Міністерство освіти і науки молоді та спорту України Управління освіти і науки Миколаївської облдержадміністрації Казанківський професійний аграрний ліцей Методичний icon

Міністерство освіти і науки молоді та спорту України Управління освіти і науки Миколаївської облдержадміністрації Казанківський професійний аграрний ліцей Методичний
Скачати 225.5 Kb.
НазваМіністерство освіти і науки молоді та спорту України Управління освіти і науки Миколаївської облдержадміністрації Казанківський професійний аграрний ліцей Методичний
Дата конвертації08.08.2013
Розмір225.5 Kb.
ТипДокументи

Міністерство освіти і науки молоді та спорту України

Управління освіти і науки Миколаївської облдержадміністрації

Казанківський професійний аграрний ліцей


Методичний посібник

Інноваційні педагогічні технології на уроках предметів «Трактори» та «Сільськогосподарські машини»

Розробив

Викладач Євдокімов М. М.


Казанка 2013

Методичний посібник «Інноваційні педагогічні технології на уроках предметів «Трактори» та «Сільськогосподарські машини»»: Казанка: Професійний аграрний ліцей, 2013 – 22с.


Укладач: викладач предметів професійно-теоретичного навчання «Трактори» та «Сільськогосподарські машини» Євдокімов Микола Миколайович.


У посібнику представлений опис власного досвіду роботи із застосування інноваційних педагогічних технологій на уроках предметів професійно-теоретичного навчання «Трактори» та «Сільськогосподарські машини», які стимулюють пізнавальну активність учнів, стимулюють розвиток логічного мислення, готовність та потребу навчатися, розвивають навички набуття та узагальнення власних професійних знань, умінь та навичок, потребу в нових знаннях, мотивацію самопізнання та саморозвитку.


Матеріал посібника буде цікавим викладачам предметів професійно-теоретичного навчання «Трактори» і «Сільськогосподарські машини» та адресований викладачам-початківцям на допомогу у організації й проведенні уроків, зорієнтує на вибір інноваційних педагогічних технологій для реалізації компетентнісного підходу до професійного навчання.


Рецензенти: Баранюк Л.Г. методист Казанківського ПАЛ, спеціаліст вищої категорії;

Бондар Олександр Васильович старший майстер.


Рекомендовано до використання методичною радою Казанківського ПАЛ,протокол №7 від « 14 » лютого 2013 р..


У Казанківському ПАЛ я працюю лише третій рік. Звісно, маю певний педагогічний та практичний досвід роботи, але ще звертаюся до досвіду досвідчених педагогів. Під час підготовки до уроку намагаюся знайти найефективніші форми та методи навчання, завжди ставлю перед собою декілька цілей. Головна ж мета – це домогтися максимального вивчення та засвоєння учнями нового матеріалу, отримання міцних знань та умінь їх застосовувати у різних ситуаціях. Добре розумію, що в сучасних умовах розвитку нашого суспільства перед освітою ставляться нові вимоги, і одна з них – інноваційна основа навчально-виховного процесу, що полягає у озброєнні учнів міцними знаннями, формування компетентностей продуктивної творчої діяльності в процесі підготовки конкурентоспроможного кваліфікованого робітника,адаптованого до сьогодення, до нових соціально-економічних умов і з вираховуванням потреб сучасного ринку праці.

Мета|ціль| інноваційної орієнтації навчання|вчення|: підготовка висококваліфікованих кадрів, які не тільки|не лише| досконало володіють професійними природничо-науковими і технічними знаннями, але також проявляють|виявляють| високу інноваційну сприйнятливість і інноваційну активність. Інноваційний підхід забезпечує позитивну мотивацію здобуття знань з предмету, сприяє формуванню інтересу до обраної професії, стимулює професійну діяльність учнів.

Оскільки я не маю великого досвіду роботи, то шукаю поради у більш досвідченого педагога, майстра своєї справи, відмінника освіти, вчителя вищої категорії, методиста нашого ліцею, мого наставника – Баранюк Л. Г., а також переймаю досвід кращих педагогів навчальних закладів системи ПТО Миколаївської області та України, викладача Панютинського професійного аграрного ліцею О. М. Волошенко та викладача Новоодеського професійного аграрного ліцею В. А. Моргун.

Як і О. М. Волошенко, на уроках предмету «Трактори» та «Сільськогосподарські машиния використовую різноманітні інноваційні педагогічні технології, закрема технологію інтерактивного навчання, а саме:

 • Кооперативне навчання - робота в парах, робота в малих групах.

 • Колективно – групове навчання: мікрофон; незакінчене речення; мозковий штурм; навчаючи – учусь; аналіз ситуації.

 • Навчання у грі:імітаційні ігри; розігрування ситуації за ролями; виробнича ситуація.


Пропоную декілька прикладів (фрагменти уроків) із застосуванням інтерактивних методів, які забезпечують гарний результат у засвоєнні учнями програмного матеріалу та у використанні набутих знань під час уроків виробничого навчання.


Метод «Технічний ланцюжок»

Мотивацію навчальної діяльності, актуалізацію опорних знань або закріплення нового матеріалу можна здійснити на основі діяльнісного підходу до навчання.

^ Тема уроку: Несправності системи мащення. Технічне  обслуговування системи мащення.

Мета уроку: Систематизувати знання учнів про загальну будову, призначення і дію системи мащення двигуна та сформувати в них поняття, які характеризують її несправності мащення та способи їх усунення, про вид регламентних робіт ТО системи мащення. Ознайомити їх з основними несправностями системи, їх зовнішніми ознаками і причинами появи; сформувати уміння усунути несправності; продовжити розвиток технічного кругозору, пізнавальних інтересів учнів шляхом внесення в зміст знань елементів новизни; виховувати допитливість, самостійність в процесі здобуття міцних знань з професії, бережного відношення до експлуатації тракторів.

^ Тип уроку: Урок засвоєння нових знань.

Структура уроку

І. Організаційний момент. 

ІІ. Актуалізація опорних знань і умінь учнів.

Гра «Технічний ланцюжок».Мета гри – перевірити знання учнів з загальної будови системи мащення двигуна. Викладач ставить питання, а учні послідовно один за одним відповідають.

1. Подивіться на дошку і скажіть чи правильно побудовано гроно системи мащення двигуна Д – 240?

2.Яку систему мащення застосовують в двигунах?

3.Назвіть способи підводу оливи до деталей двигуна Д–240.
4.Яке призначення й будова масляного радіатора?

5.Поясніть призначення і будову масляного насоса двигуна Д - 240?

6. Скільки масла заливають у піддон картера двигуна Д - 65?

7.Скільки секцій має насос системи мащення двигуна СМД - 60?

8. Назвіть елементи масляного насоса МТЗ - 80?

9. Який тиск масла в системі мащення двигунів, МПа, при частоті обертання колінчастого вала на холостому ходу? 

10. Для чого призначений масляний фільтр?

11. Який фільтр очищення масла встановлено у двигунах Д – 240, Д - 65?

12.Назвіть елементи фільтра відцентрованої очистки масла двигуна

СМД – 60, Д - 240?

Метод «Розірвана шпаргалка»

Цей метод допомагає проводити закріплення вивченого матеріалу: учням потрібно добрати до кожного речення у лівій колонці його продовження в правій, номер продовження поставити у кодову таблицю.

^ Тема уроку: Система запалення від магнето.

Мета уроку: - сформувати знання учнів про будову і принцип дії магнето, встановити запалення на пусковому двигуні;

 • розвивати технічне мислення, вміння орієнтуватися в нестандартних технічних ситуаціях.

 • Виховувати в учнів інтерес та бережливе ставлення до техніки.

^ Тип уроку: Засвоєння нових знань.

Структура уроку

І. Організаційний момент.

ІІ. Мотивація навчальної діяльності.

ІІІ. Актуалізація опорних знань.

ІV. Формування нових знань

V. Закріплення нових знань1. За кожний оберт ротора магнітний потік в осерді трансформатора безперервно…

1. паралельно до них включений конденсатор.

2. Під дією змінного магнітного потоку в первинній обмотці трансформатора …

2. кнопкою замикають на «масу» первинну обмотку трансформатора.

3. Струм, кий проходить по первинній обмотці трансформатора …

3. змінюється за величиною і двічі за напрямком.

4. При розмиканні контактів переривника, струм різко припиняється, магнітне поле з великою швидкістю зикає в результаті…

4. утворюється електрорушійна сила напругою до 30 В.

5. Струм високої напруги протікає по такому колу…

5. встановлюється спеціальний блокуючий пристрій на кришці коробки передач.

6. Щоб зменшити іскріння і обгоряння контактів від дії струму самоіндукції…

6. утворюється навколо неї магнітне поле.

7. Щоб вимкнути запалювання…

7. вторинна обмотка трансформатора – провід високої напруги – електроди запальної свічки – «маса»

8. Щоб не допустити пуску дизеля при включеній передачі…

8. у вторинній обмотці утворюється ЕРС взаємоіндукції, яка досягає 25000В.

1

2

3

4

5

6

7

8Метод «Навчаючи — учусь»

Цей ме­тод дає учню можливість взяти участь у на­вчанні та передачі своїх знань іншим, у да­ному випадку учням своєї групи під час уроку.

^ Фрагмент уроку

Тема: Машини для захисту рослин.

Мета: - засвоїти призначення, будову та принцип роботи машин для захисту

рослин;

 • формування знань, вмінь та навичок по ефективному використанню машин для захисту рослин;

 • виховання відповідальності і обережності при роботі з машинами для захисту рослин.

^ Тип уроку: формування нових знань

Структура уроку

І. Організаційний момент.

ІІ. Мотивація навчальної діяльності.

ІІІ. Актуалізація опорних знань.

ІV. Формування нових знань

Складаємо план роботи. Група ділиться на підгрупи по чотири чоловіки. Згідно підручника «Сільськогосподарські машини» В. С. Гапоненко учні виконують завдання. Кожна з підгруп готує не менше п’яти питань до кожного з пунктів плану. Термін виконання роботи – 10 хвилин.

І підгрупа: Методи захисту рослин.

ІІ підгрупа: Будова та принцип роботи протруювача насіння ПС-10.

ІІІ підгрупа: Будова та процес роботи оприскувача ОП-2000.

ІV підгрупа: Заходи безпеки при роботі з отрутохімікатами.

Після того, як учні опрацювали матеріал підручника і підготували відповідні запитання, переходимо до закріплення матеріалу: учні І підгрупи ставлять свої запитання одній з підгруп, наприклад, ІІ підгрупі. Якщо учні ІІ підгрупи не в змозі відповісти на якесь запитання, то І підгрупа досконало висвітлює його. Учні інших підгруп уважно слухають і до цього питання плану ставлять запитання, які не поставила І підгрупа. По кожному питанню в зошитах записуються нові терміни (словникова робота): гербіциди, фунгіциди, інсектициди, пестициди, оприскувачі, протруювачі. З всіх питань плану уроку, викладач дає узагальнення, щоб усі моменти були з’ясовані. Учні ІІ підгрупи за свої запитання, що підготували до другого питання ставлять ІІІ підгрупі і опрацьовують в такому ж порядку. ІІІ підгрупа задає питання четвертій, а ІV – І підгрупі.


Метод «Детектор неправди»

Цей метод допомагає навчитися знаходити помилки та неточності; формулювати відповіді у вигляді чіткої й логічної структури.

^ Тема уроку: Система запалення від магнето.

Мета уроку: - сформувати знання учнів про будову і принцип дії магнето, встановити запалення на пусковому двигуні;

 • розвивати технічне мислення, вміння орієнтуватися в нестандартних технічних ситуаціях.

 • виховувати в учнів інтерес та бережливе ставлення до техніки.

^ Тип уроку: Засвоєння нових знань.

Структура уроку

І. Організаційний момент.

ІІ. Мотивація навчальної діяльності.

ІІІ. Актуалізація опорних знань.

Вчитель:Вам доручається зіграти роль «Детектора неправди» і виявити всі помилки і неточності, допущені в підготованій для вас інформації з теми «Стартер». Слайд№1Будова стартера

Текст, який зачитує викладач:

«Стартер призначений для вироблення електричної енергії. Він складається з корпусу, кришок, якоря, статора, привода стартера, до якого входять муфта вільного ходу, шестірня, колектор, повідкова муфта. На корпусі стартера укріплено тягове реле.

Під час пуску двигуна якір тягового реле, втягуючись електричним полем обмоток, переміщує вилку і зв'язану з нею муфту привода. При цьому шестірня стартера входить у зачеплення з вінцем маховика двигуна. Руховий контакт тягового реле замикає коло: генератор-стар­тер і якір стартера починає обертатись. Якщо шестірня не ввійшла у зачеплення з вінцем маховика, то вилка переміщуватиметься, стискуючи пружину. Як тільки якір почне обертатись,шестірня увійде у зачеплення з вінцем маховика.

Якщо двигун завівся, а шестірня привода не вийшла із зачеплення з вінцем маховика, спрацьовує муфта вільного ходу і виводить шестір­ню із зачеплення з маховиком, що захищає якір від «розносу»».

^ Підведення підсумку гри.


Також у своїй роботі я використовую сучасні інноваційні методи навчання з використанням створених презентацій до уроків, відеороликів, слайдів з Глобальної мережі Інтернет.

За весь період викладання мною було розроблено й створено:

 • Розробки уроків з різними формами та методами навчання (наведені вище);

 • Довідковий матеріал;

 • Системи тренувальних і розвивальних вправ для закріплення вивченого матеріалу;

 • Завдання до лабораторно-практичних робіт;

 • Домашні різнорівневі завдання;

 • Тестові завдання для проведення поетапної атестації учнів;

 • Тестові різнорівневі завдання для проведення залікових занать.Приклад довідкового матеріалу:

Таблиця: Технічна характеристика тракторів ХТЗ-121, ХТЗ-17021


Характеристика,

одиниця вимірювання

ХТЗ-121

ХТЗ-17021

Клас тяги

3

3

Тип трактора

Колісний, універсально-просапний

Колісний, загального призначення

Питома витрата палива при найбільшій тяговій потужності, г/кВт·год

322

267

Габаритні розміри, мм:

довжина з начіпним пристроєм

ширина

висота


6650

2570

3400


6405

2460

3320

Експлуатаційна маса трактора, кг

6900

8700

База, мм

2860

2860

Колія коліс, мм

2050

1860

Дорожній просвіт, мм

480

400

Найменший радіус повороту, м

7,1

7,6

Двигун

СМД-19Т.02

BF6M1013E

Номінальна потужність, кВт

93,4

125,4

Номінальна частота обертання колінчастого вала, об/хв

1850

2200

Муфта зчеплення

Дводискова, керована педаллю з пневматичним підсилювачем

Однодискова, з центральною діафрагменною натискною пружиною, керована педаллю з пневматичним підсилювачем

Коробка передач

Механічна, ступінчаста, 16-швидкістна, з шестернями постійного зачеплення

Механічна, ступінчаста, 12-швидкістна, з шестернями постійного зачеплення

Карданна передача

Жорстка, відкритого типу з голчастими підшипниками

Жорстка, відкритого типу з голчастими підшипниками

Головна передача

Конічна з між колісним диференціалом, який блокується автоматично

Конічна з між колісним диференціалом, який блокується автоматично

Кінцеві передачі

Одноступінчасті планетарні редуктори

Одноступінчасті планетарні редуктори

Колісна формула

4х4

4х4

Шини

16,9R38 мод. Ф52

23,1R26 мод. Ф37

Тиск повітря в шинах, МПа (кгс/см2)

0,06-0,16 (0,6-1,6)

0,08-0,17 (0,8-1,7)

Рама

Шарнірно-зчленована

Шарнірно-зчленована

Колісні гальма

Колодкові з пневматичним приводом

Колодкові з пневматичним приводом

Стоянкове гальмо

Стрічкове з енергоакумулятором

Стрічкове з енергоакумулятором

Повітряні балони (ресивери)

Два по 20 л

Два по 20 л

Компресор

Поршневий одноциліндровий

Поршневий двоциліндровий

Рульове керування

Через гідро об’ємний рульовий механізм

Через гідро об’ємний рульовий механізм

Гідронасос рульового керування

НШ-50-АЗЛ

НШ-32-АЗЛ

Вантажопід’ємність начіпного пристрою, кг

4000

4250

Розподільник гідро начіпної системи

Р80-З

Р80-З

Гідронасос

НШ-50-АЗЛ

НШ-50-АЗЛ

Вал відбору потужності

Незалежний. Розміщення заднє і переднє

Незалежний. Розміщення заднєПриклад лабораторно-практичних роботи:

^ ЛАБОРАТОРНО-ПРАКТИЧНА РОБОТА №4


Тема:Плуги

Мета роботи: закріпити та поглибити знання з будови і технологічних регулювань основних і допоміжних робочих органів плугів.

1. Технічне забезпечення:

1.1. Натуральний зразок плуга: ПЛН-5-35.

1.2. Робочі органи лемішно-полицевих плугів: корпуси, ножі, передплужники.

1.3. Навчальні плакати,слайди,відеоролики.


^ 2. Порядок виконання роботи:

2.1. Ознайомитися з агротехнічними вимогами до оранки, технічними характеристиками плугів для оранки ґрунтів.

2.2. Вивчити загальну будову плугів, їх регулювання.

2.3. Вивчити будову робочих органів плуга: ножа, передплужника, корпуса, ґрунтопоглиблювача.

2.4. Ознайомитися з порядком підготовки до роботи начіпних, напівначіпних і причіпних плугів. Звернути увагу на перевірку їх технічного стану.

2.5. Ознайомитися з схемою навішування і приєднання плугів до трактора, можливими несправностями в роботі плугів і способами їх усунення, з технічним обслуговуванням і заходами безпеки.

^ 3. Короткі теоретичні відомості

У сільському господарстві України нині широко застосовують три-, чотири-, п'яти-, семи- і восьмикорпусні начіпні плуги загального призначення, їх поступово змінюють плуги нового покоління — модульні, оборотні, зі змінною шириною захвату тощо. В нових плугах, як і в класичних базових моделях, залишається незмінною значна частина технологічних параметрів та конструктивних елементів.

^ 3.1. Технічна характеристика

ПЛН-5-35 плуг начіпний, агрегатується тракторами 3 класу тяги (Т-150 і Т-150К), ширина захвату 175 см, продуктивність до 1,6 га/год., робоча швидкість до 10 км/год., глибина обробітку до 30 см.

3.2. Призначення

Призначений для розпушення грунту і обороту скиби, з метою закладення пожнивних залишків, бур'янів і добрив.


^ 3.2. Будова плугаРис. 1.1. Плуг лемішний начіпний п’ятикорпусний ПЛН-5-35:

1 – рама;2 – передплужник - 5 шт.;3 – стояк;4 – – корпус - 5 шт.;5 – жорстка балка;6 – розкіс;7 – механізм регулювання глибини обробітку;

8 – опорне колесо9 – причіп для борін


Основні частини корпусу плуга:

1. стовпа

2. полиця

3. башмак

4. польова дошка

5. леміш
^

6. крило полиці


3.3. Принцип роботи

При в'їзді на поле тракторист опускає, за допомогою гідросистеми, плуг в робоче положення. Корпуси за рахунок кута нахилу лемешів (кута кришіння), ваги і швидкості входять в грунт на задану глибину (поки опорне колесо не доторкнеться землі). Леміш підрізає скибу лезом знизу і польовим обрізом збоку, починає кришити і передає її на полицю, полиця відрізує скибу своїм польовим обрізом збоку, остаточно кришить і обертає.


3.4. Регулювання

1. Глибина обробітку - опорним колесом. Піднімання і опускання колеса проводиться гвинтовим механізмом регулювання.

2. Рівномірність глибини обробітку - зміною довжини верхньої тяги навішування трактора.

3. Перекіс плуга в поперечній площині - правим розкосом, навішування трактора - якщо скиба не сходить з полиці, означає плуг завалений вліво і правий розкіс треба подовжити.


^ 4. Контрольні запитання:

4.1. Яке призначення мають плуги?

4.2. За якими ознаками класифікують плуги?

4.3. Які агротехнічні вимоги ставляться до плугів?

4.4. Які робочі органи плуга називаються основними і які функції вони виконують?

4.5. Які типи лемешів, полиць, корпусів ви знаєте?

4.6. З яких частин складається корпус плуга, його призначення?

4.7. Яке призначення має передплужник, кутознім і дисковий ніж?

4.8. Що таке польовий обріз корпуса (передплужника), де він знаходиться і які функції виконує?

4.9. Як проводиться перевірка правильного встановлення робочих органів плуга?

4.10. В чому полягає перевірка технічного стану плуга?

4.11. Як проводиться встановлення начіпного і напівначіпного плуга на глибину оранки?

4.12. Порядок встановлення причіпного плуга на глибину обробітку.


5. Зміст звіту:

5.1. Описати будову лемішно-полицевих плугів ПЛН-5-35; ПЛП-6-35; плуг-лущильник ПЛ-4-30.

5.2. Коротко описати порядок встановлення начіпного і напівначіпного плуга на глибину обробітку.

5.3. Виконати принципову схему розміщення робочих органів на рамі плуга з вказівкою установчих розмірів.


6. Література:

6.1.Сільськогосподарські та меліоративні машини: Підручник / Д.Г. Войтюк, В.О. Дубровін, Т.Д. Іщенко та ін.; За ред. Д.Г. Войтюка. - К.: Вища освіта, 2004. - С. 18-30.

6.2.Войтюк Д.Г., Гаврилюк Г.Р. Сільськогосподарські машини. 6-е вид. - К.: Урожай, 1994.-С.9-24.

6.3.Гапоненко В.С., Войтюк Д.Г.Сільськогосподарські машини 6-е вид. - К.: Урожай, 1992. - С. 4-30.

6.4.КарпенкоА.Н., ХаланскийВ.М. Сельскохозяйственныемашины. 6-е изд. - М.: Агропромиздат, 1989. С. 7-41.


^ 7. Завдання для самостійної роботи студентів:

7.1. Призначення, будова та технологічний процес роботи плуга ППН-7-45

7.2. Будова та технологічний процес роботи оборотних плугів.

7.3. Ярусні плуги. Будова та технологічний процес роботи.


Прикладтестових різнорівневих завдань для проведенняпоетапної атестації учнів:


Комплексне кваліфікаційне завдання № 1


Ви працюєте трактористом-машиністом сільськогосподарського виробництва категорії «А».

Вам пропонується :

 • описати послідовність виконання робіт машино-тракторнимиагрегатами відповідно до агротехнічних вимог та методів контролю при вирощуванні сільськогосподарської культури;

 • підібрати, технологічно та економічно обґрунтувати вид машинно-тракторних агрегатів;

 • провести розрахунки витрат паливно-мастильних матеріалів;

 • вказати вид технічного обслуговування, вимоги охорони праці та екологічного захисту навколишнього середовища при виконанні даних робіт, згідно з запропонованим варіантом.
Варіант

Види роботи

Площа обробітку

Тип ґрунту

Рельєф площі


Термін виконання

1

Оз. Ячмінь

30

чорнозем

н.п. 0,5%

2 дні


2

Соняшник

50

чорнозем

н.п. 1,5%

2 дні


3

Льон

20

сіро-лісовий

н.п. 0,5%

1 день

Приклад тестових різнорівневихзавдань для проведення залікових занять:


І рівень(0,5б)


Завдання: із запропонованих вибрати одну правильну відповідь.


^ Длячого на колінчастий вал встановлюютьмаховик?
А)Для монтування механізму зчеплення.

Б)Для забезпечення стійкості роботи двигуна.

В)У випадках, вказаних в обох відповідях.

ІI рівень

Встановіть відповідність між марками тракторів та їх акумуляторними батареями ?( 1,5 б)

А)ХТЗ-1410 а)6СТ-182ЕМ

Б)ХТЗ-150-03 б)6ТСТ-50

В)ЮМЗ-6КЛ в)6СТ-50А

Розгляньте будову фільтра грубої очистки палива. (3 б)


На малюнку позначте:

 1. корпус фільтра;

 2. стакан;

 3. притискне кільце;

 4. прокладку;

 5. розподільну шайбу;

 6. пробку зливного отвору;

 7. фільтрувальний елемент;

9 вихідний отвір


ІII рівень(2 б)

Дописати пропущені терміни.

Декомпресійний механізм використовують для…………прокручування……... двигуна підчас……….

ІVрівень(5 б)

Охарактеризуйте призначення, будову, принцип роботи генератора?


ВИСНОВОК

Постійно працюю над самовдосконаленням через опрацювання перспективного педагогічного та виробничого досвіду, інноваційних педагогічних та виробничих технологій, які висвітлюються у журналах «Профтехосвіта», «АгроМаркет», «Агробізнес». До кожного уроку намагаюсь створювати мультимедійні презентації, підбирати відповідні відеоролики, схеми, тобто наочність, яка б змогла допомогти учням якнайкраще засвоїти навчальний матеріал, зацікавити у вивченні предмету, розвивати їхні професійну і життєву компетентність. Підтримую зв'язок через електронну почту з Волошенком О.В..


^ Використана література:

   1. Стаття викладача Панютинського ПАЛ О. М. Волошенко «Використання інноваційних форм та методів навчання на уроках предметів професійно-теоретичної підготовки».

   2. Дичківська І. М. Інноваційні педагогічні технології: Навч. – посібник. – К.: Академвидав, 2004. – 352 с.

   3. Професіонал №1 «Є Ідея» Інформаційно – методичний журнал.

   4. Освітні технології: Навч. – метод. посіб. О. М. Пєхота, А. З. Кіктенко, О. М. Любарська та ін.

   5. Гуревич Р. С. теорія і практика навчання в професійно – технічних закладах: Монографія. – Вінниця: ТОВ «Планер».

   6. http://www.oplicey.org.ua

   7. http://www.vpu19.narod.ru

Схожі:

Міністерство освіти і науки молоді та спорту України Управління освіти і науки Миколаївської облдержадміністрації Казанківський професійний аграрний ліцей Методичний iconМіністерство освіти і науки України Управління освіти і науки Миколаївської олбдержадміністрації Казанківський професійний аграрний ліцей Підготувала викладач
Затверджено і рекомендовано до друку методичною комісією викладачів природничо-математичного циклу Казанківського професійного аграрного...
Міністерство освіти і науки молоді та спорту України Управління освіти і науки Миколаївської облдержадміністрації Казанківський професійний аграрний ліцей Методичний iconМіністерство освіти І науки України Управління освіти І науки Миколаївської облдержадміністрації Казанківський професійний аграрний ліцей Мотивація навчальної
Проблема формування мотивації навчання завжди була актуальною в психолого-педагогічній літературі. Як відомо, зміст навчання, його...
Міністерство освіти і науки молоді та спорту України Управління освіти і науки Миколаївської облдержадміністрації Казанківський професійний аграрний ліцей Методичний iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Головне управління освіти і науки Дніпропетровської облдержадміністрації
Загальноосвітній ліцей нових інформаційних технологій №2 м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області
Міністерство освіти і науки молоді та спорту України Управління освіти і науки Миколаївської облдержадміністрації Казанківський професійний аграрний ліцей Методичний iconМіністерство освіти і науки України Управління освіти і науки Миколаївська облдержадміністрація Казанківський професійний аграрний ліцей Компетентісний підхід в навчанні хімії – засіб формування творчої особистості учня ліцею
Компетентісний підхід в навчанні хімії – засіб формування творчої особистості учня ліцею
Міністерство освіти і науки молоді та спорту України Управління освіти і науки Миколаївської облдержадміністрації Казанківський професійний аграрний ліцей Методичний iconПро зміст веб-сайтів районних методичних кабінетів в рамках проведення обласних інтернет-зборів «Чекаємо тебе, першокласнику!» Шановні колеги!
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Управління освіти і науки Миколаївської облдержадміністрації
Міністерство освіти і науки молоді та спорту України Управління освіти і науки Миколаївської облдержадміністрації Казанківський професійний аграрний ліцей Методичний iconМіністерство освіти І науки, ЦК профспілки працівників молоді та спорту України освіти І науки України
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської...
Міністерство освіти і науки молоді та спорту України Управління освіти і науки Миколаївської облдержадміністрації Казанківський професійний аграрний ліцей Методичний iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни інститут інноваційних технологій І змісту освіти
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської...
Міністерство освіти і науки молоді та спорту України Управління освіти і науки Миколаївської облдержадміністрації Казанківський професійний аграрний ліцей Методичний iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни інститут інноваційних технологій І змісту освіти 03035, м. Київ, вул. Урицького, 36, тел.(044) 248-91-13
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської...
Міністерство освіти і науки молоді та спорту України Управління освіти і науки Миколаївської облдержадміністрації Казанківський професійний аграрний ліцей Методичний iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни 01135, м. Київ, проспект Перемоги
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської...
Міністерство освіти і науки молоді та спорту України Управління освіти і науки Миколаївської облдержадміністрації Казанківський професійний аграрний ліцей Методичний iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни №1/9-66 від 30. 01. 2012
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи