Положення логопедичного пункту відділу освіти Богуславської райдержадміністрації icon

Положення логопедичного пункту відділу освіти Богуславської райдержадміністрації
Скачати 93.43 Kb.
НазваПоложення логопедичного пункту відділу освіти Богуславської райдержадміністрації
Дата конвертації22.04.2013
Розмір93.43 Kb.
ТипДокументи

Затверджую

Начальник відділу освіти

Богуславської райдержадміністрації

_____________________Цимбал О.І.


ПОЛОЖЕННЯ

Логопедичного пункту відділу освіти

Богуславської райдержадміністрації

 1. Загальні положення

  1. Логопедичний пункт організовується для надання кваліфікованої допомоги дітям з вадами мовлення.

Основна мета діяльності логопедичного пункту надання допомоги дітям, що мають мовленнєві вади, усунення порушень усної і писемної мови, пропаганда логопедичних знань серед педагогів і батьків.

1.2. Логопедичний пункт відкривається районним відділом освіти з дозволу органів місцевої виконавчої влади та самоврядування в межах асигнувань, передбачених у бюджеті для цієї мети.

1.3. Основний документ, що регламентує діяльність логопедичного пункту, – Положення про логопедичні пункти системи освіти, затверджене наказом Міністерства освіти України від 13.05.1993 р. №135.

 1. Організація логопедичної роботи

2.1. На логопедичний пункт зараховуються учні загальноосвітніх шкіл, вихованці старших груп ДНЗ, що мають різні відхилення мовленнєвого розвитку, виявлені вчителем-логопедом, психоневрологом та педіатром районної поліклініки, районною ПМПК (психолого-медико-педагогічною консультацією).

На логопедичний пункт насамперед приймають дітей, мовленнєві вади яких перешкоджають успішному навчанню.

Мова навчання на логопедичному пункті визначається відповідно до Закону України про мови.

Прийом дітей з вадами мовлення на логопедичний пункт проводиться протягом усього навчального року в міру звільнення місць.

2.2. Обстеження дітей для зарахування їх на логопедичний пункт проводиться з 1-го по 30 вересня і з 1-го по 30 травня.

Вчитель – логопед веде список дітей з вадами мовлення. Вчителі-логопеди обстежують направлених до логопедичного пункту дітей, які зараховуються у перші класи шкіл, а також дітей старших груп дошкільних закладів. З дітьми, що мають мовленнєві порушення вчителі –логопеди проводять корекційні заняття.

Відомості про дітей зарахованих на логопедичний пункт, вчитель-логопед занотовує в мовну карту.

2.3. Початок та закінчення навчального року встановлюється відповідно до Положення про навчальний виховний заклад України.

2.4. На логопедичному пункті одночасно працює 25-30 дітей. Заняття з ними, як правило, проводять у години вільні від занять та уроків. Основна форма організації навчально-корекційної роботи – групові заняття.

Наповнюваність груп 4-5 чоловік.

2.5. На логопедичному пункті комплектують такі групи дітей: з вадами вимови окремих фонем, з відхиленнями фонематичного і лексико-граматичного розвитку (нерідко виражене загальне недорозвинення мовлення), з вадами читання і письма, зумовленими порушеннями мовленнєвого розвитку, з дизартрією, алалією, ринолалією.

По можливості до груп добирають дітей з однорідними порушеннями мовлення й одного віку. Допускається комплектування груп дітей з різних класів та груп.

2.6. Заняття з кожною групою дітей на логопедичному пункті проводять по можливості через день і відмічають у журналі обліку відвідування.

Тривалість логопедичних занять для кожної групи – 35-45 хвилин.

З дітьми, у яких наявні дизартрія, ринолалія або інші мовленнєві дефекти, спричинені порушенням будови артикуляційного апарату, проводять індивідуальні заняття по можливості 2-3 рази на тиждень по 15-20 хв. з кожною дитиною.

2.7. Навчальний матеріал, що використовується для виправлення мовлення має відповідати навчально-корекційним завданням, вікові та рівню підготовки дітей.

2.8. Результати логопедичних занять відмічають у мовній картці та доводять до відома батьків, вихователя, класовода.

2.9. У разі потреби дітей з важкими вадами мовлення вчитель-логопед направляє на обстеження районною ПМПК, до районної поліклініки на обстеження лікарями-спеціалістами (невропатологом, психоневрологом, отоларингологом, педіатром та ін.). Висновки лікарів-спеціалістів зберігаються на логопедичному пункті.

2.10. Випуск дітей з логопедичного пункту проводиться протягом усього навчального року після усунення дефектів мовлення.

 1. Вчитель-логопед

3.1. Вчителями-логопедами логопед пункту призначають осіб, які мають вищу дефектологічну освіту зі спеціальності «Дефектологія» або «Логопедія».

3.2. Вчителі-логопеди призначаються та звільняються в порядку, встановленому для вчителів загальноосвітніх шкіл.

3.3. Праця вчителів-логопедів, які працюють на логопедичному пункті, оплачується в установленому порядку відповідно до чинного законодавства.

Порядок нарахування заробітної плати вчителям-логопедам визначено Інструкцією про обчислення заробітної плати педагогічних працівників, затвердженої наказом Міністерства освіти України від 15.04.1993 р. № 102.

Тривалість робочого тижня вчителя логопеда логопедичного пункту становить 18 годин на тиждень (наказ Міністерства освіти і науки від 24.02.2005 року № 118 «Про внесення змін до Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівникам освіти»)

3.4. Учитель-логопед логопед пункту веде заняття з дітьми по виправленню дефектів усної та писемної мови, сприяє подоланню зумовленої ними неуспішності з рідної мови; здійснює систематичний зв’язок з вихователями, класними керівниками, батьками дітей, що відвідують логопедичний пункт, відвідує заняття та уроки в роботі з дітьми що мають вади мовлення; складає щорічний звіт про роботу та подає його в районний відділ освіти; бере участь у засіданнях методичних об’єднань вчителів-логопедів; здійснює зв'язок з дошкільними закладами, школами для дітей з важкими порушеннями мови, логопедами та лікарями-спеціалістами дитячих поліклінік; веде пропаганду логопедичних знань серед батьків; періодично виступає на батьківських зборах з доповідями про завдання та специфіку логопедичної роботи щодо підвищення успішності учнів; надає батькам консультації, які занотовує у журналі обліку консультацій.

Учитель-логопед логопед пункту зобов’язаний систематично підвищувати свою кваліфікацію. Логопед проходить перепідготовку та атестацію у порядку, передбаченому для вчителів дефектологів.

3.5. Відповідно до п.3.6. Положення про логопедичні пункти системи освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти України від 13.05.1993р. № 135, для вчителів-логопедів логопед пунктів передбачено всі пільги та переваги встановлені для вчителів спеціальних шкіл-інтернатів для дітей з вадами фізичного або розумового розвитку.

 1. Керівництво і контроль за логопедичною роботою.

4.1. Безпосереднє керівництво і контроль за роботою учителів-логопедів логопед пункту здійснює районний відділ освіти, у віданні якого перебуває логопедичний пункт.

4.2. У разі наявності в районі, місті кількох логопедичних пунктів при дошкільних закладах, загальноосвітніх школах, інших закладах для дітей з вадами мовлення створюються методичні об’єднання вчителів-логопедів. Керівництво методичним об’єднанням вчителів-логопедів покладається на одного з найдосвідченіших учителів-логопедів.

 1. Приміщення, обладнання та фінансування логопедичного пункту.

5.1. Логопедичний пункт може розміщуватись у приміщенні дошкільного закладу, однієї із загальноосвітніх шкіл або у приміщенні районного відділу освіти.

5.2. Логопедичний пункт, розміщений у школі, вважається класом-комплексом при встановленні штатів школи тільки стосовно кількості ставок робітничого та обслуговуючого персоналу.

5.3. Для логопедичного пункту виділяється кабінет площею не менше 20 м2, який відповідає санітарно-гігієнічним вимогам. Логопедичний пункт забезпечується спеціальним обладнанням.

На районний відділ освіти покладається відповідальність за обладнання логопедичного пункту, санітарне утримання і ремонт приміщення. Логопед пункт фінансується відділом освіти у віданні якого він перебуває.

5.4. На логопедичному пункті ведеться така документація:

 • список дітей з вадами мовлення;

 • мовленнєва картка;

 • журнал обліку відвідування;

 • журнал обліку консультацій.Затверджую

Начальник відділу освіти

Богуславської райдержадміністрації

_____________________Цимбал О.І.


Посадова інструкція

завідуючого логопедичним пунктом


 1. ^ Загальні положення

1.1 Призначення на посаду завідуючого логопедичним пунктом та звільнення з неї здійснюється наказом начальника відділу освіти Богуславської райдержадміністрації із дотриманням вимог Кодексу законів про працю України.

1.2 Завідуючий логопедичним пунктом безпосередньо підпорядковується начальнику відділу освіти Богуславської райдержадміністрації.

1.3 У процесі своєї діяльності завідуючий логопедичним пунктом керується Конституцією та законами України, постановами Кабінету міністрів України, та наказами Міністерства освіти і науки України, органів управління освітою, іншими нормативними документами, а також локальними правовими актами та цією посадовою інструкцією.

1.4 На період тимчасової відсутності завідуючий логопедичним пунктом може бути замінений…

1.5 Завідуючий логопед пунктом отримує від начальника відділу освіти матеріали нормативно-правового та організаційно-методичного змісту, знайомиться під розпис з відповідними документами.

1.6 Завідуючий логопедичним пунктом систематично обмінюється інформацією з питань, що входять у його компетенцію, з адміністрацією відділу освіти.


 1. Завдання та обов’язки завідуючий логопедичним пунктом:

2.1 Виявляє. Обстежує закріплених за логопедичним пунктом учнів шкіл, вихованців дошкільних закладів, які мають вади усної та писемної мови.

2.2 З урахуванням характеру мовних порушень, вікових, індивідуальних особливостей дітей здійснює навчально-корекційну роботу.

2.3 Використовує активні форми й засоби активізації розвитку мови, фонематичного сприйняття, попередження дисграфії, проводить логопедичні заняття.

2.4 Підтримує тісний зв'язок із педагогічними працівниками: вчителями, вихователями, психологами, а також із батьками дітей, які відвідують логопедичний пункт, надає їм консультативну допомогу.

2.5 Дбає про поповнення матеріально-технічної бази логопедичного кабінету, є матеріально відповідальною особою.

2.6 Складає табель обліку використання робочого часу вчителів-логопедів логопедичного пункту;

 • планує роботу логопедичного пункту;

 • відповідає за оформлення та ведення відповідної документації;

 • контролює та координує роботу вчителів-логопедів логопедичного пункту.

2.7 Настановленням та особистим прикладом утверджує повагу до принципів загальнолюдської моралі, батьків, жінки, культурно-національних, духовних цінностей України, дбайливе ставлення до навколишнього середовища.

2.8 Готує вихованців до життя в дусі взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами.

2.9 Додержується педагогічної етики, поважає гідність дитини, захищає від будь-яких форм фізичного або психологічного насильства, запобігає шкідливим звичкам, пропонує здоровий спосіб життя.

2.10 Систематично підвищує професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну культуру.


 1. Права завідуючий логопедичним пунктом має право:

3.1 За погодженням вибрати та використовувати методики навчання та виховання, учбові посібники та матеріали, підручники.

3.2 Видавати накази та розпорядження в межах своєї компетенції.

3.3 Застосовувати до працівників пункту заохочення та накладати на них дисциплінарне стягнення.

3.4 Захищати свою професійну честь та гідність всіма засобами в межах чинного законодавства.

3.5 Знайомитись зі скаргами та іншими документами, що містять оцінку його роботи, давати пояснення стосовно змісту цих документів.

3.6 Вимагати від керівництва відділу освіти сприяння у виконанні обов’язків та реалізації прав, що передбачені цією інструкцією.

3.7 Підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8 Проходити у встановленому порядку атестацію на отримання чергової кваліфікаційної категорії.


 1. Відповідальність завідуючий логопедичним пунктом несе відповідальність:

4.1 За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов’язків, що передбачені цією інструкцією, - в межах, визначених чинним законодавством України про працю.

4.2. За правопорушення, скоєнні в процесі здійснення своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.

4.3 За застосування методів виховання, пов’язаних із фізичним чи психічним насильством над особистістю учня – в межах, визначених чинним законодавством України.


 1. Завідуючий логопедичним пунктом повинен знати:

5.1 Знання в обсязі вищої спеціальної педагогічної освіти зі спеціальності «Дефектологія» або «Логопедія».

5.2 Цілі, принципи, зміст навчання, виховання, мовної корекції дітей.

5.3 Методики усунення мовних порушень.

5.4 Анатомо-фізіологічні та клінічні основи дефектології.

5.5 Програмно-методичні документи, матеріали для роботи з дітьми, які мають вади у мовленні.

5.6 Індивідуальні особливості учнів.

5.7 Нормативні вимоги до оснащення логопедичних кабінетів.

5.8 Сучасні досягнення психолого-педагогічної, дефектологічної, логопедичної науки та практики.

5.9 Державну мову відповідно до чинного законодавства про мови в Україні.


 1. Кваліфікаційні вимоги

6.1 Завідуючий логопедичним пунктом вищої категорії має вищу освіту зі спеціальності «Дефектологія», або «Логопедія», виявляє високий рівень професіоналізму, ініціативи, творчості, досконало володіє ефективними формами, методами навчально-корекційного процесу, забезпечує високу результативність, якість своєї праці, відзначається загальною культурою, моральними якостями, що служать прикладом для наслідування. Стан роботи з дітьми, що мають вади у мовленні, - не менше 8 років.Схожі:

Положення логопедичного пункту відділу освіти Богуславської райдержадміністрації iconПоложення про логопедичний пункт відділу освіти Богуславської райдержадміністрації Загальні положення Логопедичний пункт організовується для надання кваліфікованої допомоги дітям з вадами мовлення
Основна мета діяльності логопедичного пункту надання допомоги дітям, що мають мовленнєві вади, усунення порушень усної і писемної...
Положення логопедичного пункту відділу освіти Богуславської райдержадміністрації iconРічний план роботи логопедичного пункту відділу освіти Богуславської рда на 2012-2013 н р. № п/п Зміст роботи Термін виконання
Скласти розклад обстеження мовлення учнів та дошкільників. Нада-ти інформацію про обстеження адміністрації знз
Положення логопедичного пункту відділу освіти Богуславської райдержадміністрації iconРішення колегії відділу освіти від 14. 06. 2012 р. №4 Про підсумки роботи районної пмпк та районного логопедичного пункту у 2011-2012 навчальному році
Заслухавши та обговоривши доповідь завідувачки районної психолого-медико-педагогічної консультації Ярощук Т. Р. та виступ завідувачки...
Положення логопедичного пункту відділу освіти Богуславської райдержадміністрації iconНаказ №160 Про створення колегії відділу освіти райдержадміністрації
У відповідності до розпорядження голови райдержадміністрації від 01. 08. 2011 №209 «Про склад колегії відділу освіти Острозької райдержадміністрації»,...
Положення логопедичного пункту відділу освіти Богуславської райдержадміністрації iconНаказ №387 Про затвердження нового складу комітету з конкурсних торгів відділу освіти Богуславської рда
Відповідно до статті 11 Закону України "Про здійснення державних закупівель", у звязку із звільненням Трояна Василя Миколайовича...
Положення логопедичного пункту відділу освіти Богуславської райдержадміністрації iconПоложення про господарську групу відділу освіти Богуславської районної державної адміністрації Загальні положення
Господарська група – є структурним підрозділом відділу освіти, яка здійснює централізоване господарське обслуговування відділу освіти,...
Положення логопедичного пункту відділу освіти Богуславської райдержадміністрації iconПлан роботи спеціалістів відділу освіти Богуславської райдержадміністрації на І півріччя 2013 року
Подання інформації про основні заходи відділу освіти на тиждень та на місяць до рда
Положення логопедичного пункту відділу освіти Богуславської райдержадміністрації iconНаказ №155 Про створення районних апеляційних комісій
Цимбал О.І. начальник відділу освіти; члени комісії: Притула І. В. головний спеціаліст відділу освіти; Вергелес О. В. завідуюча рмк;...
Положення логопедичного пункту відділу освіти Богуславської райдержадміністрації iconПоложення про логопедичні пункти системи освіти положення про логопедичні пункти системи освіти загальні положення
України “Про затвердження Положення про логопедичні пункти системи освіти” від 13. 05. 1993 р. №135, основним завданням логопедичного...
Положення логопедичного пункту відділу освіти Богуславської райдержадміністрації iconНаказ №61 Про проведення підсумкової колегії відділу освіти Згідно Положення та плану роботи відділу освіти райдержадміністрації, наказую: Провести 14 лютого 2012 року о 09 год підсумкову колегію у відділі освіти. Затвердити план роботи колегії (додається)
Контроль за виконанням наказу покласти на головного спеціаліста відділу освіти райдержадміністрації Бізюкова Ф.І
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи