Метод (юридичний критерій) правового регулювання icon

Метод (юридичний критерій) правового регулювання
Скачати 26.38 Kb.
НазваМетод (юридичний критерій) правового регулювання
Дата конвертації04.05.2013
Розмір26.38 Kb.
ТипДокументи

Предмет і метод правового регулювання як підвалини формування системи права

Поділ системи права на галузі грунтується на певних крите­ріях. Такими критеріями є предмет (матеріальний критерій) і метод (юридичний критерій) правового регулювання.

Предмет правового регулювання — сукупність якісно однорід­них суспільних відносин, урегульованих правовими нормами (відповідає на запитання «що?»). Предмет правового регулюван­ня вказує, на яку групу суспільних відносин спрямований вплив норм права.

Предмет правового регулювання є умовне виділення певного відокремленого кола (сукупності) суспільних відносин, що ма­ють єдину якість. Це дозволяє узагальнити норми права, які ре­гулюють коло (сукупність) суспільних відносин, у таку норма­тивну спільність, як галузь права.

Приміром, предметом екологічного права є відособлена гру­па суспільних відносин у раціональному використанні природ­них ресурсів й охороні навколишнього середовища. Предмет аграрного права складають суспільні відносини у сфері органі­зації і діяльності сільськогосподарських товаровиробників. Пред­мет земельного права — суспільні відносини у сфері раціональ­ного використання і охорони земель. Предмет адміністративного права — управлінські відносини. Предмет трудового права — трудові відносини і т.д. Кожна галузь права має свою, відносно відокремлену, сферу регулювання.

Відмежування предмета правового регулювання однієї галузі від іншої здійснюється на основі виявлення якісної одноріднос­ті складових його елементів:

  • суб'єктів,

  • об'єктів,

  • змісту,

  • динамічних чинників.

У трудових суспільних відносинах суб'єктами ви­ступають робітники та службовці, об'єктом — предмети праці, змістом — трудова діяльність, динамічними чинниками — по­треби у робочій силі, що змінюються. Предмет правового регулювання зазвичай розглядають як визначальний критерій системи права. Він — головна, об'єкти­вна підстава для розподілу правових норм за галузями права. Його доповнює метод правового регулювання.

^ Метод правового регулювання — сукупність прийомів і засо­бів правового впливу на суспільні відносини (відповідає на за­питання «як?»). Він несе основне навантаження в динаміці, «ро­боті» права, показує, як регулюються суспільні відносини, яки­ми прийомами та у які способи.

Кожна галузь права має свій специфічний метод правового впливу на суспільні відносини. Метод правового регулювання є багато в чому орієнтованим на способи правового регулювання: дозволяння, зобов'язування, заборони.

Загальними є два методи правового регулювання

імперативний (владно-авторитарний, директивний) — суво­ро обов'язковий, побудований, на засадах влади і підпорядку­вання, на відносинах субординації (метод «вертикалі»). Він при­пускає заборони, обов 'язки, покарання.

диспозитивний — автономний, побудований на засадах авто­номії, юридичної рівності суб'єктів, угоди сторін, їхній неспівпідлеглості між собою (метод «горизонталі»). Він припускає до­зволяння.

Так, метод владних приписів (зобов'язування) є властивим, як правило, адміністративному праву метод рівності сторін і віль­ного волевиявлення (дозволяння) — цивільному праву, метод

справедливої винагороди і заохочення — трудовому праву, ме­тод заборони (заборона недозволених дій) — кримінальному праву, метод дозволяння — підприємницькому праву і т.д.

За допомогою методу правового регулювання можна легше орієнтуватися, до якої галузі права належать ті чи інші поняття й терміни. Термін «договір», скажімо, вживається в різних галу­зях права — конституційному, міжнародному, трудовому, циві­льному. Трудовий договір підпадає під дію методу регулювання трудового права — методу супідрядності і тяжіє до зобов'язу­вань, а договір як підстава виникнення зобов'язань — під дію методу цивільного права — методу автономії і припускає дозво­ляння.Схожі:

Метод (юридичний критерій) правового регулювання iconЮридичний факультет ліга студентів-правників лка студентське наукове товариство до 195 річниці академії Інформаційний лист
Актуальні проблеми правового регулювання в україні та країнах ближнього зарубіжжя
Метод (юридичний критерій) правового регулювання iconЮридичний інститут Прикарпатського національного університету ім. Василя Стефаника проводить щорічну Всеукраїнську науково-практичну конференцію молодих вчених і аспірантів
«Вдосконалення правового регулювання прав та основних свобод людини і громадянина»
Метод (юридичний критерій) правового регулювання iconЗміст вступ розділ поняття та зміст правового регулювання екологічної безпеки
Забезпечення правового регулювання проблем авіаційного шуму та викидів авіаційних двигунів
Метод (юридичний критерій) правового регулювання iconМіністерство освіти І науки україни державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» Кафедра правового регулювання економіки
Загальне поняття, система та основні положення правового регулювання податку на додану вартість в Україні
Метод (юридичний критерій) правового регулювання iconТема 1: Цивільне право в системі галузей права України
Поняття цивільного права як галузі права. Предмет та метод цивільно – правового регулювання
Метод (юридичний критерій) правового регулювання iconТема: Цивільне право в системі галузей права України
Поняття цивільного права як галузі права. Предмет та метод цивільно – правового регулювання
Метод (юридичний критерій) правового регулювання iconТема Загальні засади правового регулювання господарських відносин (7,5 год.)
Поняття, ознаки господарських відносин. Особливості господарсько-виробничих, організаційно-господарських та внутрішньогосподарських...
Метод (юридичний критерій) правового регулювання iconТема Сім’я. Загальні засади правового регулювання сімейних відносин
Предмет та метод сімейного права. Поняття та види сімейних правовідносин. Підстави виникнення, зміни та припинення сімейних правовідносин....
Метод (юридичний критерій) правового регулювання iconЛекція №1 предмет, метод та джерела трудового права види трудових
Предмет правового регулювання складають якісно відособ­лені суспільні відносини, правове забезпечення яких досяга­ється за допомогою...
Метод (юридичний критерій) правового регулювання iconТема 14. Механізм правового регулювання
Правове регулювання — це державно-владний вплив на суспільні відносини за допомогою правових засобів, з метою їхнього впорядкування,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи