26. Життєва компетентність особистості факультативний курс для учнів icon

26. Життєва компетентність особистості факультативний курс для учнів
Назва26. Життєва компетентність особистості факультативний курс для учнів
Сторінка1/5
Дата конвертації17.11.2013
Розмір0.75 Mb.
ТипПояснювальна записка
  1   2   3   4   5
1. /Факультативн_ програми з психолог_х з сайту МОНУ/i_doc_12062013_1.doc
2. /Факультативн_ програми з психолог_х з сайту МОНУ/i_doc_12062013_10.doc
3. /Факультативн_ програми з психолог_х з сайту МОНУ/i_doc_12062013_11.doc
4. /Факультативн_ програми з психолог_х з сайту МОНУ/i_doc_12062013_12.doc
5. /Факультативн_ програми з психолог_х з сайту МОНУ/i_doc_12062013_13.doc
6. /Факультативн_ програми з психолог_х з сайту МОНУ/i_doc_12062013_14.doc
7. /Факультативн_ програми з психолог_х з сайту МОНУ/i_doc_12062013_15.doc
8. /Факультативн_ програми з психолог_х з сайту МОНУ/i_doc_12062013_16.doc
9. /Факультативн_ програми з психолог_х з сайту МОНУ/i_doc_12062013_17.doc
10. /Факультативн_ програми з психолог_х з сайту МОНУ/i_doc_12062013_18.doc
11. /Факультативн_ програми з психолог_х з сайту МОНУ/i_doc_12062013_19.doc
12. /Факультативн_ програми з психолог_х з сайту МОНУ/i_doc_12062013_2.doc
13. /Факультативн_ програми з психолог_х з сайту МОНУ/i_doc_12062013_20.doc
14. /Факультативн_ програми з психолог_х з сайту МОНУ/i_doc_12062013_21.doc
15. /Факультативн_ програми з психолог_х з сайту МОНУ/i_doc_12062013_22.doc
16. /Факультативн_ програми з психолог_х з сайту МОНУ/i_doc_12062013_23.doc
17. /Факультативн_ програми з психолог_х з сайту МОНУ/i_doc_12062013_24.doc
18. /Факультативн_ програми з психолог_х з сайту МОНУ/i_doc_12062013_25.doc
19. /Факультативн_ програми з психолог_х з сайту МОНУ/i_doc_12062013_26.doc
20. /Факультативн_ програми з психолог_х з сайту МОНУ/i_doc_12062013_27.doc
21. /Факультативн_ програми з психолог_х з сайту МОНУ/i_doc_12062013_28.doc
22. /Факультативн_ програми з психолог_х з сайту МОНУ/i_doc_12062013_29.doc
23. /Факультативн_ програми з психолог_х з сайту МОНУ/i_doc_12062013_3.doc
24. /Факультативн_ програми з психолог_х з сайту МОНУ/i_doc_12062013_30.doc
25. /Факультативн_ програми з психолог_х з сайту МОНУ/i_doc_12062013_31.doc
26. /Факультативн_ програми з психолог_х з сайту МОНУ/i_doc_12062013_32.doc
27. /Факультативн_ програми з психолог_х з сайту МОНУ/i_doc_12062013_33.doc
28. /Факультативн_ програми з психолог_х з сайту МОНУ/i_doc_12062013_34.doc
29. /Факультативн_ програми з психолог_х з сайту МОНУ/i_doc_12062013_35.doc
30. /Факультативн_ програми з психолог_х з сайту МОНУ/i_doc_12062013_36.doc
31. /Факультативн_ програми з психолог_х з сайту МОНУ/i_doc_12062013_37.doc
32. /Факультативн_ програми з психолог_х з сайту МОНУ/i_doc_12062013_4.doc
33. /Факультативн_ програми з психолог_х з сайту МОНУ/i_doc_12062013_5.doc
34. /Факультативн_ програми з психолог_х з сайту МОНУ/i_doc_12062013_6.doc
35. /Факультативн_ програми з психолог_х з сайту МОНУ/i_doc_12062013_7.doc
36. /Факультативн_ програми з психолог_х з сайту МОНУ/i_doc_12062013_8.doc
37. /Факультативн_ програми з психолог_х з сайту МОНУ/i_doc_12062013_9.doc
38. /Факультативн_ програми з психолог_х з сайту МОНУ/i_doc_12062013_zbirnyk(1).doc
Рецензенти: Н. В. Чепелєва доктор психологічних наук, професор, дійсний член напн україни; Н. О. Березіна головний спеціаліст відділу освіти, виховної роботи та захисту прав дитини Міністерства освіти І науки України Науковий редактор
9. «Психологічний розвиток особистості молодшого підліткового віку» (факультативний курс для учнів 5-х класів)
Програма факультативного курсу «Вчись думати» (основи практичної психології) для учнів 5(6) класів Укладач Глушко Марина Геннадіївна, методист науково-методичного центру
Пояснювальна записка до програми «Швидка самодопомога» (для учнів 5 класів)
6. «Таємниці спілкування» факультативний курс для учнів 3-4 класів
Програма курсу за вибором для учнів 2-3-х класів
37. «Відверта розмова» факультативний курс для учнів 7-8 класів
4. «Цікаве спілкування» спецкурс для учнів початкових класів Бура Людмила Вікторівна, практичний психолог енвк «Школа майбутнього»
36. Психологічні основи вибору професії спецкурс «Я і моя професія» для учнів 11 класів
“Особистість та міжособистісні відносини” спецкурс для 11 класів
33. «Психологія наукової творчості» спецкурс для учнів 10-11 кл
34. «Основи етики та психології сімейного життя» факультативний курс для учнів 11 класів
32. «Основи психології особистості» спецкурс для учнів 10-11 класів
31. «Психологія» факультативний курс для 10-11 класів
30. «Психологія ділового спілкування і основи ділового етикету» факультативний курс для учнів 10-11 класів
Укладачі Д. Д. Романовська
3. «Цікаве спілкування» факультативний курс для учнів початкових класів Бура Людмила Вікторівна, практичний психолог енвк «Школа майбутнього»
28. «Я і психологія» факультативний курс для учнів 10-11 класів
Урок на тиждень, за рахунок годин варіативної частини робочого плану
26. Життєва компетентність особистості факультативний курс для учнів
25. „Психологія особистісного вдосконалення”факультативний курс для учнів 10-11 класів
28. «Моя майбутня професія: шлях до успіху» курс за вибором для учнів 10 (11)-х класів
Програма факультативного курсу для учнів 9-10 класу спеціальної школи-інтернату
Програма спецкурсу для 10-х класів для загальноосвітніх закладів різних типів
21. «Моя майбутня професія: правила вибору» курс за вибором для учнів 9-х класів
Програма факультативного курсу Укладачі: Сідляр Тетяна Василівна практичний психолог Донецького нвк №78, Свірчкова Наталія Вікторівна практичний психолог Донецького ліцею №30
«Корисні навички молодших школярів» факультативний курс для учнів 1-4 класів спеціальної школи-інтернату
18. «Обираю професію» курс за вибором для учнів 8,10 класів
19. «Самопізнання та соціалізація підлітка» курс за вибором для учнів 8-10 класів
17. «Цікава психологія» факультативний курс з психології для учнів
16. «Психологія спілкування» факультативний курс для учнів 8-х класів
Програма факультативу для учнів 7 8-х класів спеціальної школи-інтернату
Самовдосконалення особистості є важливою для людини в будь-якому віці. Проте особливо гостро ця проблема постає для підлітків. Підлітковий вік це найважливіший період в психосоціальному розвитку людини. Від того, як сформуєтьс
Програма факультативного курсу з психології для учнів 6-7 класів
12. «Психологія спілкування»(факультативний курс для учнів 5-7 класів)
11. «Розвиваючі ігри» факультативний курс для учнів 7 класу
10. «Формування духовно-моральних цінностей» факультативний курс для учнів 5 – 6 класів спеціальної школи-інтернату
«Сходинками до школи» факультативний курс для вихованців підготовчих класів спеціальної школи-інтернату


26. «Життєва компетентність особистості факультативний курс для учнів

10-11 класів


Вареник Світлана Василівна

Практичний психолог

Первомайської загальноосвітньої

школи І – ІІІ ступенів № 12

Первомайської міської ради

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА


Сьогодні, коли відбувається процес модернізації загальної середньої освіти України, особлива увага звернена на роль навчального закладу, як організатора освітнього середовища для розвитку особистості. Тенденції розвитку освіти характеризуються переходом від традиційної репродуктивної моделі навчання і виховання до розвиваючо-конструктивної, орієнтованої на результат. Розширилась функція навчального закладу: не тільки навчання та виховання, але і формування життєвої компетентності, розвиток соціально значимих якостей учнів з метою їх ефективної соціалізації.

Метою освіти є формування особистості, яка буде здатною отримувати глибокі знання, професійні навички і матиме готовність до самопізнання, саморозвитку, самореалізації та самостійного прийняття морально-відповідальних рішень у своєму житті.

Процес входження юнаків і дівчат в доросле життя супроводжується необхідністю дати відповіді на вічні питання людського буття: «Хто я в цьому світі?», «Яка мета і зміст мого життя?», «Міра моєї відповідальності за те, що відбувається навколо». Окрім того аналіз наукових досліджень і власний досвід роботи практичного психолога зі старшокласниками дозволяє зробити висновки, що існують три групи проблем, які перешкоджають зробити об’єктивні висновки щодо поставлених питань, зокрема:

 • відсутність навичок спілкування (особливо з дорослими людьми, офіційними особами), вміння розбиратися в мотивах вчинків оточуючих людей;

 • несформованість вмінь і навичок самопізнання, незнання прийомів самопрезентації та технік самореалізації (організаційної, інтелектуальної, емоційної);

 • низький рівень підготовки до розв’язання ділових і життєвих конфліктів.

У формуванні необхідних якостей важливе місце належить підвищенню рівня психологічної культури учня, що передбачає розуміння самого себе як особистості, усвідомлення свого місця в соціумі, сформованість навичок рефлексії, вміння враховувати потреби та інтереси оточуючих, володіння прийомами конструктивного вирішення проблем.

Після закінчення загальноосвітнього навчального закладу учень опиняється перед необхідністю зробити низку важливих життєвих виборів, що потребує від нього сформованості життєвої компетентності. Життєва компетентність – це знання, вміння, життєвий досвід особистості, її життєтворчі здатності, необхідні для розв'язання життєвих завдань і продуктивного здійснення життя як індивідуального життєвого проекту.

З метою ефективної реалізації цих освітніх завдань практичним психологом розроблено факультативний курс для учнів 10-11 класів «Життєва компетентність особистості».

Мета курсу – психологічна підготовка старшокласників до майбутнього самостійного життя в процесі формування їх життєвої компетентності.

Завдання:

 • сприяння розвитку потреби у самопізнанні, саморозвитку, самовдосконаленні і самоактуалізації;

 • формування умінь та навичок самостійного розв’язання складних життєвих ситуацій у сфері міжособистісних стосунків (сімейні, професійні, соціальні взаємини);

 • розвиток відповідальності за свій життєвий вибір і своє життя;

 • розвиток творчого мислення і творчих здібностей;

 • формування здатності критичного ставлення до інформації і вироблення власної позиції щодо конкретних явищ;

 • формування гармонійно розвиненої, соціально свідомої, толерантної особистості.

Програма розрахована на 70 годин: 10 клас – 1 година на тиждень (35 годин, 1 година – резерв навчального часу), 11 клас – 1 година на тиждень (35 годин, 1 година – резерв навчального часу).

Програма складається з чотирьох модулів:

 • Модуль 1. «Мій внутрішній потенціал» сприяє особистісному зростанню старшокласників, їх самопізнанню, визначенню свого подальшого життєвого шляху.

 • Модуль 2. «Мої стосунки з оточуючими» – направлений на розвиток комунікативних здібностей учнів, а саме володіння засобами комунікації та використання їх у діяльності, аналіз власної діяльності, опанування нових засобів ефективної комунікації.

 • Модуль 3. «Психологія сімейних стосунків» – надає учням конкретні знання про сімейне життя, вчить терпимості і толерантності в стосунках з близькими людьми, допомагає опанувати шляхи вирішення проблемних ситуацій у сімейних взаєминах.

 • Модуль 4. «Проектування професійного життєвого шляху» – допомагає професійному самовизначенню молодих людей, вмінню об’єктивно оцінювати свої можливості, вихованню цілеспрямованої компетентної особистості, орієнтованої на життєвий успіх.

Модулі «Мій внутрішній потенціал» і «Мої стосунки з оточуючими» вивчаються в 10-х класах, а модулі «Психологія сімейних стосунків» і «Проектування професійного життєвого шляху» - в 11-х класах.

Зміст програми передбачає створення умов для ознайомлення учнів з власним потенціалом, вироблення стратегій конструктивної поведінки, психологічної гнучкості; набуття навичок самоорганізації, проектування власного майбутнього.

Практичні роботи, передбачені програмою, спрямовані на формування адекватної самооцінки, рефлексії, набуття практичних навичок розв’язання актуальних міжособистісних та внутрішніх конфліктів, конструктивного спілкування та взаємодії в різних сферах життя. Проведення та аналіз діагностичних тестувань на заняттях проводиться для надання учням певних відомостей про власну особистість. Проводяться тренінгові заняття, розвивальні, корекційні вправи, дискусії, «мозкові штурми», ділові і рольові ігри.

Матеріал для практичних робіт педагог добирає самостійно, виходячи зі змісту навчального матеріалу. Практичні роботи виконуються на уроці, але обмежена кількість їх дається на самостійне опрацювання учнів. Крім того, деякі завдання рекомендовано до самостійного виконання учнями у позаурочний час (спостереження з метою визначення репрезентативних систем оточуючих, невербальних засобів спілкування тощо).

Доцільно застосовувати такі форми організації занять: індивідуальна, групова, фронтальна (лекційні і практичні заняття).

Показниками засвоєння навчального матеріалу є здатність характеризувати і пояснювати основні поняття, аналізувати і виконувати запропоновані вправи та завдання, розуміти закономірності подій, що відбуваються. З огляду на це критеріями оцінювання навчально-виховних результатів факультативного курсу є: показник якості засвоєння теоретичних знань; показник практичного застосування набутих умінь. Форма контролю: підготовка та захист учнями проекту «Моя життєва стратегія».


ЗМІСТ ПРОГРАМИ

10 КЛАС


МОДУЛЬ 1. «МІЙ ВНУТРІШНІЙ ПОТЕНЦІАЛ» (19 год.)

Вступ (2 год.)

Заняття 1.

Тема. Місце психології серед інших наук.

Учень ознайомлюється з предметом психології, психологічними факторами, закономірностями і механізмами; галузями психології.

Учень визначає значення психології в житті людини.


Заняття 2.

Тема. Психологія пізнання і навчання

Учень ознайомлюється з основними психічними процесами, міжпівкульовою асиметрією мозку, поняттями «Ліворукість» і «праворукість».

Учень вміє виділяти особливості функціонування правої і лівої півкулі, зв'язок між ним.

Учень вміє описувати основні психічні процеси.

Учень вміє визначати свою домінуючу півкулю.


Розділ 1. Особистість (7 год.)

Заняття 3.

Тема. Я – особистість

Учень ознайомлюється з поняттями «індивід», «індивідуальність», «особистість».

Учень вміє виділяти і «приміряти» соціальні ролі.

Учень встановлює зв’язки між особистістю і суспільством.


Заняття 4.

Тема. Біологічне і соціальне в структурі особистості

Учень встановлює співвідношення між біологічною і соціальною складовою особистості.

Учень визначає роль біологічного і соціального в структурі особистості.


Заняття 5.

Тема. Темперамент

Учень ознайомлюється з вродженими властивостями людської психіки, поняттям «темперамент».

Учень виділяє типи темпераментів, їх основні риси; інтроверсія – екстраверсія; емоційна стабільність – нейротизм.

Учень визначає власну структуру темпераменту.


Заняття 6.

Тема. Характер

Учень виділяє чинники, що впливають на формування характеру.

Учень встановлює зв’язок характеру і темпераменту.


Заняття 7.

Тема. Самооцінювання

Учень ознайомлюється з поняттями самосвідомість, Я-концепція, «самооцінка», «самоповага».

Учень визначає рівень власної самооцінки.


Заняття 8-9.

Тема. Формування впевненості в собі

Учень визначає і відпрацьовує шляхи підвищення рівня самооцінки і самоповаги до себе.


Розділ ІІ. Пізнавальні властивості людини (4 год.)

Заняття 10.

Тема. Сприйняття, увага, пам’ять

Учень ознайомлюється з поняттями «сприйняття», «увага», «пам’ять», видами уваги та пам’яті.

Учень визначає власний рівень розвитку сприйняття, пам’яті та уваги.

Учень використовує засоби розвитку пам’яті і уваги, прийоми мнемотехніки.


Заняття 11.

Тема. Мислення

Учень ознайомлюється із мислення як процесом опосередкованого пізнання, розумовими операціями.

Учень визначає власний рівень розвитку процесів мислення.


Заняття 12.

Тема. Уява. Креативність

Учень ознайомлюється із поняттям «уява», її видами. Поняттями «творчість» та «креативність».

Учень розвиває власні творчі здібності.


Заняття 13.

Тема. Інтелект

Учень ознайомлюється із поняттями «інтелект», «когнітивні стилі».

Учень вирізняє типи інтелекту за Амтхауером.

Учень визначає рівень власного інтелекту за методикою Айзенка.


Розділ ІІІ. Емоційно-вольова сфера (6 год)

Заняття 14.

Тема. Емоції та почуття

Учень ознайомлюється з поняттями «емоції», «почуття».

Учень визначає емоційні стани, почуття, афекти.

Учень передає емоції за допомогою міміки.

Заняття 15.

Тема. Управління негативними емоціями

Учень визначає, що таке контроль емоцій і емоційна стабільність.

Учень відпрацьовує процеси управління негативними емоціями


Заняття 16.

Тема. Профілактика стресу.

Учень визначає що таке стрес, три фази розвитку стресу.

Учень набуває навичок подолання стресу і депресії за допомогою релаксаційних вправ і аутогенного тренування.

Учень формує в собі позитивне мислення


Заняття 17.

Тема. Успіх.

Учень визначає , що таке успіх.

Учень виділяє складові успіху.

Учень розробляє власну стратегію успіху.


Заняття 18.

Тема. Щастя.

Учень ознайомлюється з поняттям «щастя» як суб’єктивно-об’єктивною мірою задоволення життям, основними підходами до розуміння щастя.

Учень встановлює принципи побудови стратегії діяльності людини в досягненні власного щастя.


Заняття 19.

Тема. Воля. Цілепокладання.

Учень визначає , що таке воля як засіб управління власною поведінкою.

Учень розвиває в собі вольові навички.


МОДУЛЬ 2. «МОЇ СТОСУНКИ З ОТОЧУЮЧИМИ»

(15 год.)

Розділ 1. Основи спілкування (6 год.)

Заняття 20.

Тема. Процес спілкування.

Учень ознайомлюється з поняттям «спілкування».

Учень визначає грані спілкування: комунікативна, перцептивна, інтерактивна. Учень виділяє засоби спілкування.


Заняття 21-22.

Тема. Вербальне і невербальне спілкування.

Учень ознайомлюється з вербальними і невербальними засобами спілкування. Поза та жести. Міжособистісний простір. Інтонація як засіб вираження відчуттів, емоцій, ставлення. Темп мовлення. Форми викладення своїх думок.

Учень інтерпретує міміку та жести.


Заняття 23.

Тема. Позиції та стилі спілкування.

Учень ознайомлюється з позиціями спілкування за Е. Берном.

Учень виділяє его-стани «Батьки», «Дорослий», «Дитина».

Учень практично відпрацьовує форми поведінки, типові для кожного стану.


Заняття 24.

Тема. Бар’єри в спілкуванні. Стереотипи.

Учень ознайомлюється з поняттями «перше враження», «ефект ореола», «настанова», «стереотип».

Учень аналізує основні помилки першого враження, вплив настанови на міжособистісне сприйняття; найбільш розповсюдженні бар’єри у спілкуванні.

Заняття 25.

Тема. Прийоми протистояння маніпулюванню.

Учень визначає , що таке маніпулятивне спілкування.

Учень аналізує причини маніпулювання, типи маніпулятивних систем.

Учень практично відпрацьовує стратегії уникнення маніпулюванню.


Заняття 26.

Тема. Прийоми успішної самопрезентації.

Учень ознайомлюється з поняттям «комплімент», «заохочення», «самопрезентація».

Учень характеризує особливості самопрезентації, основні знаки уваги, конструкції, функції та направленість компліментів.

Учень відпрацьовує навички самопрезентації.


Розділ ІІ. Психологія колективу (5 год.)

Заняття 27.

Тема. Колектив і особистість.

Учень ознайомлюється з поняттям «група», «колектив», види груп.

Учень аналізує ознаки колективу; розподіл ролей в колективі.


Заняття 28.

Тема. Лідерство.

Учень ознайомлюється з поняттям «лідер».

Учень виділяє психологічні якості лідера, типи лідерства.


Заняття 29.

Тема. Конформізм.

Учень ознайомлюється з поняттями «груповий тиск», «групові норми» «конформізм», «нонконформізм».

Учень аналізує причини конформності людини.

Заняття 30-31.

Тема. Навички впевненої відмови.

Учень аналізує наслідки невміння сказати «Ні!», умови, що сприяють впевненій відмові.

Учень відпрацьовує навички впевненої відмови.


Розділ ІІІ. Конструктивне подолання конфлікту (4 год.)

Заняття 32.

Тема. Конфлікт. Стилі вирішення.

Учень ознайомлюється з поняттям «конфлікт».

Учень аналізує основні стилі вирішення конфлікту.

Учень визначає власний провідний стиль вирішення конфліктів.


Заняття 33.

Тема. Керування конфліктом.

Учень визначає динаміку конфлікту, принципи керування конфліктом.

Учень аналізує основні стадії конфлікту.


Заняття 34-35.

Тема. Конструктивне вирішення конфліктів.

Учень ознайомлюється з стилями вирішення конфліктів: уникання, співпраця, компроміс, пристосування.

Учень відпрацьовує алгоритм дій у ситуації конфлікту.


ЗМІСТ ПРОГРАМИ

11 КЛАС


МОДУЛЬ 3. «ПСИХОЛОГІЯ СІМЕЙНИХ СТОСУНКІВ» (12 год.)

Заняття 1.

Тема. Кохання, закоханість.

Учень ознайомлюється із поняттями «кохання», «закоханість».

Учень виділяє різницю між коханням і закоханістю, «руйнівники кохання».


Заняття 2.

Тема. Психологічні відмінності чоловіків і жінок.

Учень ознайомлюється із основними психологічними відмінностями чоловічої і жіночої статі, поняття «ґендер».


Заняття 3.

Тема. Шлюб. Сім’я.

Учень ознайомлюється із психологією шлюбу.

Учень аналізує відмінності між шлюбом та періодом залицяння.

Учень визначає типи шлюбів, функції сім’ї.


Заняття 4.

Тема. Готовність до шлюбу.

Учень ознайомлюється із поняттям «психологічна сумісність».

Учень виділяє основні показники готовності до шлюбу.


Заняття 5.

Тема. Етапи розвитку шлюбу. Кризи в шлюбі.

Учень ознайомлюється із основними етапами розвитку, поняттям «криза», «сімейна криза».


Заняття 6.

Тема. «Швидка сімейна допомога».

Учень ознайомлюється із сімейним законодавством.


Заняття 7-8.

Тема. Психологія інтимних стосунків.

Учень ознайомлюється із поняттями «дружба», «любов», «закоханість», «залицяння», особливостями профілактики хвороб, що передаються статевим шляхом.


Заняття 9.

Тема. Вагітність. Народження дітей.

Учень ознайомлюється із психологічним станом вагітної жінки і його впливом на дитину. Планування дітей. Роль батька.

Учень аналізує наслідки аборту.


Заняття 10.

Тема. Виховна функція сім’ї.

Учень ознайомлюється із поняттям «гармонійне і негармонійне виховання». Учень визначає стилі виховання.

Учень аналізує особистісні систему взаємовідносин «батьки-діти».


Заняття 11.

Тема. Економіка сім’ї.

Учень ознайомлюється з основами планування сімейного бюджету.

Учень визначає економічні проблеми в сім’ї.


Заняття 12.

Тема. Конфлікти в сім’ї.

Учень ознайомлюється з поняттям «розлучення» .

Учень аналізує розповсюдженні причини розлучення.

Учень розробляє можливі стратегії подолання конфліктів між подружжям.

МОДУЛЬ 4. «ПРОЕКТУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОГО ЖИТТЄВОГО ШЛЯХУ» (22 год.)

Розділ 1. «Вибір професії» (7 год.)

Заняття 13.

Тема. Світ професій.

Учень класифікує професії за предметом, об’єктом та умовами праці.


Заняття 14.

Тема. Мотиви вибору професій.

Учень аналізує основні мотиви вибору професій.


Заняття 15.

Тема. Професійне самовизначення.

Учень співвідносить власні здібності з професійними вимогами.


Заняття 16.

  1   2   3   4   5Схожі:

26. Життєва компетентність особистості факультативний курс для учнів icon26. Життєва компетентність особистості факультативний курс для учнів
Розширилась функція навчального закладу: не тільки навчання та виховання, але і формування життєвої компетентності, розвиток соціально...
26. Життєва компетентність особистості факультативний курс для учнів icon9. «Психологічний розвиток особистості молодшого підліткового віку» (факультативний курс для учнів 5-х класів)
«Психологічний розвиток особистості молодшого підліткового віку» (факультативний курс для учнів 5-х класів)
26. Життєва компетентність особистості факультативний курс для учнів icon11. «Розвиваючі ігри» факультативний курс для учнів 7 класу
Пропонований курс розрахований на учнів 7 класу загальноосвітніх навчальних закладів (2 години на тиждень, 70 аудиторних годин)
26. Життєва компетентність особистості факультативний курс для учнів icon12. «Психологія спілкування»(факультативний курс для учнів 5-7 класів)
Одним з найважливіших новоутворень в особистості учнів цього віку є потяг до самоствердження, бажання бути визнаним оточуючими. Тому...
26. Життєва компетентність особистості факультативний курс для учнів icon30. «Психологія ділового спілкування і основи ділового етикету» факультативний курс для учнів 10-11 класів
Факультативний курс “ Психологія ділового спілкування і основи ділового етикету ” розрахований для учнів 10-11 класів (70 годин)
26. Життєва компетентність особистості факультативний курс для учнів icon28. «Я і психологія» факультативний курс для учнів 10-11 класів
Розуміння себе як особистості, усвідомлення своєї значимості у соціальному оточенні, уміння керувати своїм емоційним станом у будь...
26. Життєва компетентність особистості факультативний курс для учнів icon«Корисні навички молодших школярів» факультативний курс для учнів 1-4 класів спеціальної школи-інтернату

26. Життєва компетентність особистості факультативний курс для учнів icon17. «Цікава психологія» факультативний курс з психології для учнів
Чи потрібна сучасним учням практична психологія в школі та в житті? Питання на сьогоднішній день досить актуальне: розуміння самого...
26. Життєва компетентність особистості факультативний курс для учнів icon6. «Таємниці спілкування» факультативний курс для учнів 3-4 класів
Актуальність проблеми формування культури спілкування учнів визначається підвищеними на сучасному етапі вимогами, які суспільство...
26. Життєва компетентність особистості факультативний курс для учнів icon37. «Відверта розмова» факультативний курс для учнів 7-8 класів
Разом з тим, рівень поінформованості про шкідливі наслідки вживання алкоголю на організм людини у підлітків є досить низьким
26. Життєва компетентність особистості факультативний курс для учнів iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів основи християнської етики курс за вибором (факультативний курс)
Добра, Краси, вбачається необхідним вивчення предметів духовно-морального спрямування, складовою яких є спеціальний курс "Основи...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи