Урок №2 Тема: Періодичний закон та періодична система хімічних елементів Д.І. Менделєєва. Будова атома та хімічний зв\

Урок №2 Тема: Періодичний закон та періодична система хімічних елементів Д.І. Менделєєва. Будова атома та хімічний зв'язок
Скачати 34.42 Kb.
НазваУрок №2 Тема: Періодичний закон та періодична система хімічних елементів Д.І. Менделєєва. Будова атома та хімічний зв'язок
Дата конвертації09.02.2013
Розмір34.42 Kb.
ТипУрок
1. /Уроки/25.doc
2. /Уроки/26.doc
3. /Уроки/Урок 1.doc
4. /Уроки/Урок 10.doc
5. /Уроки/Урок 13.doc
6. /Уроки/Урок 15.doc
7. /Уроки/Урок 16.doc
8. /Уроки/Урок 17.doc
9. /Уроки/Урок 18.doc
10. /Уроки/Урок 19.doc
11. /Уроки/Урок 2.doc
12. /Уроки/Урок 21.doc
13. /Уроки/Урок 22.doc
14. /Уроки/Урок 23.doc
15. /Уроки/Урок 24.doc
16. /Уроки/Урок 27.doc
17. /Уроки/Урок 28.doc
18. /Уроки/Урок 29.doc
19. /Уроки/Урок 3.doc
20. /Уроки/Урок 30.doc
21. /Уроки/Урок 31.doc
22. /Уроки/Урок 32.doc
23. /Уроки/Урок 33.doc
24. /Уроки/Урок 34.doc
25. /Уроки/Урок 35.doc
26. /Уроки/Урок 4.doc
27. /Уроки/Урок 5.doc
28. /Уроки/Урок 6.doc
29. /Уроки/Урок 7.doc
30. /Уроки/Урок 8.doc
31. /Уроки/Урок 9.doc
32. /Уроки/Урок11.doc
33. /Уроки/Урок12.doc
34. /Уроки/Урок14.doc
35. /Уроки/Урок20.doc
Тема: Магній. Фізичні та хімічні властивості магнію та його сполук. Біологічна роль магнію
Тема : Твердість води Мета
Урок №1 Тема : Найважливіші класи неорганічних сполук( повторення основних питань курсу хімії основної школи)
Урок №10 Тема: Узагальнення знань з теми „Неметалічні елементи та їх сполуки (І)
Урок №13 Тема: Карбонатна кислота. Солі карбонатної кислоти, їх поширення в природі та застосування
Урок №15 Тема: Практична робота № Добування вуглекислого газу. Взаємоперетворення карбонатів та гідрогенкарбонатів. Демонстрація 9
Урок №16 Тема. Будівельні матеріали: скло, кераміка, бетон, цемент
Урок №17 Тема. Колообіг Оксигену, Нітрогену, Карбону в природі. Мета ввести поняття про колообіг Оксигену, Нітрогену, Карбону в природі
Урок №18 Тема: Підсумковий урок з теми «Неметалічні елементи та їхні сполуки» (ІІ). Мета уроку: визначити рівень навчальних досягнень учнів з теми
Урок №19
Урок №2 Тема: Періодичний закон та періодична система хімічних елементів Д.І. Менделєєва. Будова атома та хімічний зв'язок
Урок №21 Тема : Загальні хімічні властивості металів. Мета : систематизувати
Урок №22 Тема : Корозія металів. Захист
Урок №23
Урок №24
Урок №27 Тема: Алюміній як хімічний елемент і проста речовина. Фізичні властивості алюмінію. Мета: Поглибити знання учнів про метали, про алюміній як один з
Урок №28 Тема: Хімічні властивості алюмінію
Урок №29 Тема: Амфотерні властивості алюміній оксиду та алюміній гідроксиду, Лабораторна робота №13. Добування алюміній гідроксиду та доведення його амфотерності
Урок №3 Тема. Загальна характеристика неметалічних елементів. Неметали як прості речовини. Явище алотропії, алотропні видозміни Оксигену. Значення озонового шару для життя організмів на Землі
Урок №30 Тема: Ферум як представник хімічних елементів побічних підгруп. Фізичні та хімічні властивості заліза. Демонстрація 15, 16
Урок №31 Тема: Сполуки Феруму ( II ) І Феруму (III ). Лабораторна робота №14. Добування ферум (III )гідроксиду та ферум (II ) гідроксиду. Демонстрація 14
Урок №32 Тема: Практична робота № Розвязування експериментальних задач
Урок №33 Тема: Металічні руди. Загальні способи добування металів
Урок №34 Тема: Метали та сплави в сучасній техніці. Розвиток металургії в Україні. Застосування алюмінію,заліза та їх сплавів. Лабораторний дослід №15
Урок №35 Тема: Інтелект-шоу «Еврика» з теми «Метали» Мета: Перевірити набуті на попередніх уроках знання учнів з теми
Урок №4 Тема. Поширення неметалічних елементів у природі, застосування неметалів. Алотропні видозміни Карбону. Поняття про адсорбцію. Лабораторний дослід №1
Урок №5. Тема. Основні фізичні та хімічні властивості неметалів. Сполуки неметалічних елементів з Гідрогеном: аміак та хлороводень. Демонстрація 2
Урок№6 Тема. Солі амонію. Якісна реакція на йони амонію та хлорид-йони. Демонстрація 1; 3, Лабораторний дослід №2, 3
Урок №7. Тема. Оксиди неметалічних елементів. Кислотний характер оксидів та гідратів оксидів неметалічних елементів. Демонстрація 5
Урок №8 Тема. Сульфатна кислота і сульфати. Найважливіші природні сульфати, якісна реакція на сульфат йон. Демонстрація 6, 7, Лабораторний дослід №4, 5
Урок№9 Тема. Застосування сульфатної кислоти і сульфатів. Охорона навколишнього середовища
Урок №11 Тема: Нітратна кислота і нітрати, їх поширення в природі. Проблема вмісту нітратів у харчових продуктах. Лабораторний дослід № Ознайомлення зі зразками нітратів та солей амонію
Урок №12
Урок №14 Тема: Принцип дії вогнегасника. Якісна реакція на карбонат-іон. Лабораторна робота № Дослідження властивостей карбонатів
Урок №20 Тема : Загальні фізичні властивості металів. Поширеність металічних елементів та їх сполук в природі

Урок №2

Тема: Періодичний закон та періодична система хімічних елементів

Д.І. Менделєєва. Будова атома та хімічний зв'язок.

Мета: Узагальнити та систематизувати знання учнів з теми , стимулювати пізнавальну активність учнів. Розвивати їх творчі здібності. Спонукати їх творчо мислити та висловлювати свої думки. Виховувати причетність до загальної справи, вміння працювати в колективі.

Тип уроку : узагальнення та систематизація знань.


Хід уроку

І. Організаційна частина

Учитель: Хто черговий ?

Елемент: Я – Цинк.

Учитель : Хто відсутній ?

Цинк : Сьогодні не має інертних газів: Неону , Аргону , Ксенону та Криптону

Учитель:А що трапилось з ними?

Цинк: А це відомі ледарі хімічні, вони завжди прогулюють уроки. Вони завжди ситі й не хот ять йти в школу.

Вчитель : Хто ще відсутній?

Цинк: Не має ще Натрію та хлору. Вони відкрили свій бізнес і тепер тісно пов’язані між собою. А Хлор та Гідроген так подружилися , що розїдають майже всі метали. Я також їх боюсь.

Вчитель: Що ж, дуже сумно. Сідай друже. Можливо наш настрій підніме сьогоднішній урок.

ІІ. Мотивація навчальної діяльності.

Весь мир большой : жара и стужа .

Планет круженье , свет зари.

Все то, что видим мы снаружи

Ничтожным кажется внутри.


Весь мир большой от А до Я

Земля и небо ты и я.

Трава песок и снегопад

И ядер атомных распад

И Солнца свет и блеск Луны

В таблице той заключены.


И сложность в ней и простота

Вселенной нашей красота.

И в каждой клетке и везде:

Что? Почему? Зачем? И где ?

Відповісти на Що? Коли? Чому? Ми зможемо лише тоді , коли таблиця Д. І. перестане становити для вас загадку ,а заговорить . відкривши сої таємниці. То ж я запрошую вас на Шлях пізнання.


III. Узагальнення та систематизація знань.

1. Термінологічна розминка.

Задача – загадка

Двовалентний метал масою 6 г про взаємодіє з водою .При цьому виділилось 3.36 л водню. Назвіть метал та укажіть формулу вищого оксиду і гідроксиду та вкажіть їх характер.

  1. Закінчіть фразу :

  • У періодах зліва направо металічні властивості …

  • Зв'язок між йонами називається…

  • Позитивно заряджені частинки що, містяться в ядрі атома називаються…

  • Маса нейтрона дорівнює…

- Максимальна кількість електронів на р-підрівні становить…

  • В галогенів на зовнішньому рівні міститься…

  • Елементи, вищим оксидам яких відповідає формула R2О3

3. Визначити елемент (письмово)

1 варіант - Порядковий номер елемента 13 .Відносна атомна маса 13. В ядрі атома 21 протон. Елемент третього періоду, VI групи. Сума мас протонів і нейтронів у ядрі - 48.

II варіант - Заряд ядра атома +20 .Загальна кількість електронів у ядрі 15, елемент другого періоду, VI групи, в його атомі сім валентних електронів.

4. Розмістіть елементи в порядку збільшення радіусів їх атомів : Na, C , H , K, Rb,

5. Знайдіть помилку в схемі ,яка показує напрямок посилення металічних властивостей:

Be – Mg – S - Ca - Ra - Ba

1 2 3 4 5 6

6.Вкажіть знаком «→»

7. Хімічна астрологія. - Послаблення металічних властивостей у п’ятірках елементів :

N Cl

Si P S Se Br Kr

As I

- Посилення металічних властивостей у пятірках елементів:

Mg Al

K Ca Sc Zn Ga Ge

Sr In


Установіть хімічний елемент , пов'язаний з датою вашого народження:

N=1200∙x+10∙y+2+120v-1210+1

400

N – порядковий номер хімічного елемента

X – число народження (1 -31)

U - Місяць народження (1 -12)

Z – Передостання цифра року народження (0 – 9)

Y - остання цифра року народження (0 – 9 ).

Вкажіть протонне та нуклонне число для цього елемента.


IV. Висновок.

Сьогодні ми пригадали , узагальнили свої знання , дізналися про корисні властивості деяких елементів. Завжди пам’ятайте : елементи в розумних руках служить добру , а у злих – злу. Ось Флуор – утворює й отруйний газ , і стійкі пластмаси. Ферум – це елемент , що дає верстати і механізми , але і зброю. То ж не будьте байдужими і творіть тільки добро. А « Періодичному закону майбутнє не загрожує руйнуванням, а тільки надбудову і розвиток обіцяє.» ( Д.І. Менделєєв )


V. Підведення підсумку.


VI. Домашнє завдання .

  1. Скласти ребус , кросворд , поезію з теми

  2. Інтернет – завдання.

- Який нуклід посідає перше місце за тривалістю життя

(1,5 ∙ 1024 років ) ?

- Який ізотоп є найбільш нестабільним ?

- Які елементи мають найбільшу кількість ізотопів ?Схожі:

Урок №2 Тема: Періодичний закон та періодична система хімічних елементів Д.І. Менделєєва. Будова атома та хімічний зв\Закон і періодична система хімічних елементів Д.І. Менделєєва. Будова атома. Урок №4
Тема. Періодичний закон і періодична система хімічних елементів Д.І. Менделєєва. Будова атома
Урок №2 Тема: Періодичний закон та періодична система хімічних елементів Д.І. Менделєєва. Будова атома та хімічний зв\Тема: Подорож періодичною таблицею хімічних елементів Д.І. Менделєєва
Виховувати в учнів розуміння, що періодичний закон є загальним законом розвитку природи, а періодична система – величезним узагальненням...
Урок №2 Тема: Періодичний закон та періодична система хімічних елементів Д.І. Менделєєва. Будова атома та хімічний зв\Уроку. Періодичний закон та періодична система хімічних елементів Д. І. Менделєєва. Вимоги до знань і вмінь учнів: мати уявлення про
Спираючись на праці своїх попередників, це завдання розв'язав великий російський учений Д. І. Менделєєв
Урок №2 Тема: Періодичний закон та періодична система хімічних елементів Д.І. Менделєєва. Будова атома та хімічний зв\Тема. Атомна одиниця маси. Відносна атомна маса хімічних елементів Цілі уроку
Обладнання: періодична система хімічних елементів Д. І. Менделєєва, картки із завданнями за пе­ріодичною системою
Урок №2 Тема: Періодичний закон та періодична система хімічних елементів Д.І. Менделєєва. Будова атома та хімічний зв\Тема: Окисно-відновні реакції. Метод електронного балансу
Обладнання: Періодична система хімічних елементів Д.І. Менделєєва, алгоритмічні приписи про послідовність визначення ступеня окиснення...
Урок №2 Тема: Періодичний закон та періодична система хімічних елементів Д.І. Менделєєва. Будова атома та хімічний зв\Тема. Поняття про періодичну систему хімічних еле­ментів Д. І. Менделєєва Цілі уроку
Цілі уроку: ознайомити учнів з будовою періодичної системи хімічних елементів Д. І. Менделєєва; сформувати початкові навички визначення...
Урок №2 Тема: Періодичний закон та періодична система хімічних елементів Д.І. Менделєєва. Будова атома та хімічний зв\Закон і будова речовини. Будова молекул і хімічний зв’язок
У чому суть атомно-молекулярного вчення ? Основні поняття хімії: атом, молекула, моль
Урок №2 Тема: Періодичний закон та періодична система хімічних елементів Д.І. Менделєєва. Будова атома та хімічний зв\Зміст Частина перша
Розташування в періодичній системі Д.І. Менделєєва, будова атома, можливі валентності в сполуках, здатність до комплексоутворювання,...
Урок №2 Тема: Періодичний закон та періодична система хімічних елементів Д.І. Менделєєва. Будова атома та хімічний зв\Про поширення хімічних елементів на Землі і Всесвіті
У програмі з хімії для загальноосвітніх навчальних закладів 12 – річної школи [1] в порівнянні з попередньою програмою для 11 – річної...
Урок №2 Тема: Періодичний закон та періодична система хімічних елементів Д.І. Менделєєва. Будова атома та хімічний зв\Будова атома: ядро і електронна оболонка. Сучасне формулювання періодичного закону. Вимоги до знань і вмінь учнів
Але рівень тогочасних знань не давав змоги розкрити фізичний зміст періодичного закону, виявити причини періодичної зміни властивостей...
Урок №2 Тема: Періодичний закон та періодична система хімічних елементів Д.І. Менделєєва. Будова атома та хімічний зв\Тема. Будова речовини. Атоми та молекули. Будова атома. Рух і взаємодія атомів і молекул Мета
Створити умови трансформації отриманих знань з природознавства для формування уявлення про атоми та молекули
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи