Положення про проведення в Христинівському районі учнівських олімпіад з базових дисциплін Розглянуто на засіданні Методичної ради Христинівського рмк протокол № від 2011р положення icon

Положення про проведення в Христинівському районі учнівських олімпіад з базових дисциплін Розглянуто на засіданні Методичної ради Христинівського рмк протокол № від 2011р положення
Скачати 87.99 Kb.
НазваПоложення про проведення в Христинівському районі учнівських олімпіад з базових дисциплін Розглянуто на засіданні Методичної ради Христинівського рмк протокол № від 2011р положення
Дата конвертації19.03.2013
Розмір87.99 Kb.
ТипПоложення


Затверджено наказом Відділу освіти Христинівської РДА від 2011р. № «Про затвердження Положення про проведення в Христинівському районі учнівських олімпіад з базових дисциплін»
Розглянуто на засіданні

Методичної ради

Христинівського РМК

Протокол № від 2011р


ПОЛОЖЕННЯ

про проведення в Христинівському районі

районних учнівських олімпіад з базових дисциплін

(в рамках Всеукраїнських учнівських олімпіад

з базових дисциплін)


І. Загальні положення.


  1. Районні учнівські олімпіади з базових дисциплін в Христинівському районі проводяться у повній відповідності з Положенням про Всеукраїнські учнівські олімпіади з базових дисциплін, турніри, конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт та конкурси фахової майстерності (далі – Положення Міністерства освіти України), яке затверджено наказом Міністерства освіти і науки України № 305 від 18 серпня 1998 року (зареєстровано Міністерством юстиції України 24 вересня 1998 року за № 598/3038) та Положенням про проведення в Христинівському районі І-ІІІ етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін, яке затверджено начальником Відділу освіти Христинівської державної адміністрації від 24 грудня 1998 року.

  2. Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади та Положення про проведення в Христинівському районі І-ІІІ етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін регламентує аспекти організації та проведення у м. Христинівка учнівських олімпіад з базових дисциплін:

 • української мови та літератури;

 • російської мови та зарубіжної літератури;

 • історії , правознавства;

 • географії, основ економіки;

 • іноземних мов (англійська, французька, німецька, іспанська);

 • математики, фізики, основ інформатики та обчислювальної техніки;

 • хімії, біології;

 • трудового навчання.
  1. Відповідно до Положення, учнівські олімпіади проводяться у наступні етапи:

 • шкільні олімпіади;

 • районні олімпіади;

 • міські олімпіади;

  1. Основними завданнями учнівських олімпіад з базових дисциплін є:

 • виявлення та розвиток обдарованих учнів, надання їм допомоги у виборі професії;

 • стимулювання творчого самовдосконалення учнів;

 • підвищення інтересу до поглибленого вивчення базових, спеціальних, фахових дисциплін;

 • підведення підсумків роботи факультативів, гуртків, секцій;

 • підвищення рівня викладання та активізації творчої діяльності вчителів;

 • виявлення, поширення і впровадження в навчально-виховний процес сучасних прийомів і методів навчання, новітніх педагогічних технологій.

  1. Організаторами:

 • шкільних олімпіад є навчальні заклади та МО вчителів;

 • районних олімпіад є районні відділи освіти, методичні кабінети відділів освіти райадміністрацій;

  1. Для організації та проведення шкільних, районних, міських учнівських олімпіад наказами відповідних керівних органів освіти створюються організаційні комітети, а для перевірки виконання завдань і визначення переможців – журі.

  2. Для складання завдань олімпіад всіх етапів оргкомітети створюють комісії, до яких входять фахівці відповідної галузі у складі не більше п’яти осіб. Члени комісії несуть персональну відповідальність за науковий рівень, зміст завдань та їх конфіденційність, до моменту оприлюднення. Надання підготовлених завдань будь-якій особі, яка не є членом комісії, категорично забороняється.

  3. Для консультації щодо розв’язання спірних питань в роботі журі (правильність перевірки та об’єктивність оцінювання робіт і визначення переможців олімпіад) відповідним керівним органом освіти, який проводить олімпіаду, призначається апеляційна комісія.

  4. Учасники олімпіад за їх бажанням отримують завдання і дають на них відповідь державною або іншою (національних меншин) мовою.
^

ІІ. Проведення олімпіад.


  1. Шкільні олімпіади, проводяться щороку у жовтні місяці в усіх закладах освіти відповідно до графіку, який затверджений відділом освіти райадміністрацій. Проведення цього етапу олімпіад з різних предметів одночасно забороняється.

   1. Персональний склад оргкомітетів та журі, а також рішення відповідних оргкомітетів затверджуються наказами керівника закладу освіти.

   2. Завдання для проведення шкільних олімпіад готують комісії методичних кабінетів районних відділів освіти.

   3. Звіти про проведення олімпіад з базових дисциплін та заявки на участь команд у наступному етапі олімпіади шкільні оргкомітети надсилають до районних оргкомітетів до 1 листопада поточного року.

  2. ^ Районні олімпіади, проводяться щороку у листопаді місяці відповідно до графіку, який затверджений Відділом освіти Христинівської РДА. Проведення олімпіад цього етапу з різних предметів одночасно забороняється.

   1. Персональний склад оргкомітетів та журі, а також рішення відповідних оргкомітетів затверджуються наказами відділу освіти районної адміністрації.

   2. Завдання для проведення районних олімпіад готують комісії інформаційно-методичного центру управління освіти Черкаської ОДА.

   3. Звіти про проведення олімпіад з базових дисциплін та заявки на участь команд у наступному етапі олімпіади районні оргкомітети надсилають до обласних оргкомітетів до 30 грудня поточного року.

  3. Навчально-виховний заклад, на базі якого проводиться олімпіада, готує приміщення, матеріальну, технічну базу, організовує чергування вчительського та технічного персоналу, створює всі необхідні умови для проведення олімпіад.

ІІІ. Учасники олімпіад.

  1. Учні мають право брати участь у кількох предметних олімпіадах.

  2. У шкільній олімпіаді з базових і спеціальних дисциплін беруть участь усі учні закладу, які бажають. Будь-які обмеження права участі школярів у шкільних олімпіадах з базових дисциплін забороняється.

  3. Районні учнівські олімпіади проводяться з наступних базових дисциплін:

- з математики (7-11 класи);

з української мови та літератури, фізики та географії, історії, хімії, основ інформатики і обчислювальної техніки, біології (8-11 класи);

з основ правознавства, основ економіки, іноземних мов, російської мови та зарубіжної літератури, трудового навчання (9-11 класи).

  1. У районній олімпіаді з базових і спеціальних дисциплін беруть участь команди учнів закладів. Кількісний склад кожної команди визначається відповідно до п.5.6. Положення. Поза кількісного складу команд можуть брати участь у олімпіадах переможці міських, обласних, республіканських олімпіад та учні, які посіли І місце у районних олімпіадах (минулого навчального року). Кількісний склад команд закладів освіти в районних олімпіадах визначає районний відділ освіти кожен рік у вересні місяці.

  2. В обласній олімпіаді беруть участь призери районної олімпіади у відповідності з Положенням про Всеукраїнські олімпіади та наказу Відділу освіти .До місця проведення олімпіад учні прибувають у супроводі керівника команди. Керівник команди несе повну відповідальність за життя та здоров'я членів команди.

  3. Учасники олімпіад повинні суворо дотримуватись вимог і правил техніки безпеки, виконувати розпорядження оргкомітету та журі. В разі порушень цих вимог вони можуть бути дискваліфіковані.

  4. Учасники олімпіад мають бути заздалегідь ознайомлені з порядком і умовами їх проведення (включаючи і регламент проведення апеляцій), характером та обсягом виконуваних робіт, принципами визначення переможців, видами і формами морального і матеріального заохочення тощо.

  5. Учасники олімпіад мають право оскаржити рішення журі в апеляційній (експертній) комісії районного оргкомітету до підведення остаточних підсумків.

  6. Категорично забороняється втручання батьків учасників та інших сторонніх осіб в перебіг змагань, участь у перевірці робіт та розгляді апеляцій.

  7. При виконанні завдань з математики не дозволяється користуватися довідниками, таблицями, калькуляторами, логарифмічною лінійкою та іншими обчислювальними засобами.

  8. При виконанні завдань з інших предметів забороняється користуватися додатковою та довідковою літературою.

  9. Завдання олімпіади з основ інформатики виконуються на комп’ютерах та перевіряються шляхом обробки серій тестів у присутності учасника.

  10. При виконанні письмових робіт, які підлягають зашифруванню, забороняється використання будь-яких позначок, різних кольорів написання, копіювального міліметрового паперу тощо.

ІV. Нагородження учасників олімпіад

  1. Згідно з пунктом 4.1 Положення Міністерства освіти України, переможцями відповідного етапу олімпіади вважаються всі учні, яких нагороджено дипломами І, ІІ, ІІІ ступенів.

  2. Порядок нагородження учасників усіх етапів олімпіад дипломами переможців встановлюють відповідні оргкомітети та журі.

  3. Для переможців районних учнівських олімпіад з кожного предмету, окремо за класами, встановлюється один диплом І ступеня, два дипломи ІІ ступеня і три дипломи ІІІ ступеня.

  4. Відповідно до рішення журі і оргкомітету олімпіади учасники районної олімпіади можуть бути відзначені спеціальними дипломами, грамотами, призами благодійних фондів, спонсорів.
 1. Оргкомітети олімпіад

  1. До оргкомітетів всіх етапів олімпіад включаються керівники та працівники закладів освіти, працівники районних методичних кабінетів.

  2. Оргкомітет очолює голова, який має заступників з окремих питань діяльності. Оргкомітет має відповідального секретаря, який забезпечує ведення необхідної документації у відповідності з чинним Положенням та з Положенням Міністерства освіти України. Розподіл обов’язків між членами оргкомітету здійснює голова оргкомітету.

  3. Оргкомітет:

   1. Проводить організаційну роботу по підготовці та проведенню олімпіади, визначає місце і порядок їх проведення.

   2. Готує документи для проведення олімпіад (програми, бланки протоколів, звіти тощо).

   3. Формує склад учасників олімпіад, керуючись Положенням Міністерства освіти України та даним Положенням.

   4. Створює мандатну комісію для проведення реєстрації учасників олімпіади, які вказані в поданих заявках.

   5. За поданням журі приймає рішення про відзначення учасників олімпіад, про формування команд для участі в наступному етапі відповідної олімпіади, готує документацію про результати виступу команд, складає звіти про проведення та підсумки олімпіад.

   6. Сприяє висвітленню підсумків олімпіад у засобах масової інформації.
  1. Журі олімпіад:

   1. Перевіряє і оцінює рівень і якість робіт учасників олімпіад.

   2. Складає відповідний звіт про підсумки олімпіад.

5.5Апеляційна комісія:

   1. Комісія складається з числа представників Відділу освіти, методистів Хрисинівського РМК. Розглядає апеляції учасників олімпіад, керуючись пунктом 3.22 Положення про Всеукраїнські олімпіади Міністерства освіти України.

   2. Висновки апеляційної комісії остаточні та оскарженню не підлягають.
  1. Порядок визначення кількісного складу команд:
   1. Кількісний склад команд, що беруть участь у районних та міських олімпіадах визначається:

Шкільні олімпіади (заклади освіти):

 • з математики (6-11 класи) – 6 осіб (учні, які посіли І місце у шкільній олімпіаді) + кількість учнів-переможців олімпіади минулого року;

 • з української мови та літератури, фізики та географії (7-11 класи) – 5 осіб (учні, які посіли І місце у шкільних олімпіадах) + кількість учнів-переможців олімпіад минулого року;

 • з історії, хімії, основ інформатики і обчислювальної техніки, іноземних мов, біології та трудового навчання, російської мови та зарубіжної літератури (8-11 класи) – 4 осіб (учні, які посіли І місце у шкільних олімпіадах) + кількість учнів-переможців олімпіад минулого року;

 • з основ правознавства, основ економіки (9-11 класи) - 3 осіб (учні, які посіли І місце у шкільних олімпіадах) + кількість учнів-переможців районних олімпіад минулого року.

Районний відділ освіти кожен рік у вересні місяці визначає кількісний склад команд кожного закладу.


^ Районні олімпіади (заклади освіти ,команди ліцеїв, спеціалізованих закладів освіти (з профілю навчання):

 • з математики (7-11 класи) - 5 осіб (учні, які посіли І місце у шкільній олімпіаді) + кількість учнів-переможців районної олімпіади минулого року;

 • з української мови та літератури, фізики та географії, історії, хімії, основ інформатики і обчислювальної техніки, російської мови, зарубіжної літератури, біології (8-11 класи) - 4 осіб (учні, які посіли І місце у районних олімпіадах) + кількість учнів-переможців районних олімпіад минулого року;

 • з основ правознавства, основ економіки, іноземних мов, трудового навчання (9-11 класи) - 3 осіб (учні, які посіли І місце у районних олімпіадах) + кількість учнів-переможців районних олімпіад минулого року.Схожі:

Положення про проведення в Христинівському районі учнівських олімпіад з базових дисциплін Розглянуто на засіданні Методичної ради Христинівського рмк протокол № від 2011р положення iconНаказ №6 Про підсумки І-ІІІ етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад із базових дисциплін у 2011-2012 н р
Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади з базових І спеціальних дисциплін, затвердженого наказом монмолодьспорт №1099 від...
Положення про проведення в Христинівському районі учнівських олімпіад з базових дисциплін Розглянуто на засіданні Методичної ради Христинівського рмк протокол № від 2011р положення iconНаказ №747-ц Про результати проведення ІІ (міського) етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін у 2011-2012 н р
Миколаївської міської ради від 13. 10. 2011 №607-ц «Про проведення І, ІІ та ІІІ етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових...
Положення про проведення в Христинівському районі учнівських олімпіад з базових дисциплін Розглянуто на засіданні Методичної ради Христинівського рмк протокол № від 2011р положення iconПро проведення ІІІ (обласного) етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад із базових дисциплін у 2011-2012 навчальному році
Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін (додаток 1) для участі у ІІІ (обласному) етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад...
Положення про проведення в Христинівському районі учнівських олімпіад з базових дисциплін Розглянуто на засіданні Методичної ради Христинівського рмк протокол № від 2011р положення iconНаказ №298 Про підсумки проведення ІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад у 2012 2013 н р
«Про проведення І та ІІ етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін у 2012-2013 навчальному році» з жовтня по грудень...
Положення про проведення в Христинівському районі учнівських олімпіад з базових дисциплін Розглянуто на засіданні Методичної ради Христинівського рмк протокол № від 2011р положення iconАналіз результативності участі ліцеїстів у ІІ (міському) етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін у 2013-2014 навчальному році
Их олімпіад з базових дисциплін у 2013/2014 навчальному році, згідно з графіком проведення ІІ етапу олімпіад (наказ відділу освіти...
Положення про проведення в Христинівському районі учнівських олімпіад з базових дисциплін Розглянуто на засіданні Методичної ради Христинівського рмк протокол № від 2011р положення iconСерветник В. Г
Розглянуто І затверджено на засіданні методичної ради Мурованокуриловецького рмк, протокол № від року
Положення про проведення в Христинівському районі учнівських олімпіад з базових дисциплін Розглянуто на засіданні Методичної ради Христинівського рмк протокол № від 2011р положення iconНаказ №225 Про проведення І (шкільного) етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін в Лозівському районі у 2011 2012 навчальному році
Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін в Лозівському районі у 2011 – 2012
Положення про проведення в Христинівському районі учнівських олімпіад з базових дисциплін Розглянуто на засіданні Методичної ради Христинівського рмк протокол № від 2011р положення iconПро проведення І та ІІ етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад із базових дисциплін у 2012-2013 навчальному році
Міністерстві юстиції України 17. 11. 2011 за №1318/20056 Положення про проведення І-ІІІ етапів Всеукраїнських олімпіад із базових...
Положення про проведення в Христинівському районі учнівських олімпіад з базових дисциплін Розглянуто на засіданні Методичної ради Христинівського рмк протокол № від 2011р положення iconНаказ №395 Про проведення І та ІІ етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін в 2009-2010 навчальному році
При складанні графіка змагань дотримуватись вимог п Положення про те, що в І етапі олімпіад з базових дисциплін беруть участь ті...
Положення про проведення в Христинівському районі учнівських олімпіад з базових дисциплін Розглянуто на засіданні Методичної ради Христинівського рмк протокол № від 2011р положення iconНаказ №338 Про проведення І та ІІ етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін в 2010-2011 навчальному році
При складанні графіка змагань дотримуватись вимог п Положення про те, що в І етапі олімпіад з базових дисциплін беруть участь ті...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи