Конкурс щодо закупівлі культур овочевих». Не розкривати до «15» лютого 201 2 року до 16-00 год» icon

Конкурс щодо закупівлі культур овочевих». Не розкривати до «15» лютого 201 2 року до 16-00 год»
Скачати 66.21 Kb.
НазваКонкурс щодо закупівлі культур овочевих». Не розкривати до «15» лютого 201 2 року до 16-00 год»
Дата конвертації16.03.2013
Розмір66.21 Kb.
ТипКонкурс

Від 26.01.2012р. №1 Директору (НАЙМЕНУВАННЯ УЧАСНИКА)

(АДРЕСА УЧАСНИКА)


Запит цінових пропозицій (котирувань)


Відділ освіти Золочівської РДА запрошує Вас взяти участь у конкурсі на закупівлю культур овочевих шляхом застосування процедури запиту цінових пропозицій (котирувань).

1. Адреса замовника: Львівська обл., м. Золочів, вул. В. Івасюка, 12, 80700

2. Назва предмету закупівлі: Культури овочеві

3. Місце та строк поставки товарів: Навчальні заклади Золочівського р-ну, Львівської обл., (лютий – липень 2012р.)

^ 4. Відповідальний за проведення торгів: Гавришко Оксана Анатоліївна, технолог, тел.: (03265) 4-22-24, телефакс: (03265) 4-42-86

5. Кінцевий термін та місце подання цінових пропозицій: До 15 лютого 2012 року, до 10-00 год, за адресою: 80700, Львівська обл., м. Золочів, вул.. Івасюка, 12, інспекторська.

^ 6. Місце та дата розкриття цінових пропозицій: 15 лютого 2012 року, о 16-00 год, за адресою: 80700, Львівська обл., м. Золочів, вул.. Івасюка, 12, каб. начальника.

7. Вимоги до претендентів щодо подання ними цінових пропозицій:

Пропозиція подається письмово в конверті, з поміткою «На конкурс щодо закупівлі культур овочевих». Не розкривати до «15» лютого 2012 року до 16-00 год».

Цінова пропозиція подається прошнурованою, та пронумерованою у скоросшивачі (папці) та повинна в себе включати реєстр поданих документів, та документи, перелічені у додатку до запиту.

^ 8. Додаткова інформація:

8.1. Істотні умови: Порядок розрахунків у Договорі та його основні умови не повинні відрізнятися від умов, зазначених у ціновій пропозиції учасника та в запрошенні до участі. Умови договору про закупівлю не повинні відрізнятися від умов цінової пропозиції учасника - переможця процедури закупівлі. Істотні умови договору про закупівлю не повинні змінюватися після підписання договору до повного виконання зобов'язань сторонами, крім випадків зменшення обсягів закупівлі залежно від реального фінансування видатків, зменшення сторонами ціни договору про закупівлю. Можливість одностороннього розірвання договору Замовником у разі незгоди на пропозицію контрагента щодо підвищення ціни. Обсяг закупівлі може бути зменшений Замовником в залежності від реального фінансування видатків протягом 2012 року та зміни плану фінансування протягом терміну дії договору. Відтермінування платежу – не менше 10 календарних днів. Договір укладається і діє до 31 грудня 2012 року, або до повного виконання сторонами умов Договору.

^ 8.2. Строк дії цінової пропозиції: 120 календарних днів.

8.3. Способи зв’язку для отримання додаткової інформації: За телефоном (03265) 4-22-24, (03265) 4-42-86, або за адресою Замовника в будь-який робочий день із 9 до 18 години.


Примітка: у випадку невідповідності цінової пропозиції вимогам запиту така пропозиція розглядатися не буде.


^ Голова комітету з конкурсних торгів Г.В. Батенчук


Додаток до запрошення до участі (ціна пропозиції)


Ми, (назва Учасника), надаємо свою пропозицію щодо участі у торгах на закупівлю культур овочевих згідно з вимогами Замовника торгів. Вивчивши умови запрошення до участі, ми, уповноважені на підписання Договору, маємо можливість та погоджуємося виконати вимоги Замовника та Договору на умовах, зазначених у комерційній частині цієї пропозиції за ціною:


Найменування

К-сть, (кг)

Ціна за од. Товару (кг), з доставкою та ПДВ.

Загальна ціна товару з доставкою та ПДВ.

Картопля

20 000Горох

50Квасоля

15^ ЗАГАЛЬНА ВАРТІСТЬ ТОВАРУ

Підтверджуємо, що дана ціна подана із урахуванням податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені, витрат на сплату митних тарифів, послуг із транспортування, встановлення та інших витрат (якщо вимагається).


1. До акцепту нашої пропозиції, даний документ має силу попереднього договору між нами. Якщо наша пропозиція буде акцептована, ми візьмемо на себе зобов'язання виконати всі умови, передбачені Договором.

2. У разі акцепту нашої пропозиції, ми згідні з умовою оплатити юридично-консультаційні послуги та юридичний супровід експерта СПД ФО «Романюк Юрій Стефанович», ідентифікаційний код: 3105106193, р/р: 2600100003436 у філії ВАТ Укрексімбанк у м. Львові, МФО: 325718, залученого для допомоги комітету з конкурсних торгів Замовника у даному конкурсі у розмірі 1800,00 грн. (Одна тисяча вісімсот гривень, 00 коп.) протягом 5-ти банківських днів з дня акцепту нашої пропозиції.

3. Ми погоджуємося дотримуватися умов цієї пропозиції протягом 120 кал. днів з дня розкриття пропозицій, встановленого Вами. Наша пропозиція буде обов'язковою для нас і може бути акцептована Вами у будь-який час до закінчення зазначеного терміну.

4. Якщо наша пропозиція буде акцептована, ми зобов'язуємося підписати Договір із Замовником не раніше ніж через п’ять робочих днів з дня публікації акцепту у віснику державних закупівель, але не пізніше ніж через 14 днів з дня відправлення письмового повідомлення всім Учасникам торгів, на умовах, зазначених в запиті цінових пропозицій (котирувань)


Умови розрахунку ________________________________________ календарних днів.

(вказати кількість днів відстрочення платежу)


Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи Учасника, завірені печаткою.


^ ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, ЯКІ ВИМАГАЮТЬСЯ ДЛЯ ПІДТВЕРДЖЕННЯ ВІДПОВІДНОСТІ ПРОПОЗИЦІЇ УЧАСНИКА КВАЛІФІКАЦІЙНИМ ТА ІНШИМ ВИМОГАМ ЗАМОВНИКА


1. Документи, які повинен подати Учасник для підтвердження того, що він здійснює господарську діяльність відповідно до положень Статуту (вимога встановлюється до Учасників торгів - юридичних осіб):

1.1.Копія Статуту або іншого установчого документу.


^ 2. Документи, які повинен подати Учасник для підтвердження сплати податків і зборів (обов'язкових платежів), передбачених законодавством (вимога встановлюється до Учасників торгів - юридичних осіб та суб'єктів підприємницької діяльності - фізичних осіб):

2.1. Інформація на фірмовому бланку із підписом учасника про відсутність заборгованості по обов'язковим платежам до бюджету та про відсутність заборгованості по сплаті кредиту.


3. Документи, які повинен подати Учасник для підтвердження того, що в нього наявні кошти, обладнання і працівники відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання і досвід:

3.1. Копія звіту про фінансові результати та балансу за останній звітній період.

3.2. Довідка у вільній формі про технічні можливості учасника торгів (про наявність матеріально-технічної бази, обладнання і працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання і досвід)

3.3. Копії документів, які підтверджують наявність у Учасника автотранспорту в необхідній кількості, пристосованого для перевезення продуктів харчування (копія технічного паспорту або копії угод на оренду автотранспорту).


4. Інші документи:

4.1. Довідка, складена у довільній формі, яка містить відомості про підприємство:

а) реквізити (адреса - юридична та фактична, телефон, факс, телефон для контактів);

б) керівництво (посада, ім'я, по батькові, телефон для контактів) - для юридичних осіб;

в) форма власності та юридичний статус, організаційно-правова форма (для юридичних осіб).

4.2. Копія свідоцтва про державну реєстрацію (для юридичних осіб та суб'єктів підприємницької діяльності).

4.3. Копія свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість чи єдиного податку.

4.4. Копія паспорту та ідентифікаційного коду (для фізичних осіб).

4.5. Копії сертифікатів якості (відповідності) на зазначений товар, або інші документи щодо якості товару, що буде постачатись.


^ 5. Відомості про виконання аналогічних договорів

5.1. Копії договорів на виконання аналогічних послуг (не менше двох), або інформація на фірмовому бланку із підписом учасника у вільній формі про надання аналогічних послуг.


^ 6. Відсутність підстав для відмови в торгах

6.1. Інформація на фірмовому бланку із підписом учасника про відсутність підприємства Учасника в єдиній базі даних про підприємства, щодо яких порушено провадження про банкрутство.

6.2. Інформація на фірмовому бланку із підписом учасника про те, що уповноважена особа яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, не було засуджено за злочин, пов'язаний з порушенням процедури закупівлі, чи інший злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку.


Усі копії документів (окрім оригіналів та нотаріально завірених копій), мають бути завірені печаткою та підписом уповноваженої особи.Схожі:

Конкурс щодо закупівлі культур овочевих». Не розкривати до «15» лютого 201 2 року до 16-00 год» iconКонкурс щодо закупівлі найменування предмету закупівлі відповідно до оголошення про проведення конкурсу
Дтго «Львівська залізниця», місцезнаходження 79000, м. Львів, вул. Гоголя 1, інформує про проведення конкурсу на закупівлю борошна...
Конкурс щодо закупівлі культур овочевих». Не розкривати до «15» лютого 201 2 року до 16-00 год» iconКонкурс щодо закупівлі виробів хлібобулочних, тістечок та здобних хлібобулочних виробів». Не розкривати до «15» лютого 201 2
Відділ освіти Золочівської рда запрошує Вас взяти участь у конкурсі на закупівлю виробів хлібобулочних, тістечок та здобних хлібобулочних...
Конкурс щодо закупівлі культур овочевих». Не розкривати до «15» лютого 201 2 року до 16-00 год» iconКонкурс щодо закупівлі найменування предмету закупівлі відповідно до оголошення про проведення конкурсу
Державного територіально-галузевого об’єднання «Львівська залізниця» у відокремленому підрозділі «Служба матеріально-технічного постачання»,...
Конкурс щодо закупівлі культур овочевих». Не розкривати до «15» лютого 201 2 року до 16-00 год» iconКонкурс щодо закупівлі овочем свіжих». Не розкривати до «06» червня 2012 року до 11-30 год»
Відділ освіти Золочівської рда запрошує Вас взяти участь у конкурсі на закупівлю овочів свіжих шляхом застосування процедури запиту...
Конкурс щодо закупівлі культур овочевих». Не розкривати до «15» лютого 201 2 року до 16-00 год» iconЗвіт про виконання програми економічного І соціального розвитку району за січень-квітень 2011 року
Завершується посів олійних культур, посіяно 7490 соняшнику, або 85,1% до завдання, 50 га сої. Господарствами усіх форм власності...
Конкурс щодо закупівлі культур овочевих». Не розкривати до «15» лютого 201 2 року до 16-00 год» iconІнформація споживачам щодо продукції. Настанови для розробників стандартів (cen/cenelec guide 11: 2006, idt) 4 дсту en 81-70: 2010
Насіння овочевих, баштанних, кормових і пряно-ароматичних культур. Сортові та посівні якості
Конкурс щодо закупівлі культур овочевих». Не розкривати до «15» лютого 201 2 року до 16-00 год» iconФакс. +380 (322) 52-83-61
На посівах просапних та овочевих культур очікується початок льоту і яйцекладки метеликів різних видів листогризучих і підгризаючих...
Конкурс щодо закупівлі культур овочевих». Не розкривати до «15» лютого 201 2 року до 16-00 год» iconДослідження якості фруктово овочевих соків за вмістом сухих речовин, нітратів, міді фізико-хімічними методами аналізу
Визначення вмісту нітратів у фруктово-овочевих соках йонометричним методом
Конкурс щодо закупівлі культур овочевих». Не розкривати до «15» лютого 201 2 року до 16-00 год» iconДокументи
1. /2012-2013н.р/_нстр лист год псих.doc
2. /2012-2013н.р/Лист_66_1_розяснення_година_психолога...

Конкурс щодо закупівлі культур овочевих». Не розкривати до «15» лютого 201 2 року до 16-00 год» iconПовідомлення про акцепт за результатами застосування процедури закупівлі в одного учасника Замовник: Найменування
Найменування предмета закупівлі: код 40. 10. 1 електрична енергія 265615,65 кВт/год
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи