтерактивних технологій і методик, зокрема проектної діяльності;

– індивідуалізація навчання;

– самоосвітня робота школярів;

– інтеграція вивчення певних тем у межах інших навчальних предметів тощо.

Усі види контрольних, практичних, лабораторних робіт, визначених навчальними програмами, мають бути виконані.

При скороченні годин на вивчення окремих тем врахувати пріоритетні теми відповідно до програми ЗНО.

Учителі навчальних дисциплін мають внести корективи до календарного планування, врахувавши різні способи ущільнення вивчення навчального матеріалу.

Рекомендуємо скористатися наступними матеріалами:

Українська мова і література

Програми

Ущільнення матеріалу

Українська мова

Українська мова. 10–11 класи. Програма для профільного навчання учнів ЗНЗ. Технологічний, природничо-математичний, спортивний напрями, суспільно-гуманітарний напрям (економічний профіль). Рівень стандарту/Укладачі: М.І. Пентилюк, О.М.Горошкіна, А.В. Нікітіна. – К.: Грамота, 2011.

Ущільнити матеріал програми на 4 год. – об’єднати теми на розсуд учителя.

Українська мова. 10–11 класи. Програма для профільного навчання учнів ЗНЗ. Суспільно-гуманітарний напрям (історичний, правовий, філософський профілі); філологічний напрям (профіль – іноземна філологія); художньо-естетичний напрям. Академічний рівень /Укладачі: Г.Т.Шелехова, В.І. Новосьолова, Я.І.Остаф. – К.: Грамота, 2011.

Ущільнити матеріал програми на 8 год. Із них: – 6 год. за рахунок резерву; – 2 год. – об’єднати теми за вибором учителя.

Українська мова. 10–11 класи. Програма для профільного навчання учнів ЗНЗ. Філологічний напрям, профіль – українська філологія. Профільний рівень /Укладачі: Л.І.Мацько, О.М. Семеног – К.: Грамота, 2011.

Ущільнити матеріал програми на 16 год. – об’єднати теми за вибором учителя.

Українська література

Українська література. 10-11 класи. Програма для профільного навчання учнів ЗНЗ. Природничо-математичний, технологічний, спортивний, суспільно-гуманітарний, художньо-естетичний напрями; філологічний напрям (профіль – іноземна філологія). Рівень стандарту. Академічний рівень /Укладачі: М.Г.Жулинський, Г.Ф. Семенюк – керівники авторського колективу; Р.В.Мовчан, Н.В. Левчик, М.П. Бондар, О.А. Камінчук, В.І. Цимбалюк. За заг. ред. Р.В. Мовчан. – К.: Грамота, 2011.

Ущільнити матеріал програми на 8 год. Із них: – 2 год. за рахунок резерву; – 6 год. – об’єднати теми за вибором учителя.

Українська література. 10-11 класи. Програма для профільного навчання учнів ЗНЗ. Філологічний напрям (профіль української філології). Профільний рівень /Укладачі: М.Г.Жулинський, Г.Ф. Семенюк – керівники авторського колективу; Р.В. Мовчан, Н.В. Левчик, М.П. Бондар, О.А. Камінчук, В.І. Цимбалюк. За заг. ред. Р.В. Мовчан. – К.: Грамота, 2011.

Ущільнити матеріал програми на 16 год. Із них: – 6 год. за рахунок резерву; – 10 год. – об’єднати теми за вибором учителя.

Примірна структурна схема оформлення лівої сторінки журналу

11 клас, українська мова, профільний рівень

№ п\п

Дата

Зміст уроку

Домашнє завданняПідготовка до державної атестації. Узагальнення та систематизація найважливіших відомостей з основних розділів науки про мову 30 год. (ущільнити матеріал на 7 – 8 год.) *при оформленні сторінки журналу вказувати лист МОНМСУ на основі якого відбувається ущільнення матеріалу (об’єднання навчальних тем)
^ ФОНЕТИКА, ОРФОЕПІЯ, ОРФОГРАФІЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ
1.

14.03.12

Експресивні можливості звуків української мови. Асиміляція, дисиміляція, подовження, спрощення у групах приголосних. Основні історичні чергування приголосних звуків при словозміні і словотворенні. Інтонаційні особливості українського мовлення. Складні випадки наголошення слів. Мовні недоліки у вимові й наголосі та шляхи їх усунення. (Лист МОНМСУ від 13.10.11 № 1/9-771 «Методичні рекомендації щодо ущільнення вивчення навчального матеріалу з української мови та літератури в 11-х класах у 2011/2012 навчальному році»)*2.

15.03.12

Орфографічний аналіз слів. Редагування тексту з орфографічними помилками. Використання орфографічного словника для перевірки написання слів та їх форм.3.

15.03.12

Складні випадки вживання м’якого знака, апострофа (Лист МОНМСУ від 13.10.11 № 1/9-771 «Методичні рекомендації щодо ущільнення вивчення навчального матеріалу з української мови та літератури в 11-х класах у 2011/2012 навчальному році»)*

Тема, винесена на самостійне опрацювання
^ ЛЕКСИКОЛОГІЯ І ФРАЗЕОЛОГІЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ
4

20.03.12

РЗМ № 52. Реферат на професійну тему. Терміни і професіоналізми. Філологічні, лінгвістичні, літературознавчі терміни. (Лист МОНМСУ від 13.10.11 № 1/9-771 «Методичні рекомендації щодо ущільнення вивчення навчального матеріалу з української мови та літератури в 11-х класах у 2011/2012 навчальному році») *5

21.03.12

РЗМ № 53. Роль суспільно-політичної лексики в жанрових формах публіцистичного стилю. Лінгвістичний аналіз текстів публіцистичного стилю. Фразеологія художнього мовлення, наукова, публіцистична, офіційно-ділова. (Лист МОНМСУ від 13.10.11 № 1/9-771 «Методичні рекомендації щодо ущільнення вивчення навчального матеріалу з української мови та літератури в 11-х класах у 2011/2012 навчальному році») *6

22.03.12

Контрольне оцінювання.

За програмою – 140 год. Опрацьовано – 140 год.Іноземні мови

Відповідно до листа Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України «Інструктивно-методичні рекомендації щодо вивчення шкільних дисциплін у основній та старшій школі у 2011 – 2012 навчальному році» ( Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України, №19-20-21, 2011) та беручи до уваги ущільнення годин, для виконання програмових вимог вчителям іноземної мови, які працюють у загальноосвітніх навчальних закладах та спеціалізованих школах рекомендується враховувати резервні години, зберігаючи при цьому змістову частину програми, та за рахунок вилучення годин на проведення форм контролю (таблиця 1) чотирьох видів мовленнєвої діяльності (аудіювання, говоріння, читання, письма). Усі навчальні програми з іноземних мов для 11-річної школи не встановлюють послідовність вивчення тематичного змісту та не визначають жорсткі часові рамки на вивчення лексико-граматичного матеріалу. Навчальні програми зорієнтовані на кінцеві цілі навчання та відображають основні методичні прийоми, що найбільш підходять для їх реалізації.

Форми контролю

За програмою

кількість годин у 2011-2012 навчальному році
I семестр

II семестр

I семестр

II семестр

Аудіювання

1

1

0,5

0,5

Читання

1

1

0,5

0,5

Письмо

1

1

0,5

0,5

Говоріння

1

1

0,5

0,5

У класах з поглибленим вивченням іноземних мов доцільно зменшити кількість годин призначених для домашнього читання, тому особливу увагу при складанні календарно-тематичного планування слід приділити завданням для домашньої роботи. Бажано планувати завдання, котрі є формою самоконтролю рівня засвоєння мови. Це завдання, що змушують учнів подумати і знайти мовні засоби для вирішення конкретного завдання, вибрати та скласти потрібні йому комунікативні блоки, звернутися за коментарями, поясненнями, тобто провести певну пошукову роботу. Результати такого пошуку фіксуються в письмовій формі, оскільки письмові завдання тренують використання форм мовного матеріалу, певних граматичних явищ та є тим резервом часу, який допоможе ущільнити часові рамки програми .

Щодо вивчення другої іноземної мови, то введення і закріплення великих об’ємів матеріалу передбачена лише на початку першого семестру. Тому у другому семестрі вивчення другої іноземної мови має більш узагальнюючу функцію, активізацію раніше сформованих умінь у чотирьох видах мовленнєвої діяльності та формування більш високого рівня комунікативної компетенції. Введення нового мовленнєвого, лексичного та граматичного матеріалу у травні не передбачено. Тому ущільнення при складанні календарно-тематичного планування повинно проходити лише за рахунок резервних годин.

Пропонуємо у журналі (права сторінка) зробити такий запис:

26.04.

Контроль аудіювання і письма.

03.05.

Контроль читання і говоріння.

Зразок оформлення лівої сторінки журналу

№ п/п

Прізвище, ім’я учня

26 04
03 05
1

Вовк Іван

3

4

4

4

2

Давидов Ігор

7

9

н

н

Світова література і російська мова

Учителі російської мови і світової літератури мають внести корективи до календарного планування, врахувавши різні способи ущільнення вивчення навчального матеріалу. Ущільнити матеріал програм потрібно на 8 год. за рахунок резерву годин (у програмі виділяється 6 год. – резерв для використання на розсуд учителя), і 2 год. – об’єднати теми за вибором учителя. Рекомендуємо скористатися наступними матеріалами:

Програми

Ущільнення матеріалу

Світова література

Світова література. 10-11 класи. Програма для профільного навчання учнів ЗНЗ. Природничо-математичний, технологічний, спортивний, суспільно-гуманітарний, художньо-естетичний напрями. Рівень стандарту. Академічний рівень /Укладачі: Ковбасенко Ю.І. – керівник авторського колективу; Г.М.Гребницький, Т.Б.Недайнова, К.Н.Баліна, Г.В.Бітківська, І.А.Тригуб, О.О.Покатілова. – К.: Грамота, 2011.

Ущільнити матеріал програми на 4 год. – об’єднати теми на розсуд учителя.

Світова література. 10-11 класи. Програма для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів. Філологічний напрям (профіль – українська філологія). Профільний рівень / Ковбасенко Ю.І. – керівник авторського колективу; Г.М.Гребницький, Т.Б.Недайнова, К.Н.Баліна, Г.В.Бітківська, І.А.Тригуб, О.О.Покатілова. – К.: Грамота, 2011

Ущільнити матеріал програми на 8 год. Із них: – 6 год. за рахунок резерву; – 2 год. – об’єднати теми за вибором учителя.

Російська мова

Російська мова 10-11 класи. Програма для профільного навчання учнів ЗНЗ. Природничо-математичний, технологічний, спортивний, суспільно-гуманітарний, художньо-естетичний напрями. Рівень стандарту. Полякова Т.М., Самонова О.І.: «Генеза» -2010; Рудяков О.М., Фролова Т.Я., Маркіна М.Г.: «Грамота» - 2011.

Ущільнити матеріал програми на 4 год. Із них: – 2 год. за рахунок резерву; – 2год. – об’єднати теми за вибором учителя.

Російська мова. 10-11 класи. Програма для профільного навчання учнів ЗНЗ. Філологічний напрям. Профільний рівень для шкіл з російською мовою навчання. Укладачі: Рудяков О.М., Фролова Т.Я., Бикова К.І.: Грамота» - 2010. Укладачі: Михайловська Г.О., Кор-саков В.О., Барабашова О.В., Камишанська О.Ю.: «Освіта» - 2010,

Ущільнити матеріал програми на 8 год. Із них: – 4 год. за рахунок резерву; – 4 год. – об’єднати теми за вибором учителя.

Примірна структурна схема оформлення лівої сторінки журналу

№ п\п

Дата

Зміст уроку

Домашнє завдання1.

12.03

Г Габріель Маркес «Сто років самотності».2.

12.03

Життєвий і творчий шлях Габріеля Маркеса. Відповідно до листа Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 21.07.11 №1/9 – 556 «Щодо організації навчально – виховного процесу у 2011 – 2012 навчальному році»

Тема винесена на самостійне опрацювання
3.

13.03

З літератури кінця ХХ – початку ХХІ століття.4.

13.03

Постмодернізм. Постмодерністське мистецтво, його зв'язок з елітарною та масовою культурою. Відповідно до листа Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 21.07.11 №1/9 – 556 «Щодо організації навчально – виховного процесу у 2011 – 2012 навчальному році»

Тема винесена на самостійне опрацювання (2 години)
За програмою – 105 год.

Опрацьовано – 105 год.

*При оформленні сторінки журналу вказувати лист МОНМСУ на основі якого відбувається ущільнення матеріалу (об’єднання навчальних тем)

Історія України. Всесвітня історія. Правознавство

Програми

Ущільнення матеріалу

Історія України. Всесвітня історія.

Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Історія України. Всесвітня історія. 5–9 класи. Рівень стандарту

Ущільнити матеріал програми на 4 год. – об’єднати теми на розсуд учителя, використати резервні години.

Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Історія України. 10 – 11 класи. Рівень стандарту

Ущільнити матеріал програми на 3 год. у 11 класі, на 2 год. у 10 кл. – об’єднати теми на розсуд учителя, використати резервні години.

Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Історія України. 10 – 11 класи. Академічний рівень

Ущільнити матеріал програми на 6 год. у 11 класі, на 4 год. у 10 кл. – у програмі виділяється 2 год. – резерв для використання на розсуд учителя, 2 год. – на узагальнення і підсумкове узагальнення і 2 год. – об’єднати теми за вибором учителя.

Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Історія України. 10 – 11 класи. Профільний рівень

Ущільнити матеріал програми на 12 год. у 11 класі, на 8 год. у 10 кл. – у програмі виділяється 4 год. – резерв для використання на розсуд учителя, 2 год. – на узагальнення і підсумкове узагальнення і 6 год. (2 год.) – об’єднати теми за вибором учителя.

Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Всесвітня історія. 10 – 11 класи. Рівень стандарту, академічний

Ущільнити матеріал програми на 3 год. у 11 класі, на 2 год. у 10 кл. – об’єднати теми на розсуд учителя, використати резервні години.

Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Всесвітня історія. 10 – 11 класи. Профільний рівень

Ущільнити матеріал програми на 9 год. у 11 класі, на 6 год. у 10 кл. – у програмі виділяється 3 год. – резерв для використання на розсуд учителя, 2 год. – на узагальнення і підсумкове узагальнення і 6 год. (1 год.) – об’єднати теми за вибором учителя.

Правознавство

Навчальна програма «Правознавство (практичний курс)» для 9-х класів навчальних закладів / О.І.Пометун, Т.О.Ремех

Ущільнити матеріал програми на 3 год. – об’єднати теми на розсуд учителя, використати резервні години.

Навчальна програма «Правознавство» для 10-х класів навчальних закладів

Ущільнити матеріал програми на 2 год. – об’єднати теми на розсуд учителя, використати уроки узагальнення.

Примірна структурна схема оформлення лівої сторінки журналу

11 клас, історія України, академічний рівень

№ п\п

Дата

Зміст уроку

Домашнє завданняТема 6. УКРАЇНА В УМОВАХ НЕЗАЛЕЖНОСТІ 6 год. (ущільнити матеріал на 3 год.) *при оформленні сторінки журналу вказувати лист МОНМСУ на основі якого відбувається ущільнення матеріалу (об’єднання навчальних тем)
1.

10.04.12

Державотворчі процеси: особливості розбудови законодавчої, виконавчої та судової влади в Україні.2.

12.04.12

Стан господарства після розпаду СРСР.3.

12.04.12

Основні тенденції розвитку економіки в другій половині 90-х років (опрацювати самостійно). (Лист МОНМСУ від від 21.07.11 №1/9 – 556 «Щодо організації навчально – виховного процесу у 2011 – 2012 навчальному році»)*


17.04.12

Основні принципи зовнішньої політики неза­лежної України.4

17.04.12

Реферат на професійну тему Демографічні зміни. Соціальна диференціа­ція суспільства. Міжнаціональні відносини. (Лист МОНМСУ від від 21.07.11 №1/9 – 556 «Щодо організації навчально – виховного процесу у 2011 – 2012 навчальному році»)*5

19.04.12

Основні чинники та особливості розвитку культури в Україні. Модернізація національної системи освіти.6

24.04.12

Стан навколишнього середовища та проблеми охорони довкілля. (опрацювати самостійно). (Лист МОНМСУ від від 21.07.11 №1/9 – 556 «Щодо організації навчально – виховного процесу у 2011 – 2012 навчальному році»)*7

26.04.12

Підсумкове узагальненняЗа програмою – 52 год. Опрацьовано – 52 год.

Математика

• У класах суспільно-гуманітарного напряму (крім економічного профілю), філологічного, художньо-естетичного, спортивного напрямів та технологічного профілю, де вивчається предмет «Математика» за програмою рівня стандарту, ущільнити матеріал на 12 годин за рахунок резервного часу.

• У класах природничо-математичного напряму (крім фізико-математичного і математичного профілів), універсального, економічного та інформаційно-технологічного профілів, де вивчається два предмети «Алгебра і початки аналізу» та «Геометрія» за програмою академічного рівня, ущільнити матеріал алгебри і початків аналізу на 8 годин, з них 6 годин за рахунок резервного часу і 2 години за рахунок повторення навчального матеріалу; з геометрії - ущільнити матеріал на 8 годин, з них 2 години за рахунок резервного часу і 6 годин за рахунок повторення навчального матеріалу.

• У класах фізико-математичного та математичного профілів, девивчається два предмети «Алгебра і початки аналізу» та «Геометрія» за програмою профільного рівня, а також у класах з поглибленим вивченням математики, якіпродовжують вивчення двох предметів «Алгебра і початки аналізу» та «Геометрія» за програмою поглибленого рівня, ущільнити матеріал алгебри і початків аналізу на 20 годин, з них 5 годин за рахунок резервного часу і 15 годин за рахунок повторення навчального матеріалу; з геометрії - ущільнити матеріал на 16 годин, з них 4 години за рахунок резервного часу і 12 годин за рахунок повторення навчального матеріалу

Фізика

Вивчення навчального матеріалу в 11-х класах ущільнюється за рахунок оглядового або самостійного вивчення окремих тем, використання резервних годин навчальної програми, годин, передбачених на проведення фізичного практикуму, навчальних екскурсій тощо.

З огляду на зазначене вище, змінюється розподіл годин, які відводяться на вивчення окремих тем у 11 класі. У таблиці наведена кількість годин, яка пропонується на вивчення окремих розділів за рівнями навчання.

Тема

Кількість годин

Рівень стандарту

Академічний рівень

Профільний рівень

Електродинаміка

48

78

156

Розділ 1. Електричне поле

11

11

26

Розділ 2. Електричний струм

16

38

Розділ 3. Електромагнітне поле

10

16

ЗО

Розділ 4. Електромагнітні коливання і хвилі

15

16

26

Розділ 5. Хвильова і квантова оптика

12

19

36

Атомна і ядерна фізика

14

15

34

Розділ 1. Атомна і ядерна фізика

12

13

32

Узагальнююче заняття

2

2

2

Резерв

2

2

2

Тематику окремих робіт фізичного практикуму можна включати до переліку експериментальних завдань, які проводяться протягом вивчення теми. Кількість робіт фізичного практикуму, яка добирається та оцінюється, визначається вчителем залежно від тривалості роботи та її складності.

Кількість годин, передбачених для вивчення окремих тем або розділів, є орієнтовною і може бути зміненою вчителем. Програми надають право вчителю творчо підходити до реалізації їх змісту.

Біологія

Програми:

Біологія. 10-11 класи: Програми для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів: рівень стандарту, академічний рівень, профільний рівень. – Тернопіль: Мандрівець, 2011. – 128 с.

Рівень стандарту (усього 52 години, 1,5 год. на тиждень).

Ущільнити матеріал навчальної програми на 6 годин, з них 4 за рахунок резерву годин ( у програмі виділяється 4 години – резерв для використання на розсуд вчителя і 2 години за рахунок об’єднання тем в розділі «Історичний розвиток органічного світу».

Академічний рівень (усього 52 годин, 1,5 год. на тиждень).

Ущільнити матеріал програми на 6 годин, з них 4 за рахунок резерву годин (у програмі виділяється 4 години – резерв для використання на розсуд вчителя) і 2 години за рахунок об’єднання тем в розділі «Історичний розвиток органічного світу».

Профільний рівень (усього 175 годин, 5 годин на тиждень).

Ущільнити матеріал програми на 20 годин, з них 11 за рахунок резерву годин (у програмі виділяється 11 – резерв для використання на розсуд) і 9 годин за рахунок об’єднання тем розділів V (Надорганізмові рівні організації живої матерії) та VI (Історичний розвиток та система органічного світу).

Рівень змісту освіти

Зміст навчальної програми

Кількість годин за програмою

Кількість годин (рекомендовано)

Рівень стандарту

Популяція. Екосистема. Біосфера

10

8 (за рахунок 2 резервних годин)

Рівень стандарту

Основи еволюційного вчення

7

5 (за рахунок 2 резервних годин)

Рівень стандарту

Історичний розвиток і різноманітність органічного світу

4

2 (за рахунок об’єднання та самостійного опрацювання тем розділу)

Академічний рівень

Популяція. Екосистема. Біосфера

10

8 (за рахунок 2 резервних годин)

Академічний рівень

Основи еволюційного вчення

7

5 (за рахунок 2 резервних годин)

Академічний рівень

Історичний розвиток і різноманітність органічного світу

4

2 (за рахунок об’єднання та самостійного опрацювання тем розділу

Профільний рівень

Популяційно-видовий рівень організації живої природи

24

20 (за рахунок 4 резервних годин)

Профільний рівень

Екосистемний рівень організації живої природи

26

19 (за рахунок 7 резервних годин)

Профільний рівень

Історичний розвиток органічного світу

20

15 (за рахунок об’єднання та самостійного опрацювання тем розділу)

Профільний рівень

Біорізноманітність

14

10 (за рахунок об’єднання та самостійного опрацювання тем розділу)

Звертаємо Вашу увагу на те, що виконання двох семестрових контрольних робіт, а також, лабораторних та практичних робіт є обов’язковим.

Хімія

У зв’язку з ущільненням навчальних годин обсяг навчального плану з хімії в 11 класі рекомендуємо наступний розподіл годин:

Рівень змісту освіти

Кількість годин за програмою

Кількість годин (рекомендовано)

Рівень стандарту

35

30 (за рахунок 5 резервних годин)

Академічний рівень

70

60 (за рахунок 5 резервних годин + 5 годин за темами)

Профільний рівень

210

185 (за рахунок 13 резервних годин + 12 годин за темами)

Поглиблене вивчення

210

185 (за рахунок 13 резервних годин + 12 годин за темами)

Економіка

Рівень стандарту

(1 година на тиждень, всього 35 годин, з них 5 годин резервних).

Ущільнення проводиться за рахунок резервних годин.

Профільний рівень

(3 години на тиждень, всього 105 год., рекомендовано - 92 години)

№ теми

Зміст навчального матеріалу

Кількість годин

Кількість годин (рекомендовано) довано)
Розділ 3 Теорія і практика підприємницької діяльності3.1.

Визначальні риси та особливості підприємницької діяльності

8

7

3.2.

Досягнення мети підприємницької діяльності

8

7

3.3.

Організація діяльності підприємства

8

8

3.4.

Управління підприємництвом

8

7
Розділ 4. Національна економіка і роль уряду у її функціонуванні4.1.

Основні прояви цілісності національної економіки

8

7

4.2.

Безробіття та інфляція як наслідки порушення загальної економічної рівноваги

8

7

4.3.

Роль уряду у регулюванні національної економіки

6

5

4.4.

Фінансове регулювання економіки. Державний бюджет.

9

9

4.5.

Грошове регулювання економіки.Стійкість національних грошей

9

9
Розділ 5. Світова економіка та інтеграційні процеси5.1.

Світове господарство та основні закономірності розвитку світової економіки

7

6

5.2

Світова торгівля та міжнародна валютна система

6

5

5.3.

Міжнародний рух капіталів.Участь у міжнародних фінансово – кредитних організаціях та науково – технічному співробітництві

5

5
Резерв часу

5

0
Лабораторні роботи

10

10
Всього

105

92

Географія

Профільний рівень

(5 годин на тиждень, всього 175 год., рекомендовано-155 годин)

№ теми

Зміст навчального матеріалу

Кількість годин

Кількість годин (рекомендовано) довано)
Вступ

3

2
Розділ 1. Загальні закономірності природи Землі1

Фізична географія-наука про природу Землі

1

1

2.

Земля як планета

5

4

3.

Літосфера і рельєф Землі

8

6

4.

Педосфера

3

3

5.

Атмосфера і клімати Землі

4

4

6.

Гідросфера і Світовий океан

6

5

7.

Біосфера

2

2

8.

Географічна оболонка

5

5
Розділ 2. Карта-мова географії1.

Історія ство­рення карт.

2

1

2.

Види географічних карт. Класифікація карт.

2

2

3.

Картографічні проекції

3

3

4.

Топографічні карти і прийоми роботи з ними

5

5

5.

Способи зображення на географічних картах

4

4

6.

Картографія і геоінформатика

4

4
Розділ 3. Соціально-економічна географія України1.

Україна на політичній карті Європи і світу

2

2

2.

Населення України

5

4

3.

Економічна географія України

5

5

4.

Соціальна географія України

4

4

5.

Соціально-економічне районування

3

3

6.

Зовнішні зв’язки України

3

3
Розділ 4. Географія своєї області1.

Економіко-географічне положення. Історико-географічні аспекти заселення і розвитку території області

3

3

2.

Природні умови і природні ресурси області

6

6

3.

Економіко-географічна характеристика області

6

6

4.

Освіта, наука і культура регіону

4

4

5.

Екологічний стан, екологічні проблеми області та шляхи їх вирішення

4

4
Розділ 5. Глобальні проблеми людства1.

Глобальні проблеми людства. Геогло­балістика

2

2

2.

Глобальні проблеми політичного і соціально-економічного характеру

2

2

3.

Глобальні проблеми природо-­економічного характеру

4

4

4.

Глобальні проблеми соціального характеру

2

2

5.

Глобальні проблеми змішаного характеру

1

1

6.

Глобальні проблеми наукового характеру

1

1

7.

«Малі проблеми»

2

2

8.

Глобальна освіта

2

1
Розділ 6.Стратегія сталого розвитку1.

Екологічна криза

8

8

2.

Соціальна криза

7

7

3.

Економічна криза

7

7

4.

Сталий розвиток – найефективніший шлях виходу з кризи

7

7
Розділ 7. Географія культури1.

Світові цивілізації

2

2

2.

Світові культури

5

4
Розділ 8. Глобальні прогнози, проекти, гіпотези1.

Глобальні прогнози

2

2

2.

Глобальні проекти

4

4

3.

Глобальні гіпотези

4

4
Узагальнення

2

1
Резерв часу

11

0
Всього

175

155

Під час ущільнення навчального матеріалу з географії коригування слід здійснювати з урахуванням особливостей навчального закладу, матеріально-технічної бази, а засвоєння практичних умінь і навичок має відбуватися в повному обсязі. Всі практичні роботи, що передбачені програмою, виконуються під час проведенняСхожі:

Методичні рекомендації щодо ущільнення вивчення навчального матеріалу з навчальних дисциплін 2011/2012 навчальному році 2012-01-17 iconМетодичні рекомендації щодо ущільнення вивчення навчального матеріалу з навчальних дисциплін 2011/2012 навчальному році
Овного процесу у 2011 – 2012 навчальному році» та від 13. 10. 11 №1/9-771 «Методичні рекомендації щодо ущільнення вивчення навчального...
Методичні рекомендації щодо ущільнення вивчення навчального матеріалу з навчальних дисциплін 2011/2012 навчальному році 2012-01-17 iconМетодичні рекомендації щодо ущільнення вивчення навчального матеріалу з навчальних дисциплін 2011/2012 навчальному році
Овного процесу у 2011 – 2012 навчальному році» та від 13. 10. 11 №1/9-771 «Методичні рекомендації щодо ущільнення вивчення навчального...
Методичні рекомендації щодо ущільнення вивчення навчального матеріалу з навчальних дисциплін 2011/2012 навчальному році 2012-01-17 iconМетодичні рекомендації щодо ущільнення вивчення навчального матеріалу з навчальних предметів
Овного процесу у 2011 – 2012 навчальному році» та від 13. 10. 11 №1/9-771 «Методичні рекомендації щодо ущільнення вивчення навчального...
Методичні рекомендації щодо ущільнення вивчення навчального матеріалу з навчальних дисциплін 2011/2012 навчальному році 2012-01-17 iconМетодичні рекомендації щодо ущільнення вивчення навчального матеріалу з навчальних предметів
Овного процесу у 2011 – 2012 навчальному році» та від 13. 10. 11 №1/9-771 «Методичні рекомендації щодо ущільнення вивчення навчального...
Методичні рекомендації щодо ущільнення вивчення навчального матеріалу з навчальних дисциплін 2011/2012 навчальному році 2012-01-17 iconМетодичні рекомендації щодо ущільнення вивчення навчального матеріалу інваріантної складової навчального плану в 11-х класах загальноосвітніх навчальних закладів у 2011/2012 навчальному році
«Щодо організації навчально-виховного процесу у 2011/2012 навчальному році» з метою повного опанування навчального матеріалу, надаємо...
Методичні рекомендації щодо ущільнення вивчення навчального матеріалу з навчальних дисциплін 2011/2012 навчальному році 2012-01-17 iconМетодичні рекомендації щодо ущільнення вивчення навчального матеріалу предметів інваріантної складової навчального плану в 11-х класах загальноосвітніх навчальних закладів у 2011/2012 навчальному році
Про впровадження в навчально виховний процес методичних рекомендацій щодо ущільнення вивчення навчального матеріалу предметів інваріантної...
Методичні рекомендації щодо ущільнення вивчення навчального матеріалу з навчальних дисциплін 2011/2012 навчальному році 2012-01-17 iconМетодичні рекомендації щодо ущільнення вивчення навчального матеріалу предметів інваріантної складової навчального плану в 11-х класах загальноосвітніх навчальних закладів у 2011/2012 навчальному році
Управління освіти і науки надсилає для використання методичні рекомендації щодо ущільнення вивчення навчального матеріалу предметів...
Методичні рекомендації щодо ущільнення вивчення навчального матеріалу з навчальних дисциплін 2011/2012 навчальному році 2012-01-17 iconМетодичні рекомендації щодо ущільнення вивчення навчального матеріалу з української мови та літератури в 11-х класах
України від 13. 10. 11 №1/9-771 «Методичні рекомендації щодо ущільнення вивчення навчального матеріалу з української мови та літератури...
Методичні рекомендації щодо ущільнення вивчення навчального матеріалу з навчальних дисциплін 2011/2012 навчальному році 2012-01-17 iconМетодичні рекомендації щодо ущільнення вивчення навчального матеріалу з української мови та літератури в 11-х класах
Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 21. 07. 2011 р. №1/9-556 «Щодо організації навчально-виховного процесу...
Методичні рекомендації щодо ущільнення вивчення навчального матеріалу з навчальних дисциплін 2011/2012 навчальному році 2012-01-17 iconМетодичні рекомендації щодо ущільнення вивчення навчального матеріалу з української мови та літератури в 11-х класах
Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 21. 07. 2011 р. №1/9-556 «Щодо організації навчально-виховного процесу...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи