Кодекс україни митний кодекс України визначає засади організації та здійснення митної справи в Україні, регулює економічні, організаційні, правові, кадрові та соціальні аспекти діяльності icon

Кодекс україни митний кодекс України визначає засади організації та здійснення митної справи в Україні, регулює економічні, організаційні, правові, кадрові та соціальні аспекти діяльності
НазваКодекс україни митний кодекс України визначає засади організації та здійснення митної справи в Україні, регулює економічні, організаційні, правові, кадрові та соціальні аспекти діяльності
Сторінка4/17
Дата конвертації04.05.2013
Розмір3.07 Mb.
ТипКодекс
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17
Глава 9


^ ОСОБЛИВІ ПРОЦЕДУРИ МИТНОГО КОНТРОЛЮ


Стаття 66. Звільнення від окремих форм митного контролю


Звільнення від окремих форм митного контролю встановлюється

цим Кодексом, іншими законами України, а також міжнародними

договорами, укладеними в установленому законом порядку.

Незастосування митного контролю не означає звільнення від

обов'язкового дотримання порядку переміщення товарів і

транспортних засобів через митний кордон України.


Стаття 67. Звільнення від митного огляду


Митному огляду не підлягає ручна поклажа та супроводжуваний

багаж Президента України, Голови Верховної Ради України, народних

депутатів України, Прем'єр-міністра України, Першого

віце-прем'єр-міністра України, Голови та суддів Верховного Суду

України, Голови та суддів Конституційного Суду України, Міністра

закордонних справ України, Генерального прокурора України та

членів їхніх сімей, які прямують разом з ними.


Стаття 68. Спрощений митний контроль


Регіональні митниці, митниці, за погодженням зі спеціально

уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі митної

справи, можуть застосовувати спрощений митний контроль.

Спрощений митний контроль застосовується у випадках

переміщення громадянами через митний кордон України товарів, що не

підлягають обов'язковому декларуванню та оподаткуванню і не

належать до категорії товарів, на переміщення яких через митний

кордон України встановлено заборони чи обмеження.

Спрощений митний контроль застосовується митними органами, в

яких обладнано зони (коридори) спрощеного митного контролю.

Громадяни, які проходять через зони (коридори) спрощеного

митного контролю, звільняються від подання митної декларації.

Звільнення від подання митної декларації не означає

звільнення громадян від обов'язкового дотримання порядку

переміщення товарів через митний кордон України.


Стаття 69. Митний контроль після пропуску товарів і

транспортних засобів


Незалежно від закінчення операцій митного контролю,

оформлення та пропуску товарів і транспортних засобів митний

контроль за ними може здійснюватися, якщо є достатні підстави

вважати, що мають місце порушення законодавства України чи

міжнародного договору України, укладеного в установленому законом

порядку, контроль за виконанням яких покладено законом на митні

органи.

Такий контроль здійснюється на підставі письмового

розпорядження керівника митного органу або особи, яка його

заміщує.


Розділ III


^ МИТНЕ ОФОРМЛЕННЯ


Глава 10


ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


Стаття 70. Мета митного оформлення


Метою митного оформлення є засвідчення відомостей, одержаних

під час митного контролю товарів і транспортних засобів, що

переміщуються через митний кордон України, та оформлення

результатів такого контролю, а також статистичного обліку ввезення

на митну територію України, вивезення за її межі і транзиту через

її територію товарів і транспортних засобів. Митне оформлення

здійснюється посадовими особами митного органу.

Операції митного оформлення, порядок їх здійснення, а також

форми митних декларацій та інших документів, що застосовуються під

час митного оформлення товарів і транспортних засобів,

визначаються Кабінетом Міністрів України.


Стаття 71. Місце і час здійснення митного оформлення


Митне оформлення здійснюється в місцях розташування

відповідних підрозділів митних органів протягом часу, що його

встановлюють митні органи за погодженням з органами,

уповноваженими здійснювати види контролю, зазначені у статті 27

цього Кодексу.

Відповідно до міжнародних договорів, укладених в

установленому законом порядку, митне оформлення у пунктах пропуску

через митний кордон України може здійснюватися цілодобово.

Митне оформлення товарів і транспортних засобів, що

переміщуються через митний кордон України резидентами (крім

громадян), крім випадків переміщення товарів і транспортних

засобів через територію України у режимі транзиту, здійснюється

митними органами, у зонах діяльності яких розташовані ці

резиденти. У випадках, визначених Кабінетом Міністрів України,

митне оформлення в іншому митному органі може здійснюватися за

письмовим погодженням між цим митним органом і митним органом, у

зоні діяльності якого розташований відповідний резидент.

Місце здійснення митного оформлення товарів і транспортних

засобів, що переміщуються через митний кордон України

нерезидентами (крім громадян), визначається Кабінетом Міністрів

України.

Митне оформлення товарів і транспортних засобів, що

переміщуються через територію України у режимі транзиту,

здійснюється митним органом за місцем ввезення цих товарів і

транспортних засобів на митну територію України.

Товари, які при ввезенні на митну територію України були

оформлені у режим митного складу, у подальшому можуть бути

переоформлені у режим транзиту митним органом за місцем

розташування митного ліцензійного складу, на якому зберігаються

зазначені товари.

Спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади

в галузі митної справи можуть визначатися ділянки території з

комплексом будівель, споруд, інженерно-технічних засобів та

комунікацій, необхідних для здійснення митного контролю та

оформлення товарів і транспортних засобів, що переміщуються через

митний кордон України, - вантажні митні комплекси, автопорти,

автотермінали. Вантажний митний комплекс, автопорт, автотермінал

можуть входити до митної служби України як спеціалізована митна

організація або належати на праві власності юридичній особі -

резиденту, зареєстрованій як суб'єкт підприємницької діяльності.

Відкриття вантажних митних комплексів, автопортів, автотерміналів

суб'єктами підприємницької діяльності здійснюється за погодженням

із спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в

галузі митної справи. Вимоги, яким повинен відповідати вантажний

митний комплекс, автопорт, автотермінал, визначаються Кабінетом

Міністрів України.

Митне оформлення товарів і транспортних засобів, які

вивозяться за межі митної території України громадянами, може

здійснюватися у будь-якому митному органі на всій митній території

України.

Митне оформлення товарів (крім тих, що переміщуються у

несупроводжуваному багажі, а також автомобілів), які ввозяться на

митну територію України громадянами, здійснюється у пунктах

пропуску через митний кордон України.

Митне оформлення товарів, які ввозяться на митну територію

України громадянами у несупроводжуваному багажі, здійснюється

митними органами за місцем проживання або тимчасового перебування

зазначених громадян.

Місця здійснення митного оформлення автомобілів, які

ввозяться на митну територію України громадянами, визначаються

спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в

галузі митної справи.

На прохання осіб, що переміщують через митний кордон України

товари і транспортні засоби, митне оформлення може здійснюватися

поза місцем розташування митних органів, а також поза робочим

часом, встановленим для митних органів, на умовах, визначених цим

Кодексом.

За митне оформлення товарів і транспортних засобів поза

місцем розташування митних органів або поза робочим часом,

встановленим для митних органів, митними органами із

заінтересованих осіб справляється плата в порядку та у розмірах,

установлених Кабінетом Міністрів України. Розмір такої плати не

може перевищувати вартості фактичних витрат митних органів на

вчинення зазначених дій. ( Частина тринадцята статті 71 набирає

чинності з 1 січня 2006 року згідно із Законами N 2285-IV

( 2285-15 ) від 23.12.2004, N 2505-IV ( 2505-15 ) від 25.03.2005;

частина тринадцята статті 71 набирає чинності з моменту набуття

Україною членства у Світовій організації торгівлі згідно із

Законом N 3235-IV ( 3235-15 ) від 20.12.2005 )

За рішенням спеціально уповноваженого центрального органу

виконавчої влади в галузі митної справи митне оформлення товарів

окремих видів може здійснюватися у спеціально визначених для цього

митних органах.


Стаття 72. Початок митного оформлення


Митне оформлення розпочинається після подання митному органу

митної декларації, а також усіх необхідних для здійснення митного

контролю та оформлення документів, відомостей щодо товарів і

транспортних засобів, які підлягають митному оформленню.

Засвідчення митним органом прийняття товарів, транспортних

засобів та документів на них до митного контролю та митного

оформлення здійснюється шляхом проставлення відповідних відміток

на митній декларації та товаросупровідних документах.


Стаття 73. Присутність декларантів під час митного

оформлення


Декларанти можуть бути присутніми під час митного оформлення

товарів і транспортних засобів, які пред'являються ними для такого

оформлення.

У разі застосування заходів, передбачених статтями 55 і 56

цього Кодексу, а також на вимогу митного органу присутність

декларантів під час митного оформлення є обов'язковою.


Стаття 74. Митне оформлення військових транспортних засобів

та військової техніки


Військова техніка, укомплектована повністю військовою

командою, та бойові повітряні судна, а також військові кораблі,

судна забезпечення Військово-Морських Сил, які перетинають митний

кордон України, підлягають митному оформленню. Порядок такого

оформлення встановлюється Кабінетом Міністрів України.

Митне оформлення військової техніки, військових кораблів

(суден), бойових та військово-транспортних повітряних суден

іноземних держав здійснюється митним органом за участю

представників центрального органу виконавчої влади з питань

оборони.


Стаття 75. Взяття проб та зразків товарів


З метою здійснення митного контролю та митного оформлення

товарів митним органом за вмотивованим письмовим розпорядженням

керівника відповідного митного органу або його заступника можуть

братися проби та зразки зазначених товарів для дослідження

(аналізу, експертизи). Оплата проведення дослідження (аналізу,

експертизи) товарів здійснюється за рахунок коштів Державного

бюджету України.

Проби та зразки товарів, що перебувають під митним контролем,

з дозволу митного органу можуть братися також декларантами та

відповідними органами державного контролю.

Проби та зразки товарів беруться у мінімальній кількості, що

забезпечує можливість проведення їх дослідження (аналізу,

експертизи) за нормативами, затвердженими спеціально уповноваженим

центральним органом виконавчої влади в галузі митної справи.

Про взяття проб та зразків товарів, що перебувають під митним

контролем, складається акт за формою, встановленою спеціально

уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі митної

справи.

Декларанти мають право бути присутніми під час взяття проб та

зразків товарів посадовими особами митного органу та інших органів

державного контролю. Взяття проб та зразків товарів, що

перебувають під митним контролем, іншими органами державного

контролю, а також декларантами здійснюється у присутності

посадових осіб митних органів. Декларанти зобов'язані сприяти

посадовим особам митних органів під час взяття проб та зразків

товарів і здійснювати за свій рахунок вантажні та інші необхідні

операції.

Окрема митна декларація на проби та зразки товарів не

подається за умови, що відомості про них будуть наведені в митній

декларації, яка подається щодо всіх товарів, які переміщуються

через митний кордон України.

Декларанти мають право ознайомлюватися з результатами

проведеного дослідження (аналізу, експертизи) взятих проб та

зразків товарів та отримувати копії результатів досліджень

(аналізів, експертиз).

Митні органи мають бути ознайомлені з результатами проведених

досліджень (аналізу, експертизи) проб та зразків товарів, що

перебувають під митним контролем, взятих іншими органами

державного контролю, а також декларантами. Митним органам також

повинні надаватися копії результатів таких досліджень (аналізів,

експертиз).

Митні органи не відшкодовують витрат, понесених декларантом в

результаті взяття проб та зразків товарів, що перебувають під

митним контролем. Витрати на проведення дослідження (аналізу,

експертизи) проб та зразків товарів, понесені митними органами та

митними лабораторіями, особою, яка має повноваження щодо таких

товарів, не відшкодовуються, крім випадків, коли таке дослідження

(аналіз, експертиза) проводиться з ініціативи зазначеної особи.

Порядок взяття проб та зразків товарів, строк проведення їх

дослідження (аналізу, експертизи), а також розпорядження ними

встановлюються Кабінетом Міністрів України.


Стаття 76. Подання митним органам актів, складених

підприємствами


Підприємства, що переміщують товари через митний кордон

України, в присутності посадової особи митного органу складають

акти про невідповідність товарів відомостям, зазначеним у

необхідних для здійснення митного контролю документах, про

пошкодження товарів чи їх упаковки або маркування. Зазначені акти

подаються відповідним митним органам.

Форма акта встановлюється спеціально уповноваженим

центральним органом виконавчої влади в галузі митної справи.


Стаття 77. Мова документів, які подаються для здійснення

митного контролю та митного оформлення


Документи, необхідні для здійснення митного контролю та

митного оформлення товарів і транспортних засобів, що

переміщуються через митний кордон України при здійсненні

зовнішньоекономічних операцій, подаються митному органу

українською мовою, офіційною мовою митних союзів, членом яких є

Україна, або іншою іноземною мовою, яка є поширеною у світі. Якщо

оригінали таких документів складені іншою мовою, декларант має

забезпечити їх переклад на українську мову за власний рахунок.


Стаття 78. Строки митного оформлення


Митне оформлення здійснюється митним органом, як правило,

протягом однієї доби з часу пред'явлення товарів і транспортних

засобів, що підлягають митному оформленню, подання митної

декларації та всіх необхідних документів і відомостей.

Митне оформлення вважається завершеним після виконання митним

органом митних процедур, визначених ним на підставі цього Кодексу

відповідно до заявленого митного режиму.


Стаття 79. Спрощений порядок митного оформлення деяких

видів товарів


У разі переміщення через митний кордон України товарів,

необхідних для подолання наслідків стихійного лиха, аварій,

катастроф, епідемій, а також живих тварин, органів та інших

анатомічних матеріалів людини для потреб трансплантації, товарів,

що мають обмежений строк чи особливий режим зберігання,

радіоактивних матеріалів, фото-, аудіо- і відеоматеріалів для

засобів масової інформації, товарів міжнародної технічної та

гуманітарної допомоги, товарів, що слідують за процедурою МДП, їх

митне оформлення здійснюється першочергово у спрощеному порядку.

Умови застосування спрощеного порядку митного оформлення

визначаються Кабінетом Міністрів України.


Стаття 80. Обов'язки митного органу щодо роз'яснення вимог,

виконання яких забезпечує можливість митного

оформлення


У разі відмови у митному оформленні та пропуску через митний

кордон України товарів і транспортних засобів митний орган

зобов'язаний видавати заінтересованим особам письмове повідомлення

із зазначенням причин відмови та вичерпним роз'ясненням вимог,

виконання яких забезпечує можливість митного оформлення та

пропуску цих товарів і транспортних засобів через митний кордон

України.


Глава 11


ДЕКЛАРУВАННЯ


Стаття 81. Процедура декларування


Декларування здійснюється шляхом заявлення за встановленою

формою (письмовою, усною, шляхом вчинення дій) точних відомостей

про товари і транспортні засоби, мету їх переміщення через митний

кордон України, а також відомостей, необхідних для здійснення їх

митного контролю та митного оформлення.

Умови та порядок застосування форм декларування, перелік

відомостей, необхідних для здійснення митного контролю та митного

оформлення, визначаються Кабінетом Міністрів України, а порядок

заповнення митних декларацій та інших документів, що

застосовуються під час митного оформлення товарів і транспортних

засобів, встановлюється спеціально уповноваженим центральним

органом виконавчої влади в галузі митної справи.

Перелік товарів, що підлягають обов'язковому декларуванню,

встановлюється цим Кодексом та актами Кабінету Міністрів України.


Стаття 82. Тимчасова та неповна декларація


Якщо декларант з поважних причин, перелік яких визначається

спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в

галузі митної справи, не може здійснити у повному обсязі

декларування товарів і транспортних засобів, які ввозяться на

митну територію України, безпосередньо під час переміщення їх

через митний кордон України (крім товарів, які переміщуються

транзитом через територію України), такі товари можуть бути

випущені у вільний обіг у спрощеному порядку після подання митному

органу тимчасової чи неповної декларації та під зобов'язання про

подання митної декларації, заповненої у звичайному порядку не

пізніше ніж через 30 днів з дня випуску товарів у вільний обіг.

Рішення про можливість випуску товарів у вільний обіг з

наступним оформленням митних документів у повному обсязі

приймається митним органом виходячи з обставин переміщення таких

товарів через митний кордон України, характеристики підприємства,

установи, організації та за умови сплати належних податків і

зборів у повному обсязі.


Стаття 83. Періодична митна декларація


У разі якщо товари регулярно переміщуються через митний

кордон України однією і тією ж особою на одних і тих же умовах та

підставах, митний орган може дозволити такій особі подавати

періодичну митну декларацію, яка оформляється на переміщення

товарів за певний погоджений з митним органом період.

Порядок та умови подання періодичної митної декларації

визначаються Кабінетом Міністрів України.


Стаття 84. Місце декларування


Товари і транспортні засоби, що переміщуються через митний

кордон України, декларуються митному органу, який здійснює митне

оформлення цих товарів і транспортних засобів.

Транспортні засоби, що використовуються для переміщення

товарів, декларуються одночасно з цими товарами, за винятком

випадків, передбачених частиною третьою цієї статті.

Морські, річкові та повітряні судна декларуються митному

органу в порту чи аеропорту прибуття на митну територію України

або в порту чи аеропорту відправлення з митної території України.

Порожні транспортні засоби та транспортні засоби, які

перевозять пасажирів, декларуються в місці перетину митного

кордону України або в митному органі за місцем розташування

власника транспортного засобу.


Стаття 85. Строки декларування


Митна декларація подається митному органу, який здійснює

митне оформлення, протягом 10 днів з дати доставлення товарів і

транспортних засобів у митний орган призначення.

Товари, що переміщуються через митний кордон України

громадянами, декларуються митному органу одночасно з пред'явленням

цих товарів.

Порожні транспортні засоби та транспортні засоби, в яких

перевозяться пасажири, у разі в'їзду на митну територію України

декларуються митному органу не пізніше ніж через три години з

моменту прибуття у пункт пропуску на митному кордоні України, а у

разі виїзду за межі митної території - не пізніше ніж за три

години до перетинання митного кордону України.

Зазначені строки можуть продовжуватися у порядку та на

умовах, визначених Кабінетом Міністрів України.


Стаття 86. Прийняття митної декларації


Митна декларація приймається та реєструється митним органом у

порядку, що визначається Кабінетом Міністрів України або

уповноваженим ним органом.

Подання митної декларації повинно супроводжуватися наданням

митному органу комерційних супровідних та інших необхідних

документів, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України

або уповноваженим ним органом.

Митна декларація приймається митним органом, якщо

встановлено, що в ній містяться всі необхідні відомості і до неї

додано всі необхідні документи. Дата і час прийняття митної

декларації фіксуються посадовою особою митного органу, що її

прийняла, проставленням відміток на бланку митної декларації та

відповідним записом у документах митного органу.

З моменту прийняття митної декларації вона є документом, що

засвідчує факти, які мають юридичне значення.

Митний орган не має права відмовити в прийнятті митної

декларації, якщо декларантом виконано всі умови, встановлені цим

Кодексом.

Відмова митного органу в прийнятті митної декларації повинна

бути вмотивованою, а про причини відмови має бути письмово

повідомлено декларанту.


Стаття 87. Декларанти


Декларантами можуть бути підприємства або громадяни, яким

належать товари і транспортні засоби, що переміщуються через

митний кордон України, або уповноважені ними митні брокери

(посередники).

Декларантами товарів і транспортних засобів, що належать

громадянам, також можуть бути громадяни, уповноважені власниками

зазначених товарів і транспортних засобів на здійснення

декларування нотаріально посвідченими дорученнями.


Стаття 88. Обов'язки декларанта


Декларант виконує всі обов'язки і несе у повному обсязі

відповідальність, передбачену цим Кодексом, незалежно від того, чи

він є власником товарів і транспортних засобів, які переміщуються

через митний кордон України, митним брокером чи іншою

уповноваженою особою.

Декларант зобов'язаний:

здійснити декларування товарів і транспортних засобів

відповідно до порядку, встановленого цим Кодексом;

на вимогу митного органу пред'явити товари і транспортні

засоби для митного контролю і митного оформлення;

надати митному органу передбачені законодавством документи і

відомості, необхідні для виконання митних процедур;

сплатити податки і збори.


Стаття 89. Попередня митна декларація


До ввезення товарів на митну територію України декларантом

може подаватися до відповідного митного органу попередня митна

декларація.

Подання попередньої митної декларації при ввезенні на митну

територію України підакцизних товарів є обов'язковим.

Порядок подання попередньої митної декларації, її форма та

перелік відомостей, що зазначаються у ній, встановлюються

спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в

галузі митної справи відповідно до вимог цього Кодексу.


Стаття 90. Зміна, доповнення та відкликання митної декларації


З дозволу митного органу відомості, зазначені у митній

декларації, можуть бути змінені чи доповнені, а подана митна

декларація відкликана.

Зміна, доповнення чи відкликання можуть бути здійснені лише

до моменту прийняття митним органом митної декларації до митного

оформлення.

Зміна, доповнення та відкликання митної декларації після її

прийняття митним органом до митного оформлення не допускаються.

Внесення до митної декларації змін чи доповнень, які мають істотне

значення для застосування процедур митного контролю щодо товарів і

транспортних засобів або впливають на умови оподаткування товарів

чи застосування до них заходів нетарифного регулювання,

здійснюється шляхом подання митному органу нової митної

декларації, якщо це дозволяється відповідно до цього Кодексу.

Посадові особи митних органів не мають права заповнювати

митну декларацію, змінювати чи доповнювати відомості, зазначені в

митній декларації, за винятком внесення до неї відомостей, що

належать до компетенції митних органів.


Розділ IV


^ ПЕРЕМІЩЕННЯ ТА ПРОПУСК ТОВАРІВ І ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ

ЧЕРЕЗ МИТНИЙ КОРДОН УКРАЇНИ


1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17Схожі:

Кодекс україни митний кодекс України визначає засади організації та здійснення митної справи в Україні, регулює економічні, організаційні, правові, кадрові та соціальні аспекти діяльності iconМитний кодекс України
Інформування, консультування та попередні рішення з питань державної митної справи (ст. 19-23)
Кодекс україни митний кодекс України визначає засади організації та здійснення митної справи в Україні, регулює економічні, організаційні, правові, кадрові та соціальні аспекти діяльності iconМитні органи України та організаційно-правові засади їх діяльності
України урегульовані однойменною главою мк україни. Так, у ст. 11 мк україни вказано, що безпосереднє здійснення митної справи покладається...
Кодекс україни митний кодекс України визначає засади організації та здійснення митної справи в Україні, регулює економічні, організаційні, правові, кадрові та соціальні аспекти діяльності iconКодекс України Бюджетний кодекс України
Цим Кодексом визначаються засади бюджетної системи України, її структура, принципи, правові засади функціонування, основи бюджетного...
Кодекс україни митний кодекс України визначає засади організації та здійснення митної справи в Україні, регулює економічні, організаційні, правові, кадрові та соціальні аспекти діяльності iconКодекс України Бюджетний кодекс України
Цим Кодексом визначаються засади бюджетної системи України, її структура, принципи, правові засади функціонування, основи бюджетного...
Кодекс україни митний кодекс України визначає засади організації та здійснення митної справи в Україні, регулює економічні, організаційні, правові, кадрові та соціальні аспекти діяльності iconКодекс України Господарський кодекс України
Господарський кодекс України встановлює відповідно до Конституції України правові основи господарської діяльності (господарювання),...
Кодекс україни митний кодекс України визначає засади організації та здійснення митної справи в Україні, регулює економічні, організаційні, правові, кадрові та соціальні аспекти діяльності iconКодекс України Господарський кодекс України
Господарський кодекс України встановлює відповідно до Конституції України правові основи господарської діяльності (господарювання),...
Кодекс україни митний кодекс України визначає засади організації та здійснення митної справи в Україні, регулює економічні, організаційні, правові, кадрові та соціальні аспекти діяльності iconКодекс України Господарський кодекс України
Господарський кодекс України встановлює відповідно до Конституції України правові основи господарської діяльності (господарювання),...
Кодекс україни митний кодекс України визначає засади організації та здійснення митної справи в Україні, регулює економічні, організаційні, правові, кадрові та соціальні аспекти діяльності iconКодекс України господарський кодекс україни
Господарський кодекс України встановлює відповідно до Конституції України правові основи господарської діяльності (господарювання),...
Кодекс україни митний кодекс України визначає засади організації та здійснення митної справи в Україні, регулює економічні, організаційні, правові, кадрові та соціальні аспекти діяльності iconКодекс України Господарський кодекс України
Господарський кодекс України встановлює відповідно до Конституції України правові основи господарської діяльності (господарювання),...
Кодекс україни митний кодекс України визначає засади організації та здійснення митної справи в Україні, регулює економічні, організаційні, правові, кадрові та соціальні аспекти діяльності iconКодекс України Сімейний кодекс України
Сімейний кодекс України визначає засади шлюбу, особисті немайнові та майнові права і обов’язки подружжя, підстави виникнення, зміст...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи