Тема. Квадратний корінь з числа. Арифметичний квадратний корінь icon

Тема. Квадратний корінь з числа. Арифметичний квадратний корінь
Скачати 56.66 Kb.
НазваТема. Квадратний корінь з числа. Арифметичний квадратний корінь
Дата конвертації08.12.2012
Розмір56.66 Kb.
ТипУрок
1. /алгебра-8/dodatok_1.doc
2. /алгебра-8/dodatok_2.doc
3. /алгебра-8/dodatok_3.doc
4. /алгебра-8/dodatok_4.doc
5. /алгебра-8/test_1.doc
6. /алгебра-8/test_2.doc
7. /алгебра-8/test_3.doc
8. /алгебра-8/test_4.doc
9. /алгебра-8/urok_01.doc
10. /алгебра-8/urok_02.doc
11. /алгебра-8/urok_03.doc
12. /алгебра-8/urok_04.doc
13. /алгебра-8/urok_05.doc
14. /алгебра-8/urok_06.doc
15. /алгебра-8/urok_07.doc
16. /алгебра-8/urok_08.doc
17. /алгебра-8/urok_09.doc
18. /алгебра-8/urok_10.doc
19. /алгебра-8/urok_11.doc
20. /алгебра-8/urok_12.doc
21. /алгебра-8/urok_13.doc
22. /алгебра-8/urok_14.doc
23. /алгебра-8/urok_15.doc
24. /алгебра-8/urok_16.doc
25. /алгебра-8/urok_17.doc
26. /алгебра-8/urok_18.doc
27. /алгебра-8/urok_19.doc
28. /алгебра-8/urok_20.doc
29. /алгебра-8/urok_21.doc
30. /алгебра-8/urok_22.doc
31. /алгебра-8/urok_23.doc
32. /алгебра-8/urok_24.doc
33. /алгебра-8/urok_25.doc
34. /алгебра-8/urok_26.doc
35. /алгебра-8/urok_27.doc
36. /алгебра-8/urok_28.doc
37. /алгебра-8/urok_29.doc
38. /алгебра-8/urok_30.doc
39. /алгебра-8/urok_31.doc
40. /алгебра-8/urok_32.doc
41. /алгебра-8/urok_33.doc
42. /алгебра-8/urok_34.doc
43. /алгебра-8/urok_35.doc
44. /алгебра-8/urok_36.doc
45. /алгебра-8/urok_37.doc
46. /алгебра-8/urok_38.doc
47. /алгебра-8/urok_39.doc
48. /алгебра-8/urok_40.doc
49. /алгебра-8/urok_41.doc
50. /алгебра-8/urok_42.doc
51. /алгебра-8/urok_43.doc
52. /алгебра-8/urok_44.doc
53. /алгебра-8/urok_45.doc
54. /алгебра-8/urok_46.doc
55. /алгебра-8/urok_47.doc
56. /алгебра-8/urok_48.doc
57. /алгебра-8/urok_49.doc
58. /алгебра-8/urok_50.doc
59. /алгебра-8/urok_51.doc
60. /алгебра-8/urok_52.doc
61. /алгебра-8/urok_53.doc
62. /алгебра-8/urok_54.doc
63. /алгебра-8/urok_55.doc
64. /алгебра-8/urok_56.doc
65. /алгебра-8/urok_57.doc
66. /алгебра-8/urok_58.doc
67. /алгебра-8/urok_59.doc
68. /алгебра-8/urok_60.doc
69. /алгебра-8/urok_61.doc
70. /алгебра-8/urok_62.doc
71. /алгебра-8/urok_63.doc
72. /алгебра-8/urok_64.doc
73. /алгебра-8/urok_70.doc
Тема. Перетворення цілих виразів Ігрові моменти
Тема. Квадратні корені
Тема. Квадратні рівняння Чи можете ви, не розв'язуючи рівняли; вигляду
Тема. Задачі на складання рівнянь Складіть задачу про прямокутник, розв'язування якої може при­вести до системи рівнянь
Тестові завдання Тестове завдання №1
Тестове завдання №2
Тестове завдання №3
Тестове завдання №4
Тема. Дроби. Дробові вирази. Раціональні вирази. Допустимі значення змінних
Тема. Дроби. Дробові вирази. Раціональні вирази. Допустимі значення змінних
Тема. Основна властивість дробу. Скорочення дробів
Тема. Основна властивість дробу. Зведення дробів до нового знаменника
Тема. Додавання і віднімання дробів з однаковими знаменниками
Тема. Додавання і віднімання дробів з однаковими знаменниками
Тема. Додавання і віднімання дробів з різними знаменниками
Тема. Додавання і віднімання дробів з різними знаменниками
Тема. Додавання і віднімання дробів з різними знаменниками
Урок Мета: повторити, систематизувати та узагальнити знання і способи дій, які опанували учні під час вивчення теми «Раціональні вирази. Раціональні дроби. Основна властивість дробу, додавання і віднімання раціональних дробів»
Тема. Раціональні вирази. Основна властивість дробу. Додавання і віднімання дробів
Тема. Множення дробів. Піднесення дробу до степеня
Тема. Множення дробів. Піднесення дробу до степеня
Тема. Множення дробів. Піднесення дробу до степеня
Тема. Ділення дробів
Тема. Ділення дробів
Тема. Тотожні перетворення раціональних виразів
Тема. Тотожні перетворення раціональних виразів
Тема. Тотожні перетворення раціональних виразів
Тема. Раціональні рівняння. Розв'язування раціональних рівнянь
Тема. Раціональні рівняння. Розв'язування раціональних рівнянь
Урок з теми «Множення і ділення раціональних дробів» Мета: повторити, систематизувати та узагальнити знання і способи дій, які опанували учні під час вивчення теми «Множення і ділення раціональних дробів. Раціональні рівняння»
Урок №23 Тема. Тематична контрольна робота №2 Мста: перевірити рівень знань та вмінь учнів, набутих ними під час вивчення теми
Тема. Означення степеня з цілим від'ємним показником
Тема. Властивості степеня з цілим від'ємним показником
Тема. Властивості степеня з цілим від'ємним показником
Тема. Стандартний вигляд числа
Тема. Стандартний вигляд числа
Тема. Функція, її властивості і графік
Тема. Функція, її властивості і графік
Урок №31 Тема. Підсумковий урок з теми «Степінь з від'ємним цілим показником. Стандартний вигляд числа»
Урок №23 Тема. Тематична контрольна робота №2 Мста: перевірити рівень знань та вмінь учнів, набутих ними під час вивчення теми
Урок №33 Тема. Функція у = х
Тема. Квадратний корінь з числа. Арифметичний квадратний корінь
Тема. Квадратний корінь з числа. Арифметичний квадратний корінь
Урок №36 Тема. Рівняння х
Тема. Раціональні числа, ірраціональні числа, дійсні числа, числові множини, етапи розвитку числа
Тема. Арифметичний квадратний корінь з добутку, дробу
Тема. Арифметичний квадратний корінь з добутку, дробу, степеня
Тема. Арифметичний квадратний корінь з добутку, дробу, степеня
Тема. Винесення множника з-під знака кореня, внесення множника під знак кореня
Тема. Тотожні перетворення виразів, що містять квадратний корінь
Тема. Тотожні перетворення виразів, що містять квадратний корінь
Тема. Функція, її властивості і графік
Урок №45 Тема. Підсумковий урок з теми «Арифметичний квадратний корінь з числа та його властивості. Перетворення ірраціональних виразів»
Урок №46 Тема. Тематична контрольна робота з теми «Арифметичний квадратний корінь з числа та його властивості. Тотожні перетворення ірраціональних виразів»
Тема. Означення квадратного рівняння. Неповні квадратні рівняння та їх розв'язування
Тема. Означення квадратного рівняння. Неповні квадратні рівняння та їх розв'язування
Тема. Формула коренів квадратного рівняння
Тема. Формула коренів квадратного рівняння
Тема. Теорема Вієта
Тема. Теорема Вієта
Тема. Теорема Вієта
Урок №54 Тема. Підсумковий урок з теми «Квадратні рівняння. Формула коренів квадратного рівняння. Теорема Вієта»
Контрольна робота з теми «Квадратні рівняння. Формула коренів квадратного рівняння. Теорема Вієта» Мета: перевірити рівень засвоєння учнями змісту основних понять теми «Квадратні рівняння» та рівень умінь, сформованих у ході ви­вчення теми
Тема. Квадратний тричлен та його корені. Розкладання квадратного тричлена на лінійні множники
Тема. Квадратний тричлен та його корені. Розкладання квадратного тричлена на лінійні множники
Тема. Рівняння, що зводяться до квадратних
Тема. Рівняння, що зводяться до квадратних
Урок №60 Тема. Розв'язування задач Мета: сформувати уявлення в учнів про схему розв'язання тексто­вих задач складанням квадратного рівняння; сформувати вміння за­стосовувати складену схему для розв'язування текстових задач
Тема. Розв'язування задач
Тема. Розв'язування задач
Урок №63 Тема
Контрольна робота з теми «Квадратний тричлен. Розв'язування рівнянь, що зводяться до квадратних рівнянь, та їх використання для розв'язування текстових задач» Мета: перевірити рівень знань та вмінь учнів, набутих ними під час вивчення теми
Урок №70 Тема. Тематична контрольна робота з теми «Повторення і систематизація навчального матеріалу за курс алгебри 8 класу»

Тема 2. Квадратні корені

Урок № 35

Тема. Квадратний корінь з числа. Арифметичний квадратний корінь

Мета: закріпити знання учнів про зміст понять «квадратний корінь з числа», «означення арифметичного квадратного кореня з невід'ємного числа», про зміст запису та спосіб знаходження ОДЗ цього виразу, про спосіб розв'язання найпростіших ірраціональних рівнянь виду на основі означення арифметичного квадратного кореня з не­від'ємного числа; удосконалити вміння добувати арифметичний квад­ратний корінь із числа, знаходити ОДЗ найпростішого виразу, що містить арифметичний квадратний корінь, а також розв'язувати най­простіші ірраціональні рівняння; здійснити діагностику засвоєння учнями названого вите матеріалу.

Тип уроку: застосування знань та вмінь.

Наочність та обладнання: опорний конспект «Квадратний корінь та його властивості».

Хід уроку

I. Організаційний етап


II. Перевірка домашнього завдання

Якщо на попередньому уроці учні добре засвоїли навчальний ма­теріал, то перевірку домашнього завдання можна провести у формі ігрового моменту («Знайди помилку»).

Якщо ж під час виконання домашнього завдання в учнів виникли труднощі, перевірку домашнього завдання проводимо у формі пе­ревірки за зразком.

У цьому разі «сильні» учні (під час перевірки домашнього завдан­ня) можуть виконувати індивідуальні завдання.


III. Формулювання мети і завдань уроку

Проведена перевірка виконання домашнього завдання та аналіз можливих помилок самі по собі створюють мотивацію учнів до діяль­ності з усунення причини помилок (корекції знань), а також вдоскона­лення вмінь. Тому саме корекція знань учнів щодо змісту означення квадратного кореня з числа та арифметичного квадратного кореня з невід'ємного числа й відпрацювання вмінь учнів застосовувати вив­чене означення для добування кореня з невід'ємного числа, знахо­дження ОДЗ виразу, що містить арифметичний квадратний корінь з числа, та для розв'язування найпростіших ірраціональних рівнянь і становлять основну дидактичну мету уроку.


IV. Актуалізація опорних знань та вмінь

 З метою успішного сприйняття учнями навчального матеріалу уроку перед вивченням нового матеріалу слід активізувати такі знання і вміння учнів: обчислення значень квадратів раціональ­них чисел, розв'язування лінійних рівнянь з однією змінною, арифметичні дії з раціональними числами, обчислення значень виразів зі змінними при заданих значеннях змінної, а також зміст означення арифметичного квадратного кореня з невід'єм­ного числа.

Виконання усних вправ

 1. Знайдіть значення виразів:

72; (-7)2; -72; ; ; (-11)2; ; (-0,3)2; 202; (-30)2; 0,42; (-0,8)2.

 1. Чи правильне твердження:

а) = ± 54; б) = 0,6; в) = -0,6; г) = 0,9?

 1. Обчисліть: ; ; ; ; ; ; ; .


V. Застосування вмінь

Виконання письмових вправ

Для реалізації дидактичної мети на цьому уроці, як і на поперед­ньому, слід розв'язати завдання такого змісту.

 1. Доведення, що дане число є (або не є) значенням арифметичного квадратного кореня з даного числа.

Доведіть, що: а) = 19; б) = 0,11.

 1. Знаходження значення арифметичного квадратного кореня (вира­зу, що містить арифметичний квадратний корінь).

1) Знайдіть значення виразу:

а) , якщо х = 3; х = - 1; х = 0,12;

б) , якщо а = 8, b = 2; а = -3, b = -14.

2) Знайдіть з допомогою таблиці квадратів значення квадратного кореня: а) ; б) ; в) ; г) .

3) Знайдіть значення виразу: а) 10 + 4;

б) ; в) ; г) ;

д) ; є) .

 1. Визначення, чи має зміст вираз, що містить арифметичний квад­ратний корінь із числа.

1) Чи має зміст вираз:

а) ; б) ; в) ?

 1. Логічні вправи та завдання підвищеного рівня складності для учнів,
  які мають достатній та високий рівні знань.

1) Укажіть допустимі значення змінної х.

а) ; б) ; в) ; г) ; д) ; є) .

2) При яких значеннях змінної має зміст вираз:

а) ; б) ; в) ?


3) Знайдіть пропущене число:?
 1. Розв'язування рівнянь виду (або яке зводиться до виду) = а.

Розв'яжіть рівняння .

 Вправи, запропоновані для розв'язування на уроці, сприяють закріпленню означень квадратного кореня з числа та арифме­тичного квадратного кореня з невід'ємного числа, знань про ОДЗ виразу та вдосконаленню вмінь знаходити підкорене­вий вираз за означенням АКК (розв'язувати рівняння виду = а) і відтворюють ситуації, розглянуті на попередньому уроці, але на більш високому рівні складності.


VII. Підсумки уроку

Тестова робота № 6

 1. Яка рівність с правильною?

  А

  Б

  В

  Г

  = 8

  = -6

  = 6

  = 3

 2. Обчисліть: .

  А

  Б

  В

  Г

  0,06

  0,006

  0,15

  0,0015

 3. Знайдіть значення виразу .

  А

  Б

  В

  Г

  36

  108

  54

  18

 4. Укажіть усі значення змінної х, при яких вираз має зміст.

  А

  Б

  В

  Г

  х > 0

  х < 0

  х = 0

  х ≤ 0

 5. Розв'яжіть рівняння .

А

Б

В

Г

3

1

5

-3


VIII. Домашнє завдання

 1. Повторити означення квадратного кореня з числа, арифметичного квадратного кореня з числа, зміст властивостей та алгоритмів, ви­вчених на уроці.

 2. Розв'язати вправи на застосування вивчених понять (змісту та рівня, аналогічного до змісту та рівня завдань класної роботи).

 3. Повторити: означення рівняння з однією змінною та зміст супутніх понять; графіки функцій у = а та у = х2; розв'язати завдання на по­будову таких графіків.С.П.Бабенко Усі уроки алгебри 8 клас Урок № 35Схожі:

Тема. Квадратний корінь з числа. Арифметичний квадратний корінь iconРівняння х 2=а. Основна тотожність квадратного кореня. Читати параграфи 14-15, рішити №№649, 650, 659, 660
Арифметичний квадратний корінь із добутку, дробу, степеня. Добуток і частка квадратного кореня
Тема. Квадратний корінь з числа. Арифметичний квадратний корінь iconКонспект уроку в 4 класі з математики "Поняття про площу. Квадратний сантиметр" Тема уроку. Поняття про площу. Квадратний сантиметр. Задачі аналогічні до задач на спільну робрту
Ви вже вмієте обчислювати периметр фігури. В яких одиницях вимірю- ють периметр квадрата ?
Тема. Квадратний корінь з числа. Арифметичний квадратний корінь iconТема : Основа слова. Частини основи: корінь, суфікс, префікс
Назвіть закінчення у словах: дружба, дружний, дружбою; товариш, товариський, товариське
Тема. Квадратний корінь з числа. Арифметичний квадратний корінь iconТема. Практичне вправляння зі
Мета. Закріплювати знання про іменники, прикметники, дієслова (без зазначення термінів); добирати спільнокореневі слова, що належать...
Тема. Квадратний корінь з числа. Арифметичний квадратний корінь icon)+(х-у-1)(х-у+1)=0 (х+у)(1-(х-у)
При розв’язувані другого рівняння зв’язуємо, що х=0 – зайвий корінь. З урахуванням одз , 
Тема. Квадратний корінь з числа. Арифметичний квадратний корінь iconПрикладна алгебра. Екзаменаційні білети
Теорема про існування простого розширення, що містить корінь незвідного поліному
Тема. Квадратний корінь з числа. Арифметичний квадратний корінь iconУрок мислення «Жалюча благодійниця» ( Богданова О. В. старший вчитель) Тема уроку: Жалюща благодійниця. Мета уроку: Вчити учнів бачити кольори весни, спостерігати й робити висновки
Розглянемо корінь кропиви, який він? ( довгий, повзучий, дерев′янистий, гілляс-тий )
Тема. Квадратний корінь з числа. Арифметичний квадратний корінь iconКонтрольна робота з дисципліни «Прикладна алгебра»
...
Тема. Квадратний корінь з числа. Арифметичний квадратний корінь icon1 виконана. Отримали х=3 корінь даного рівняння. Якщо х Відповідь: х=3
Залишається тільки зазначити, що n натуральне число, а число 29 є простим числом
Тема. Квадратний корінь з числа. Арифметичний квадратний корінь iconПлан роботи з біології (10 11 класи) № п/п Зміст роботи Кількість год
Вступне діагностування учнів. Загальний огляд рослинного організму. Органи рослини: корінь, пагін
Тема. Квадратний корінь з числа. Арифметичний квадратний корінь iconЗавдання для всеукраїнської олімпіади з математики серед студентів внз I-II рівнів акредитації
Знайти всі значення параметра а, для яких менший корінь рівняння , задовольняє нерівності 
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи