Завдання для самоосвітньої діяльності учнів 8 класів з українською мовою навчання Українська література icon

Завдання для самоосвітньої діяльності учнів 8 класів з українською мовою навчання Українська література
Скачати 113.41 Kb.
НазваЗавдання для самоосвітньої діяльності учнів 8 класів з українською мовою навчання Українська література
Дата конвертації13.10.2013
Розмір113.41 Kb.
ТипДокументи


Завдання для самоосвітньої діяльності учнів 8 класів з українською мовою навчання


Українська література


1


НАЦІОНАЛЬНА ДРАМА
Іван Карпенко-Карий. “Сто тисяч”


Трагікомедія “Сто тисяч” — класичний взірець українського “театру корифеїв”.

Проблема бездуховності людини, засліпленої прагненням до наживи.

Проблема влади грошей — наскрізна і “вічна” у світовому мистецтві. Засоби сатиричного змалювання.


ТЛ: драматичний твір (поглиблено), комедія, трагікомедія.


Самостійно читати текст комедії.

Визначати основні засоби змалювання образу Герасима Калитки, характеризувати його та інших дійових осіб п’єси.

Розуміти актуальність проблем комедії для сучасного життя.

Удосконалювати вміння робити власні висновки і узагальнення.
Усвідомлювати, що бездуховність — прояв зла у житті людини.


^ Теорія літератури. Драматичний твір.

Один із трьох родів літератури, що відрізняється від епосу і лірики тим, що явища життя і характери героїв передаються не авторською розповіддю, а вчинками і розповідями їх самих, і призначений для сценічного втілення. Події у драмі показуються так, наче вони відбуваються зараз.

Основою драматичного твору є гострий драматичний конфлікт – зіткнення протилежних сил та інтересів.

Драма походить з давньої Греції, до нас дійшли численні античні трагедії та комедії. Основні жанри драми: трагедія, комедія, трагікомедія, власне драма. Зовнішня композиція драматичних творів (архітектоніка) зумовлена потребою театральної постановки: твори ділять на дії та яви.

В українській літературі драма має давні традиції з часів бароко, пізніше відомими драматургами були І.Котляревський, Г.Квітки-Основ’яненко, І.Карпенко-Карий, І.Франко, Леся Українка, М.Куліш, В.Винниченко, І.Кочерга, з сучасників – О.Ірванець, Я.Стельмах, Неда Неждана.

Трагікомедія — вид драматичних творів, який має ознаки як трагедії, так і комедії.

Трагікомічне світобачення, що лежить в основі трагікомедії, пов'язане з відчуттям відносності існуючих критеріїв життя, абсурдності буття, відмовою від моральних абсолютів, непевності в духовних цінностях.


Трагікомедія характеризується насамперед тим, що водночас трагічно і комічно вияскравлює одні й ті самі явища, при цьому трагічне і комічне взаємно посилюються, а співчуття автора до одного персонажа суперечить співчуттю до іншого.


Читаючи текст п’єси дати відповідь на питання:

Дія І

1.    Розкажіть, які реальні події з життя лягли в основу п'єси «Сто тисяч».
2.    Яким чином Калитка хотів розбагатіти?
3.    Як Невідомому вдалося ввійти у довіру до Калитки?
4.    Виразно прочитайте монолог Калитки з VI яви першої дії. Які риси характеру Герасима тут розкриваються? Яка його найзаповітніша мрія? Чи щирою була його любов до землі? Чому в мові Калитки так багато пестливих слів?
5.    Як Герасим ставиться до свого кума Савки? З чого це видно?
6.    Посилаючись на текст, висловіть свою думку: Калитка любить землю як трудівник чи як власник?
7.    Визначте зав'язку конфлікту, який лежить в основі п'єси.


Дія ІІ

1.    Розкажіть, як Калитка ставиться до своїх наймитів. З чого це видно?
2.    Як Герасимові вдалося домовитися з кумом, щоб той розміняв гроші в банку? Яка риса характеру Калитки розкривається в цьому діалозі?
3.    Людей якого типу автор змальовує в образі Савки? Як ви ставитесь до них?
4.    Хто такий Бонавентура? Як ви думаєте, для чого він введений у п'єсу?
5.    Як Герасим ставиться до своєї дружини? Які прислів'я вживає?


Дія ІІІ

1.    Прокоментуйте зміст прислів'я: «Чужими руками добре жар загрібати». Як ви думаєте, кого з персонажів воно характеризує і в якому епізоді?
2.    Розкажіть, як реагував Калитка, вислухавши розповідь Романа про те, як його прийняли в Пузиря. Знайдіть відповідний епізод в тексті.
3.    Чому Герасим негативно висловився про Пузиря, хоча перед цим йому заздрив?
4.    Знайдіть у тексті рядки, в яких виражена найзаповітніша мрія Калитки. Чи погоджуєтесь ви з його думкою? Обґрунтуйте свою відповідь.


Дія ІУ

1.    Підготуйтеся до читання за особами X яви четвертої дії. Яку роль відіграє діалог між Герасимом і Савкою у цій яві для розвитку дії та характеристики персонажів п'єси? Зверніть увагу на ремарки, художні деталі.
2.    Як ви думаєте, чому Калитка не хотів зразу віддати кумові обіцяні десять тисяч карбованців? Що призвело персонажів до такого морального падіння?
3.    Як розв'язується конфлікт у п'єсі? Визначте кульмінацію та розв'язку.
4.    Які почуття викликають у вас фінальна сцена і останні слова Калитки?
5.    До якого висновку підводить автор п'єси? Визначте її ідею.
6.    Що спільного й відмінного в образах Герасима, Савки і Копача? Як ці персонажі взаємодоповнюють один одного?
7.    Чим можна пояснити появу таких людей, як Калитка? Чому ми з них сміємося і в чому їм співчуваємо?

^ Характеристика дійових осіб твору

У драматичному творі, де життя героїв відображається у формі їх безпосередньої дії, важливого значення набуває розкриття характерів персонажів за їхніми вчинками, думками, переживаннями.

Літературний характер (від гр. «риса, особливість») — це персонаж художнього твору, що представляє певний людський тип з притаманними йому індивідуальними рисами, які зумовлюють стиль поведінки, ставлення до життя.

У комедії «Сто тисяч» змальовано яскравий характер нагромаджувача землі, заможного селянина, що намагається збагатитися будь-яким способом.

Схарактеризувати певний художній образ — значить зібрати про нього матеріал з усього твору, систематизувати його і висловити своє ставлення до персонажа, дати йому власну оцінку.


Орієнтовний план характеристики Герасима Калитки може бути таким:
1.    Герасим Калитка — заможний селянин, що прагне розбагатіти.
2.    Пристрасть Калитки до грошей, до нагромадження землі.
3.    Найзаповітніша мрія персонажа — стати великим землевласником.
4.    Нечесність, лицемірність Калитки.
5.    Розкриття характеру Калитки у стосунках із Савкою.
6.    Бездушність Герасима стосовно дружини Параски і сина Романа.
7.    Ставлення  Калитки  до  наймитів (скупість,   прискіпливість, жорстокість).
8.    Душевна порожнеча, обмеженість, неосвіченість Герасима.
9.    Позитивні риси характеру Калитки (працелюбність, невтомність, цілеспрямованість).
10.    Особливості мови персонажа.
11.  Актуальність образу для нашого часу.
12. Моє ставлення до Калитки.

Доберіть із тексту п'єси цитати, які характеризують цей образ, і підготуйтеся до розповіді у класі за поданим планом.

^ З УКРАЇНСЬКОЇ ПРОЗИ
Михайло Коцюбинський. “Дорогою ціною” (скорочено)
Пригодницький, романтичний сюжет повісті.

Вічний тип шукача правди. Протест Остапа і Соломії проти кріпосницької наруги — протест проти будь-якого насильства над людиною.

Проблема волі людини та можливостей її здобуття.

Кохання Остапа і Соломії як центральний мотив у творі. Його непереможна сила, що рухає вчинками, поведінкою, вибором героїв.

Час і вічність у повісті, символічні образи. Романтичність, мужність і сила волі української жінки Соломії.


Уміти аналізувати пригодницький романтичний сюжет, композиційні особливості твору.

Пояснювати відмінність між сюжетом і композицією.

Розповідати про почуття героїв, спираючись на текст.

Аналізувати образ Соломії (за складеним планом). Розвивати вміння робити власні висновки, аналізуючи вчинки героїв. Аналізувати образи часу і вічності у повісті, символічні образи, роль і сенс кольорів, звуків.
Висловлювати роздуми про проблему волі людини і можливості її досягнення в сучасних умовах.
^ Усвідомлення необхідності особистої свободи для гармонійного розвитку, краси глибокого почуття кохання, мужності, сили волі як рис характеру, необхідних для боротьби зі злом.

^ Прочитати повість М.М.Коцюбинський. «Дорогою ціною» (скорочено).

Виконати вправи за текстом.


Вправа 1«Порушена послідовність»

Завдання: записати цифровий код  логічної послідовності розвитку сюжету повісті «Дорогою ціною» М.М.Коцюбинського


І варіант
1. Прощання Соломії з косою.
2. Переправа до Туреччини, поранення Остапа.
3. Погроза пана віддати Остапа у некрути.
4. Соломія проводжає Остапа.
5. У циганів. 
6. Робота у болгарина.
7. Втікачі у проваллі.
8. Зустріч Соломії з Іваном.
9. Соломія губиться у плавнях.
10. Смерть Соломії.
11. Арешт Остапа.
12 Спогади Остапа.


ІІ варіант
1.Переправа через ставок.
2.Старий турецький пістоль не врятував Остапа.
3.Соломія з Остапом у скрутному становищі.
4. Розмова Остапа з Соломією про втечу від пана.
5. Перепочинок  втікачів перед переправою.
6. Порятунок у Галаці.
7. Соломія жертвує життям заради врятування Остапа.
8. Зустріч Соломії з Іваном на базарі.
9. Плавні – небезпечне місце.
10. Спогади Остапа.
11.Бакшиш драгоману.
12 .Соломія втікає від пана вслід за Остапом.

Вправа 2 Дати відповіді на питання літературних диктантів

І варіант


1. Хто і про кого сказав: «Бунтар, гайдамака! Він мені людей баламутить!...»?

2. Чиї слова: «Не так мені страшно ляха, як злість бере за наших людей: застромив віл шию в ярмо, та й байдуже йому, тягне, хоч ти що...»?

3. Продовжіть речення: «Остап перекинув через тин, за яким стояла Соломія....».

4. Про кого розповідається: «Уявляється йому Дунай, широкий-широкий... За Дунаєм – Січ... Козацтво – як мак»?

5. Про що йде мова: «Остап стояв вагаючись, але, бачачи молодицину упертість, вийняв ніж, поточив його об камінь і...»?

6. Про кого розповідається: «Два дні і дві ночі сиділи вони тут, у вогкості й пітьмі...»?

7. Хто за словесним портретом: «Весела і добродушна вдача не раз ставала у пригоді...»?

8.Чиї слова: «Бодай ти запалалася, триклята країно, з твоїми порядками»?

9. Про що розповідається: «Тут було безліч таємних закутків, скрізь стрічались барлоги диких звірів, вислані кунею та сухим мохом... Вужів було так багато, що Соломія скоро перестала звертати на них увагу»?

10. Хто за словесним портретом «...із останніх сил і наосліп кинкулась в очерети слідком за гадюками, звіриною й усім живим, що, рятуючись від наглої смерті, мчало в перестраху перед наступаючими бурунами вогняного моря...»?

11. Доповніть речення: «Іван скинув весла у перший човен скраю, витяг із-за пазухи... і подав Соломії».

12. Хто за словесним портретом: «Душа рветься до сонця, а тіло тягне до себе чорна безодня. Вона оковує його залізом, обвішує камінням, обхоплює холодними руками»?

ІІ варіант

1.Чиї слова: «Тікаєш... Мене покидаєш... І отеє я лишуся сама з тим осоружним чоловіком...»?

2. Хто сказав: «Ромцю, тікаймо звідси, бо ті хлопи заб’ють нас, як мого діда в Умані»?

3. Продовжіть речення: «Соломія підійшла до ставка, скочила в ... і почала шарити на днищі».

4.Чий портрет: «Був то молодий, безвусий парубок, міцно збудований, у високій сивій кучмі, короткій чугаїнці і з довгим ціпком»?

5. Про що йде мова: «У долині, на виднокрузі, сіріло щось щирокою смугою і розпливалось у пітьмі. То був...»?

6. Хто за словесним портретом: «...наказав усім залазити в комиші, скласти свої клунки і бути напоготові...»?

7. Про кого розповідаєтьтся: «Вони лише пам’ятали, що бігли на одчай, через комиші, через воду, в безпросвітній темряві, з почуттям звірини, за якою женуть собаки»?

8. Чиї слова: «Коли не влучив, тікай собі з Богом!»?

9. Про що йде мова: «...оточали її ворожою юрмою і шептались»?

10. Хто говорить і з ким: «Люди добрі, змилуйтеся, прийміть нас до хати... Я вам оддячу, я вам одроблю...»?

11. Доповніть речення: «Іван підняв весло і з усієї сили спустив його на...»

12. Чиї слова: «Оце ззаду пам’ятка від пана, а спереду між ребрами, маю дарунок від москаля… кругом латаний... з тим і до Бога піду...»?

^ Вправа 3 Заповнити Т-сітки

   І варіант

ТАК

Т-СІТКА

НІ
1. Події у повісті «Дорогою ціною» відбуваються після скасування кріпацтва?2. Прибережні козаки, що вистежували втікачів, – це російські прикордонники?3. Прізвище Остапа – Мандирка? 4. Соломія була дружиною Остапа?   5. Іван втік не від панщини, а від лютої жінки?6. Соломія, Остап та Іван переправилися в одному човні за Дунай?7. Козак поранив у пітьмі Остапа?8. Вовк накинувся на Остапа у плавнях?9. Цигани допомогли пораненому Остапу?10.Бакшиш – це товар?11.Турки не підозрювали про план Соломії врятувати Остапа?12. «Списана життєпись» Остапа у щоденнику?
          ІІ варіант

ТАК

Т-СІТКА

НІ
1. Пан збирався вигнати Остапа з маєтку як поганого робітника?2. Катрага – це весло?3. Ім’я ненависного пана –Роман?4. Соломія була дружиною пана?5. Втікачі зібралися у проваллі неподалік Дунаю?6. Іван переправився разом з Соломією та Остапом?7. Остап з Соломією переправились через Прут?8. Остап у плавнях насправді зустрівся з дідусем?9. Цигани допомогли пораненому Остапу за гроші?10. Драгоман – це військовий?11. План Соломії про врятування Остапа був реалізований?12. Закріпачений український народ автор порівнює з голодним вовком?


Схожі:

Завдання для самоосвітньої діяльності учнів 8 класів з українською мовою навчання Українська література iconЗавдання для самоосвітньої діяльності учнів 9 класів з українською мовою навчання Українська література
Завдання для самоосвітньої діяльності учнів 9 класів з українською мовою навчання
Завдання для самоосвітньої діяльності учнів 8 класів з українською мовою навчання Українська література iconЗавдання для самоосвітньої діяльності учнів 9 класів з українською мовою навчання

Завдання для самоосвітньої діяльності учнів 8 класів з українською мовою навчання Українська література iconЗавдання для самоосвітньої діяльності учнів 8 класів з українською мовою навчання

Завдання для самоосвітньої діяльності учнів 8 класів з українською мовою навчання Українська література iconТема: «Українська література наприкінці ХІХ початку ХХ століть»
Завдання з української літератури для учнів 10 класів ( з українською мовою навчання)
Завдання для самоосвітньої діяльності учнів 8 класів з українською мовою навчання Українська література iconЗавдання для самоосвітньої діяльності з української мови учнів 6 класів (з російською мовою навчання)
Тема: Займенник: загальне значення, морфологічні ознаки, синтак-сична роль. Розряди займенників за значенням
Завдання для самоосвітньої діяльності учнів 8 класів з українською мовою навчання Українська література iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання Рідна (українська) мова
Програми з української (рідної) мови для шкіл з українською мовою навчання розроблено на основі Закону України "Про загальну середню...
Завдання для самоосвітньої діяльності учнів 8 класів з українською мовою навчання Українська література icon6 клас ( з українською мовою навчання) Українська література
Виконати: 1 читати і переказувати Я. Стельмаха "Митькозавр з Юрківки, або Химера лісового озера" сторінки 224-241
Завдання для самоосвітньої діяльності учнів 8 класів з українською мовою навчання Українська література iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів. Українська література
Програми для загальноосвітніх навчальних закладів з українською і російською мовами навчання. Українська література (авт. Бандура...
Завдання для самоосвітньої діяльності учнів 8 класів з українською мовою навчання Українська література iconЗавдання для учнів 7 класу (з українською мовою навчання) в системі самоосвіти і самоконтролю (Лютий 2011 року) Українська мова (Підручник «Рідна мова»
Учень уміє: пояснювати правопис складних прислівників, складає й записує з ними речення, визначає синтаксичну роль прислівників;...
Завдання для самоосвітньої діяльності учнів 8 класів з українською мовою навчання Українська література iconГрафік проведення моніторингу якості загальної середньої освіти за результатами навчання учнів у початковій та основній школі
Українська мова (для загально-освітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою)
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи