Урок №19 icon

Урок №19
НазваУрок №19
Дата конвертації09.02.2013
Розмір31.3 Kb.
ТипУрок
1. /Уроки/25.doc
2. /Уроки/26.doc
3. /Уроки/Урок 1.doc
4. /Уроки/Урок 10.doc
5. /Уроки/Урок 13.doc
6. /Уроки/Урок 15.doc
7. /Уроки/Урок 16.doc
8. /Уроки/Урок 17.doc
9. /Уроки/Урок 18.doc
10. /Уроки/Урок 19.doc
11. /Уроки/Урок 2.doc
12. /Уроки/Урок 21.doc
13. /Уроки/Урок 22.doc
14. /Уроки/Урок 23.doc
15. /Уроки/Урок 24.doc
16. /Уроки/Урок 27.doc
17. /Уроки/Урок 28.doc
18. /Уроки/Урок 29.doc
19. /Уроки/Урок 3.doc
20. /Уроки/Урок 30.doc
21. /Уроки/Урок 31.doc
22. /Уроки/Урок 32.doc
23. /Уроки/Урок 33.doc
24. /Уроки/Урок 34.doc
25. /Уроки/Урок 35.doc
26. /Уроки/Урок 4.doc
27. /Уроки/Урок 5.doc
28. /Уроки/Урок 6.doc
29. /Уроки/Урок 7.doc
30. /Уроки/Урок 8.doc
31. /Уроки/Урок 9.doc
32. /Уроки/Урок11.doc
33. /Уроки/Урок12.doc
34. /Уроки/Урок14.doc
35. /Уроки/Урок20.doc
Тема: Магній. Фізичні та хімічні властивості магнію та його сполук. Біологічна роль магнію
Тема : Твердість води Мета
Урок №1 Тема : Найважливіші класи неорганічних сполук( повторення основних питань курсу хімії основної школи)
Урок №10 Тема: Узагальнення знань з теми „Неметалічні елементи та їх сполуки (І)
Урок №13 Тема: Карбонатна кислота. Солі карбонатної кислоти, їх поширення в природі та застосування
Урок №15 Тема: Практична робота № Добування вуглекислого газу. Взаємоперетворення карбонатів та гідрогенкарбонатів. Демонстрація 9
Урок №16 Тема. Будівельні матеріали: скло, кераміка, бетон, цемент
Урок №17 Тема. Колообіг Оксигену, Нітрогену, Карбону в природі. Мета ввести поняття про колообіг Оксигену, Нітрогену, Карбону в природі
Урок №18 Тема: Підсумковий урок з теми «Неметалічні елементи та їхні сполуки» (ІІ). Мета уроку: визначити рівень навчальних досягнень учнів з теми
Урок №19
Урок №2 Тема: Періодичний закон та періодична система хімічних елементів Д.І. Менделєєва. Будова атома та хімічний зв'язок
Урок №21 Тема : Загальні хімічні властивості металів. Мета : систематизувати
Урок №22 Тема : Корозія металів. Захист
Урок №23
Урок №24
Урок №27 Тема: Алюміній як хімічний елемент і проста речовина. Фізичні властивості алюмінію. Мета: Поглибити знання учнів про метали, про алюміній як один з
Урок №28 Тема: Хімічні властивості алюмінію
Урок №29 Тема: Амфотерні властивості алюміній оксиду та алюміній гідроксиду, Лабораторна робота №13. Добування алюміній гідроксиду та доведення його амфотерності
Урок №3 Тема. Загальна характеристика неметалічних елементів. Неметали як прості речовини. Явище алотропії, алотропні видозміни Оксигену. Значення озонового шару для життя організмів на Землі
Урок №30 Тема: Ферум як представник хімічних елементів побічних підгруп. Фізичні та хімічні властивості заліза. Демонстрація 15, 16
Урок №31 Тема: Сполуки Феруму ( II ) І Феруму (III ). Лабораторна робота №14. Добування ферум (III )гідроксиду та ферум (II ) гідроксиду. Демонстрація 14
Урок №32 Тема: Практична робота № Розвязування експериментальних задач
Урок №33 Тема: Металічні руди. Загальні способи добування металів
Урок №34 Тема: Метали та сплави в сучасній техніці. Розвиток металургії в Україні. Застосування алюмінію,заліза та їх сплавів. Лабораторний дослід №15
Урок №35 Тема: Інтелект-шоу «Еврика» з теми «Метали» Мета: Перевірити набуті на попередніх уроках знання учнів з теми
Урок №4 Тема. Поширення неметалічних елементів у природі, застосування неметалів. Алотропні видозміни Карбону. Поняття про адсорбцію. Лабораторний дослід №1
Урок №5. Тема. Основні фізичні та хімічні властивості неметалів. Сполуки неметалічних елементів з Гідрогеном: аміак та хлороводень. Демонстрація 2
Урок№6 Тема. Солі амонію. Якісна реакція на йони амонію та хлорид-йони. Демонстрація 1; 3, Лабораторний дослід №2, 3
Урок №7. Тема. Оксиди неметалічних елементів. Кислотний характер оксидів та гідратів оксидів неметалічних елементів. Демонстрація 5
Урок №8 Тема. Сульфатна кислота і сульфати. Найважливіші природні сульфати, якісна реакція на сульфат йон. Демонстрація 6, 7, Лабораторний дослід №4, 5
Урок№9 Тема. Застосування сульфатної кислоти і сульфатів. Охорона навколишнього середовища
Урок №11 Тема: Нітратна кислота і нітрати, їх поширення в природі. Проблема вмісту нітратів у харчових продуктах. Лабораторний дослід № Ознайомлення зі зразками нітратів та солей амонію
Урок №12
Урок №14 Тема: Принцип дії вогнегасника. Якісна реакція на карбонат-іон. Лабораторна робота № Дослідження властивостей карбонатів
Урок №20 Тема : Загальні фізичні властивості металів. Поширеність металічних елементів та їх сполук в природі

Урок №19

Тема: Загальна характеристика металічних елементів за їх положенням у періодичній системі і будовою атома. Метали як прості речовини. Металічний зв'язок., металічні кристалічні гратки. Демонстрація 10. Лабораторний дослід № 9.

Мета: пригадати місце металів у ПС, характерні особливості будови атомів металів малих і великих періодів; ознайомити учнів із будовою і властивостями металічних кристалічних граток порівняно з йонними і атомними гратками, розглянути особливості металічного звязку; розвивати логічне мислення; виховувати інтерес до вивченя даної теми.

Обладнання і матеріали: ПС, мал. «Металічна кристалічна решітка»,

Форми роботи:літературна хвилинка,пояснення, бесіда, робота з підручником.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу

Девіз: «Шлях до розвитку і, врешті - решт, до щастя людини пролягає через її працю» (Д.І.Менделєєв)

Хід уроку

І. Організаційний момент.

ІІ. Мотивація навчальної діяльності. Вчитель зачитує девіз уроку. Пояснює, що працею можна назвати ту роботу, яка приносить користь людям. Налаштовує учнів на працю і бажає їм успіху.

Літературна хвилинка. Вчитель зачитує рядки вірша:

Семь металов создал свет

По числу семи планет

Дал нам Космос на добро

Медь , железо, серебро,

Злато, олово, свинец.

Сын мой! Сера их отец!

И спеши, мой сын, узнать,

Всем им ртуть родная мать!

ІІІ. Вивчення нового матеріалу. Отже , як ви вже здогадалися, ми починаємо вивчати тему «Металічні елементи та їхні сполуки».Ця тема є дуже важливою в курсі хімії, адже метали і їхні сплави використовувалися людством здавна.


1
s- елементи(І,ІІ групи ПС)

p-елементи - рідше

d, f-елементи -всі

В

Аt
.Місце розташування елементів-металів у ПС
Пояснення вчителя.
Отже, з права вверху від діагоналі будуть знаходитися неметалічні елементи (виключаючи елементи побічних підгруп), а зліва донизу - металічні елементи. Елементи , що розташовані поблизу діагоналі,(Ве, АІ,Ті,Ge,Nb,Sb) проявлятимуть подвійні властивості. Тому пам’ятайте, що поділ на металічні і неметалічні елементи умовний.

Запитання:Які ви можете назвати групи елементів-металів? (лужні, лужноземельні) . А є ще родини металів: родина заліза, родина платини, актиноїди, лантаноїди.

2.Будова атома. Чотирьом учням пропонується на дошці написати електронну будову атомів К, Мg, Fe ,АІ. Завдання : спробуйте спрогнозувати властивості металічних елементів. (валентність, ст. окиснення)

3.Металічний зв'язок. Металічні кристалічні гратки.

Пояснення вчителя. На зовнішньому енергетичному рівні у атомах металічних елементів міститься 1-3 електрони. Атоми мають великий радіус. Вони легко віддають електрони із зовнішнього енергетичного рівня, тобто є сильними відновниками. Віддавши електрони, атоми перетворюються в позитивно заряджені йони, а віддані електрони відносно вільно рухаються між позитивно зарядженими йонами металів. Виникає зв'язок: електрони ніби цементують шари позитивних йонів у вузлах кристалічних решіток. Такий зв'язок називають металічним, а кристалічну решітку – металічною.
Робота з малюнком. Діти розглядають малюнок

«Металічна кристалічна гратка». Вчитель пояснює , що металічні гратки бувають кубічні об’ємноцентровані, кубічно-гранецентровані, гексагональні.

ІУ. Закріплення у вигляді бесіди за питаннями:

1.Як розмішені елементи –метали у ПС?

2. У чому різниця в будовах атомів металів і неметалів?

3. Поясніть суть металічного зв’язку.

4. Пригадайте і намалюйте будову атомної, йонної , металічної кристалічних граток. Чим вони відрізняються?

5. Складіть та розвяжіть задачу, що стосується сьогоднішньої теми.

У.Домашнє завдання.1.Підготувати повідомлення про поширеність деяких металів і їх сполук у природі.Схожі:

Урок №19 iconКонкурс на кращого декламатора 30 Урок Урок подорож. В. Шевчук «Панна квітів» 32 6 клас Урок Фольклорне свято «А вже весна» 40 Урок 2
Посібник пропонує розробки уроків з позакласного читання для 5-7 класів за 12- річною програмою
Урок №19 iconУрок та його аналіз Інтегрований урок це урок, який проводиться з метою розкриття загальних закономірностей, законів, ідей, теорій, відображених у різних науках і відповідних їм навчальних предметах
Оскільки інтегрований урок це в основному урок систематизації та узагальнення знань, умінь і навичок учнів, та його оптимальною структурою...
Урок №19 iconОрієнтовний сценарій проведення „Олімпійського уроку ” Пояснювальна записка Урок „Олімпійський урок”
Урок „Олімпійський урок” проводиться один раз на рік напередодні професійного свята дня фізичної культури і спорту (90 хвилин)
Урок №19 iconУрок гра з української літератури в 7 класі "Що? Де? Коли?"
Юні друзі, сьогодні у нас незвичайний урок, урок гра "Що? Де? Коли?". Цей урок виявить найрозумніших, ерудованих учнів, тих, хто...
Урок №19 iconКонспект уроку Визначте головну тему уроку. Зазвичай тема випливає з тематичного плану і навчальної програми з конкретного предмета
Вкажіть тип уроку: урок ознайомлення з новою інформацією або урок закріплення пройденого матеріалу, комбінований урок, повторювально-узагальнюючий,...
Урок №19 iconУрок 2/70 Підсумковий урок Мета уроку: підбити підсумок вивчення курсу фізики у 8 класі. Тип уроку: урок закріплення знань. Методичні рекомендації

Урок №19 iconУрок приключение Тема: Окончания имен прилагательных
Слово учителя: сегодня у нас необыкновенный урок. Это урок – приключение, полное опасностей и неожиданностей, путешествие к земле...
Урок №19 iconРасписание итоговых контрольных работ: 10 мая (вторник) геометрия (4-й урок) 12 мая (четверг) украинский язык (5-й урок) 16 мая (понедельник) алгебра (5-й урок)

Урок №19 iconУрок дзеркало технології Обравши технологію, ми фактично задали основні параметри уроку І. П. Підласий, міжнародний експерт з питань освіти
Сучасний якісний урок це урок добре підготовлений, ретельно розрахований відповідно до поставленої мети й наявних можливостей
Урок №19 iconУрок математики в 1-б классе. Учитель Сухомлин Т. Д. 29. 04. 2013г
Ребята, сегодня у нас с вами будет необычный урок: «Урок – путешествие». Путешествовать мы будем на автобусе. Целью нашего путешествия...
Урок №19 iconУрок і мультимедійні технології. Досвід та перспективи
Аналізуючи тему нашого семінару перш за все хотілося б акцентувати увагу на тому, що ж ми розуміємо під поняттям сучасний урок. Отже,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи