Додаток 5 Затверджено до рішення ІV сесії районної рішенням ІV сесії районної ради VІ скликання ради VІ скликання від 23. 06. 2011 р. №32 від 23. 06. 2011 р. №32 положення про загальний відділ районної ради 1 icon

Додаток 5 Затверджено до рішення ІV сесії районної рішенням ІV сесії районної ради VІ скликання ради VІ скликання від 23. 06. 2011 р. №32 від 23. 06. 2011 р. №32 положення про загальний відділ районної ради 1
Скачати 55.92 Kb.
НазваДодаток 5 Затверджено до рішення ІV сесії районної рішенням ІV сесії районної ради VІ скликання ради VІ скликання від 23. 06. 2011 р. №32 від 23. 06. 2011 р. №32 положення про загальний відділ районної ради 1
Дата конвертації27.03.2013
Розмір55.92 Kb.
ТипДодаток

Додаток 5 Затверджено

до рішення ІV сесії районної рішенням ІV сесії районної

ради VІ скликання ради VІ скликання

від 23.06.2011 р. № 32 від 23.06.2011 р. № 32


ПОЛОЖЕННЯ

про загальний відділ районної ради


1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ:

1.1. Загальний відділ (далі - відділ) є виконавчим органом районної ради і відповідно до ст.54 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» є підзвітним і підконтрольним районній у місті раді, підпорядкованим її виконавчому комітету та голові районної у місті ради.

1.2. Відділ в своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України, Указами і розпорядженнями Президента України, нормативними актами Кабінету Міністрів України, обласної державної адміністрації, Чернівецької міської ради, її виконавчого комітету, голови районної у місті ради, регламентами роботи районної у місті ради та її виконавчих органів та цим Положенням.

1.3. Положення про відділ затверджується сесією районної ради.


^ 2. ЗАВДАННЯ ТА ФУНКЦІЇ ВІДДІЛУ:


2.1. Основними завданнями відділу є:

2.1.1. Організація чіткої роботи працівників апарату виконавчого комітету районної у місті ради, його відділів, управлінь з документами, забезпечення організаційно-технічної підготовки засідань виконавчого комітету.

2.1.2. Забезпечення дотримання чинного законодавства щодо порядку розгляду звернень громадян. Організація прийому громадян у виконавчих органах районної ради та на підприємствах, установах і організаціях району.

2.1.3. Надання методичної і практичної допомоги в організації діловодства відділам і управлінням районної у місті ради.

2.1.4. Забезпечення належного здійснення діловодства, правильне оформлення, ведення протоколів нарад та засідань виконавчого комітету районної у місті ради, формування і збереження архівного фонду.

^ 2.2. Функції відділу:

2.2.1. Здійснює ведення діловодства і контролю за правильністю користування документами у відділах та управліннях районної у місті ради, на підприємствах, організаціях і установах району.

2.2.2. Підготовка засідань виконавчого комітету, нарад, семінарів. Контроль за правильністю:

- оформлення рішень і розпоряджень виконкому, забезпечення виконання вимог інструкцій по веденню діловодства.

2.2.3. Своєчасне доведення до відома зацікавлених відділів і управлінь районної у місті ради, підприємств, організацій, установ, посадових осіб і громадян рішень ради, розпоряджень її виконавчого комітету, видача копій та довідок по цих документах.

2.2.4. Своєчасне направлення у виконавчі комітети вищестоящих органів протоколів та засідань ради та її виконавчого комітету.

2.2.5. Оформлення, ведення обліку і зберігання на протязі встановленого терміну протоколів засідань виконавчого комітету, інших документів і передача на державне збереження у відповідності з існуючими правилами.

2.2.6. Видача витягів з рішень районної у місті ради та розпоряджень голови районної у місті ради.

2.2.7. Розробка та затвердження номенклатури справ виконавчого комітету, управлінь, відділів і перевірка правильності їх оформлення. Облік документів, які зберігаються в архіві. Участь в роботі експертних комісій, які визначають цінність документів, що зберігаються в архіві, відбір для знищення у відповідності з актами експертиз документів, термін зберігання яких закінчився. Видача документів для тимчасового користування.

2.2.8. Контроль за дотриманням термінів виконання документів, які надійшли в районну у мсті раду від вищестоящих органів та виконання рішень, розпоряджень виконавчого комітету районної у місті ради.

2.2.9.Узагальнення інформації про стан ведення діловодства у відділах та управліннях районної у місті ради.

2.2.10.Організація роботи по обліку і збереженню закінчених справ.

2.2.11.Забезпечення своєчасного прийому, реєстрації і передачі за призначенням вхідної кореспонденції, внутрішньої документації районної ради. Реєстрація і відправлення вихідної кореспонденції. Ведення реєстраційної картотеки, журналів.

2.2.12.Контроль за правильністю оформлення при опрацюванні вхідної і вихідної кореспонденції, за дотриманням інструкції з цих питань та дотриманням термінів виконання документів, які надійшли у виконавчий комітет з вищестоящих органів державної влади і документів, які надіслані у управління і відділи ради до виконання.

2.2.13.Організація роботи по розгляду пропозицій, заяв і скарг громадян у виконавчому комітеті, контроль за своєчасним їх розглядом, узагальнення і аналіз стану цієї роботи у відділах і управліннях районної у місті ради.

2.2.14.Здійснення заходів направлених на підвищення кваліфікації працівників, які зайняті діловодством у відділах і управліннях районної ради, в підпорядкованих раді підприємствах, організаціях та установах.

2.2.15. Бере участь у розробці і виданні довідників та інших посібників, необхідних для роботи районної ради.


^ 3. ПРАВА І ПОВНОВАЖЕННЯ ВІДДІЛУ:

3.1. Відділ має право:

3.1.1. Брати участь в роботі сесії ради, засіданнях виконавчого комітету, вносити пропозиції з питань, які відносяться до компетенції відділу.

3.1.2. Перевіряти стан діловодства у відділах і управліннях районної у місті ради, а також підпорядкованих райраді підприємствах, організаціях та установах району.

3.1.3. Вносити пропозиції у виконавчий комітет по покращенню діловодства у відділах і управліннях районної у місті ради.

З.1.4. Перевіряти стан організації розгляду пропозицій, заяв і скарг прийому громадян у відділах і управліннях ради, підприємствах, організаціях, установах, які розміщені на території ради.

3.1.5. Вимагати від керівників відділів і управлінь ради необхідні дані про стан роботи по діловодству, розгляду пропозицій, заяв і скарг, організації особистого прийому громадян.

3.1.6. Повертати відділам і управлінням районної ради проекти рішень і розпоряджень та інші документи, подані з порушеннями вимог регламенту роботи виконкому та інструкції по діловодству.


^ 4. КЕРІВНИЦТВО ТА СТРУКТУРА ВІДДІЛУ:


4.1 До структури відділу входять:

  • начальник відділу;

  • заступник начальника відділу.

4.2. Начальник відділу очолює та здійснює керівництво за діяльністю відділу.

4.3. Начальник загального відділу:

4.3.1. Здійснює безпосереднє керівництво діяльністю відділу і персонально відповідає за виконання покладених на відділ завдань.

4.3.2. Планує роботу відділу і забезпечує виконання перспективних і поточних планів роботи відділу.

4.3.3. Готує і подає на затвердження голови районної у місті ради функціональні обов'язки працівників відділу, забезпечує неухильне виконання завдань відділу, зазначених даним положенням, контролює їх виконання, відповідає за стан трудової дисципліни.

4.3.4. Визначає завдання і розподіляє обов'язки між працівниками відділу у відповідності до посадових обов’язків та цього Положення, аналізує результати роботи і вживає заходи щодо підвищення ефективності діяльності відділу, забезпечує підвищення ділової кваліфікації працівників відділу.


^ 5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ВІДДІЛУ:

5.1. Начальник та заступник начальника відділу несуть персональну відповідальність за:

5.1.1. Виконання покладених на відділ завдань і здійснення ними своїх функціональних обов’язків відповідно до даного положення.

5.1.2. Виконання рішень та розпоряджень районної у місті ради та її виконавчого комітету.

5.1.3. Своєчасну і достовірну подачу інформацій та звітів, що входять до компетенції відділу.


6. ЗАКЛЮЧНЕ ПОЛОЖЕННЯ:

6.1. Відділ утримується за рахунок районного бюджету. Загальну чисельність та структуру відділу затверджує сесія районної у місті ради.

6.2. Відділ має круглу печатку і штампи встановленого зразка.

6.3. Ліквідація відділу проводиться Садгірською районною у місті радою в порядку, встановленому чинним законодавством України.


Заступник голови районної ради В.ВасиловСхожі:

Додаток 5 Затверджено до рішення ІV сесії районної рішенням ІV сесії районної ради VІ скликання ради VІ скликання від 23. 06. 2011 р. №32 від 23. 06. 2011 р. №32 положення про загальний відділ районної ради 1 iconДодаток 8 Затверджено до рішення ІV сесії районної рішенням ІV сесії районної ради VІ скликання ради VІ скликання від 23. 06. 2011 р. №32 від 23. 06. 2011 р. №32 положенн я про квартирний відділ районної ради 1
Квартирний відділ є виконавчим органом Садгірської районної у місті Чернівцях ради
Додаток 5 Затверджено до рішення ІV сесії районної рішенням ІV сесії районної ради VІ скликання ради VІ скликання від 23. 06. 2011 р. №32 від 23. 06. 2011 р. №32 положення про загальний відділ районної ради 1 iconДодаток 14 Затверджено до рішення ІV сесії районної рішенням ІV сесії районної ради VІ скликання ради VІ скликання від 23. 06. 2011 р. №32 від 23. 06. 2011 р. №32 положення про господарський відділ при Садгірській районній у м. Чернівцях раді І
У скликання від 26. 05. 2005 року №132 "Про внесення змін в рішення 18 сесії районної ради IV скликання від 30. 12. 2005 року №113...
Додаток 5 Затверджено до рішення ІV сесії районної рішенням ІV сесії районної ради VІ скликання ради VІ скликання від 23. 06. 2011 р. №32 від 23. 06. 2011 р. №32 положення про загальний відділ районної ради 1 iconДодаток 8 Затверджено до рішення ІV сесії районної рішенням ІV сесії районної ради VІ скликання ради VІ скликання від 23. 06. 2011 р.
Відділ ведення Державного реєстру виборців (далі Відділ) створюється районною у місті радою та є її виконавчим органом. Відділ підзвітний...
Додаток 5 Затверджено до рішення ІV сесії районної рішенням ІV сесії районної ради VІ скликання ради VІ скликання від 23. 06. 2011 р. №32 від 23. 06. 2011 р. №32 положення про загальний відділ районної ради 1 iconДодаток 11 Затверджено до рішення ІV сесії районної рішенням ІV сесії районної ради VІ скликання ради VІ скликання від 23. 06. 2011 р.
Відділ ведення Державного реєстру виборців (далі Відділ) створюється районною у місті радою та є її виконавчим органом. Відділ підзвітний...
Додаток 5 Затверджено до рішення ІV сесії районної рішенням ІV сесії районної ради VІ скликання ради VІ скликання від 23. 06. 2011 р. №32 від 23. 06. 2011 р. №32 положення про загальний відділ районної ради 1 iconДодаток 4 Затверджено до рішення ІV сесії районної рішенням ІV сесії районної ради VІ скликання ради VІ скликання від 23. 06. 2011 р.
Садгірської районної у місті Чернівцях ради (надалі відділ) створюється відповідно до ст Закону України «Про місцеве самоврядування»...
Додаток 5 Затверджено до рішення ІV сесії районної рішенням ІV сесії районної ради VІ скликання ради VІ скликання від 23. 06. 2011 р. №32 від 23. 06. 2011 р. №32 положення про загальний відділ районної ради 1 iconДодаток 10 Затверджено до рішення ІV сесії районної рішенням ІV сесії районної ради VІ скликання ради VІ скликання від 23. 06. 2011 р. №32 від 23. 06. 2011 р. №32 положенн я про юридичний відділ Садгірської районної у м. Чернівцях ради І
Юридичний відділ (далі – відділ) є виконавчим органом районної ради, який утворюється згідно ст. 54 Закону України „Про місцеве самоврядування...
Додаток 5 Затверджено до рішення ІV сесії районної рішенням ІV сесії районної ради VІ скликання ради VІ скликання від 23. 06. 2011 р. №32 від 23. 06. 2011 р. №32 положення про загальний відділ районної ради 1 iconДодаток 3 Затверджено до рішення ІV сесії районної рішенням ІV сесії районної ради VІ скликання ради VІ скликання від 23. 06. 2011 р.
Управління житлово-комунального господарства є виконавчим органом районної ради, утворюється радою і підпорядковується у своїй діяльності...
Додаток 5 Затверджено до рішення ІV сесії районної рішенням ІV сесії районної ради VІ скликання ради VІ скликання від 23. 06. 2011 р. №32 від 23. 06. 2011 р. №32 положення про загальний відділ районної ради 1 iconДодаток 7 Затверджено до рішення ІV сесії районної рішенням ІV сесії районної ради VІ скликання ради VІ скликання від 23. 06. 2011 р.
Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" (головою районної ради) сесією районної ради і є підзвітним та підконтрольним...
Додаток 5 Затверджено до рішення ІV сесії районної рішенням ІV сесії районної ради VІ скликання ради VІ скликання від 23. 06. 2011 р. №32 від 23. 06. 2011 р. №32 положення про загальний відділ районної ради 1 iconДодаток №1 Затверджено до рішення ІХ сесії районної рішенням ІХ сесії районної ради VI скликання ради VI скликання від 27. 06. 2012р. № від 27. 06. 2012р.№ Положення про відділ земельних ресурсів Садгірської районної у м. Чернівцях ради І
Відділ земельних ресурсів є виконавчим органом районної ради. Керівництво роботою покладається на одного із заступників голови районної...
Додаток 5 Затверджено до рішення ІV сесії районної рішенням ІV сесії районної ради VІ скликання ради VІ скликання від 23. 06. 2011 р. №32 від 23. 06. 2011 р. №32 положення про загальний відділ районної ради 1 iconДодаток 6 Затверджено до рішення ІV сесії районної рішенням ІV сесії районної ради VІ скликання ради VІ скликання від 23. 06. 2011 р. №32 від 23. 06. 2011 р. №32 положенн я про організаційно-аналітичний відділ районної ради І
Організаційно-аналітичний відділ є виконавчим органом районної ради, який утворюється згідно ст. 54 Закону України „Про місцеве самоврядування...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи