Кодекс україни митний кодекс України визначає засади організації та здійснення митної справи в Україні, регулює економічні, організаційні, правові, кадрові та соціальні аспекти діяльності icon

Кодекс україни митний кодекс України визначає засади організації та здійснення митної справи в Україні, регулює економічні, організаційні, правові, кадрові та соціальні аспекти діяльності
НазваКодекс україни митний кодекс України визначає засади організації та здійснення митної справи в Україні, регулює економічні, організаційні, правові, кадрові та соціальні аспекти діяльності
Сторінка10/17
Дата конвертації04.05.2013
Розмір3.07 Mb.
ТипКодекс
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   17
Глава 41


^ ВІДМОВА НА КОРИСТЬ ДЕРЖАВИ


Стаття 246. Поняття митного режиму відмови на користь

держави


Відмова на користь держави - митний режим, відповідно до

якого власник відмовляється від товарів, що перебувають під митним

контролем, без будь-яких умов на свою користь. У режимі відмови на

користь держави на товари не нараховуються і не справляються

податки і збори, а також не застосовуються заходи нетарифного

регулювання.

Відмова від товарів на користь держави допускається з дозволу

митного органу, який видається у порядку, що встановлюється

Кабінетом Міністрів України.

Кабінет Міністрів України визначає перелік товарів, що не

можуть бути поміщені у митний режим відмови на користь держави.


Розділ IX


^ ОСОБЛИВОСТІ ПРОПУСКУ ТА ОПОДАТКУВАННЯ ТОВАРІВ,

ЩО ПЕРЕМІЩУЮТЬСЯ ЧЕРЕЗ МИТНИЙ КОРДОН УКРАЇНИ

ГРОМАДЯНАМИ


Глава 42


ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


Стаття 247. Порядок переміщення громадянами товарів через

митний кордон України


Громадяни за умови дотримання вимог цього Кодексу та інших

законів України можуть переміщувати через митний кордон України

будь-які товари, крім тих, що заборонені до ввезення в Україну та

вивезення з України, а також тих, щодо яких законом України

встановлено обмеження в галузі зовнішньоекономічної діяльності.


Стаття 248. Умови пересилання громадянами товарів у

міжнародних поштових та експрес-відправленнях


Громадяни мають право пересилати товари у міжнародних

поштових та експрес-відправленнях у порядку, встановленому

статтями 151-153 цього Кодексу, крім товарів, заборонених до

такого пересилання.

Обмеження щодо вартості та обсягів товарів, а також перелік

товарів, заборонених до пересилання у міжнародних поштових та

експрес-відправленнях, встановлюються цим Кодексом та іншими

законами України.


Стаття 249. Визначення вартості товарів, які переміщуються

громадянами через митний кордон України, для

цілей нарахування податків і зборів


Митна вартість товарів, які переміщуються громадянами через

митний кордон України, для цілей нарахування податків і зборів

визначається на підставі заяви власника цих товарів чи

уповноваженої ним особи за умови надання підтверджувальних

документів (товарних чеків, ярликів тощо), які можна

ідентифікувати з наявними товарами. При визначенні митної вартості

товарів, які переміщуються у несупроводжуваному багажі та

вантажному відправленні, крім вартості самих товарів враховується

вартість їх страхування та перевезення (фрахту) до моменту

перетинання ними митного кордону України.

За відсутності таких підтверджень або у разі наявності

обгрунтованих сумнівів щодо достовірності відомостей стосовно

заявленої вартості митні органи визначають митну вартість

самостійно, на підставі ціни на ідентичні або подібні (аналогічні)

товари та відповідно до вимог цього Кодексу.


Глава 43


^ ПРОПУСК ТА ОПОДАТКУВАННЯ ТОВАРІВ, ЩО ВИВОЗЯТЬСЯ

ГРОМАДЯНАМИ ЗА МЕЖІ МИТНОЇ ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ


Стаття 250. Умови вивезення громадянами товарів за межі

митної території України


Вивезення громадянами товарів за межі митної території

України здійснюється у порядку та на умовах, встановлених

законодавством України для підприємств, якщо інше не передбачено

законом.

Дія частини першої цієї статті не поширюється на:

1) товари, сукупна вартість яких не перевищує суму,

еквівалентну 200 євро;

2) предмети, які вивозяться (пересилаються) у зв'язку з

виїздом за межі України на постійне місце проживання;

3) предмети, які входять до складу спадщини, оформленої в

Україні на користь громадянина-нерезидента, за умови підтвердження

складу спадщини органами, що вчиняють нотаріальні дії;

4) товари, які тимчасово вивозяться (пересилаються) за межі

митної території України під письмове зобов'язання про їх зворотне

ввезення;

5) товари, які були тимчасово ввезені на митну територію

України під зобов'язання про їх зворотне вивезення, що

підтверджується відповідними документами;

6) предмети, одержані громадянами-нерезидентами у вигляді

призів і нагород за участь у змаганнях, конкурсах, фестивалях

тощо, які проводяться на території України, що підтверджується

відповідними документами;

7) предмети (майно) особистого користування, у тому числі

предмети початкового облаштування, придбані в Україні

громадянами-нерезидентами, які користуються пільгами згідно з

міжнародними договорами України, укладеними в установленому

законом порядку, що вивозяться (пересилаються) цими громадянами у

зв'язку з їх остаточним виїздом за межі України;

8) товари, придбані громадянами-нерезидентами на території

України, загальна вартість яких не перевищує суми іноземної

валюти, ввезеної цими громадянами під час в'їзду в Україну, за

умови подання відповідних документів;

9) предмети, призначені для особистого користування, що

вивозяться (пересилаються) громадянами-нерезидентами у зв'язку з

остаточним виїздом за межі України;

10) товари, що вивозяться громадянами-нерезидентами у зв'язку

з остаточним виїздом за межі України, на суму, що не перевищує 80

відсотків доходу, одержаного за час роботи чи навчання в Україні,

за умови подання відповідних документів.


Стаття 251. Обмеження щодо вивезення громадянами за межі

митної території України окремих товарів


Не допускається вивезення громадянами за межі митної

території України незалежно від загальної вартості:

1) товарів, щодо яких відповідно до законодавства України

застосовуються заходи тарифного та нетарифного регулювання

експорту;

2) товарів, на які встановлено державні дотації, крім

предметів особистого користування;

3) товарів промислового призначення (обладнання,

комплектуючих виробів, матеріалів тощо) згідно з переліком, що

визначається Кабінетом Міністрів України.

Вивезення дорогоцінних металів (за винятком банківських

металів, пам'ятних та ювілейних монет України із дорогоцінних

металів), дорогоцінного каміння та виробів з них, а також

культурних цінностей з метою їх відчуження дозволяється у порядку,

що визначається Кабінетом Міністрів України. Порядок вивезення

банківських металів, пам'ятних та ювілейних монет України із

дорогоцінних металів визначається Національним банком України.

( Стаття 251 із змінами, внесеними згідно із Законом N 291-IV

( 291-15 ) від 28.11.2002 - набирає чинності з 01.01.2003 року )


Глава 44


^ ПРОПУСК ТА ОПОДАТКУВАННЯ ТОВАРІВ, ЯКІ ВВОЗЯТЬСЯ

ГРОМАДЯНАМИ НА МИТНУ ТЕРИТОРІЮ УКРАЇНИ


Стаття 252. Умови ввезення громадянами товарів на митну

територію України


Товари, які ввозяться громадянами на митну територію України,

підлягають оподаткуванню в порядку та на умовах, визначених

законами України.

Дія частини першої цієї статті не поширюється на:

1) товари, сукупна вартість яких не перевищує суму,

еквівалентну 200 євро;

2) предмети особистого користування, що тимчасово ввозяться

(пересилаються) громадянами-нерезидентами на митну територію

України під письмове зобов'язання про їх зворотне вивезення;

3) предмети, що ввозяться (пересилаються) у разі переселення

громадян на постійне місце проживання в Україну;

4) товари, що ввозяться (пересилаються) громадянами, які

користуються пільгами згідно з міжнародними договорами України,

укладеними в установленому законом порядку;

5) предмети, які ввозяться (пересилаються) громадянами і

входять до складу спадщини, відкритої за межами митної території

України на користь резидента, у разі підтвердження складу спадщини

органами, що вчиняють нотаріальні дії у країні її відкриття.

Зазначене підтвердження підлягає легалізації у консульських

установах України, що діють у відповідній країні;

6) предмети, одержані громадянами-резидентами у вигляді

нагород і призів на змаганнях, конкурсах, фестивалях за межами

митної території України, за умови документального підтвердження

факту нагородження;

7) товари, що були попередньо вивезені (переслані)

громадянами за митний кордон України під письмове зобов'язання про

їх зворотне ввезення і ввозяться (пересилаються) назад на митну

територію України, за наявності відповідної вивізної митної

декларації;

8) товари, що у порядку, передбаченому законодавством

України, ввозяться (пересилаються) на митну територію України

працівниками дипломатичної служби закордонних дипломатичних

установ України, які перебували за кордоном у довготерміновому

відрядженні й повертаються в Україну після завершення цього

відрядження. ( Частину другу статті 252 доповнено пунктом 8 згідно

із Законом N 1970-IV ( 1970-15 ) від 01.07.2004 )


Стаття 253. Звільнення від оподаткування алкогольних

напоїв та тютюнових виробів, які ввозяться на

митну територію України громадянами


Громадяни можуть ввозити алкогольні напої та тютюнові вироби

на митну територію України без сплати податків, установлених на

імпорт, у таких кількостях з розрахунку на одну особу:

а) 2 літри вина та 1 літр міцних алкогольних напоїв;

б) 200 цигарок або 50 сигар, або 250 грамів тютюну, або набір

таких виробів загальною вагою не більше 250 грамів.

Алкогольні напої та тютюнові вироби, зазначені у частині

першій цієї статті, звільняються від оподаткування за умови, що

вони:

ввозяться на митну територію України громадянами, які досягли

18-річного віку;

переміщуються через митний кордон України у супроводжуваному

багажі або ручній поклажі громадян.

Алкогольні напої та тютюнові вироби незалежно від їх

кількості не звільняються від оподаткування, якщо особа, яка

ввозить їх на митну територію України, була відсутня в Україні

менш ніж 24 години.


Стаття 254. Умови тимчасового ввезення громадянами товарів на

митну територію України під зобов'язання про

зворотне вивезення, у тому числі з метою транзиту


Товари, що підлягають оподаткуванню, які тимчасово ввозяться

(пересилаються) громадянами на митну територію України під

зобов'язання про зворотне вивезення, а також з метою транзиту,

пропускаються на митну територію України за умови надання митному

органу гарантій. Види гарантій, умови і порядок їх надання та

повернення визначаються законом.

У разі порушення зобов'язання про зворотне вивезення за межі

митної території України або транзиту через митну територію

України товарів, зазначених у частині першій цієї статті, за

винятком випадків, коли таке порушення сталося внаслідок аварії

або дії непереборної сили, що підтверджується відповідними

документами, надані гарантії застосовуються для забезпечення

стягнення.


Розділ X


^ КОНТРОЛЬ ЗА ПЕРЕМІЩЕННЯМ ЧЕРЕЗ МИТНИЙ КОРДОН УКРАЇНИ

ТОВАРІВ, ЩО МІСТЯТЬ ОБ'ЄКТИ ПРАВА

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ


Глава 45


ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕМІЩЕННЯ ЧЕРЕЗ МИТНИЙ КОРДОН

^ УКРАЇНИ ТОВАРІВ, ЩО МІСТЯТЬ ОБ'ЄКТИ ПРАВА

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ


Стаття 255. Порядок митного контролю та митного оформлення

товарів, що містять об'єкти права інтелектуальної

власності


Митний контроль та митне оформлення товарів, що містять

об'єкти права інтелектуальної власності, здійснюються у порядку,

встановленому цим Кодексом та іншими законами України.


Стаття 256. Заходи митних органів щодо контролю за

переміщенням через митний кордон України

товарів, що містять об'єкти права

інтелектуальної власності


Власник прав на об'єкт права інтелектуальної власності, який

має підстави вважати, що при переміщенні товарів через митний

кордон України порушуються чи можуть бути порушені його права на

об'єкт права інтелектуальної власності, має право подати заяву до

спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади в

галузі митної справи про реєстрацію товару, що містить об'єкт

права інтелектуальної власності.

Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади в

галузі митної справи веде реєстр товарів, зазначених у частині

першій цієї статті.

Порядок реєстрації товарів, що містять об'єкти права

інтелектуальної власності, включаючи форму заяви власника прав на

об'єкт права інтелектуальної власності, перелік інформації та

документів, які додаються до заяви, порядок подачі та розгляду

заяви, порядок ведення реєстру визначаються Кабінетом Міністрів

України.

Після реєстрації відповідного товару у реєстрі спеціально

уповноваженого центрального органу виконавчої влади в галузі

митної справи митні органи України вживають заходів щодо

попередження переміщення через митний кордон України контрафактних

товарів.

Для забезпечення митного контролю при переміщенні через

митний кордон України товарів, що містять об'єкти права

інтелектуальної власності, інформація про зареєстровані товари

надсилається всім митним органам України.


Стаття 257. Призупинення митного оформлення товарів, що

містять об'єкти права інтелектуальної власності


Якщо митний орган на основі даних реєстру товарів, що містять

об'єкти права інтелектуальної власності, який ведеться спеціально

уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі митної

справи, виявляє ознаки того, що товари, пред'явлені для митного

контролю та митного оформлення, є контрафактними, їх митне

оформлення призупиняється. Такі товари підлягають розміщенню на

складах тимчасового зберігання або на складах митних органів.

Рішення про призупинення митного оформлення строком на

15 календарних днів із можливістю наступного продовження не більше

ніж на 15 календарних днів, приймає керівник митного органу або

особа, що його заміщує.

Не пізніше наступного робочого дня після дати прийняття

рішення про призупинення митного оформлення товарів, зазначених у

частині першій цієї статті, митний орган повідомляє відповідного

власника прав на об'єкт права інтелектуальної власності про факт

переміщення через митний кордон України цих товарів, а

декларанта - про причини призупинення їх митного оформлення, а

також повідомляє декларантові найменування та адресу власника прав

на об'єкт права інтелектуальної власності. У повідомленні

власникові прав на об'єкт права інтелектуальної власності

зазначається: митне оформлення яких саме товарів призупинено,

заявлена декларантом митна вартість цих товарів, найменування та

адреса власника зазначених товарів, а також інша необхідна

інформація.

Власник прав на об'єкт права інтелектуальної власності та

декларант з дозволу митного органу можуть брати проби і зразки

товарів, щодо яких прийнято рішення про призупинення митного

оформлення, і направляти їх на експертизу. Копії відповідних

експертних висновків подаються митному органові.

Якщо протягом строків, зазначених у частині другій цієї

статті, контрафактність товарів, щодо яких прийнято рішення про

призупинення митного оформлення, буде підтверджена, митний орган в

установленому цим Кодексом порядку порушує справу про порушення

митних правил, а товари - безпосередні предмети правопорушення -

вилучаються в порядку, встановленому цим Кодексом.

Якщо протягом строків, зазначених у частині другій цієї

статті, контрафактність товарів, щодо яких приймалося рішення про

призупинення митного оформлення, не буде підтверджена, ці товари

підлягають митному оформленню в установленому порядку.


Стаття 258. Взаємодія митних органів з іншими органами

державної влади у сфері захисту права

інтелектуальної власності


При здійсненні контролю за переміщенням через митний кордон

України товарів, що містять об'єкти права інтелектуальної

власності, митні органи взаємодіють з іншими органами державної

влади, уповноваженими у сфері захисту права інтелектуальної

власності, в порядку, що визначається законодавством України.


Розділ XI


^ МИТНА ВАРТІСТЬ ТОВАРІВ.

МЕТОДИ ВИЗНАЧЕННЯ МИТНОЇ ВАРТОСТІ ТОВАРІВ


Глава 46


ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


Стаття 259. Митна вартість товарів


Митною вартістю товарів, які переміщуються через митний

кордон України, є їх ціна, що була фактично сплачена або підлягає

сплаті за ці товари, обчислена відповідно до положень цього

Кодексу.


Стаття 260. Визначення митної вартості товарів, які

переміщуються через митний кордон України


Митна вартість товарів, які переміщуються через митний кордон

України, визначається декларантом відповідно до положень цього

Кодексу.

Порядок визначення митної вартості товарів поширюється на

товари, які переміщуються через митний кордон України.

Для цілей визначення митної вартості використовується

інформація, підготовлена у спосіб, сумісний з принципами

бухгалтерського обліку, прийнятими у відповідній країні і

доцільними для певного методу визначення митної вартості.

Методи визначення митної вартості товарів, які переміщуються

через митний кордон України, та умови їх застосування

встановлюються цим Кодексом.


Стаття 261. Використання відомостей про митну вартість

товарів


Відомості про митну вартість товарів, які переміщуються через

митний кордон України, використовуються для нарахування податків і

зборів (обов'язкових платежів), ведення митної статистики, а також

у відповідних випадках для розрахунків у разі застосування

штрафів, інших санкцій та стягнень, встановлених законами України.

Митні органи зобов'язані забезпечити в установленому порядку

доступ до інформації про закони, інші нормативно-правові акти,

нормативні документи та судові рішення загального застосування

щодо питань, пов'язаних з визначенням митної вартості товарів.


Стаття 262. Декларування митної вартості товарів


Митна вартість товарів і метод її визначення заявляються

(декларуються) митному органу декларантом під час переміщення

товарів через митний кордон України шляхом подання декларації

митної вартості.

Порядок та умови декларування митної вартості товарів, які

переміщуються через митний кордон України, встановлюються

Кабінетом Міністрів України, а порядок заповнення декларацій

митної вартості - спеціально уповноваженим центральним органом

виконавчої влади в галузі митної справи.


Стаття 263. Додержання вимог щодо конфіденційності інформації


Уся інформація, що стосується митної вартості товарів, які

переміщуються через митний кордон України, може використовуватися

митним органом виключно для митних цілей і не може без

спеціального дозволу особи чи органу, що подають таку інформацію,

розголошуватися або передаватися третім особам, включаючи інші

органи державної влади, крім подання її у порядку, визначеному

законом.

Умови, викладені у частині першій цієї статті, не стосуються

знеособленої зведеної інформації для статистичних цілей,

знеособленої аналітичної інформації, інформації щодо загальних

питань роботи митниці, інформації, яка не відноситься до

конкретних фізичних та/або юридичних осіб, та інформації, яка не

може становити комерційну таємницю. Крім того, це не стосується

інформації стосовно правопорушень, публічного обговорення в

засобах масової інформації проблем митної справи тощо.

За розголошення зазначеної у частині першій цієї статті

інформації посадові особи митних органів несуть відповідальність

згідно із законом.


Стаття 264. Права та обов'язки декларанта, який декларує

митну вартість товарів


Заявлена декларантом митна вартість товарів і подані ним

відомості про її визначення повинні базуватися на об'єктивних,

документально підтверджених даних, що піддаються обчисленню.

У разі потреби у підтвердженні заявленої митної вартості

товарів декларант зобов'язаний подати митному органу необхідні для

цього відомості та забезпечити можливість їх перевірки відповідно

до порядку, що встановлюється Кабінетом Міністрів України.

У разі виникнення потреби в уточненні заявленої митної

вартості товарів або в разі незгоди декларанта з митною вартістю,

визначеною митним органом, декларант має право звернутися до

митного органу з проханням випустити товари, що декларуються, у

вільний обіг під гарантію уповноваженого банку або сплатити

податки і збори (обов'язкові платежі) згідно з митною вартістю цих

товарів, визначеною митним органом.

На письмову вимогу декларант має право на надання йому в

тижневий строк з дня звернення письмового пояснення стосовно того,

як митним органом було визначено митну вартість оцінюваних

товарів.

Строк дії гарантійних зобов'язань, визначених цією статтею,

не може перевищувати 90 календарних днів з моменту випуску товарів

у вільний обіг.

Після надання банком гарантій, зазначених у частині третій

цієї статті, митний орган зобов'язаний випустити товари у вільний

обіг. У разі якщо після сплати декларантом податків і зборів

(обов'язкових платежів) згідно з митною вартістю товарів,

визначеною митним органом, буде прийнято рішення про застосування

митної вартості, заявленої декларантом, сума надміру сплачених

податків і зборів (обов'язкових платежів) повертається декларанту

у місячний термін з дня прийняття рішення, у порядку,

передбаченому законодавством.

Додаткові витрати, що виникли у декларанта у зв'язку з

уточненням заявленої ним митної вартості або поданням митному

органу додаткової інформації, несе декларант.

Декларант має право оскаржити рішення митного органу щодо

визначення митної вартості оцінюваних товарів до митного органу

вищого рівня та/або до суду. У повідомленні митного органу вищого

рівня про результати розгляду скарги обґрунтовується прийняте за

скаргою рішення та міститься інформація про право декларанта

оскаржити це рішення в судовому порядку.


Стаття 265. Права та обов'язки митного органу під час

здійснення контролю правильності визначення

митної вартості товарів


Митний орган здійснює контроль правильності визначення митної

вартості товарів згідно з положеннями цього Кодексу. Такий

контроль може здійснюватися в установленому порядку із

застосуванням різних форм, у тому числі відповідно до статей 60 і

69 цього Кодексу, після закінчення операцій митного контролю,

оформлення та пропуску через митний кордон України товарів і

транспортних засобів. Порядок контролю правильності визначення

митної вартості товарів після закінчення операції митного

контролю, оформлення та пропуску через митний кордон України

товарів і транспортних засобів та донарахування обов'язкових

платежів визначається Кабінетом Міністрів України.

Митний орган має право упевнитися в достовірності або

точності будь-якої заяви, документа чи декларації, поданої для

цілей визначення митної вартості.

Якщо митний орган дійшов висновку, що визначена декларантом

митна вартість нижча, ніж прямі витрати на виробництво цього

товару, в тому числі сировини, матеріалів та/або комплектуючих,

які входять до складу товару, митний орган має право зобов'язати

декларанта визначити митну вартість іншим способом, ніж він

використав для її визначення.

( Глава 46 в редакції Закону N 3269-IV ( 3269-15 ) від

22.12.2005 )


1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   17Схожі:

Кодекс україни митний кодекс України визначає засади організації та здійснення митної справи в Україні, регулює економічні, організаційні, правові, кадрові та соціальні аспекти діяльності iconМитний кодекс України
Інформування, консультування та попередні рішення з питань державної митної справи (ст. 19-23)
Кодекс україни митний кодекс України визначає засади організації та здійснення митної справи в Україні, регулює економічні, організаційні, правові, кадрові та соціальні аспекти діяльності iconМитні органи України та організаційно-правові засади їх діяльності
України урегульовані однойменною главою мк україни. Так, у ст. 11 мк україни вказано, що безпосереднє здійснення митної справи покладається...
Кодекс україни митний кодекс України визначає засади організації та здійснення митної справи в Україні, регулює економічні, організаційні, правові, кадрові та соціальні аспекти діяльності iconКодекс України Бюджетний кодекс України
Цим Кодексом визначаються засади бюджетної системи України, її структура, принципи, правові засади функціонування, основи бюджетного...
Кодекс україни митний кодекс України визначає засади організації та здійснення митної справи в Україні, регулює економічні, організаційні, правові, кадрові та соціальні аспекти діяльності iconКодекс України Бюджетний кодекс України
Цим Кодексом визначаються засади бюджетної системи України, її структура, принципи, правові засади функціонування, основи бюджетного...
Кодекс україни митний кодекс України визначає засади організації та здійснення митної справи в Україні, регулює економічні, організаційні, правові, кадрові та соціальні аспекти діяльності iconКодекс України Господарський кодекс України
Господарський кодекс України встановлює відповідно до Конституції України правові основи господарської діяльності (господарювання),...
Кодекс україни митний кодекс України визначає засади організації та здійснення митної справи в Україні, регулює економічні, організаційні, правові, кадрові та соціальні аспекти діяльності iconКодекс України Господарський кодекс України
Господарський кодекс України встановлює відповідно до Конституції України правові основи господарської діяльності (господарювання),...
Кодекс україни митний кодекс України визначає засади організації та здійснення митної справи в Україні, регулює економічні, організаційні, правові, кадрові та соціальні аспекти діяльності iconКодекс України Господарський кодекс України
Господарський кодекс України встановлює відповідно до Конституції України правові основи господарської діяльності (господарювання),...
Кодекс україни митний кодекс України визначає засади організації та здійснення митної справи в Україні, регулює економічні, організаційні, правові, кадрові та соціальні аспекти діяльності iconКодекс України господарський кодекс україни
Господарський кодекс України встановлює відповідно до Конституції України правові основи господарської діяльності (господарювання),...
Кодекс україни митний кодекс України визначає засади організації та здійснення митної справи в Україні, регулює економічні, організаційні, правові, кадрові та соціальні аспекти діяльності iconКодекс України Господарський кодекс України
Господарський кодекс України встановлює відповідно до Конституції України правові основи господарської діяльності (господарювання),...
Кодекс україни митний кодекс України визначає засади організації та здійснення митної справи в Україні, регулює економічні, організаційні, правові, кадрові та соціальні аспекти діяльності iconКодекс України Сімейний кодекс України
Сімейний кодекс України визначає засади шлюбу, особисті немайнові та майнові права і обов’язки подружжя, підстави виникнення, зміст...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи