Урок №14 Тема: Принцип дії вогнегасника. Якісна реакція на карбонат-іон. Лабораторна робота № Дослідження властивостей карбонатів icon

Урок №14 Тема: Принцип дії вогнегасника. Якісна реакція на карбонат-іон. Лабораторна робота № Дослідження властивостей карбонатів
Скачати 52.67 Kb.
НазваУрок №14 Тема: Принцип дії вогнегасника. Якісна реакція на карбонат-іон. Лабораторна робота № Дослідження властивостей карбонатів
Дата конвертації09.02.2013
Розмір52.67 Kb.
ТипУрок
1. /Уроки/25.doc
2. /Уроки/26.doc
3. /Уроки/Урок 1.doc
4. /Уроки/Урок 10.doc
5. /Уроки/Урок 13.doc
6. /Уроки/Урок 15.doc
7. /Уроки/Урок 16.doc
8. /Уроки/Урок 17.doc
9. /Уроки/Урок 18.doc
10. /Уроки/Урок 19.doc
11. /Уроки/Урок 2.doc
12. /Уроки/Урок 21.doc
13. /Уроки/Урок 22.doc
14. /Уроки/Урок 23.doc
15. /Уроки/Урок 24.doc
16. /Уроки/Урок 27.doc
17. /Уроки/Урок 28.doc
18. /Уроки/Урок 29.doc
19. /Уроки/Урок 3.doc
20. /Уроки/Урок 30.doc
21. /Уроки/Урок 31.doc
22. /Уроки/Урок 32.doc
23. /Уроки/Урок 33.doc
24. /Уроки/Урок 34.doc
25. /Уроки/Урок 35.doc
26. /Уроки/Урок 4.doc
27. /Уроки/Урок 5.doc
28. /Уроки/Урок 6.doc
29. /Уроки/Урок 7.doc
30. /Уроки/Урок 8.doc
31. /Уроки/Урок 9.doc
32. /Уроки/Урок11.doc
33. /Уроки/Урок12.doc
34. /Уроки/Урок14.doc
35. /Уроки/Урок20.doc
Тема: Магній. Фізичні та хімічні властивості магнію та його сполук. Біологічна роль магнію
Тема : Твердість води Мета
Урок №1 Тема : Найважливіші класи неорганічних сполук( повторення основних питань курсу хімії основної школи)
Урок №10 Тема: Узагальнення знань з теми „Неметалічні елементи та їх сполуки (І)
Урок №13 Тема: Карбонатна кислота. Солі карбонатної кислоти, їх поширення в природі та застосування
Урок №15 Тема: Практична робота № Добування вуглекислого газу. Взаємоперетворення карбонатів та гідрогенкарбонатів. Демонстрація 9
Урок №16 Тема. Будівельні матеріали: скло, кераміка, бетон, цемент
Урок №17 Тема. Колообіг Оксигену, Нітрогену, Карбону в природі. Мета ввести поняття про колообіг Оксигену, Нітрогену, Карбону в природі
Урок №18 Тема: Підсумковий урок з теми «Неметалічні елементи та їхні сполуки» (ІІ). Мета уроку: визначити рівень навчальних досягнень учнів з теми
Урок №19
Урок №2 Тема: Періодичний закон та періодична система хімічних елементів Д.І. Менделєєва. Будова атома та хімічний зв'язок
Урок №21 Тема : Загальні хімічні властивості металів. Мета : систематизувати
Урок №22 Тема : Корозія металів. Захист
Урок №23
Урок №24
Урок №27 Тема: Алюміній як хімічний елемент і проста речовина. Фізичні властивості алюмінію. Мета: Поглибити знання учнів про метали, про алюміній як один з
Урок №28 Тема: Хімічні властивості алюмінію
Урок №29 Тема: Амфотерні властивості алюміній оксиду та алюміній гідроксиду, Лабораторна робота №13. Добування алюміній гідроксиду та доведення його амфотерності
Урок №3 Тема. Загальна характеристика неметалічних елементів. Неметали як прості речовини. Явище алотропії, алотропні видозміни Оксигену. Значення озонового шару для життя організмів на Землі
Урок №30 Тема: Ферум як представник хімічних елементів побічних підгруп. Фізичні та хімічні властивості заліза. Демонстрація 15, 16
Урок №31 Тема: Сполуки Феруму ( II ) І Феруму (III ). Лабораторна робота №14. Добування ферум (III )гідроксиду та ферум (II ) гідроксиду. Демонстрація 14
Урок №32 Тема: Практична робота № Розвязування експериментальних задач
Урок №33 Тема: Металічні руди. Загальні способи добування металів
Урок №34 Тема: Метали та сплави в сучасній техніці. Розвиток металургії в Україні. Застосування алюмінію,заліза та їх сплавів. Лабораторний дослід №15
Урок №35 Тема: Інтелект-шоу «Еврика» з теми «Метали» Мета: Перевірити набуті на попередніх уроках знання учнів з теми
Урок №4 Тема. Поширення неметалічних елементів у природі, застосування неметалів. Алотропні видозміни Карбону. Поняття про адсорбцію. Лабораторний дослід №1
Урок №5. Тема. Основні фізичні та хімічні властивості неметалів. Сполуки неметалічних елементів з Гідрогеном: аміак та хлороводень. Демонстрація 2
Урок№6 Тема. Солі амонію. Якісна реакція на йони амонію та хлорид-йони. Демонстрація 1; 3, Лабораторний дослід №2, 3
Урок №7. Тема. Оксиди неметалічних елементів. Кислотний характер оксидів та гідратів оксидів неметалічних елементів. Демонстрація 5
Урок №8 Тема. Сульфатна кислота і сульфати. Найважливіші природні сульфати, якісна реакція на сульфат йон. Демонстрація 6, 7, Лабораторний дослід №4, 5
Урок№9 Тема. Застосування сульфатної кислоти і сульфатів. Охорона навколишнього середовища
Урок №11 Тема: Нітратна кислота і нітрати, їх поширення в природі. Проблема вмісту нітратів у харчових продуктах. Лабораторний дослід № Ознайомлення зі зразками нітратів та солей амонію
Урок №12
Урок №14 Тема: Принцип дії вогнегасника. Якісна реакція на карбонат-іон. Лабораторна робота № Дослідження властивостей карбонатів
Урок №20 Тема : Загальні фізичні властивості металів. Поширеність металічних елементів та їх сполук в природі

Урок №14


Тема: Принцип дії вогнегасника. Якісна реакція на карбонат-іон.

Лабораторна робота № 8. Дослідження властивостей карбонатів.


Мета: вивчити конструкцію, принцип дії, галузь застосування та способи користування вуглекислотним вогнегасником; розвивати уявлення про якісні реакції та навички проведення експерименту, виховувати свідоме ставлення до використання речовин у побуті, сприяти формуванню світоглядних знань.


Тип уроку: закріплення і повторення знань

Обладнання та реактиви: розчини натрій карбонату, натрій гідроген карбонату, хлоридної кислоти, нітратної кислоти, крейда, вуглекислотний вогнегасник.


Девіз: Скажи мені—і я забуду

Покажи мені—і я пригадаю

Дай діяти самому—і я запам’ятаю

Китайська народна мудрість.


Хід уроку

І. Організаційний етап.

Клас ділиться на 2 групи, у кожній призначається консультант, який керує роботою.


ІІ. Актуалізація опорних знань учнів.

Диктант: виписати порядкові номери відповідей, у яких йдеться про СО

(І варіант) і СО2 (ІІ варіант).

1. Газ без кольору, легший за повітря.

2. Дуже отруйний.

3. Горить синім полум’ям.

4. Не горить і не підтримує горіння.

5. Відновлює метали з їх оксидів.

6. Легко зріджується.

7. Утворюється під час дихання тварин і рослин.

8. Реагує з лугами.

9. Взаємодіє з водою, утворюючи кислоту.

10. Застосовується у вогнегасниках.

Учні перевіряють диктант один у одного, користуючись відповідями, попередньо записаними на звороті дошки.


ІІІ. Повідомлення теми і мети уроку.

На сьогоднішньому уроці ми познайомимося з принципом дії вуглекислотного вогнегасника; закріпимо набуті знання про карбонати та дослідимо нові.

Щоб розкрити тему уроку учням пропонується провести дослідження в групах.


ІV Вивчення нового матеріалу.

Кожна з груп отримує своє завдання.


Група 1. Види вуглекислотних вогнегасників.

Принцип дії, галузі застосування та спосіб користування вогнегасником.

Група 2. Дослідження властивостей карбонатів.

На виконання завдань відводиться 10 хв. Після цього кожна група звітує про своє дослідження (15 хв.), заповнює опорний конспект, схема якого розміщена на дошці.

Перед початком роботи вчитель проводить інструктаж з техніки безпеки .


Інструктаж з техніки безпеки під час роботи з кислотами лугами.

 1. Будьте максимально обережні, виконуючи роботу.

 2. Виконуйте лише ті досліди, які вписані в інструкції.

 3. Надзвичайну обережність слід виявити під час роботи з кислотами, особливо берегти очі. У разі потрапляння кислоти на руки слід негайно змити її великою кількістю води та обробити уражене місце натрій гідроген карбонатом.

 4. Обережно поводитись із лугами. У разі потрапляння лугу на руки слід негайно змити його великою кількістю води та обробити уражене місце 3%-м розчином оцтової кислоти.

 5. Не зазирайте в пробірку, в якій знаходиться рідина, і не нахиляйтеся над посудиною, тому що найдрібніші краплі можуть потрапити в очі.

Чи існує спосіб, з допомогою якого можна відрізнити карбонати й гідроген карбонати від інших солей? Проведуть свої дослідження члени п’ятої групи.

Учитель. Вогнегасники—технічні пристрої, призначені для гасіння пожеж на початковій стадії їх виникнення.

Які існують види вуглекислотних вогнегасників та принцип їхньої дії? Слово надається членам першої групи


Вуглекислотні вогнегасники

Учитель. Вуглекислотні вогнегасники випускаються як ручні, так і пересувні. Ручні вогнегасники однакові по пристрою і складаються із сталевого високоміцного балона, в горловину якого укручено замочно-пусковий пристрій вентильного або пістолетного типу, сифонової трубки, яка служить для подачі вуглекислоти з балона до замочно—пускового пристрою, і розтруба—снігоутворювача .


Для приведення в дію вуглекислотного вогнегасника необхідно направити сопло на вогнище пожежі і відвернути повністю маховичок або надавити на важіль замочно—пускового пристрою. Балони вогнегасників заповнені рідкою вуглекислотою під тиском 6—7 МПа. Перехід рідкої вуглекислоти у вуглекислий газ супроводиться різким охолоджуванням і частина її перетворюється на “сніг” у вигляді найдрібніших кристалічних частинок (tсн = - 73 оЗ). В уникненні обмороження рук не можна доторкатися до металевого розтруба. Під час переходу вуглекислоти з рідкого стану в газоподібне відбувається збільшення об’єму в 400-500 разів.

Вуглекислотні вогнегасники (ОУ-2, ОУ-5, ОУ-8) призначені для гасіння загорянь різних речовин і матеріалів, за винятком речовин, які можуть горіти без доступу повітря, загорянь на електрифікованих залізничному і міському транспорті, електроустановок під напругою до 380 В. Температурний режим зберігання і застосування вуглекислотних вогнегасників від мінус 40оЗ до плюс 50оЗ


V. Закріплення знань.


Руханка.

Здогадались, ми—оксиди ,

Складні, важливі речовини,

Без оксидів вам не жити,

Вам без нас води не пити,

По пісочку не ходити

І багаття не запалити.

Родичів багато маєм,

Радо ми їх всіх вітаєм.

Ой, чи живі, чи здорові,

Родичі ви оксидові?

Адже знаєш, що кислоти –

Оксидові дяді й тьоті,

Вони з оксидів утворились,

Як водиці ті напились.

І основи теж нам рідні,

Всі нащадки то оксидні.

Солі—внуки оксидові,

Речовини вам відомі.

Учитель. Далі членами другої групи виконується експериментальне завдання, визначається дослідним шляхом якісної реакції на карбонат-іон, досліджуються властивості карбонатів. Результати записують у зошит для практичних робіт.


План виявлення карбонат- та гідроген карбонат-іонів.

 • Провести дослід з визначення CO32- , НCO3- в розчині .

 • Що є реактивом на CO32- , НCO3- ?

 • Скласти відповідні рівняння реакцій.

 • Як визначити CO32- в розчині?


Відношення карбонатів до кислот (якісна реакція на СО32-)

 1. Дотримуючись правил ТБ, виконайте дослід за планом.

а) В одну пробірку налийте розчин натрій карбонату Na2CO3, в іншу –розчин натрій гідроген карбонату NaНCO3, об’ємом 1 мл.

б) В обидві пробірки обережно долийте розчин хлоридної кислоти НСl. Що спостерігається?

в) Повторіть експеримент зі шматком крейди СаСО3 і розчином нітратної кислоти НNO3 . Переконайтесь у виділенні вуглекислого газу СО2, підносячи до отвору запаленого сірника.

Отже, для розпізнавання карбонатів використовують сильні кислоти. Під час їх дії відбувається характерне ”скипання” в наслідок бурхливого виділення вуглекислого газу СО2.

 1. Складіть молекулярно - йонні рівняння проведених реакцій , зробіть висновок про реакцію розпізнавання карбонатів.

 2. Підготуйте коротке повідомлення про якісну реакцію на карбонат—іон.


VІ. Підбиття підсумків уроку, оцінювання.


VІІ. Домашнє завдання.

 • Підготуйте коротке повідомлення про практичне значення карбонатів.

 • Складіть кросворд з даної теми.

 • Напишіть рівняння реакцій в повній та скороченій йонній формі:

Н2SO4 + NaНCO3 Na2SO4 + H2O + CO2;

Fe2(SO4)3 + H2O Fe(OH)3 + Н2SO4;Схожі:

Урок №14 Тема: Принцип дії вогнегасника. Якісна реакція на карбонат-іон. Лабораторна робота № Дослідження властивостей карбонатів iconТема: Карбонатна кислота. Карбонати й гідроген карбонати. Якісна реакція на карбонат іон
Тема: Карбонатна кислота. Карбонати й гідроген карбонати. Якісна реакція на карбонат – іон
Урок №14 Тема: Принцип дії вогнегасника. Якісна реакція на карбонат-іон. Лабораторна робота № Дослідження властивостей карбонатів iconЛабораторна робота №3 2 Дослідження трифазного синхронного генератора
Ціль: вивчити устрій і принцип дії синхронного генератора; зняти характеристику холостої ходи, зовнішню і регулювальну характеристики...
Урок №14 Тема: Принцип дії вогнегасника. Якісна реакція на карбонат-іон. Лабораторна робота № Дослідження властивостей карбонатів iconЛабораторна робота №5 дослідження однофазного трансформатора
Мета роботи: Вивчити будову та принцип дії однофазного трансформатора; визначити параметри та основні показники трансформатора; дослідити...
Урок №14 Тема: Принцип дії вогнегасника. Якісна реакція на карбонат-іон. Лабораторна робота № Дослідження властивостей карбонатів iconЛабораторна робота №10 Тема. Складання електромагніту і дослідження його дії
Мета: скласти електромагніт і дослідити його магнітну дію за допомогою магнітної стрілки
Урок №14 Тема: Принцип дії вогнегасника. Якісна реакція на карбонат-іон. Лабораторна робота № Дослідження властивостей карбонатів iconУроку. Різноманітність та функції білків. Лабораторна робота № Вивчення властивостей ферментів
Тема уроку. Різноманітність та функції білків. Лабораторна робота № Вивчення властивостей ферментів
Урок №14 Тема: Принцип дії вогнегасника. Якісна реакція на карбонат-іон. Лабораторна робота № Дослідження властивостей карбонатів iconЛабораторна робота №8 Дослідження підсилювача низької частоти. Мета роботи
Мета роботи: Вивчити принцип дії підсилювача низької частоти пнч, зібраного за схемою з загальним емітером. Визначити коефіцієнт...
Урок №14 Тема: Принцип дії вогнегасника. Якісна реакція на карбонат-іон. Лабораторна робота № Дослідження властивостей карбонатів iconЛабораторна робота № Дослідження взаємодії електризованих тіл
Тема: Інструктаж із бжд. Лабораторна робота № Дослідження взаємодії електризованих тіл
Урок №14 Тема: Принцип дії вогнегасника. Якісна реакція на карбонат-іон. Лабораторна робота № Дослідження властивостей карбонатів iconЛабораторна робота №3 1 Дослідження однофазного трансформатора
Метою цієї роботи є ознайомлення з будовою однофазного трансформатора та дослідження його шляхом проведення дослідів холостого ходу...
Урок №14 Тема: Принцип дії вогнегасника. Якісна реакція на карбонат-іон. Лабораторна робота № Дослідження властивостей карбонатів iconПрограма предмет Методи дослідження властивостей матеріалів (Р-32)
Основна увага приділена дослідженню властивостей напівпровідникових та діелектричних матеріалів. Крім дослідження об'ємних властивостей...
Урок №14 Тема: Принцип дії вогнегасника. Якісна реакція на карбонат-іон. Лабораторна робота № Дослідження властивостей карбонатів iconУрок № Тема: Будова речовини. Рух і взаємодія атомів і молекул. Дифузія. Агрегатні стани речовини. Лабораторна робота «Дослідження явища дифузії в рідинах і га­зах»
Тема: Будова речовини. Рух і взаємодія атомів і молекул. Дифузія. Агрегатні стани речовини. Лабораторна робота «Дослідження явища...
Урок №14 Тема: Принцип дії вогнегасника. Якісна реакція на карбонат-іон. Лабораторна робота № Дослідження властивостей карбонатів iconЛабораторна робота Тема: Дослідження електромагніту. Мета: Навчитися складати електромагніт, дослідити залежність дії електромагніту
Мета: Навчитися складати електромагніт, дослідити залежність дії електромагніту від сили струму, кількості витків та наявності залізного...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи