Урок №23 icon

Урок №23
НазваУрок №23
Дата конвертації09.02.2013
Розмір54.1 Kb.
ТипУрок
1. /Уроки/25.doc
2. /Уроки/26.doc
3. /Уроки/Урок 1.doc
4. /Уроки/Урок 10.doc
5. /Уроки/Урок 13.doc
6. /Уроки/Урок 15.doc
7. /Уроки/Урок 16.doc
8. /Уроки/Урок 17.doc
9. /Уроки/Урок 18.doc
10. /Уроки/Урок 19.doc
11. /Уроки/Урок 2.doc
12. /Уроки/Урок 21.doc
13. /Уроки/Урок 22.doc
14. /Уроки/Урок 23.doc
15. /Уроки/Урок 24.doc
16. /Уроки/Урок 27.doc
17. /Уроки/Урок 28.doc
18. /Уроки/Урок 29.doc
19. /Уроки/Урок 3.doc
20. /Уроки/Урок 30.doc
21. /Уроки/Урок 31.doc
22. /Уроки/Урок 32.doc
23. /Уроки/Урок 33.doc
24. /Уроки/Урок 34.doc
25. /Уроки/Урок 35.doc
26. /Уроки/Урок 4.doc
27. /Уроки/Урок 5.doc
28. /Уроки/Урок 6.doc
29. /Уроки/Урок 7.doc
30. /Уроки/Урок 8.doc
31. /Уроки/Урок 9.doc
32. /Уроки/Урок11.doc
33. /Уроки/Урок12.doc
34. /Уроки/Урок14.doc
35. /Уроки/Урок20.doc
Тема: Магній. Фізичні та хімічні властивості магнію та його сполук. Біологічна роль магнію
Тема : Твердість води Мета
Урок №1 Тема : Найважливіші класи неорганічних сполук( повторення основних питань курсу хімії основної школи)
Урок №10 Тема: Узагальнення знань з теми „Неметалічні елементи та їх сполуки (І)
Урок №13 Тема: Карбонатна кислота. Солі карбонатної кислоти, їх поширення в природі та застосування
Урок №15 Тема: Практична робота № Добування вуглекислого газу. Взаємоперетворення карбонатів та гідрогенкарбонатів. Демонстрація 9
Урок №16 Тема. Будівельні матеріали: скло, кераміка, бетон, цемент
Урок №17 Тема. Колообіг Оксигену, Нітрогену, Карбону в природі. Мета ввести поняття про колообіг Оксигену, Нітрогену, Карбону в природі
Урок №18 Тема: Підсумковий урок з теми «Неметалічні елементи та їхні сполуки» (ІІ). Мета уроку: визначити рівень навчальних досягнень учнів з теми
Урок №19
Урок №2 Тема: Періодичний закон та періодична система хімічних елементів Д.І. Менделєєва. Будова атома та хімічний зв'язок
Урок №21 Тема : Загальні хімічні властивості металів. Мета : систематизувати
Урок №22 Тема : Корозія металів. Захист
Урок №23
Урок №24
Урок №27 Тема: Алюміній як хімічний елемент і проста речовина. Фізичні властивості алюмінію. Мета: Поглибити знання учнів про метали, про алюміній як один з
Урок №28 Тема: Хімічні властивості алюмінію
Урок №29 Тема: Амфотерні властивості алюміній оксиду та алюміній гідроксиду, Лабораторна робота №13. Добування алюміній гідроксиду та доведення його амфотерності
Урок №3 Тема. Загальна характеристика неметалічних елементів. Неметали як прості речовини. Явище алотропії, алотропні видозміни Оксигену. Значення озонового шару для життя організмів на Землі
Урок №30 Тема: Ферум як представник хімічних елементів побічних підгруп. Фізичні та хімічні властивості заліза. Демонстрація 15, 16
Урок №31 Тема: Сполуки Феруму ( II ) І Феруму (III ). Лабораторна робота №14. Добування ферум (III )гідроксиду та ферум (II ) гідроксиду. Демонстрація 14
Урок №32 Тема: Практична робота № Розвязування експериментальних задач
Урок №33 Тема: Металічні руди. Загальні способи добування металів
Урок №34 Тема: Метали та сплави в сучасній техніці. Розвиток металургії в Україні. Застосування алюмінію,заліза та їх сплавів. Лабораторний дослід №15
Урок №35 Тема: Інтелект-шоу «Еврика» з теми «Метали» Мета: Перевірити набуті на попередніх уроках знання учнів з теми
Урок №4 Тема. Поширення неметалічних елементів у природі, застосування неметалів. Алотропні видозміни Карбону. Поняття про адсорбцію. Лабораторний дослід №1
Урок №5. Тема. Основні фізичні та хімічні властивості неметалів. Сполуки неметалічних елементів з Гідрогеном: аміак та хлороводень. Демонстрація 2
Урок№6 Тема. Солі амонію. Якісна реакція на йони амонію та хлорид-йони. Демонстрація 1; 3, Лабораторний дослід №2, 3
Урок №7. Тема. Оксиди неметалічних елементів. Кислотний характер оксидів та гідратів оксидів неметалічних елементів. Демонстрація 5
Урок №8 Тема. Сульфатна кислота і сульфати. Найважливіші природні сульфати, якісна реакція на сульфат йон. Демонстрація 6, 7, Лабораторний дослід №4, 5
Урок№9 Тема. Застосування сульфатної кислоти і сульфатів. Охорона навколишнього середовища
Урок №11 Тема: Нітратна кислота і нітрати, їх поширення в природі. Проблема вмісту нітратів у харчових продуктах. Лабораторний дослід № Ознайомлення зі зразками нітратів та солей амонію
Урок №12
Урок №14 Тема: Принцип дії вогнегасника. Якісна реакція на карбонат-іон. Лабораторна робота № Дослідження властивостей карбонатів
Урок №20 Тема : Загальні фізичні властивості металів. Поширеність металічних елементів та їх сполук в природі

Урок №23

Тема: Лужні елементи. Фізичні та хімічні властивості простих речовин, основний характер їх оксидів та гідроксидів, біологічна роль елементів. Демонстрація 11. Лабораторний дослід № 10.

Мета: поглибити знання учнів про лужні метали; вивчити фізичні і хімічні властивості простих речовин; встановити зв'язок між специфічними властивостями і будовою лужних металів;переконатися в основному характері їх оксидів і гідроксидів; формувати й розвивати вміння й навички експериментальної роботи , виховувати відповідальність, акуратність під час оформлення записів.

Обладнання і матеріали: ПС, зразки лужних металів, прилади для демонстрації дослідів

Форми роботи : колективне обговорення, самостійна робота, демонстрація, лабораторний дослід,робота з підручником, проблемне питання, робота в групах.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу.

Хід уроку

І.Організаційний момент.

ІІ. Актуалізація опорних знань. Сьогодні ми з вами йдемо у гості до лужних металів.

Колективне обговорення питань:

 1. Які елементи входять до групи лужних металів?

 2. Що спільного спостерігається у їхній будові? Зобразіть будову атомів Натрію, Калію, Рубідію.

 3. Які зміни у властивостях елементів, радіусів, електронегативностей їх атомів спостерігаються у лужних металах?Чи можете пояснити ці зміни?

 4. Напишіть формули вищих оксидів і гідроксидів. Визначте валентності, ступені окиснення.

 5. Висловіть припущення щодо властивостей лужних металів.

Висновок : професія лужних металів – відновники, їх улюблена справа віддавати електрон : Ме0 –е ===Ме +1

ІІІ. Вивчення нового матеріалу.

 1. Фізичні властивості. Вправа «Знайомство: Хто ти і який ти?»Учні давайте познайомимось ближче із цими металами. Вчитель демонструє зразки лужних металів. Потім учні читають текст підручника «Фізичні властивості лужних металів»

 2. Хімічні властивості .

1) реагують з простими речовинами:

а)з киснем :тільки літій утворює оксид, а інші лужні метали пероксиди: 4Li + O2 =2Li2O 2Na + O2 =Na2 O2


б)з галогенами :лужні метали реагують енергійно з усіма галогенами і утворюють солі : 2Ме + ГаІ2 = 2Ме ГаІ

(Учні самостійно записують рівняння реакцій. )

В)З сіркою : Ме + S =MeS

(Учні самостійно записують рівняння реакцій.)

Г)з воднем : водень за своєю природою відновник, але при взаємодії з лужними металами проявляє окисні властивості:

2Ме + Н2 =2 МеН

2) із складними речовинами:

А) з водою : (демонстрація вчителем взаємодії з водою натрію та калію) Учні роблять висновки про активність металів і записують схематично рівняння реакції , а потім і приклади реакцій.

2 Ме + 2 Н2О = 2МеОН + Н2

Б) З кислотами: Учні пригадують ряд Беккетова і записують самостійно схему і рівняння реакцій.

Ме + Н Кз = Ме Кз + Н2 ( Ме + кислота = Сіль + Н2 )

 1. Поширеність у природі лужних металів та їхніх сполук.

Проблемне питання. У якому стані ( вільному чи зв’язаному) існують лужні метали Літій ,Натрій , Калій у природі?Чи існують їх самородки? (Для відповіді скористайтеся електрохімічним рядом напруг металів)

Вчитель знайомить учнів з основними природними сполуками Натрію та Калію:кам’яна сіль-NaCI , глауберова сіль - Na2 SO4 *10 H2O , сильвін – КСІ , сильвініт – NaCI *КСІ , карналіт КСІ * MgСІ2 * 6 Н2О.

 1. Добування лужних металів.

Натрій добувають електролізом розплаву натрій хлориду , іноді натрій гідроксиду. Калій добувають електролізом розплаву калій хлориду , іноді калій гідроксиду.

Калій частіше добувають за рівнянням реакції при температурі 380-4500 С і у середовищі азоту: Na + КОН = NaОН +К

Або пропускають крізь розплав калій хлориду (760 - 8900 С) пари натрію Na + КСІ = NaСІ +К

Натрій і Калій вперше добув електролізом у 1807 році англієць Гемфі Деві.

5.Оксиди та гідроксиди лужних металів. Групова робота учнів з підручником.

Одна група вивчає оксиди , друга – гідроксиди. На основі своїх знань підтверджують основний характер даних сполук.

6. Біологічна роль лужних елементів. Повідомлення учнів.

Розповідь вчителя (додатки) , рубрика «Впізнай мене».(додатки)

ІV. Узагальнення і систематизація. У вигляді бесіди.

V. Рефлексія. 1.Що сподобалося на уроці? 2. Що виявилося складним?

VІ. Домашнє завдання. 1.Опрацювати параграф підручника.

2.У роки Другої світової війни пігулки з гідриду легкого металу служили американським пілотам портативними джерелами водню, який вони використовували під час аварій над морем: під дією води пігулки миттєво розкладалися, наповнюючи надувні човни, жилети, сигнальні кулі – антени. Який метал використовували американські пілоти ? ( Літій )

3. Спробуйте зробити рекламу лужних елементів.


Додатки.

Рубрика «Впізнай мене»

«Хранитель тонусу» . Основний елемент кожної живої клітини. Його солі необхідні для нормального обміну речовин у тканинах; для роботи серця, нирок, мозку, печінки, для підтримання м’язового тонусу й артеріального тиску.

Дія в організмі:

- разом з Натрієм підтримує водно-електролітичний баланс;

- контролює скорочення м’язів , в тому числі і м’язів серця;

- артеріальний тиск підтримує в нормі;

- запобігає накопиченню в організмі радіоактивного цезію -137.

Хто його потребує:

 • У кого м’язова слабкість, стомлюваність, судоми;

 • Підвищений артеріальний тиск, аритмія серця;

 • Хто має розлади сну, втратив апетит, страдає дратівливістю;

 • Хто має гастрит, виразку шлунку й дванадцятипалої кишки;

 • У кого сухість шкіри.

Його харчові джерела: сушені абрикоси, диня, квасоля, родзинки, камбала, сардини, соя, кабачки, помідори, банани, молоко, печінка, цитрусові.

Електронна формула: 1S2 2S2 2P6 3S2 3P6 4S1 (K)

Повідомлення

Натрій засвоюють всі рослини. Коренеплоди позитивно реагують на удобрення натрій хлоридом: посилюється ріст і підвищується врожайність. Якщо у тварин погіршується апетит, засвоєння кормів, вони стають в’ялими, то це признак нестачі Натрію. Щоб запобігти хворобі, в корм додають кухонну сіль.

Такі солі натрію як хлорид, сульфат, гідрогенсульфат, карбонат використовують для консервування кормів, а також для меліорації ґрунтів, лікування тварин.

Калій бере участь у фотосинтезі та транспортуванні вуглеводів. Він сприяє утворенню хлорофілу. Цей метал посилює азотне живлення. При його нестачі посилюється окиснення і розпад хлорофілу, знижується вміст цукрів, крохмалю, погіршується якість волокна. Листки рослин жовтіють і закручуються. У тварин при його нестачі сповільнюється ріст. Погіршується апетит, спостерігається виснаження організму.

Калій Французькі біологи встановили дивовижний вплив ряду хімічних елементів на стать потомства. Виявляється , що надлишок Кальцію та Магнію в раціоні матері приводить до народження переважно потомства жіночої статі. А якщо в раціоні матері є надлишок Калію, то народжене потомство буде переважно чоловічої статі. Правда ці дослідження стосуються лише великої рогатої худоби.Схожі:

Урок №23 iconКонкурс на кращого декламатора 30 Урок Урок подорож. В. Шевчук «Панна квітів» 32 6 клас Урок Фольклорне свято «А вже весна» 40 Урок 2
Посібник пропонує розробки уроків з позакласного читання для 5-7 класів за 12- річною програмою
Урок №23 iconУрок та його аналіз Інтегрований урок це урок, який проводиться з метою розкриття загальних закономірностей, законів, ідей, теорій, відображених у різних науках і відповідних їм навчальних предметах
Оскільки інтегрований урок це в основному урок систематизації та узагальнення знань, умінь і навичок учнів, та його оптимальною структурою...
Урок №23 iconОрієнтовний сценарій проведення „Олімпійського уроку ” Пояснювальна записка Урок „Олімпійський урок”
Урок „Олімпійський урок” проводиться один раз на рік напередодні професійного свята дня фізичної культури і спорту (90 хвилин)
Урок №23 iconУрок гра з української літератури в 7 класі "Що? Де? Коли?"
Юні друзі, сьогодні у нас незвичайний урок, урок гра "Що? Де? Коли?". Цей урок виявить найрозумніших, ерудованих учнів, тих, хто...
Урок №23 iconКонспект уроку Визначте головну тему уроку. Зазвичай тема випливає з тематичного плану і навчальної програми з конкретного предмета
Вкажіть тип уроку: урок ознайомлення з новою інформацією або урок закріплення пройденого матеріалу, комбінований урок, повторювально-узагальнюючий,...
Урок №23 iconУрок 2/70 Підсумковий урок Мета уроку: підбити підсумок вивчення курсу фізики у 8 класі. Тип уроку: урок закріплення знань. Методичні рекомендації

Урок №23 iconУрок приключение Тема: Окончания имен прилагательных
Слово учителя: сегодня у нас необыкновенный урок. Это урок – приключение, полное опасностей и неожиданностей, путешествие к земле...
Урок №23 iconРасписание итоговых контрольных работ: 10 мая (вторник) геометрия (4-й урок) 12 мая (четверг) украинский язык (5-й урок) 16 мая (понедельник) алгебра (5-й урок)

Урок №23 iconУрок дзеркало технології Обравши технологію, ми фактично задали основні параметри уроку І. П. Підласий, міжнародний експерт з питань освіти
Сучасний якісний урок це урок добре підготовлений, ретельно розрахований відповідно до поставленої мети й наявних можливостей
Урок №23 iconУрок математики в 1-б классе. Учитель Сухомлин Т. Д. 29. 04. 2013г
Ребята, сегодня у нас с вами будет необычный урок: «Урок – путешествие». Путешествовать мы будем на автобусе. Целью нашего путешествия...
Урок №23 iconУрок і мультимедійні технології. Досвід та перспективи
Аналізуючи тему нашого семінару перш за все хотілося б акцентувати увагу на тому, що ж ми розуміємо під поняттям сучасний урок. Отже,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи