Відділ освіти Золочівської рда icon

Відділ освіти Золочівської рда
Скачати 256.38 Kb.
НазваВідділ освіти Золочівської рда
Дата конвертації16.03.2013
Розмір256.38 Kb.
ТипДокументи


Відділ освіти Золочівської РДА


ЗАТВЕРДЖЕНО
РІШЕННЯМ КОМІТЕТУ З КОНКУРСНИХ ТОРГІВ
ВІД "18" травня 2012 року
ГОЛОВА КОМІТЕТУ З КОНКУРСНИХ ТОРГІВ
Г.В. Батенчук

м.п.^ КОНКУРСНІ ТОРГИна закупівлю товарів


Соки фруктові та овочеві

(15.32.1)^ ДОКУМЕНТАЦІЯ З КОНКУРСНИХ ТОРГІВ


м. Золочів – 2012 р.

I. Загальні положення 


1. Терміни, які вживаються в документації конкурсних торгів 

Документація конкурсних торгів розроблена на виконання вимог Закону України «Про здійснення державних закупівель» №2289-VI від 01.06.2010р. (надалі – Закону). Терміни, які використовуються в цій документації конкурсних торгів, вживаються в значеннях, визначених Законом 


2. Інформація про замовника торгів 

Повне найменування: Відділ освіти Золочівської РДА

Місцезнаходження: ^ 80700, Львівська обл., м. Золочів, вул. В. Івасюка, 12,

Посадова особа замовника, уповноважена здійснювати зв'язок з учасниками: Гавришко Оксана Анатоліївна, технолог, тел.: (03265) 4-22-24
 

3. Інформація про предмет закупівлі 

Найменування предмета закупівлі: ^ Соки фруктові та овочеві

Вид предмета закупівлі: 19 000 літрів.

Місце, кількість, обсяг поставки товарів (надання послуг, виконання робіт): навчальні заклади Золочівського р-ну, Львівської обл.;

Строк поставки товарів (надання послуг, виконання робіт): Червень – грудень 2012р. 


^ 4. Процедура закупівлі 

Відкриті торги 


5. Недискримінація учасників 

Вітчизняні та іноземні учасники беруть участь у процедурі закупівлі на рівних умовах 


6. Інформація про валюту (валюти), у якій (яких) повинна бути розрахована і зазначена ціна пропозиції конкурсних торгів 

Валютою пропозиції конкурсних торгів є гривня. У разі якщо учасником процедури закупівлі є нерезидент, такий учасник може зазначити ціну пропозиції конкурсних торгів у доларах США. При цьому при розкритті пропозицій конкурсних торгів ціна такої пропозиції конкурсних торгів перераховується у гривні за офіційним курсом гривні до долару США, встановленим Національним банком України на дату розкриття пропозицій конкурсних торгів, про що зазначається у протоколі розкриття пропозицій конкурсних торгів.


^ 7. Інформація про мову (мови), якою (якими) повинні бути складені пропозиції конкурсних торгів 

Під час проведення процедур закупівель усі документи, що готуються замовником, викладаються українською мовою. У випадку, якщо оригінали документів, потрібних для подання складений на іншій мові – учасник подає нотаріально завірені копії перекладу таких документів.


^ II. Порядок внесення змін та надання роз'яснень до документації конкурсних торгів 


1. Процедура надання роз'яснень щодо документації конкурсних торгів 

Учасник, який отримав документацію конкурсних торгів, має право не пізніше ніж за 10 днів до закінчення строку подання пропозицій конкурсних торгів звернутися до замовника за роз'ясненнями щодо документації конкурсних торгів. Замовник повинен надати роз'яснення на запит протягом трьох днів з дня його отримання всім особам, яким було надано документацію конкурсних торгів.

Замовник має право з власної ініціативи чи за результатами запитів внести зміни до документації конкурсних торгів, продовживши строк подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів не менше ніж на сім днів та повідомити письмово протягом одного робочого дня з дня прийняття рішення про внесення зазначених змін усіх осіб, яким було видано документацію конкурсних торгів.

У разі здійснення закупівлі за скороченою процедурою замовник не має права з власної ініціативи чи за результатами запитів вносити зміни до документації конкурсних торгів, крім випадків, коли внесення таких змін необхідне для приведення документації конкурсних торгів у відповідність із вимогами чинного законодавства або такі зміни вимагає рішення органу оскарження. У такому разі замовник вносить відповідні зміни до документації конкурсних торгів та продовжує строк подання пропозицій конкурсних торгів.
У разі несвоєчасного подання замовником роз'яснень щодо змісту документації конкурсних торгів або несвоєчасного внесення до неї змін замовник повинен продовжити строк подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів не менш як на сім днів та повідомити про це всіх осіб, яким було видано документацію конкурсних торгів.
Зазначена інформація оприлюднюється замовником відповідно до статті 10 Закону 


^ 2. Порядок проведення зборів з метою роз'яснення запитів щодо документації конкурсних торгів 

У разі проведення зборів з метою роз'яснення будь-яких запитів щодо документації конкурсних торгів замовник повинен забезпечити ведення протоколу таких зборів з викладенням у ньому всіх роз'яснень щодо запитів і надсилає його всім особам, яким було подано документацію конкурсних торгів, незалежно від їх присутності на зборах.
Зазначена інформація оприлюднюється замовником відповідно до статті 10 Закону 


^ III. Підготовка пропозицій конкурсних торгів 

 

 1. Оформлення пропозиції конкурсних торгів

Пропозиція конкурсних торгів подається у письмовій формі за підписом уповноваженої посадової особи учасника, прошита, пронумерована та скріплена печаткою у запечатаному конверті. (Ця вимога не стосується учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним законодавством, за винятком оригіналів чи нотаріально завірених документів, виданих учаснику іншими організаціями (підприємствами, установами)
Учасник процедури закупівлі має право подати лише одну пропозицію конкурсних торгів.
Учасникам процедури закупівлі дозволяється подавати пропозиції конкурсних торгів як щодо предмета закупівлі, так і щодо визначених частин предмета закупівлі (зазначається у разі визначення замовником частин предмета закупівлі (лотів)).

Усі сторінки пропозиції конкурсних торгів учасника процедури закупівлі повинні бути пронумеровані та містити підпис уповноваженої посадової особи учасника процедури закупівлі, а також відбитки печатки ((Ця вимога не стосується учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним законодавством, за винятком оригіналів чи нотаріально завірених документів, виданих учаснику іншими організаціями (підприємствами, установами).

Повноваження щодо підпису документів пропозиції конкурсних торгів учасника процедури закупівлі підтверджується випискою з протоколу засновників, наказом про призначення, довіреністю, дорученням або іншим документом, що підтверджує повноваження посадової особи учасника на підписання документів.(будь-яким із зазначених вище документів).

Пропозиція конкурсних торгів запечатується у одному конверті, який у місцях склеювання повинен містити відбитки печатки учасника процедури закупівлі (Ця вимога не стосується учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним законодавством, за винятком оригіналів чи нотаріально завірених документів, виданих учаснику іншими організаціями (підприємствами, установами).

На конверті повинно бути зазначено:

повне найменування і місцезнаходження замовника;

назва предмета закупівлі відповідно до оголошення про проведення відкритих торгів;
повне найменування (прізвище, ім'я, по батькові) учасника процедури закупівлі, його місцезнаходження (місце проживання), ідентифікаційний код за ЄДРПОУ, номери контактних телефонів;

маркування: "Не відкривати до: (зазначаються дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів") 

 

^ 2. Зміст пропозиції конкурсних торгів учасника 

Пропозиція конкурсних торгів, яка подається учасником процедури закупівлі, повинна складатися з комерційної та технічної частини пропозиції.

Комерційна частина повинна містити:

- документи, що підтверджують повноваження посадової особи або представника учасника процедури закупівлі щодо підпису документів пропозиції конкурсних торгів;
- документа, що підтверджує надання учасником забезпечення пропозиції конкурсних торгів (якщо таке забезпечення передбачено оголошенням про проведення процедури закупівлі);

-документальне підтвердження інформації про їх відповідність кваліфікаційним критеріям (додаток №2)

- ціну пропозиції (додаток №3)

- основні умови договору (додаток №4)

Технічна частина повинна містити:

- інформацію про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі, в тому числі відповідну технічну специфікацію (у разі потреби - плани, креслення, малюнки чи опис предмета закупівлі); (відповідно до додатку 5 (Технічні вимоги)

Кожна частина конкурсної пропозиції повинна бути зброшурована, прошита, бути скріплена печаткою, мати нумерацію сторінок та реєстр наданих документів.


^ 3. Забезпечення пропозиції конкурсних торгів 

Забезпечення пропозиції конкурсних торгів не вимагається.

  

4. Строк, протягом якого пропозиції конкурсних торгів є дійсними 

Пропозиції конкурсних торгів вважаються дійсними протягом 120 днів До закінчення цього строку замовник має право вимагати від учасників продовження строку дії пропозицій конкурсних торгів.

Учасник має право:

відхилити таку вимогу, не втрачаючи при цьому наданого ним забезпечення пропозиції конкурсних торгів;

погодитися з вимогою та продовжити строк дії поданої ним пропозиції конкурсних торгів та наданого забезпечення пропозиції конкурсних торгів 

 

^ 5. Кваліфікаційні критерії до учасників 

При визначенні кваліфікаційних критеріїв у документації конкурсних торгів замовник керується переліком кваліфікаційних критеріїв, зазначених у статті 16 Закону.
Замовником зазначаються кваліфікаційні критерії до учасників відповідно до статті 16 Закону, вимоги, встановлені статтею 17 Закону, та інформація про спосіб документального підтвердження відповідності учасників встановленим критеріям та вимогам згідно із законодавством.

Перелік таких документів передбачено у додатку №2 до документації конкурсних торгів.

 

^ 6. Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі 

Учасники процедури закупівлі повинні надати в складі пропозицій конкурсних торгів документи, які підтверджують відповідність пропозиції конкурсних торгів учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, встановленим замовником. (технічна частина)

Замовником зазначаються вимоги до предмета закупівлі згідно з частиною другою статті 22 Закону 

 

^ 7. Опис окремої частини (частин) предмета закупівлі (лота), щодо якої можуть бути подані пропозиції конкурсних торгів 

Замовник може визначати окремі частини предмета закупівлі (лоти) із зазначенням вимог до них згідно з нормами Закону 

 

^ 8. Внесення змін або відкликання пропозиції конкурсних торгів учасником 

Учасник має право внести зміни або відкликати свою пропозицію конкурсних торгів до закінчення строку її подання без втрати свого забезпечення пропозиції конкурсних торгів. Такі зміни чи заява про відкликання пропозиції конкурсних торгів враховуються у разі, коли вони отримані замовником до закінчення строку подання пропозицій конкурсних торгів 

 


^ IV. Подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів 

 

1. Спосіб, місце та кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів:  

Спосіб подання пропозицій конкурсних торгів:  ^ Особисто або поштою 

Місце подання пропозицій конкурсних торгів: 80700, Львівська обл., м. Золочів, вул. В. Івасюка, 12, кабінет «Інспекторська»

Кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів: ^ 06 червня 2012р. до 09-30 

Пропозиції конкурсних торгів, отримані замовником після закінчення строку їх подання, не розкриваються і повертаються учасникам, що їх подали.

На запит учасника замовник протягом одного робочого дня з дня надходження запиту підтверджує надходження пропозиції конкурсних торгів із зазначенням дати та часу 

 

^ 2. Місце, дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів  

Місце розкриття пропозицій конкурсних торгів: 80700, Львівська обл., м. Золочів, вул. В. Івасюка, 12, кабінет начальника.

Дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів: ^ 06 червня 2012р, о 10-30. 

До участі у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів замовником допускаються всі учасники або їх уповноважені представники. Відсутність учасника або його уповноваженого представника під час процедури розкриття пропозицій конкурсних торгів не є підставою для відмови в розкритті чи розгляді або для відхилення його пропозиції конкурсних торгів.

Повноваження представника учасника підтверджується випискою з протоколу засновників, наказом про призначення, довіреністю, дорученням або іншим документом, що підтверджує повноваження посадової особи учасника на участь у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів (будь який із зазначених вище)
Для підтвердження особи такий представник повинен надати паспорт або будь-кий інший документ встановленої форми.

Під час розкриття пропозицій конкурсних торгів перевіряється наявність чи відсутність усіх необхідних документів, передбачених документацією конкурсних торгів, а також оголошуються найменування та місцезнаходження кожного учасника, ціна кожної пропозиції конкурсних торгів або частини предмета закупівлі (лота). Зазначена інформація вноситься до протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів.
Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів складається у день розкриття пропозицій конкурсних торгів за формою, затвердженою Міністерством економіки України.
Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів підписується членами комітету з конкурсних торгів та учасниками, які беруть участь у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів.

Завірена підписом голови комітету з конкурсних торгів та печаткою замовника копія протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів надається будь-якому учаснику на його запит протягом одного робочого дня з дня отримання такого запиту.
Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів оприлюднюється відповідно до статті 10 Закону 

 


^ V. Оцінка пропозицій конкурсних торгів та визначення переможця 

 

1. Перелік критеріїв та методика оцінки пропозиції конкурсних торгів із зазначенням питомої ваги критерію 

Замовник має право звернутися до учасників за роз'ясненнями змісту їх пропозицій конкурсних торгів з метою спрощення розгляду та оцінки пропозицій.
Замовник та учасники не можуть ініціювати будь-які переговори з питань внесення змін до змісту або ціни поданої пропозиції конкурсних торгів.

Замовником визначаються критерії та методика оцінки відповідно до частини п'ятої статті 28 Закону (додаток №1 документації із конкурсних торгів.

 

^ 2. Виправлення арифметичних помилок 

Замовник має право на виправлення арифметичних помилок, допущених в результаті арифметичних дій, виявлених у поданій пропозиції конкурсних торгів під час проведення її оцінки, у порядку, визначеному документацією конкурсних торгів, за умови отримання письмової згоди на це учасника, який подав пропозицію конкурсних торгів. Замовник зазначає умови та порядок виправлення арифметичних помилок.

Якщо учасник не згоден з виправленням арифметичних помилок, його пропозиція конкурсних торгів відхиляється 

 

3. Інша інформація 

Замовник в документації конкурсних торгів може зазначити іншу необхідну інформацію відповідно до законодавства 

 

^ 4. Відхилення пропозицій конкурсних торгів 

Замовник відхиляє пропозицію конкурсних торгів у разі, якщо:

1) учасник:

 • не відповідає кваліфікаційним критеріям, встановленим статтею 16 Закону;

 • не погоджується з виправленням виявленої замовником арифметичної помилки;

 • не надав забезпечення пропозиції конкурсних торгів, якщо таке забезпечення вимагалося замовником

2) наявні підстави, зазначені у статті 17 та частині сьомій статті 28 цього Закону;
3) пропозиція конкурсних торгів не відповідає умовам документації конкурсних торгів.
Інформація про відхилення пропозиції конкурсних торгів із зазначенням підстави надсилається учаснику, пропозиція якого відхилена, протягом трьох робочих днів з дати прийняття такого рішення та оприлюднюється відповідно до статті 10 цього Закону. 

 

^ 5. Відміна замовником торгів чи визнання їх такими, що не відбулися 

Замовник відміняє торги у разі:

 • відсутності подальшої потреби у закупівлі товарів, робіт;
  неможливості усунення порушень, які виникли через виявлені порушення законодавства з питань державних закупівель;

 • виявлення факту змови учасників;

 • порушення порядку публікації оголошення про проведення процедури закупівлі, акцепту, оголошення про результати процедури закупівлі, передбаченого цим Законом;

 • подання для участі у них менше двох пропозицій конкурсних торгів;

 • відхилення всіх пропозицій конкурсних торгів згідно з цим Законом;

 • якщо до оцінки допущено пропозиції менше ніж двох учасників.

Про відміну процедури закупівлі за такими підставами має бути чітко визначено у документації конкурсних торгів.

Торги можуть бути відмінені частково (за лотом).

Замовник має право визнати торги такими, що не відбулися у разі, якщо:

 • ціна найбільш вигідної пропозиції конкурсних торгів перевищує суму, передбачену замовником на фінансування закупівлі;

 • здійснення закупівлі стало неможливим внаслідок непереборної сили.

Повідомлення про відміну торгів або визнання їх такими, що не відбулися, надсилається замовником Уповноваженому органу та усім учасникам протягом трьох робочих днів з дня прийняття замовником відповідного рішення та оприлюднюється відповідно до статті 10 цього Закону 

 


^ VI. Укладання договору про закупівлю 

 

1. Терміни укладання договору  

У день визначення переможця замовник акцептує пропозицію конкурсних торгів, що визнана найбільш економічно вигідною за результатами оцінки.
Замовник укладає договір про закупівлю з учасником, пропозицію конкурсних торгів якого було акцептовано, не пізніше ніж через 30 днів з дня акцепту пропозиції відповідно до вимог документації конкурсних торгів та акцептованої пропозиції, але не раніше ніж через 14 днів з дати публікації у державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів.
Під час здійснення закупівель за скороченою процедурою замовник укладає договір про закупівлю з учасником, пропозицію конкурсних торгів якого було акцептовано, відповідно до вимог документації конкурсних торгів та акцептованої пропозиції у строк не раніше ніж через п'ять днів з дня публікації у державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів, але не пізніше ніж через 14 днів з дня акцепту

 

^ 2. Істотні умови, які обов'язково включаються до договору про закупівлю 

Договір про закупівлю укладається в письмовій формі відповідно до положень Цивільного кодексу України та Господарського кодексу України з урахуванням особливостей, визначених цим Законом.

Умови договору про закупівлю не повинні відрізнятися від змісту пропозиції конкурсних торгів або цінової пропозиції (у тому числі ціни за одиницю товару) переможця процедури закупівлі. Істотні умови договору про закупівлю не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов'язань сторонами у повному обсязі, крім випадків:
- зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків замовника;

- зміни ціни за одиницю товару не більш як на 10 відсотків у разі коливання ціни такого товару на ринку за умови, що зазначена зміна не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі, та відбудеться не раніше трьох місяців з дня його укладення;

- покращення якості предмета закупівлі за умови, що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної у договорі;

- продовження строку дії договору та виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі форс-мажорних обставин, затримки фінансування витрат замовника за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної у договорі;

Дія договору про закупівлю може продовжуватися на строк, достатній для проведення процедури закупівлі на початку наступного року, в обсязі, що не перевищує 20 відсотків суми, визначеної у договорі, укладеному в попередньому році, якщо видатки на цю мету
затверджено в установленому порядку.

У разі якщо сторони не досягли згоди щодо всіх істотних умов, договір про закупівлю вважається неукладеним. Якщо учасник вчинив фактичні дії щодо виконання договору, правові наслідки таких дій визначаються відповідно до Цивільного кодексу України.

Ціна договору має бути визначена з урахуванням податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені, витрат на сплату митних тарифів, послуг із транспортування, встановлення та інших витрат.


^ 3. Дії замовника при відмові переможця торгів підписати договір про закупівлю 

У разі письмової відмови переможця торгів підписати договір про закупівлю відповідно до вимог документації конкурсних торгів або неукладення договору про закупівлю з вини учасника у строк, визначений Законом, замовник повторно визначає найбільш економічно вигідну пропозицію конкурсних торгів з тих, строк дії яких ще не минув 

 

^ 4. Забезпечення виконання договору про закупівлю 

Забезпечення виконання договору не вимагається.


5. Порядок розрахунків з експертами

Учасник, тендерна пропозиція якого акцептована, зобов’язаний оплатити послуги експертів, залучених для допомоги Замовнику у проведенні процедури відкритих торгів.

Оплата юридично-консультаційних послуг експерта ^ СПД ФО «Романюк Юрій Стефанович», ідентифікаційний код: 3105106193, р/р: 2600100003436 у філії ВАТ Укрексімбанк у м. Львові, МФО: 325718, залученої для допомоги тендерному комітету Замовника у даному тендері здійснюється у розмірі 3500,00 грн. (Три тисячі п’ятсот гривень 00 коп.) протягом 5 (п’яти) банківських днів з дня акцепту тендерної пропозиції. У випадку, якщо предмет закупівлі поділено на лоти -- дана сума сплачується Учасником-переможцем торгів пропорційно до суми договору, укладеного по певному лоту.

У разі несвоєчасної оплати юридично-консультаційних послуг експерта, учасник, тендерна пропозиція якого акцептована, сплачує експертній організації пеню в розмірі 2% за кожен день протермінування.


ДОДАТОК 1

Критерії та методика оцінки конкурсних пропозицій


Оцінка конкурсних пропозицій здійснюється на основі наступних критеріїв:

а) ціна конкурсної пропозиції;

Оцінка проводиться згідно з наступною методикою.

Кількість балів кожної конкурсної пропозиції визначається сумарно. Максимально можлива кількість балів дорівнює 100 балам.

1. Максимальна кількість балів за критерієм „Ціна” - 100.


Всі пропозиції, оцінені згідно з критеріями оцінки, шикуються по мірі зростання значень сумарного показника. У випадку однакового значення показника, переможець визначається шляхом голосування членів конкурсного комітету простою більшістю голосів за участю в голосуванні не менш двох третин членів комітету. Якщо результати голосування розділилися порівну, вирішальний голос має Голова Конкурсного комітету.

Переможець визначається рішенням Конкурсного комітету.
^

Методика оцінки1. Кількість балів за критерієм “Ціна” визначається наступним чином. Конкурсній пропозиції, ціна якої найвигідніша (найменша), присвоюється максимально можлива кількість балів. Кількість балів для решти конкурсних пропозицій визначається за формулою:

Б обчисл = Цminобчисл*100, де

Б обчисл – обчислювана кількість балів;

Цmin - найнижча ціна;

Цобчисл – ціна конкурсної пропозиції, кількість балів для якої обчислюється;

100 – максимально можлива кількість балів за критерієм Ціна”.


Переможець визначається рішенням конкурсного комітету. Переможцем обирається Учасник, пропозиція якого набрала найбільшу кількість балів.


ДОДАТОК 2


^ ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, ЯКІ ВИМАГАЮТЬСЯ ДЛЯ ПІДТВЕРДЖЕННЯ ВІДПОВІДНОСТІ ПРОПОЗИЦІЇ УЧАСНИКА КВАЛІФІКАЦІЙНИМ ТА ІНШИМ ВИМОГАМ

1. Документи, які повинен подати Учасник для підтвердження того, що він здійснює господарську діяльність відповідно до положень Статуту (вимога встановлюється до Учасників торгів - юридичних осіб):

1.1.Копія Статуту або іншого установчого документу.

^ 2. Документи, які повинен подати Учасник для підтвердження сплати податків і зборів (обов'язкових платежів), передбачених законодавством (вимога встановлюється до Учасників торгів - юридичних осіб та суб'єктів підприємницької діяльності - фізичних осіб):

2.1. Інформація на фірмовому бланку із підписом учасника про відсутність заборгованості по обов'язковим платежам до бюджету та про відсутність заборгованості по сплаті кредиту.

3. Документи, які повинен подати Учасник для підтвердження того, що в нього наявні кошти, обладнання і працівники відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання і досвід:

3.1. Копія звіту про фінансові результати та балансу за останній звітній період.

3.2. Довідка у вільній формі про технічні можливості учасника торгів (про наявність матеріально-технічної бази, обладнання і працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання і досвід)

3.3. Копії документів, які підтверджують наявність у Учасника автотранспорту в необхідній кількості, пристосованого для перевезення продуктів харчування (копія технічного паспорту або копії угод на оренду автотранспорту).

4. Інші документи:

4.1. Довідка, складена у довільній формі, яка містить відомості про підприємство:

а) реквізити (адреса - юридична та фактична, телефон, факс, телефон для контактів);

б) керівництво (посада, ім'я, по батькові, телефон для контактів) - для юридичних осіб;

в) форма власності та юридичний статус, організаційно-правова форма (для юридичних осіб).

4.2. Копія свідоцтва про державну реєстрацію (для юридичних осіб та суб'єктів підприємницької діяльності).

4.3. Копія свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість чи єдиного податку.

4.4. Копія паспорту та ідентифікаційного коду (для фізичних осіб).

4.5. Копії сертифікатів якості (відповідності) на зазначений товар, або інші документи щодо якості товару, що буде постачатись.

^ 5. Відомості про виконання аналогічних договорів

5.1. Копії договорів на виконання аналогічних послуг (не менше двох), або інформація на фірмовому бланку із підписом учасника у вільній формі про надання аналогічних послуг.

^ 6. Відсутність підстав для відмови в торгах

6.1. Інформація на фірмовому бланку із підписом учасника про відсутність підприємства Учасника в єдиній базі даних про підприємства, щодо яких порушено провадження про банкрутство.

6.2. Інформація на фірмовому бланку із підписом учасника про те, що уповноважена особа яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, не було засуджено за злочин, пов'язаний з порушенням процедури закупівлі, чи інший злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку.

* Примітки:

а) усі документи (за винятком оригіналів), виданих іншими установами, повинні бути завірені відповідно до вимог конкурсної документації;


ДОДАТОК 3

Конкурсна форма „Пропозиція" подається у вигляді, наведеному нижче.

Учасник не повинен відступати від даної форми.


^ КОНКУРСНА ФОРМА "ПРОПОЗИЦІЯ"

(форма, яка подається Учасником на фірмовому бланку)


Ми, (назва Учасника), надаємо свою пропозицію щодо участі у торгах на закупівлю соків фруктових та овочевих, згідно з вимогами Замовника торгів.

Вивчивши конкурсну документацію та технічні вимоги (надалі ТВ), на виконання зазначеного вище, ми, уповноважені на підписання Договору, маємо можливість та погоджуємося виконати вимоги Замовника та Договору на умовах, зазначених у комерційній частині цієї пропозиції за ціною:


Найменування

К-сть, л

Ціна за од. товару (л), з ПДВ

Загальна вартість, з ПДВ

^ Соки фруктові та овочеві (апельсиновий,грейпфрутовий,з інших цитрусових,ананасовий,томатний,виноградний,яблучний…)

19 000^ Загальна вартість:

Підтверджуємо, що дана ціна подана із урахуванням податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені, витрат на сплату митних тарифів.

1. До акцепту нашої конкурсної пропозиції, Ваша конкурсна документація разом з нашою пропозицією (за умови її відповідності всім вимогам) мають силу попереднього договору між нами. Якщо наша пропозиція буде акцептована, ми візьмемо на себе зобов'язання виконати всі умови, передбачені Договором.

2. У разі акцепту нашої конкурсної пропозиції, ми згідні з умовою оплатити юридично-консультаційні послуги та юридичний супровід експерта СПД ФО «Романюк Юрій Стефанович», ідентифікаційний код: 3105106193, р/р: 2600100003436 у філії ВАТ Укрексімбанк у м. Львові, МФО: 325718, залученого для допомоги конкурсному комітету Замовника у даному конкурсі у розмірі 3500,00 грн. (Три тисячі п’ятсот гривень, 00 коп.) протягом 5 банківських днів з дня акцепту нашої конкурсної пропозиції.

3. Ми погоджуємося дотримуватися умов цієї пропозиції протягом 120 кал. днів з дня розкриття конкурсних пропозицій, встановленого Вами. Наша пропозиція буде обов'язковою для нас і може бути акцептована Вами у будь-який час до закінчення зазначеного терміну.

4. Ми погоджуємось, що умови договору про закупівлю не повинні відрізнятися від змісту пропозиції конкурсних торгів переможця процедури закупівлі та не повинні змінюватися після підписання договору про закупівлю до повного виконання зобов'язань сторонами, крім випадків зменшення обсягів закупівлі залежно від реального фінансування видатків та узгодженого зменшення сторонами договору ціни договору про закупівлю.

5. Якщо наша пропозиція буде акцептована, ми зобов'язуємося підписати Договір із Замовником не раніше ніж через 14 днів з дня публікації акцепту процедури відкритих торгів, але не пізніше ніж через 30 днів з дня акцепту пропозиції.

Умови розрахунку ________________________________________ календарних днів.

(вказати кількість днів відстрочення платежу)


Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи Учасника, завірені печаткою.

ДОДАТОК 4

^ ОСНОВНІ УМОВИ ДОГОВОРУ

 1. Порядок розрахунків у Договорі (Контракті) та його основні умови не повинні відрізнятися від умов, зазначених у конкурсній пропозиції учасника, та конкурсній документації.
 1. Форма розрахунків – безготівкова. Валюта договору – українська гривня.
 1. Умови договору про закупівлю не повинні відрізнятися від змісту пропозиції конкурсних торгів або цінової пропозиції (у тому числі ціни за одиницю товару) переможця процедури закупівлі. Істотні умови договору про закупівлю не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов'язань сторонами у повному обсязі, крім випадків:

- зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків замовника;

- зміни ціни за одиницю товару не більш як на 10 відсотків у разі коливання ціни такого товару на ринку за умови, що зазначена зміна не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі, та відбудеться не раніше трьох місяців з дня його укладення;

- покращення якості предмета закупівлі за умови, що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної у договорі;

- продовження строку дії договору та виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі форс-мажорних обставин, затримки фінансування витрат замовника за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної у договорі;


 1. Дія договору про закупівлю може продовжуватися на строк, достатній для проведення процедури закупівлі на початку наступного року, в обсязі, що не перевищує 20 відсотків суми, визначеної у договорі, укладеному в попередньому році, якщо видатки на цю мету затверджено в установленому порядку.
 1. Можливість одностороннього розірвання договору Замовником у разі незгоди на пропозицію контрагента щодо підвищення ціни.
 1. Обсяг закупівлі може бути зменшений Замовником в залежності від реального фінансування видатків протягом 2012 року та зміни плану фінансування протягом терміну дії договору.
 1. Виникнення бюджетних зобов'язань за договором відбудеться у разі наявності та в межах відповідних бюджетних асигнувань.
 1. Договір про закупівлю набирає чинності з дня його підписання.
 1. Договір укладається і діє до 31 грудня 2012 року, або до повного виконання сторонами умов Договору.Примітка: У разі згоди з основними умовами договору, Учасник торгів підписує даний документ і скріплює печаткою.


^ ДОДАТОК №5

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ


Найменування

К-сть, кг

Соки фруктові та овочеві (апельсиновий,грейпфрутовий,з інших цитрусових,ананасовий,томатний,виноградний,яблучний…)

19 000

Цю конкурсну документацію пронумеровано, прошнуровано та скріплено печаткою ____ (______________) арк.

Голова комітету з конкурсних торгів


_________________Г.В. Батенчук


Схожі:

Відділ освіти Золочівської рда iconКонкурс щодо закупівлі овочем свіжих». Не розкривати до «06» червня 2012 року до 11-30 год»
Відділ освіти Золочівської рда запрошує Вас взяти участь у конкурсі на закупівлю овочів свіжих шляхом застосування процедури запиту...
Відділ освіти Золочівської рда iconКонкурс щодо закупівлі культур овочевих». Не розкривати до «15» лютого 201 2 року до 16-00 год»
Відділ освіти Золочівської рда запрошує Вас взяти участь у конкурсі на закупівлю культур овочевих шляхом застосування процедури запиту...
Відділ освіти Золочівської рда iconВідділ освіти золочівської районної державної адміністрації
Золочівської районної державної адміністрації вул. Івасюка, 12 м. Золочів, Львівська обл., 80700, тел./факс: (03265) 4-42-86
Відділ освіти Золочівської рда iconВідділ освіти золочівської районної державної адміністрації
Золочівської районної державної адміністрації вул. Івасюка, 12 м. Золочів, Львівська обл., 80700, тел./факс: (03265) 4-42-86
Відділ освіти Золочівської рда iconВідділ освіти Золочівської рда
Документація конкурсних торгів розроблена на виконання вимог Закону України «Про здійснення державних закупівель» №2289-vi від 01....
Відділ освіти Золочівської рда iconВідділ освіти Золочівської рда
Документація конкурсних торгів розроблена на виконання вимог Закону України «Про здійснення державних закупівель» №2289-vi від 01....
Відділ освіти Золочівської рда iconВідділ освіти Золочівської рда
Документація конкурсних торгів розроблена на виконання вимог Закону України «Про здійснення державних закупівель» №2289-vi від 01....
Відділ освіти Золочівської рда iconВідділ освіти Золочівської рда
Документація конкурсних торгів розроблена на виконання вимог Закону України «Про здійснення державних закупівель» №2289-vi від 01....
Відділ освіти Золочівської рда iconВідділ освіти Золочівської рда
Документація конкурсних торгів розроблена на виконання вимог Закону України «Про здійснення державних закупівель» №2289-vi від 01....
Відділ освіти Золочівської рда iconВідділ освіти Золочівської рда
Документація конкурсних торгів розроблена на виконання вимог Закону України «Про здійснення державних закупівель» №2289-vi від 01....
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи