Урок №18 Тема: Підсумковий урок з теми «Неметалічні елементи та їхні сполуки» (ІІ). Мета уроку: визначити рівень навчальних досягнень учнів з теми icon

Урок №18 Тема: Підсумковий урок з теми «Неметалічні елементи та їхні сполуки» (ІІ). Мета уроку: визначити рівень навчальних досягнень учнів з теми
Скачати 40.12 Kb.
НазваУрок №18 Тема: Підсумковий урок з теми «Неметалічні елементи та їхні сполуки» (ІІ). Мета уроку: визначити рівень навчальних досягнень учнів з теми
Дата конвертації09.02.2013
Розмір40.12 Kb.
ТипУрок
1. /Уроки/25.doc
2. /Уроки/26.doc
3. /Уроки/Урок 1.doc
4. /Уроки/Урок 10.doc
5. /Уроки/Урок 13.doc
6. /Уроки/Урок 15.doc
7. /Уроки/Урок 16.doc
8. /Уроки/Урок 17.doc
9. /Уроки/Урок 18.doc
10. /Уроки/Урок 19.doc
11. /Уроки/Урок 2.doc
12. /Уроки/Урок 21.doc
13. /Уроки/Урок 22.doc
14. /Уроки/Урок 23.doc
15. /Уроки/Урок 24.doc
16. /Уроки/Урок 27.doc
17. /Уроки/Урок 28.doc
18. /Уроки/Урок 29.doc
19. /Уроки/Урок 3.doc
20. /Уроки/Урок 30.doc
21. /Уроки/Урок 31.doc
22. /Уроки/Урок 32.doc
23. /Уроки/Урок 33.doc
24. /Уроки/Урок 34.doc
25. /Уроки/Урок 35.doc
26. /Уроки/Урок 4.doc
27. /Уроки/Урок 5.doc
28. /Уроки/Урок 6.doc
29. /Уроки/Урок 7.doc
30. /Уроки/Урок 8.doc
31. /Уроки/Урок 9.doc
32. /Уроки/Урок11.doc
33. /Уроки/Урок12.doc
34. /Уроки/Урок14.doc
35. /Уроки/Урок20.doc
Тема: Магній. Фізичні та хімічні властивості магнію та його сполук. Біологічна роль магнію
Тема : Твердість води Мета
Урок №1 Тема : Найважливіші класи неорганічних сполук( повторення основних питань курсу хімії основної школи)
Урок №10 Тема: Узагальнення знань з теми „Неметалічні елементи та їх сполуки (І)
Урок №13 Тема: Карбонатна кислота. Солі карбонатної кислоти, їх поширення в природі та застосування
Урок №15 Тема: Практична робота № Добування вуглекислого газу. Взаємоперетворення карбонатів та гідрогенкарбонатів. Демонстрація 9
Урок №16 Тема. Будівельні матеріали: скло, кераміка, бетон, цемент
Урок №17 Тема. Колообіг Оксигену, Нітрогену, Карбону в природі. Мета ввести поняття про колообіг Оксигену, Нітрогену, Карбону в природі
Урок №18 Тема: Підсумковий урок з теми «Неметалічні елементи та їхні сполуки» (ІІ). Мета уроку: визначити рівень навчальних досягнень учнів з теми
Урок №19
Урок №2 Тема: Періодичний закон та періодична система хімічних елементів Д.І. Менделєєва. Будова атома та хімічний зв'язок
Урок №21 Тема : Загальні хімічні властивості металів. Мета : систематизувати
Урок №22 Тема : Корозія металів. Захист
Урок №23
Урок №24
Урок №27 Тема: Алюміній як хімічний елемент і проста речовина. Фізичні властивості алюмінію. Мета: Поглибити знання учнів про метали, про алюміній як один з
Урок №28 Тема: Хімічні властивості алюмінію
Урок №29 Тема: Амфотерні властивості алюміній оксиду та алюміній гідроксиду, Лабораторна робота №13. Добування алюміній гідроксиду та доведення його амфотерності
Урок №3 Тема. Загальна характеристика неметалічних елементів. Неметали як прості речовини. Явище алотропії, алотропні видозміни Оксигену. Значення озонового шару для життя організмів на Землі
Урок №30 Тема: Ферум як представник хімічних елементів побічних підгруп. Фізичні та хімічні властивості заліза. Демонстрація 15, 16
Урок №31 Тема: Сполуки Феруму ( II ) І Феруму (III ). Лабораторна робота №14. Добування ферум (III )гідроксиду та ферум (II ) гідроксиду. Демонстрація 14
Урок №32 Тема: Практична робота № Розвязування експериментальних задач
Урок №33 Тема: Металічні руди. Загальні способи добування металів
Урок №34 Тема: Метали та сплави в сучасній техніці. Розвиток металургії в Україні. Застосування алюмінію,заліза та їх сплавів. Лабораторний дослід №15
Урок №35 Тема: Інтелект-шоу «Еврика» з теми «Метали» Мета: Перевірити набуті на попередніх уроках знання учнів з теми
Урок №4 Тема. Поширення неметалічних елементів у природі, застосування неметалів. Алотропні видозміни Карбону. Поняття про адсорбцію. Лабораторний дослід №1
Урок №5. Тема. Основні фізичні та хімічні властивості неметалів. Сполуки неметалічних елементів з Гідрогеном: аміак та хлороводень. Демонстрація 2
Урок№6 Тема. Солі амонію. Якісна реакція на йони амонію та хлорид-йони. Демонстрація 1; 3, Лабораторний дослід №2, 3
Урок №7. Тема. Оксиди неметалічних елементів. Кислотний характер оксидів та гідратів оксидів неметалічних елементів. Демонстрація 5
Урок №8 Тема. Сульфатна кислота і сульфати. Найважливіші природні сульфати, якісна реакція на сульфат йон. Демонстрація 6, 7, Лабораторний дослід №4, 5
Урок№9 Тема. Застосування сульфатної кислоти і сульфатів. Охорона навколишнього середовища
Урок №11 Тема: Нітратна кислота і нітрати, їх поширення в природі. Проблема вмісту нітратів у харчових продуктах. Лабораторний дослід № Ознайомлення зі зразками нітратів та солей амонію
Урок №12
Урок №14 Тема: Принцип дії вогнегасника. Якісна реакція на карбонат-іон. Лабораторна робота № Дослідження властивостей карбонатів
Урок №20 Тема : Загальні фізичні властивості металів. Поширеність металічних елементів та їх сполук в природі

Урок №18

Тема: Підсумковий урок з теми «Неметалічні елементи та їхні сполуки» (ІІ).


Мета уроку: визначити рівень навчальних досягнень учнів з теми,

розуміння основних понять , уміння використовувати

їх на практиці.


Тип уроку: контроль і коригування знань , умінь і навичок.


Обладнання: картки з різнорівневими завданнями, таблиця «Періодична система хімічних елементів».


Форма роботи: письмова контрольна робота за варіантами.


Девіз: Ключем до успішного оцінювання є формування

самопевності учня .

Треба допомогти йому повірити в те, що він може

досягти успішного результату.

Р. Стінггенз.


Хід уроку

І. Організація класу . (5хв.)


ІІ. Письмова контрольна робота.

Учитель нагадує учням зміст завдань,

час виконання , розподіляє варіанти, називає ключові моменти, оформлення відповідей й систему оцінювання:

  • завдання 1-6 тестові; кожне завдання оцінюється по 0,5 балу, а в сумі перші шість завдань дають 3 бали;

  • завдання 7-9 оцінюються по 1 балу;

  • завдання 10-11 оцінюються по 1,5 бали, разом за одинадцять правильно

виконаних завдань – 9 балів.

  • завдання 12 пропонується виконати учням , які претендують на оцінку 12 оцінюється в 3 бали.

Таким чином, максимальна оцінка за правильно виконану роботу становить 12 балів.

Час на виконання роботи - 40 хв.

Варіант І.

І рівень.

1. Вкажіть молекулярну формулу нітратної кислоти:

а) HNO3; б) NH4OH; в) NaNO3.

2. Властивості карбон (ІV) оксиду:

а) основні ; б) амфотерні ; в) кислотні.

3. Карбонатна кислота належить до:

а) слабких електронів; б) оксигеновмісних кислот; в) електролітів середньої сили; г) безоксигеновмісних кислот.

4. Встановіть відповідність між назвами та формулами мінеральних добрив:

1) Натрієва селітра; а) NH4NO3;

2) Калійна селітра; б) NaNO3;

3) Амоніачна селітра; в) KNO3;

5. Вкажіть формулу натрій гідроген карбонату:

а) Na2CO3; б)NaHCO3; в)MgCO3;

6. У скільки разів збільшується об’єм снігоподібної маси при дії вогнегасника:

а) у 200—300; б) у 300—400; в) у 400—500


ІІ рівень.

7. Реакція добування карбон (іv) оксиду в промисловості:

а) СаСО3= СаО+СО2 ; б)2С+О2 СО;

в) СаСО3+2НCl CaCl2 + CO2 +H2O;


8. При взаємодії розбавленої нітратної кислоти із залізом отримують продукт відновлення нітрогену:

а)NO2; б) NH3 ; в) NO;

9. Формула речовин позначена «Х» у схемі перетворень: NO2 Х KNO3

а)NO; б) К2О; в)HNO3.

ІІІ рівень.

10. Напишіть рівняння у молекулярній повній і скороченій йонних формах таких реакцій:

а)калій фосфату і барій нітрату; б) калій карбонату і хлоридної кислоти.

11. Обчисліть масову частку натрій нітрату у вихідній сумі якщо внаслідок

нагрівання 40г суміші добуто кисень об’ємом 4.48л.(н.у).

ІV рівень.

  1. У першу порцелянову чашку насипали кальцій карбонат, у другу –калій нітрат, у третю –натрій хлорид. Як можна, спостерігаючи процес прожарювання і випробовуючи продукти реакцій, розпізнати взяті солі? Напишіть рівняння відповідних реакцій. Зрівняйте коефіцієнти

методом ОВР.


Варіант ІІ.

І рівень.

1. Нітрати – це солі:

а) нітратної кислоти; б) ортофосфорної кислоти; в) власний варіант відповіді.

2. Наявність карбонат – йонів СО32- у розчині можна визначити за допомогою:

а) натрій гідроксиду; б) хлоридної кислоти; в) арґентум нітрату.

3. Нітратна кислота належить до:

а) слабких електролітів; в) електролітів середньої сили;

б) оксигеновмісних кислот; г) безоксигеновмісних кислот.

4. Мінеральне добриво амоніачна селітра NH4 NO3 містить необхідний для рослин поживний елемент:

а) Оксисен; б) Нітроген; в) Гідроген.

5. Одну з солей карбонатної кислоти застосовують під назвою «питна сода». Вкажіть її склад:

а) NаHСО3; б) MgCO3; в) Nа2СO3.

6. Вкажіть перехід агрегатного стану вуглекислоти при дії вогнегасника:

а) з рідкого у твердий; б) з газоподібного у рідкий; в) з рідкого у газоподібний.

ІІ рівень.


7. При пропусканні карбон (іv) оксиду через водний кальцій гідроксиду ознакою реакцій є:

а) утворення малодисоційованої сполуки води; б) утворення осаду;

в) виділення теплоти;

8. Нітроген (іv) оксид утворюється при взаємодії концентрованої нітратної кислоти з :

а) Сu; б) Fe2O3; в)Al2O3 в)Mg.

9. Формула речовин позначена «Х» у схемі перетворень: СО2 Х СаCО3:

а) СаО; б) H2СO3; в) СО;

ІІІ рівень.

10.Напишіть рівняння реакцій наведеними схемами:

а) SiO2 + Na2СО3 ;

б) SiO2 + СaО ;

в) Na2SiO3 + HCІ ;

11. 10г. обробили надлишком хлорної кислоти . Під час реакції виділилось 2,15л. вуглекислого газу ( н.у.). Визначіть масову частку кальцій карбонату у вапняку.


ІV рівень.

12. Порівняйте окисні властивості нітратної і карбонатної кислот. Відповідь підтвердьте рівнянням хімічних реакцій. Зрівняйте коефіцієнти методом ОВР.Схожі:

Урок №18 Тема: Підсумковий урок з теми «Неметалічні елементи та їхні сполуки» (ІІ). Мета уроку: визначити рівень навчальних досягнень учнів з теми iconУрок в 11 класі
Тема: Урок узагальнення і систематизації знань, умінь та навичок учнів при вивчені теми «Елементи комбінаторики»
Урок №18 Тема: Підсумковий урок з теми «Неметалічні елементи та їхні сполуки» (ІІ). Мета уроку: визначити рівень навчальних досягнень учнів з теми iconУрок алгебри у 8 класі. Тема уроку. Квадратні рівняння Мета уроку: формувати уміння розв'язувати квадратні рівняння. Тип уроку: комбінований. Хід уроку
Повідомлення теми і мети. Здійснення мотивації навчаль­но-пізнавальної діяльності учнів. Урок проводиться в формі подорожі до Єгипетської...
Урок №18 Тема: Підсумковий урок з теми «Неметалічні елементи та їхні сполуки» (ІІ). Мета уроку: визначити рівень навчальних досягнень учнів з теми iconУрок захист проекту
Мета: здійснити контроль, корекцію й оцінювання навчальних досягнень учнів з вивченої теми
Урок №18 Тема: Підсумковий урок з теми «Неметалічні елементи та їхні сполуки» (ІІ). Мета уроку: визначити рівень навчальних досягнень учнів з теми iconУрок 2/70 Підсумковий урок Мета уроку: підбити підсумок вивчення курсу фізики у 8 класі. Тип уроку: урок закріплення знань. Методичні рекомендації

Урок №18 Тема: Підсумковий урок з теми «Неметалічні елементи та їхні сполуки» (ІІ). Мета уроку: визначити рівень навчальних досягнень учнів з теми iconУрок 18 Тема. Оцінювання рівня навчальних досягнень учнів з теми Соціально-економічне життя народу та український національний рух у першій половині 19 століття

Урок №18 Тема: Підсумковий урок з теми «Неметалічні елементи та їхні сполуки» (ІІ). Мета уроку: визначити рівень навчальних досягнень учнів з теми iconСамоаналіз уроку
Яке місце займає даний урок в системі уроків теми? Яка тема та мета уроку, як ви їх досягаєте на уроці?
Урок №18 Тема: Підсумковий урок з теми «Неметалічні елементи та їхні сполуки» (ІІ). Мета уроку: визначити рівень навчальних досягнень учнів з теми iconТема. Мандрівка в Королівство Минулих часів. Урок узагальнення з теми «Знайомство з історією» Мета: повторити, закріпити й узагальнити знання учнів з теми
Розвивати мовленнєві, інформаційні, логічні та хронологічні компетенції учнів. Виховувати шанобливе ставлення до пам’яток минулого...
Урок №18 Тема: Підсумковий урок з теми «Неметалічні елементи та їхні сполуки» (ІІ). Мета уроку: визначити рівень навчальних досягнень учнів з теми iconУрок англійської мови з теми «My Toys» для учнів 1 класу
Мета уроку: Повторити вивчені букви та звуки. Активізувати лексичний матеріал з теми. Продовжувати практикувати учнів у вживанні...
Урок №18 Тема: Підсумковий урок з теми «Неметалічні елементи та їхні сполуки» (ІІ). Мета уроку: визначити рівень навчальних досягнень учнів з теми iconУрок інформатики IV етапу Всеукраїнського конкурсу «Учитель року 2009» Тема: Інформаційна система та її складові. Поняття про стиснення даних. Архівація даних. Мета
Узагальнити, систематизувати й поглибити знання учнів з теми, удосконалити практичні навички з теми
Урок №18 Тема: Підсумковий урок з теми «Неметалічні елементи та їхні сполуки» (ІІ). Мета уроку: визначити рівень навчальних досягнень учнів з теми iconУрок Тематичне оцінювання Мета уроку: контроль рівня навчальних досягнень учнів за темою. Тип уроку: урок контролю. Обладнання: комплект завдань тематичного оцінювання
Насамперед треба підбити підсумки попереднього уроку, повідомити оцінки за лабораторні роботи 4 і 5 та за самостійну роботу. Якщо...
Урок №18 Тема: Підсумковий урок з теми «Неметалічні елементи та їхні сполуки» (ІІ). Мета уроку: визначити рівень навчальних досягнень учнів з теми iconУрок по темі: "ms word: Створення шаблону документа" Мета уроку: навчитися створювати шаблони документів у текстовому редакторі ms word
Перевірка готовності учнів до уроку, відмітка відсутніх, оголошення теми та мети уроку
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи