Апарат держави Апарат держави — частина механізму держави. Апарат держави icon

Апарат держави Апарат держави — частина механізму держави. Апарат держави
Скачати 39.21 Kb.
НазваАпарат держави Апарат держави — частина механізму держави. Апарат держави
Дата конвертації20.03.2013
Розмір39.21 Kb.
ТипДокументи

Апарат держави

Апарат держави — частина механізму держави.

Апарат держави — юридично оформлена система всіх держав­них органів, що здійснюють безпосередню практичну роботу з Правління суспільством, виконання завдань і функцій держави.

Можливе двояке розуміння апарату держави: у вузькому і широкому розумінні.

Апарат держави ( увузькому розумінні) — власне управлінський апарат або апарат виконавчої влади, який складається з чиновників і очолюється вищими виконавчими органами.

Апарат держави (у широкому розумінні) — поряд із власне шським апаратом включає главу держави, парламент, місцеві органи управління, збройні сили, міліцію (поліцію), дипломатичні представництва за кордоном та ін.

Ознаки апарату держави:

 1. система державних органів, що становить собою налагод­жену структурну організацію, засновану на загальних принци­пах, єдності кінцевої мети, взаємодії та орієнтовану на забезпе­
  чення реалізації функцій держави;

 2. система юридично оформлених державних органів, тобто таких, що наділені компетенцією (повноваженнями, предметом ведення, юридичною відповідальністю) і займаються управлін­
  ням суспільством на професійній основі як носії влади;

 3. система державних органів, у рамках якої діяльність дер­жавних службовців суворо відмежована від «власності», яка на­лежить їм як суб'єктам;

 4. система органів, кожний із яких має матеріально-технічні засоби для здійснення цих функцій;

 5. система органів, диференційованих відповідно до прин­ципу поділу влади на законодавчу, виконавчу і судову;

 6. система органів, яка здійснює свою діяльність з управлін­ня суспільством і виконання функцій держави у формах безпо­середньо управлінських і правових.

Функції:

 • організаційно-регламентуюча — розробка наукових реко­мендацій, підготовка проектів документів, організація ви­борів та ін.;

 • організаційно-господарська — бухгалтерський облік, стати­стика, постачання та ін.;

 • організаційно-ідеологічна — роз'яснення нормативних ак­тів, формування громадської думки та ін.

Правові форми діяльності державного апарату мають юридич­ний характер: правотворча, правозастосовна, правоохоронна, кон трольно-наглядова, установча.

^ Правотворча діяльність — форма діяльності компетентних органів держави зі встановлення, зміни або скасування правових норм. Ця діяльність охоплює підготовку проектів норматив" них юридичних актів, їх прийняття та видання.

^ Правозастосовна діяльність — форма діяльності компетент них органів держави з реалізації правових норм. Ця діяльнії охоплює організацію і контроль за додержанням правових норм.

^ Правоохоронна діяльність — форма діяльності компетентних органів держави з попередження правопорушень і притягнення правопорушників до юридичної відповідальності. Вона здійсню­ється з метою охорони і захисту правових норм шляхом застосу­вання заходів юридичного впливу до правопорушників


Принципи організації та діяльності державного апарату

Для державного апарату потрібні спеціально підготовлені кадри чиновників-}'правлінців, які мають необхідну кваліфікацію і професіоналізм. Прошарок людей, зайнятих на роботі в апараті держави, визначають як бюрократію (бюрократ — грец. столона­чальник). Даний термін вживають і для негативної характерис­тики таких проявів у діяльності державного апарату, як форма­лізм, тяганина, кар'єризм, прагнення до особистої вигоди, ко-румпованість, байдужість до людей та їх потреб.

Щоб перебороти негативні явища, використовуються демок­ратичні методи і стиль роботи, ціла система спеціально розроб­лених реально діючих заходів і механізмів, покликаних прибор­кати, стримати бюрократизацію. Ефективні такі заходи, як замі­щення посадових осіб за конкурсом, переведення управлінського апарату на роботу за контрактом, позбавлення державних служ­бовців права брати участь у комерційній діяльності, але одноча­сно встановлення для них високого рівня заробітної плати {соці­ально-правова захищеність), яка забезпечує зацікавленість у чес­ній службі. Управлінський апарат має бути інструментом органів влади, обраних і контрольованих народом.

Для підвищення ефективності і якості функціонування дер­жавного апарату необхідно, щоб в основі його організації і діяль­ності була система принципів.

^ Принципи організації і діяльності державного апарату — відправні засади, незаперечні вимоги, висунуті до формування і функціонування державних органів.

Основні принципи організації і діяльності державного апарату

 1. пріоритет прав і свобод людини;

 2. єдність і поділ влади;

 1. верховенство права — виражається, наприклад, у праві оскарження в суді рішень державних органів, відшкодуванні шкоди, заподіяної їх незаконними діями;

 1. законність;

 2. ієрархічність — підлеглість по вертикалі;

 1. організаційно-правова зв'язаність діяльності державних органів і посадових осіб;

 1. поєднання виборності і призначуваності;

 2. демократизм методів і стилю роботи;

 3. змінюваність;

 1. поєднання колегіальності та єдиноначальності;

 2. гласність і урахування громадської думки;

 3. професійна компетентність;

 4. економічність, програмування, науковість;

 5. право рівного доступу до державної служби.
Схожі:

Апарат держави Апарат держави — частина механізму держави. Апарат держави iconТема 23. Механізм і апарат держави
Поняття апарату держави, органу держави. Види органів держави, їхні ознаки та класифікація
Апарат держави Апарат держави — частина механізму держави. Апарат держави iconТема глава держави у зарубіжних країнах
Держави – це посадова особа чи орган, який займає верховне місце в системі органів держави, є найвищим представником країни на її...
Апарат держави Апарат держави — частина механізму держави. Апарат держави iconЛекція 1 Тема 1: Основи теорії держави Основні теорії походження держави і права Поняття та ознаки держави Поняття функцій держави, їх види
Забарний Г. Г., Калюжний Р. А., Шкарупа В. К. Основи держави і права. К., 2002
Апарат держави Апарат держави — частина механізму держави. Апарат держави iconЛекція 1 Тема 1: Основи теорії держави Основні теорії походження держави і права Поняття та ознаки держави Поняття функцій держави, їх види
Забарний Г. Г., Калюжний Р. А., Шкарупа В. К. Основи держави і права. К., 2002
Апарат держави Апарат держави — частина механізму держави. Апарат держави iconЛекція 1 Тема 1: Основи теорії держави Основні теорії походження держави і права Поняття та ознаки держави Поняття функцій держави, їх види
Забарний Г. Г., Калюжний Р. А., Шкарупа В. К. Основи держави і права. К., 2002
Апарат держави Апарат держави — частина механізму держави. Апарат держави iconТема 20. Загальне поняття та ознаки держави
Поняття держави. Характерні ознаки держави та їхній зміст. Відмінність держави від інших організацій суспільства
Апарат держави Апарат держави — частина механізму держави. Апарат держави iconДокументи
...
Апарат держави Апарат держави — частина механізму держави. Апарат держави iconПитання для підготовки до екзамену з курсу теорії держави і права для студентів заочної форми навчання
Поняття механізму й апарату держави. Принципи організації і діяльності апарата сучасних держав
Апарат держави Апарат держави — частина механізму держави. Апарат держави iconПоложення про апарат районної державної адміністрації
Апарат районної державної адміністрації (далі апарат) є структурним підрозділом районної державної адміністрації. Апарат утворюється...
Апарат держави Апарат держави — частина механізму держави. Апарат держави iconПоложення про апарат районної державної адміністрації
Апарат районної державної адміністрації (далі апарат) є структурним підрозділом районної державної адміністрації. Апарат утворюється...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи