Кодекс україни митний кодекс України визначає засади організації та здійснення митної справи в Україні, регулює економічні, організаційні, правові, кадрові та соціальні аспекти діяльності icon

Кодекс україни митний кодекс України визначає засади організації та здійснення митної справи в Україні, регулює економічні, організаційні, правові, кадрові та соціальні аспекти діяльності
НазваКодекс україни митний кодекс України визначає засади організації та здійснення митної справи в Україні, регулює економічні, організаційні, правові, кадрові та соціальні аспекти діяльності
Сторінка17/17
Дата конвертації04.05.2013
Розмір3.07 Mb.
ТипКодекс
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17
Глава 66


^ ЗАСТОСУВАННЯ ФІЗИЧНОЇ СИЛИ,

СПЕЦІАЛЬНИХ ЗАСОБІВ ТА ЗБРОЇ ПОСАДОВИМИ ОСОБАМИ

МИТНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ


Стаття 423. Загальні положення щодо застосування фізичної

сили, спеціальних засобів та зброї посадовими

особами митної служби України


Недоторканність особи, її захист від будь-якого насильства,

іншого жорстокого поводження гарантується державою.

Фізична сила, спеціальні засоби та зброя застосовуються

посадовими особами митної служби України лише у випадках,

передбачених цим Кодексом.

Для забезпечення правильного та ефективного застосування

фізичної сили, спеціальних засобів і зброї з посадовими особами

митної служби України проводяться навчання із спеціальної

підготовки та періодичні перевірки придатності до таких дій

відповідно до цього Кодексу, а також до наказів спеціально

уповноваженого центрального органу виконавчої влади в галузі

митної справи.


Стаття 424. Застосування фізичної сили


Посадові особи митної служби України мають право

застосовувати фізичну силу під час виконання службових обов'язків

для:

1) припинення порушень митних правил, затримання осіб, які їх

вчинили, подолання опору законним розпорядженням або вимогам

посадових осіб митної служби України;

2) забезпечення доступу в приміщення або на територію, де

знаходяться товари і транспортні засоби, що перебувають під митним

контролем;

3) припинення інших дій, що перешкоджають виконанню

обов'язків, покладених законом на посадових осіб митної служби

України, якщо ненасильницькі засоби впливу не забезпечують

виконання цих обов'язків.


Стаття 425. Застосування спеціальних засобів


Посадові особи митної служби України мають право

застосовувати наручники, гумові кийки, сльозоточиві речовини,

обладнання для відкриття приміщень, засоби для примусової зупинки

транспортних засобів та інші спеціальні засоби під час виконання

службових обов'язків для:

1) відбиття нападу на посадових осіб митної служби України

або на інших осіб;

2) відбиття нападу на будинки, будівлі, споруди та

транспортні засоби, що належать митним органам, спеціалізованим

митним установам та організаціям або використовуються ними, на

товари та транспортні засоби, що перебувають під митним контролем,

а також для звільнення зазначених об'єктів у разі їх захоплення;

3) затримання правопорушників, їх доставлення в службове

приміщення митного органу, спеціалізованої митної установи чи

організації, якщо ці особи чинять опір та іншу протидію або можуть

завдати шкоди оточуючим чи собі;

4) припинення фізичного опору, що чиниться посадовій особі

митної служби України;

5) проникнення у приміщення, де можуть знаходитися предмети

контрабанди та безпосередні об'єкти порушення митних правил;

6) зупинення транспортного засобу, водій якого не виконав

вимогу посадової особи митної служби України про зупинення.

Забороняється застосовувати спеціальні засоби до жінок з

явними ознаками вагітності, осіб з явними ознаками інвалідності та

малолітніх, крім випадків вчинення ними збройного опору, скоєння

групового нападу, який загрожує життю та здоров'ю людей,

збереженню товарів і транспортних засобів, що перебувають під

митним контролем.

Повний перелік спеціальних засобів, що використовуються

посадовими особами митної служби України, та порядок їх

застосування визначаються Кабінетом Міністрів України.


Стаття 426. Зберігання, носіння та застосування вогнепальної

зброї посадовими особами митної служби України


Під час виконання службових обов'язків окремим категоріям

посадових осіб митної служби України, перелік яких встановлюється

Кабінетом Міністрів України, надається право зберігати, носити

вогнепальну зброю.

Порядок застосування вогнепальної зброї посадовими особами

митної служби України регулюється положенням, яке затверджується

Кабінетом Міністрів України.

Перелік видів вогнепальної зброї та набоїв до неї, що

надаються для використання посадовими особами митної служби

України, визначається Кабінетом Міністрів України.


Глава 67


^ СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ПРАЦІВНИКІВ МИТНИХ ОРГАНІВ,

СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ МИТНИХ УСТАНОВ ТА ОРГАНІЗАЦІЙ


Стаття 427. Соціальні гарантії посадовим особам митної

служби України


Держава гарантує посадовим особам митної служби України

соціальний захист і матеріально-побутове забезпечення.

У разі загибелі, каліцтва або інвалідності внаслідок

нещасного випадку, який стався з посадовою особою митної служби

України під час виконання нею службових обов'язків, їй або її

спадкоємцям здійснюється компенсаційна виплата в порядку, на

умовах та у розмірах, визначених законодавством.


Стаття 428. Гарантія оплати праці посадових осіб митної

служби України


Держава гарантує оплату праці посадових осіб митної служби

України з метою створення достатніх матеріальних умов для

незалежного і сумлінного виконання ними службових обов'язків.

Грошове забезпечення посадових осіб митної служби України

складається з грошового утримання, яке включає в себе посадовий

оклад і щомісячні надбавки за спеціальне звання та вислугу років,

та доплат і надбавок до грошового утримання, а також інших видів

додаткових виплат.


Стаття 429. Житлове забезпечення посадових осіб митної

служби України


Посадові особи митної служби України, які потребують

поліпшення житлових умов, мають право на першочергове одержання

житла. Таке право зберігається за посадовими особами митної служби

України після виходу на пенсію за наявності у них стажу служби в

митній службі України 20 і більше років.

Митні органи, спеціалізовані митні установи та організації

можуть мати відомчий житловий фонд, що формується в порядку,

визначеному Кабінетом Міністрів України.

У разі загибелі посадової особи митної служби України у

зв'язку з виконанням нею службових обов'язків за сім'єю загиблого

зберігається право на одержання житлової площі на тих самих умовах

і підставах, які мали місце на момент загибелі цієї посадової

особи.

Посадові особи митної служби України мають право на одержання

за місцем проживання або роботи безпроцентної позики на

індивідуальне або кооперативне житлове будівництво та обзаведення

домашнім господарством на строк до 20 років з погашенням

50 відсотків одержаної позики за рахунок бюджетних коштів.


Стаття 430. Пенсійне забезпечення працівників митних органів,

спеціалізованих митних установ та організацій


( Установити, що розмір пенсії (з урахуванням надбавок, підвищень,

додаткових пенсій, цільової грошової допомоги та пенсій за

особливі заслуги перед Україною та інших доплат до пенсій,

встановлених законодавством), призначених у 2006 році відповідно

до цього Закону, не може перевищувати 12 мінімальних пенсій за

віком, встановленої абзацом першим частини першої статті 28 Закону

України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування"

( 1058-15 ), згідно із Законом N 3235-IV ( 3235-15 ) від

20.12.2005 )

( Установити, що у 2006 році достроково призначена пенсія за віком

з урахуванням підпункту "г" пункту 1 статті 26 Закону України "Про

зайнятість населення" ( 803-12 ) у період до досягнення пенсійного

віку, передбаченого законодавством для відповідної категорії осіб,

працюючим пенсіонерам, на яких поширюється дія цього Закону, не

виплачується згідно із Законом N 3235-IV ( 3235-15 ) від

20.12.2005 )

Пенсійне забезпечення посадових осіб митної служби України

здійснюється відповідно до умов і порядку, встановлених Законом

України "Про державну службу" ( 3723-12 ).

Пенсійне забезпечення працівників митних органів,

спеціалізованих митних установ та організацій, які не є посадовими

особами, здійснюється на загальних підставах відповідно до

законодавства України про пенсійне забезпечення.


Стаття 431. Гарантії у разі каліцтва і захворювання,

відшкодування збитків


Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади в

галузі митної справи відповідно до законодавства України компенсує

працівникам митних органів, спеціалізованих митних установ та

організацій шкоду, заподіяну їм каліцтвом або іншим ушкодженням

здоров'я, пов'язаним із виконанням службових обов'язків.


Стаття 432. Гарантії у разі загибелі працівника митного

органу, спеціалізованої митної установи,

організації


У разі загибелі працівника митного органу, спеціалізованої

митної установи, організації під час виконання ним службових

обов'язків непрацездатним членам сім'ї загиблого, які перебували

на його утриманні, органами соціального захисту щомісячно

виплачується компенсація в розмірі різниці між частиною грошового

забезпечення загиблого, що припадала на їх частку, і призначеною

пенсією у зв'язку з втратою годувальника без урахування

одноразової допомоги.


Розділ XXI


^ ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ


1. Митний кодекс України набирає чинності з 1 січня

2004 року, крім частини тринадцятої статті 71, яка набирає

чинності з моменту набуття Україною членства у Світовій

організації торгівлі. ( Пункт 1 із змінами, внесеними згідно із

Законом N 348-IV ( 348-15 ) від 24.12.2002; в редакції Законів

N 1344-IV ( 1344-15 ) від 27.11.2003, N 2285-IV ( 2285-15 ) від

23.12.2004, N 2505-IV ( 2505-15 ) від 25.03.2005, N 3235-IV

( 3235-15 ) від 20.12.2005 )

2. До приведення нормативно-правових актів у відповідність із

цим Кодексом чинні нормативно-правові акти застосовуються в

частині, що не суперечить цьому Кодексу.

3. Кабінету Міністрів України:

подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо

приведення законодавчих актів України у відповідність із цим

Кодексом;

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим

Кодексом;

забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними

органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у

відповідність із цим Кодексом;

відповідно до компетенції забезпечити видання

нормативно-правових актів, передбачених цим Кодексом.

4. З набранням чинності цим Кодексом втрачають чинність:

Закон України "Про митну справу в Україні" ( 1262-12 )

(Відомості Верховної Ради України, 1991 р., N 44, ст. 575;

1994 р., N 20, ст. 116; 2000 р., N 13, ст. 109);

Закон України "Про звільнення від обкладення митом предметів,

які вивозяться (пересилаються) громадянами за митний кордон

України" ( 163/96-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1996 р.,

N 26, ст. 114);

Митний кодекс України ( 1970-12 ) (Відомості Верховної Ради

України, 1992 р., N 16, ст. 203, N 35, ст. 511; 1993 р., N 11,

ст. 91, N 12, ст. 107; 1994 р., N 20, ст. 116; 1995 р., N 13,

ст. 85; 1997 р., N 35, ст. 218; 1999 р., N 34, ст. 274; 2000 р.,

N 13, ст. 109, N 38, ст. 318, N 50, ст. 436; 2001 р., N 4, ст. 16,

N 23, ст. 117, N 31 ст. 148; 2003 р., N 27, ст. 209), крім статей

47, 85, 86, 87 та глави 2 "Митні збори" розділу V "Мито та митні

збори", які втрачають чинність з моменту набуття Україною членства

у Світовій організації торгівлі; ( Абзац четвертий пункту 4 в

редакції Законів N 1344-IV ( 1344-15 ) від 27.11.2003, N 2285-IV

( 2285-15 ) від 23.12.2004, N 2505-IV ( 2505-15 ) від 25.03.2005,

N 3235-IV ( 3235-15 ) від 20.12.2005 )

Постанова Верховної Ради України "Про введення в дію Митного

кодексу України" ( 1970а-12 ) (Відомості Верховної Ради України,

1992 р., N 16, ст. 204);

Постанова Верховної Ради України "Про введення в дію Закону

Української РСР "Про митну справу в Українській РСР" ( 1263-12 )

(Відомості Верховної Ради України, 1991 р., N 44, ст. 576);

Постанова Верховної Ради України "Про введення в дію Закону

України "Про звільнення від обкладення митом предметів, які

вивозяться (пересилаються) громадянами за митний кордон України"

( 164/96-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., N 26,

ст. 115);

Постанова Верховної Ради України від 5 лютого 1992 року

N 2099-XII ( 2099-12 ) "Про персональні звання державної митної

служби України" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 19,

ст. 261).


Президент України Л.КУЧМА


м. Київ, 11 липня 2002 року

N 92-IV
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17Схожі:

Кодекс україни митний кодекс України визначає засади організації та здійснення митної справи в Україні, регулює економічні, організаційні, правові, кадрові та соціальні аспекти діяльності iconМитний кодекс України
Інформування, консультування та попередні рішення з питань державної митної справи (ст. 19-23)
Кодекс україни митний кодекс України визначає засади організації та здійснення митної справи в Україні, регулює економічні, організаційні, правові, кадрові та соціальні аспекти діяльності iconМитні органи України та організаційно-правові засади їх діяльності
України урегульовані однойменною главою мк україни. Так, у ст. 11 мк україни вказано, що безпосереднє здійснення митної справи покладається...
Кодекс україни митний кодекс України визначає засади організації та здійснення митної справи в Україні, регулює економічні, організаційні, правові, кадрові та соціальні аспекти діяльності iconКодекс України Бюджетний кодекс України
Цим Кодексом визначаються засади бюджетної системи України, її структура, принципи, правові засади функціонування, основи бюджетного...
Кодекс україни митний кодекс України визначає засади організації та здійснення митної справи в Україні, регулює економічні, організаційні, правові, кадрові та соціальні аспекти діяльності iconКодекс України Бюджетний кодекс України
Цим Кодексом визначаються засади бюджетної системи України, її структура, принципи, правові засади функціонування, основи бюджетного...
Кодекс україни митний кодекс України визначає засади організації та здійснення митної справи в Україні, регулює економічні, організаційні, правові, кадрові та соціальні аспекти діяльності iconКодекс України Господарський кодекс України
Господарський кодекс України встановлює відповідно до Конституції України правові основи господарської діяльності (господарювання),...
Кодекс україни митний кодекс України визначає засади організації та здійснення митної справи в Україні, регулює економічні, організаційні, правові, кадрові та соціальні аспекти діяльності iconКодекс України Господарський кодекс України
Господарський кодекс України встановлює відповідно до Конституції України правові основи господарської діяльності (господарювання),...
Кодекс україни митний кодекс України визначає засади організації та здійснення митної справи в Україні, регулює економічні, організаційні, правові, кадрові та соціальні аспекти діяльності iconКодекс України Господарський кодекс України
Господарський кодекс України встановлює відповідно до Конституції України правові основи господарської діяльності (господарювання),...
Кодекс україни митний кодекс України визначає засади організації та здійснення митної справи в Україні, регулює економічні, організаційні, правові, кадрові та соціальні аспекти діяльності iconКодекс України господарський кодекс україни
Господарський кодекс України встановлює відповідно до Конституції України правові основи господарської діяльності (господарювання),...
Кодекс україни митний кодекс України визначає засади організації та здійснення митної справи в Україні, регулює економічні, організаційні, правові, кадрові та соціальні аспекти діяльності iconКодекс України Господарський кодекс України
Господарський кодекс України встановлює відповідно до Конституції України правові основи господарської діяльності (господарювання),...
Кодекс україни митний кодекс України визначає засади організації та здійснення митної справи в Україні, регулює економічні, організаційні, правові, кадрові та соціальні аспекти діяльності iconКодекс України Сімейний кодекс України
Сімейний кодекс України визначає засади шлюбу, особисті немайнові та майнові права і обов’язки подружжя, підстави виникнення, зміст...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи