Кодекс україни митний кодекс України визначає засади організації та здійснення митної справи в Україні, регулює економічні, організаційні, правові, кадрові та соціальні аспекти діяльності icon

Кодекс україни митний кодекс України визначає засади організації та здійснення митної справи в Україні, регулює економічні, організаційні, правові, кадрові та соціальні аспекти діяльності
НазваКодекс україни митний кодекс України визначає засади організації та здійснення митної справи в Україні, регулює економічні, організаційні, правові, кадрові та соціальні аспекти діяльності
Сторінка8/17
Дата конвертації04.05.2013
Розмір3.07 Mb.
ТипКодекс
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   17
Глава 27


^ МИТНИЙ ПЕРЕВІЗНИК


Стаття 182. Митний перевізник


Митний перевізник - це підприємство, яке здійснює перевезення

між митними органами товарів, що перебувають під митним контролем,

без застосування при цьому заходів гарантування доставки товарів

до митного органу призначення, передбачених пунктами 1, 2 та 4

частини першої статті 161 цього Кодексу, і має ліцензію на право

здійснення діяльності митного перевізника, видану спеціально

уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі митної

справи.

Митним перевізником може бути тільки підприємство-резидент.

Відносини митного перевізника з власником товарів

визначаються відповідним договором.


Стаття 183. Ліцензування діяльності митного перевізника


Ліцензування діяльності митного перевізника здійснюється

відповідно до Закону України "Про ліцензування певних видів

господарської діяльності" ( 1775-14 ).


Стаття 184. Реєстр митних перевізників


Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади в

галузі митної справи веде реєстр митних перевізників і забезпечує

його періодичну публікацію.


Розділ VIII


^ МИТНИЙ РЕЖИМ ЩОДО ТОВАРІВ І ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ,

ЯКІ ПЕРЕМІЩУЮТЬСЯ ЧЕРЕЗ МИТНИЙ КОРДОН УКРАЇНИ


Глава 28


ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


Стаття 185. Види митного режиму


Відповідно до мети переміщення товарів через митний кордон

України запроваджуються такі види митного режиму:

1) імпорт;

2) реімпорт;

3) експорт;

4) реекспорт;

5) транзит;

6) тимчасове ввезення (вивезення);

7) митний склад;

8) спеціальна митна зона;

9) магазин безмитної торгівлі;

10) переробка на митній території України;

11) переробка за межами митної території України;

12) знищення або руйнування;

13) відмова на користь держави.

Митний режим, не передбачений частиною першою цієї статті,

може встановлюватися тільки шляхом внесення відповідних змін до

цього Кодексу.


Стаття 186. Вибір та зміна митного режиму


Декларант самостійно визначає митний режим товарів і

транспортних засобів, які переміщуються через митний кордон

України, відповідно до мети їх переміщення та на підставі

документів, що подаються митному органу для здійснення митного

контролю та митного оформлення.

Зміна митного режиму допускається за умови виконання всіх

належних процедур щодо заявленого режиму, дотримання вимог

законодавства щодо тарифних і нетарифних заходів регулювання та

подання митному органу для здійснення митного контролю та митного

оформлення відповідних документів, що підтверджують заявлений

режим.


Стаття 187. Регулювання питань, пов'язаних із застосуванням

митних режимів


Питання, пов'язані із здійсненням митного контролю відповідно

до заявленого митного режиму, регулюються спеціально уповноваженим

центральним органом виконавчої влади в галузі митної справи, який

визначає порядок здійснення такого контролю та надає роз'яснення

щодо застосування відповідних митних процедур.


Глава 29


ІМПОРТ


Стаття 188. Поняття митного режиму імпорту


Імпорт - митний режим, відповідно до якого товари ввозяться

на митну територію України для вільного обігу без обмеження строку

їх перебування на цій території та можуть використовуватися без

будь-яких митних обмежень.


Стаття 189. Умови переміщення товарів у режимі імпорту


Ввезення товарів на митну територію України в режимі імпорту

передбачає:

1) подання митному органу документів, що засвідчують підстави

та умови ввезення товарів на митну територію України;

2) сплату податків і зборів, якими обкладаються товари під

час ввезення на митну територію України відповідно до законів

України;

3) дотримання вимог, передбачених законом, щодо заходів

нетарифного регулювання та інших обмежень.


Глава 30


РЕІМПОРТ


Стаття 190. Поняття митного режиму реімпорту


Реімпорт - митний режим, відповідно до якого товари, що

походять з України та вивезені за межі митної території України

згідно з митним режимом експорту, не пізніше ніж у встановлений

законодавством строк ввозяться на митну територію України для

вільного обігу на цій території.


Стаття 191. Умови переміщення товарів у режимі реімпорту


Товари можуть переміщуватися через митний кордон України у

митному режимі реімпорту, якщо вони:

1) походять з митної території України;

2) ввозяться на митну територію України не пізніше ніж через

один рік після їх вивезення (експорту) за межі митної території

України;

3) не використовувалися за межами України з метою одержання

прибутку;

4) ввозяться у тому ж стані, в якому вони перебували на

момент вивезення (експорту), крім змін внаслідок природного

зношення або втрат за нормальних умов транспортування та

зберігання, а також інших випадків, що визначаються Кабінетом

Міністрів України.


Стаття 192. Оформлення товарів у режимі реімпорту


Оформлення митним органом товарів у режимі реімпорту можливе

лише за умови, що товари, заявлені у режим реімпорту, можуть бути

ідентифіковані як такі, що були раніше експортованими товарами.


Стаття 193. Повернення сум вивізного (експортного) мита та

інших коштів при реімпорті товарів


У разі реімпорту товарів протягом одного року з дати їх

експорту суми вивізного (експортного) мита, сплачені при їх

експорті, повертаються власникам цих товарів або уповноваженим

ними особам на підставі їх заяв. Повернення зазначених сум

здійснюється за рахунок Державного бюджету України органами

Державного казначейства України за поданням відповідних митних

органів.

Особа, що переміщує товари в режимі реімпорту, сплачує суми,

одержані експортером як виплати або за рахунок інших пільг,

наданих під час вивезення (експорту) цих товарів, а також проценти

з цих сум, нараховані за обліковою ставкою Національного банку

України.


Глава 31


ЕКСПОРТ


Стаття 194. Поняття митного режиму експорту


Експорт - митний режим, відповідно до якого товари вивозяться

за межі митної території України для вільного обігу без

зобов'язання про їх повернення на цю територію та без встановлення

умов їх використання за межами митної території України.


Стаття 195. Умови переміщення товарів у режимі експорту


Вивезення товарів за межі митної території України в режимі

експорту передбачає:

1) подання митному органу документів, що засвідчують підстави

та умови вивезення товарів за межі митної території України;

2) сплату податків і зборів, встановлених на експорт товарів;

3) дотримання експортером вимог, передбачених законом.


Глава 32


РЕЕКСПОРТ


Стаття 196. Поняття митного режиму реекспорту


Реекспорт - митний режим, відповідно до якого товари, що

походять з інших країн, не пізніше ніж у встановлений

законодавством строк з моменту їх ввезення на митну територію

України вивозяться з цієї території в режимі експорту.


Стаття 197. Умови переміщення товарів у режимі реекспорту


Товари, що походять з інших країн, можуть вивозитися за межі

митної території України у режимі реекспорту, якщо:

1) митному органу подано дозвіл уповноваженого Кабінетом

Міністрів України органу чи органу, визначеного міжнародним

договором України, укладеним в установленому законом порядку, на

реекспорт товарів;

2) товари, що реекспортуються, перебувають у тому ж стані, в

якому вони перебували на момент ввезення на митну територію

України, крім змін внаслідок природного зношення або втрат за

нормальних умов транспортування та зберігання;

3) товари, що реекспортуються, не використовувалися на

території України з метою одержання прибутку;

4) товари, що реекспортуються, вивозяться не пізніше ніж

через один рік з дня їх ввезення на митну територію України.


Стаття 198. Звільнення від оподаткування товарів, що

реекспортуються


Звільнення від оподаткування товарів, що реекспортуються,

регулюється виключно податковими законами України.


Стаття 199. Незастосування заходів нетарифного регулювання

до товарів, що реекспортуються


До товарів, що реекспортуються, не застосовуються заходи

нетарифного регулювання, крім випадків, визначених законом.


Глава 33


ТРАНЗИТ


Стаття 200. Поняття митного режиму транзиту


Транзит - митний режим, відповідно до якого товари і

транспортні засоби переміщуються під митним контролем між двома

митними органами або в межах зони діяльності одного митного органу

без будь-якого використання таких товарів і транспортних засобів

на митній території України.


Стаття 201. Умови переміщення товарів у режимі транзиту


Товари, що переміщуються транзитом, повинні:

1) перебувати у незмінному стані, крім змін внаслідок

природного зношення або втрат за нормальних умов транспортування

та зберігання;

2) не використовуватися на території України ні з якою іншою

метою, крім транзиту;

3) у випадках, визначених законодавством України,

переміщуватися за наявності дозволу на транзит через територію

України, який видається відповідними уповноваженими органами;

4) у випадках, визначених Кабінетом Міністрів України,

переміщуватися встановленими маршрутами та шляхами;

5) бути доставленими до митного органу призначення у строк,

що визначається відповідно до чинних в Україні нормативів на

перевезення вантажів, виходячи з виду транспорту, маршруту,

відстані до кінцевого пункту та інших умов перевезення.


Стаття 202. Заходи гарантування під час транзиту товарів


У випадках, передбачених законодавством України, митний орган

дозволяє переміщення товарів у режимі транзиту лише за умови

належного обладнання транспортного засобу та застосування заходів

гарантування доставки товарів до митного органу призначення,

передбачених статтями 161-164 цього Кодексу.


Стаття 203. Допущення товарів до переміщення в режимі

транзиту


Рішення про допущення товарів до переміщення в режимі

транзиту приймається митним органом на підставі наявних документів

і за умови виконання перевізником положень цього Кодексу та інших

законів України.


Глава 34


^ ТИМЧАСОВЕ ВВЕЗЕННЯ (ВИВЕЗЕННЯ)


Стаття 204. Поняття митного режиму тимчасового ввезення

(вивезення)


Тимчасове ввезення (вивезення) - митний режим, відповідно до

якого товари можуть ввозитися на митну територію України чи

вивозитися за межі митної території України з обов'язковим

наступним поверненням цих товарів без будь-яких змін, крім

природного зношення чи втрат за нормальних умов транспортування.


Стаття 205. Умови переміщення товарів у режимі тимчасового

ввезення (вивезення)


Переміщення товарів у режимі тимчасового ввезення (вивезення)

передбачає:

1) подання митному органу документів на такі товари з

обгрунтуванням підстав їх тимчасового ввезення на митну територію

України (вивезення за межі митної території України);

2) надання митному органу, що здійснює митне оформлення

товарів, які тимчасово ввозяться (вивозяться), зобов'язання про їх

зворотне вивезення (ввезення) у строки, що обумовлені метою

тимчасового ввезення (вивезення), але не перевищують строків,

встановлених цим Кодексом;

3) подання митному органу, що здійснює митне оформлення

товарів, які тимчасово ввозяться (вивозяться), дозволу

відповідного компетентного органу на тимчасове ввезення

(вивезення) товарів, якщо отримання такого дозволу передбачено

законом.


Стаття 206. Товари, щодо яких може надаватися дозвіл на

тимчасове ввезення (вивезення) з умовним повним

звільненням від оподаткування


Дозвіл на тимчасове ввезення на митну територію України

(тимчасове вивезення за межі митної території України) під

зобов'язання про зворотне вивезення допускається щодо:

товарів, призначених для демонстрації або використання на

виставках, ярмарках, конференціях або інших подібних заходах;

професійного обладнання, необхідного особам, які прибувають в

Україну (виїжджають з України), для підготовки репортажів,

здійснення записів або передач для засобів масової інформації або

зйомки фільмів;

контейнерів, піддонів, упаковки, а також будь-яких інших

товарів, що ввозяться (вивозяться) у зв'язку з якою-небудь

комерційною операцією, але ввезення яких саме по собі не є

комерційною операцією;

зразків товарів і предметів та рекламних фільмів за умови, що

вони залишаються власністю особи, яка перебуває або проживає за

межами території тимчасового ввезення, і їх використання на

території України не має комерційного характеру;

товарів, що ввозяться з освітніми, науковими чи культурними

цілями, тобто наукового та навчального обладнання, обладнання для

поліпшення дозвілля моряків, а також будь-яких інших товарів, що

ввозяться в рамках навчальної, наукової або культурної діяльності;

особистих речей пасажирів та товарів, що ввозяться для

спортивних цілей;

матеріалів для реклами та туризму;

транспортних засобів, що використовуються виключно для

перевезення пасажирів і товарів через митний кордон України;

морських і річкових суден, інших плавучих засобів та

повітряних суден, які ввозяться з метою ремонту; ( Абзац десятий

статті 206 в редакції Закону N 1766-IV ( 1766-15 ) від

15.06.2004 )

устаткування та матеріалів, призначених нерезидентами для

будівництва та ремонту морських і річкових суден, інших плавучих

засобів та повітряних суден. ( Абзац одинадцятий статті 206 в

редакції Закону N 1766-IV ( 1766-15 ) від 15.06.2004 )

( Стаття 206 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1495-IV

( 1495-15 ) від 17.02.2004 )


Стаття 207. Допущення товарів до переміщення в режимі

тимчасового ввезення (вивезення)


Рішення про допущення товарів до переміщення через митний

кордон України в режимі тимчасового ввезення (вивезення)

приймається митним органом у порядку, що визначається Кабінетом

Міністрів України.

Митні органи не допускають товари до переміщення в режимі

тимчасового ввезення (вивезення), якщо немає можливості встановити

надійність їх ідентифікації, а також у разі відсутності гарантій

їх повернення.


Стаття 208. Строки тимчасового ввезення (вивезення) товарів


Загальний строк тимчасового ввезення (вивезення) товарів

становить один рік з дня ввезення на митну територію України

(вивезення з митної території України).

З урахуванням мети ввезення (вивезення) товарів та інших

обставин строк, зазначений у частині першій цієї статті, може бути

продовжений відповідним митним органом.


Стаття 209. Звільнення від сплати податків під час

переміщення товарів у режимі тимчасового

ввезення (вивезення)


Звільнення від сплати податків під час переміщення товарів у

режимі тимчасового ввезення (вивезення) регулюється виключно

податковими законами України.


Стаття 210. Розпорядження товарами, щодо яких закінчилися

строки тимчасового ввезення (вивезення)


До закінчення строків тимчасового ввезення (вивезення) особа,

яка надала зобов'язання про зворотне вивезення (ввезення) товарів,

що перебувають у режимі тимчасового ввезення (вивезення), повинна:

1) вивезти (ввезти) ці товари згідно із зобов'язанням,

наданим митному органу;

2) або заявити про зміну митного режиму, що допускається щодо

таких товарів з додержанням вимог цього Кодексу та інших

законодавчих актів України.


Стаття 211. Гарантування перебування товарів у режимі

тимчасового ввезення (вивезення)


У разі тимчасового ввезення (вивезення) окремих видів

товарів, які визначаються Кабінетом Міністрів України, митне

оформлення товарів у режимі тимчасового ввезення (вивезення)

здійснюється митними органами за умови гарантування відповідно до

закону додержання режиму тимчасового ввезення (вивезення).


Глава 35


^ МИТНИЙ СКЛАД


Стаття 212. Поняття режиму митного складу


Митний склад - митний режим, відповідно до якого ввезені з-за

меж митної території України товари зберігаються під митним

контролем без справляння податків і зборів і без застосування до

них заходів нетарифного регулювання та інших обмежень у період

зберігання, а товари, що вивозяться за межі митної території

України, зберігаються під митним контролем після митного

оформлення митними органами до фактичного їх вивезення за межі

митної території України.


Стаття 213. Умови поміщення товарів у режим митного складу


У режим митного складу можуть поміщатися будь-які товари, за

винятком товарів, заборонених до ввезення в Україну, вивезення з

України та транзиту через територію України, а також товарів,

перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України.

Товари, що можуть завдати шкоди іншим товарам або вимагають

особливих умов зберігання, повинні зберігатися у спеціально

обладнаних приміщеннях.


Стаття 214. Строк зберігання товарів у режимі митного складу


Строк зберігання товарів, ввезених із-за меж митної території

України, в режимі митного складу не може перевищувати трьох років

з дати поміщення цих товарів у зазначений режим.

Строк зберігання в режимі митного складу підакцизних товарів,

ввезених із-за меж митної території України, не може перевищувати

трьох місяців з дати поміщення їх у цей режим.

Товари, ввезені із-за меж митної території України, що

зберігаються у режимі митного складу, до закінчення строків

зберігання, установлених частинами першою та другою цієї статті,

повинні бути задекларовані власником або уповноваженою ним особою

до іншого митного режиму.

Товари, що вивозяться за межі митної території України,

можуть зберігатися в режимі митного складу протягом трьох місяців

з дати поміщення їх у цей режим. До закінчення зазначеного строку

такі товари мають бути вивезені за межі митної території України.


Стаття 215. Операції, що можуть проводитися з товарами, які

перебувають у режимі митного складу


З товарами, які перебувають у режимі митного складу, можуть

проводитися такі операції:

1) операції, необхідні для забезпечення збереження цих

товарів;

2) підготовка товарів за дозволом митного органу до продажу

(відчуження) та транспортування: подрібнення партій, формування

відправлень, сортування, пакування, перепакування, маркування,

навантаження, вивантаження, перевантаження та інші подібні

операції.

Конкретний перелік та порядок здійснення таких операцій

встановлюються Кабінетом Міністрів України або уповноваженим ним

органом.


Стаття 216. Митні ліцензійні склади


Для зберігання товарів у режимі митного складу

використовуються спеціально обладнані приміщення, резервуари,

майданчики - митні ліцензійні склади.

Ліцензування діяльності, пов'язаної з відкриттям та

експлуатацією митних ліцензійних складів, здійснюється відповідно

до Закону України "Про ліцензування певних видів господарської

діяльності" ( 1775-14 ) та ліцензійних умов.


1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   17Схожі:

Кодекс україни митний кодекс України визначає засади організації та здійснення митної справи в Україні, регулює економічні, організаційні, правові, кадрові та соціальні аспекти діяльності iconМитний кодекс України
Інформування, консультування та попередні рішення з питань державної митної справи (ст. 19-23)
Кодекс україни митний кодекс України визначає засади організації та здійснення митної справи в Україні, регулює економічні, організаційні, правові, кадрові та соціальні аспекти діяльності iconМитні органи України та організаційно-правові засади їх діяльності
України урегульовані однойменною главою мк україни. Так, у ст. 11 мк україни вказано, що безпосереднє здійснення митної справи покладається...
Кодекс україни митний кодекс України визначає засади організації та здійснення митної справи в Україні, регулює економічні, організаційні, правові, кадрові та соціальні аспекти діяльності iconКодекс України Бюджетний кодекс України
Цим Кодексом визначаються засади бюджетної системи України, її структура, принципи, правові засади функціонування, основи бюджетного...
Кодекс україни митний кодекс України визначає засади організації та здійснення митної справи в Україні, регулює економічні, організаційні, правові, кадрові та соціальні аспекти діяльності iconКодекс України Бюджетний кодекс України
Цим Кодексом визначаються засади бюджетної системи України, її структура, принципи, правові засади функціонування, основи бюджетного...
Кодекс україни митний кодекс України визначає засади організації та здійснення митної справи в Україні, регулює економічні, організаційні, правові, кадрові та соціальні аспекти діяльності iconКодекс України Господарський кодекс України
Господарський кодекс України встановлює відповідно до Конституції України правові основи господарської діяльності (господарювання),...
Кодекс україни митний кодекс України визначає засади організації та здійснення митної справи в Україні, регулює економічні, організаційні, правові, кадрові та соціальні аспекти діяльності iconКодекс України Господарський кодекс України
Господарський кодекс України встановлює відповідно до Конституції України правові основи господарської діяльності (господарювання),...
Кодекс україни митний кодекс України визначає засади організації та здійснення митної справи в Україні, регулює економічні, організаційні, правові, кадрові та соціальні аспекти діяльності iconКодекс України Господарський кодекс України
Господарський кодекс України встановлює відповідно до Конституції України правові основи господарської діяльності (господарювання),...
Кодекс україни митний кодекс України визначає засади організації та здійснення митної справи в Україні, регулює економічні, організаційні, правові, кадрові та соціальні аспекти діяльності iconКодекс України господарський кодекс україни
Господарський кодекс України встановлює відповідно до Конституції України правові основи господарської діяльності (господарювання),...
Кодекс україни митний кодекс України визначає засади організації та здійснення митної справи в Україні, регулює економічні, організаційні, правові, кадрові та соціальні аспекти діяльності iconКодекс України Господарський кодекс України
Господарський кодекс України встановлює відповідно до Конституції України правові основи господарської діяльності (господарювання),...
Кодекс україни митний кодекс України визначає засади організації та здійснення митної справи в Україні, регулює економічні, організаційні, правові, кадрові та соціальні аспекти діяльності iconКодекс України Сімейний кодекс України
Сімейний кодекс України визначає засади шлюбу, особисті немайнові та майнові права і обов’язки подружжя, підстави виникнення, зміст...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи