Урок №32 Тема: Практична робота № Розвязування експериментальних задач icon

Урок №32 Тема: Практична робота № Розвязування експериментальних задач
Скачати 14.51 Kb.
НазваУрок №32 Тема: Практична робота № Розвязування експериментальних задач
Дата конвертації09.02.2013
Розмір14.51 Kb.
ТипУрок
1. /Уроки/25.doc
2. /Уроки/26.doc
3. /Уроки/Урок 1.doc
4. /Уроки/Урок 10.doc
5. /Уроки/Урок 13.doc
6. /Уроки/Урок 15.doc
7. /Уроки/Урок 16.doc
8. /Уроки/Урок 17.doc
9. /Уроки/Урок 18.doc
10. /Уроки/Урок 19.doc
11. /Уроки/Урок 2.doc
12. /Уроки/Урок 21.doc
13. /Уроки/Урок 22.doc
14. /Уроки/Урок 23.doc
15. /Уроки/Урок 24.doc
16. /Уроки/Урок 27.doc
17. /Уроки/Урок 28.doc
18. /Уроки/Урок 29.doc
19. /Уроки/Урок 3.doc
20. /Уроки/Урок 30.doc
21. /Уроки/Урок 31.doc
22. /Уроки/Урок 32.doc
23. /Уроки/Урок 33.doc
24. /Уроки/Урок 34.doc
25. /Уроки/Урок 35.doc
26. /Уроки/Урок 4.doc
27. /Уроки/Урок 5.doc
28. /Уроки/Урок 6.doc
29. /Уроки/Урок 7.doc
30. /Уроки/Урок 8.doc
31. /Уроки/Урок 9.doc
32. /Уроки/Урок11.doc
33. /Уроки/Урок12.doc
34. /Уроки/Урок14.doc
35. /Уроки/Урок20.doc
Тема: Магній. Фізичні та хімічні властивості магнію та його сполук. Біологічна роль магнію
Тема : Твердість води Мета
Урок №1 Тема : Найважливіші класи неорганічних сполук( повторення основних питань курсу хімії основної школи)
Урок №10 Тема: Узагальнення знань з теми „Неметалічні елементи та їх сполуки (І)
Урок №13 Тема: Карбонатна кислота. Солі карбонатної кислоти, їх поширення в природі та застосування
Урок №15 Тема: Практична робота № Добування вуглекислого газу. Взаємоперетворення карбонатів та гідрогенкарбонатів. Демонстрація 9
Урок №16 Тема. Будівельні матеріали: скло, кераміка, бетон, цемент
Урок №17 Тема. Колообіг Оксигену, Нітрогену, Карбону в природі. Мета ввести поняття про колообіг Оксигену, Нітрогену, Карбону в природі
Урок №18 Тема: Підсумковий урок з теми «Неметалічні елементи та їхні сполуки» (ІІ). Мета уроку: визначити рівень навчальних досягнень учнів з теми
Урок №19
Урок №2 Тема: Періодичний закон та періодична система хімічних елементів Д.І. Менделєєва. Будова атома та хімічний зв'язок
Урок №21 Тема : Загальні хімічні властивості металів. Мета : систематизувати
Урок №22 Тема : Корозія металів. Захист
Урок №23
Урок №24
Урок №27 Тема: Алюміній як хімічний елемент і проста речовина. Фізичні властивості алюмінію. Мета: Поглибити знання учнів про метали, про алюміній як один з
Урок №28 Тема: Хімічні властивості алюмінію
Урок №29 Тема: Амфотерні властивості алюміній оксиду та алюміній гідроксиду, Лабораторна робота №13. Добування алюміній гідроксиду та доведення його амфотерності
Урок №3 Тема. Загальна характеристика неметалічних елементів. Неметали як прості речовини. Явище алотропії, алотропні видозміни Оксигену. Значення озонового шару для життя організмів на Землі
Урок №30 Тема: Ферум як представник хімічних елементів побічних підгруп. Фізичні та хімічні властивості заліза. Демонстрація 15, 16
Урок №31 Тема: Сполуки Феруму ( II ) І Феруму (III ). Лабораторна робота №14. Добування ферум (III )гідроксиду та ферум (II ) гідроксиду. Демонстрація 14
Урок №32 Тема: Практична робота № Розвязування експериментальних задач
Урок №33 Тема: Металічні руди. Загальні способи добування металів
Урок №34 Тема: Метали та сплави в сучасній техніці. Розвиток металургії в Україні. Застосування алюмінію,заліза та їх сплавів. Лабораторний дослід №15
Урок №35 Тема: Інтелект-шоу «Еврика» з теми «Метали» Мета: Перевірити набуті на попередніх уроках знання учнів з теми
Урок №4 Тема. Поширення неметалічних елементів у природі, застосування неметалів. Алотропні видозміни Карбону. Поняття про адсорбцію. Лабораторний дослід №1
Урок №5. Тема. Основні фізичні та хімічні властивості неметалів. Сполуки неметалічних елементів з Гідрогеном: аміак та хлороводень. Демонстрація 2
Урок№6 Тема. Солі амонію. Якісна реакція на йони амонію та хлорид-йони. Демонстрація 1; 3, Лабораторний дослід №2, 3
Урок №7. Тема. Оксиди неметалічних елементів. Кислотний характер оксидів та гідратів оксидів неметалічних елементів. Демонстрація 5
Урок №8 Тема. Сульфатна кислота і сульфати. Найважливіші природні сульфати, якісна реакція на сульфат йон. Демонстрація 6, 7, Лабораторний дослід №4, 5
Урок№9 Тема. Застосування сульфатної кислоти і сульфатів. Охорона навколишнього середовища
Урок №11 Тема: Нітратна кислота і нітрати, їх поширення в природі. Проблема вмісту нітратів у харчових продуктах. Лабораторний дослід № Ознайомлення зі зразками нітратів та солей амонію
Урок №12
Урок №14 Тема: Принцип дії вогнегасника. Якісна реакція на карбонат-іон. Лабораторна робота № Дослідження властивостей карбонатів
Урок №20 Тема : Загальні фізичні властивості металів. Поширеність металічних елементів та їх сполук в природі

Урок №32


Тема: Практична робота № 2.Розвязування експериментальних задач.


Мета: Навчити застосовувати набуті знання про властивості металів та їхніх сполук для проведення та пояснення дослідів. Вдосконалити вміння складати план дослідів. Розвивати вміння робити висновки.


Обладнання та реактиви: барій хлорид, ферум (ІІ) хлорид, алюміній хлорид, купрум (ІІ) сульфат, цинк хлорид, кальцій хлорид.


Хід уроку


І. Організація класу.


ІІ. Інструктаж з техніки безпеки.


ІІІ. Виконання практичної роботи.

Перевірка готовності учнів до виконання роботи:

В чому полягають особливості будови металів?

Як змінюються властивості елементів – металів у головних підгрупах ?

Назвіть метали , які :

- витісняють Гідроген з води та кислот ?

- не витісняють Гідроген з води та кислот ?

Хід роботи

1 У пронумерованих пробірках є розчини речовин :

І варіант: барій хлориду, ферум (ІІ) хлориду, алюміній хлориду.

II варіант: купрум (ІІ) сульфату, цинк хлориду, кальцій хлориду.


Хімічним способом визначте вміст кожної з них.

Результати досліджень запишіть в таблицю

Що робили

Що спостерігали

Рівняння реакційУ пробірці 1---------------------

У пробірці 2 --------------------

У пробірці 3----------------------

2. Виконайте такі перетворення:

I варіант: Al(OH)3 → Al2 O3 → Al2 (SO4)3

II варіант: Fe → Fe Cl2 → Fe (OH)2


IV. Домашнє завдання.

Підготувати повідомлення про чавун та стальСхожі:

Урок №32 Тема: Практична робота № Розвязування експериментальних задач iconУрок №9 Тема уроку
...
Урок №32 Тема: Практична робота № Розвязування експериментальних задач iconУрок №15 Тема: Практична робота №5 Визначення географічних координат і
Тема: Практична робота №5 «Визначення географічних координат і відстаней за географічною картою»
Урок №32 Тема: Практична робота № Розвязування експериментальних задач iconТема уроку. Способи зображення Землі. Масштаб. Практична робота №3 «Розв'язування задач із переведення числового масштабу в іменований». Очікувані результати
...
Урок №32 Тема: Практична робота № Розвязування експериментальних задач iconТема: розвязування задач мета
Мета: навчитися розв’язувати типові задачі на розрахунок електричного опору провідників
Урок №32 Тема: Практична робота № Розвязування експериментальних задач iconУрок №10 Тема: Класифікація карт за масштабом. Практична робота №4 Визначення масштабів планів і карт за даними про
Тема: Класифікація карт за масштабом. Практична робота №4 «Визначення масштабів планів і карт за даними про відстані на місцевості...
Урок №32 Тема: Практична робота № Розвязування експериментальних задач iconУрок з основ здоров’я для 3 класу
Тема. Твої права. Практична робота «Обговорення прав дитини з опорою на власний досвід учнів та ілюстративний матеріал»
Урок №32 Тема: Практична робота № Розвязування експериментальних задач iconУрок №9 Тема: Способи зображення Землі. Масштаб. Практична робота № з «Розв'язування задач із переведення числового масштабу в іменований»
Ної поверхні на глобусі, плані, карті, аерофотознімку та космічному знімку; розвивати вміння учнів розрізняти ознаки плану, карти...
Урок №32 Тема: Практична робота № Розвязування експериментальних задач iconУрок 6/40. Розв’язання задач Мета уроку: з’ясувати рівень засвоєння учнями вивченого матеріалу; перевірити їхнє вміння застосовувати отримані знання до розв’язання конкретних задач
Самостійна робота №18 «Коефіцієнт корисної дії» (робота дається наприкінці уроку)
Урок №32 Тема: Практична робота № Розвязування експериментальних задач iconДокументи
1. /Розвязування математичних задач.doc
Урок №32 Тема: Практична робота № Розвязування експериментальних задач iconУрок №24 Тема: Катастрофічні явища в літосфері. Землетруси. Практична робота №7 «Позначення та підписування на контурній карті найбільших літосферних плит, сейсмічних поясів, вулканів, гір, рівнин (продовження)»
Тема: Катастрофічні явища в літосфері. Землетруси. Практична робота №7 «Позначення та підписування на контурній карті найбільших...
Урок №32 Тема: Практична робота № Розвязування експериментальних задач iconТема «Країни Європи» Опрацювати § 25, 27-29, практична робота №3

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи