Урок №21 Тема : Загальні хімічні властивості металів. Мета : систематизувати icon

Урок №21 Тема : Загальні хімічні властивості металів. Мета : систематизувати
Скачати 43.13 Kb.
НазваУрок №21 Тема : Загальні хімічні властивості металів. Мета : систематизувати
Дата конвертації09.02.2013
Розмір43.13 Kb.
ТипУрок
1. /Уроки/25.doc
2. /Уроки/26.doc
3. /Уроки/Урок 1.doc
4. /Уроки/Урок 10.doc
5. /Уроки/Урок 13.doc
6. /Уроки/Урок 15.doc
7. /Уроки/Урок 16.doc
8. /Уроки/Урок 17.doc
9. /Уроки/Урок 18.doc
10. /Уроки/Урок 19.doc
11. /Уроки/Урок 2.doc
12. /Уроки/Урок 21.doc
13. /Уроки/Урок 22.doc
14. /Уроки/Урок 23.doc
15. /Уроки/Урок 24.doc
16. /Уроки/Урок 27.doc
17. /Уроки/Урок 28.doc
18. /Уроки/Урок 29.doc
19. /Уроки/Урок 3.doc
20. /Уроки/Урок 30.doc
21. /Уроки/Урок 31.doc
22. /Уроки/Урок 32.doc
23. /Уроки/Урок 33.doc
24. /Уроки/Урок 34.doc
25. /Уроки/Урок 35.doc
26. /Уроки/Урок 4.doc
27. /Уроки/Урок 5.doc
28. /Уроки/Урок 6.doc
29. /Уроки/Урок 7.doc
30. /Уроки/Урок 8.doc
31. /Уроки/Урок 9.doc
32. /Уроки/Урок11.doc
33. /Уроки/Урок12.doc
34. /Уроки/Урок14.doc
35. /Уроки/Урок20.doc
Тема: Магній. Фізичні та хімічні властивості магнію та його сполук. Біологічна роль магнію
Тема : Твердість води Мета
Урок №1 Тема : Найважливіші класи неорганічних сполук( повторення основних питань курсу хімії основної школи)
Урок №10 Тема: Узагальнення знань з теми „Неметалічні елементи та їх сполуки (І)
Урок №13 Тема: Карбонатна кислота. Солі карбонатної кислоти, їх поширення в природі та застосування
Урок №15 Тема: Практична робота № Добування вуглекислого газу. Взаємоперетворення карбонатів та гідрогенкарбонатів. Демонстрація 9
Урок №16 Тема. Будівельні матеріали: скло, кераміка, бетон, цемент
Урок №17 Тема. Колообіг Оксигену, Нітрогену, Карбону в природі. Мета ввести поняття про колообіг Оксигену, Нітрогену, Карбону в природі
Урок №18 Тема: Підсумковий урок з теми «Неметалічні елементи та їхні сполуки» (ІІ). Мета уроку: визначити рівень навчальних досягнень учнів з теми
Урок №19
Урок №2 Тема: Періодичний закон та періодична система хімічних елементів Д.І. Менделєєва. Будова атома та хімічний зв'язок
Урок №21 Тема : Загальні хімічні властивості металів. Мета : систематизувати
Урок №22 Тема : Корозія металів. Захист
Урок №23
Урок №24
Урок №27 Тема: Алюміній як хімічний елемент і проста речовина. Фізичні властивості алюмінію. Мета: Поглибити знання учнів про метали, про алюміній як один з
Урок №28 Тема: Хімічні властивості алюмінію
Урок №29 Тема: Амфотерні властивості алюміній оксиду та алюміній гідроксиду, Лабораторна робота №13. Добування алюміній гідроксиду та доведення його амфотерності
Урок №3 Тема. Загальна характеристика неметалічних елементів. Неметали як прості речовини. Явище алотропії, алотропні видозміни Оксигену. Значення озонового шару для життя організмів на Землі
Урок №30 Тема: Ферум як представник хімічних елементів побічних підгруп. Фізичні та хімічні властивості заліза. Демонстрація 15, 16
Урок №31 Тема: Сполуки Феруму ( II ) І Феруму (III ). Лабораторна робота №14. Добування ферум (III )гідроксиду та ферум (II ) гідроксиду. Демонстрація 14
Урок №32 Тема: Практична робота № Розвязування експериментальних задач
Урок №33 Тема: Металічні руди. Загальні способи добування металів
Урок №34 Тема: Метали та сплави в сучасній техніці. Розвиток металургії в Україні. Застосування алюмінію,заліза та їх сплавів. Лабораторний дослід №15
Урок №35 Тема: Інтелект-шоу «Еврика» з теми «Метали» Мета: Перевірити набуті на попередніх уроках знання учнів з теми
Урок №4 Тема. Поширення неметалічних елементів у природі, застосування неметалів. Алотропні видозміни Карбону. Поняття про адсорбцію. Лабораторний дослід №1
Урок №5. Тема. Основні фізичні та хімічні властивості неметалів. Сполуки неметалічних елементів з Гідрогеном: аміак та хлороводень. Демонстрація 2
Урок№6 Тема. Солі амонію. Якісна реакція на йони амонію та хлорид-йони. Демонстрація 1; 3, Лабораторний дослід №2, 3
Урок №7. Тема. Оксиди неметалічних елементів. Кислотний характер оксидів та гідратів оксидів неметалічних елементів. Демонстрація 5
Урок №8 Тема. Сульфатна кислота і сульфати. Найважливіші природні сульфати, якісна реакція на сульфат йон. Демонстрація 6, 7, Лабораторний дослід №4, 5
Урок№9 Тема. Застосування сульфатної кислоти і сульфатів. Охорона навколишнього середовища
Урок №11 Тема: Нітратна кислота і нітрати, їх поширення в природі. Проблема вмісту нітратів у харчових продуктах. Лабораторний дослід № Ознайомлення зі зразками нітратів та солей амонію
Урок №12
Урок №14 Тема: Принцип дії вогнегасника. Якісна реакція на карбонат-іон. Лабораторна робота № Дослідження властивостей карбонатів
Урок №20 Тема : Загальні фізичні властивості металів. Поширеність металічних елементів та їх сполук в природі

Урок №21

Тема : Загальні хімічні властивості металів.

Мета : систематизувати відомості про хімічні властивості металів, усвідомити хімічну функцію металів як відновників; пояснити хімічну активність металів в залежності від їх місця у витиску вальному ряді металів по відношенню до води,кислот, солей; навчити використовувати ряд активності металів для пояснення і прогнозування можливості перебігу реакцій між металами і розчинами; формувати вміння складати рівняння хімічних реакцій, що характеризують хімічні властивості металів; виховувати акуратність під час оформлення записів.

Обладнання і матеріали: ПС, ряд Беккетова,таблиця розчинності, зразки металів ( натрій, калій, магній, кальцій, залізо, мідь, цинк), сульфатна кислота, фенолфталеїн, солі (натрій хлорид, кальцій хлорид,барій хлорид, купрум хлорид), хімічний посуд.

Форми роботи:бесіда, пояснення, хімічний диктант, демонстрація, перегляд відео фрагментів.

Тип уроку:комбінований


Хід уроку

І. Організаційний момент.

ІІ. Перевірка домашнього завдання.

ІІІ. Написання хімічного диктанту.

Хімічний диктант

 1. Яким металом можна заморозити воду?(ртуттю).

 2. Метал, що найкраще проводить електричний струм.( срібло)

 3. Найважчий метал (осмій)

 4. Скільки елементів-металів містить ПС? (88)

 5. Який хімічний зв'язок характерний для металів?(металічний)

 6. Які типи кристалічних граток характерні для більшості металів? (кубічна-гранецентрована, гексагональна,кубічно-обємоцентрована)

 7. Назвіть найбільш поширені в земній корі метали ( алюміній-8,13%, залізо-5%, кальцій -3,63%)

 8. Які метали утворюють самородки? (платина, золото, срібло- малоактивні метали)

 9. Природні мінеральні утворення, з яких технологічно можливо й економічно вигідно добувати метали - …..( руда)

 10. Чим пояснюється легкість віддавання електронів металами? ( малою кількістю електронів на останньому енергетичному рівні, а також віддаленістю зовнішнього електронного шару від ядра атома)

ІV. Вивчення нового матеріалу. Бесіда. Отже, ви знаєте, що на зовнішньому енергетичному рівні у металічних елементів знаходиться невелика кількість електронів (1-3) і ці електрони легко відриваються від атомів. Тому вони проявляють відновні властивості. Основний процес, що характеризує хімічні властивості металів можна записати так: Ме0 – ne =Ме+n . Повторення правил ТБ під час роботи з розчинами кислот, лугів,нагрівними приладами.

 1. Взаємодія металів з неметалами. (Пояснення вчителя )Метали реагують з багатьма неметалами. Найбільш енергійно вони реагують з киснем, сіркою, галогенами. (Вчитель пояснює, записує рівняння реакцій, зазначає ступені окиснення елементів , визначає з учнями яка речовина окислюється, а яка відновлюється)

А) взаємодія магнію з киснем(На вогнетривку плиточку насипається порошок магнію і підпалюється сірником.)

2Mg + O2=2MgO

Б)Взаємодія заліза із сіркою (суміш порошкоподібного заліза і тонко розтертої сірки насипається на вогнетривку плиточку у вигляді конуса, для ініціювання реакції розжарену скляну паличку підносять до вершини конуса. Fe +S=FeS

В)взаємодія Алюмінію з йодом ( суміш порошкоподібного алюмінію та тонко розтертого йоду висипається на вогнетривку плиточку у вигляді конуса, для ініціювання реакції на вершину конуса піпеткою капають краплину води) 2АІ + 3І2 =2 АІ І3

Отже , в загальному вигляді:

Ме0 + неМе0 = Мe +n неМе -n

Відновник окисник сіль безоксигенової кислоти

 1. Взаємодія металів з водою. Одні метали легко вступають у реакцію з водою, інші реагують при нагріванні, а деякі з водою не взаємодіють.

А) взаємодія лужних металів з водою.( вчитель наголошує про високу активність цих металів ) (натрій, калій)

Б) взаємодія лужноземельних металів з водою ( можна додати фенолфталеїн) ( магній, кальцій)

В) взаємодія неактивних металів з водою ( мідь) ( увага звертається на відсутність реакції)

Отже, висновок ( учні заповнюють таблицю, а потім пишуть конкретні рівняння реакцій взаємодії металів з водою і позначають в кожній реакції окисник або відновник)

«Взаємодія металів з водою»

Метали

Взаємодія з водою

Лужні метали і Са та Ва

Ме0 + НОН =Ме+п (ОН)п + Н2

Mg, Al,Mn,Zn,Cr,Fe,Ni,Pb

Ме0 + НОН t Ме +п О -2 + Н2

Cu, Ag , Au

З водою не взаємодіють

 1. Взаємодія металів з кислотами. Вчитель пропонує учням спрогнозувати проходження таких реакцій:

Сu + H 2 SO 4 = Mg + H 2 SO 4 = Zn + H 2 SO 4 = Учні пригадують ряд Беккетова і прогнозують .

Проводиться демонстрація дослідів ( можна використати «Віртуальну лабораторію»)

Демонстрація на комп'ютері відео фрагменту «Взаємодія нітратної кислоти з металами», робиться відповідний висновок про особливі властивості цієї кислоти.

 1. Взаємодія металів з солями. («Віртуальна лабораторія» або демонстрація)

 2. Забарвлення полум'я йонами різних металів. ( Використовують солі натрій хлорид, кальцій хлорид,барій хлорид, купрум хлорид. Результати фіксують в робочому зошиті)

V. Підсумок уроку. 1.Що нового дізналися? 2.Яких навичок набули? 3.Що сподобалось на уроці? 4.Що викликало труднощі?

VІ. Домашнє завдання.

Поміркуйте :

1.Як можна одержати хлорид платини ( слід подіяти на метал «царською горілкою» - сумішшю хлоридної та нітратної кислот)

2. Чому літій не може потонути ? (він у двічі легший за воду)Схожі:

Урок №21 Тема : Загальні хімічні властивості металів. Мета : систематизувати iconТема: Хімічні властивості кислот Витискувальний ряд металів Запобіжні заходи під час роботи з кислотами Мета
Мета: познайомити учнів з хімічними властивостями кислот, наголосити на правилах т/б під час поводження з кислотами; розвивати вміння...
Урок №21 Тема : Загальні хімічні властивості металів. Мета : систематизувати iconТема «Хімічні властивості алканів, їх добування та використання». Навчальна мета
Навчальна мета: сформувати знання про хімічні властивості алканів, про їх способі добування та використання
Урок №21 Тема : Загальні хімічні властивості металів. Мета : систематизувати iconУрок Кислоти, їх склад, назви та властивості
...
Урок №21 Тема : Загальні хімічні властивості металів. Мета : систематизувати iconУрок№1 Тема. Основні класи неорганічних сполук. Основи. Амфотерні гідроксиди. Солі. Тема
Хімічні властивості нерозчинних основ: взаємодія з кислотами, розкладання під час нагрівання
Урок №21 Тема : Загальні хімічні властивості металів. Мета : систематизувати iconВивчення корозії металів у рамках теми “Загальні властивості металів” План Навчальний комплекс
Одну з найважливіших проблем, яку покликана розв’язувати хімія, руйнування металевих конструкцій унаслідок корозії
Урок №21 Тема : Загальні хімічні властивості металів. Мета : систематизувати iconУрок №1 Тема: Множення. Переставна властивість множення
Мета: Узагальнити і систематизувати знання учнів про зміст дії множення натуральних чисел, про переставну властивість множення; властивості...
Урок №21 Тема : Загальні хімічні властивості металів. Мета : систематизувати iconУрок у 5 класі з математики на тему: «Властивості додавання і віднімання десяткових дробів»
Систематизувати знання учнів про переставну і сполучну властивості додавання і властивості віднімання десяткових дробів
Урок №21 Тема : Загальні хімічні властивості металів. Мета : систематизувати iconУрок з геометрії на тему: «Прямокутник. Його властивості та ознаки» Підготувала Вовк Р. В. Тема уроку. Прямокутник. Його властивості та ознаки
...
Урок №21 Тема : Загальні хімічні властивості металів. Мета : систематизувати iconТема уроку: Агрегатний стан речовини. Будова газів, рідин і твердих тіл Мета уроку
Мета уроку: поглибити І систематизувати знання учнів про будову І властивості речовини на основі мкт, розвивати пізнавальні здібності...
Урок №21 Тема : Загальні хімічні властивості металів. Мета : систематизувати iconУрок з алгебри в 9 класі Тема. Найпростіші перетворення графіків функцій. Мета. Розвивати уміння учнів узагальнювати та систематизувати знання
Перш ніж почнеться урок, зверніть, будь ласка, увагу на маленький файл: у ньому лежать пелюстки квітів, жовтого, червоного та рожевого...
Урок №21 Тема : Загальні хімічні властивості металів. Мета : систематизувати iconУрок 23 Тема уроку. Положення металічних елементів у періодичній системі, особливості будови атомів. Металічний зв’язок. Фізичні властивості металів. І. Лекція
Групи, головні підгрупи, побічні підгрупи, лантаноїди, актиноїди. На зовнішньому рівні один-три електрони (s- або p-), в утворенні...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи