Кодекс україни митний кодекс України визначає засади організації та здійснення митної справи в Україні, регулює економічні, організаційні, правові, кадрові та соціальні аспекти діяльності icon

Кодекс україни митний кодекс України визначає засади організації та здійснення митної справи в Україні, регулює економічні, організаційні, правові, кадрові та соціальні аспекти діяльності
НазваКодекс україни митний кодекс України визначає засади організації та здійснення митної справи в Україні, регулює економічні, організаційні, правові, кадрові та соціальні аспекти діяльності
Сторінка5/17
Дата конвертації04.05.2013
Розмір3.07 Mb.
ТипКодекс
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17
Глава 12


^ ПОПЕРЕДНІ ОПЕРАЦІЇ


Стаття 91. Попередні операції


Попередніми операціями вважаються дії, що виконуються до

початку митного оформлення товарів і транспортних засобів.

Попередні операції покликані сприяти прискоренню митного

оформлення товарів і транспортних засобів, а також здійсненню

передбачених цим Кодексом митних процедур.

Умови та порядок застосування попередніх операцій,

передбачених цим Кодексом, не залежать від країни походження

товарів або країни їх відправлення.


Стаття 92. Подання документів митним органам у пунктах

пропуску на митному кордоні України


Якщо митне оформлення товарів і транспортних засобів у

повному обсязі відповідно до їх митного режиму здійснюється не в

місці перетинання митного кордону, митному органу у пункті

пропуску на митному кордоні України подаються транспортні,

комерційні та інші супровідні документи, що містять відомості про

товари і транспортні засоби, достатні для прийняття рішення про

можливість їх пропуску через митний кордон України.


Стаття 93. Повідомлення митних органів про намір ввезти

товари на митну територію України та про намір

вивезти товари за межі митної території України


У разі ввезення товарів на митну територію України у

випадках, передбачених цим Кодексом, декларант заздалегідь

повідомляє відповідний митний орган про намір ввезти ці товари.

У разі вивезення товарів за межі митної території України

декларант попередньо повідомляє відповідний митний орган про намір

вивезти ці товари. Митний орган визначає час і місце доставки

зазначених товарів для здійснення митного контролю та митного

оформлення.

Порядок повідомлення митного органу про намір ввезти товари

на митну територію України або вивезти товари з цієї території

встановлюється спеціально уповноваженим центральним органом

виконавчої влади в галузі митної справи.

Положення цієї статті не застосовуються до морських, річкових

та повітряних суден, які перетинають митну територію України без

зупинки в порту чи аеропорту, розташованому на митній території

України.


Стаття 94. Доставка товарів та документів у місце, визначене

митним органом


Після подання зазначеного у статті 93 цього Кодексу

повідомлення декларант зобов'язаний доставити товари та документи

на них без будь-якої зміни їх стану у визначене митним органом

місце і забезпечити перебування їх у цьому місці до прибуття

посадових осіб митного органу.

Доставка товарів та документів на них повинна бути здійснена

в строк, визначений митним органом у межах звичайних строків

доставки, виходячи з можливостей транспортного засобу,

встановленого маршруту та інших умов перевезення.

Товари та транспортні засоби, якими вони перевозяться, після

прибуття у місце доставки розміщуються у зонах митного контролю.

У місці доставки товари і транспортні засоби пред'являються,

а документи на них передаються митному органу. Заява про

пред'явлення товарів і транспортних засобів для митного контролю

та передання документів на них мають бути зроблені у мінімально

можливий строк після їх прибуття, а у разі прибуття поза робочим

часом, встановленим для митного органу, - у мінімально можливий

строк після початку роботи цього органу.

Зміна місця стоянки транспортного засобу, вивантаження,

перевантаження товарів, розпакування, пакування чи перепакування

товарів, зміна, вилучення чи пошкодження засобів ідентифікації

допускаються лише з дозволу митного органу.

Усі додаткові витрати, понесені декларантом внаслідок дій чи

обставин, передбачених цією статтею, митними органами не

відшкодовуються.


Глава 13


^ ПЕРЕМІЩЕННЯ ТОВАРІВ І ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ

ЧЕРЕЗ МИТНИЙ КОРДОН УКРАЇНИ


Стаття 95. Пункти пропуску на митному кордоні України, через

які переміщуються товари і транспортні засоби


Переміщення товарів і транспортних засобів через митний

кордон України здійснюється через пункти пропуску на митному

кордоні України, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів

України відповідно до міжнародних договорів України, укладених в

установленому законом порядку.

Переміщення окремих видів товарів через митний кордон України

може здійснюватися через спеціально визначені пункти пропуску на

митному кордоні України. Перелік таких пунктів пропуску

затверджується Кабінетом Міністрів України.


Стаття 96. Заборона щодо переміщення окремих товарів через

митний кордон України


Ввезення в Україну, вивезення з України та транзит через її

територію товарів окремих видів можуть заборонятися законами

України.

Не можуть бути пропущені через митний кордон України товари:

1) заборонені до ввезення в Україну;

2) заборонені до вивезення з України;

3) заборонені до транзиту через митну територію України;

4) щодо яких не було здійснено митне оформлення;

5) які переміщуються через митний кордон України з порушенням

вимог цього Кодексу та інших законів України.

До переміщення через митний кордон України у міжнародних

поштових відправленнях забороняються культурні цінності.

Рішення митних органів щодо заборони або дозволу переміщення

через митний кордон України конкретних товарів може бути оскаржено

до суду.


Стаття 97. Обмеження щодо переміщення окремих товарів через

митний кордон України


У випадках, передбачених законом, на окремі товари можуть

запроваджуватися обмеження у разі їх переміщення через митний

кордон України. Пропуск таких товарів через митний кордон України

здійснюється на підставі дозволів уповноважених органів державної

влади, що виконують відповідні контрольні функції.

Переліки товарів, переміщення яких через митний кордон

України здійснюється на підставі дозволів органів державної влади,

а також порядок видачі таких дозволів затверджуються Кабінетом

Міністрів України. Органи державної влади, уповноважені видавати

такі дозволи, визначаються Кабінетом Міністрів України.

Порядок переміщення через митний кордон України валютних

цінностей встановлюється Національним банком України.

Порядок здійснення митного контролю, оформлення та пропуску

через митний кордон України товарів, щодо яких встановлено

обмеження, встановлюється Кабінетом Міністрів України.


Стаття 98. Компетенція митних органів щодо здійснення

контролю за переміщенням культурних цінностей

через митний кордон України


Митні органи здійснюють контроль за переміщенням культурних

цінностей через митний кордон України у взаємодії зі спеціально

уповноваженим державним органом по контролю за переміщенням

культурних цінностей через державний кордон України та спеціально

уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сфері

архівної справи і діловодства в порядку, встановленому законом.


Глава 14


^ ТИМЧАСОВЕ ЗБЕРІГАННЯ


Стаття 99. Склади тимчасового зберігання


Товари і транспортні засоби з моменту пред'явлення митному

органу і до їх випуску відповідно до обраного митного режиму

можуть перебувати на тимчасовому зберіганні під митним контролем.

Такі товари і транспортні засоби до завершення митного оформлення

з дозволу відповідного митного органу розміщуються на складах

тимчасового зберігання. Товари та транспортні засоби гуманітарної

допомоги до завершення їх митного оформлення з дозволу

відповідного митного органу розміщуються на складах організацій -

отримувачів гуманітарної допомоги. Митний режим щодо зазначених

товарів і транспортних засобів обирається під час передачі цих

товарів і транспортних засобів на тимчасове зберігання і не може

змінюватися їх власником або уповноваженою ним особою без

погодження з відповідним митним органом до закінчення строку

тимчасового зберігання.

{ Частина перша статті 99 із змінами, внесеними згідно із Законом

N 3397-IV ( 3397-15 ) від 07.02.2006 }

З метою створення сприятливих умов та скорочення часу

проведення митного контролю та митного оформлення митним органом

може прийматися рішення про організацію складів тимчасового

зберігання, що належать транспортно-експедиційним організаціям,

які переміщують товари і транспортні засоби через митний кордон

України, чи іншим підприємствам, зі створенням зони митного

контролю в межах таких складів.

Як склади тимчасового зберігання можуть використовуватися

відповідним чином облаштовані складські приміщення, резервуари,

криті чи відкриті майданчики, призначені для зберігання товарів і

транспортних засобів. Дозвіл на їх використання як складів

тимчасового зберігання надається митними органами, в зоні

діяльності яких розташовані такі приміщення, резервуари,

майданчики, у порядку, встановленому спеціально уповноваженим

центральним органом виконавчої влади в галузі митної справи.

Допускається розміщення товарів і транспортних засобів, що

перебувають на тимчасовому зберіганні під митним контролем, на

складах митних органів.


Стаття 100. Дозвіл на використання приміщення, резервуару,

майданчика як складу тимчасового зберігання


Приміщення, резервуар або майданчик можуть бути використані

як склад тимчасового зберігання за наявності належним чином

оформленого дозволу відповідного митного органу.

Порядок розгляду заяви і видачі дозволу на використання

приміщення, резервуару, майданчика як складу тимчасового

зберігання визначається Кабінетом Міністрів України або

уповноваженим ним органом.

Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади в

галузі митної справи веде облік складів тимчасового зберігання та

дозволів на їх відкриття, що видаються митними органами.

Якщо власник складу тимчасового зберігання не виконує

обов'язків, додаткових вимог або обмежень, зазначених у статтях

104-106 цього Кодексу, дозвіл на використання приміщення,

резервуару, майданчика як складу тимчасового зберігання може бути

анульований митним органом, який його видав.

Порядок оскарження анулювання дозволу власником складу

тимчасового зберігання визначається законом.


Стаття 101. Типи складів тимчасового зберігання


Склади тимчасового зберігання можуть бути закритого та

відкритого типу.

Склади тимчасового зберігання закритого типу призначаються

виключно для зберігання власником складу товарів, що належать

йому.

Склади тимчасового зберігання відкритого типу призначаються

для використання будь-якими особами.

Обов'язковою умовою для отримання дозволу на використання

приміщення, резервуару, майданчика як складу тимчасового

зберігання відкритого типу є наявність у підприємства ліцензії на

право здійснення митної брокерської діяльності або діяльності

митного перевізника.


Стаття 102. Взаємовідносини власника складу тимчасового

зберігання з особами, які розміщують товари і

транспортні засоби на складі


Взаємовідносини власника складу тимчасового зберігання з

особами, які розміщують товари і транспортні засоби на складі,

визначаються договором зберігання.

Взаємовідносини митних органів, що є власниками складів, у

яких товари і транспортні засоби знаходяться на тимчасовому

зберіганні під митним контролем, з особами, які розміщують такі

товари і транспортні засоби на складі, здійснюються відповідно до

цього Кодексу та цивільного законодавства України.


Стаття 103. Документи, необхідні для розміщення товарів

і транспортних засобів на складі тимчасового

зберігання


Для розміщення товарів і транспортних засобів на складі

тимчасового зберігання митним органам подаються лише документи, що

дають змогу ідентифікувати ці товари і транспортні засоби та

підтверджують законні підстави знаходження цих товарів і

транспортних засобів у особи, яка бажає користуватися послугами

складу.


Стаття 104. Обов'язки власника складу тимчасового зберігання


Власник складу тимчасового зберігання зобов'язаний:

1) облаштувати склад і створити всі необхідні умови для

забезпечення митного контролю;

2) виключити можливість вилучення із складу поза митним

контролем товарів і транспортних засобів, які зберігаються на

складі;

3) не перешкоджати здійсненню митного контролю;

4) вести облік і подавати митному органу звітність щодо

товарів і транспортних засобів, які зберігаються на складі,

відповідно до порядку, що встановлюється Кабінетом Міністрів

України або уповноваженим ним органом;

5) забезпечити неможливість проникнення сторонніх осіб на

склад, де зберігаються товари і транспортні засоби;

6) обладнати склад не менше ніж двома засобами забезпечення

(ідентифікації), один з яких має знаходитися у віданні митного

органу;

7) виконувати умови дозволу на використання приміщення,

резервуару, майданчика як складу тимчасового зберігання та вимоги

митного органу, в тому числі забезпечувати доступ посадових осіб

митного органу до товарів і транспортних засобів, що зберігаються

на складі, в будь-який час на їхню вимогу надавати митним органам

приміщення, обладнання і засоби зв'язку для здійснення і

забезпечення митного контролю та митного оформлення.


Стаття 105. Додаткові права митних органів щодо складів

тимчасового зберігання


Митні органи можуть встановлювати обов'язкові вимоги щодо

конструкції, облаштування і місця розташування складів тимчасового

зберігання відповідно до положення про склади тимчасового

зберігання, що затверджується спеціально уповноваженим центральним

органом виконавчої влади в галузі митної справи.

Митний орган має право не дозволяти розміщення товарів і

транспортних засобів на складі тимчасового зберігання, якщо

власник складу не забезпечує належних умов для діяльності на його

території посадових осіб митного органу з метою проведення митного

контролю за такими товарами і транспортними засобами.


Стаття 106. Обмеження щодо розміщення товарів на складі

тимчасового зберігання


На складі тимчасового зберігання можуть розміщуватися

будь-які товари і транспортні засоби. Товари, які можуть завдати

шкоди іншим товарам, або ті, що потребують особливих умов

зберігання, повинні розміщуватися в спеціально пристосованих

приміщеннях складу тимчасового зберігання.

Не підлягають передачі на тимчасове зберігання підприємствам

товари і транспортні засоби, що зберігаються виключно митним

органом відповідно до статті 166 цього Кодексу.

Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади в

галузі митної справи може визначати також перелік окремих видів

товарів і транспортних засобів, які передаються на тимчасове

зберігання під митним контролем лише на склади митних органів.


Стаття 107. Особа, відповідальна за схоронність товарів і

транспортних засобів, розміщених на складі

тимчасового зберігання


Відповідальним перед митними органами за втрату чи

пошкодження товарів і транспортних засобів, розміщених на складі

тимчасового зберігання, є власник складу тимчасового зберігання.

За видачу без дозволу митного органу або втрату товарів,

транспортних засобів, розміщених на складі тимчасового зберігання,

власник складу тимчасового зберігання несе відповідальність,

передбачену цим Кодексом.


Стаття 108. Строк тимчасового зберігання товарів і

транспортних засобів


Строк тимчасового зберігання товарів і транспортних засобів

на складі тимчасового зберігання або на складі організації -

отримувача гуманітарної допомоги не може перевищувати трьох

місяців.

{ Частина перша статті 108 із змінами, внесеними згідно із Законом

N 3397-IV ( 3397-15 ) від 07.02.2006 }

Кабінет Міністрів України може встановлювати для товарів і

транспортних засобів окремих категорій менші строки зберігання.

Строк тимчасового зберігання товарів і транспортних засобів,

зазначений у частині першій цієї статті, за заявою декларанта може

бути продовжений, але не більше ніж на один місяць, митним

органом, якому підпорядкований митний орган, за дозволом якого

товари і транспортні засоби були розміщені на складі. Заява про

продовження строку тимчасового зберігання товарів і транспортних

засобів попередньо погоджується з власником складу та відповідним

митним органом.

До закінчення строків зберігання, зазначених у частинах

першій, другій та третій цієї статті, товари і транспортні засоби,

що тимчасово зберігаються під митним контролем, повинні бути:

1) задекларовані власником або уповноваженою ним особою до

обраного митного режиму;

2) або передані власником або уповноваженою ним особою для

зберігання відповідному митному органу.


Стаття 109. Операції з товарами і транспортними засобами, що

знаходяться на складі тимчасового зберігання


Крім операцій, зазначених у статті 63 цього Кодексу, товари і

транспортні засоби, що знаходяться на складі тимчасового

зберігання, можуть бути з дозволу митного органу піддані:

1) оглядові та вимірюванню власником складу, іншою особою,

яка розмістила ці товари і транспортні засоби на складі, або її

представником;

2) операціям, необхідним для забезпечення зберігання цих

товарів і транспортних засобів у незмінному стані.

З дозволу митного органу можуть також братися проби та зразки

товарів, що зберігаються на складі.


Розділ V


^ МИТНІ ПРОЦЕДУРИ ПРИ ПЕРЕМІЩЕННІ ТОВАРІВ ЧЕРЕЗ

МИТНИЙ КОРДОН УКРАЇНИ РІЗНИМИ ВИДАМИ ТРАНСПОРТУ


Глава 15


ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


Стаття 110. Засоби та способи переміщення товарів


Переміщення товарів через митний кордон України здійснюється

засобами авіаційного, водного, автомобільного, залізничного,

трубопровідного транспорту, а також лініями електропередачі.

Залежно від наявності перевізника, відправника, одержувача, а

також договору на перевезення товари переміщуються у:

1) вантажних відправленнях;

2) супроводжуваному багажі;

3) несупроводжуваному багажі;

4) ручній поклажі;

5) міжнародних поштових відправленнях;

6) міжнародних експрес-відправленнях.


Стаття 111. Митні процедури на транспорті


Транспортні засоби, якими переміщуються громадяни та товари

через митний кордон України, підлягають митному контролю та

митному оформленню.

Митні процедури, що здійснюються під час митного контролю та

митного оформлення транспортних засобів, якими переміщуються

громадяни та товари через митний кордон України, мають

уніфікований характер і не залежать від країни реєстрації або

країни - власника транспортного засобу, країни, з якої прибув цей

транспортний засіб, або країни, куди він прямує, крім випадків,

передбачених міжнародними договорами України, укладеними в

установленому законом порядку, та відповідними міжнародними

актами, в частині застосування санкцій та обмежень у торгівлі з

окремими країнами.


Стаття 112. Взаємодія в оформленні міжнародних перевезень

товарів


Митний контроль за міжнародними перевезеннями товарів

здійснюється митними органами у взаємодії з іншими відповідними

контрольними службами за спільними технологічними схемами з

визначенням часу та послідовності виконання кожною службою своїх

безпосередніх обов'язків.

Розклад руху транспортних засобів через митний кордон України

затверджується центральним органом виконавчої влади в галузі

транспорту за погодженням зі спеціально уповноваженим центральним

органом виконавчої влади в галузі митної справи та спеціально

уповноваженим центральним органом виконавчої влади у справах

охорони державного кордону України.

Зазначені у частині першій цієї статті технологічні схеми

затверджуються керівниками митних органів за погодженням з

керівниками відповідних органів охорони державного кордону

України, центрального органу виконавчої влади в галузі транспорту

та інших відповідних контрольних служб.


Стаття 113. Сприяння посадовим особам митних органів у

здійсненні митних процедур


З метою прискорення здійснення митних процедур під час

переміщення транспортних засобів через митний кордон України

працівники водного, повітряного, автомобільного та залізничного

транспорту сприяють посадовим особам митних органів у виконанні

ними своїх службових обов'язків.


Стаття 114. Службові приміщення митних органів у портах,

міжнародних аеропортах і на прикордонних

залізничних станціях


Адміністрація морських і річкових портів, міжнародних

аеропортів, прикордонних залізничних станцій на договірних засадах

забезпечує митні органи необхідними службовими приміщеннями,

обладнанням, засобами зв'язку та створює належні умови для

здійснення ними митних процедур.

Перелік приміщень та вимоги до них визначаються спеціально

уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі митної

справи і центральним органом виконавчої влади в галузі транспорту

України відповідно до обсягу та характеру міжнародних перевезень.


Стаття 115. Митні процедури щодо запасів для споживання


Під запасами, призначеними для споживання, розуміються:

1) товари, призначені для споживання пасажирами та екіпажем

на борту суден, літаків, у поїздах, інших транспортних засобах,

незалежно від того, продаються ці товари чи ні;

2) товари, включаючи паливно-мастильні матеріали, необхідні

для експлуатації та технічного обслуговування суден, літаків,

засобів залізничного та іншого транспорту, у тому числі придбані

за кордоном у зв'язку з ліквідацією аварії або для здійснення

необхідного поточного ремонту цих транспортних засобів;

3) товари, призначені для матеріально-технічного постачання

та спорядження, паливно-мастильні матеріали, сировина для

промислової переробки, продовольство, інші товари, що вивозяться

за межі митної території України для забезпечення виробничої

діяльності українських та орендованих (зафрахтованих) українськими

підприємствами суден, які здійснюють морський промисел.

Запаси, призначені для споживання, що переміщуються на

суднах, літаках, засобах залізничного та іншого транспорту через

митний кордон України в обсягах, що визначаються на підставі

встановлених Кабінетом Міністрів України норм споживання та з

урахуванням тривалості рейсу, підлягають митному оформленню в

безліцензійному порядку без декларування та сплати податків і

зборів (крім випадків, передбачених цим Кодексом), а понад

зазначені норми - у загальному порядку відповідно до заявленого

митного режиму.


Стаття 116. Пропуск спеціального обладнання, що ввозиться

(вивозиться) разом з транспортними засобами


Спеціальне обладнання, призначене для навантаження,

вивантаження, захисту і зберігання вантажу, яке переміщується

разом з транспортним засобом через митний кордон України, підлягає

пропуску у тому ж порядку, що і транспортний засіб, за умови

використання такого обладнання за призначенням та зворотного

вивезення (ввезення) разом з цим транспортним засобом.


Стаття 117. Пропуск запасних частин та обладнання для ремонту

транспортних засобів


Запасні частини та обладнання, призначені для використання в

процесі ремонту чи технічного обслуговування транспортних засобів,

тимчасово ввезених на митну територію України або тимчасово

вивезених з неї, можуть ввозитися (вивозитися) під зобов'язання

про їх зворотне вивезення (ввезення) без справляння податків і

зборів. Митний орган, що здійснює пропуск таких запасних частин та

обладнання, може застосовувати заходи гарантування, зазначені у

статті 211 цього Кодексу.

Замінені запасні частини та обладнання можуть не вивозитися

за межі митної території України (не ввозитися на неї), а з

дозволу митного органу:

бути пред'явлені митному органу та оформлені для вільного

обігу на митній території України (за її межами);

бути знищені під контролем митного органу.


Стаття 118. Обмеження щодо пропуску алкогольних напоїв та

тютюнових виробів через митний кордон України

на борту транспортного засобу


На борту транспортного засобу, що здійснює міжнародний рейс і

прибуває на митну територію України, дозволяється ввозити та

вивозити для споживання членами екіпажу та пасажирами алкогольні

напої та тютюнові вироби з розрахунку споживання однією особою на

добу за нормами, що встановлюються Кабінетом Міністрів України.


Стаття 119. Тимчасовий пропуск транспортних засобів на митну

територію України


Транспортні засоби, що використовуються для переміщення

товарів та пасажирів через митний кордон України, можуть тимчасово

ввозитися на митну територію України без справляння податків і

зборів та без застосування заходів нетарифного регулювання.

Тимчасово ввезені на митну територію України транспортні

засоби підлягають вивезенню без внесення в їх конструкцію

будь-яких змін (без урахування природного зношення, витрати

паливно-мастильних матеріалів та необхідного ремонту).

Тимчасове ввезення транспортних засобів на територію України

допускається за умови, що такі транспортні засоби не

використовуватимуться для внутрішніх перевезень на митній

території України.


Стаття 120. Товари, помилково ввезені на митну територію

України


Товари можуть вважатися помилково ввезеними на митну

територію України, якщо перевізником або одержувачем буде

доведено, що ввезення цих товарів не є результатом навмисних дій

чи грубої недбалості.

Помилково ввезеними на митну територію України не можуть

вважатися товари, умови та підстави ввезення яких були змінені

після перетинання ними митного кордону України.


1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17Схожі:

Кодекс україни митний кодекс України визначає засади організації та здійснення митної справи в Україні, регулює економічні, організаційні, правові, кадрові та соціальні аспекти діяльності iconМитний кодекс України
Інформування, консультування та попередні рішення з питань державної митної справи (ст. 19-23)
Кодекс україни митний кодекс України визначає засади організації та здійснення митної справи в Україні, регулює економічні, організаційні, правові, кадрові та соціальні аспекти діяльності iconМитні органи України та організаційно-правові засади їх діяльності
України урегульовані однойменною главою мк україни. Так, у ст. 11 мк україни вказано, що безпосереднє здійснення митної справи покладається...
Кодекс україни митний кодекс України визначає засади організації та здійснення митної справи в Україні, регулює економічні, організаційні, правові, кадрові та соціальні аспекти діяльності iconКодекс України Бюджетний кодекс України
Цим Кодексом визначаються засади бюджетної системи України, її структура, принципи, правові засади функціонування, основи бюджетного...
Кодекс україни митний кодекс України визначає засади організації та здійснення митної справи в Україні, регулює економічні, організаційні, правові, кадрові та соціальні аспекти діяльності iconКодекс України Бюджетний кодекс України
Цим Кодексом визначаються засади бюджетної системи України, її структура, принципи, правові засади функціонування, основи бюджетного...
Кодекс україни митний кодекс України визначає засади організації та здійснення митної справи в Україні, регулює економічні, організаційні, правові, кадрові та соціальні аспекти діяльності iconКодекс України Господарський кодекс України
Господарський кодекс України встановлює відповідно до Конституції України правові основи господарської діяльності (господарювання),...
Кодекс україни митний кодекс України визначає засади організації та здійснення митної справи в Україні, регулює економічні, організаційні, правові, кадрові та соціальні аспекти діяльності iconКодекс України Господарський кодекс України
Господарський кодекс України встановлює відповідно до Конституції України правові основи господарської діяльності (господарювання),...
Кодекс україни митний кодекс України визначає засади організації та здійснення митної справи в Україні, регулює економічні, організаційні, правові, кадрові та соціальні аспекти діяльності iconКодекс України Господарський кодекс України
Господарський кодекс України встановлює відповідно до Конституції України правові основи господарської діяльності (господарювання),...
Кодекс україни митний кодекс України визначає засади організації та здійснення митної справи в Україні, регулює економічні, організаційні, правові, кадрові та соціальні аспекти діяльності iconКодекс України господарський кодекс україни
Господарський кодекс України встановлює відповідно до Конституції України правові основи господарської діяльності (господарювання),...
Кодекс україни митний кодекс України визначає засади організації та здійснення митної справи в Україні, регулює економічні, організаційні, правові, кадрові та соціальні аспекти діяльності iconКодекс України Господарський кодекс України
Господарський кодекс України встановлює відповідно до Конституції України правові основи господарської діяльності (господарювання),...
Кодекс україни митний кодекс України визначає засади організації та здійснення митної справи в Україні, регулює економічні, організаційні, правові, кадрові та соціальні аспекти діяльності iconКодекс України Сімейний кодекс України
Сімейний кодекс України визначає засади шлюбу, особисті немайнові та майнові права і обов’язки подружжя, підстави виникнення, зміст...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи