Додаток 7 Затверджено до рішення VII сесії районної рішенням VII сесії районної ради VІ скликання ради VІ скликання від 24. 02. 2012 р. icon

Додаток 7 Затверджено до рішення VII сесії районної рішенням VII сесії районної ради VІ скликання ради VІ скликання від 24. 02. 2012 р.
Скачати 94.75 Kb.
НазваДодаток 7 Затверджено до рішення VII сесії районної рішенням VII сесії районної ради VІ скликання ради VІ скликання від 24. 02. 2012 р.
Дата конвертації27.03.2013
Розмір94.75 Kb.
ТипДодаток

Додаток 7 Затверджено

до рішення VII сесії районної рішенням VII сесії районної

ради VІ скликання ради VІ скликання

від 24.02.2012 р. № 62 від 24.02.2012 р. № 62


ПОЛОЖЕННЯ

про відділ з питань надзвичайних ситуацій та цивільного

захисту населення районної ради


1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


1.1 Відділ з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення районної ради (далі - відділ) є виконавчим органом районної ради, який утворюється згідно ст. 54 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" (головою районної ради) сесією районної ради і є підзвітним та підконтрольним голові районної ради і управлінню з питань надзвичайних ситуацій та мобілізаційної роботи міської ради.

Відділ є органом управління Чернівецької міської підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту населення і територій (далі – територіальна підсистема цивільного захисту).

1.2 Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України, постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, наказами МНС України, рішеннями та розпорядженнями голови обласної, міської, районної в місті рад та їх виконавчих органів, розпорядженнями міського голови, голови районної в місті ради, наказами начальника управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення міської ради, регламентом роботи районної в місті ради, виконавчого комітету районної в місті ради і цим Положенням.

1.3 Робота відділу здійснюється за планами, які затверджуються головою районної ради.


^ 2. ЗАВДАННЯ ТА ФУНКЦІЇ


2.1 Основними завданнями відділу є:


2.1.1. Участь у реалізації державної політики у сфері цивільного захисту, а також ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи;

2.1.2. Організація відновлювальних робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;

2.1.3. Розроблення і здійснення заходів щодо підтримання готовності органів управління та сил територіальної підсистеми цивільного захисту до дій за призначенням у мирний час та в особливий період;

2.1.4. Здійснення разом з іншими органами управління територіальної підсистеми цивільного захисту інформаційного забезпечення, впровадження сучасних інформаційних технологій та створення банків даних з питань захисту населення і реабілітації територій, забруднених унаслідок Чорнобильської катастрофи.

2.5. Підготовка та подання у відповідні органи звітів з питань компетенції відділу за формами, установленими органами державної статистики.

2.6. Забезпечення розміщення інформації з питань, що належать до компетенції відділу на ВЕБ – сторінках Садгірської районної в м. Чернівцях ради.


^ 2.2 Функції відділу:


2.2.1. Забезпечує розроблення і здійснення заходів щодо удосконалення організації цивільного захисту, запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, реагування на них, ліквідації їх наслідків, захисту та життєзабезпечення постраждалого населення;

2.2.2. Подає голові районної ради, виконавчому комітету районної ради, міському управлінню з питань надзвичайних ситуацій та мобілізаційної роботи міської ради:

 • пропозиції до проектів державних, регіональних та міських програм щодо удосконалення організації цивільного захисту, запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи;

 • пропозиції щодо включення до проекту Державного бюджету України, обласного, міського та районного бюджету витрат на розвиток і функціонування органів управління та сил територіальної підсистеми цивільного захисту, систем зв'язку та централізованого оповіщення, здійснення заходів щодо захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій, ліквідації їх наслідків, а також наслідків Чорнобильської катастрофи;

2.2.3. Здійснює у межах своїх повноважень збір, накопичення, обробку і аналіз інформації про стан техногенної та природної безпеки в районі та забезпечує оперативне інформування голови районної ради, управління з питань надзвичайних ситуацій та мобілізаційної роботи міської ради;

2.2.4. Подає голові районної ради пропозиції щодо утворення та складу спеціальних комісій з ліквідації надзвичайних ситуацій, бере участь у їх роботі;

2.2.5. Координує діяльність сил територіальної підсистеми цивільного захисту щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків;

2.2.6. Забезпечує оповіщення керівного складу органів управління та сил територіальної підсистеми цивільного захисту, населення про загрозу виникнення та виникнення надзвичайної ситуації;

2.2.7. Бере участь:

 • у прогнозуванні ймовірності виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, здійснює районування територій за наявністю потенційно небезпечних об'єктів і об'єктів підвищеної небезпеки та загрози виникнення стихійного лиха;

 • у підготовці пропозицій щодо виділення коштів резервного фонду з міського бюджету для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, надання матеріальної та фінансової допомоги населенню, яке постраждало внаслідок надзвичайних ситуацій;

 • в організації відновлювальних робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, що проводяться силами цивільного захисту;

 • у впровадженні в практику досягнень науки і техніки з питань запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, зменшення впливу негативних наслідків та проведення робіт з їх ліквідації;

 • у розробленні для подання в установленому порядку голові районної ради планів цивільного захисту і заходів щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків;

 • в організації та проведенні підготовки органів управління та сил територіальної підсистеми цивільного захисту, населення до дій у надзвичайних ситуаціях у мирний час та в особливий період, зокрема підготовки учнів і студентів з питань безпеки життєдіяльності та цивільного захисту (цивільної оборони);

 • у розробленні та організації здійснення заходів щодо евакуації населення із зон надзвичайних ситуацій та зон можливих бойових дій в особливий період;

 • у межах своїх повноважень у виконанні завдань з мобілізаційної підготовки та мобілізаційної готовності району;

2.2.8. Організовує та в установленому порядку здійснює контроль за створенням, накопиченням, збереженням, розподілом та цільовим використанням матеріальних резервів для запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків;

2.2.9. Сприяє під час проведення робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій застосуванню за призначенням сил Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту, спеціалізованих та невоєнізованих формувань;

2.2.10. Організовує роботу з планування укриття населення у захисних спорудах, веде їх облік, контролює стан утримання таких споруд, бере участь у роботі комісії з питань визначення їх стану;

2.2.11. Разом з територіальним органом управління МНС подає голові районної ради пропозиції щодо потреби в засобах радіаційного і хімічного захисту для забезпечення непрацюючого населення і сил територіальної підсистеми цивільного захисту, а також щодо місць їх зберігання;

2.2.12. Організовує накопичення та зберігання засобів радіаційного і хімічного захисту для забезпечення непрацюючого населення і сил територіальної підсистеми цивільного захисту та їх своєчасну видачу під час загрози виникнення або виникнення радіаційних і хімічних аварій, а також в особливий період;

2.2.13. Перевіряє готовність комунальних аварійно-рятувальних служб до реагування на надзвичайні ситуації;

2.2.14. Розробляє і здійснює у межах своїх повноважень заходи щодо участі органів управління та сил територіальної підсистеми цивільного захисту в територіальній обороні;

2.2.15. Готує та вносить на розгляд голови районної ради пропозиції щодо оголошення окремих місцевостей зонами надзвичайної ситуації у разі виникнення надзвичайних ситуацій;

2.2.16. Організовує роботу розрахунково-аналітичних груп з оцінки радіаційного і хімічного стану в умовах надзвичайних ситуацій;

2.2.17. Організовує та забезпечує роботу районної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій;

2.2.18. Готує в межах своїх повноважень для подання голові районної ради пропозиції щодо заходів з ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та контролює їх здійснення;

2.2.19. Здійснює у межах своїх повноважень:

 • контроль за проведенням робіт з ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та інших радіаційних аварій, зокрема за будівництвом об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури, будівництвом (придбанням) житла для громадян, які проживають на радіоактивно забруднених територіях і у місцях їх компактного переселення;

 • контроль за цільовим використанням коштів, виділених з державного і місцевих бюджетів для проведення робіт з ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи;

2.2.20. Дає оцінку радіаційній обстановці на територіях, забруднених унаслідок Чорнобильської катастрофи та інших радіаційних аварій, організовує проведення радіоекологічного моніторингу і координує роботи з визначення радіаційної обстановки на таких територіях;

2.2.21. Готує аналітичні та інформаційні матеріали про стан захисту населення, яке постраждало від наслідків радіаційних аварій;

2.2.22. Готує у межах своїх повноважень для подання голові районної ради пропозиції щодо потреби у видатках на проведення робіт з ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи;

2.2.23. Бере у межах своїх повноважень участь у виконанні зобов'язань за міжнародними договорами у сфері захисту населення і територій від наслідків надзвичайних ситуацій та Чорнобильської катастрофи;

2.2.24. Забезпечує в межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно державної таємниці та здійснює контроль за її збереженням;

2.2.25. Організовує роботу із забезпечення готовності системи зв'язку та централізованого оповіщення;

2.2.26. Організовує роботу районної евакуаційної комісії;

2.2.27. Виконує інші функції, що випливають з покладених на нього завдань.


3. СТРУКТУРА


3.1Відділ очолює завідуючий, який призначається на посаду та звільняється з посади розпорядженням голови районної ради за погодженням з начальником управління з питань надзвичайних ситуацій та мобілізаційної роботи Чернівецької міської ради.

На посаду завідуючого відділу призначаються цивільні особи у порядку, встановленому законодавством.

Завідуючий відділом є заступником начальника цивільного захисту району і несе відповідальність за її стан у межах району.


^ 3.2 Завідуючий відділом:


3.2.1 Здійснює керівництво діяльністю відділу, несе персональну відповідальність за виконання покладених на відділ завдань та прийняті ним рішення, визначає ступінь відповідальності працівників відділу;

3.2.2 Організовує діяльність відділу спрямовану на розроблення і здійснення заходів щодо запобігання і реагування на надзвичайні ситуації та заходів, пов’язаних з ліквідацією наслідків Чорнобильської катастрофи;

3.2.3 Забезпечує підготовку у межах своїх повноважень проектів розпоряджень голови районної ради;

3.2.4 Подає голові районної ради пропозиції щодо прийняття рішень про притягнення до відповідальності посадових осіб, винних у порушені законодавства у сфері цивільного захисту, захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій, з питань ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи;

3.2.5 Інформує правоохоронні органи про виявлені на об’єктах господарювання та територіях порушення, які можуть призвести до виникнення надзвичайних ситуацій;

3.2.6 Бере участь у розгляді органами місцевого самоврядування питань цивільного захисту;

3.2.7 Скликає у встановленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції.


^ 4. ПРАВА І ПОВНОВАЖЕННЯ


4.1 Відділ має право:


4.1.1. Одержувати в установленому порядку від місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності і підпорядкування інформацію, необхідну для виконання покладених на нього завдань;

4.1.2. Заслуховувати інформацію посадових осіб підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності і підпорядкування про хід виконання завдань і заходів у сфері цивільного захисту та в установленому законодавством порядку давати їм обов'язкові для виконання розпорядження про усунення порушень вимог цивільного захисту;

4.1.3. Залучати до здійснення заходів, пов'язаних із запобіганням виникненню надзвичайних ситуацій та їх виникненням, сили територіальної підсистеми цивільного захисту згідно з планами взаємодії, а також окремих спеціалістів - за погодженням з їх керівниками.


^ 5. ВІДНОСИНИ 3 СТРУКТУРНИМИ ПІДРОЗДІЛАМИ РАЙОННОЇ РАДИ,

ПІДПРИЄМСТВАМИ, УСТАНОВАМИ ТА ОРГАНІЗАЦІЯМИ РАЙОНУ.


5.1 Відділ у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими структурними підрозділами органів місцевого самоврядування, територіальними органами міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, а також з підприємствами, установами та організаціями незалежно від форми власності і підпорядкування, об'єднаннями громадян.

5.2 Відділ утримується за рахунок коштів районного бюджету.

5.3 Гранична чисельність, фонд оплати праці працівників відділу, кошторис, штатний розпис затверджуються головою районної ради після проведення експертизи відповідними фінансовими органами.

5.4 Відділ не має статусу юридичної особи.


6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

6.1 Відділ несе відповідальність за виконання покладених на нього завдань і здійснення визначених цим Положенням повноважень.


Заступник голови районної ради В. Василов


ПОГОДЖЕНО:


Начальник управління з питань

надзвичайних ситуацій та цивільного

захисту населення міської ради В. СамолюкСхожі:

Додаток 7 Затверджено до рішення VII сесії районної рішенням VII сесії районної ради VІ скликання ради VІ скликання від 24. 02. 2012 р. iconДодаток №3 Затверджено до рішення VII сесії районної рішенням VII сесії районної ради VI скликання ради VI скликання від 24. 02. 2012р. №62 від 24. 02. 2012р.№62 положенн я про квартирний відділ районної ради 1
Квартирний відділ, є виконавчим органом Садгірської районної у місті Чернівцях ради
Додаток 7 Затверджено до рішення VII сесії районної рішенням VII сесії районної ради VІ скликання ради VІ скликання від 24. 02. 2012 р. iconДодаток 3 Затверджено до рішення ІV сесії районної рішенням ІV сесії районної ради VІ скликання ради VІ скликання від 23. 06. 2011 р.
Управління житлово-комунального господарства є виконавчим органом районної ради, утворюється радою і підпорядковується у своїй діяльності...
Додаток 7 Затверджено до рішення VII сесії районної рішенням VII сесії районної ради VІ скликання ради VІ скликання від 24. 02. 2012 р. iconДодаток 7 Затверджено до рішення ІV сесії районної рішенням ІV сесії районної ради VІ скликання ради VІ скликання від 23. 06. 2011 р.
Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" (головою районної ради) сесією районної ради і є підзвітним та підконтрольним...
Додаток 7 Затверджено до рішення VII сесії районної рішенням VII сесії районної ради VІ скликання ради VІ скликання від 24. 02. 2012 р. iconДодаток 2 до рішення VII сесії VI скликання районної в м. Чернівцях ради від 24. 02. 2012 р.№58 звіт про виконання кошторису

Додаток 7 Затверджено до рішення VII сесії районної рішенням VII сесії районної ради VІ скликання ради VІ скликання від 24. 02. 2012 р. iconДодаток 14 Затверджено до рішення ІV сесії районної рішенням ІV сесії районної ради VІ скликання ради VІ скликання від 23. 06. 2011 р. №32 від 23. 06. 2011 р. №32 положення про господарський відділ при Садгірській районній у м. Чернівцях раді І
У скликання від 26. 05. 2005 року №132 "Про внесення змін в рішення 18 сесії районної ради IV скликання від 30. 12. 2005 року №113...
Додаток 7 Затверджено до рішення VII сесії районної рішенням VII сесії районної ради VІ скликання ради VІ скликання від 24. 02. 2012 р. iconДодаток 4 Затверджено до рішення ІV сесії районної рішенням ІV сесії районної ради VІ скликання ради VІ скликання від 23. 06. 2011 р.
Садгірської районної у місті Чернівцях ради (надалі відділ) створюється відповідно до ст Закону України «Про місцеве самоврядування»...
Додаток 7 Затверджено до рішення VII сесії районної рішенням VII сесії районної ради VІ скликання ради VІ скликання від 24. 02. 2012 р. iconДодаток 11 Затверджено до рішення ІV сесії районної рішенням ІV сесії районної ради VІ скликання ради VІ скликання від 23. 06. 2011 р.
Відділ ведення Державного реєстру виборців (далі Відділ) створюється районною у місті радою та є її виконавчим органом. Відділ підзвітний...
Додаток 7 Затверджено до рішення VII сесії районної рішенням VII сесії районної ради VІ скликання ради VІ скликання від 24. 02. 2012 р. iconДодаток 8 Затверджено до рішення ІV сесії районної рішенням ІV сесії районної ради VІ скликання ради VІ скликання від 23. 06. 2011 р.
Відділ ведення Державного реєстру виборців (далі Відділ) створюється районною у місті радою та є її виконавчим органом. Відділ підзвітний...
Додаток 7 Затверджено до рішення VII сесії районної рішенням VII сесії районної ради VІ скликання ради VІ скликання від 24. 02. 2012 р. iconДодаток №1 Затверджено до рішення ІХ сесії районної рішенням ІХ сесії районної ради VI скликання ради VI скликання від 27. 06. 2012р. № від 27. 06. 2012р.№ Положення про відділ земельних ресурсів Садгірської районної у м. Чернівцях ради І
Відділ земельних ресурсів є виконавчим органом районної ради. Керівництво роботою покладається на одного із заступників голови районної...
Додаток 7 Затверджено до рішення VII сесії районної рішенням VII сесії районної ради VІ скликання ради VІ скликання від 24. 02. 2012 р. iconДодаток 8 Затверджено до рішення ІV сесії районної рішенням ІV сесії районної ради VІ скликання ради VІ скликання від 23. 06. 2011 р. №32 від 23. 06. 2011 р. №32 положенн я про квартирний відділ районної ради 1
Квартирний відділ є виконавчим органом Садгірської районної у місті Чернівцях ради
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи