Урок №35 Тема: Інтелект-шоу «Еврика» з теми «Метали» Мета: Перевірити набуті на попередніх уроках знання учнів з теми icon

Урок №35 Тема: Інтелект-шоу «Еврика» з теми «Метали» Мета: Перевірити набуті на попередніх уроках знання учнів з теми
Скачати 49.25 Kb.
НазваУрок №35 Тема: Інтелект-шоу «Еврика» з теми «Метали» Мета: Перевірити набуті на попередніх уроках знання учнів з теми
Дата конвертації09.02.2013
Розмір49.25 Kb.
ТипУрок
1. /Уроки/25.doc
2. /Уроки/26.doc
3. /Уроки/Урок 1.doc
4. /Уроки/Урок 10.doc
5. /Уроки/Урок 13.doc
6. /Уроки/Урок 15.doc
7. /Уроки/Урок 16.doc
8. /Уроки/Урок 17.doc
9. /Уроки/Урок 18.doc
10. /Уроки/Урок 19.doc
11. /Уроки/Урок 2.doc
12. /Уроки/Урок 21.doc
13. /Уроки/Урок 22.doc
14. /Уроки/Урок 23.doc
15. /Уроки/Урок 24.doc
16. /Уроки/Урок 27.doc
17. /Уроки/Урок 28.doc
18. /Уроки/Урок 29.doc
19. /Уроки/Урок 3.doc
20. /Уроки/Урок 30.doc
21. /Уроки/Урок 31.doc
22. /Уроки/Урок 32.doc
23. /Уроки/Урок 33.doc
24. /Уроки/Урок 34.doc
25. /Уроки/Урок 35.doc
26. /Уроки/Урок 4.doc
27. /Уроки/Урок 5.doc
28. /Уроки/Урок 6.doc
29. /Уроки/Урок 7.doc
30. /Уроки/Урок 8.doc
31. /Уроки/Урок 9.doc
32. /Уроки/Урок11.doc
33. /Уроки/Урок12.doc
34. /Уроки/Урок14.doc
35. /Уроки/Урок20.doc
Тема: Магній. Фізичні та хімічні властивості магнію та його сполук. Біологічна роль магнію
Тема : Твердість води Мета
Урок №1 Тема : Найважливіші класи неорганічних сполук( повторення основних питань курсу хімії основної школи)
Урок №10 Тема: Узагальнення знань з теми „Неметалічні елементи та їх сполуки (І)
Урок №13 Тема: Карбонатна кислота. Солі карбонатної кислоти, їх поширення в природі та застосування
Урок №15 Тема: Практична робота № Добування вуглекислого газу. Взаємоперетворення карбонатів та гідрогенкарбонатів. Демонстрація 9
Урок №16 Тема. Будівельні матеріали: скло, кераміка, бетон, цемент
Урок №17 Тема. Колообіг Оксигену, Нітрогену, Карбону в природі. Мета ввести поняття про колообіг Оксигену, Нітрогену, Карбону в природі
Урок №18 Тема: Підсумковий урок з теми «Неметалічні елементи та їхні сполуки» (ІІ). Мета уроку: визначити рівень навчальних досягнень учнів з теми
Урок №19
Урок №2 Тема: Періодичний закон та періодична система хімічних елементів Д.І. Менделєєва. Будова атома та хімічний зв'язок
Урок №21 Тема : Загальні хімічні властивості металів. Мета : систематизувати
Урок №22 Тема : Корозія металів. Захист
Урок №23
Урок №24
Урок №27 Тема: Алюміній як хімічний елемент і проста речовина. Фізичні властивості алюмінію. Мета: Поглибити знання учнів про метали, про алюміній як один з
Урок №28 Тема: Хімічні властивості алюмінію
Урок №29 Тема: Амфотерні властивості алюміній оксиду та алюміній гідроксиду, Лабораторна робота №13. Добування алюміній гідроксиду та доведення його амфотерності
Урок №3 Тема. Загальна характеристика неметалічних елементів. Неметали як прості речовини. Явище алотропії, алотропні видозміни Оксигену. Значення озонового шару для життя організмів на Землі
Урок №30 Тема: Ферум як представник хімічних елементів побічних підгруп. Фізичні та хімічні властивості заліза. Демонстрація 15, 16
Урок №31 Тема: Сполуки Феруму ( II ) І Феруму (III ). Лабораторна робота №14. Добування ферум (III )гідроксиду та ферум (II ) гідроксиду. Демонстрація 14
Урок №32 Тема: Практична робота № Розвязування експериментальних задач
Урок №33 Тема: Металічні руди. Загальні способи добування металів
Урок №34 Тема: Метали та сплави в сучасній техніці. Розвиток металургії в Україні. Застосування алюмінію,заліза та їх сплавів. Лабораторний дослід №15
Урок №35 Тема: Інтелект-шоу «Еврика» з теми «Метали» Мета: Перевірити набуті на попередніх уроках знання учнів з теми
Урок №4 Тема. Поширення неметалічних елементів у природі, застосування неметалів. Алотропні видозміни Карбону. Поняття про адсорбцію. Лабораторний дослід №1
Урок №5. Тема. Основні фізичні та хімічні властивості неметалів. Сполуки неметалічних елементів з Гідрогеном: аміак та хлороводень. Демонстрація 2
Урок№6 Тема. Солі амонію. Якісна реакція на йони амонію та хлорид-йони. Демонстрація 1; 3, Лабораторний дослід №2, 3
Урок №7. Тема. Оксиди неметалічних елементів. Кислотний характер оксидів та гідратів оксидів неметалічних елементів. Демонстрація 5
Урок №8 Тема. Сульфатна кислота і сульфати. Найважливіші природні сульфати, якісна реакція на сульфат йон. Демонстрація 6, 7, Лабораторний дослід №4, 5
Урок№9 Тема. Застосування сульфатної кислоти і сульфатів. Охорона навколишнього середовища
Урок №11 Тема: Нітратна кислота і нітрати, їх поширення в природі. Проблема вмісту нітратів у харчових продуктах. Лабораторний дослід № Ознайомлення зі зразками нітратів та солей амонію
Урок №12
Урок №14 Тема: Принцип дії вогнегасника. Якісна реакція на карбонат-іон. Лабораторна робота № Дослідження властивостей карбонатів
Урок №20 Тема : Загальні фізичні властивості металів. Поширеність металічних елементів та їх сполук в природіУрок № 35


Тема: Інтелект-шоу «Еврика» з теми «Метали»


Мета: Перевірити набуті на попередніх уроках знання учнів з теми;

закріпити вміння, необхідні для написання хімічних рівнянь реакцій.

Удосконалювати навички та розвивати інтерес до проведення

хімічного експерименту. Сприяти активізації розумової діяльності,

освоєнню ситуацій щодо соціальних потреб особистостей.


Тип уроку: систематизація й узагальнення знань.


Хід уроку


І.Організаційна частина.


ІІ. Вступне слово вчителя.

Вчитель оголошує початок й умови гри, представляє журі й гостей,

проводить вибір лічильної комісії з учнівського колективу.


ІІІ. Вибір учасників шляхом жеребкування.

Для гри відбираються п’ятеро учнів класу.


ІV. Визначення черговості учнів у грі.

Учасники слухають запитання. Гру розпочинає той, хто дасть найближчу

відповідь до правильної.

Приклади запитань

 1. Коли і де відбувся І Міжнародний з’їзд хіміків? (Карлсрує,1860)

 2. В якому році М. м. Бекетов захистив докторську дисертацію в основі якої викладено дослідження хімічної активності металів? (1865р)

 3. Кого вважають засновником сталеплавильного виробництва?(Генрі Бессемер)

 4. Коли Гемфрі Деві отримав металічний літій (1818р.)

 5. В якому році було організовано музей Д.І.Менделєєва, куди було переведено бібліотеку та особисті речі видатного вченого ( 1911р)


V. Гра.

Конкурс «Тема»

Кожен гравець у встановленому порядку вибирає собі тему і відповідає на поставлені запитання. Кожна правильна відповідь – 1 бал; неправильна – 0 балів. Відповідь на запитання, що є великими для інших гравців – 2 бали.

Теми:

1.Хімічні властивості Алюмінію.

2.Використання сплавів алюмінію.

3.Ферум та його сполуки.

4.Метали в природі.

5. Сплави. Чавуни і сталь.

6.Охорона навколишнього середовища під час використання металів.

Тема 1.

 1. З якими речовинами алюміній реагують найбільш активно? Наведіть приклади рівнянь реакцій.

 2. Які метали алюміній може відновляти з розчинів їж солей?

 3. Алюміній реагує з киснем, утворюючи оксид. Чому алюмінієвий дріт,що використовується для проведення електричного струму, не ржавіє?

 4. Який з металів енергійніше реагує з хлоридною кислотою – алюміній чи заліза? Чому?

Тема 2.

1.На чому ґрунтується виготовлення сплавів алюмінію?

2.Де застосовують дюралюміній?

3.Чому сплави алюмінію не піддаються корозій?

4.На основі чого застосовують будь - який відомий вам сплав алюмінію?

Тема 3

1.Які родовища України містять найбільше заліза?

2.Чи можна перевозити в залізних цистернах концентровану сульфатну

кислоту?

3. Де використовують залізний купорос?

4. Що таке температурна точка Кюрі?

Тема4.

1.Назвіть найбільш поширені метали в земній корі?

2. У вигляді яких руд знаходиться залізо в природі?

3. Що таке руда?

4.Чому на деяких давніх мовах залізо має назву «небесний камінь».

Тема 5.

1.На чому ґрунтується виготовлення сплавів?

2. Які сплави найбільш поширені в техніці?

3. Чим відрізняється чавун від сталі?

4.Де в Україні зосереджені основні підприємства чорної металургії?


Тема 6.

1.Які ви знаєте наукові принципи виробництва металів?

2. Що таке «лисячий хвіст»?

3. Як на виробництвах чорної металургії запобігають викидам шкідливих

газів в атмосферу?

4.Чому необхідно охороняти навколишнє середовище під час виробництва

і використання металів.

Конкурс «Оратор»


Кожному учаснику необхідно за 30 сек. найбільше повно й аргументовано висловити свою думку із запропонованої теми. Тему обирає лідер. Найбільша оцінка – 4 бали. Виступи один одного і власні оцінюють самі учасники.

Теми для виступів

1.Чи могло б людство існувати без металів?

2.Залізо і живі організми.

3. Чи можна замінити метали іншими матеріалами? Яким вимогам вони повинні відповідати?

Лічильна комісія підбиває підсумки і оголошує результати.

Конкурс « Мій коник»

Кожен учасник гри демонструє і пояснює лабораторні досліди, пов’язані з елементами – металами. Максимальна оцінка за цей конкурс – 3 бали.

Дослід 1. Визначення найбільш активного металу серед Мg,Zn,

Fe, Cu, шляхом взаємодії з розчином хлоридної

кислоти.

Дослід 2. Взаємодія алюмінію з різними кислотами.

Дослід 3. Взаємодія заліза з розчином кислоти.

Дослід 4. Проведення хірургічної операції.

Конкурс « Підказка»

Кожний учасник вибирає собі одного учня, з глядачів, який відгадуватиме слова. Гравцю показують почергово малюнки або фотографії, пов’язані з темою» Метали». Учасник, не називаючи слово, має описати предмет так, щоб помічник міг його вгадати.


1 учасник

2 учасник

3 учасник

4 учасник

5 учасник

Пробірка

Лійка

Магніт

Терези

Алюміній

Автомобіль

Залізо

Індикатор

Мірний циліндр

Суміш

Кислота

Лабораторія

Золото

Сплав

Хімічна реакція

Експеримент

Електричний провід

Алюмотермія

Сіль

ПароплавКонкурс для кожного учасника триває 1 хвилина. За кожне вгадане слово отримує 1 бал.

У фіналі беруть участь двоє гравців. Їм ставлять 10 запитань, кожне з яких оцінюється в 2 бали. Право відповіді належить тому, хто перший піднімає сигнальну картку.

Конкурс « Дуель».

 1. Назвіть три метали, що проявляють магнітні властивості.

 2. Який метал є найбільш пластичним?

 3. Формула залізної окалини?

 4. Найпоширеніша сполука алюмінію на землі.

 5. Чому кров людини має червоний колір?

 6. Як можна захищати землю від забруднення металами?

 7. В яких продуктах найбільше Феруму?

 8. Який спосіб добування металів є найбільш вигідним?

 9. Формула піриту.

 10. Що таке електроліз?

Ділильна комісія оголошує кількість набраних балів кожним фіналістом. Журі повідомляє ім’я переможця гри.


VІ. Заключне слово вчителя.Схожі:

Урок №35 Тема: Інтелект-шоу «Еврика» з теми «Метали» Мета: Перевірити набуті на попередніх уроках знання учнів з теми iconІнтелект-шоу "еврика!" Мета
Мета: поглибити й розширити знання учнів з математики; розвивати пізнавальний інтерес, творчу активність, допитливість, логічне мислення...
Урок №35 Тема: Інтелект-шоу «Еврика» з теми «Метали» Мета: Перевірити набуті на попередніх уроках знання учнів з теми iconІнтелект-шоу "еврика!" Мета
Мета: поглибити й розширити знання учнів з математики; розвивати пізнавальний інтерес, творчу активність, допитливість, логічне мислення...
Урок №35 Тема: Інтелект-шоу «Еврика» з теми «Метали» Мета: Перевірити набуті на попередніх уроках знання учнів з теми iconУрок позакласного читання у 5 класі з теми
Мета: перевірити знання учнів з теми «Літературна казка», розвивати кмітливість, навички монологічного мовлення, інтерес до літератури,...
Урок №35 Тема: Інтелект-шоу «Еврика» з теми «Метали» Мета: Перевірити набуті на попередніх уроках знання учнів з теми iconУрок англійської мови з теми «My Toys» для учнів 1 класу
Мета уроку: Повторити вивчені букви та звуки. Активізувати лексичний матеріал з теми. Продовжувати практикувати учнів у вживанні...
Урок №35 Тема: Інтелект-шоу «Еврика» з теми «Метали» Мета: Перевірити набуті на попередніх уроках знання учнів з теми iconТема. Мандрівка в Королівство Минулих часів. Урок узагальнення з теми «Знайомство з історією» Мета: повторити, закріпити й узагальнити знання учнів з теми
Розвивати мовленнєві, інформаційні, логічні та хронологічні компетенції учнів. Виховувати шанобливе ставлення до пам’яток минулого...
Урок №35 Тема: Інтелект-шоу «Еврика» з теми «Метали» Мета: Перевірити набуті на попередніх уроках знання учнів з теми iconУрок № Тема: Контрольна робота з теми "Будова речовини"
Навчальна: перевірити, як учні засвоїли знання з теми “Будова речовини”, як уміють розв’язувати якісні та розрахункові задачі
Урок №35 Тема: Інтелект-шоу «Еврика» з теми «Метали» Мета: Перевірити набуті на попередніх уроках знання учнів з теми iconТема. Уявлення про звичайні дроби. Мета
Мета. Повторити та узагальнити знання та уміння учнів з вивченої теми; розвивати вміння учнів застосовувати знання з теми до розв’язування...
Урок №35 Тема: Інтелект-шоу «Еврика» з теми «Метали» Мета: Перевірити набуті на попередніх уроках знання учнів з теми iconУрок інформатики IV етапу Всеукраїнського конкурсу «Учитель року 2009» Тема: Інформаційна система та її складові. Поняття про стиснення даних. Архівація даних. Мета
Узагальнити, систематизувати й поглибити знання учнів з теми, удосконалити практичні навички з теми
Урок №35 Тема: Інтелект-шоу «Еврика» з теми «Метали» Мета: Перевірити набуті на попередніх уроках знання учнів з теми iconУрок ділова гра з теми «Арифметична та геометрична прогресії»
Мета: перевірити якість засвоєння учнями основних понять і властивостей теми «Арифметична та геометрична прогресії»; формувати вміння...
Урок №35 Тема: Інтелект-шоу «Еврика» з теми «Метали» Мета: Перевірити набуті на попередніх уроках знання учнів з теми iconТема уроку: Літосфера Мета: узагальнити, систематизувати, закріпити знання учнів з теми «Літосфера»
Мета: узагальнити, систематизувати, закріпити знання учнів з теми «Літосфера»; розвивати допитливість, кмітливість, формувати вміння...
Урок №35 Тема: Інтелект-шоу «Еврика» з теми «Метали» Мета: Перевірити набуті на попередніх уроках знання учнів з теми iconКонспект уроку з алгебри Тема: Розв’язування показникових рівнянь і нерівностей. Самостійна робота
Мета: Закріпити теми “Показникові рівняння” та “Показникові нерівності”, перевірити та оцінити знання учнів з даних тем
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи