Банк даних використання інноваційних технологій в роботі днз з дітьми icon

Банк даних використання інноваційних технологій в роботі днз з дітьми
Скачати 137.3 Kb.
НазваБанк даних використання інноваційних технологій в роботі днз з дітьми
Дата конвертації09.12.2012
Розмір137.3 Kb.
ТипДокументи

БАНК ДАНИХ

використання інноваційних технологій в роботі ДНЗ з дітьми

М.ПРИЛУКИ 2011-2012н.р.


п/п

Назва та суть інноваційної педагогічної технології, автор

Заклад, який апробував дану технологію

Роки апробації

Прогнозовані результати

Друкована

продукція з досвіду

впровадження

інноваційної

педагогічної

технології
^ ДИДАКТИЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ

« Реалізація дидактичних технологій у процесі навчально - виховної роботи з дітьми дошкільного віку»,

К. Ю. Люшук.

Суть: пошук компонентів у засвоєнні знань.

ДНЗ № 2


2007-2012р.

Розвиток

комунікативних

здібностей

« Від ігротерапії до взаєморозуміння» (навчально - мето­дичний посібник)

Мироненко М. М.
^ ТЕХНОЛОГІЯ ІНТЕГРАЦІЇ

Авторська система Н.Гавриш

Суть: Застосування вивченого в практичній діяльності.

ДНЗ № 2,10,11,29


2004-2012р.

Застосування творчих здібностей в різних сферах життєдіяльності

«Інноваційні підходи до блочно - тематичного планування освітньо-виховного процесу в ДНЗ»

( Робота творчої групи вихователів-методистів міста) Половецька С.О.
ТРВЗ

Г.Альтшуллер

Суть: Прояв винахідницьких здібностей у дітей дошкільного віку

ДНЗ №2,3,4,8,9,10,11,19,25,26,27,29

1990-2012р.

Розвиток креативності^ ПСИХОЛОГО - ПЕДАГОГІЧНЕ

ПРОЕКТУВАННЯ

Суть: Розвиток неповторної

особистості дошкільника.

Автор: Т. Піроженко.

ДНЗ №3,4,8,9,10,11,19,25,

26,27

2007-2012р.

Активізація творчості

дітей.^ ПРОЕКТНА ТЕХНОЛОГІЯ

Суть: Проектування власної,

колективної діяльності.

ДНЗ №2,10,29


2008-2012р.

Розвиток в дітей

мислитель них

здібностей,

прогнозувань.

Програма еколо-

гічного спрямування

«Стежна» Стрілець

Н.В.,«Дивосвіт»

Половецька С.О..

Програма « В світі

букв та звуків» Філонова С. Б.
^ РАННЄ ЧИТАННЯ

Овід Декролі

Суть: формування вмінь раннього читання на основі дидактичних ігор та вправ”

ДНЗ №2

2007-2012р.

Раннє читання через унаочнення

« Роль педагога у

формуванні сталих

світоглядних орієнтирів та

екологічної свідомості», (методичний посібник).
«Здоров'язберігаючі технології в дошкільній освіті України»

Суть: збереження здоров»я дітей.

ДНЗ №2,3,27

2009-2012р.


^ РАНКОВІ ЗУСТРІЧІ

М.Марксер

Суть: Адаптування дітей до умов

життя дитячого садка.

ДНЗ №2,3,4,8,10,19,25,27,29

НВК №15

2007-2012р.

Прояв

комунікативних

здібностей,

відчування

позитивного

психологічного

комфорту.

Половецька С. О.
МОДЕЛЮВАННЯ

Суть: Створення чогось нового за

схемою.

Автор: Аверченко І.О.

ДНЗ №2,3,8,10,11

2008-2012р.

Формування універсальних вмінь, навичок і прийомів необхідних відтворення суттєвих властивостей об'єкта

Розвиток вмінь

складати розповіді,

казки за малюнками.

« Ранній

інтелектуальний

розвиток- запорука

щасливого майбуття»,( методичний посіб-

ник) Філонова С. Б.
РИТОРИКА

Суть: Навчання майстерності

красномовства.

ДНЗ №2,8,25

2007-2008р.

Оволодіння мовними

засобами виразності^ СИТУАЦІЯ УСПІХУ

Суть: Знаходження творчих шляхів

вирішення проблем.

Автор: А.С. Бєлкін.

ДНЗ №2,4,8,9,10,19,25

2007-2012р.


Розвиток впевненості

в собі.

« Виховання малят в

сім'ї», Половецька

С.О.
^ ТЕХНОЛОГІЯ САМОРОЗВИТКУ

Суть: Модель особистісно -

орієнтованого підходу.

Автор: М. Монтессорі.

ДНЗ №2,29

2005-2012р.

Розвиток

самовдосконалення в

різних видах

діяльності.^ Театр фізичного виховання дошкільників.

Автор: М.Єфіменко

ДНЗ №3,11,19,23,25,26,28,29, НВК №15

1998-2012р.

Використання природних факторів, сюжетних занять, гімнастики пробудження^ Карти Проппа

ДНЗ №3,29

2007-2012р.

Розвиток уяви, фантазії, мовленнєвої творчості. Розвиток діалогового мовлення, уміння складати казки.
Імпровізоване музикування

Автор: К.Орф

ДНЗ №3,4,25,28

НВК №15

2007-2012р.

Здійснення особистісно – орієнтованої моделі виховання. Розвиток творчості, уяви, фантазії музичних здібностей.^ Технологія «Особистісно орієнтована педагогічна ситуація»

ДНЗ №8

2006-2009р.

Діти шукають основу будь-якої ситуації, пристосовуючи її до своїх інтересів, обирають творчий момент, вчаться давати критичну оцінку.^ Пізнати світ розумом і серцем” В.О.Сухомлинський

Суть:педагогг створює таку психолого-педагогічнусистему, в якій усе зосереджене навколо дитини, ця педагогіка побудована утвердженні тієї філософської істини, що освіта, виховання , розвиток мають передбачити утвердження гармонії розуму й серця.

ДНЗ №4,8,11

2004-2012р.

Безпосереднє спостереження дітьми явищ природи допомагає глибше зрозуміти красу творів мистецтва, живої природи, поглибити естетичні почуття й переживання від милування ними.^ Школа «Ейдос»

Автор: І.Матюгін

Суть: новітні погляди на процес формування психологічного світу дитини

ДНЗ №11,25

2002-2012р.

Розвиток образної пам'яті, уваги, уяви, фантазії, мови, вміння логічно висловлюватись.

«Педагогіка майбутнього. Ваша дитина – ейдетик»

Денисенко Н.П.

«Поміркуємо разом або домашня школа мислення»

Денисенко Н.П.
«^ Адаптована програма корекції психічного розвитку дитини»

Автор: О.Тасійчук

ДНЗ №23

2007-2012р.

Корекція інтелектуального розвитку, емоційно-вольової сфери, підвищення соціального статусу, розвиток комунікативності, адекватності емоційних виявів^ Піско ігротерапія

Автор: К.Юнг, М Ловенфельд

Суть: символічне відображення автономності людини в піщаній масі, втілення життя у Всесвіті.

ДНЗ №9,25, НВК №15

2006-2012р.

Розвиток сенсорики, тактильно – інетичної чутливості та психічних процесів. Стабілізація емоційного сану.^ Дихальна гімнастика А.М.Стрельникової

ДНЗ №25,28, НВК №15

2006-2012р.

Укріплення м’язової системи грудної клітки^ Навчання ранньому читанню

Автор: Грен Домана

ДНЗ №3,28,27

2004-2012р.

Раннє навчання читанню дає можливість краще сприймати текст та передавати його зміст.^ Технологія саморозвитку

Марії Монтессорі

Суть: модель особистісно-орієнтованого підходу

ДНЗ №8,11,19,25,27,29

2004-2012р.

Індивідуалізація розвитку та виховання кожної дитини; пробудження самодіяльності, саморозвитку, самовиховання. Створення середовища для природного розвитку дитини.Ідеї С.Русової

№28

2000-2012р.

Виховання патріотизму, любові до рідного краю, знання власної історії та народознавчих традицій.^ Проблема «Використання різноманітних груп символів: Артикуляційна гімнастика, мовні органи, символи-звуки»

Автори: К.Крутій (елементи)

Досвід психологів Гапон, Макарової.

НВК №15

2005-2012р.

Виправлення вад вимови.^ Використання інтерактивних методів та прийомів в навчально-виховному процесі .

Всі заклади

2008-2012р.

Удосконалення навчально-виховного процесу.«Ігровий масаж» інтерпретація і адаптований варіант методик спецзагартувань дітей.

Автор: А.Уманська, К Динейки

Суть: ігрові вправи з носом, з кінчиками пальців, вправи на вушних раковинах, вправи для профілактики ГРЗ

НВК №15

2003-2012р.

Загартування дитячого організму, покращення імунітету.Арттерапия

Суть: слухання музичних творів та відтворення почуттів уявних картин, виконання завдань під музичний супровід, кольоротерапия...

ДНЗ №10

НВК №15


2005-2012р.

Створення позитивного емоційного настрою. Розвиток уяви і фантазії. Встановлення взаєморозуміння, довіри.^ Вчимося читати

Л.Шелестова

Суть: навчання читанню з молодшого віку

№3

2008-2012

Розвиток мислення, активної творчої діяльності, пізнавальних здібностей^ Організація пошуково-дослідницької діяльності в природі з дітьми дошкільного віку

З.Плохій

Суть: забезпечення оптимальної результативності з формування екологічної культури особистості дошкільника.

№3

2007-2012

Заохочення дітей до самостійності у пізнанні природи. Формування основ наукового світобачення.

“Ми відкриваємо світ” програма для роботи групи з пріоритетним напрямом роботи Бербушенко В.І.
^ Використання логічних блоків З.Дьюєнеша,

кольорові палички Х.Кюізенера

Суть: розвиток лоіко-матиматичних здібностей дошкільників.

№3,19,25

2007-2012

Активізація пізнавальних здібностей, вміння розмірковувати, встановлювати причинно-наслідкові зв'язки.^ Технологія навчання іноземної мови

Т.М.Шкваріної

Суть: методика навчання дітей дошкільного віку іноземної мови.

№8,19

2002-2012

Формування елементарної англомовної комунікативної компетентності дітей дошкільного віку.^ Технологія раннього навчання М.Зайцева

Суть: унікальна методика навчання раннього читання на основі оригінальних кубиків.

№8

2002-2012

Розвиток мови, логічного мислення, читання дітей з трьох років.^ Методика мовно-рухової ритміки.

А.Я.Мухіна

Суть: вимовлення віршованих форм разом із рухами

№11

З 2012 року

Розвиток мовлення дошкільників^ Технології розвитку мовленнєвої діяльності дітей дошкільного віку

Л.О.Калмикова

Суть: використання психолінгводидактичних технологій у прооцесі мовленнєвої діяльності дітей дошкільного віку

ДНЗ №29

2010-2012р.

Розвиток мовленнєвої діяльності дітей дошкільного віку^ Досліджуємо разом з дітьми

А Савенков

Суть: організація пошуково-дослідницької діяльності для дітей дошкільного віку

ДНЗ №25

2011-2012р.

Організація пошуково-дослідницької діяльності для дітей дошкільного вікуАрттерапевтичні методики дослідження

Андріан Хілл

Суть: гармонізація розвитку тволрчої особистості через самопізнання.

ДНЗ №10

2011-2012р.

Розвиток емоційної стійкості, зв’язного мовлення, самовираження та самопізнання, розвиток креативності


Схожі:

Банк даних використання інноваційних технологій в роботі днз з дітьми iconБанк даних використання інноваційних технологій у загальноосвітніх навчальних закладів м. Прилуки станом на 10. 01. 2012рік
Доктор психологічних наук А. В. Фурман, директор Українського коледжу ім. В. О. Сухомлинського Хайруліна В. М
Банк даних використання інноваційних технологій в роботі днз з дітьми iconПоложення конкурсу мультимедійних презентацій «Малятам про професії дорослих» Цілі І завдання конкурсу
Стимулювання впровадження сучасних інформаційних технологій в освітньо-виховний процес днз. Пошук нових методів І форм використання...
Банк даних використання інноваційних технологій в роботі днз з дітьми iconПлан роботи методичного об’єднання вихователів дошкільних навчальних закладів Гадяцького району. I. Підсумки роботи методичного об’єднання за 2012 2013 навчальний рік
«Я у Світі», забезпеченню розвивального середовища в днз, важливим є напрацювання творчої групи, напрацюваннями якої користувалися...
Банк даних використання інноваційних технологій в роботі днз з дітьми iconНвк «знз-днз» с. Конищів
Особливості використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчанні першокласників англійської мови при роботі з навчально-методичним...
Банк даних використання інноваційних технологій в роботі днз з дітьми iconУзагальнення досвіду з теми: «удосконалення іншомовної комунікативної компетенції через використання інноваційних технологій»
«удосконалення іншомовної комунікативної компетенції через використання інноваційних технологій»
Банк даних використання інноваційних технологій в роботі днз з дітьми iconПлан роботи педагогічної конференції, присвяченої Дню дошкільника, Використання інноваційних технологій та методик у днз місце проведення нвк «дз сзш І ст.» м. Яворова, Дата проведення 25. 09. 2012р. 10. 00 год
«Програма розвитку дошкільної освіти у Яворівському районі на період 2013 – 2017 роки»
Банк даних використання інноваційних технологій в роботі днз з дітьми iconПедагоги дошкільних навчальних закладів
...
Банк даних використання інноваційних технологій в роботі днз з дітьми iconНарада директорів
На обліку в Координаційному центрі роботи з обдарованими дітьми рмк на кінець навчального року перебувало 48 обдарованих учнів. Створено...
Банк даних використання інноваційних технологій в роботі днз з дітьми iconІнститут інноваційних технологій І змісту освіти
К. М. Левківський кандидат історичних наук, професор; В. Л. Гуло, кандидат біологічних наук, доцент Л. О. Котоловець, начальник відділу...
Банк даних використання інноваційних технологій в роботі днз з дітьми iconКороткий термінологічний словник з інноваційних педагогічних технологій
Придушуючи ініціативу і самостійність, А. в перешкоджає розвитку індивідуальності дитячої особистості, призводить до її нівелювання,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи