Положення про методичну раду христинівського райметодкабінету загальні положення icon

Положення про методичну раду христинівського райметодкабінету загальні положення
Скачати 46.99 Kb.
НазваПоложення про методичну раду христинівського райметодкабінету загальні положення
Дата конвертації19.03.2013
Розмір46.99 Kb.
ТипДокументи


«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Начальник відділу освіти

Христинівської райдержадміністрації


М.В.БІЛЕЦЬКА.


«___» _______________ 2011 р.


П О Л О Ж Е Н Н Я

ПРО МЕТОДИЧНУ РАДУ ХРИСТИНІВСЬКОГО РАЙМЕТОДКАБІНЕТУ


Загальні положення


Методична рада створюється з метою координації діяльності всіх структурних підрозділів методичної служби району.

Рада є колективним суспільним органом, поєднує на добровільній основі співробітників райметодкабінету.

Рада є консультативним органом з питань організації методичної роботи в районі.

Методична рада у своїй діяльності дотримується Конвенції про права дитини, керується законами України, рішеннями Уряду України, органів керування освітою всіх рівнів щодо питань навчально-виховної, методичної, дослідно-експериментальної й проектно-дослідницької діяльності, а також Статутом і локальними правовими актами Христинівського райметодкабінету.


^ Завдання й основні напрямки діяльності ради


Методична рада створюється для рішення таких завдань, покладених на методичний кабінет:


 • координація діяльності методичних об»єднань та інших структурних підрозділів методичної служби району, спрямованої на розвиток методичного забезпечення освітнього процесу;

 • розробка основних напрямів методичної роботи в районі;

 • формування мети й завдань методичної служби району;

 • забезпечення методичного супроводу навчальних програм, розробка навчальних, науково-методичних і дидактичних матеріалів;

 • організація дослідно-пошукової, інноваційної й проектно-дослідницької діяльності в районі, спрямованої на освоєння нових педагогічних технологій, розробку авторських програм, апробацію навчально-методичних комплексів і т.д.;

 • організація консультації співробітників району щодо проблем удосконалювання професійної майстерності, методики проведення різних видів занять і їх навчально-методичного й матеріально-технічного забезпечення;

 • розробка заходів щодо узагальнення й поширення педагогічного досвіду співробітників;

 • участь в атестації учителів району;

 • проведення педагогічних і методичних експериментів щодо пошуку й апробації нових технологій, форм і методів навчання;

 • професійне становлення молодих викладачів (початківців);

 • виявлення, узагальнення й поширення позитивного педагогічного досвіду творчо працюючих учителів;

 • організація взаємодії з іншими навчальними закладами, науково-дослідними установами з метою обміну досвідом і передовими технологіями в галузі освіти;

 • впровадження до навчального процесу сучасних науково-методичних і дидактичних матеріалів і програмного забезпечення автоматизованих систем навчання, систем інформаційного забезпечення занять, інформаційно-бібліотечних систем. Розробка програмного забезпечення для проведення занять і впровадження їх у навчальний процес.


^ Основні напрямки діяльності методичної ради :


 • аналіз результатів освітньої діяльності за предметами;

 • участь у розробці варіаційної частини навчальних планів, внесення змін у вимоги до мінімального обсягу й змісту навчальних програм;

 • розгляд і оцінка інтегрованих навчальних програм з досліджуваних предметів і узгодження їх із програмами суміжних дисциплін для більш повного забезпечення засвоєння учнями вимог державних освітніх стандартів;

 • обговорення рукописів навчально-методичних посібників і дидактичних матеріалів за предметами;

 • підготовка й обговорення доповідей з питань методики викладання навчальних предметів, підвищення кваліфікації й кваліфікаційного розряду вчителів;

 • обговорення доповідей за методикою викладу принципових питань програми, обговорення й затвердження календарно-тематичних планів;

 • обговорення методики проведення окремих видів занять і змісту дидактичних матеріалів до них;

 • розгляд питань організації, керівництва й контролю дослідницькою роботою учнів;

 • організація й проведення педагогічних експериментів щодо пошуку й впровадження нових інформаційних технологій навчання;

 • застосування на уроках діалогових автоматизованих систем і навчальних курсів, експертно-навчальних систем, демонстраційно-навчальних комплексів і т.д.;

 • розробка й удосконалювання засобів підвищення наочності і навчання (термінальних і дисплейних комплексів, макетів, стендів, діафільмів, таблиць, проекторів і т.д.), а також методики їхнього використання в навчальному процесі;

 • спільні засідання зі спорідненими й взаємозабезпечуючими МО з метою обміну досвідом роботи;

 • вивчення досвіду роботи споріднених МО інших навчальних закладів і обмін досвідом цієї роботи;

 • вибір і організація роботи наставників з молодими фахівцями й малодосвідченими вчителями;

 • розробка положень про проведення конкурсів, олімпіад, змагань за предметами.


Організація роботи ради


До складу ради входять голови МО, завідуюча райметодкабінетом та методисти, досвідчені вчителі, директори і заступники директорів шкіл. Склад ради затверджується наказом начальника відділу освіти.

У складі ради можуть формуватися секції за різними напрямками діяльності (проектно-дослідницька, інноваційна, діагностика, розробка змісту й т.п.).

Керує радою завідуюча райметодкабінетом. Для забезпечення роботи рада обирає секретаря.

Робота ради здійснюється на основі річного плану. План складається головою методичної ради, розглядається на засіданні методичної ради, узгоджується з начальником відділу освіти.

Періодичність засідань ради – 4-5 разів на рік. Про час і місце проведення засідання голова методичної ради (секретар) зобов»язаний попередити членів ради. Рекомендації підписуються головою методичної ради й секретарем. При розгляді питань, що торкаються інших напрямів освітньої діяльності, на засідання необхідно запрошувати відповідних посадових осіб. За кожним обговорюваним на засіданні питанням ухвалюються рекомендації, які фіксуються в журналі протоколів.


^ Права методичної ради

Методична рада має право:


 • підготовлювати пропозиції й рекомендувати вчителів на підвищення кваліфікаційного розряду;

 • висувати пропозиції про поліпшення навчального процесу в районі;

 • порушувати питання про публікацію матеріалів щодо передового педагогічного досвіду, накопиченого в методичних об»єднаннях;

 • порушувати питання перед начальником відділу освіти про заохочення педпрацівників району за активну участь у дослідно-пошуковій, експериментальній, науково-методичній і проектно-дослідницькій діяльності;

 • рекомендувати вчителям різні форми підвищення кваліфікації;

 • висувати вчителів для участі в конкурсах «Учитель року» і «Міс освітяночка».


Контроль за діяльністю методичної ради


У своїй діяльності рада підзвітна колегії відділу освіти. Контроль за діяльністю методичної ради здійснюється завідуючою райметодкабінетом (особою, що нею призначена) відповідно до планів методичної роботи й внутрішкільного контролю.Схожі:

Положення про методичну раду христинівського райметодкабінету загальні положення iconПоложення про методичну раду освітньої установи Загальні положення
Методична рада створюється в цілях координації діяльності структурних підрозділів методичної служби нз
Положення про методичну раду христинівського райметодкабінету загальні положення iconПоложення про методичну раду освітньої установи Загальні положення Методична рада створюється в цілях координації діяльності структурних підрозділів методичної служби нз
Рада є колективним суспільним органом, об'єднує на добровільній основі педпрацівників нз
Положення про методичну раду христинівського райметодкабінету загальні положення iconПоложення про районну координаційно-методичну раду з правової освіти населення На підставі статей 6, 13, 39 Закону України Про місцеві державні адміністрації
Про затвердження Положення про районну координаційно-методичну раду з правової освіти населення
Положення про методичну раду христинівського райметодкабінету загальні положення iconПоложення про методичну раду миронівського нвк загальні положення Методична рада створюється з метою координації діяльності всіх струк­турних підрозділів методичної служби Миронівського нвк
Рада є колективним суспільним органом, поєднує на добровільній основі співробітників закладу
Положення про методичну раду христинівського райметодкабінету загальні положення iconПоложення про Тренерську раду Івано-Франківської обласної федерації футболу І. Загальні положення
Діяльність Ради регламентується правовими нормами України, документами іффф та Положенням про Тренерську раду, затвердженим виконкомом...
Положення про методичну раду христинівського райметодкабінету загальні положення iconПоложення про методичну раду львівської державної фінансової академії Львів 2010 Положення про методичну раду Львівської державної фінансової академії. Лдфа, Львів: Видавництво втзнв, 2010. 3 с
Положення про методичну раду Львівської державної фінансової академії. – Лдфа, Львів: Видавництво втзнв, 2010. – 3 с
Положення про методичну раду христинівського райметодкабінету загальні положення iconПоложення про раду Енергодарської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2 Енергодарської міської ради Запорізької області Загальні положення
Це положення розроблене відповідно до пункту 64 Положення про загально­освітній навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету...
Положення про методичну раду христинівського райметодкабінету загальні положення iconПоложення про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства «Побут» Новоселиця 2011р. Розділ загальні положення 1
Положення про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства «Побут» (далі – Положення) розроблено відповідно до чинного законодавства...
Положення про методичну раду христинівського райметодкабінету загальні положення iconПоложення про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства «Агроспецмонтаж» Новоселиця 2010р. Розділ загальні положення 1
Положення про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства «Агроспецмонтаж» (далі – Положення) розроблено відповідно до чинного...
Положення про методичну раду христинівського райметодкабінету загальні положення iconПоложення про загальні збори, наглядову раду, виконавчий орган та ревізійну комісію, інші внутрішні положення товариства, що регулюють діяльність органів товариства, та зміни до них; положення про кожну філію та кожне представництво товариства

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи