Додаток 1 Затверджено до рішення ІV сесії районної рішенням ІV сесії районної ради VІ скликання ради VІ скликання від 23. 06. 2011 р. №32 від 23. 06. 2011 р. №32 положення про фінансове управління Садгірської районної у місті Чернівцях ради. І icon

Додаток 1 Затверджено до рішення ІV сесії районної рішенням ІV сесії районної ради VІ скликання ради VІ скликання від 23. 06. 2011 р. №32 від 23. 06. 2011 р. №32 положення про фінансове управління Садгірської районної у місті Чернівцях ради. І
Скачати 69.39 Kb.
НазваДодаток 1 Затверджено до рішення ІV сесії районної рішенням ІV сесії районної ради VІ скликання ради VІ скликання від 23. 06. 2011 р. №32 від 23. 06. 2011 р. №32 положення про фінансове управління Садгірської районної у місті Чернівцях ради. І
Дата конвертації27.03.2013
Розмір69.39 Kb.
ТипДодаток

Додаток 1 Затверджено

до рішення ІV сесії районної рішенням ІV сесії районної

ради VІ скликання ради VІ скликання

від 23.06.2011 р. № 32 від 23.06.2011 р. № 32

ПОЛОЖЕННЯ

про фінансове управління Садгірської районної у місті Чернівцях ради.


І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1.Фінансове управління Садгірської районної у м. Чернівцях ради (далі – управління) є виконавчим органом районної у місті ради, який утворюється відповідно до ст.54 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні ”. Управління підзвітне і підконтрольне районній раді, підпорядковане її виконавчому комітету та голові районної в місті ради.

1.2. Фінансове управління у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства фінансів України, обласного та міського фінансових управлінь, рішеннями місцевих органів влади та місцевого самоврядування, прийнятих в межах їх компетенції, а також цим Положенням.

1.3.Робота управління здійснюється згідно планів робіт, які затверджуються головою районної в місті ради.

1.4.Управління очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади головою районної в місті ради згідно з вимогами Закону України „Про службу в органах місцевого самоврядування”, та підлеглий голові районної в місті ради.

ІІ. ЗАВДАННЯ ТА ФУНКЦІЇ УПРАВЛІННЯ


2.1. Основними завданнями управління є:

2.1.1.забезпечення реалізації державної бюджетної політики на території району;

2.1.2.підготовка пропозицій щодо фінансового забезпечення заходів соціально-економічного розвитку району;

2.1.3. здійснення контролю за дотриманням підприємствами, установами та організаціями законодавства щодо використання ними бюджетних коштів та коштів цільових фондів, утворених районною в місті радою;

2.1.4.здійснення загальної організації та управління виконанням районного бюджету, координація діяльності учасників бюджетного процесу з питань виконання бюджету.

2.2. Управління відповідно до покладених на нього завдань:

2.2.1. забезпечує захист фінансових інтересів держави та фінансових прав бюджетних установ і організацій та громадян, здійснює у межах своєї компетенції контроль за виконанням актів законодавства;

2.2.2.розробляє і доводить до головних розпорядників бюджетних коштів інструкції з підготовки бюджетних запитів;

2.2.3. визначає порядок та терміни розроблення бюджетних запитів головними розпорядниками бюджетних коштів;

2.2.4.проводить на будь-якому етапі складання і розгляду проекту районного бюджету аналіз бюджетного запиту, поданого головним розпорядником бюджетних коштів, щодо його відповідності меті, пріоритетності, а також дієвості та ефективності використання бюджетних коштів;

2.2.5.приймає рішення про включення бюджетного запиту до пропозиції проекту районного бюджету перед поданням його на розгляд районної ради;

2.2.6.бере участь у розробленні балансу фінансових ресурсів району, аналізує соціально-економічні показники розвитку району та враховує їх під час складання районного бюджету;

2.2.7. складає бюджет району та подає його в установлені строки на розгляд виконкому і затвердження районною радою та до міського фінансового управління;

2.2.8. забезпечує протягом бюджетного періоду відповідність розпису районного бюджету встановленим бюджетним призначенням;

2.2.9.здійснює процесі виконання районного бюджету за доходами прогнозування та проводить аналіз доходів районного бюджету;

2.2.10. організовує виконання районного бюджету.Разом із іншими виконавчими органами районної в місті ради, органами державної податкової служби, територіальними органами Державного казначейства забезпечує надходження доходів до районного бюджету та вживає заходів до ефективного витрачання бюджетних коштів;

2.2.11. складає розпис доходів і видатків районного бюджету, приймає рішення про пересування місячних призначень коштів у межах річних бюджетних асигнувань, здійснює у встановленому порядку взаємні розрахунки районного бюджету з міським;

2.2.12. перевіряє правильність складання і затвердження кошторисів та планів використання коштів установами і організаціями, які фінансуються з районного бюджету;

2.2.13. здійснює в установленому порядку організацію та управління виконанням районного бюджету, координує в межах своєї компетенції діяльність учасників бюджетного процесу та здійснює контроль за дотриманням бюджетного законодавства;

2.2.14.проводить моніторинг змін, що вносяться до районного бюджету;

2.2.15. готує і подає районній раді офіційні висновки про перевиконання чи недовиконання дохідної частини загального фонду районного бюджету для прийняття рішення про внесення змін до районного бюджету;

2.2.16.розглядає звіти про виконання районного бюджету та інші фінансові звіти, подані територіальними органами Державного казначейства, звіти про виконання кошторисів видатків управлінь і відділів районної ради, інших установ, що фінансуються з районного бюджету. У двомісячний термін готує квартальні та річні звіти про виконання районного бюджету для подання виконкомом ради на її розгляд та затвердження ;

2.2.17.готує пропозиції виконкому міської ради про встановлення місцевих податків , платежів і зборів;

2.2.18.проводить на базі статистичної і фінансової звітності і прогнозних розрахунків аналіз економічного і фінансового стану підприємств, установ і організацій, розташованих на території району, тенденцій і динаміки розвитку різних форм власності, готує пропозиції щодо визначення додаткових джерел фінансових ресурсів;

2.2.19. розглядає і приймає рішення, за висновками державної податкової інспекції про повернення зайво внесених платежів;

2.2.20.бере участь у формуванні та реалізації інвестиційних програм в місті;

2.2.21.аналізує вплив на фінансовий стан місцевого господарства та бюджет району ,процесів, пов”язаних з новими принципами ціноутворення та готує відповідні пропозиції;

2.2.22.відповідно до затверджених у бюджеті призначень здійснює фінансування, в межах наявних фінансових ресурсів, заходів по розвитку місцевого господарства,соціально-економічних програм, соціального захисту населення, органів місцевого самоврядування та інші;

2.2.23.бере участь у розробленні пропозицій з удосконалення структури органів місцевого самоврядування та здійснює контроль за витрачанням коштів на їх утримання. Готує пропозиції щодо визначення чисельності, фонду оплати праці працівників і витрати на утримання органів місцевого самоврядування;

2.2.24. розглядає у межах своєї компетенції звернення громадян підприємств, установ і організацій;

2.2.25. забезпечує створення належних виробничих та соціально-побутових умов для працівників управління ;

2.2.26. здійснює інші функції, пов'язані з виконанням покладених на нього завдань.


ІІІ. ПРАВА УПРАВЛІННЯ

3.1. Управління має право:

3.1.1.в установленому порядку одержувати від інших виконавчих органів районної в місті ради, органів державної податкової служби, інших державних органів, підприємств, установ,організацій всіх форм власності інформацію, документи та інші матеріали, необхідні для складання проекту районного бюджету та аналізу його виконання;

3.1.2. в установленому порядку та у межах своєї компетенції призупиняти бюджетні асигнування відповідно до статті 117 Бюджетного кодексу України та вживати заходів до розпорядників та одержувачів бюджетних коштів за вчинені ними бюджетні правопорушення, передбачені статтею 118 Бюджетного кодексу України;

3.1.3. одержувати від Управління Державного казначейства у м. Чернівці відомості щодо стану поточних бюджетних рахунків підприємств, установ і організацій;

3.1.4. залучати фахівців інших структурних підрозділів районної ради, підприємств, установ та організацій, об'єднань громадян (за погодженням з їх керівниками) до розгляду питань, що належать до його компетенції;

3.1.5. скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції;

3.1.6.проводити в управліннях і відділах районної ради, на підпорядкованих підприємствах, в установах і організаціях перевірки фінансово-бухгалтерських документів, звітів, планів, кошторисів та інших матеріалів, пов”язаних із зарахуванням, перерахуванням і використанням бюджетних коштів, а також отримувати необхідні пояснення, довідки і відомості, що виникають у процесі перевірок;

3.1.7. видавати у межах своїх повноважень, на основі і на виконання чинного законодавства накази і контролювати їх виконання;

3.1.8.управління має також інші права, надані йому чинними нормативними актами.

^ IV. СТРУКТУРА УПРАВЛІННЯ

4.1 Начальник управління :

4.1.1.здійснює керівництво діяльністю управління, несе персональну відповідальність за виконання покладених на управління завдань, визначає ступінь відповідальності заступника начальника управління, керівників його структурних підрозділів;

4.1.2.видає у межах своєї компетенції накази, організовує і контролює їх виконання;

4.1.3.розробляє структуру і штатний розпис управління в межах граничної чисельності фонду оплати праці працівників управління та асигнувань на його утримання;

4.1.4.затверджує розпис доходів і видатків районного бюджету на рік та тимчасовий розпис на відповідний період;

4.2. управління утримується за рахунок коштів районного бюджету.

4.3. гранична чисельність, фонд оплати праці працівників управління у межах виділених асигнувань затверджується рішенням сесії районної в місті ради.

4.4 кошторис та штатний розпис управління затверджує голова районної в місті ради.

4.5 управління є юридичною особою,має рахунки в органах Державного казначейства, печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням.


^ V. ВЗАЄМОВІДНОСИНИ З ІНШИМИ ВІДДІЛАМИ, ПІДПРИЄМСТВАМИ РАЙОНУ


5.1.Управління ,при виконанні покладених на нього функцій, взаємодіє з іншими управліннями і відділами районної у місті та міської рад, державною податковою інспекцією, контрольно-ревізійною службою міста, управлінням Державного казначейства, підприємствами, організаціями та установами району .

VІ.ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ


6.1. Посадові особи управління несуть відповідальність за виконання покладених на нього завдань і здійснення визначених цим Положенням повноважень.


Заступник голови районної ради В.ВасиловСхожі:

Додаток 1 Затверджено до рішення ІV сесії районної рішенням ІV сесії районної ради VІ скликання ради VІ скликання від 23. 06. 2011 р. №32 від 23. 06. 2011 р. №32 положення про фінансове управління Садгірської районної у місті Чернівцях ради. І iconДодаток 4 Затверджено до рішення ІV сесії районної рішенням ІV сесії районної ради VІ скликання ради VІ скликання від 23. 06. 2011 р.
Садгірської районної у місті Чернівцях ради (надалі відділ) створюється відповідно до ст Закону України «Про місцеве самоврядування»...
Додаток 1 Затверджено до рішення ІV сесії районної рішенням ІV сесії районної ради VІ скликання ради VІ скликання від 23. 06. 2011 р. №32 від 23. 06. 2011 р. №32 положення про фінансове управління Садгірської районної у місті Чернівцях ради. І iconДодаток 8 Затверджено до рішення ІV сесії районної рішенням ІV сесії районної ради VІ скликання ради VІ скликання від 23. 06. 2011 р. №32 від 23. 06. 2011 р. №32 положенн я про квартирний відділ районної ради 1
Квартирний відділ є виконавчим органом Садгірської районної у місті Чернівцях ради
Додаток 1 Затверджено до рішення ІV сесії районної рішенням ІV сесії районної ради VІ скликання ради VІ скликання від 23. 06. 2011 р. №32 від 23. 06. 2011 р. №32 положення про фінансове управління Садгірської районної у місті Чернівцях ради. І iconДодаток 5 Затверджено до рішення ІV сесії районної рішенням ІV сесії районної ради VІ скликання ради VІ скликання від 23. 06. 2011 р. №32 від 23. 06. 2011 р. №32 положення про загальний відділ районної ради 1
Загальний відділ (далі відділ) є виконавчим органом районної ради і відповідно до ст. 54 Закону України «Про місцеве самоврядування...
Додаток 1 Затверджено до рішення ІV сесії районної рішенням ІV сесії районної ради VІ скликання ради VІ скликання від 23. 06. 2011 р. №32 від 23. 06. 2011 р. №32 положення про фінансове управління Садгірської районної у місті Чернівцях ради. І iconДодаток №1 Затверджено до рішення ІХ сесії районної рішенням ІХ сесії районної ради VI скликання ради VI скликання від 27. 06. 2012р. №75 від 27. 06. 2012р.№75 положення про помічника-консультанта депутата Садгірської районної у м. Чернівцях ради 1
Чернівцях ради (далі Положення) розроблено відповідно до Закону України "Про статус депутатів місцевих рад" та регламентує порядок...
Додаток 1 Затверджено до рішення ІV сесії районної рішенням ІV сесії районної ради VІ скликання ради VІ скликання від 23. 06. 2011 р. №32 від 23. 06. 2011 р. №32 положення про фінансове управління Садгірської районної у місті Чернівцях ради. І iconДодаток 3 Затверджено до рішення ІV сесії районної рішенням ІV сесії районної ради VІ скликання ради VІ скликання від 23. 06. 2011 р.
Управління житлово-комунального господарства є виконавчим органом районної ради, утворюється радою і підпорядковується у своїй діяльності...
Додаток 1 Затверджено до рішення ІV сесії районної рішенням ІV сесії районної ради VІ скликання ради VІ скликання від 23. 06. 2011 р. №32 від 23. 06. 2011 р. №32 положення про фінансове управління Садгірської районної у місті Чернівцях ради. І iconДодаток №1 Затверджено до рішення ІХ сесії районної рішенням ІХ сесії районної ради VI скликання ради VI скликання від 27. 06. 2012р. № від 27. 06. 2012р.№ Положення про відділ земельних ресурсів Садгірської районної у м. Чернівцях ради І
Відділ земельних ресурсів є виконавчим органом районної ради. Керівництво роботою покладається на одного із заступників голови районної...
Додаток 1 Затверджено до рішення ІV сесії районної рішенням ІV сесії районної ради VІ скликання ради VІ скликання від 23. 06. 2011 р. №32 від 23. 06. 2011 р. №32 положення про фінансове управління Садгірської районної у місті Чернівцях ради. І iconДодаток 10 Затверджено до рішення ІV сесії районної рішенням ІV сесії районної ради VІ скликання ради VІ скликання від 23. 06. 2011 р. №32 від 23. 06. 2011 р. №32 положенн я про юридичний відділ Садгірської районної у м. Чернівцях ради І
Юридичний відділ (далі – відділ) є виконавчим органом районної ради, який утворюється згідно ст. 54 Закону України „Про місцеве самоврядування...
Додаток 1 Затверджено до рішення ІV сесії районної рішенням ІV сесії районної ради VІ скликання ради VІ скликання від 23. 06. 2011 р. №32 від 23. 06. 2011 р. №32 положення про фінансове управління Садгірської районної у місті Чернівцях ради. І iconДодаток 14 Затверджено до рішення ІV сесії районної рішенням ІV сесії районної ради VІ скликання ради VІ скликання від 23. 06. 2011 р. №32 від 23. 06. 2011 р. №32 положення про господарський відділ при Садгірській районній у м. Чернівцях раді І
У скликання від 26. 05. 2005 року №132 "Про внесення змін в рішення 18 сесії районної ради IV скликання від 30. 12. 2005 року №113...
Додаток 1 Затверджено до рішення ІV сесії районної рішенням ІV сесії районної ради VІ скликання ради VІ скликання від 23. 06. 2011 р. №32 від 23. 06. 2011 р. №32 положення про фінансове управління Садгірської районної у місті Чернівцях ради. І iconДодаток №3 Затверджено до рішення VII сесії районної рішенням VII сесії районної ради VI скликання ради VI скликання від 24. 02. 2012р. №62 від 24. 02. 2012р.№62 положенн я про квартирний відділ районної ради 1
Квартирний відділ, є виконавчим органом Садгірської районної у місті Чернівцях ради
Додаток 1 Затверджено до рішення ІV сесії районної рішенням ІV сесії районної ради VІ скликання ради VІ скликання від 23. 06. 2011 р. №32 від 23. 06. 2011 р. №32 положення про фінансове управління Садгірської районної у місті Чернівцях ради. І iconДодаток 11 Затверджено до рішення ІV сесії районної рішенням ІV сесії районної ради VІ скликання ради VІ скликання від 23. 06. 2011 р.
Відділ ведення Державного реєстру виборців (далі Відділ) створюється районною у місті радою та є її виконавчим органом. Відділ підзвітний...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи