Забезпечення наступності в роботі дошкільних навчальних закладів та початкової школи icon

Забезпечення наступності в роботі дошкільних навчальних закладів та початкової школи
Скачати 62.03 Kb.
НазваЗабезпечення наступності в роботі дошкільних навчальних закладів та початкової школи
Дата конвертації15.03.2013
Розмір62.03 Kb.
ТипДокументи

Забезпечення наступності в роботі дошкільних навчальних закладів та початкової школиМодернізація дошкільної освіти є складовою процесу оновлення освітніх систем. На часі реалізація впровадження в практику роботи цілісного підходу до розвитку особистості, формування життєздатної, гнучкої, свідомої, творчої людини. На це зорієнтована Базова програма розвитку дитини дошкільного віку "Я у Світі", за якою у 2010/2011 навчальному році розпочали роботу дошкільні навчальні заклади. Це перша програма розвитку, що реалізує ідею дитиноцентризму, орієнтує педагогів на визнання пріоритету розвитку дошкільника як особистості.

Враховуючи освітні запити населення, змінюється мережа дошкільних навчальних закладів: збільшується кількість закладів та груп відповідно до задатків та нахилів дітей, збільшується кількість груп, що працюють за пріоритетними напрямами, зростає кількість додаткових освітніх послуг.

У центрі уваги ДНЗ – забезпечення кожній дитині перед вступом до школи мінімального освітнього ядра та створення передумов для її безболісної адаптації до нового соціального середовища на основі сучасних критеріїв, форм і методів підготовки до школи, адекватних вікові дітей.

В організації сучасного дошкільного виховання існувало ряд проблем. Внаслідок скорочення мережі дошкільних установ не всі діти були охоплені підготовкою до школи. 

Основним шляхом до виходу з даної ситуації став Закон України «Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої та дошкільної освіти щодо організації навчально-виховного процесу», законом запроваджено обов’язкову дошкільну освіту дітей старшого дошкільного віку. Протягом останніх років в області зріс відсоток охоплення дітей 5-річного віку дошкільною освітою: від 98,4% у 2009 році до 100% у 2011 році від загальної кількості дітей цього віку. Цим забезпечуються однакові стартові умови дітям, які вступають до 1 класу початкової школи.

Враховуючи різну періодичність, тривалість охоплення дітей організованими освітніми впливами, в умовах тієї чи іншої форми здобуття дошкільної освіти, необхідно диференціювати обсяги розвивальних, виховних, навчальних завдань освітньої роботи з дітьми 6-го року життя.

Програма розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт» пропонує орієнтири змістового наповнення освітньої роботи з 5-річними дітьми і націлює педагогів і батьків на особистісний розвиток дітей 6-го року життя за основними напрямами та робить окремий акцент на ігровій діяльності провідному виді діяльності для всього дошкільного дитинства, незамінному засобі розвитку дітей. Цим зумовлена структура програми. Основний програмовий зміст упорядковано за розділами: «Фізичний розвиток». «Пізнавальний розвиток», «Мовленнєвий розвиток», «Художньо-естетичний розвиток», «Ігрова діяльність». У кожному розділі окреслюються ключові освіти і завдання, подаються поради батькам стосовно організації спільного буття дорослих з дітьми та визначаються показники розвитку дітей.

Не варто вдаватися до надмірної інтенсифікації розумового виховання, до чого останнім часом схиляються окремі педагоги і батьки, мотивуючи це необхідністю якісної підготовки дитини до школи. Важливо посилити саме розвивальний і виховний аспекти розумового виховання, приділити увагу формуванню мотивів пізнавальної діяльності, розвитку інтелектуальних почуттів та вміння суспільної взаємодії.

Для успішного управління педагогічним процесом за принципом наступності педагог, насамперед, має правильно сприймати й усвідомлювати суть даного поняття, знати шляхи його реалізації. Однак більшість педагогів розуміє наступність поверхово, обмежуючи її загальноприйнятими організаціями формами (екскурсії до школи, складання спільного плану роботи з даного питання, взаємовідвідування тощо).
Низький рівень підготовленості окремих вихователів дитячого садка та вчителів початкових класів до здійснення наступності й перспективності не дозволяє їм усвідомлено обрати варіативну програму навчання (виховання), а також адекватно її реалізувати. Це особливо прикро визнавати в умовах, коли новітні програми та альтернативні системи виховання й навчання набувають не часткового характеру, а стають реальною дійсністю кожного закладу освіти.

Отже, сучасне бачення проблеми наступності має спрямуватись на створення умов для реалізації в педагогічному процесі дитячого садка й школи єдиної, динамічної, перспективної системи виховання й навчання в продовженні вчителями того фізичного, психічного, соціального, мовленнєвого розвитку дитини, який забезпечує довкілля.

В свою чергу, перед педагогами дитячих установ стоїть проблема - відійти від навчання, жорстко прив'язаного до підготовки до школи, і переорієнтувати процес на головне – особистість (“Я у світі», «Я і люди», «Я і природа», «Я і культура»).

І ще одна проблема, яка вимагає розв'язання.
В умовах впровадження педагогічних інновацій (програм, навчальних планів, технологій виховання й навчання) питання наступності загострюється. Порівняльний аналіз нині діючих програм навчання й виховання (як традиційних, так і альтернативних) засвідчує, що вони, здебільшого, розроблені окремо для дитячого садка й початкової школи. В зв'язку з цим у них нерідко простежується дублювання змісту навчання й виховання (або ж повністю відсутній зв'язок з попередньою ланкою освіти). В обох випадках певною мірою порушується принцип наступності, що негативно впливає на розвиток дитини.

Виходячи з вищесказаного та з метою усунення існуючих проблем рекомендуємо: - ввести в практику організацію загальних форм методичної роботи для педагогів дошкільних установ та початкової школи. Йдеться насамперед про залучення педагогів-практиків у творчу діяльність та дослідницько-експериментальну роботу, до нового розуміння педагогічної творчості. Це педагогічні ради, методичні об'єднання, «педагогічні мости», «методичні всеобучі», «педагогічні діалоги», «круглі столи», «творчі лабораторії», «методичні вітальні», творчі звіти, «авторські школи», семінари, семінари-практикуми, презентація досвіду роботи, прес-конференції, «методичні фестивалі», «панорами творчих ідей і знахідок». 

Рекомендовані питання, які можуть розглядатися на наведених вище формах методичної роботи з педагогами дошкілля та початкової школи:
1. Види готовності дитини до школи.
2. Шляхи полегшення адаптації перехідного періоду з дитячої установи до школи.
3. Знайомство вчителів із структурою роботи дошкільного закладу в питанні формування творчої особистості дитини. Створення умов для реалізації цих завдань у початковій школі.
4. Аналіз програм виховання і навчання дітей дошкільного і молодшого шкільного віку. Шляхи усунення розбіжностей в їх змісті.
5. Презентація авторських навчально-методичних посібників з різних розділів програм. Можливість їх використання як у дитячій установі, так і в першому класі початкової школи.
6. Педагогіка співпраці в навчально-виховній роботі дошкільної установи та школи.
7. Наступність в роботі дитячого закладу та посоли — це педагогіка партнерства чи перевага одного закладу освіти над іншими?
8. Роль школи в продовженні фізичного, психічного, соціального, мовленнєвого розвитку дитини, який забезпечує дошкілля.
9. Реалізація ідеї особистісного підходу в роботі з дітьми дошкільного та молодшого шкільного віку.
10. Психологічна готовність до школи - важлива умова успішного навчання.
11. Нетрадиційні форми навчання і виховання дітей дошкільного закладу і початкових класів.
12. Підготовка дітей до школи в групі короткотривалого перебування дітей.

Ш. Враховуючи те, що підготовка дітей до школи в дошкільній установі передбачає виховання особистості дитини, розвиток її задатків та нахилів, пропонуємо тематику для методичних форм роботи з кадрами в межах дитячих установ:
1. Навчання дошкільників вирішенню пізнавальних задач. Керівництво пізнавальною діяльністю дошкільника (презентація досвіду роботи).
2. Удосконалення методів навчання. Ефективні методи навчання дошкільників (педагогічний діалог).
3. Впровадження в практику роботи нових систем та методик. Організація різних видів занять («круглий стіл»).
4. Психолого-педагогічні основи забезпечення розвиваючого середовища у дошкільному закладі (професійний діалог «Психологи-педагоги»).
5. Психологічне діагностування дітей дошкільного віку (семінар-практикум).
6. Інформативні технології в дошкільному вихованні («методичний всеобуч»).
7. Організація пошуково-дослідницької роботи в дитячому садку (прес-конференція з керівником пошуку-досліду).
8. Творче використання досягнень педагогічної науки в пошуково-дослідницькій роботі (практичний перегляд роботи з дітьми).
9. Діагностування вмінь вихователів по організації роботи за здібностями та нахилами дітей (засідання творчої групи).
10. Диференційований підхід до дітей в процесі навчальних занять («проблемно-аналітична бесіда»).
11. Організація гурткової, студійної, секційної роботи. Нетрадиційні підходи до різних видів діяльності дітей («методичний фестиваль»).
12. Реалізація завдань особистісно орієнтованого виховання в процесі театралізованої діяльності (авторська школа).
13. Здійснення розвиваючого навчання засобами мистецтва («два погляди на один факт»).
14. Організаційно-педагогічні аспекти діяльності профільного дитячого закладу («панорама творчих ідей і знахідок»).
15. Формування фізичної краси та її педагогічна цінність у дошкільному віці («методичний фестиваль»).

Тематика та форми роботи, рекомендовані для організації методичної роботи, можуть бути змінені в залежності від умов та рівня розвитку дітей.

Внаслідок плідної співпраці дошкільних установ та початкової школи питання наступності буде не формальним, а дієвим.


Список використаної літератури1. Запорожець А.В. Педагогічні та психологічні проблеми всебічного розвитку та підготовки до школи старших дошкільників // Дошкільне виховання. – 1972. – № 4.
2. Проскура О.В. Психологічна підготовка вчителя до роботи з першокласниками. – К., 1998.
3. Амонашвілі Ш.О. В школу – з шести років. – М.: Педагогіка, 1986.
4. Базова програма розвитку дітей дошкільного віку «Я у Світі».
5. Програма розвитку дітей дошкільного віку «Впевнений старт».Схожі:

Забезпечення наступності в роботі дошкільних навчальних закладів та початкової школи iconДержавний стандарт початкової загальної освіти > Про Типові навчальні плани початкової школи > Державний стандарт загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня > Про Типові навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня > Порядок забезпечення студентів вищих навчальних закладів,
Про забезпечення студентів вищих навчальних закладів, учнів загальноосвітніх і професійно-технічних навчальних закладів та вихованців...
Забезпечення наступності в роботі дошкільних навчальних закладів та початкової школи icon«Наступність між дошкільною та початковою ланками освіти. Екологічна естетика в реалізації наступності дошкільної та початкової освіти»
Співпраця дитячих навчальних закладів з учителями початкових класів в реалізації наступності дошкільної та початкової освіти Вершута...
Забезпечення наступності в роботі дошкільних навчальних закладів та початкової школи iconРішення проблеми наступності в роботі школи (початкова ланка) І дошкільного навчального закладу
Виступ на засіданні районного методичного обєднання вихователіва на тему: «вирішення проблеми наступності в роботі школи (початкова...
Забезпечення наступності в роботі дошкільних навчальних закладів та початкової школи iconМетодист нмц неминуща В. Е
Виступ на районномусемінарі для директорів, заступників директорів шкіл, завідуючих, методистів дошкільних навчальних закладів, практичних...
Забезпечення наступності в роботі дошкільних навчальних закладів та початкової школи iconНалагодження взаємодії загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладів
Забезпечити наступність і перспективність допоможе єдність, взаємозв’язок у роботі педагогічних колективів навчальних закладів та...
Забезпечення наступності в роботі дошкільних навчальних закладів та початкової школи iconПро проведення Всеукраїнського конкурсу рукописів підручників для учнів 1-4 класів загальноосвітніх навчальних закладів
Міністерстві юстиції України 08. 09. 2011 за №1065/19803, та з метою забезпечення учнів початкової школи загальноосвітніх навчальних...
Забезпечення наступності в роботі дошкільних навчальних закладів та початкової школи iconПро затвердження Порядку забезпечення студентів вищих навчальних закладів, учнів загальноосвітніх і професійно технічних навчальних закладів та вихованців дошкільних навчальних закладів підручниками та навчальними посібниками
Затвердити Порядок забезпечення студентів вищих навчальних закладів, учнів загальноосвітніх і професійно-технічних навчальних закладів...
Забезпечення наступності в роботі дошкільних навчальних закладів та початкової школи iconSheet 1: д-1
Порядку забезпечення студентів вищих навчальних закладів, учнів загальноосвітніх і професійно технічних навчальних закладів та вихованців...
Забезпечення наступності в роботі дошкільних навчальних закладів та початкової школи iconПро затвердження Порядку забезпечення студентів вищих навчальних закладів, учнів загальноосвітніх і професійно-технічних навчальних закладів та вихованців дошкільних навчальних закладів підручниками та навчальними посібниками

Забезпечення наступності в роботі дошкільних навчальних закладів та початкової школи iconВолочиська районна державна адміністрація
Порядку забезпечення студентів вищих навчальних закладів, учнів загальноосвітніх і професійно-технічних навчальних закладів та вихованців...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи