Урок №5. Тема. Основні фізичні та хімічні властивості неметалів. Сполуки неметалічних елементів з Гідрогеном: аміак та хлороводень. Демонстрація 2 icon

Урок №5. Тема. Основні фізичні та хімічні властивості неметалів. Сполуки неметалічних елементів з Гідрогеном: аміак та хлороводень. Демонстрація 2
Скачати 43.65 Kb.
НазваУрок №5. Тема. Основні фізичні та хімічні властивості неметалів. Сполуки неметалічних елементів з Гідрогеном: аміак та хлороводень. Демонстрація 2
Дата конвертації09.02.2013
Розмір43.65 Kb.
ТипУрок
1. /Уроки/25.doc
2. /Уроки/26.doc
3. /Уроки/Урок 1.doc
4. /Уроки/Урок 10.doc
5. /Уроки/Урок 13.doc
6. /Уроки/Урок 15.doc
7. /Уроки/Урок 16.doc
8. /Уроки/Урок 17.doc
9. /Уроки/Урок 18.doc
10. /Уроки/Урок 19.doc
11. /Уроки/Урок 2.doc
12. /Уроки/Урок 21.doc
13. /Уроки/Урок 22.doc
14. /Уроки/Урок 23.doc
15. /Уроки/Урок 24.doc
16. /Уроки/Урок 27.doc
17. /Уроки/Урок 28.doc
18. /Уроки/Урок 29.doc
19. /Уроки/Урок 3.doc
20. /Уроки/Урок 30.doc
21. /Уроки/Урок 31.doc
22. /Уроки/Урок 32.doc
23. /Уроки/Урок 33.doc
24. /Уроки/Урок 34.doc
25. /Уроки/Урок 35.doc
26. /Уроки/Урок 4.doc
27. /Уроки/Урок 5.doc
28. /Уроки/Урок 6.doc
29. /Уроки/Урок 7.doc
30. /Уроки/Урок 8.doc
31. /Уроки/Урок 9.doc
32. /Уроки/Урок11.doc
33. /Уроки/Урок12.doc
34. /Уроки/Урок14.doc
35. /Уроки/Урок20.doc
Тема: Магній. Фізичні та хімічні властивості магнію та його сполук. Біологічна роль магнію
Тема : Твердість води Мета
Урок №1 Тема : Найважливіші класи неорганічних сполук( повторення основних питань курсу хімії основної школи)
Урок №10 Тема: Узагальнення знань з теми „Неметалічні елементи та їх сполуки (І)
Урок №13 Тема: Карбонатна кислота. Солі карбонатної кислоти, їх поширення в природі та застосування
Урок №15 Тема: Практична робота № Добування вуглекислого газу. Взаємоперетворення карбонатів та гідрогенкарбонатів. Демонстрація 9
Урок №16 Тема. Будівельні матеріали: скло, кераміка, бетон, цемент
Урок №17 Тема. Колообіг Оксигену, Нітрогену, Карбону в природі. Мета ввести поняття про колообіг Оксигену, Нітрогену, Карбону в природі
Урок №18 Тема: Підсумковий урок з теми «Неметалічні елементи та їхні сполуки» (ІІ). Мета уроку: визначити рівень навчальних досягнень учнів з теми
Урок №19
Урок №2 Тема: Періодичний закон та періодична система хімічних елементів Д.І. Менделєєва. Будова атома та хімічний зв'язок
Урок №21 Тема : Загальні хімічні властивості металів. Мета : систематизувати
Урок №22 Тема : Корозія металів. Захист
Урок №23
Урок №24
Урок №27 Тема: Алюміній як хімічний елемент і проста речовина. Фізичні властивості алюмінію. Мета: Поглибити знання учнів про метали, про алюміній як один з
Урок №28 Тема: Хімічні властивості алюмінію
Урок №29 Тема: Амфотерні властивості алюміній оксиду та алюміній гідроксиду, Лабораторна робота №13. Добування алюміній гідроксиду та доведення його амфотерності
Урок №3 Тема. Загальна характеристика неметалічних елементів. Неметали як прості речовини. Явище алотропії, алотропні видозміни Оксигену. Значення озонового шару для життя організмів на Землі
Урок №30 Тема: Ферум як представник хімічних елементів побічних підгруп. Фізичні та хімічні властивості заліза. Демонстрація 15, 16
Урок №31 Тема: Сполуки Феруму ( II ) І Феруму (III ). Лабораторна робота №14. Добування ферум (III )гідроксиду та ферум (II ) гідроксиду. Демонстрація 14
Урок №32 Тема: Практична робота № Розвязування експериментальних задач
Урок №33 Тема: Металічні руди. Загальні способи добування металів
Урок №34 Тема: Метали та сплави в сучасній техніці. Розвиток металургії в Україні. Застосування алюмінію,заліза та їх сплавів. Лабораторний дослід №15
Урок №35 Тема: Інтелект-шоу «Еврика» з теми «Метали» Мета: Перевірити набуті на попередніх уроках знання учнів з теми
Урок №4 Тема. Поширення неметалічних елементів у природі, застосування неметалів. Алотропні видозміни Карбону. Поняття про адсорбцію. Лабораторний дослід №1
Урок №5. Тема. Основні фізичні та хімічні властивості неметалів. Сполуки неметалічних елементів з Гідрогеном: аміак та хлороводень. Демонстрація 2
Урок№6 Тема. Солі амонію. Якісна реакція на йони амонію та хлорид-йони. Демонстрація 1; 3, Лабораторний дослід №2, 3
Урок №7. Тема. Оксиди неметалічних елементів. Кислотний характер оксидів та гідратів оксидів неметалічних елементів. Демонстрація 5
Урок №8 Тема. Сульфатна кислота і сульфати. Найважливіші природні сульфати, якісна реакція на сульфат йон. Демонстрація 6, 7, Лабораторний дослід №4, 5
Урок№9 Тема. Застосування сульфатної кислоти і сульфатів. Охорона навколишнього середовища
Урок №11 Тема: Нітратна кислота і нітрати, їх поширення в природі. Проблема вмісту нітратів у харчових продуктах. Лабораторний дослід № Ознайомлення зі зразками нітратів та солей амонію
Урок №12
Урок №14 Тема: Принцип дії вогнегасника. Якісна реакція на карбонат-іон. Лабораторна робота № Дослідження властивостей карбонатів
Урок №20 Тема : Загальні фізичні властивості металів. Поширеність металічних елементів та їх сполук в природі

Урок №5.

Тема. Основні фізичні та хімічні властивості неметалів. Сполуки неметалічних елементів з Гідрогеном: аміак та хлороводень. Демонстрація 2.


Мета уроку: поглибити знання учнів про властивості неметалів , удосконалити навички складання рівнянь хімічних реакцій ; розвивати в учнів розуміння причинно-наслідкових зв’язків між складом, будовою, властивостями та застосуванням речовин, логічне мислення, вміння порівнювати та спостерігати; виховувати любов до досліджень.


Обладнання: прилад для одержання газу, лабораторний штатив,суміш для добування аміаку, фенолфталеїн, хлорид на кислота, арґентум нітрат, пробірки.

Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу.


Методи і форми роботи: інтерактивна вправа «Мозковий штурм», «колективна робота», розповідь , бесіда, лабораторні досліди.


Девіз уроку: Працюючи від душі, ви зробите все і для близьких, і для себе , а якщо успіху не буде, працюйте ще. (Д. І. Менделєєв.)


Хід уроку

І. Організаційний етап.

Учитель. Проведемо невеличке дослідження вашого ставлення до навчання. У кожного із вас на столах лежать по шість аркушів із зображенням облич.

Ставлення до навчання (на аркушах зображено вирази обличчя, які відображають різні емоційні стани)

Перегляньте їх і підніміть те, яке відображає ваше ставлення до навчання.

Вступ.

На світі є багато невідомого. Бувають різні відкриття: для всіх і для себе. Для себе – це те, чого ти раніше не знав.

Бажаю, щоб сьогодні на уроці ви зробили відкриття самі для себе.


ІІ. Актуалізація опорних знань.

«Мозковий штурм» (10 хв)

1.Назвіть найпоширеніший елемент – неметал у природі.

2.Чому простих речовин утворених елементами – неметалами більше, ніж самих елементів – неметалів?

3.Яке значення озону для життя на Землі?

4.Вкажіть галузі застосування алмазу.

5. Вкажіть галузі застосування графіту.

6.Які особливості будови атомів неметалів?

7. Покажіть розподіл електронів в атома Оксигену.

8.В яких агрегатних станах можуть перебувати речовини утворені елементами – неметалами?

9.Напишіть формули таких речовин: кисню, озону, графіту, хлору, брому, бору, сірки, фосфору.

10. Які властивості проявляють елементи – неметали у хімічних реакціях?


ІІІ. Вивчення нового матеріалу.

1.Основні фізичні та хімічні властивості неметалів.

Колективне обговорення .

Учні під керівництвом вчителя обговорюють питання про фізичні властивості неметалів, описуючи властивості кисню,озону, графіту,азоту,сірки (зразки наявних речовин видано) характеризують будову зовнішнього енергетичного рівня атомів неметалів на прикладі атома Нітрогену та Хлору, складають електронно-графічні формули, визначають ступені окиснення атомів Нітрогену та Хлору в сполуках, записують рівняння реакцій взаємодії азоту і хлору з воднем, визначають окисник та відновник.

2.Сполуки неметалічних елементів з Гідрогеном. Склад, фізичні властивості, добування в лабораторії аміаку і хлороводню.

Бесіда.

1.Що ви знаєте про аміак?

2.Чому нашатирний спирт має запах аміаку?

3. Що ви знаєте про водний розчин хлороводню?

4.Яких правил слід дотримуватись при роботі з хлороводневою кислотою?

Розповідь учителя.

Аміак – безбарвний газ з характерним різким запахом, майже вдвічі легший за повітря. Аміак дуже добре розчиняється у воді (при 20 С в одному об’ємі води розчиняється до 700 обємів аміаку, а при 0С розчиняється 1200 обємів).

Завдання.

Обчисліть відносну густину аміаку за повітрям, зробіть певні висновки.

Демонстрація.

Добування аміаку і розчинення його у воді («фонтан»), випробовування розчину фенолфталеїном.

Опис експерименту наведено в підручнику. Одержати аміак можна, нагріваючи суміш кристалічних амоній хлориду і кальцій гідроксиду. Учні записують відповідне рівняння реакції під керівництвом вчителя.

Висновки.

  1. Аміак добре розчинний у воді.

  2. При розчиненні аміаку у воді відбувається хімічна реакція.

  3. В результаті даної реакції утворюється речовина амоній гідроксид, яка належить до слабких і нестійких основ:

NH3 + HO- = NH4OH = NH4 + OH-

  1. Гідроксид - йони обумовлюють лужне середовище, фенолфталеїн набуває малинового забарвлення.

Розповідь учителя.

Хлороводень - безбарвний газ з характерним різким запахом, трохи важчий за повітря, дуже добре розчиняється у воді: при 0С в одному об’ємі води розчиняється до 500 обємів хлороводню. Якщо добутий газ поглинати водою то при цьому можна дістати розбавлений розчин хлороводневої кислоти.

Завдання.

Обчисліть відносну густину хлороводню за повітрям, зробіть певні висновки.

Розповідь учителя.

Хлороводень у лабораторних умовах добувають із кристалічного хлориду натрію NaCl (кухонна сіль) під час нагрівання його з концентрованою сульфатною кислотою. В разі слабкого нагрівання не весь Гідроген сульфатної кислоти обмінюється на Натрій, тому утворюється натрій гідроген сульфат, так звана кисла сіль:

NaCl + H2 SO4 = NaHSO4 + HCl

В разі сильного нагрівання – натрій сульфат (середня сіль).

2NaCl + H2 SO4 = Na2SO4 + 2HCl

При розчиненні хлороводню у воді утворюється хлороводнева кислота.

Цією особливою властивістю користуються, щоб розпізнати хлороводневі кислоту серед інших кислот.


ІV. Закріплення знань.

Бесіда.

1.Як можна розділити суміш газів, що складається з кисню й аміаку?

2.Чи існує амоній гідроксид у вигляді чистої речовини?

3.Як добувають аміак у лабораторних умовах?

4.Як довести, що водний розчин аміаку проявляє лужні властивості?

5. Як довести, що водний розчин хлороводню проявляє кислі властивості?

V. Домашнє завдання.

Вивчити параграф.

*Розрахуйте масову частку аміаку в розчині, який одержали при розчиненні аміаку об’ємом 5,6л (н. у.) у воді масою180г.

* Напишіть рівняння реакції взаємодії концентрованої сульфатної кислоти з сріблом,складіть схеми електронного балансу, вкажіть окисник та відновник.Схожі:

Урок №5. Тема. Основні фізичні та хімічні властивості неметалів. Сполуки неметалічних елементів з Гідрогеном: аміак та хлороводень. Демонстрація 2 iconКалендарно-тематичне планування курсу хімії 11 клас ( всього 35 годин 1 год на тиждень)
Метали та неметали: будова речовин, властивості, застосування. Сполуки металічних та неметалічних елементів
Урок №5. Тема. Основні фізичні та хімічні властивості неметалів. Сполуки неметалічних елементів з Гідрогеном: аміак та хлороводень. Демонстрація 2 iconКалендарно – тематичне планування з хімії 10 клас
Поширення неметалічних елементів у природі, застосування неметалів. Поняття про адсорбцію
Урок №5. Тема. Основні фізичні та хімічні властивості неметалів. Сполуки неметалічних елементів з Гідрогеном: аміак та хлороводень. Демонстрація 2 iconУрок№1 Тема. Основні класи неорганічних сполук. Основи. Амфотерні гідроксиди. Солі. Тема
Хімічні властивості нерозчинних основ: взаємодія з кислотами, розкладання під час нагрівання
Урок №5. Тема. Основні фізичні та хімічні властивості неметалів. Сполуки неметалічних елементів з Гідрогеном: аміак та хлороводень. Демонстрація 2 iconЗа програмою 2005 року І. Максимов, І. Філоненко
Урок № Основні класи неорганічних сполук. Хімічні властивості оксидів, основ, кислот, солей
Урок №5. Тема. Основні фізичні та хімічні властивості неметалів. Сполуки неметалічних елементів з Гідрогеном: аміак та хлороводень. Демонстрація 2 iconПрограма з фізики І побутової хімії для 7-9 класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для розумово відсталих дітей
Вивчення даного предмета у спеціальних загальноосвітніх навчальних закладах для розумово відсталих дітей покликано забезпечити формування...
Урок №5. Тема. Основні фізичні та хімічні властивості неметалів. Сполуки неметалічних елементів з Гідрогеном: аміак та хлороводень. Демонстрація 2 iconПрограма з фізики І побутової хімії для 7-9 класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для розумово відсталих дітей
Вивчення даного предмета у спеціальних загальноосвітніх навчальних закладах для розумово відсталих дітей покликано забезпечити формування...
Урок №5. Тема. Основні фізичні та хімічні властивості неметалів. Сполуки неметалічних елементів з Гідрогеном: аміак та хлороводень. Демонстрація 2 iconУроку. Поняття про інертні елементи, галогени. Вимоги до знань і вмінь учнів: знати фізичні й хімічні властивості галогенів; уміти складати рівняння
До галогенів належать Флуор F, Хлор сі, Бром Вr, Йод І і Астат At (радіоактивний елемент). Це ще одна природна родина подібних за...
Урок №5. Тема. Основні фізичні та хімічні властивості неметалів. Сполуки неметалічних елементів з Гідрогеном: аміак та хлороводень. Демонстрація 2 iconУрок 23 Тема уроку. Положення металічних елементів у періодичній системі, особливості будови атомів. Металічний зв’язок. Фізичні властивості металів. І. Лекція
Групи, головні підгрупи, побічні підгрупи, лантаноїди, актиноїди. На зовнішньому рівні один-три електрони (s- або p-), в утворенні...
Урок №5. Тема. Основні фізичні та хімічні властивості неметалів. Сполуки неметалічних елементів з Гідрогеном: аміак та хлороводень. Демонстрація 2 iconУроку. Фізичні та хімічні явища. Хімічні реакції та ознаки, що їх супроводжують. Мета уроку: Навчальна
Тема уроку. Фізичні та хімічні явища. Хімічні реакції та ознаки, що їх супроводжують
Урок №5. Тема. Основні фізичні та хімічні властивості неметалів. Сполуки неметалічних елементів з Гідрогеном: аміак та хлороводень. Демонстрація 2 iconУроку. Історичні відомості про спроби класифікації хімічних елементів. Поняття про лужні елементи. Історичні
До середини XIX ст вже було відомо 63 хімічні елементи, які утворювали сотні тисяч хімічних сполук. Нагромадження знань про хімічні...
Урок №5. Тема. Основні фізичні та хімічні властивості неметалів. Сполуки неметалічних елементів з Гідрогеном: аміак та хлороводень. Демонстрація 2 iconТема. Основні класи неорганічних сполук. Основи. Амфотерні гідроксиди. Солі
Хімічні властивості лугів: дія на індикатори, взаємодія з кислотами, кислотними оксидами, солями. Заходи безпеки під час роботи з...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи