Урок №24 icon

Урок №24
Скачати 65.81 Kb.
НазваУрок №24
Дата конвертації09.02.2013
Розмір65.81 Kb.
ТипУрок
1. /Уроки/25.doc
2. /Уроки/26.doc
3. /Уроки/Урок 1.doc
4. /Уроки/Урок 10.doc
5. /Уроки/Урок 13.doc
6. /Уроки/Урок 15.doc
7. /Уроки/Урок 16.doc
8. /Уроки/Урок 17.doc
9. /Уроки/Урок 18.doc
10. /Уроки/Урок 19.doc
11. /Уроки/Урок 2.doc
12. /Уроки/Урок 21.doc
13. /Уроки/Урок 22.doc
14. /Уроки/Урок 23.doc
15. /Уроки/Урок 24.doc
16. /Уроки/Урок 27.doc
17. /Уроки/Урок 28.doc
18. /Уроки/Урок 29.doc
19. /Уроки/Урок 3.doc
20. /Уроки/Урок 30.doc
21. /Уроки/Урок 31.doc
22. /Уроки/Урок 32.doc
23. /Уроки/Урок 33.doc
24. /Уроки/Урок 34.doc
25. /Уроки/Урок 35.doc
26. /Уроки/Урок 4.doc
27. /Уроки/Урок 5.doc
28. /Уроки/Урок 6.doc
29. /Уроки/Урок 7.doc
30. /Уроки/Урок 8.doc
31. /Уроки/Урок 9.doc
32. /Уроки/Урок11.doc
33. /Уроки/Урок12.doc
34. /Уроки/Урок14.doc
35. /Уроки/Урок20.doc
Тема: Магній. Фізичні та хімічні властивості магнію та його сполук. Біологічна роль магнію
Тема : Твердість води Мета
Урок №1 Тема : Найважливіші класи неорганічних сполук( повторення основних питань курсу хімії основної школи)
Урок №10 Тема: Узагальнення знань з теми „Неметалічні елементи та їх сполуки (І)
Урок №13 Тема: Карбонатна кислота. Солі карбонатної кислоти, їх поширення в природі та застосування
Урок №15 Тема: Практична робота № Добування вуглекислого газу. Взаємоперетворення карбонатів та гідрогенкарбонатів. Демонстрація 9
Урок №16 Тема. Будівельні матеріали: скло, кераміка, бетон, цемент
Урок №17 Тема. Колообіг Оксигену, Нітрогену, Карбону в природі. Мета ввести поняття про колообіг Оксигену, Нітрогену, Карбону в природі
Урок №18 Тема: Підсумковий урок з теми «Неметалічні елементи та їхні сполуки» (ІІ). Мета уроку: визначити рівень навчальних досягнень учнів з теми
Урок №19
Урок №2 Тема: Періодичний закон та періодична система хімічних елементів Д.І. Менделєєва. Будова атома та хімічний зв'язок
Урок №21 Тема : Загальні хімічні властивості металів. Мета : систематизувати
Урок №22 Тема : Корозія металів. Захист
Урок №23
Урок №24
Урок №27 Тема: Алюміній як хімічний елемент і проста речовина. Фізичні властивості алюмінію. Мета: Поглибити знання учнів про метали, про алюміній як один з
Урок №28 Тема: Хімічні властивості алюмінію
Урок №29 Тема: Амфотерні властивості алюміній оксиду та алюміній гідроксиду, Лабораторна робота №13. Добування алюміній гідроксиду та доведення його амфотерності
Урок №3 Тема. Загальна характеристика неметалічних елементів. Неметали як прості речовини. Явище алотропії, алотропні видозміни Оксигену. Значення озонового шару для життя організмів на Землі
Урок №30 Тема: Ферум як представник хімічних елементів побічних підгруп. Фізичні та хімічні властивості заліза. Демонстрація 15, 16
Урок №31 Тема: Сполуки Феруму ( II ) І Феруму (III ). Лабораторна робота №14. Добування ферум (III )гідроксиду та ферум (II ) гідроксиду. Демонстрація 14
Урок №32 Тема: Практична робота № Розвязування експериментальних задач
Урок №33 Тема: Металічні руди. Загальні способи добування металів
Урок №34 Тема: Метали та сплави в сучасній техніці. Розвиток металургії в Україні. Застосування алюмінію,заліза та їх сплавів. Лабораторний дослід №15
Урок №35 Тема: Інтелект-шоу «Еврика» з теми «Метали» Мета: Перевірити набуті на попередніх уроках знання учнів з теми
Урок №4 Тема. Поширення неметалічних елементів у природі, застосування неметалів. Алотропні видозміни Карбону. Поняття про адсорбцію. Лабораторний дослід №1
Урок №5. Тема. Основні фізичні та хімічні властивості неметалів. Сполуки неметалічних елементів з Гідрогеном: аміак та хлороводень. Демонстрація 2
Урок№6 Тема. Солі амонію. Якісна реакція на йони амонію та хлорид-йони. Демонстрація 1; 3, Лабораторний дослід №2, 3
Урок №7. Тема. Оксиди неметалічних елементів. Кислотний характер оксидів та гідратів оксидів неметалічних елементів. Демонстрація 5
Урок №8 Тема. Сульфатна кислота і сульфати. Найважливіші природні сульфати, якісна реакція на сульфат йон. Демонстрація 6, 7, Лабораторний дослід №4, 5
Урок№9 Тема. Застосування сульфатної кислоти і сульфатів. Охорона навколишнього середовища
Урок №11 Тема: Нітратна кислота і нітрати, їх поширення в природі. Проблема вмісту нітратів у харчових продуктах. Лабораторний дослід № Ознайомлення зі зразками нітратів та солей амонію
Урок №12
Урок №14 Тема: Принцип дії вогнегасника. Якісна реакція на карбонат-іон. Лабораторна робота № Дослідження властивостей карбонатів
Урок №20 Тема : Загальні фізичні властивості металів. Поширеність металічних елементів та їх сполук в природі

Урок №24

Тема: Лужноземельні елементи. Фізичні та хімічні властивості простих речовин, основний характер їх оксидів та гідроксидів, біологічна роль елементів. Демонстрація 12. Лабораторний дослід № 11.

Мета: поглибити знання учнів про лужноземельні метали; вивчити фізичні і хімічні властивості простих речовин; показати подібність і відмінність властивостей лужних і лужноземельних металів;переконатися в основному характері їх оксидів і гідроксидів; формувати й розвивати вміння й навички експериментальної роботи , виховувати відповідальність, акуратність під час оформлення записів.

Обладнання і матеріали: ПС, колекція природніх сполук лужноземельних елементів, кальцій оксид, вода.

Форми роботи : пояснення, робота біля дошки, показ колекції, робота з підручником , вправа «Знайомство»,демонстрація досліду, повідомлення учнів.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу

Хід уроку

І.Організаційний момент.

ІІ. Вивчення нового матеріалу. Учні вам відомі лужні елементи, їхні сполуки. Ви знаєте які властивості для них характерні. Сьогодні ми йдемо в гості до лужноземельних елементів. Давайте подивимось їхні паспортні дані.

1.Характеристика за Періодичною системою. Будова атома елемента.

(Робота біля дошки)

Період

Група

Аr

№ /символ

Заряд ядра

е

р

n

Будова ел шарів

Ст.окис

нення

Вален

тність


2.Основні природні сполуки. (Показ колекції)

Масова частка Кальцію у земній корі – 3,4 %. Знаходять його тільки у вигляді сполук.

Крейда, вапняк, кальцит, мармур –СаСО3 Доломіт --- СаСО3 *МgСО3

Гіпс – СаSO4 *n H2O Фосфорит –Са3(РО4)2 Апатит-- Са3(РО4)2

Основні чисті речовини :

Оксид – СаО Гідроксид- Са(ОН)2 Солі—СаСІ2 , СаСО3, СаSO4, Са3(РО4)2 .

3. Добування Кальцію. Добувають електролізом розплаву хлориду кальцію.

Са СІ2 = Са2+ + 2СІ - . Вчитель пояснює які процеси йдуть на аноді, які на катоді.


4.Фізичні властивості Кальцію. (Демонстрація)Читання тексту підручника учнями. Вправа «Знайомство»

Агрегатний стан --- (твердий) Колір – (сірий)

Запах ---(відсутній) На повітрі--(швидко окислюється)

Зберігають – (під шаром гасу) ρ =1,54 г/см3

Активність Са < К

5. Хімічні властивості Кальцію.

А) взаємодія з простими речовинами

Са + СІ2 = СаСІ2 2 Са + О2 = 2СаО Са + S = СаS

3Са + N2 = Са 3 N2 Са + H2 = СаH2

Б) взаємодія з складними речовинами

Са + 2Н2О = Са(ОН)2 + Н2 Са +2 НСІ = СаСІ2 + Н2 Са + Н2 4 = СaSO4 + Н2

6.Фізичні та хімічні властивості кальцій оксиду.

Фізичні властивості учні характеризують самостійно виходячи із власного досвіду і спостережень.(Твердий, білого кольору, без запаху, при розчиненні у воді виділяється тепло, технічна назва – негашене (палене) вапно)

Хімічні властивості Демонстрація «Взаємодія кальцій оксиду з водою»

СаО + Н2О = Са(ОН)2 СаО +2 НСІ = СаСІ2 + Н2 О

СаО + СО2 =СаСО3 СаО + SiО2 =СаSiО3

7.Фізичні та хімічні властивості кальцій гідроксиду.

Фізичні властивості (твердий, сірого кольору,без запаху, у воді малорозчинний, на повітрі реагує з вуглекислим газом,технічна назва—гашене вапно.)

Хімічні властивості.

1).Дисоціює у воді – середовище лужне.

Са( ОН)2 =Са ОН+ +ОН- Са ОН+ =Са2+ + ОН-

2). Реагує з СО2 :

Са(ОН)2 + СО2 =СаСО3 + Н2О

При надлишку СО2 : Са(ОН)2 + 2СО2 =Са(НСО3 )2

3). З кислотами : Са (ОН)2+ 2НNO3=Ca(NO3)2 +2H2O

4).З солями : Са (ОН)2+ Сu СІ2 =CaСІ2 +Сu(OН)2

5). Розкладається під час нагрівання: Са( ОН)2 =Са О+Н2О

6). Полум’я забарвлює в червоний колір.

8. Біологічна роль лужноземельних елементів. Повідомлення учнів.

Розповідь вчителя. (додатки) , рубрика «Впізнай мене».

ІІІ. Закріплення у вигляді бесіди. Можна розв’язати задачу (додаток цікаві задачі)

1.Що головне було на уроці? 2. Чого навчились? 3. Де в майбутньому зможете використовувати набуті знання і вміння?

ІV. Домашнє завдання. Розв’язати задачу. (додатки)

Додатки до уроку.

Цікаві задачі

Задача. Як мінеральну підкормку с\г тваринам дають крейду з розрахунку 10 г крейди на 100 кг живої ваги. Скільки Кальцію отримує корова вагою 350 кг, якщо вміст кальцій карбонату в крейді становить 90%?

Задача 2. Капуста при урожаї 700ц з 1 га забирає з цієї площі 420 кг кальцію. Обчисліть яку масу кальцієвої селітри, що містить 76,1% кальцій нітрату, треба внести в грунт, щоб компенсувати втрати кальцію?

Задача 3. Одна тонна буряків виносить із грунту 2,3 кг кальцій оксиду. Скільки треба внести на кожний гектар посіву вапняку, який містить 90% кальцій карбонату, щоб компенсувати втрати кальцію, якщо врожайність буряків була 500 ц з га?

Задача 4. Скільки грам Кальцію становить 25 моль кальцію?

Якщо ви виконаєте цю задачу , то дізнаєтесь яка маса Кальцію міститься в організмі людини масою 70 кг.


Рубрика «Впізнай мене» .

«Зодчий кісток» Він становить 2% ваги вашого тіла , 99% його міститься у кістках та зубах. Дія в організмі:

  • В організмі відіграє важливу структурну та пластичну роль;

  • Є найважливішим компонентом зсідання крові;

  • Він необхідний під час проведення нервового імпульсу та скорочення м’язів;

  • Допомагає виводити з організму солі важких металів і радіонукліди.

  • Не дозволяє Плюмбуму накопичуватись у кістковій тканині.

У яких випадках необхідний:

  • Під час депресивного стану;

  • У разі підвищення тиску; - у разі хвороби зубів;

  • Для профілактики раку товстої кишки; - при артритах;

  • Під час судом ніг та їхньої втоми.

Його харчові джерела: молочні продукти, сир,горіхи, петрушка, капуста, риба, квасоля.

Його електронна формула: 1S2 2S2 2P6 3S2 3P6 4S2 (Ca)

Повідомлення

Кальцій впливає на перетворення і гуміфікацію органічних решток, на перебіг біохімічних процесів у клітині, активність ферментів, ріст коренів рослини. При нестачі Кальцію затримується ріст стебла і листя. Дефіцит Кальцію у ґрунті зумовлює реакцію середовища, несприятливу для більшості с/г культур. Причиною рахіту молодняка,остеомаляції є нестача Кальцію. Тому використовують крейду. У ветеринарії кальцій хлорид CaCl2*6Н2О використовують як кровоспинний і протизапальний засіб.

Кальцій– хімічний елемент , необхідний для нормального перебігу життєвих процесів у тваринних та рослинних організмах.

В організмі дорослої людини міститься більш як півтора кілограма кальцію. Тому його можна назвати «найважливішим металом». Кальцій – це основна мінеральна речовина кісток скелету. Він потрібний для нормального стану зубів, кісток, серця, сприяє зниженню рівня холестерину в крові. Вміст його у крові -1%. Якщо він не потрапляє до організму разом із їжею,то кров починає забирати кальцій спочатку із щелеп, а потім з інших кісток.. А тому в результаті неправильного харчування ми починаємо втрачати зуби, наші кістки розріджуються, стають решітко подібними, крихкими і легко ламаються, починає розвиватися остеопороз, а у дітей може виникати рахіт.

Молочна продукція є багатою на Кальцій: вершкове масло, сир, молоко, яєчні жовтки, риб’ячий жир, горіхи, морква, цитрусові, капуста.

Кальцій є важливим елементом і для життєдіяльності рослин. Коренева система без нього не буде розвиватися. А тому в грунт потрібно вносити мікродобрива, що містять кальцій.

Кальцій- останні дослідження вчених показали, що Са – це найважливіший мікроелемент в організмі людини і його нестача викликає 150 хвороб! Тому навіть профілактичний прийом Са може істотно знизити небезпеку виникнення цих хвороб.Схожі:

Урок №24 iconКонкурс на кращого декламатора 30 Урок Урок подорож. В. Шевчук «Панна квітів» 32 6 клас Урок Фольклорне свято «А вже весна» 40 Урок 2
Посібник пропонує розробки уроків з позакласного читання для 5-7 класів за 12- річною програмою
Урок №24 iconУрок та його аналіз Інтегрований урок це урок, який проводиться з метою розкриття загальних закономірностей, законів, ідей, теорій, відображених у різних науках і відповідних їм навчальних предметах
Оскільки інтегрований урок це в основному урок систематизації та узагальнення знань, умінь і навичок учнів, та його оптимальною структурою...
Урок №24 iconОрієнтовний сценарій проведення „Олімпійського уроку ” Пояснювальна записка Урок „Олімпійський урок”
Урок „Олімпійський урок” проводиться один раз на рік напередодні професійного свята дня фізичної культури і спорту (90 хвилин)
Урок №24 iconУрок гра з української літератури в 7 класі "Що? Де? Коли?"
Юні друзі, сьогодні у нас незвичайний урок, урок гра "Що? Де? Коли?". Цей урок виявить найрозумніших, ерудованих учнів, тих, хто...
Урок №24 iconКонспект уроку Визначте головну тему уроку. Зазвичай тема випливає з тематичного плану і навчальної програми з конкретного предмета
Вкажіть тип уроку: урок ознайомлення з новою інформацією або урок закріплення пройденого матеріалу, комбінований урок, повторювально-узагальнюючий,...
Урок №24 iconУрок 2/70 Підсумковий урок Мета уроку: підбити підсумок вивчення курсу фізики у 8 класі. Тип уроку: урок закріплення знань. Методичні рекомендації

Урок №24 iconУрок приключение Тема: Окончания имен прилагательных
Слово учителя: сегодня у нас необыкновенный урок. Это урок – приключение, полное опасностей и неожиданностей, путешествие к земле...
Урок №24 iconРасписание итоговых контрольных работ: 10 мая (вторник) геометрия (4-й урок) 12 мая (четверг) украинский язык (5-й урок) 16 мая (понедельник) алгебра (5-й урок)

Урок №24 iconУрок дзеркало технології Обравши технологію, ми фактично задали основні параметри уроку І. П. Підласий, міжнародний експерт з питань освіти
Сучасний якісний урок це урок добре підготовлений, ретельно розрахований відповідно до поставленої мети й наявних можливостей
Урок №24 iconУрок математики в 1-б классе. Учитель Сухомлин Т. Д. 29. 04. 2013г
Ребята, сегодня у нас с вами будет необычный урок: «Урок – путешествие». Путешествовать мы будем на автобусе. Целью нашего путешествия...
Урок №24 iconУрок і мультимедійні технології. Досвід та перспективи
Аналізуючи тему нашого семінару перш за все хотілося б акцентувати увагу на тому, що ж ми розуміємо під поняттям сучасний урок. Отже,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи