Методичні рекомендації щодо самоосвітньої діяльності учнів з української мови Уміння самому здобувати знання й застосовувати їх на практиці споконвіку було життєвою необхідністю людини. Нині ця потреба стає для кожного нормою буття icon

Методичні рекомендації щодо самоосвітньої діяльності учнів з української мови Уміння самому здобувати знання й застосовувати їх на практиці споконвіку було життєвою необхідністю людини. Нині ця потреба стає для кожного нормою буття
Скачати 150.59 Kb.
НазваМетодичні рекомендації щодо самоосвітньої діяльності учнів з української мови Уміння самому здобувати знання й застосовувати їх на практиці споконвіку було життєвою необхідністю людини. Нині ця потреба стає для кожного нормою буття
Дата конвертації13.10.2013
Розмір150.59 Kb.
ТипМетодичні рекомендаціїСамоосвітня робота

з української мови

для учнів 6 класу (російськомовного)

за темою «Числівник»


підготувала:

учитель української мови

і літератури

Харцизького різнопрофільного

ліцею №2

Воронько Г. К.


Методичні рекомендації щодо самоосвітньої діяльності учнів з української мови


Уміння самому здобувати знання й застосовувати їх на практиці споконвіку було життєвою необхідністю людини. Нині ця потреба стає для кожного нормою буття.

Про необхідність самостійності зусиль людини можна прочитати в українських народних казках і легендах, переказах і бувальщинах, прислів’ях і приказках: «Не відкладай на завтра того, що можна зробити сьогодні», «Що нині утече, те завтра не зловиш».

Давньогрецький філософ Аристотель сказав: «Навчитися чогось можна, лише, коли сам це зробиш».


Алгоритм умінь самоорганізації


    1. Планування роботи.

 1. Вибір джерел пізнання.

 2. Організація робочого місця.

 3. Регламентація самоосвітньої роботи.

 4. Самоконтроль за пізнавальною діяльністю.

6. Самооблік результативності роботи


Мова – найдорожчий скарб, переданий нам сотнями й тисячами попередніх поколінь, злеліяний у піснях, переказах, думах, казках, приказках, прислів’ях тощо.

Щоб знати мову, треба постійно вдосконалювати свої знання: писати, читати, виконувати самостійно завдання різної складності. Пропонуємо самостійно працювати над удосконаленням мовних знань за темою «Числівник». Не лінуйтеся хоч 30 хв. на день приділити увагу розвитку мовно-мовленнєвих компетентностей. Бажаємо успіхів!

№ темиНазва темиУчні повинні знатиУчні повинні вміти

Робота з під-ручником Бон-даренко Н. В., Ярмолюк А. В. Українська мова: Підруч. для 6 кл. з навчанням рос. Мовою. – К.: Освіта, 2006

1.


2.


3.


4.

Числівник:загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль


Числівники кількісні (на означення цілих чисел, дробові і збірні) і порядкові. Числівники прості і складені


Відмінювання кількісних числівників. Буква Ь у числівниках


Відмінювання порядкових числівників

Загальне значення числівника, морфологічні ознаки, синтаксичну роль


Значення кількісних числівників, їх поділ на групи;

значення порядкових числівників; види числівників за будовою


вивчені орфографічні правила


вивчені орфографічні правила

Розпізнавати числівники, визначати слово, з яким пов'язаний числівник, визначати граматичні ознаки числівника


Розпізнавати числівники за значенням, групами, будовою; правильно утворювати форми числівників і вживати їх у мовленні


Правильно утворювати відмінкові форми числівників; знаходити вивчені орфограми, пояснювати їх за допомогою правил; правильно писати слова з вивченими орфограмами


Правильно утворювати відмінкові форми числівників; знаходити вивчені орфограми, пояснювати їх за допомогою правил; правильно писати слова з вивченими орфограмами

Вивчити §40

с. 129 – 130, додаток №1


Вивчити §40 с. 130-131, § 41 с. 133 – 135, додаток №1


Вивчити §43 с. 136 , розглянути вправу 375;

с. 140 вправа 392; с. 142- 143, розглянути вправи 400, 405;

с. 1446-148, розглянути вправу 416; с. 149; вивчити

§46 с. 151- 152, розглянути вправи 429, 433, §47 с. 153, додаток 2


Вивчити §49 с. 156 - 157Додаток №1


Числівник

вказує на число і порядок.^ КІЛЬКІСНІ ПОРЯДКОВІ

вказують на кількість вказують на порядок

1, 2, 3, 4, 5, 100, 200, 32106 перший, восьмий, ....


цілі збірні

5, 6, 9,... двоє,

дробові троє сукупність, що

сприймається

¼, ½, ¾ четверо... як одне ціле.

неозначені
^ ПРОСТІ СКЛАДНІ СКЛАДЕНІ

сім, сто, шість п’ятсот, сімдесят сто тридцять два

(одне слово) (2 основи!) 1.111.110


Додаток №2


Орф1. Вживання м’якого знака у числівниках.

б, п, в, м, ф

1.


Орф2. У числівниках закінчення - дцять з буквою - я - .

2.

шість, п’ять, десять, дев’ять, тридцять


Орф3. Вживання апострофа.

п’ять, дев’ять, п’ятнадцять, дев’ятнадцять ...

після б, п, в, м, ф перед я, ю, є, ї


Орф4. М’який знак не пишеться

у десятках, сотнях

1) п’ятдесят шістдесят сімдесят

1 ч. 2 ч. 1 ч. 2 ч. 1 ч. 2 ч.


2) у сотнях

шістсот сімсот вісімсот


Тестові завдання


Тест №1

Завдання 1-12 мають варіанти відповідей, із яких лише одна правильна. Виберіть правильну відповідь і позначте її.

1. Числівником є слово

1) сімка

2) семеро

3) сімдесятиліття

4) семиповерховий


2. За значенням і граматичними ознаками цей числівник належить до

1) кількісних

2) порядкових


3. Числівники цього розряду

1) змінюються за родами, числами і відмінками

2) змінюються за відмінками


4. Такі ж особливості змінювання має і числівник

1) шостий

2) сто сороковий

3) п’ятдесят вісім

4) дві тисячі чотириста другий


5. Цей числівник за будовою є

1) простий

2) складний

3) складений


6. Таким же за будовою є і числівник

1) дев’яносто

2) одна третя

3) одинадцятеро

4) двохсотий


7. Цей числівник є

1) цілим числом

2) дробовим

3) збірним


8. Укажіть особливість відмінювання таких числівників

1) чисельник відмінюється як ціле число, знаменник – як прикметник у множині

2) відмінюються обидві частини, які у всіх відмінках пишуться разом

3) у всіх відмінках, крім називного і знахідного, мають закінчення –а


9. Інші особливості відмінювання має числівник

1) дванадцять

2) дванадцятеро

10. У реченні Дівчинка придбала канцелярського приладдя на ... гривень він виступає

 1. підметом

 2. додатком

 3. означенням

 4. обставиною


11. Таку ж синтаксичну роль виконує і числівник у реченні

1) Літературний вечір розпочнеться о вісімнадцятій годині.

2) У спортивних змаганнях брали участь учні п’ятих класів.

3) Сім – щасливе число.

4) Суботнього вечора ми переглядали телепередачу «П’ять копійок».


12. Цей числівник має такі характеристики

1) кількісний, ціле число, простий, місцевий відмінок

2) порядковий, простий, давальний відмінок, жіночий рід, однина

3) кількісний, ціле число, простий, давальний відмінок

4) порядковий, простий, місцевий відмінок, жіночий рід, однина


Тест №2


 1. Числівник – це самостійна частина мови:

а) так;

б) ні.

2. Числівник у реченні виступає:

а) тільки підметом;

б) тільки присудком;

в) тільки додатком;

г) будь-яким членом речення.

3. Укажіть, яке з поданих слів є числівником:

а) шістнадцять;

б) багато;

в) декілька.

4. Числівник – це відмінювана частина мови:

а) так;

б) ні.

5. Числівник має спільний принцип будови:

а) з іменником;

б) з прикметником;

в) з прислівником.

6. Укажіть, який числівник – по двоє чи по-двоє – написано правильно:

а) перший;

б) другий;

в) обидва.

7. Укажіть, чи правильне твердження «Числівники змінюються за родами, числами, відмінками»:

а) так;

б) ні.

8. Позначте, який із числівників є збірним:

а) п’ятий;

б) п’ятеро;

в) одна п’ята.

9. Позначте, який із числівників є дробовим:

а) дев’ятнадцятеро;

б) дві сьомих;

в) сто сорок.

10. Порядкові числівники відмінюються:

а) як іменники;

б) як іменники і прикметники;

в) як прикметники.

11. У складених кількісних числівниках відмінюється:

а) остання частина;

б) перша частина;

в) усі частини.

12. У реченні – Один десь в армії (О. Гончар) - числівник виступає в ролі:

а) підмета;

б) присудка;

в) обставини.


Тест №3


І рівень


1. У якому реченні виділене слово є числівником?

 1. Як гул століть, як шум віків, як бурі подих, — рідна мова (М. Рильський);

 2. О, не один нащадок Прометея блискучу іскру з неба здобував! (Леся Українка);

 3. ...Вітер віє з поля на долину, над водою гне з вер­бою червону калину;

на калині одиноке гніздечко гойдає (Т.Шевченко).

а) першому;

б) другому;

в) третьому.

2. Які з наведених числівників є складними?

 1. мільярд;

 2. тринадцять;

 3. сорок;

 4. дві тисячі триста;

5) одна десята;

6) дев’яносто.


а) 1 і 3;

б) 4 і 5;

в) 2 і 6.

3. У якому відмінку вжито числівник у реченні?
Землі, де правили залежні від київського князя місцеві князі, передавалися дванадцятьом синам Володимира.

а) родовому;

б) давальному;

в) місцевому.


^ II рівень


4. Розділіть подані кількісні числівники на три групи: цілі числа, дробові, збірні.

Три тисячі сорок два, дванадцятеро, обидві, чоти­ри, нуль цілих і шість сотих, мільйон, четверо, сімсот дванадцять, одна шоста, п 'ятеро.

5. Перепишіть задачу. Числа, подані в умові, запишіть словами в дужках у потрібному відмінку.

Равлик, поміщений в акваріум, за час з 16 години 30 хвилин вівторка до 9 години 24 хвилин найближчого четверга проповз по стінці 46,5 сантиметра. З якою середньою швидкістю рухався равлик?

III рівень


6. Запишіть числа словами. Доберіть до поданих числівників іменники і запишіть словосполучення.

659; 40; 107; 0,78; 1/2.

IV рівень


 1. Напишіть твір-мініатюру «На вокзалі», вказуючи години і хвилини руху поїздів. Підкресліть числівники в непрямих відмінках. Одне речення у тексті побудуйте зі звертанням.Тест № 4


І рівень


1. Скільки числівників у тексті?
Розлилися три ставки, у один з'єднались...
Біжить стежка понад ставом.


Перейти рівчак, і тут дві стежки перетнуться: одна в село, друга на хутір.

а) два;

б) п'ять;

в) сім.

2. У якому відмінку вжито виділений числівник?
^ Стаття десята Конституції України утверджує державність української мови.

а) називному;

б) давальному;

в) місцевому.

3. У якому рядку правильно поєднані іменники із числівниками?

1) ^ Два стола, чотири учня, десятеро зайчати;

2) Три сьомих метрів, дванадцять спортсмен, двоє дівчини;

3) Одна друга гектара, чотири з половиною місяці, троє хлопців.

а) першому;

б) другому;

в) третьому.


^ II рівень


4. Спишіть, виправляючи в окремих числівниках помилки. Підкресліть орфограми.

Двох тисячний, чотирьма, трома, п 'ятсот, дев'ятмастами, вісімдесятьох, півтора ста.

5. Випишіть з речень кількісні числівники. У дужках зазначте відмінок.

Протягом двадцяти шести років Іван Сірко був ко­шовим отаманом запорізьких козаків. Воюючи то з та­тарами й турками, то з поляками й росіянами, Сірко брав участь у п'ятдесяти п'яти битвах. Майже скрізь, крім трьох-чотирьох випадків, виходив переможцем.

^ III рівень


6. Перепишіть текст. Запишіть числа словами, узгодивши їх з іменниками в потрібному відмінку. Визначте, якими членами речення виступають числівники, підкресліть їх.


80 відсотків населення Австралії становлять англоавстралійці. Корінні австралійці розмовляють 200 різними мовами. 910 тисяч жителів зосереджено на південному сході. Переважає міське населення — близько 86 відсотків від загальної кількості. В Австралії містами вважають населені пункти, у яких понад 1000 мешканців.


IV рівень


7. Напишіть твір-мініатюру «Спортивні результати нашого класу». Використайте 5—6 кількісних і порядкових числівників. Розпочніть текст окличним реченням.


^ Перевір себе№ тесту

№ запитання та правильна відповідь

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

2

1

2

3

3

2

2

1

1

4

1

4

2

а

г

а

а

б

а

б

б

б

в

в

а

3

б

б

б
4

б

а

в


Тест №3


ІІ рівень

 1. Цілі: три тисячі сорок два,чотири, мільйон, сімсот дванадцять;

Дробові: нуль цілих і шість сотих, одна шоста;

Збірні: дванадцятеро, обидві, четверо, п’ятеро.

 1. з шістнадцятої години тридцяти хвилин…, дев’ятої години двадцяти чотирьох…, сорок шість цілих і п’ять десятих сантиметра.


ІІІ рівень

 1. Шістсот п’ятдесят дев’ять жителів, сорок будинків, сто сім учнів, нуль цілих і сімдесят вісім сотих гектара, одна друга літра.Тест №4


ІІ рівень.

4. Двохтисячний, чотирма, трьома, п’ятсот, дев’ятьмастами, вісімдесятьох, півтораста.

5. Двадцяти шести (Р. в.)

У п’ятдесяти п’яти (Д. в)

Трьох-чотирьох (Р. в.)


ІІІ рівень

6. Вісімдесят відсотків…, двомастами мовами…, дев’ятсот десять тисяч жителів…, близько вісімдесяти шести відсотків…, понад одну тисячу жителів.Схожі:

Методичні рекомендації щодо самоосвітньої діяльності учнів з української мови Уміння самому здобувати знання й застосовувати їх на практиці споконвіку було життєвою необхідністю людини. Нині ця потреба стає для кожного нормою буття iconМетодичні рекомендації щодо самоосвітньої діяльності учнів з української мови і літератури під час літніх канікул Сам зробиш сам будеш мати. Усна народна творчість
Уміння самому здобувати знання й застосовувати їх на практиці споконвіку було життєвою необхідністю людини. Нині ця потреба стає...
Методичні рекомендації щодо самоосвітньої діяльності учнів з української мови Уміння самому здобувати знання й застосовувати їх на практиці споконвіку було життєвою необхідністю людини. Нині ця потреба стає для кожного нормою буття iconМетодичні рекомендації щодо підготовки та проведення бібліотечних уроків. Підготувала бібліотекар
Бібліотечний урок – це урок орієнтований на формування в учнів уміння самостійно здобувати знання, здійснювати пошук додаткової літератури,...
Методичні рекомендації щодо самоосвітньої діяльності учнів з української мови Уміння самому здобувати знання й застосовувати їх на практиці споконвіку було життєвою необхідністю людини. Нині ця потреба стає для кожного нормою буття iconВикористання ікт в навчальній діяльності учнів
Якщо попередні концепції вітчизняної освіти орієнтувалися на знання, уміння, навички, суспільне виховання учнів, то нині орієнти­рами...
Методичні рекомендації щодо самоосвітньої діяльності учнів з української мови Уміння самому здобувати знання й застосовувати їх на практиці споконвіку було життєвою необхідністю людини. Нині ця потреба стає для кожного нормою буття iconУрок № Семінар
Сформувати уміння застосовувати набуті знання на практиці; висвітлити практичне застосування фотоефекту в техніці для автоматизації...
Методичні рекомендації щодо самоосвітньої діяльності учнів з української мови Уміння самому здобувати знання й застосовувати їх на практиці споконвіку було життєвою необхідністю людини. Нині ця потреба стає для кожного нормою буття iconМетодичні рекомендації щодо вивчення української мови в загальноосвітніх навчальних закладах у 2009-2010 навчальному році лист мон
Оновлення змісту освіти, структури, методів, організаційних форм навчання української мови спрямоване на створення оптимальних умов...
Методичні рекомендації щодо самоосвітньої діяльності учнів з української мови Уміння самому здобувати знання й застосовувати їх на практиці споконвіку було життєвою необхідністю людини. Нині ця потреба стає для кожного нормою буття iconРекомендації щодо виховання Не існує готових рецептів та моделей виховання, які можна було б, не змінюючи, «застосовувати»
Не існує готових рецептів та моделей виховання, які можна було б, не змінюючи, «застосовувати» до своєї дитини. Індивідуальне ставлення...
Методичні рекомендації щодо самоосвітньої діяльності учнів з української мови Уміння самому здобувати знання й застосовувати їх на практиці споконвіку було життєвою необхідністю людини. Нині ця потреба стає для кожного нормою буття iconМетодичні рекомендації щодо самостійного вивчення та підготовки до практичних занять з навчальної дисципліни
Базові комунікативні вміння: уміння встановлювати контакт, навички активного слухання, уміння арґументувати, уміння розуміти і коректувати...
Методичні рекомендації щодо самоосвітньої діяльності учнів з української мови Уміння самому здобувати знання й застосовувати їх на практиці споконвіку було життєвою необхідністю людини. Нині ця потреба стає для кожного нормою буття iconМетодичні рекомендації щодо вивчення української мови і літератури в загальноосвітніх навчальних закладах у 2011-2012 навчальному році
...
Методичні рекомендації щодо самоосвітньої діяльності учнів з української мови Уміння самому здобувати знання й застосовувати їх на практиці споконвіку було життєвою необхідністю людини. Нині ця потреба стає для кожного нормою буття iconЗавдання для самоосвітньої діяльності з української мови учнів 6 класів (з російською мовою навчання)
Тема: Займенник: загальне значення, морфологічні ознаки, синтак-сична роль. Розряди займенників за значенням
Методичні рекомендації щодо самоосвітньої діяльності учнів з української мови Уміння самому здобувати знання й застосовувати їх на практиці споконвіку було життєвою необхідністю людини. Нині ця потреба стає для кожного нормою буття iconМетод проектів у практиці навчання як один із видів самоосвітньої діяльності учнів
Нтегративну сутність. Проектна культура не зводиться до традиційної проектної діяльності в інженерній сфері, архітектурі, дизайні....
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи