Кодекс україни митний кодекс України визначає засади організації та здійснення митної справи в Україні, регулює економічні, організаційні, правові, кадрові та соціальні аспекти діяльності icon

Кодекс україни митний кодекс України визначає засади організації та здійснення митної справи в Україні, регулює економічні, організаційні, правові, кадрові та соціальні аспекти діяльності
НазваКодекс україни митний кодекс України визначає засади організації та здійснення митної справи в Україні, регулює економічні, організаційні, правові, кадрові та соціальні аспекти діяльності
Сторінка2/17
Дата конвертації04.05.2013
Розмір3.07 Mb.
ТипКодекс
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17
Глава 2


^ СТРУКТУРА ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ

МИТНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ


Стаття 11. Здійснення митної справи


Безпосереднє здійснення митної справи покладається на митні

органи України.

Митні органи, реалізуючи митну політику України, виконують

такі основні завдання:

1) виконання та контроль за додержанням законодавства України

з питань митної справи;

2) захист економічних інтересів України;

3) забезпечення виконання зобов'язань, передбачених

міжнародними договорами України з питань митної справи, укладених

в установленому законом порядку;

4) сприяння захисту інтелектуальної власності учасників

зовнішньоекономічних зв'язків, інших юридичних та фізичних осіб;

5) застосування відповідно до закону заходів тарифного та

нетарифного регулювання при переміщенні товарів через митний

кордон України;

6) здійснення митного контролю та митного оформлення товарів

і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон

України, вдосконалення форм і методів їх здійснення;

7) контроль за дотриманням правил переміщення валютних

цінностей через митний кордон України;

8) здійснення спільно з іншими уповноваженими органами

державної влади заходів щодо захисту інтересів споживачів товарів

і додержання учасниками зовнішньоекономічних зв'язків державних

інтересів на зовнішньому ринку;

9) створення сприятливих умов для прискорення товарообігу та

пасажиропотоку через митний кордон України;

10) боротьба з контрабандою та порушеннями митних правил;

11) розвиток міжнародного співробітництва у галузі митної

справи;

12) ведення митної статистики;

13) ведення Української класифікації товарів

зовнішньоекономічної діяльності;

14) здійснення верифікації (встановлення достовірності)

сертифікатів походження товарів з України.

Органи державної влади, Президент України в межах своїх

повноважень, визначених Конституцією України ( 254к/96-ВР ) та

законами України, здійснюють керівництво митною справою та

контроль за діяльністю митних органів України.


Стаття 12. Митна служба України


Митна служба України - це єдина загальнодержавна система, яка

складається з митних органів та спеціалізованих митних установ і

організацій.

Митними органами є спеціально уповноважений центральний орган

виконавчої влади в галузі митної справи, регіональні митниці,

митниці.


Стаття 13. Спеціально уповноважений центральний орган

виконавчої влади в галузі митної справи


Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади в

галузі митної справи утворюється, реорганізовується та

ліквідовується Президентом України за поданням Прем'єр-міністра

України.

Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади в

галузі митної справи спрямовує, координує та контролює діяльність

митних органів, спеціалізованих митних установ та організацій щодо

виконання законодавства України з питань митної справи, в межах

своїх повноважень видає накази, організує та контролює їх

виконання.

Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади в

галузі митної справи є юридичною особою і здійснює свою діяльність

відповідно до Конституції України ( 254к/96-ВР ), цього Кодексу,

законів України та інших нормативно-правових актів.

Спеціально уповноваженому центральному органу виконавчої

влади в галузі митної справи підпорядковані регіональні митниці,

митниці, спеціалізовані митні установи та організації.

Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади в

галузі митної справи очолює керівник, який призначається на посаду

та звільняється з посади Президентом України в порядку,

встановленому Конституцією України ( 254к/96-ВР ).


Стаття 14. Регіональна митниця


Регіональна митниця є митним органом, який на території

закріпленого за ним регіону в межах своєї компетенції здійснює

митну справу та забезпечує комплексний контроль за додержанням

законодавства України з питань митної справи, керівництво і

координацію діяльності підпорядкованих йому митниць та

спеціалізованих митних установ і організацій.

Регіональна митниця є юридичною особою і здійснює свою

діяльність відповідно до законодавства України та положення, яке

затверджується наказом спеціально уповноваженого центрального

органу виконавчої влади в галузі митної справи.

Створення, реорганізація та ліквідація регіональних митниць

здійснюються спеціально уповноваженим центральним органом

виконавчої влади в галузі митної справи.

Керівник регіональної митниці призначається на посаду та

звільняється з посади керівником спеціально уповноваженого

центрального органу виконавчої влади в галузі митної справи.


^ Стаття 15. Митниця


Митниця є митним органом, який безпосередньо забезпечує

виконання законодавства України з питань митної справи, справляння

податків і зборів та виконання інших завдань, покладених на митну

службу України.

Митниця є юридичною особою і здійснює свою діяльність

відповідно до законодавства України та положення, яке

затверджується наказом спеціально уповноваженого центрального

органу виконавчої влади в галузі митної справи.

Митниця підпорядковується регіональній митниці та спеціально

уповноваженому центральному органу виконавчої влади в галузі

митної справи або спеціально уповноваженому центральному органу

виконавчої влади в галузі митної справи безпосередньо.

Створення, реорганізація та ліквідація митниць здійснюються

спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в

галузі митної справи.

Митниця діє в межах території, що визначається спеціально

уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі митної

справи.

У складі митниці в пунктах пропуску через митний кордон

України та на інших об'єктах чи територіях із значним обсягом

зовнішньоекономічних операцій можуть створюватися митні пости на

правах структурного підрозділу митниці.

Керівник митниці призначається на посаду та звільняється з

посади керівником спеціально уповноваженого центрального органу

виконавчої влади в галузі митної справи.


Стаття 16. Митний пост


Для забезпечення виконання регіональними митницями та

митницями завдань, визначених цим Кодексом та іншими законами

України, можуть створюватися митні пости.

Митний пост є структурним підрозділом регіональної митниці,

митниці, який безпосередньо здійснює митний контроль та оформлення

товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний

кордон України.

Митні пости створюються в міру необхідності у населених

пунктах, на залізничних станціях, в аеропортах, морських та

річкових портах та інших об'єктах, розташованих у зоні діяльності

регіональної митниці, митниці.

Типове положення про митний пост затверджується наказом

спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади в

галузі митної справи.

Створення, реорганізація та ліквідація митних постів

здійснюються спеціально уповноваженим центральним органом

виконавчої влади в галузі митної справи за поданням відповідної

регіональної митниці, митниці. Керівник митного поста

призначається на посаду і звільняється з посади керівником

спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади в

галузі митної справи.


Стаття 17. Спеціалізовані митні установи та організації


У межах бюджетних коштів, передбачених для утримання митної

служби України, виключно для забезпечення виконання завдань,

покладених на митні органи, відповідно до цього Кодексу та законів

України в митній службі України можуть створюватися

експлуатаційні, транспортні, інформаційно-аналітичні, кінологічні

спеціалізовані установи та освітні організації.

Створення, реорганізація та ліквідація спеціалізованих митних

установ та організацій здійснюються спеціально уповноваженим

центральним органом виконавчої влади в галузі митної справи в

межах повноважень, визначених цим Кодексом та законами України.


Стаття 18. Митні лабораторії


У митній службі України створюються Центральна митна

лабораторія, яка є спеціалізованою митною установою, і митні

лабораторії, які є структурними підрозділами регіональних митниць,

митниць.

Центральна митна лабораторія здійснює науково-методичне

керівництво митними лабораторіями.

Центральній митній лабораторії, митним лабораторіям надається

право на здійснення експертної діяльності в межах питань,

віднесених до компетенції митної служби.

Створення, реорганізація та ліквідація Центральної митної

лабораторії і митних лабораторій здійснюються спеціально

уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі митної

справи.

Положення про Центральну митну лабораторію та положення про

митні лабораторії затверджуються наказами спеціально

уповноваженого центрального органу виконавчої влади в галузі

митної справи.


Стаття 19. Митна варта


Митна варта - спеціальні підрозділи митних органів,

призначені для боротьби з порушеннями митних правил, охорони

територій, будівель, споруд та приміщень митних органів, охорони

та супроводження товарів і транспортних засобів, забезпечення

охорони зон митного контролю.


Стаття 20. Організація митної варти


Митна варта діє на основі цього Кодексу та положення, яке

затверджується спеціально уповноваженим центральним органом

виконавчої влади в галузі митної справи.

Керівництво підрозділами митної варти здійснює керівник

спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади в

галузі митної справи, а в регіональних митницях і митницях -

відповідно керівники цих митних органів.

Особовий склад митної варти може забезпечуватися зброєю та

спеціальними засобами, транспортом, радіо- і телефонним зв'язком,

а також спорядженням відповідно до цього Кодексу, законів України

та інших нормативно-правових актів.


Стаття 21. Завдання митної варти


Завданнями митної варти є:

1) здійснення заходів, пов'язаних із виявленням, розкриттям,

припиненням, профілактикою порушень митних правил, запобіганням

таким порушенням;

2) охорона будинків, споруд, приміщень митних органів та

інших об'єктів митної інфраструктури, зон митного контролю від

будь-яких протиправних посягань;

3) фізичний захист співробітників митних органів, інших осіб,

а також товарів, які перебувають у зоні митного контролю, від

протиправних дій;

4) локалізація разом з іншими органами конфліктних ситуацій у

зоні діяльності митних органів;

5) участь у ліквідації наслідків катастроф, аварій,

стихійного лиха та екологічного забруднення в зоні діяльності

митних органів.


Стаття 22. Права митної варти


Для здійснення визначених у статті 21 цього Кодексу завдань

підрозділи митної варти мають право:

1) розташовувати тимчасові пости, пересуватися будь-якими

ділянками місцевості і водного простору в межах митної території

України, а в межах контрольованого прикордонного району - за

погодженням з відповідними органами охорони державного кордону

України;

2) затримувати та проводити в установленому цим Кодексом

порядку огляд товарів, транспортних засобів і громадян, які

перетинають митний кордон України у пунктах пропуску;

3) проводити за рішенням керівника спеціально уповноваженого

центрального органу виконавчої влади в галузі митної справи або

його заступника, керівника регіональної митниці (митниці) або його

заступника у встановленому цим Кодексом порядку огляд та переогляд

оформлених митними органами транспортних засобів і товарів, у тому

числі тих, що переміщуються транзитом через територію України;

4) супроводжувати та охороняти товари, які перебувають під

митним контролем, у тому числі ті, що переміщуються через

територію України транзитом;

5) запрошувати осіб до митних органів для з'ясування обставин

порушення митних правил. У невідкладних випадках з'ясування

обставин і первинне документування такого порушення можуть

здійснюватися в інших придатних для цього місцях.


Стаття 23. Розміщення підрозділів митної варти


Підрозділи митної варти розміщуються, як правило, в місцях

розташування регіональних митниць і митниць.

За рішенням керівника спеціально уповноваженого центрального

органу виконавчої влади в галузі митної справи особовий склад,

транспорт, озброєння та спеціальні засоби підрозділів митної варти

у разі оперативної необхідності можуть бути тимчасово переміщені в

інші регіони України поза місцем основного розміщення.


Стаття 24. Майно, фінансування та матеріально-технічне

забезпечення митних органів, спеціалізованих

митних установ та організацій


Майно митних органів, спеціалізованих митних установ та

організацій є державною власністю. Управління цим майном здійснює

Кабінет Міністрів України в порядку, встановленому законом.

Фінансування, матеріально-технічне забезпечення та розвиток

інфраструктури митної служби України здійснюються за рахунок

Державного бюджету України.


Стаття 25. Земельні ділянки, службові та побутові

приміщення, обладнання та засоби зв'язку митних

органів, спеціалізованих митних установ та

організацій


Земельні ділянки для службових потреб, у тому числі для

створення зон митного контролю, надаються митним органам,

спеціалізованим митним установам та організаціям у постійне

користування відповідно до Земельного кодексу України ( 2768-14 ).

Попереднє відшкодування власникам земель їх вартості та збитків,

відшкодування землекористувачам збитків, завданих вилученням

земель, здійснюється відповідно до закону.

У разі якщо митне оформлення товарів і транспортних засобів

здійснюється митними органами безпосередньо на територіях або в

приміщеннях підприємств, зазначені підприємства, незалежно від

форми власності та підпорядкування, зобов'язані надавати митним

органам у тимчасове користування відповідні службові та побутові

приміщення, а також необхідне обладнання та засоби зв'язку на

договірних засадах.


Глава 3


^ ВЗАЄМОВІДНОСИНИ МИТНИХ ОРГАНІВ, СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ МИТНИХ

УСТАНОВ ТА ОРГАНІЗАЦІЙ З ІНШИМИ ОРГАНАМИ ДЕРЖАВНОЇ

ВЛАДИ, ОРГАНАМИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ, А ТАКОЖ

^ З ПІДПРИЄМСТВАМИ ТА ГРОМАДЯНАМИ


Стаття 26. Взаємовідносини митних органів,

спеціалізованих митних установ та організацій

та їх посадових осіб з іншими органами державної

влади, органами місцевого самоврядування, а також

з підприємствами та громадянами


Митні органи, спеціалізовані митні установи та організації та

їх посадові особи при виконанні покладених на них завдань

взаємодіють з іншими органами державної влади, органами місцевого

самоврядування, а також з підприємствами та громадянами в порядку,

встановленому законодавством.

У відносинах з митними органами інтереси підприємств та

громадян можуть представляти митні брокери та інші особи на

підставі відповідного договору, укладеного з підприємством, або

нотаріально посвідченої довіреності (доручення), виданої

громадянином.

У разі виявлення під час здійснення митних процедур

працівниками митних органів ознак злочинів керівник митного органу

чи особа, яка його заміщує, повідомляє про це відповідні

правоохоронні органи або органи охорони державного кордону

України.

Органи охорони державного кордону України та правоохоронні

органи повідомляють митним органам про виявлені порушення митних

правил або контрабанду.


Стаття 27. Взаємовідносини митних органів з іншими

органами державної влади, що здійснюють контроль

під час переміщення товарів через митний кордон

України


Товари, що переміщуються через митний кордон України, крім

митного контролю можуть підлягати санітарно-епідеміологічному,

ветеринарному, фітосанітарному, радіологічному, екологічному

контролю та контролю за переміщенням культурних цінностей. Митні

органи взаємодіють з органами державної влади, що здійснюють

зазначені види контролю, в порядку, встановленому законодавством

України.

Митне оформлення товарів, що переміщуються через митний

кордон України, завершується тільки після здійснення встановлених

законодавством України необхідних для цього товару видів контролю,

зазначених у частині першій цієї статті.


Стаття 28. Взаємодія митних органів з органами виконавчої

влади та Національним банком України


Митні органи взаємодіють з органами виконавчої влади в межах

повноважень, встановлених цим Кодексом та законами України.

Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади в

галузі митної справи подає Міністерству фінансів України звіт про

надходження до Державного бюджету України коштів від податків і

зборів, справляння яких згідно із законодавством покладено на

митні органи.

Митні органи інформують Національний банк України та

відповідні фінансові органи України про перерахування ними коштів

до Державного бюджету України.

Розмежування повноважень і функціональних обов'язків між

митними та іншими органами виконавчої влади України щодо

справляння податків, зборів та інших обов'язкових платежів

встановлюється Конституцією України ( 254к/96-ВР ), цим Кодексом

та іншими законами України.


Стаття 29. Взаємовідносини митних органів, спеціалізованих

митних установ та організацій з органами місцевого

самоврядування і місцевими державними

адміністраціями


Місцеві державні адміністрації та органи місцевого

самоврядування сприяють діяльності митних органів, спеціалізованих

митних установ та організацій і взаємодіють з ними в межах

повноважень, встановлених законами.


Глава 4


^ ІНФОРМУВАННЯ ТА КОНСУЛЬТУВАННЯ З ПИТАНЬ МИТНОЇ СПРАВИ


Стаття 30. Інформування щодо правил переміщення товарів

і транспортних засобів через митний кордон України


Митні органи зобов'язані інформувати заінтересованих осіб про

митні правила, норми та умови переміщення товарів і транспортних

засобів через митний кордон України.


Стаття 31. Інформація щодо нормативно-правових актів та

судових рішень з питань митної справи


Інформація про нормативно-правові акти з питань митної справи

(назва акта, його основні положення, інформація про опублікування)

безоплатно надається митними органами заінтересованим особам на їх

запит.

Судові рішення стосовно митної справи загального характеру,

що набрали законної сили, підлягають офіційному опублікуванню у

порядку, встановленому законом України.

Стислі довідки щодо основних положень актів законодавства

України з питань митної справи розміщуються для загального

ознайомлення в місцях розташування митних органів.

( Стаття 31 в редакції Закону N 3269-IV ( 3269-15 ) від

22.12.2005 )


Стаття 32. Надання текстів нормативно-правових актів та

консультування з питань митної справи


Митні органи, спеціалізовані митні установи та організації

можуть надавати заінтересованим особам, у тому числі на платній

основі, консультації з питань митної справи, а також тексти

опублікованих нормативно-правових актів із зазначених питань.

Порядок надання текстів нормативно-правових актів та

консультацій з питань митної справи визначається законодавством

України та цим Кодексом. Види консультацій, в тому числі платних,

що можуть надаватися митними органами, а також розміри плати за їх

надання встановлюються Кабінетом Міністрів України.


Стаття 33. Відповідальність за недостовірну інформацію


За недостовірність наданої інформації з питань митної справи

посадові особи митних органів, спеціалізованих митних установ та

організацій несуть відповідальність, передбачену законом.


1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17Схожі:

Кодекс україни митний кодекс України визначає засади організації та здійснення митної справи в Україні, регулює економічні, організаційні, правові, кадрові та соціальні аспекти діяльності iconМитний кодекс України
Інформування, консультування та попередні рішення з питань державної митної справи (ст. 19-23)
Кодекс україни митний кодекс України визначає засади організації та здійснення митної справи в Україні, регулює економічні, організаційні, правові, кадрові та соціальні аспекти діяльності iconМитні органи України та організаційно-правові засади їх діяльності
України урегульовані однойменною главою мк україни. Так, у ст. 11 мк україни вказано, що безпосереднє здійснення митної справи покладається...
Кодекс україни митний кодекс України визначає засади організації та здійснення митної справи в Україні, регулює економічні, організаційні, правові, кадрові та соціальні аспекти діяльності iconКодекс України Бюджетний кодекс України
Цим Кодексом визначаються засади бюджетної системи України, її структура, принципи, правові засади функціонування, основи бюджетного...
Кодекс україни митний кодекс України визначає засади організації та здійснення митної справи в Україні, регулює економічні, організаційні, правові, кадрові та соціальні аспекти діяльності iconКодекс України Бюджетний кодекс України
Цим Кодексом визначаються засади бюджетної системи України, її структура, принципи, правові засади функціонування, основи бюджетного...
Кодекс україни митний кодекс України визначає засади організації та здійснення митної справи в Україні, регулює економічні, організаційні, правові, кадрові та соціальні аспекти діяльності iconКодекс України Господарський кодекс України
Господарський кодекс України встановлює відповідно до Конституції України правові основи господарської діяльності (господарювання),...
Кодекс україни митний кодекс України визначає засади організації та здійснення митної справи в Україні, регулює економічні, організаційні, правові, кадрові та соціальні аспекти діяльності iconКодекс України Господарський кодекс України
Господарський кодекс України встановлює відповідно до Конституції України правові основи господарської діяльності (господарювання),...
Кодекс україни митний кодекс України визначає засади організації та здійснення митної справи в Україні, регулює економічні, організаційні, правові, кадрові та соціальні аспекти діяльності iconКодекс України Господарський кодекс України
Господарський кодекс України встановлює відповідно до Конституції України правові основи господарської діяльності (господарювання),...
Кодекс україни митний кодекс України визначає засади організації та здійснення митної справи в Україні, регулює економічні, організаційні, правові, кадрові та соціальні аспекти діяльності iconКодекс України господарський кодекс україни
Господарський кодекс України встановлює відповідно до Конституції України правові основи господарської діяльності (господарювання),...
Кодекс україни митний кодекс України визначає засади організації та здійснення митної справи в Україні, регулює економічні, організаційні, правові, кадрові та соціальні аспекти діяльності iconКодекс України Господарський кодекс України
Господарський кодекс України встановлює відповідно до Конституції України правові основи господарської діяльності (господарювання),...
Кодекс україни митний кодекс України визначає засади організації та здійснення митної справи в Україні, регулює економічні, організаційні, правові, кадрові та соціальні аспекти діяльності iconКодекс України Сімейний кодекс України
Сімейний кодекс України визначає засади шлюбу, особисті немайнові та майнові права і обов’язки подружжя, підстави виникнення, зміст...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи