Урок №33 Тема: Металічні руди. Загальні способи добування металів icon

Урок №33 Тема: Металічні руди. Загальні способи добування металів
Скачати 34.06 Kb.
НазваУрок №33 Тема: Металічні руди. Загальні способи добування металів
Дата конвертації09.02.2013
Розмір34.06 Kb.
ТипУрок
1. /Уроки/25.doc
2. /Уроки/26.doc
3. /Уроки/Урок 1.doc
4. /Уроки/Урок 10.doc
5. /Уроки/Урок 13.doc
6. /Уроки/Урок 15.doc
7. /Уроки/Урок 16.doc
8. /Уроки/Урок 17.doc
9. /Уроки/Урок 18.doc
10. /Уроки/Урок 19.doc
11. /Уроки/Урок 2.doc
12. /Уроки/Урок 21.doc
13. /Уроки/Урок 22.doc
14. /Уроки/Урок 23.doc
15. /Уроки/Урок 24.doc
16. /Уроки/Урок 27.doc
17. /Уроки/Урок 28.doc
18. /Уроки/Урок 29.doc
19. /Уроки/Урок 3.doc
20. /Уроки/Урок 30.doc
21. /Уроки/Урок 31.doc
22. /Уроки/Урок 32.doc
23. /Уроки/Урок 33.doc
24. /Уроки/Урок 34.doc
25. /Уроки/Урок 35.doc
26. /Уроки/Урок 4.doc
27. /Уроки/Урок 5.doc
28. /Уроки/Урок 6.doc
29. /Уроки/Урок 7.doc
30. /Уроки/Урок 8.doc
31. /Уроки/Урок 9.doc
32. /Уроки/Урок11.doc
33. /Уроки/Урок12.doc
34. /Уроки/Урок14.doc
35. /Уроки/Урок20.doc
Тема: Магній. Фізичні та хімічні властивості магнію та його сполук. Біологічна роль магнію
Тема : Твердість води Мета
Урок №1 Тема : Найважливіші класи неорганічних сполук( повторення основних питань курсу хімії основної школи)
Урок №10 Тема: Узагальнення знань з теми „Неметалічні елементи та їх сполуки (І)
Урок №13 Тема: Карбонатна кислота. Солі карбонатної кислоти, їх поширення в природі та застосування
Урок №15 Тема: Практична робота № Добування вуглекислого газу. Взаємоперетворення карбонатів та гідрогенкарбонатів. Демонстрація 9
Урок №16 Тема. Будівельні матеріали: скло, кераміка, бетон, цемент
Урок №17 Тема. Колообіг Оксигену, Нітрогену, Карбону в природі. Мета ввести поняття про колообіг Оксигену, Нітрогену, Карбону в природі
Урок №18 Тема: Підсумковий урок з теми «Неметалічні елементи та їхні сполуки» (ІІ). Мета уроку: визначити рівень навчальних досягнень учнів з теми
Урок №19
Урок №2 Тема: Періодичний закон та періодична система хімічних елементів Д.І. Менделєєва. Будова атома та хімічний зв'язок
Урок №21 Тема : Загальні хімічні властивості металів. Мета : систематизувати
Урок №22 Тема : Корозія металів. Захист
Урок №23
Урок №24
Урок №27 Тема: Алюміній як хімічний елемент і проста речовина. Фізичні властивості алюмінію. Мета: Поглибити знання учнів про метали, про алюміній як один з
Урок №28 Тема: Хімічні властивості алюмінію
Урок №29 Тема: Амфотерні властивості алюміній оксиду та алюміній гідроксиду, Лабораторна робота №13. Добування алюміній гідроксиду та доведення його амфотерності
Урок №3 Тема. Загальна характеристика неметалічних елементів. Неметали як прості речовини. Явище алотропії, алотропні видозміни Оксигену. Значення озонового шару для життя організмів на Землі
Урок №30 Тема: Ферум як представник хімічних елементів побічних підгруп. Фізичні та хімічні властивості заліза. Демонстрація 15, 16
Урок №31 Тема: Сполуки Феруму ( II ) І Феруму (III ). Лабораторна робота №14. Добування ферум (III )гідроксиду та ферум (II ) гідроксиду. Демонстрація 14
Урок №32 Тема: Практична робота № Розвязування експериментальних задач
Урок №33 Тема: Металічні руди. Загальні способи добування металів
Урок №34 Тема: Метали та сплави в сучасній техніці. Розвиток металургії в Україні. Застосування алюмінію,заліза та їх сплавів. Лабораторний дослід №15
Урок №35 Тема: Інтелект-шоу «Еврика» з теми «Метали» Мета: Перевірити набуті на попередніх уроках знання учнів з теми
Урок №4 Тема. Поширення неметалічних елементів у природі, застосування неметалів. Алотропні видозміни Карбону. Поняття про адсорбцію. Лабораторний дослід №1
Урок №5. Тема. Основні фізичні та хімічні властивості неметалів. Сполуки неметалічних елементів з Гідрогеном: аміак та хлороводень. Демонстрація 2
Урок№6 Тема. Солі амонію. Якісна реакція на йони амонію та хлорид-йони. Демонстрація 1; 3, Лабораторний дослід №2, 3
Урок №7. Тема. Оксиди неметалічних елементів. Кислотний характер оксидів та гідратів оксидів неметалічних елементів. Демонстрація 5
Урок №8 Тема. Сульфатна кислота і сульфати. Найважливіші природні сульфати, якісна реакція на сульфат йон. Демонстрація 6, 7, Лабораторний дослід №4, 5
Урок№9 Тема. Застосування сульфатної кислоти і сульфатів. Охорона навколишнього середовища
Урок №11 Тема: Нітратна кислота і нітрати, їх поширення в природі. Проблема вмісту нітратів у харчових продуктах. Лабораторний дослід № Ознайомлення зі зразками нітратів та солей амонію
Урок №12
Урок №14 Тема: Принцип дії вогнегасника. Якісна реакція на карбонат-іон. Лабораторна робота № Дослідження властивостей карбонатів
Урок №20 Тема : Загальні фізичні властивості металів. Поширеність металічних елементів та їх сполук в природі

Урок №33

Тема: Металічні руди. Загальні способи добування металів.


Мета: Поглибити та систематизувати знання учнів про тісний зв'язок між будовою , властивостями , добуванням та застосуванням речовин. Сформувати компетентність щодо охорони довкілля від забруднень під час добування металів та використання продуктів переробки. Формувати комп’ютерну компетентність учнів , їх комунікативну компетентність. Виховувати екосистем ний підхід до розв’язання екологічних проблем , стратегій, технологій . їх вирішення в інтересах еколого – збалансованого розвитку суспільства.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу.


Хід уроку

І. Організаційна частина


ІІ. Перевірка домашнього завдання


ІІІ. Актуалізація опорних знань


Мозкова атака

Учні дають відповідь і аргументують її.

 • Чому більшість металів знаходяться в природі у вигляді сполук.

 • У яких мінералах міститься Ферум

 • Які метали містяться в земній корі у вільному стані

 • Які ви знаєте великі залізорудні басейни України

 • Що означає відновити чи окислити хімічний елемент.


IV. Мотивація навчальної діяльності учнів

Більшість металів у природі знаходяться у вигляді різних руд. Існує багато способів добування металів . Ми ознайомимося з найважливішими.


V. Повідомлення теми , мети . завдань уроку.

* Робота в групах

1 група - Знайти в Інтернеті повідомлення про металічні руди. Охарактеризувати деякі з них.

2 група – Дослідити добування металів з руд відновленням ( воднем , коксом , карбон (1У ) оксидом ) .

3 група - Дослідити метод електролізу

4 група - Дослідити метод металотермії


*Обговорення завдань кожної групи.

* Підведення підсумку.


VI. Закріплення вивченого матеріалу

 1. Розв’язування задач

а ) Скільки цинк оксиду можна добути з 485 кг цинкової обманки , в якій масова частка її становить 80% ?

б ) Яка маса заліза виділиться , якщо відновлювати карбон ( 11 ) оксидом концентрат магнітного залізняку масою 558 кг ?

в)* Яка маса сульфатної кислоти , яку можна добути з 243 т цинкової обманки , масова частка пустої породи в ній становить 20 % ?


VII . Підведення підсумків


VIII. Домашнє завдання

Хочу все знати

 1. Скласти тест для перевірки навчальних досягнень свого друга з даної теми.

 2. Якщо вважати , що гора на 35 % складається з червоного залізняку , то скільки заліза можна виділити з 1т каменю ?

Якій кількості речовини це відповідає ?

3.Яким чином виготовляють найтонші зліпки та копії ?


Урок

Тема : Практична робота №2 Розв’язування експериментальних задач

Мета : Навчити застосовувати набуті знання про властивості металів та сполук для проведення та пояснення дослідів. Розвивати вміння робити висновки.

Хід уроку

 1. Організація класу

 2. Інструктаж з техніки безпеки

 1. Виконання практичної роботи

Перевірка готовності класу до виконання роботи

1.В чому особливість будови атомів металів ?

2. Як змінюються властивості елементів – металів у головних підгрупах і малих періодах періодичної системи хімічних елементів ?

3. Назвати метали , які :

а) Витісняють Гідроген з води та кислот

б) Не витісняють Гідроген з кислот.

Хід роботи


 1. У трьох пронумерованих пробірках є розчини речовин :

1 варіант : барій хлориду , ферум (11 ) хлориду ,алюміній хлориду.

11 варіант : купрум (11) сульфату , цинк хлориду . кальцій хлориду.

Хімічним способом визначити вміст кожної з них . Результати досліджень записати в таблицю

Що робили

Що спостерігали

Рівняння реакцій
У пробірці 1 ----------------------

У пробірці 2 ----------------------

У пробірці 3 ----------------------

2.Виконайте такі перетворення :

I. Варіант: Al(OH)3 → Al2O3 → Al2(SO4)3

II. Варіант: Fe → FeCl2 → Fe(OH)2

 1. Висновок :


1У. Домашнє завдання

1.Повторити будову та властивості Феруму , Алюмінію та їх сполук.

2.Підготуватися до підсумкового уроку.Схожі:

Урок №33 Тема: Металічні руди. Загальні способи добування металів iconМетали в природі. Способи добування металів. Електроліз
Мета : узагальнити знання учнів про поширення металів у природі, способи добування металів, удосконалити вміння складати схеми електролізу...
Урок №33 Тема: Металічні руди. Загальні способи добування металів iconЗакон україни про підвищення престижності шахтарської праці
Стаття Сфера застосування Закону Дія цього Закону поширюється на працівників, які видобувають вугілля, залізну руду, руди кольорових...
Урок №33 Тема: Металічні руди. Загальні способи добування металів iconУрок Кислоти, їх склад, назви та властивості
...
Урок №33 Тема: Металічні руди. Загальні способи добування металів iconВивчення корозії металів у рамках теми “Загальні властивості металів” План Навчальний комплекс
Одну з найважливіших проблем, яку покликана розв’язувати хімія, руйнування металевих конструкцій унаслідок корозії
Урок №33 Тема: Металічні руди. Загальні способи добування металів icon1. Як називається головний документ нашої країни?
Корисні копалини Миколаївщини : граніт, уранові руди, кобальто-нікелеві руди, кварцити, гнейси, польовий шпат, буре вугілля, торф,...
Урок №33 Тема: Металічні руди. Загальні способи добування металів iconУрок №9 Тема уроку
...
Урок №33 Тема: Металічні руди. Загальні способи добування металів iconУрок №1 Тема уроку
Тема уроку : Поняття про інформацію та способи її подання. Інформаційні процеси: отримання, збирання, зберігання, пошук, обробка...
Урок №33 Тема: Металічні руди. Загальні способи добування металів iconТема уроку. Урок одного рівняння Мета уроку
Ми з вами вивчили тему „ Тригонометричні рівняння і способи їх розв’язання”, а сьогодні я хочу, щоб ви свої знання проявили під час...
Урок №33 Тема: Металічні руди. Загальні способи добування металів iconПрограма спостереження на уроці за здійсненням розвитку мислення учнів (Орієнтовна) Загальні
Сам відкриває незнайоме, проводить довеональні способи застосування, оригінальні способи розв'язання
Урок №33 Тема: Металічні руди. Загальні способи добування металів iconУрок Тема: Огляд програмних засобів для розробки web. Загальні
Урок Тема: Огляд програмних засобів для розробки web. Загальні відомості про мову html
Урок №33 Тема: Металічні руди. Загальні способи добування металів iconУрок №2 Дата Тема: Способи подання повідомлень
Сьогодні ми з вами розглянемо тему: «Дані. Пристрої, що використовуються для роботи з даними»
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи