Уроку. Історичні відомості про спроби класифікації хімічних елементів. Поняття про лужні елементи. Історичні icon

Уроку. Історичні відомості про спроби класифікації хімічних елементів. Поняття про лужні елементи. Історичні
Скачати 42.97 Kb.
НазваУроку. Історичні відомості про спроби класифікації хімічних елементів. Поняття про лужні елементи. Історичні
Дата конвертації13.10.2013
Розмір42.97 Kb.
ТипУрок


Тема уроку. Історичні відомості про спроби класифікації хімічних

елементів. Поняття про лужні елементи.


Історичні відомості про спроби класифікації хімічних лементів.

Вимоги до знань і вмінь учнів:

мати уявлення про перші спроби класифікації хімічних елементів.


Відомо, що розвиток будь-якої науки проходить етапи нагромадження і вивчення фактів, їх класифікації і виявлення зв'язків між фактами, встановлення певних закономірностей. Так само і в хімії. Окремі хімічні елементи були відомі за давніх-давен, коли хімії як науки ще не було. Проте наприкінці XVIII і особливо в XIX ст. число елементів почало стрімко збільшуватися. До середини XIX ст. вже було відомо 63 хімічні елементи, які утворювали сотні тисяч хімічних сполук. Нагромадження знань про хімічні елементи та їхні сполуки спричинило необхідність привести цю багатоманітність у певну систему.

Поняття «система» у перекладі з грецької означає «ціле, складене з частин». Система відрізняється від простої суми частин тим, що в ній між частинами встановлюються взаємозв'язки і залежності. В системі знань про хімічні елементи також необхідно встановити залежність, природні зв'язки між відомими на той час елементами.

Одну з перших спроб класифікації хімічних елементів здійснив у 1804 р. шведський хімік Я. Берцеліус. Він поділив усі відомі тоді 32 елементи на дві групи — метали і неметали за відмінністю властивостей простих речовин. Але ця класифікація виявилася непридатною, оскільки вона не враховувала властивості перехідних металів, які утворюють амфотерні оксиди і гідроксиди, а тому посідають проміжне місце між металами і неметалами.

Пошуки тривали. Хіміки брали за основу класифікації хімічних елементів подібність властивостей простих і складних речовин, які вони утворюють. Так були виокремлені кілька родин подібних хімічних елементів.


ВИСНОВКИ

Першою класифікацією хімічних елементів був їх поділ на метали і неметали. Виявлення природних груп подібних за властивостями елементів стало дальшим кроком на шляху розвитку їх класифікації.


^ Поняття про лужні елементи.

Вимоги до знань і вмінь учнів:

знати фізичні й хімічні властивості лужних металів;

уміти складати рівняння відповідних реакцій; пояснювати характер змінення властивостей лужних металів залежно від відносної атомної маси відповідних елементів.


До родини лужних металів належать елементи: Літій Li, Натрій Na, Калій К, Рубідій Rb, Цезій Cs і Францій Fr (радіоактивний елемент).
Усі лужні метали в сполуках виявля ють валентність 1. Утворені ними прості речовини — метали. Вони мають одна кову кристалічну структуру, металіч ний блиск, м'які (легко ріжуться ножем), пластичні, легкоплавкі. Мають невелику густину (легші за воду). Добре проводять електричний струм і теплоту.

У хімічному відношенні порівняно з рештою металів лужним металам власти ва висока хімічна активність. Так, якщо розрізати ножем кусок натрію або калію, то на свіжому зрізі він матиме яскравий металічний блиск, який одразу ж, практично миттєво, тьмянішає через окиснен-ня киснем повітря.

Тому й зберігають літій, натрій, калій у посудинах під шаром гасу, а рубідій і цезій — у запаяних ампулах, з яких видалено повітря.

Висока хімічна активність лужних металів виявляється й під час взаємодії їх з водою.

2Na + 2Н2O = 2NaOH + Н2
Мал. Взаємодія натрію з водою


Лужні метали енергійно реагують також з хлором Сl2, сіркою S та іншими неметалами.

Деякі властивості лужних металів наведено в табл.

Таблиця . Властивості лужних металів
З таблиці видно, що властивості простих і складних речовин закономірно змінюються в міру збільшення відносних атомних мас елементів. Так, температура плавлення лужних металів у ряду літій — францій знижується, а густина — збільшується.


ВИСНОВКИ

Лужні метали — одна з природних родин подібних за властивостями елементів. Усі вони утворюють: а) прості речовини — типові метали, які мають подібні фізичні й хімічні властивості, й б) основні оксиди складу R2O та відповідні їм гідроксиди — луги складу ROH.

Зі збільшенням відносної атомної маси лужних металів температура плавлення простих речовин (лужних металів, утворених цими елементами) знижується, а густина зростає. Лужні метали за стандартних умов активно взаємодіють з водою, киснем повітря та іншими неметалами. Різна хімічна активність відносно кисню та води також зв'язана зі зміною відносної атомної маси: чим вона більша, тим більша активність лужного металу.

Відмінність між лужними металами проявляється в тім, що спільні для них властивості у різних металів виражені різною мірою: зі збільшенням відносної атомної маси закономірно змінюються їх фізичні властивості, збільшується хімічна активність відносно кисню й води.


^ Завдання для самоконтролю

1. Назви елементи, які утворюють родину лужних металів, і, користуючись даними, що наведені в табл. 9, порівняй їх фізичні властивості.

2. Який із лужних металів можна розплавити, тримаючи в руці запаяну ампулу з цим металом? Чому його не можна просто покласти на долоню, як інші метали, наприклад залізо або мідь? Відповідь поясни.

3. Як ти думаєш, чому лужні метали мають таку назву? Відповідь поясни.

4. Які спільні хімічні властивості мають лужні метали? Відповідь ілюструй рівняннями реакцій.

5. Напиши рівняння реакцій, що відбуваються між: а) літій оксидом і сульфур(VІ) оксидом; б) літій оксидом і хлоридною кислотою; в) натрій гідроксидом і сульфатною кислотою; г) рубідій гідроксидом і нітратною кислотою.


^ Додаткові завдання

6. Напиши рівняння реакцій між: а) калієм і хлором; б) цезієм і сіркою; в) рубідієм і водою; г) цезій оксидом і водою; д) калій гідроксидом і ортофосфатною кислотою.

7. Якими двома способами можна добути натрій гідроксид? Напиши рівняння відповідних реакцій.

8*. Одновалентний метал масою 17 г спалили в кисні об'ємом 1,12 л (н. у.). Назви метал, який було спалено.

9*. На нейтралізацію нітратної кислоти масою 25,2 г витрачено гідроксид лужного металу масою точно 22,4 г. Напиши формулу цього гідроксиду і зазнач його назву.

10*. Дано схему генетичного ряду елемента R: R → RO → R(OH)2 → RCl2. Визнач, до якої родини належить цей елемент і напиши відповідні рівняння реакцій.

11*. На лужний метал масою 3,5 г подіяли водою. При цьому виділився водень об'ємом 5,6 л (н. у.). Який лужний метал прореагував з водою?


Домашнє завдання Вивчити § 17-18, виконати завдання № 5-10.

( Буринська Н.М. Хімія, 8 клас, 2008.)Схожі:

Уроку. Історичні відомості про спроби класифікації хімічних елементів. Поняття про лужні елементи. Історичні iconТема. Поняття про періодичну систему хімічних еле­ментів Д. І. Менделєєва Цілі уроку
Цілі уроку: ознайомити учнів з будовою періодичної системи хімічних елементів Д. І. Менделєєва; сформувати початкові навички визначення...
Уроку. Історичні відомості про спроби класифікації хімічних елементів. Поняття про лужні елементи. Історичні iconУроку. Поняття про інертні елементи, галогени. Вимоги до знань і вмінь учнів: знати фізичні й хімічні властивості галогенів; уміти складати рівняння
До галогенів належать Флуор F, Хлор сі, Бром Вr, Йод І і Астат At (радіоактивний елемент). Це ще одна природна родина подібних за...
Уроку. Історичні відомості про спроби класифікації хімічних елементів. Поняття про лужні елементи. Історичні iconТема. Атомна одиниця маси. Відносна атомна маса хімічних елементів Цілі уроку
Обладнання: періодична система хімічних елементів Д. І. Менделєєва, картки із завданнями за пе­ріодичною системою
Уроку. Історичні відомості про спроби класифікації хімічних елементів. Поняття про лужні елементи. Історичні iconПривітання команд. Ведучий
Мета: узагальнити знання учнів про хімічні елементи, їх подібність та відмінність; дати уявлен­ня про єдність хімічних елементів;...
Уроку. Історичні відомості про спроби класифікації хімічних елементів. Поняття про лужні елементи. Історичні iconПро поширення хімічних елементів на Землі і Всесвіті
У програмі з хімії для загальноосвітніх навчальних закладів 12 – річної школи [1] в порівнянні з попередньою програмою для 11 – річної...
Уроку. Історичні відомості про спроби класифікації хімічних елементів. Поняття про лужні елементи. Історичні iconТема. Де ти з'явився на світ. Історичні відомості про заснування села, де ти народився. Сусідні села. Мета
Лєснікова Н. С., спеціаліст І кваліфікаційної категорії,вчитель початкових класів Серпневого нвк
Уроку. Історичні відомості про спроби класифікації хімічних елементів. Поняття про лужні елементи. Історичні iconКиївська Русь за князювання Ольги та Святослава
Мета: розглянути період правління Ольги та Святослава (реформи, військові походи); формувати навички порівнювати історичні факти,...
Уроку. Історичні відомості про спроби класифікації хімічних елементів. Поняття про лужні елементи. Історичні iconТема: Подорож періодичною таблицею хімічних елементів Д.І. Менделєєва
Виховувати в учнів розуміння, що періодичний закон є загальним законом розвитку природи, а періодична система – величезним узагальненням...
Уроку. Історичні відомості про спроби класифікації хімічних елементів. Поняття про лужні елементи. Історичні iconІсторичні задачі як засіб формування і розвитку загальнокультурної компетенції
Н. В., Коваленко О.І. Історичні задачі як засіб формування І розвитку загальнокультурної компетенції. Навчально-довідковий посібник....
Уроку. Історичні відомості про спроби класифікації хімічних елементів. Поняття про лужні елементи. Історичні iconМ. Тараща 2012 Тема уроку: Київській області 80 років Мета уроку
України, розвивати в них вміння аналізувати та зіставляти історичні події, робити відповідні висновки, сприяти накопиченню інформаційного...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи