Урок №3 Тема. Загальна характеристика неметалічних елементів. Неметали як прості речовини. Явище алотропії, алотропні видозміни Оксигену. Значення озонового шару для життя організмів на Землі icon

Урок №3 Тема. Загальна характеристика неметалічних елементів. Неметали як прості речовини. Явище алотропії, алотропні видозміни Оксигену. Значення озонового шару для життя організмів на Землі
Скачати 52.52 Kb.
НазваУрок №3 Тема. Загальна характеристика неметалічних елементів. Неметали як прості речовини. Явище алотропії, алотропні видозміни Оксигену. Значення озонового шару для життя організмів на Землі
Дата конвертації09.02.2013
Розмір52.52 Kb.
ТипУрок
1. /Уроки/25.doc
2. /Уроки/26.doc
3. /Уроки/Урок 1.doc
4. /Уроки/Урок 10.doc
5. /Уроки/Урок 13.doc
6. /Уроки/Урок 15.doc
7. /Уроки/Урок 16.doc
8. /Уроки/Урок 17.doc
9. /Уроки/Урок 18.doc
10. /Уроки/Урок 19.doc
11. /Уроки/Урок 2.doc
12. /Уроки/Урок 21.doc
13. /Уроки/Урок 22.doc
14. /Уроки/Урок 23.doc
15. /Уроки/Урок 24.doc
16. /Уроки/Урок 27.doc
17. /Уроки/Урок 28.doc
18. /Уроки/Урок 29.doc
19. /Уроки/Урок 3.doc
20. /Уроки/Урок 30.doc
21. /Уроки/Урок 31.doc
22. /Уроки/Урок 32.doc
23. /Уроки/Урок 33.doc
24. /Уроки/Урок 34.doc
25. /Уроки/Урок 35.doc
26. /Уроки/Урок 4.doc
27. /Уроки/Урок 5.doc
28. /Уроки/Урок 6.doc
29. /Уроки/Урок 7.doc
30. /Уроки/Урок 8.doc
31. /Уроки/Урок 9.doc
32. /Уроки/Урок11.doc
33. /Уроки/Урок12.doc
34. /Уроки/Урок14.doc
35. /Уроки/Урок20.doc
Тема: Магній. Фізичні та хімічні властивості магнію та його сполук. Біологічна роль магнію
Тема : Твердість води Мета
Урок №1 Тема : Найважливіші класи неорганічних сполук( повторення основних питань курсу хімії основної школи)
Урок №10 Тема: Узагальнення знань з теми „Неметалічні елементи та їх сполуки (І)
Урок №13 Тема: Карбонатна кислота. Солі карбонатної кислоти, їх поширення в природі та застосування
Урок №15 Тема: Практична робота № Добування вуглекислого газу. Взаємоперетворення карбонатів та гідрогенкарбонатів. Демонстрація 9
Урок №16 Тема. Будівельні матеріали: скло, кераміка, бетон, цемент
Урок №17 Тема. Колообіг Оксигену, Нітрогену, Карбону в природі. Мета ввести поняття про колообіг Оксигену, Нітрогену, Карбону в природі
Урок №18 Тема: Підсумковий урок з теми «Неметалічні елементи та їхні сполуки» (ІІ). Мета уроку: визначити рівень навчальних досягнень учнів з теми
Урок №19
Урок №2 Тема: Періодичний закон та періодична система хімічних елементів Д.І. Менделєєва. Будова атома та хімічний зв'язок
Урок №21 Тема : Загальні хімічні властивості металів. Мета : систематизувати
Урок №22 Тема : Корозія металів. Захист
Урок №23
Урок №24
Урок №27 Тема: Алюміній як хімічний елемент і проста речовина. Фізичні властивості алюмінію. Мета: Поглибити знання учнів про метали, про алюміній як один з
Урок №28 Тема: Хімічні властивості алюмінію
Урок №29 Тема: Амфотерні властивості алюміній оксиду та алюміній гідроксиду, Лабораторна робота №13. Добування алюміній гідроксиду та доведення його амфотерності
Урок №3 Тема. Загальна характеристика неметалічних елементів. Неметали як прості речовини. Явище алотропії, алотропні видозміни Оксигену. Значення озонового шару для життя організмів на Землі
Урок №30 Тема: Ферум як представник хімічних елементів побічних підгруп. Фізичні та хімічні властивості заліза. Демонстрація 15, 16
Урок №31 Тема: Сполуки Феруму ( II ) І Феруму (III ). Лабораторна робота №14. Добування ферум (III )гідроксиду та ферум (II ) гідроксиду. Демонстрація 14
Урок №32 Тема: Практична робота № Розвязування експериментальних задач
Урок №33 Тема: Металічні руди. Загальні способи добування металів
Урок №34 Тема: Метали та сплави в сучасній техніці. Розвиток металургії в Україні. Застосування алюмінію,заліза та їх сплавів. Лабораторний дослід №15
Урок №35 Тема: Інтелект-шоу «Еврика» з теми «Метали» Мета: Перевірити набуті на попередніх уроках знання учнів з теми
Урок №4 Тема. Поширення неметалічних елементів у природі, застосування неметалів. Алотропні видозміни Карбону. Поняття про адсорбцію. Лабораторний дослід №1
Урок №5. Тема. Основні фізичні та хімічні властивості неметалів. Сполуки неметалічних елементів з Гідрогеном: аміак та хлороводень. Демонстрація 2
Урок№6 Тема. Солі амонію. Якісна реакція на йони амонію та хлорид-йони. Демонстрація 1; 3, Лабораторний дослід №2, 3
Урок №7. Тема. Оксиди неметалічних елементів. Кислотний характер оксидів та гідратів оксидів неметалічних елементів. Демонстрація 5
Урок №8 Тема. Сульфатна кислота і сульфати. Найважливіші природні сульфати, якісна реакція на сульфат йон. Демонстрація 6, 7, Лабораторний дослід №4, 5
Урок№9 Тема. Застосування сульфатної кислоти і сульфатів. Охорона навколишнього середовища
Урок №11 Тема: Нітратна кислота і нітрати, їх поширення в природі. Проблема вмісту нітратів у харчових продуктах. Лабораторний дослід № Ознайомлення зі зразками нітратів та солей амонію
Урок №12
Урок №14 Тема: Принцип дії вогнегасника. Якісна реакція на карбонат-іон. Лабораторна робота № Дослідження властивостей карбонатів
Урок №20 Тема : Загальні фізичні властивості металів. Поширеність металічних елементів та їх сполук в природі

Урок №3

Тема. Загальна характеристика неметалічних елементів. Неметали як прості речовини. Явище алотропії, алотропні видозміни Оксигену. Значення озонового шару для життя організмів на Землі.

Мета: поглибити знання учнів про класифікацію хімічних елементів; дати характеристику елементам-неметалам і їхньому положенню в періодичній системі; ознайомити учнів із явищем алотропії на прикладі алотропних видозмін Оксигену ; розглянути озоновий шар як екран для захисту Землі від ультрафіолетового опромінення; розвивати самостійність, формувати комунікативну, інформаційну компетентність, компетенції самоосвіти і саморозвитку .

Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу.

Методи і форми роботи:інтерактивна технологія «Мікрофон», колективна робота, лекція з елементами бесіди, бліц-конкурс.


Хід уроку

І. Організаційний етап.

Психологічна розминка.

Щоб ефективніше організувати нашу роботу на сьогоднішньому уроці, визначимо емоційний стан кожного з нас та цілого класу.

Для цього підніміть картку червоного кольору, якщо у вас добрий настрій; жовтого – задовільний; білого – складно сказати; синього – поганий. (На столі у дітей лежить табличка)

Визначення емоційного стану

Колір

Червоний

Жовтий

Синій

Білий

Емоційний

стан

Добрий

Задовільний

Поганий

Складно сказати


ІІ. Актуалізація опорних знань методом «Мікрофон».

 1. На які дві групи діляться хімічні елементи?

 2. Наведіть приклади елементів з різних груп.

 3. Які прості речовини вони утворюють? Наведіть приклади.

 4. Наведіть приклади складних речовин, що містять атоми Оксигену, Карбону.

 5. До яких класів сполук вони належать?

 6. Вкажіть тип хімічного зв’язку у даних сполуках.

 7. Чи входять сполуки Оксигену та Карбону до складу живих організмів?

 8. Наведіть приклади сполук Оксигену та Карбону з якими ви зустрічаєтесь у побуті.


ІІІ. Вивчення нового матеріалу.

 1. Загальна характеристика неметалічних елементів. Неметали як прості речовини (лекція-бесіда).

Учні в ході лекції-бесіди, з допомогою вчителя, записують основні тези.

 1. Елементи-неметали розміщенні в правій верхній частині періодичної системи хімічних елементів.

 2. Неметали – переважно р-елементи, що містять на останньому електронному шарі велику кількість електронів, а саме від 4 до 7, які міцно з’єднані з ядром.

 3. Прості речовини утворені атомами неметалів мають молекулярну кристалічну гратку – це водень, кисень, хлор, бром; атомну – бор, алмаз.

 4. За агрегатним станом речовини з молекулярною кристалічною граткою гази (водень, кисень, хлор), рідини(бром), легкоплавкі тверді речовини (фосфор,йод,сірка).

 5. За агрегатним станом речовини з атомною кристалічною граткою тверді, тугоплавкі (алмаз, бор).

 6. Існують прості речовини молекули яких складаються з великої кількості атомів: О3-озон, Р4 - білий фосфор, S 8– ромбічна сірка

2.Лабораторний дослід №1. Ознайомлення зі зразками простих речовин неметалів.

Учні виконують лабораторний дослід, користуючись інструкцією в підручнику.

3.Явище алотропії, алотропні видозміни Оксигену. Значення озонового шару для життя організмів на Землі ( Колективна робота).

Учні опрацьовують матеріал підручника з наступним обговоренням даних питань. Якщо учні при підготовці до відповідей будуть користуватись додатковою літературою, це розширить їх кругозір. В ході роботи учні складають таблицю «Порівняння властивостей кисню та озону».


Властивості

Звичайний кисень


Озон

Фізич-ні

Безбарвний газ без смаку і запаху. Погано розчиняється у воді (5 обємів у 100 обємах води при 0 С). Рідкий і твердий кисень має світло-синє забарвлення. Температури кипіння (-183 С) і плавлення (-218,9 С) кисню низькі.


Газ світло-синього кольору без смаку, з характерним різким запахом. Рідкий озон - темно-синя рідина, твердий – темно-фіолетові кристали. Температу-ра кипіння більш висока і ста-новить – 111,9 С. У воді розчиняється краще, ніж кисень.


Біоло-гічні

Вдихання чистого кисню призводить до отруєння, яке спочатку проявляється ейфорією.


Дуже отруйний. Гранично допустима концентрація в повітрі становить 0,1 мкг/л (озон набагато небезпечніший за хлор).


Хіміч-ні

Проявляє сильні окисні властивості. Взаємодіє майже з усіма простими речовинами, крім галогенів, золота, платини та складними речовинами.


Сильніший окисник, ніж кисень. Окиснює багато металів, серед яких – золото і платина .4.Озоновий шар і життя на Землі (доповіді учнів).


Учні виступають з короткими доповідями про роль озонового шару для життя на Землі.

Озон – газ, який утворюється у верхніх шарах атмосфери внаслідок поглинання киснем ультрафіолетового випромінювання Сонця:

О2 + hv = О + О

О + О2 = О3

Озон, що утворився огортає Землю з усіх боків. Але молекули озону існують недовго. Відбувається зворотна реакція фотохімічного розкладу озону, яка, власне, являє собою поглинання озоном фотонів:

О3 + hv = О2 + О

Отже, в атмосфері існує цикл озону – збалансоване утворення і розклад його. Результатом існування цього циклу є перетворення ультрафіолетового випромінювання Сонця на теплову енергію. Але для нас головна «заслуга» озону полягає в тому, що він, «жертвуючи собою», поглинає ультрафіолетового випромінювання і тим самим не допускає високоенергетичні фотони Сонця до Землі.

Над Україною (крім південної частини) загальний вміст озону за останні 20 років зменшився на 6%, і утворилася аномальна зона. Вам про це слід пам’ятати! Особливо небезпечна «озонова дірка» влітку. У цей період варто утримуватись від загару і захищати очі.


ІІІ. Закріплення вивченого матеріалу.


Бліц – конкурс

1.Скільки загалом відомо елементів-неметалів?(22)

2.Речовина утворена одним хімічним елементом.(Проста)

3.Певний вид атомів.(Елемент)

4.Головна складова повітря.(Азот)

5.Назвіть найпоширеніший елемент-неметал:

А) на Землі (Оксиген)

Б) у Всесвіті (Гідроген)

В) в атмосфері (Нітроген).

6. Назва якого елемента - неметалу в перекладі з латини означає « той, що породжує кислоти».(Оксиген)

7. Найлегший газ. (Водень)

8. Речовина, що підтримує горіння. (Кисень)

9. Речовина, молекули якої містять три атоми Оксигену. (Озон)

10. Сам не горить, а горіння підтримує. (Кисень)

11. В якій атмосфері ми живемо? (В атмосфері азоту збагаченій киснем)

12. Який неметал вважає себе благородним, не будучи «цього роду»? (Азот, бо він вступає в реакції лише за температури блискавки).


ІV. Підбиття підсумків уроку, оцінювання знань учнів.

V. Домашнє завдання.

Написати рівняння реакцій окиснення простих і складних речовин.Схожі:

Урок №3 Тема. Загальна характеристика неметалічних елементів. Неметали як прості речовини. Явище алотропії, алотропні видозміни Оксигену. Значення озонового шару для життя організмів на Землі iconЗатверджено і рекомендовано до друку методичною комісією викладачів природничо-математичного циклу Казанківського професійного аграрного ліцею Протокол №10 від 10 червня 2010 року Тема уроку
Тема уроку: «Явище алотропії. Алотропні видозміни Оксигену і Карбону. Значення озонового шару для життя організмів на Землі.»
Урок №3 Тема. Загальна характеристика неметалічних елементів. Неметали як прості речовини. Явище алотропії, алотропні видозміни Оксигену. Значення озонового шару для життя організмів на Землі iconТема Прості речовини метали і неметали
Прості речовини метали і неметали. Оксиген. Кисень, склад його молекули, фізичні властивості кисню
Урок №3 Тема. Загальна характеристика неметалічних елементів. Неметали як прості речовини. Явище алотропії, алотропні видозміни Оксигену. Значення озонового шару для життя організмів на Землі iconТема Прості речовини метали і неметали
Прості речовини метали і неметали. Оксиген. Кисень, склад його молекули, фізичні властивості кисню
Урок №3 Тема. Загальна характеристика неметалічних елементів. Неметали як прості речовини. Явище алотропії, алотропні видозміни Оксигену. Значення озонового шару для життя організмів на Землі iconПрограма з хімії для вступних випробувань
Речовини. Чисті речовини і суміші. Атоми, молекули, йони. Атомна одиниця маси. Відносна атомна маса хімічних елементів. Прості і...
Урок №3 Тема. Загальна характеристика неметалічних елементів. Неметали як прості речовини. Явище алотропії, алотропні видозміни Оксигену. Значення озонового шару для життя організмів на Землі iconПрограма з хімії для вступних випробувань
Речовини. Чисті речовини і суміші. Атоми, молекули, йони. Атомна одиниця маси. Відносна атомна маса хімічних елементів. Прості і...
Урок №3 Тема. Загальна характеристика неметалічних елементів. Неметали як прості речовини. Явище алотропії, алотропні видозміни Оксигену. Значення озонового шару для життя організмів на Землі iconКолообіг оксигену, нітрогену, карбону в природі кругообіг оксигену в природі
Хімічні елементи у вільному стані існують у формі простих речовин. Так, елемент Оксиген утворює дві прості речовини — кисень 02 та...
Урок №3 Тема. Загальна характеристика неметалічних елементів. Неметали як прості речовини. Явище алотропії, алотропні видозміни Оксигену. Значення озонового шару для життя організмів на Землі iconКалендарно-тематичне планування курсу хімії 11 клас ( всього 35 годин 1 год на тиждень)
Метали та неметали: будова речовин, властивості, застосування. Сполуки металічних та неметалічних елементів
Урок №3 Тема. Загальна характеристика неметалічних елементів. Неметали як прості речовини. Явище алотропії, алотропні видозміни Оксигену. Значення озонового шару для життя організмів на Землі iconТема. Рослини – зелене диво Землі Мета. Навчальна
Ознайомити учнів з різноманітністю живих організмів на Землі, систематизувати знання учнів про рослини як частину живої природи,...
Урок №3 Тема. Загальна характеристика неметалічних елементів. Неметали як прості речовини. Явище алотропії, алотропні видозміни Оксигену. Значення озонового шару для життя організмів на Землі iconЛекція №1. Загальна характеристика елементів мови програмування vba (Visual Basic for Application) Зміст Вступ 1 Мова vba І її можливості 1 Редактор Visual Basic 2
Лекція №1. Загальна характеристика елементів мови програмування vba (Visual Basic for Application)
Урок №3 Тема. Загальна характеристика неметалічних елементів. Неметали як прості речовини. Явище алотропії, алотропні видозміни Оксигену. Значення озонового шару для життя організмів на Землі iconПідготовка до лекцій включає наступні теми
Зміна атмосфери і клімату (кислотні дощі, парниковий ефект, руйнування озонового шару)
Урок №3 Тема. Загальна характеристика неметалічних елементів. Неметали як прості речовини. Явище алотропії, алотропні видозміни Оксигену. Значення озонового шару для життя організмів на Землі iconРозділ І. Молекулярний рівень організації життя
Елементний склад організмів. Класифікація хімічних елементів за їх кількістю в організмах: макроелементи, мікроелементи
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи