Правила прийому до Прилуцького гуманітарно-педагогічного коледжу ім. І. Я. Франка у 2012 році Прилуки 2011 icon

Правила прийому до Прилуцького гуманітарно-педагогічного коледжу ім. І. Я. Франка у 2012 році Прилуки 2011
Скачати 311.04 Kb.
НазваПравила прийому до Прилуцького гуманітарно-педагогічного коледжу ім. І. Я. Франка у 2012 році Прилуки 2011
Дата конвертації07.12.2012
Розмір311.04 Kb.
ТипПравила прийому


Погоджено

22 листопада 2011р.


Директор Департаменту вищої освіти Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України

________Я.Я.Болюбаш

(підпис)

Затверджено

21 листопада 2011р.


Директор коледжу


Попенко Ольга Михайлівна


(підпис)

Правила прийому

до Прилуцького гуманітарно-педагогічного коледжу

ім. І.Я. Франка у 2012 році


Прилуки — 2011


Правила прийому до Прилуцького гуманітарно-педагогічного коледжу

ім. І.Я. Франка у 2012 році


Провадження освітньої діяльності у Прилуцькому гуманітарно-педагогічному коледжі ім. І.Я. Франка здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України (Серія АВ № 586519 від 02.09.2011 року, термін дії ліцензії до 2015 року, до 2016 року).


Правила прийому розроблені Приймальною комісією Прилуцького гуманітарно-педагогічного коледжу ім. І.Я. Франка (надалі – Приймальна комісія) відповідно до законодавства України, у тому числі Умов прийому до вищих навчальних закладів України, затверджених наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України № 1179 від 12 жовтня 2011 року та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 20 жовтня 2011 року за № 1221/19959. 1222/19960.


І. Загальні положення

  1. Прилуцький гуманітарно-педагогічний коледж ім. І.Я. Франка оголошує прийом на підготовку фахівців з вищою освітою за освітньо–кваліфікаційними рівнями, напрямами підготовки (спеціальностями) відповідно до ліцензії в межах ліцензованого обсягу.

За освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста на базі базової загальної середньої освіти Коледж здійснює підготовку молодших спеціалістів з таких спеціальностей:

^ Галузь знань 0101 Педагогічна освіта

Спеціальність 5.01010201 „Початкова освіта”

Спеціальність 5.01010301 „Технологічна освіта”

Галузь знань 0102 Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини

Спеціальність 5.01020101 „Фізичне виховання ”

Галузь знань 0303 Журналістика та інформація

Спеціальність 5.03030301 „Видавнича справа та редагування”

На базі повної загальної середньої освіти

Галузь знань 0101 Педагогічна освіта

Спеціальність: 5.01010101 „Дошкільна освіта” (Додаток 1)

За освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра на базі освітньо-кваліфікаційного рівня – молодший спеціаліст Коледж здійснює підготовку за такими напрямами:

Галузь знань 0101 Педагогічна освіта

Напрям підготовки 6.010101 „Дошкільна освіта”

Напрям підготовки 6.010102 „Початкова освіта”

Напрям підготовки 6.010103 “Технологічна освіта” (Додаток 2).

1.2.До Прилуцького гуманітарно-педагогічного коледжу ім. І.Я. Франка приймаються громадяни України, іноземці, а також особи без громадянства, які проживають на території України на законних підставах, мають відповідний освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та виявили бажання здобути вищу освіту. Іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають в Україні, а також яким надано статус біженця або особи, яка потребує додаткового захисту, приймаються у порядку, передбаченому для громадян України.

Прийом до Прилуцького гуманітарно-педагогічного коледжу ім. І. Я. Франка на освітньо-кваліфікаційні рівні молодшого спеціаліста та бакалавра здійснюється за конкурсом незалежно від джерел фінансування.

  1. Для вступників, які потребують поселення у гуртожиток під час вступу, надання місць гарантовано. У гуртожитку створені необхідні умови для проживання.


ІІ. Вимоги до рівня освіти вступників

  1. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста приймаються особи з повною загальною середньою освітою.

  2. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста з одночасним здобуттям повної загальної середньої освіти приймаються особи з базовою загальною середньою освітою.

  3. Прилуцький гуманітарно-педагогічний коледж ім. І.Я. Франка приймає на перший курс (зі скороченим терміном навчання) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, на визначену кількість місць для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра за умови вступу на споріднений напрям підготовки, який визначається відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 20.06.2007 року №839 “Про затвердження переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста”.

  4. Коледж здійснює прийом студентів на старші курси у порядку переведення та поновлення в межах вакантних місць ліцензованого обсягу відповідно до Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих навчальних закладів освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти України №245 від 15 липня 1996 року. Перевищення ліцензованого обсягу допускається лише у разі поновлення осіб, які повертаються після академічної відпустки.


ІІІ. Фінансування підготовки фахівців

3.1. Фінансування підготовки фахівців у Прилуцькому гуманітарно-педагогічному коледжі ім. І.Я. Франка здійснюється:

за рахунок видатків місцевого бюджету - за державним замовленням;

за рахунок коштів фізичних, юридичних осіб.

3.2. Громадянин України має право безоплатно здобути вищу освіту на конкурсній основі, якщо певний освітньо-кваліфікаційний рівень громадянин здобуває вперше.

3.3. Громадянин України має право безоплатно здобувати вищу освіту за другим напрямом (спеціальністю), якщо він за станом здоров’я втратив можливість виконувати службові чи посадові обов’язки за отриманою раніше кваліфікацією, що підтверджується висновками медико-соціальної експертної комісії.


IV. Строки прийому заяв і документів, вступних екзаменів, конкурсного відбору та зарахування на навчання

4.1.Порядок роботи приймальної комісії:

Понеділок — п'ятниця — 9.00 - 17.00

Вихідні - субота, неділя

5 серпня — 9.00 - 17.00

4.2.Прийом заяв і документів, вступні екзамени, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі базової та повної загальної середньої освіти проводиться в такі строки:


Етапи вступної компанії

Денна форма навчання

Навчання без відриву від виробництва

вступники на основі освіти

базової загальної середньої

повної

загальної середньої

повної загальної середньої

Початок прийому заяв та документів

2 липня 2012 рокуЗакінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають складати вступні екзамени та творчі конкурси, що проводить вищий навчальний заклад

20 липня 2012 рокуЗакінчення прийому заяв та документів від осіб, які не складають вступних екзаменів і не проходять творчі конкурси
31 липня 2011 рокуСтроки проведення вищим навчальним закладом вступних екзаменів та творчих конкурсів

21 – 31 липня 2012 року
Термін оприлюднення рейтингового списку вступників

перший

1 серпня 2012 року

не пізніше 12 години

другий

5 серпня

не пізніше 12 години

третій

8 серпня 2012 року

не пізніше 12 годиниТерміни зарахування вступників

за державним замовле-нням - не пізніше11серп-ня; за кошти фізичних та юридичних осіб - після зарахування на місця державного замовлення відповідного напряму (спеціальності) - не пізніше 25 серпня

4.3. Прийом заяв і документів, фахові вступні випробування, що проводить Прилуцький гуманітарно-педагогічний коледж ім. І.Я. Франка, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста проводиться в такі строки:


Етапи вступної кампанії

Денна форма навчання

Вступники на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста

Початок прийому заяв та документів

2 липня 2012 року

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають проходити фахові вступні випробування, що проводить вищий навчальний заклад

20 липня 2012 року

Строки проведення вищим навчальним закладом фахових вступних випробувань

21 – 31 липня 2012 року

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників

перший

1 серпня 2012 року

не пізніше 12 години

другий

5 серпня

не пізніше 12 години

третій

8 серпня 2012 року

не пізніше 12 години


Терміни зарахування вступників

за державним замовленням - не пізніше 11 серпня^ V. Порядок прийому заяв і документів для участі у конкурсному відборі до Прилуцького гуманітарно-педагогічного коледжу ім. І.Я. Франка

  1. Вступники подають заяву про участь у конкурсному відборі до Прилуцького гуманітарно-педагогічного коледжу ім. І.Я. Франка в паперовій або в електронній формі. Заява в паперовій формі подається вступником особисто до приймальної комісії коледжу. Заява обробляється відповідно до вимог Закону України “Про захист персональних даних”.

  2. У заяві вступники вказують напрям підготовки (у разі вступу на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра) або спеціальність (у разі вступу на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста) та форму навчання.


^ На базі базової загальної середньої освіти Коледж здійснює підготовку молодших спеціалістів з таких спеціальностей:


Галузь знань 0101 Педагогічна освіта

Спеціальність 5.01010201 „Початкова освіта”

кваліфікація: вчитель з початкової освіти з додатковою кваліфікацією

„Вчитель англійської мови ”


^ Галузь знань 0101 Педагогічна освіта

Спеціальність 5.01010201 „Початкова освіта”

кваліфікація: вчитель з початкової освіти з додатковою кваліфікацією

„Вчитель інформатики ”


^ Галузь знань 0101 Педагогічна освіта

Спеціальність 5.01010301 „Технологічна освіта”

кваліфікація: вчитель трудового навчання та креслення з додатковою кваліфікацією „Вчитель інформатики ”


^ Галузь знань 0102 Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини

Спеціальність 5.01020101 „Фізичне виховання ”

кваліфікація: вчитель фізичного виховання


^ Галузь знань 0303 Журналістика та інформація

Спеціальність 5.03030301 „Видавнича справа та редагування”

кваліфікація: молодший редактор, коректор


^ На базі повної загальної середньої освіти

Галузь знань 0101 Педагогічна освіта

Спеціальність: 5.01010101 „Дошкільна освіта”

кваліфікація: вчитель з дошкільного виховання

^ На базі освітньо-кваліфікаційного рівня – молодший спеціаліст Коледж здійснює підготовку за такими напрямами:

Галузь знань 0101 Педагогічна освіта

Напрям підготовки 6.010101 „Дошкільна освіта”

Напрям підготовки 6.010102 „Початкова освіта”

Напрям підготовки 6.010103 “Технологічна освіта


5.3. При поданні заяви в паперовій формі вступник пред’являє особисто:

- документ державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;

- сертифікат (сертифікати) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти);

- медичну довідку за формою 086-о;

- документ, що посвідчує особу та громадянство (паспорт громадянина України, паспорт громадянина України для виїзду за кордон), військовий квиток або приписне свідоцтво, свідоцтво про народження - для осіб, які за віком не мають паспорта, або інший документ, який засвідчує особу і громадянство).

На вимогу вступника приймальна комісія засвідчує копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додатка до нього, сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання.

5.4. ^ До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:

- документ державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього, за особистим вибором оригінали або копії;

 • сертифікат (сертифікати) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти) за особистим вибором оригінали або копії;

 • копію документа, що посвідчує особу та громадянство;

- медичну довідку за формою 086-о або її копію;

- шість кольорових фотокарток розміром 3 х 4 см.

Інші документи або їх копії подаються вступником, якщо це викликано особливими умовами зарахування за відповідними напрямами підготовки (спеціальностями), установленими законодавством, у строки, визначені для прийому документів, не пізніше строку для прийняття приймальною комісією першого рішення про рекомендування вступників до зарахування.

5.5. Вступники мають право подавати сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання, виданого у 2012 році, або сертифікати чи їх дублікати за 2008, або 2009, або 2010, або 2011 рік.

5.6. Усі копії документів засвідчуються за оригіналами приймальною комісією Прилуцького гуманітарно-педагогічного коледжу ім. І.Я. Франка або в установленому законодавством порядку (нотаріально). Копії документів без пред'явлення оригіналів не розглядаються.

5.7. Особи з обмеженими фізичними можливостями (інваліди І та ІІ груп, діти-інваліди) подають документи, що засвідчують їхнє право на складання вступних екзаменів у Прилуцькому гуманітарно-педагогічному коледжі ім. І.Я. Франка.

5.8. Особи, які в 2012 році не брали участь у зовнішньому незалежному оцінюванні, подають документи, що засвідчують їх право на складання тільки вступних екзаменів у Прилуцькому гуманітарно-педагогічному коледжі ім. І.Я. Франка:

- громадяни України, звільнені зі строкової військової служби в рік вступу до вищого навчального закладу;

- особи, що мають захворювання, вказані в переліку захворювань, що можуть бути перешкодою для проходження громадянами зовнішнього незалежного оцінювання, встановленому Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України та Міністерством охорони здоров’я України, для яких Український центр оцінювання якості освіти не може забезпечити проходження незалежного зовнішнього оцінювання навчальних досягнень.

5.9. Особи, які здобули повну загальну середню освіту у 2007 році і раніше, подають документи, що підтверджують їх право брати участь у конкурсі за результатами зовнішнього незалежного оцінювання або за результатами вступних екзаменів з конкурсних предметів у Прилуцькому гуманітарно-педагогічному коледжі ім. І.Я. Франка за їх вибором.

5.10. Громадяни України, які в 2012 році здобули повну загальну середню освіту за кордоном, подають документи, що підтверджують їх право брати участь у конкурсі за результатами зовнішнього незалежного оцінювання або за результатами вступних екзаменів з конкурсних предметів у Прилуцькому гуманітарно-педагогічному коледжі ім. І.Я. Франка за їх вибором.

5.11. Вступник може подати заяву в паперовій або в електронній формі не більше ніж до п'яти вищих навчальних закладів України та не більше ніж на три напрями (спеціальності) у кожному з них. Факт кожної подачі заяви в паперовій формі (із зазначенням того, оригінали чи копії документів додані до заяви) заноситься уповноваженою особою приймальної комісії до Єдиної державної електронної бази з питань освіти безпосередньо під час прийняття заяви. Факт подачі заяви в електронній формі фіксується у Єдиній державній електронній базі з питань освіти автоматично.

5.12. Вступники, які подають сертифікат з кількістю балів з визначених предметів нижче встановленої Умовами та цими Правилами прийому мінімальної кількості балів, на навчання не зараховуються (крім випадків, передбачених абзацом третім пункту 6.1 розділу VI Правил прийому).

5.13. Приймальна комісія здійснює перевірку достовірності даних, поданих вступником для участі в конкурсному відборі, в Єдиній державній електронній базі з питань освіти.

5.14. Приймальна комісія розглядає заяви та документи вступників та приймає рішення про допуск до участі у конкурсному відборі для вступу на навчання до Коледжу.

5.15. Факт ознайомлення вступника з Правилами прийому, наявною ліцензією і сертифікатом про акредитацію відповідного напряму підготовки (спеціальності), а також надання ним згоди на оприлюднення результатів зовнішнього незалежного оцінювання (вступних екзаменів) та наявності підстав для вступу поза конкурсом та на обробку його персональних даних в Єдиній державній електронній базі з питань освіти фіксується у заяві вступника і підтверджується його особистим підписом при поданні заяви у паперовій формі.


   1. Вступні випробування та конкурсний відбір

6.1. Приймальна комісія Коледжу допускає до участі у конкурсному відборі для вступу на навчання вступників на основі повної загальної середньої освіти, які подають сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання (або їх копії) з відповідних загальноосвітніх предметів, визначених Переліком конкурсних предметів сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання (вступних випробувань, творчих конкурсів (Додаток 3):

- для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста - не нижче 124 балів з конкурсних предметів.

Коледж за рішенням приймальної комісії допускає до участі у конкурсному відборі для вступу на навчання вступника, який подає сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання, кількість балів якого з одного з непрофільних загальноосвітніх предметів, визначених правилами прийому до коледжу, нижче 124 балів, за умови, якщо кількість балів з профільного загальноосвітнього предмета, зазначена у сертифікаті, становить не нижче 170 балів.

6.2. Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої освіти вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, конкурсний бал обчислюється шляхом додавання балів сертифіката з конкурсних предметів (вступних екзаменів, творчих конкурсів), середнього бала документа (додатка до документа) про повну загальну середню освіту та додаткових балів, передбачених Умовами прийому та Правилами прийому до Прилуцького гуманітарно-педагогічного коледжу ім. І.Я. Франка. При цьому середній бал документа про повну загальну середню освіту обчислюється за 12-бальною шкалою з округленням до десятих частин бала і переводиться у 200-бальну шкалу. Оцінки з документа про повну загальну середню освіту, які виставлені за 5-бальною шкалою, враховуються таким чином: “3” відповідає “6”, “4” відповідає “9”, “5” відповідає “12” (Додаток 6).

6.3. Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої освіти вступають до Прилуцького гуманітарно-педагогічного коледжу ім. І.Я. Франка для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, зараховуються бали сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання (результати вступних екзаменів, творчих конкурсів) з двох предметів за переліком, що наведений у додатку 3 до Правил прийому (відповідно до додатка 2 до Умов прийому).

Один конкурсний предмет визначається як профільний.


Код

Назва спеціальності

Перелік конкурсних предметів (вступних екзаменів)

5.01010101

Дошкільна освіта

1.Українська мова та література(профільний)

2. Біологія або історія України6.4. Для конкурсного відбору осіб, які на основі базової загальної середньої освіти вступають на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, зараховуються результати вступних випробувань з двох предметів за переліком, що наведений у додатку 3 до Правил прийому до Коледжу (відповідно до додатка 2 до Умов прийому).

Один конкурсний предмет визначається як профільний.


Код

Назва спеціальності

Перелік вступних екзаменів

(творчих конкурсів)

5.01010201

Початкова освіта

 1. Українська мова (профільний)

 2. Математика

5.01010301

Технологічна освіта

 1. Українська мова

 2. Математика(профільний)

5.01020101

Фізичне виховання

 1. Українська мова

 2. Творчий конкурс(профільний)

5.03030301

Видавнича справа та редагування

 1. Українська мова(профільний)

 2. Історія України


6.5. Для конкурсного відбору осіб, які на основі базової загальної середньої освіти вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, конкурсний бал обчислюється як сума балів результатів творчих конкурсів, вступних екзаменів та середнього бала документа про базову загальну середню освіту, та додаткових балів у передбачених Умовами прийому випадках. Середній бал документа про базову середню освіту обчислюється за 12-бальною шкалою з округленням до десятих бала. Оцінки з документа про базову загальну середню освіту, які виставлені за 5-бальною шкалою, враховуються таким чином: "3" відповідає "6", "4" відповідає "9", "5" відповідає "12".

6.6. Для конкурсного відбору осіб, які на основі базової загальної середньої освіти вступають на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за спеціальністю "Фізичне виховання", зараховуються результати творчого конкурсу, який проводиться у формі виконання нормативів з фізичної підготовки (Додаток №5).

6.7. Для конкурсного відбору осіб при прийомі на навчання за скороченим терміном підготовки бакалавра на базі освітньо-кваліфікаційного молодшого спеціаліста зараховуються результати фахового вступного випробування у формі співбесіди.

Результати фахового вступного випробування оцінюються за 100-бальною шкалою.

Для конкурсного відбору зараховуються результати фахового вступного випробування та середній бал оцінок додатка до диплома молодшого спеціаліста. Середній бал обчислюється за 12-бальною шкалою з округленням до десятої частини бала і переводиться у 200-бальну шкалу. Оцінки, виставлені за 5-бальною шкалою, вираховуються таким чином: "3" відповідає "6", "4" відповідає "9", "5" відповідає "12". (Додаток №4).

6.8. Для проведення відповідно до пунктів 3.1, 3.2 розділу III Умов прийому та пунктів 2.1, 2.2 розділу ІІ Правил прийому вступних екзаменів для вступників на основі базової та повної загальної середньої освіти створюються предметні екзаменаційні комісії. Для проведення фахових випробувань при вступі на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра на основі раніше здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста створюються фахові атестаційні комісії.

6.9. Результати вступних екзаменів та творчих конкурсів для вступників, які вступають на основі базової загальної середньої освіти, оцінюються за 12-бальною шкалою.

6.10. Результати вступних екзаменів для вступників, які вступають на основі повної загальної середньої освіти, оцінюються за шкалою від 100 до 200 балів.

6.11. Програми творчих конкурсів розробляються і затверджуються Коледжем не пізніше ніж за чотири місяці до початку прийому документів. Не допускається введення до творчих конкурсів завдань, що виходять за межі зазначених програм. Програми творчих конкурсів обов'язково оприлюднюються на інформаційному стенді приймальної комісії та веб-сайті Коледжу.

6.12. Програми фахових випробувань для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста розробляються і затверджуються Коледжем не пізніше ніж за чотири місяці до початку прийому документів.

6.13. Особи, які без поважних причин не з'явилися на вступні випробування у визначений розкладом час, особи, знання яких було оцінено балами нижче встановленого правилами прийому мінімального рівня, а також особи, які забрали документи після дати закінчення прийому документів, до участі в наступних вступних випробуваннях та у конкурсному відборі не допускаються.

Перескладання вступних випробувань не допускається.

6.14. Апеляції на результати вступних екзаменів, творчих конкурсів, що проведені Коледжем, розглядає апеляційна комісія Прилуцького гуманітарно-педагогічного коледжу ім. І.Я. Франка таким чином:

апеляція розглядається на засіданні апеляційної комісії не пізніше наступного робочого дня після її подання, як правило, в присутності вступника;

якщо екзамен письмовий – не пізніше наступного робочого дня після оголошення оцінки;

додаткове опитування абітурієнтів при розгляді апеляції не допускається.

6.15. Для осіб, які не атестовані з української мови, приймальна комісія за умови наявності педагогічних кадрів може встановлювати вступний екзамен з російської мови, оцінка з якої виставлена в документі про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень.

Результат екзамену оцінюється за шкалою від 100 до 200 балів і зараховується замість бала сертифіката з української мови та літератури.


VII. Цільовий прийом до Прилуцького гуманітарно-педагогічного коледжу ім. І.Я. Франка

7.1. Цільовий прийом організовується:

відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 29.06.99 № 1159 «Про підготовку фахівців для роботи в сільській місцевості»;

7.2. Особи, які вступають до Коледжу на підготовку за державним замовленням на умовах цільового прийому згідно з установленими квотами, додають направлення, видане відповідними органами освіти районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій, а також міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади.

7.3. Установлена квота не повинна перевищувати 50% обсягу державного замовлення на підготовку фахівців з кожної спеціальності.


Квота цільового прийому з кожного напряму підготовки (спеціальності)

Денна форма навчання

Спеціальність 5.01010201 „Початкова освіта ”

кваліфікація: вчитель з початкової освіти з додатковою кваліфікацією „Вчитель англійської мови ” – 12 осіб.

Спеціальність 5.01010201 „Початкова освіта”

кваліфікація: вчитель з початкової освіти з додатковою кваліфікацією „Вчитель інформатики ” – 12 осіб.

Спеціальність 5.01010101 „Дошкільна освіта”

кваліфікація: вчитель з дошкільного виховання – 12 осіб.

Спеціальність 5.01010301 “Технологічна освіта”

кваліфікація: вчитель трудового навчання та креслення з додатковою кваліфікацією „Вчитель інформатики ” – 12 осіб.

Спеціальність 5.01020101 “Фізичне виховання”

кваліфікація: вчитель фізичного виховання – 12 осіб.

7.4. Учасники цільового прийому, передбаченого постановою Кабінету Міністрів України від 29.06.99 № 1159 «Про підготовку фахівців для роботи в сільській місцевості», зараховуються за окремим конкурсом на навчання на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста.

Конкурс відбувається відповідно до конкурсного бала, визначеного на загальних засадах для цієї категорії вступників.

7.5. Особи, які не зараховані на цільові місця за окремим конкурсом, можуть брати участь у конкурсі на загальних засадах.


VIII. Зарахування за співбесідою

8.1. За результатами співбесіди зараховуються до Прилуцького гуманітарно-педагогічного коледжу ім. І.Я. Франка особи, яким Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надане таке право.

8.2. Програму співбесіди із зазначеними категоріями осіб затверджує голова приймальної комісії.

8.3. Особи, які за наслідками співбесіди не рекомендовані до зарахування на навчання, мають право брати участь у конкурсі на загальних засадах, якщо вони подали приймальній комісії сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти з кількістю балів, не менше встановлених приймальною комісією з конкурсних предметів.


ІХ. Зарахування поза конкурсом

9.1. Зараховуються поза конкурсом:

- особи, яким відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» надане таке право;

- діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, а також особи з їх числа віком від 18 до 23 років відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 05.04.94 № 226 «Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування» (зі змінами);

- інваліди I та II груп та діти-інваліди віком до 18 років, яким не протипоказане навчання за обраним напрямом (спеціальністю), відповідно до Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»;

- особи, яким відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надане таке право;

- діти військовослужбовців Збройних Сил України, інших військових формувань, працівників правоохоронних органів, які загинули під час виконання службових обов’язків, відповідно до Указу Президента України від 21.02.2002 № 157 «Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді»;

- члени сімей шахтарів та гірничорятувальників, які загинули внаслідок аварії на орендному підприємстві «Шахта імені О.Ф. Засядька» (постанова Кабінету Міністрів України від 09.01.2008 № 6).

9.2. Кількість місць для осіб, визначених у пункті 9.1 цього розділу, установлюється рішенням приймальної комісії за результатами моніторингу проведення вступної кампанії попередніх років і не повинна бути більше 25 відсотків обсягу державного замовлення з кожного напряму підготовки (спеціальності), доведеного вищому навчальному закладу.


Квота пільгових категорій з кожного напряму підготовки (спеціальності)

Денна форма навчання

Спеціальність: 5.01010201 „Початкова освіта ”

кваліфікація: вчитель з початкової освіти з додатковою кваліфікацією „Вчитель англійської мови ” – 4 особи.

Спеціальність: 5.01010201 „Початкова освіта”

кваліфікація: вчитель з початкової освіти з додатковою кваліфікацією „Вчитель інформатики ” – 4 особи.

Спеціальність 5.01010101 „Дошкільна освіта”

кваліфікація: вчитель з дошкільного виховання – 4 особи.

Спеціальність 5.01010301 “Технологічна освіта”

кваліфікація: вчитель трудового навчання та креслення з додатковою кваліфікацією „Вчитель інформатики ” – 4 особи.

Спеціальність 5.01020101 “Фізичне виховання”

кваліфікація: вчитель фізичного виховання – 4 особи.

Спеціальність: 5.03030301 „Видавнича справа та редагування ”

кваліфікація: молодший редактор, коректор – 4 особи.

Напрям підготовки 6.010101 „Дошкільна освіта ”– 2 особи

Напрям підготовки 6.010102 „Початкова освіта” – 2 особи

Напрям підготовки 6.010103 “Технологічна освіта – 2 особи

Зарахування осіб, визначених пунктом 10.1 цього розділу, відбувається за конкурсом відповідно до конкурсного бала вступника.


^ X. Право на першочергове зарахування

10.1. Право на першочергове зарахування до Прилуцького гуманітарно-педагогічного коледжу ім. І.Я. Франка:

- особи, яким відповідно до Закону України «Про охорону дитинства» надане таке право;

- особи, яким відповідно до Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» надане таке право;

- особи, які проживають на території населеного пункту, якому відповідно до Закону України «Про статус гірських населених пунктів в Україні» надано статус гірського;

- особи, яким відповідно до Указу Президента України від 21.02.2002 № 157 «Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді» надане таке право;

- особи, яким відповідно до Указу Президента України від 12.09.2007 № 849 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 4 вересня 2007 року «Про основні напрями фінансового забезпечення заходів щодо підвищення життєвого рівня населення у 2008 році» надане таке право;

- випускники старшої школи (повна загальна середня освіта), нагороджені золотою або срібною медаллю, при вступі на основі повної загальної середньої освіти;

- випускники основної школи, які мають свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою (при вступі на навчання на основі базової загальної середньої освіти).

10.2. Зазначене право надається за інших рівних умов за черговістю, визначеною пунктом 11.1 цих Правил.


^ XI. Формування та оприлюднення рейтингового списку вступників

11.1. Список вступників, які мають цільове направлення, впорядковується за конкурсним балом від більшого до меншого.

11.2. Рейтинговий список вступників формується за категоріями в такій послідовності:

- вступники, які мають право на зарахування поза конкурсом;

- вступники, рекомендовані до зарахування за результатами співбесіди;

- учасники міжнародних олімпіад;

- вступники, які зараховуються за конкурсом.

До рейтингового списку не включаються вступники, рекомендовані до зарахування на місця цільового прийому.

11.3. У межах кожної зазначеної в пункті 12.2 цього розділу категорії рейтинговий список впорядковується:

- за конкурсним балом від більшого до меншого;

- з урахуванням права на першочергове зарахування при однаковому конкурсному балі у порядку додержання підстав для його набуття.

11.4. У рейтинговому списку зазначаються:

- прізвище, ім’я та по батькові вступника;

- конкурсний бал вступника;

- наявність підстав для вступу поза конкурсом;

- наявність підстав для вступу за результатами співбесіди з відміткою про результати співбесіди;

- наявність права на першочергове зарахування.

11.5. Рейтингові списки вступників оприлюднюються шляхом розміщення на інформаційних стендах приймальної комісії та веб-сайті Прилуцького гуманітарно-педагогічного коледжу ім. І.Я. Франка із зазначенням категорій списку. Ці списки оновлюються при внесенні змін протягом строку проведення конкурсного відбору.


^ XІІ. Надання рекомендацій для зарахування

12.1.Приймальна комісія приймає рішення щодо рекомендації до зарахування на навчання на місця державного замовлення вступників, які перебувають на найвищих позиціях рейтингового списку. Рекомендації до зарахування вступників на навчання за рахунок коштів фізичних (юридичних) осіб надаються після завершення зарахування вступників на місця державного замовлення. Формування списків рекомендованих до зарахування вступників відбувається в межах обсягу державного замовлення, за його відсутності — у межах ліцензійного обсягу.

12.2. Приймальна комісія приймає рішення про рекомендування до зарахування на навчання на місця державного замовлення у три етапи: у перший, п'ятий та восьмий дні після останнього дня прийому заяв.

12.3. Рішення приймальної комісії про рекомендування до зарахування оприлюднюється в день його прийняття не пізніше 12 години.

12.4. Офіційним повідомленням про надання рекомендацій до зарахування вважається оприлюднення відповідного рішення на стендах приймальної комісії Коледжу.

Рекомендованим до зарахування вступникам можуть надсилатись повідомлення засобами електронного та мобільного зв’язку відповідно до Правил прийому до Прилуцького гуманітарно-педагогічного коледжу ім. І.Я. Франка.

12.5. За рекомендацією органів охорони здоров’я та соціального захисту населення приймальна комісія Коледжу розглядає питання про можливість зарахування до вищих навчальних закладів понад державне замовлення за результатами співбесіди з правом навчання за місцем проживання інвалідів, які неспроможні відвідувати навчальний заклад, а також створює умови для проходження ними курсу навчання за екстернатною формою.


XІІІ. Реалізація права вступників на вибір місця навчання

13.1 Особи, які подали заяву в паперовій формі та беруть участь у конкурсному відборі, впродовж кількості днів, визначеної пунктами 14.1, 14.2 розділу XІV Правил прийому, після прийняття рішення про рекомендування до зарахування зобов’язані виконати вимоги для зарахування на місця державного замовлення: подати оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, медичної довідки та сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та інших документів, передбачених Умовами та Правилами прийому, до приймальної комісії Прилуцького гуманітарно-педагогічного коледжу ім. І.Я. Франка.

13.2. При вступі вступника для одночасного навчання за двома освітньо-професійними програмами за напрямами підготовки або спеціальностями (в одному або різних вищих навчальних закладах за різними формами навчання) оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, додатка до нього державного зразка, а також оригінали сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання зберігаються у вищому навчальному закладі за місцем навчання за державним замовленням протягом усього строку навчання. При одночасному навчанні за двома освітньо-професійними програмами за напрямами підготовки або спеціальностями за місцем навчання за кошти фізичних, юридичних осіб зберігаються завірені копії документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень державного зразка та додатка до нього, копії сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання. Зазначені копії документів зберігаються у вищому навчальному закладі протягом строку навчання разом з оригіналом довідки вищого навчального закладу, у якому зберігаються оригінали документів. Довідка видається на вимогу студента вищим навчальним закладом, у якому зберігаються оригінали вищезазначених документів.

13.3. Особи, які в установлений строк не подали до приймальної комісії оригінали документів про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, медичної довідки та сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та інших документів, передбачених Умовами та Правилами прийому (не виконали вимог для зарахування), втрачають право зарахування на навчання за державним замовленням.

^ XІV. Коригування списку рекомендованих до зарахування

14.1. Після завершення першого встановленого строку вибору вступниками місця навчання (чотири календарних днів після оприлюднення першого списку рекомендованих до зарахування) приймальна комісія Прилуцького гуманітарно-педагогічного коледжу ім. І.Я. Франка здійснює коригування списку рекомендованих для зарахування осіб:

- приймає рішення про зарахування вступників, які були рекомендовані та виконали вимоги для зарахування (подали оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, медичної довідки, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та інших документів, передбачених Умовами та Правилами прийому, до приймальної комісії Коледжу);

- анулює надані раніше рекомендації вступникам, які не виконали умов для зарахування (не подали оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, медичної довідки, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та інших документів, передбачених Умовами та правилами прийому, до приймальної комісії Коледжу;

- у разі наявності вакантних місць надає рекомендації до зарахування особам з числа вступників, які не отримували рекомендацію раніше, відповідно до рейтингового списку за кожною спеціальністю.

14.2. Після оприлюднення другого (5 серпня) та третього (8 серпня) списків вступників, рекомендованих до зарахування, встановлюються по три дні для виконання вступниками вимог для зарахування. Вступники, які до 10 серпня включно не подали до приймальної комісії оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, медичної довідки, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та інших документів, передбачених Умовами та Правилами прийому, втрачають право на зарахування на навчання за державним замовленням.

14.3. Після виконання вступниками всіх вимог для зарахування на навчання за державним замовленням у визначених обсягах формуються списки рекомендованих для зарахування на навчання за кошти юридичних та фізичних осіб.

Вступники, у яких було анульовано рекомендацію для зарахування на місця державного замовлення, можуть бути рекомендовані до зарахування на навчання за кошти юридичних та фізичних осіб.

Строки виконання умов для зарахування за кошти юридичних та фізичних осіб встановлюються приймальною комісією Прилуцького гуманітарно-педагогічного коледжу ім. І.Я. Франка, але не пізніше 25 серпня.

14.4. Оприлюднення списків рекомендованих для зарахування здійснюється відповідно до розділу XVI Умов прийому та розділу ХІІ Правил прийому.


^ XV. Наказ про зарахування

15.1. Накази про зарахування на навчання видаються директором Коледжу на підставі рішення приймальної комісії та оприлюднюються на інформаційному стенді приймальної комісії і на веб-сайті коледжу у вигляді списку зарахованих.

15.2. Накази про зарахування на навчання за формою, встановленою Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України, надсилаються до Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України та Єдиної державної електронної бази з питань освіти.

15.3. Рішення приймальної комісії про зарахування вступника може бути скасоване приймальною комісією лише за письмовою заявою вступника або в разі виявлення порушень законодавства з боку вступника, передбачених пунктом 17.4. розділу XVIІ Правил прийому.

Питання про відрахування вступника за власним бажанням та повернення йому оригіналів документів розглядається в день подання вступником письмової заяви.


XVI. Особливості прийому та навчання іноземців та осіб без громадянства

16.1. Підготовка іноземців та осіб без громадянства здійснюється згідно із Законом України "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства" (із змінами), Указами Президента України від 25.03.94 №112 "Про заходи щодо розвитку економічного співробітництва областей України з суміжними прикордонними областями Російської Федерації" та від 03.06.94 №271 "Про заходи щодо розвитку економічного співробітництва областей України з суміжними областями Республіки Білорусь і адміністративно-територіальними одиницями Республіки Молдова", постановами Кабінету Міністрів України від 26.02.93 №136 "Про навчання іноземних громадян в Україні" (із змінами) та від 05.08.98 №1238 "Про затвердження Положення про прийом іноземців та осіб без громадянства на навчання до вищих навчальних закладів". Іноземці, яким надаються державні стипендії за міжнародними договорами, загальнодержавними програмами, іншими міжнародними зобов'язаннями України, приймаються на навчання на підставі направлень Міністерства освіти і науки, молоді та спорту в межах обсягу державного замовлення.

16.2. Закордонні українці, які отримали направлення на навчання від українських національно-культурних товариств, при вступі до Прилуцького гуманітарно-педагогічного коледжу ім. І.Я. Франка за напрямами підготовки галузей знань "педагогічна освіта", "журналістика та інформація", користуються такими самими правами на здобуття освіти, що й громадяни України, у тому числі при вступі на навчання за державним замовленням. Вони беруть участь у конкурсі щодо зарахування на таких самих підставах, як і громадяни України.

16.3. Іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають в Україні, а також яким надано статус біженця або особи, яка потребує додаткового захисту, приймаються до вищого навчального закладу у порядку, передбаченому для громадян України.

16.4. Іноземці, які здобули повну загальну середню освіту у закордонних школах з вивченням української мови, та закордонні українці приймаються за вступними екзаменами, передбаченими правилами прийому вищого навчального закладу, у межах установлених квот за рекомендаціями національних культурних українських товариств та дипломатичних установ України за кордоном.


^ XVІІ. Додаткове зарахування до Прилуцького гуманітарно-педагогічного коледжу ім. І.Я. Франка та зберігання робіт вступників

17.1. Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх початку, відраховуються з Прилуцького гуманітарно-педагогічного коледжу ім. І.Я. Франка. На звільнені при цьому місця може проводитися додаткове зарахування за конкурсом осіб, які подали сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання (успішно склали вступні випробування, що проводив коледж) до коледжу і не пройшли за конкурсом на навчання.

17.2. Роботи вступників (у т.ч. аркуші підготовки до усної відповіді, листки співбесіди), виконані ними на вступних екзаменах, творчих конкурсах, фахових випробуваннях, співбесідах, яких не зараховано на навчання, зберігаються протягом одного року, потім знищуються, про що складається акт. Якщо такий вступник рекомендований до зарахування до іншого навчального закладу за результатами поточних вступних екзаменів, то його вступні роботи надсилаються до цього вищого навчального закладу за відповідним запитом.
^

XVIIІ. Забезпечення відкритості та прозорості при проведенні прийому до Прилуцького гуманітарно-педагогічного коледжу ім. І.Я. Франка


18.1. На засіданні приймальної комісії мають право бути присутніми представники засобів масової інформації не більше двох осіб від одного засобу за умови подання копії ліцензії та посвідчення журналіста.

18.2. Громадські організації можуть звернутися до Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України із заявою про надання їм права вести спостереження за роботою приймальної комісії. Громадські організації, яким таке право надано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України, можуть направляти на засідання приймальних комісій своїх спостерігачів. Приймальна комісія зобов'язана створити належні умови для присутності громадських спостерігачів на своїх засіданнях, а також надати їм можливість ознайомлення з документами, що надаються членам комісії до засідання.

18.3. Голова приймальної комісії, як правило, оголошує про засідання комісії не пізніше дня, що передує дню засідання. В особливих випадках - не пізніше ніж за три години до початку засідання. Оголошення разом із проектом порядку денного засідання оприлюднюється.

18.4. Подання вступником недостовірних персональних даних, недостовірних відомостей про наявність права на зарахування поза конкурсом, права на першочергове зарахування, права на зарахування за співбесідою, про здобуту раніше освіту, про проходження зовнішнього незалежного оцінювання є підставою для відрахування його з числа студентів.

18.5. Інформування громадськості про подання заяв на вступ до вищих навчальних закладів I-IV рівнів акредитації здійснюється за даними Єдиної державної електронної бази з питань освіти інформаційною системою "Конкурс".

Приймальна комісія зобов'язана подавати у встановленому порядку отримані від вступників відомості до Єдиної державної електронної бази з питань освіти.Схожі:

Правила прийому до Прилуцького гуманітарно-педагогічного коледжу ім. І. Я. Франка у 2012 році Прилуки 2011 iconДодаток 1 до Правил прийому до Прилуцького гуманітарно-педагогічного коледжу ім. І. Я. Франка в 2012 році

Правила прийому до Прилуцького гуманітарно-педагогічного коледжу ім. І. Я. Франка у 2012 році Прилуки 2011 iconПравила прийому до уманського гуманітарно-педагогічного коледжу ім. Т. Г. Шевченка в 2012 році умань, 2011
Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України, серія аг №508961 від 15. 07. 2011 р. Термін дії ліцензії за напрямами підготовки...
Правила прийому до Прилуцького гуманітарно-педагогічного коледжу ім. І. Я. Франка у 2012 році Прилуки 2011 iconБази педагогічної практики барського гуманітарно-педагогічного коледжу імені Михайла Грушевського
Барського гуманітарно-педагогічного коледжу імені Михайла Грушевського та згідно з договором, який укладено з відділом освіти Барської...
Правила прийому до Прилуцького гуманітарно-педагогічного коледжу ім. І. Я. Франка у 2012 році Прилуки 2011 iconЗміни до правил прийому до Уманського гуманітарно-педагогічного коледжу ім. Т. Г шевченка у 2012 році
Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 12 жовтня 2011 року №1179, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України...
Правила прийому до Прилуцького гуманітарно-педагогічного коледжу ім. І. Я. Франка у 2012 році Прилуки 2011 iconДодаток 6 до Примірних правил прийому до Луцького педагогічного коледжу в 2012 році Порядок подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до Луцького педагогічного коледжу I
Луцького педагогічного коледжу та їх розгляду Луцьким педагогічним коледжем (далі – Порядок), розроблений відповідно до Закону України...
Правила прийому до Прилуцького гуманітарно-педагогічного коледжу ім. І. Я. Франка у 2012 році Прилуки 2011 iconПравила прийому на навчання до відокремленого структурного підрозділу технологічного коледжу Національного університету "Львівська політехніка" у 2012 році львів-2012
Дбіркова комісія відповідно до Умов прийому до вищих навчальних закладів України в 2012 році, затверджених наказом Міністерства освіти...
Правила прийому до Прилуцького гуманітарно-педагогічного коледжу ім. І. Я. Франка у 2012 році Прилуки 2011 iconПравила прийому до Прилуцького агротехнічного коледжу в 2012 році Провадження освітньої діяльності у Прилуцькому агротехнічному коледжі здійснюється
Провадження освітньої діяльності у Прилуцькому агротехнічному коледжі здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти І науки...
Правила прийому до Прилуцького гуманітарно-педагогічного коледжу ім. І. Я. Франка у 2012 році Прилуки 2011 iconРеєстр друкованих видань викладачів Барського гуманітарно-педагогічного коледжу імені Михайла Грушевського у 2011-2012 н р
...
Правила прийому до Прилуцького гуманітарно-педагогічного коледжу ім. І. Я. Франка у 2012 році Прилуки 2011 iconРеєстр друкованих видань викладачів Барського гуманітарно-педагогічного коледжу імені Михайла Грушевського у 2010-2011 н р
А.І. Сторожук – кандидат мистецтвознавства, доцент, заступник директора з науково-методичної роботи та міжрегіональних зв’язків
Правила прийому до Прилуцького гуманітарно-педагогічного коледжу ім. І. Я. Франка у 2012 році Прилуки 2011 iconТаблиця відповідності середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, значенням 200-бальної шкали
Додаток 5 до Примірних правил прийому до Луцького педагогічного коледжу в 2012 році
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи