Наказ №99 Про створення експертної комісії icon

Наказ №99 Про створення експертної комісії
Скачати 66.18 Kb.
НазваНаказ №99 Про створення експертної комісії
Дата конвертації04.05.2013
Розмір66.18 Kb.
ТипНаказВІДДІЛ ОСВІТИ БОГУСЛАВСЬКОЇ РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІ

НАКАЗм.Богуслав

26.03.10р. № 99

Про створення експертної комісії


З метою визначення відповідності діагностичних методик, психокорекційних та розвивальних, реабілітаційних технік, соціологічних і соціально-психологічних опитувальників, що застосовуються в навчальних закладах району, визначеним вимогам та у відповідності до Положення про психологічну службу системи освіти України (наказ Міністерства освіти і науки України від 02.07.2009 № 616, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 23.07.2009 за № 687/16703), Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності (наказ Міністерства освіти і науки України від 07.11.2000 № 522, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 26.12.2000 за № 946\5167), Положення про експертизу психологічного і соціологічного інструментарію, що застосовується в навчальних закладах Міністерства освіти і науки України (наказ Міністерства освіти і науки України від 20.04.2001 № 330)

НАКАЗУЮ:


1. Затвердити:

1.1. Положення про експертизу психологічного та соціологічного інструментарію, що використовується у навчальних закладах (додаток 1).

1.2. Склад районної експертної комісії (додаток 2).


 1. Районній експертній комісії при необхідності проводити експертизу психологічного та соціологічного інструментарію, що використовується в навчальних закладах району.
 1. Практичним психологам і соціальним педагогам закладів освіти подавати психологічний та соціологічний інструментарій, що використовується в навчальному закладі, на експертизу районній експертній комісії.


4. Відповідальність за виконання наказу покласти на методиста-психолога Бакун Т.М..


5. Контроль за виконанням наказу покласти на головного спеціаліста відділу освіти Богуславської РДА Притулу І.В.


Начальник відділу освіти Богуславської РДА О.І.Цимбал


Підготувала методист РМК; Т.М.Бакун


Додаток 1

до наказу відділу освіти

від 26.03.10 р. № 99


ПОЛОЖЕННЯ

про експертизу психологічного та соціологічного інструментарію,

який використовується в навчальних закладах


 1. Загальні положення

Працівники психологічної служби системи освіти захищають психічне здоров'я та особистісний суверенітет усіх учасників навчально-виховного процесу, формують їхню психологічну культуру, підвищують ефективність освітнього процесу, використовуючи у своїй діяльності методи і технології практичної психології, соціальної роботи.

Практичні психологи та соціальні педагоги вивчають особливості психофізичного розвитку дитини, мотивів її поведінки й діяльності, створюють оптимальні умови для розвитку і саморозвитку особистості.

Ефективність реалізації діагностично-прогностичної функції працівників психологічної служби забезпечує використання якісних діагностичних методик, психокорекційних та розвивальних, реабілітаційних технік, соціологічних і соціально-психологічних опитувальників.

Дане Положення визначає нормативно-правові та організаційні засади проведення експертизи психологічного та соціологічного інструментарію, що використовується в навчальних закладах.


 1. Нормативно-правова база

Експертиза психологічного та соціологічного інструментарію, що використовується у навчальних закладах, здійснюється відповідно до Положення про психологічну службу системи освіти України (наказ Міністерства освіти і науки України від 02.07.2009 № 616, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 23.07.2009 за № 687/16703), Типового положення про центри практичної психології і соціальної роботи (наказ Міністерства освіти і науки України від 14.08.2000 № 385), Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності (наказ Міністерства освіти і науки України від 07.11.2000 № 522, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 26.12.2000 за № 946\5167), Положення про експертизу психологічного і соціологічного інструментарію, що застосовується в навчальних закладах Міністерства освіти і науки України (наказ Міністерства освіти і науки України від 20.04.2001 № 330).


 1. Мета і завдання проведення експертизи

Мета проведення експертизи полягає у визначенні відповідності діагностичних методик, психокорекційних та розвивальних, реабілітаційних технік, соціологічних і соціально-психологічних опитувальників, що застосовуються в навчальних закладах, визначеним вимогам.

Досягнення мети передбачає реалізацію таких завдань:

 • організація багаторівневої структури здійснення експертизи психологічного та соціологічного інструментарію, що використовується у навчальних закладах;

 • визначення діагностичного мінімуму, що забезпечить ефективний психологічний супровід навчально-виховного процесу в закладах освіти;

 • вилучення із професійної діяльності працівників психологічної служби закладів освіти некоректного психологічного та соціологічного інструментарію.

4. Очікувані результати

Очікуваними результатами проведення експертизи психологічного та соціологічного інструментарію, що використовується у навчальних закладах, є:

 1. Створення банку діагностичного та психологічного інструментарію.

 2. Використання практичними психологами та соціальними педагогами закладів освіти якісного інструментарію, що відповідає визначеним вимогам.

 3. Підвищення ефективності діяльності працівників психологічної служби навчальних закладів.

 4. Зростання довіри громадськості до психологічної служби закладів освіти.

5. Вимоги до психологічного та соціологічного інструментарію

Для реалізації діагностичного напряму діяльності працівники психологічної служби використовують психологічний та соціологічний інструментарій, який має відповідати таким вимогам:

 1. Валідність – міра відповідності тестових оцінок уявленням про суть властивостей чи їх ролі в певній діяльності. Види валідності:

 • змістова – відповідність складу і змісту тесту характеру вимірювальних індивідуальних особливостей;

 • концептуальна – міра відповідності показника тесту авторській концепції;

 • критеріальна – кореляція тесту із зовнішніми (емпіричними) критеріями.

 1. Надійність – характеристика методики, яка відображає точність психологічних вимірювань, а також постійність одержаних результатів при дії сторонніх випадкових факторів.

 2. Об'єктивність – незалежність оцінки та інтерпретації первинних показників, від поведінки і суб'єктивного ставлення експериментатора. Об'єктивність психодіагностичного інструментарію можлива за умови:

 • стандартизації процедури проведення;

 • стандартизації оцінювання результатів дослідження;

 • порівняння результатів із нормою.

Психологічний та соціологічний інструментарій має містити обґрунтування, предмет діагностики, сферу використання, контингент респондентів, процедуру дослідження, інструментальні матеріали, тест-стимульні завдання, ключі та норми.

Відповідно до вимог міжнародних професійно-етичних стандартів діагностичний інструментарій повинен мати чіткий алгоритм процедури діагностики, однозначне трактування інструкції до проведення методики, морально-позитивний ефект психологічного та соціологічного дослідження.


 1. Процедура проведення експертизи психологічного

та соціологічного інструментарію,

що використовується в навчальних закладах

Практичні психологи та соціальні педагоги навчальних закладів подають на розгляд експертної методичного кабінету відділу освіти перелік психологічного та соціологічного інструментарію, який використовують у навчальному закладі. Кількість методик, які подають на експертизу працівники психологічної служби навчальних закладів, має бути достатньою для реалізації основних напрямів їхньої професійної діяльності. На запит експертів подається повний опис діагностичного інструментарію (назва методики, її автори, джерело, інструкція, бланк відповідей, опитувальник, стимульний матеріал, інтерпретація результатів тощо).

До складу експертної комісії районного методичного кабінету відділу освіти входять начальник відділу освіти, завідуюча РМК відділу освіти, методист-психолог, практичні психологи і соціальні педагоги, які володіють знаннями з питань державних стандартів у галузі практичної психології й соціальної роботи та мають відповідну фахову освіту.

До компетенцій експертних комісій методичних кабінетів відділу освіти відносяться:

 • експертиза і надання дозволу на проведення соціологічних та соціально-психологічних досліджень у межах одного навчального закладу;

 • рецензування навчально-методичних матеріалів соціально-психологічного змісту, корекційно-розвивальних та просвітницьких програм, які реалізують практичні психологи та соціальні педагоги у навчальному закладі;

 • надання переліку психологічного та соціологічного інструментарію, що використовують у навчальних закладах району, міста, до експертної комісії центру практичної психології і соціальної роботи обласного інституту післядипломної педагогічної освіти за формою встановленого зразка.


^ Методист-психолог РМК відділу освіти :

Т.М.Бакун


Додаток 2

до наказу відділу освіти

від 26.03.10 р. № 99


Склад експертної комісії

відділу освіти Богуславської РДА 1. Цимбал О.І., – голова комісії, начальник відділу освіти Богуславської РДА.

 2. Вергелес О.В., – заступник голови комісії, завідуюча РМК відділу освіти Богуславської РДА.

 3. Бакун Т.М., – методист-психолог РМК..

 4. Ткаченко Л.А., – керівник центру практичної психології РМК.

 5. Фелді О. О., - практичний психолог центру.

 6. Васькович О.А., – практичний психолог центру.

 7. Шевченко Л.Д., - соціальний педагог Мисайлівського НВК.Методист-психолог Т.М. БакунСхожі:

Наказ №99 Про створення експертної комісії iconКраснокутська районна державна адміністрація
Про створення експертної комісії архівного відділу районної державної адміністрації
Наказ №99 Про створення експертної комісії iconЗатверджено” Рішенням обласної Експертної комісії нмцппср іппочо від 27 лютого 2013 року протокол №23 голова Експертної комісії Д. Д. Романовська «Психологічний тренінг як засіб зниження агресивності підлітків»
Васильєва Г. В., практичний психолог Чернівецького військово-спортивного ліцею-інтернату
Наказ №99 Про створення експертної комісії iconПро затвердження графіка роботи атестаційної комісії (доповідач Про створення експертної групи (доповідач )
Затвердити графік роботи атестаційної комісії у навчальному році (графік роботи додається)
Наказ №99 Про створення експертної комісії iconРішення №154 від 05 грудня 2006 року Про створення тимчасової контрольної комісії з вивчення питання діяльності комунального підприємства Львівської обласної ради "Бюро технічної інвентаризації та експертної оцінки"
Відповідно до ст. 48 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", з метою вивчення діяльності комунального підприємства...
Наказ №99 Про створення експертної комісії iconРозпорядження 27 лютого 2012 року №172 Про внесення змін до розпорядження голови районної державної адміністрації від 17 листопада 2011 року №696 «Про утворення експертної комісії апарату районної державної адміністрації»
Керуючись ст ст. 6, 41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації» від 09. 04. 1999 року (зі змінами) та в зв’язку з кадровими...
Наказ №99 Про створення експертної комісії iconРозпорядження від 15 серпня 2011 року №65 Про створення конкурсної комісії з відбору суб'єкта оціночної діяльності для проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок
Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», ст. 42 Закону України «Про місцеве...
Наказ №99 Про створення експертної комісії iconРішення від 7 грудня №6 м. Чернівці Про розгляд рішення №4 від 06. 09. 2012 Національної експертної комісії України з питань
Національної експертної комісії України з питань захисту суспільної моралі від 15. 17. 2008 №2, та з метою координації роботи щодо...
Наказ №99 Про створення експертної комісії iconРішення від 16 липня 2012 №5 м. Чернівці Про розгляд рішень Національної експертної комісії України з питань захисту суспільної моралі
Національної експертної комісії України з питань захисту суспільної моралі від 15. 17. 2008 №2, та з метою координації роботи щодо...
Наказ №99 Про створення експертної комісії iconНаказ №179 Про створення атестаційної комісії у 2013 2014 навчальному році
Велика В. В. – голова атестаційної комісії, директор ліцею, спеціаліст вищої категорії, старший учитель
Наказ №99 Про створення експертної комісії iconНаказ №220 Про організацію та проведення дослідно-експериментальної роботи та інноваційної діяльності в навчальних закладах Фастівського району
...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи