Додаток 11 Затверджено до рішення ІV сесії районної рішенням ІV сесії районної ради VІ скликання ради VІ скликання від 23. 06. 2011 р. icon

Додаток 11 Затверджено до рішення ІV сесії районної рішенням ІV сесії районної ради VІ скликання ради VІ скликання від 23. 06. 2011 р.
Скачати 75.53 Kb.
НазваДодаток 11 Затверджено до рішення ІV сесії районної рішенням ІV сесії районної ради VІ скликання ради VІ скликання від 23. 06. 2011 р.
Дата конвертації27.03.2013
Розмір75.53 Kb.
ТипДодаток

Додаток 11 Затверджено

до рішення ІV сесії районної рішенням ІV сесії районної

ради VІ скликання ради VІ скликання

від 23.06.2011 р. № 32 від 23.06.2011 р. № 32


П О Л О Ж Е Н Н Я


про відділ ведення Державного реєстру виборців

Садгірської районної у місті Чернівцях ради


І. Загальні положення

1.1. Відділ ведення Державного реєстру виборців (далі Відділ) створюється районною у місті радою та є її виконавчим органом. Відділ підзвітний районній у місті раді та її виконавчому комітету і підпорядковується голові районної ради та заступнику голови районної ради.

1.2. Відділ є самостійним структурним підрозділом і у своїй роботі керується Конституцією України та законами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України, постановами та розпорядженнями Кабінету Міністрів України, постановами, протокольними рішеннями та методичними рекомендаціями Центральної виборчої комісії, МЗС, розпорядженнями обласної Державної адміністрації, рішення та розпорядження обласної та міської рад, голови районної у місті ради, виконавчого комітету районної у місті ради, регіонального органу адміністрування Державного реєстру виборців, регламентом роботи районної у місті ради, іншими нормативно-правовими актами та цим Положенням.

1.3. Відділ взаємодіє у процесі виконання покладених на нього завдань із структурними підрозділами районної у місті ради, територіальними органами центральних органів виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, закордонними дипломатичними установами України, а також закладами, установами та організаціями всіх форм власності, об'єднаннями громадян і окремими громадянами.

1.4. Положення про відділ та зміни до нього затверджуються районною у місті радою.


ІІ. Завдання відділу


Основними завданнями Відділу є:

2.1. Ведення автоматизованої інформаційно-телекомунікаційної системи “Державний реєстр виборців” (далі Реєстр), до якого вносяться відомості про громадян України, що мають право голосу і проживають або перебувають на території Садгірського району у місті Чернівці.

2.2. Складання та уточнення списків виборців на виборчих дільницях.


ІІІ.Функції відділу

Відділ відповідно до покладених на нього завдань:

3.1. Забезпечує ведення Реєстру, що передбачає проведення організаційно-правової підготовки та виконання в режимі записування таких дій, як внесення запису про виборця до бази даних Реєстру, внесення змін до персональних даних Реєстру та знищення запису Реєстру на підставах і у спосіб, що встановлені Законом України «Про Державний реєстр виборців» та рішеннями розпорядника Реєстру, прийнятими відповідно до зазначеного Закону, з використанням візуального та автоматизованого контролю повноти та коректності персональних даних Реєстру.

3.2. Веде облік усіх дій щодо зміни бази даних Реєстру, в порядку та за формою, що встановлені розпорядником Реєстру.

3.3. Забезпечує у взаємодії з Державною службою спеціального зв'язку та захисту інформації України під час ведення Реєстру його захист, у тому числі захист цілісності бази даних Реєстру, його апаратного та програмного забезпечення, достовірності даних Реєстру, його захист від несанкціонованого доступу, незаконного використання, незаконного копіювання, спотворення, знищення даних Реєстру, безпеку персональних даних виборців відповідно до Законів України «Про Державний реєстр виборців» та «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах», міжнародних договорів у сфері захисту інформації, згода та обов’язковість яких надана Верховною Радою України.

3.4. Установлює на підставі відомостей про виборчу адресу виборця номер територіального виборчого округу та номер виборчої дільниці, до яких належить виборець.

3.5. Надає на письмову вимогу виборця інформацію про його персональні дані, внесені до Реєстру.

3.6. Надсилає на виборчу адресу виборця довідку про його включення до Реєстру за формою, встановленою розпорядником Реєстру, та веде облік осіб, яким видана така довідка.

3.7. Проводить у разі потреби перевірку зміни персональних даних виборця, зазначених у заяві.

3.8. Здійснює щомісяця періодичне поновлення бази даних Реєстру.

3.9. Виконує уточнення персональних даних Реєстру в разі встановлення факту не включення виборця до Реєстру, неправомірного або кратного включення особи до Реєстру, неправильностей у персональних даних виборця.

3.10. Забезпечує у разі призначення виборів чи референдумів складання, уточнення та виготовлення списків виборців на виборчих дільницях відповідно до законодавства України.

3.11. Надає в установленому порядку статистичну інформацію про кількісні характеристики виборчого корпусу на підставі відомостей Реєстру.

3.12. Розглядає запити та звернення виборців за власною ініціативою щодо включення до Реєстру та зміни персональних даних.

3.13. Проводить перевірку некоректних відомостей Реєстру, виявлених розпорядником Реєстру.

3.14. Здійснює підготовку проектів рішень районної у місті ради, які вносяться на її розгляд і віднесені до компетенції відділу.

3.15. Здійснює інші функції відповідно до чинного законодавства, необхідні для виконання покладених на нього завдань.


ІV. Структура відділу


4.1. Відділ очолює начальник, який має вищу освіту, за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста або магістра та стаж роботи за фахом на державній службі не менш як три роки на посаді не нижчій ніж посада головного спеціаліста чи має практичний досвід роботи, аналогічної функціям, покладеним на цей відділ, на керівних посадах не менш як п'ять років.

4.2. Начальник Відділу призначається і звільняється з посади головою районної у місті ради відповідно до вимог Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування».

4.3. Начальник Відділу підпорядкований безпосередньо заступнику голови районної у місті ради.

4.4. Начальник Відділу:

4.4.1. Забезпечує виконання Закону України «Про Державний реєстр виборців» на відповідній території.

4.4.2. Здійснює керівництво діяльністю Відділу і несе персональну відповідальність за виконання покладених на Відділ завдань.

4.4.3. Розподіляє обов'язки між працівниками відділу.

4.4.4. Видає накази у випадках та в порядку, визначених Законом України «Про Державний реєстр виборців», організовує і контролює їх виконання.

4.4.5. Забезпечує в межах своїх повноважень зберігання інформації з обмеженим доступом відповідно до законодавства.

4.4.6. Вносить в установленому порядку пропозиції щодо фінансового забезпечення, необхідного для діяльності відділу.

4.4.7. Підписує документи, визначені Законом України «Про Державний реєстр виборців», що скріплюються печаткою Відділу.

4.4.8. Вносить в установленому порядку пропозиції стосовно притягнення до відповідальності осіб, винних у порушенні Закону України «Про Державний реєстр виборців».

4.4.9. Забезпечує в установленому законом порядку представництво інтересів Відділу в судах.

4.4.10. Планує роботу відділу і забезпечує виконання перспективних і поточних планів роботи відділу.

4.4.11. Виконує інші повноваження згідно з нормативно-правовими актами законодавства та положенням про Відділ.

4.5. Посадові особи Відділу призначаються на посаду головою районної у місті ради відповідно до вимог Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування». Звільняються з посади головою районної у місті ради одноособово.

4.5.1. На посаду головного спеціаліста Відділу, який виконує функції адміністратора безпеки Реєстру на рівні відділу ведення, призначається особа, яка має вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста або магістра, стаж роботи за фахом не менш як один рік або має практичний досвід автоматизованої обробки інформації.

4.5.2. На посаду провідного спеціаліста Відділу призначається особа, яка має вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста або магістра, стаж роботи за фахом не менш як один рік або має практичний досвід автоматизованої обробки інформації.

4.6. Гранична чисельність працівників Відділу затверджуються рішенням сесії районної у місті ради.


V. Права відділу


Відділ має право:

5.1. Одержувати в установленому порядку від виборців, органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, закладів, установ та організацій інформацію, довідки та статистичні дані, необхідні для ведення Реєстру і виконання покладених на нього завдань.

5.2. Брати участь у роботі сесій районної у місті ради, у засіданнях постійних комісій та виконавчого комітету районної у місті ради, нарадах, семінарах та інших заходах з питань компетенції Відділу, що проводяться в органах влади, місцевого самоврядування, інших установах та організаціях

5.3. Вносити пропозиції керівництву районної у місті ради та регіонального органу адміністрування Державного реєстру виборців щодо вдосконалення роботи Відділу.

5.4. Залучати спеціалістів інших структурних підрозділів районної у місті ради та підпорядкованих їй установ для розгляду питань, віднесених до компетенції відділу.

5.5. Перевіряти та контролювати виконання заходів та розпоряджень з питань компетенції Відділу у структурних підрозділах районної у місті ради та підпорядкованих їй установах.

5.6. Подавати керівництву подання про притягнення до відповідальності осіб, винних у порушенні Закону України «Про Державний реєстр виборців».

5.7. Подавати пропозиції щодо впровадження кращих форм і методів роботи Відділу, перспективної потреби Відділу в трудових та матеріальних ресурсах.

5.8. Скликати наради з питань, віднесених до компетенції відділу.


VІ. Відповідальність

6.1. Відділ несе відповідальність за:

6.1.1. Якість і своєчасність виконання завдань і функцій, покладених на нього цим Положенням;

6.1.2. Дотримання вимог чинного законодавства в процесі виконання завдань і функцій, покладених на нього цим Положенням.

6.1.3 Виконання рішень сесій районної ради та її виконавчого комітету, розпоряджень та доручень голови районної ради.

6.2. Відділу заборонено збирати, вносити до Реєстру та зберігати в базі даних Реєстру відомості (персональні дані виборців), що не передбачені Законом України «Про Держаний реєстр виборців».

6.3. Відділ несе юридичну відповідальність у встановленому законом порядку за порушення захисту Реєстру, несанкціонований доступ або зловживання доступом до Реєстру, порушення цілісності Реєстру, спотворення або незаконне знищення персональних даних Реєстру, незаконне копіювання бази даних Реєстру або її частини.

VII. Заключні положення

7.1. Відділ має круглу печатку із своїм найменуванням, інші печатки та штампи, офіційний бланк з відповідними реквізитами.

7.2. Відділ утримується за рахунок районного бюджету.

7.3. Ліквідація та реорганізація відділу здійснюється районною у місті радою, в порядку визначеному законодавством України.


Заступник голови районної ради В.ВасиловСхожі:

Додаток 11 Затверджено до рішення ІV сесії районної рішенням ІV сесії районної ради VІ скликання ради VІ скликання від 23. 06. 2011 р. iconДодаток 3 Затверджено до рішення ІV сесії районної рішенням ІV сесії районної ради VІ скликання ради VІ скликання від 23. 06. 2011 р.
Управління житлово-комунального господарства є виконавчим органом районної ради, утворюється радою і підпорядковується у своїй діяльності...
Додаток 11 Затверджено до рішення ІV сесії районної рішенням ІV сесії районної ради VІ скликання ради VІ скликання від 23. 06. 2011 р. iconДодаток 7 Затверджено до рішення ІV сесії районної рішенням ІV сесії районної ради VІ скликання ради VІ скликання від 23. 06. 2011 р.
Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" (головою районної ради) сесією районної ради і є підзвітним та підконтрольним...
Додаток 11 Затверджено до рішення ІV сесії районної рішенням ІV сесії районної ради VІ скликання ради VІ скликання від 23. 06. 2011 р. iconДодаток 14 Затверджено до рішення ІV сесії районної рішенням ІV сесії районної ради VІ скликання ради VІ скликання від 23. 06. 2011 р. №32 від 23. 06. 2011 р. №32 положення про господарський відділ при Садгірській районній у м. Чернівцях раді І
У скликання від 26. 05. 2005 року №132 "Про внесення змін в рішення 18 сесії районної ради IV скликання від 30. 12. 2005 року №113...
Додаток 11 Затверджено до рішення ІV сесії районної рішенням ІV сесії районної ради VІ скликання ради VІ скликання від 23. 06. 2011 р. iconДодаток 7 Затверджено до рішення VII сесії районної рішенням VII сесії районної ради VІ скликання ради VІ скликання від 24. 02. 2012 р.
Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" (головою районної ради) сесією районної ради і є підзвітним та підконтрольним...
Додаток 11 Затверджено до рішення ІV сесії районної рішенням ІV сесії районної ради VІ скликання ради VІ скликання від 23. 06. 2011 р. iconДодаток 8 Затверджено до рішення ІV сесії районної рішенням ІV сесії районної ради VІ скликання ради VІ скликання від 23. 06. 2011 р. №32 від 23. 06. 2011 р. №32 положенн я про квартирний відділ районної ради 1
Квартирний відділ є виконавчим органом Садгірської районної у місті Чернівцях ради
Додаток 11 Затверджено до рішення ІV сесії районної рішенням ІV сесії районної ради VІ скликання ради VІ скликання від 23. 06. 2011 р. iconДодаток 4 Затверджено до рішення ІV сесії районної рішенням ІV сесії районної ради VІ скликання ради VІ скликання від 23. 06. 2011 р.
Садгірської районної у місті Чернівцях ради (надалі відділ) створюється відповідно до ст Закону України «Про місцеве самоврядування»...
Додаток 11 Затверджено до рішення ІV сесії районної рішенням ІV сесії районної ради VІ скликання ради VІ скликання від 23. 06. 2011 р. iconДодаток 8 Затверджено до рішення ІV сесії районної рішенням ІV сесії районної ради VІ скликання ради VІ скликання від 23. 06. 2011 р.
Відділ ведення Державного реєстру виборців (далі Відділ) створюється районною у місті радою та є її виконавчим органом. Відділ підзвітний...
Додаток 11 Затверджено до рішення ІV сесії районної рішенням ІV сесії районної ради VІ скликання ради VІ скликання від 23. 06. 2011 р. iconДодаток 5 Затверджено до рішення ІV сесії районної рішенням ІV сесії районної ради VІ скликання ради VІ скликання від 23. 06. 2011 р. №32 від 23. 06. 2011 р. №32 положення про загальний відділ районної ради 1
Загальний відділ (далі відділ) є виконавчим органом районної ради і відповідно до ст. 54 Закону України «Про місцеве самоврядування...
Додаток 11 Затверджено до рішення ІV сесії районної рішенням ІV сесії районної ради VІ скликання ради VІ скликання від 23. 06. 2011 р. iconДодаток 1 Затверджено до рішення ІV сесії районної рішенням ІV сесії районної ради VІ скликання ради VІ скликання від 23. 06. 2011 р. №32 від 23. 06. 2011 р. №32 положення про фінансове управління Садгірської районної у місті Чернівцях ради. І
Чернівцях ради (далі – управління) є виконавчим органом районної у місті ради, який утворюється відповідно до ст. 54 Закону України...
Додаток 11 Затверджено до рішення ІV сесії районної рішенням ІV сесії районної ради VІ скликання ради VІ скликання від 23. 06. 2011 р. iconДодаток 10 Затверджено до рішення ІV сесії районної рішенням ІV сесії районної ради VІ скликання ради VІ скликання від 23. 06. 2011 р. №32 від 23. 06. 2011 р. №32 положенн я про юридичний відділ Садгірської районної у м. Чернівцях ради І
Юридичний відділ (далі – відділ) є виконавчим органом районної ради, який утворюється згідно ст. 54 Закону України „Про місцеве самоврядування...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи